Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

pangunahin-at-pantulong-na-kaisipan.ppt

 1. Bb. Erika Mae B. Logronio Klase sa Filipino 8 MABUHAY
 2. Mga Alituntunin sa Birtwal na Klase PAALAALA
 3. ARALIN 2.1 PANGUNAHIN AT PANTULONG NA KAISIPAN
 4. KASANAYANG LILINANGIN Napipili ang mga pangunahin at pantulong na kaisipang nakasaad sa binasa. F8PB-IIa-b-24
 5. SUBUKIN NATIN Basahin ang talata. Ibigay ang pangunahin kaisipang tinatalakay dito.
 6. PAGBASA NG TEKSTO Dinaan sa panalangin at pagkakaisa ng mga Pilipino ang pakikibaka laban sa isang diktador. Walang nagbuwis ng buhay ni gumamit ng dahas upang makamit ang minimithing kalayaan.
 7. PAGBASA NG TEKSTO Naging payapa at hindi madugo ang pakikipaglaban sa kalayaan ng mamamayang Pilipino. Sinasabing kakaiba ang rebolusyong naganap noong ika-22 hanggang 25 ng Pebrero taong 1986.
 8. TUKLASIN Basahin at tukuyin ang pangunahing kaisipan ng talataan.
 9. Sa pagnanais ng mga Pilipino na magsarili, nagsikap silang makipag- ugnayan sa pamahalaang Estados Unidos. Dito isinilang ang isang trasitional government, ang Pamahalaang Komonwelt.
 10. Isang republika ang Pamahalaang Komonwelt sa ilalim ng pampanguluhang uri. Nasa ilalim noon ang lehislatura sa isang sangay ang Pambansang Asamblea, ngunit nang lumaon, ang Kongreso’y binuo ng dalawang sangay – ang Senado at Kongreso.
 11. Ibinigay sa Korte Suprema at mababang hukuman ang kapangyarihang pagpasyahan ang mga isinampang kaso batay sa itinatadhana ng batas. May sariling awtonomiya ang Pamahalaang Komonnwelt sa mga isyung may kaugnayan sa bansa at sa ibang bansa.
 12. Bilang pangulo ng pamahalaang Komonwelt, tatlong pangunahing suliranin ang binigyang-pansin ng Pangulong Quezon: (1) pampulitikang katatagan, (2) seguridad, at (3) pagpapaunlad ng kabuhayan. Halaw sa Wika at Panitikan sa makabagong Henerasyon ni Angelita A. BInsol, et.al. Diwa Scholastic Press Inc. 2003
 13. PAKSA Pamahalaang Komonwelt PANGUNAHING KAISIPAN Isang republika ang Pamahalaang Komonwelt sa ilalim ng pampanguluhang uri.
 14. ALAM MO BA??
 15. PAGSASANAY Basahin ang talata at ibigay ang pangunahing kaisipan.Sabihin kung saang bahagi (unahan, gitna o hulihan) ng talata nakuha ang pangunahing kaisipan.
 16. SAGOT Ang panitikan sa panahon ng Amerikano at Komonwelt ay naging masigla at maunlad. UNA
 17. SAGOT Sila ang ating mga bagong bayani sa kasalukuyan. GITNA
 18. SAGOT Ang pagpapatupad ng edukasyon sa Pilipinas ng mga Amerikano ay mayroong tatlong layunin. UNA
 19. SAGOT Hindi maipagkaila na ang pamahalaan ng Estados Unidos ang namamahala sa pagbibigay ng libreng edukasyon sa Pilipinas. HULIHAN
 20. SAGOT Nagkaroon ng malubhang problema sa komunikasyon ang bawat Pilipino. GITNA
 21. ISAISIP Buoin ang mga ginulong letra. Pagkatapos ay dugtungan ang pangungusap gamit ang mga nabuong salita.
 22. SAGOT KAISIPAN SUPORTA PANGUNAHIN TEKSTO PANTULONG
 23. Natutuhan ko na ___________ Mahalaga ito sapagkat ___________.
 24. Palagiang bisitahin ang Google Classroom, Facebook Group at Group Chat para sa paglilinaw sa mga gawain. KASUNDUAN
 25. Hanggang sa Muling Pagkikita!
Publicité