Publicité

Mikä on wikipedia

22 May 2016
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Mikä on wikipedia

  1. Wikipedia, mikä se on?
  2. Verkossa julkaistava tietosanakirja ● Perustettu 2001 ● Pohjautuu Wiki-kirjaamisjärjestelmään ● 259 kieltä (3/2016) ● ”Vapaa tietosanakirja”, jota voi muokata kuka tahansa ● Ilmainen, ei voittoa tuottava, yleishyödyllinen ● Tietosanakirja: tiedon jäsentely, oleellinen tieto, tiedon tavoitettavuus, hyperteksti, luokat, viitteet ja lähteet
  3. Mitä se ei ole? ● ”Wikipedia ei ole sekalainen kokoelma tietoa, sanakirja, triviakokoelma, keskustelualue, blogi, sanomalehti eikä kokoelma lähteitä.” ● Tyyli, ei esseitä vaan essentialismia, oleellisuudet ● Vältä mainos- ja markkinointikieltä ● Faktuaalisuus, tosiollisuus ● Ei ole ansioluettelo, mainos tai markkinointipaikka
  4. Suomenkielinen Wikipedia ● Avattiin helmikuussa 2002 ● Vanhin artikkeli Kaskinen ● Lähes 400 000 artikkelia ● Suuri käytettävyys (yli 40 000 verkkovierailua tunnissa), syksystä 2015 yli 50% mobiilikäyttäjiä, Suomessa 8. suosituin verkkopaikka keväällä 2016 ● Kielialue 6 miljoonaa ● 58 uutta artikkelia päivässä ● Aktiivimuokkaajia 525 hyvin aktiivisia 97 ● Uusia muokkajia 88/kk
  5. Suomenkielinen Wikipedia ● Wikimedia Suomi yhdistys per. 2009 – Tarkoituksena tukea ja edistää internet-tietosanakirja Wikipedian sekä muiden Wikimedia Foundationin ylläpitämien maksuttomien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä vapaan sisällön luontia ja levittämistä Suomessa. ● Suomessa myös ruotsinkielinen ja etelä-saamenkielinen (inkubaatiotilassa) Wikipedia ● Toimituksellisesti Wikipediat ovat itsenäisiä ● Rahoitus 2016 avustus WMF:lta, aikaisemmin myös projektirahoitusta ● Ei palkattua henkilökuntaa
  6. Wikimedia Foundation ● Perustettu Yhdysvalloissa Floridassa 2001 ● Muutti Kaliforniaan 2009 ● Noudattaa Flordian osavaltion lakia ● Noin 200 työntekijää ● Rahoitus lahjoitukset tai projektirahoitus ● Jakaantuu jaostoihin (Chapter) käyttäjäryhmiin ja aiheryhmiin
  7. Wikimediaperhe
  8. Wikipedian viisi pilaria 1) Tietosanakirja – Wikipedian tarkoitus on olla lukijalleen hyödyksi. Se yhdistää elementtejä yleisistä tietosanakirjoista, erikoistuneista tietosanakirjoista, almanakoista ja lehdistä. Wikipediassa ei harjoiteta uutta tutkimusta. Wikipedia ei ole sekalainen kokoelma tietoa, sanakirja, triviakokoelma, keskustelualue, blogi, sanomalehti eikä kokoelma lähteitä. Wikipedian sisarprojekteihin kuuluu muun muassa sanakirja ja uutispalvelu. 2) Neutraali näkökulma – Artikkeleiden ei tulisi edustaa mitään yksittäistä näkökantaa. Toisinaan on tarpeen tuoda esiin useita eri näkökulmia, toisinaan on paikallaan esittää jokainen näkökanta tarkasti. Usein näkökantaa on tarpeen taustoittaa, jotta lukija tietää kenen näkemys on kyseessä. Ainuttakaan näkökantaa ei tule esittää ”totuutena” tai ”parhaana”. Viittaamme tarkistettavissa oleviin, luotettaviin lähteisiin aina kun mahdollista, erityisesti kiistanalaisissa aiheissa. Henkilökohtaiset mielipiteet, kokemukset ja väittämät eivät kuulu Wikipediaan.
  9. Viisi pilaria 3) Wikipedia on vapaata aineistoa, jota kuka tahansa voi muokata, käyttää ja levittää. Kaikki tekstisisältö on käytettävissä vapaalla Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY- SA) -lisenssillä ja sitä voi käyttää lisenssin mukaisesti. Kuka tahansa voi muokata artikkeleja eikä kukaan omista mitään tiettyä artikkelia. Tämän vuoksi muu yhteisö voi muokata ja jakaa kaikkea lahjoittamaasi tekstisisältöä. Älä tallenna Wikipediaan tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia tai sisältöä, jonka julkaisulisenssi ei ole yhteensopiva CC-BY-SA:n kanssa.
  10. Wikipedian viisi pilaria 4) Kunnioita muita muokkaajia, vaikket aina olisikaan heidän kanssaan samaa mieltä. Käy kiinni asiaan, älä keskustelijaan. Henkilökohtaiset hyökkäykset ovat kiellettyjä. Etsi konsensusta ja vältä muokkaussotia. Älä koskaan häiriköi esittääksesi kantasi, toimi hyvässä tahdossa ja oleta hyvää tahtoa myös muilta. 5) Wikipedialla ei ole ehdottomia sääntöjä. – Säännöt on tarkoitettu noudatettaviksi, mutta niiden henki on kirjoitettua sanaa oleellisempi. Muokkaa siis artikkeleita rohkeasti, vaikket tuntisikaan sääntöjä läpikotaisin, ja luota terveeseen järkeen. Vaikka tavoittelemme täydellisyyttä, emme edellytä sitä. Älä pelkää möhliväsi, sillä kaikki aiemmat versiot artikkeleista pidetään tallessa, joten sisällön peruuttamaton tuhoaminen ei ole mahdollista.
Publicité