Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Henriikka Vartiainen(20)

Publicité

Generatiivinen tekoäly opetuksessa

 1. Matti Tedre & Henriikka Vartiainen, UEF
 2. PÄIVÄN OHJELMA 1. Esittelyt 2. Tekstiä tuottavat kielimallit - alustus, kokeilua, keskustelua 3. Lounas Kampus Bistrossa 4. Kuvien generointi -alustus, kokeilua, keskustelua
 3. Alustus Matti Tedre
 4. Tekstiä tuottavat kielimallit GPT-3.5
 5. Mikä on kielimalli? ● Voi ajatella kuin “tilastollisena” mallina siitä miten kieli toimii ● Muodostettu netistä löytyvän tekstin pohjalta ● Ennustava: “Mitkä sanat kuuluisivat todennäköisesti seuraavaksi?” (vrt. Nokian puhelimet 1999) ● Osaa luoda uutta sisältöä jossa on kielellinen rakenne ● GPT-3: Jatkoa aiemmille
 6. Kielimallit ovat malleja siitä miten kieli toimii ● Ei ole tietoa lajitteleva tai ryhmittelevä malli ● Ei ole tietoa hakeva malli (hakukone) ● Ei “ymmärrä” tuottamaansa ● Ei ole opetettu millaisia ovat “oikeat” tai “väärät” vastaukset ● Ei “sisällä” enää sellaisenaan sitä dataa jolla se on opetettu ● Musta laatikko: emme tiedä miksi kielimallit päätyvät ehdottamaan kutakin tekstiä Alussa oli suo sana pimeys 0.2% 0.4% 0.35% murha 0.15%
 7. Mikä on GPT-3? ● “Foundation model”: muovautuu valtavaan määrään erilaisia tehtävä ● Ei rajoitu vain näkemäänsä dataan (pystyy yleistämään) ● Parannettu semanttisella analyysillä (sanojen merkitys kontekstissaan) ● Sam Altman (OpenAI:n CEO): “Tekoäly tulee muuttamaan maailmamme mutta GPT-3 on ylihypetetty.” ● Uusin versio GPT-3.5
 8. Opetettu valtavalla tekstimassalla Datan lähde Tekstifrag- mentteja Painotus Webistä louhittua Common Crawl 410.000.000.000 60% WebText2 19.000.000.000 22% Kirjoista Books1 12.000.000.000 8% Books2 55.000.000.000 8% Wikipedia 3.000.000.000 3%
 9. Hypejunaan? ChatGPT ● Sovellus GPT-3.5:stä joka on suunniteltu simuloimaan keskustelua (kehote>>vastaus) ● Tähtää luonnolliselta vaikuttavaan keskusteluun ● Vuorovaikutusta opetettu ihmisten keskustelua sisältävällä datasetillä
 10. Hypejunaan? GPT-4 ● Tulossa™ oleva seuraava versio (ei päivämäärää)
 11. ChatGPT: Kehote -> vastaus ● Tulos riippuu paljon siitä miten kehote on muotoiltu ● Tuloksen totuudellisuus vaihtelee ○ Erittäin hyvää ○ Puutaheinää ○ “Hallusinaatiot” ● Kaikki kerrottu yhtä uskottavasti ja vakuuttavasti ● Kielimalli ei osaa arvioida tuloksen totuudenmukaisuutta tai miten hyvin tulos vastaa reaalimaailmaa
 12. ChatGPT ● Ei voi käyttää asiantuntijana (kielimallia ei ole suunniteltu “oikean/väärän” tiedon näkökulmasta) ● Ei voi käyttää hakukoneena (sen opetusdatassa ei ole ollut tietoa siitä mikä on faktaa, mikä fiktiota) ○ Kaikki teksti samanarvoista ● Ei voi taata että vastaukset perustuvat faktoihin ● Vastaava tiedemaailmalle suunniteltu “Galactica” epäonnistui surkeasti
 13. ChatGPT: Hyvää ● Ylivoimainen työkalu erittäin hyvän, rikkaan kielen tuottamiseen ● Käyttö yleistyy varmasti ● Tulosta voi tuunata loputtomiin erilaisilla kehotteilla
 14. ChatGPT ● Jos tulos näyttää liian hyvältä, sitä voi huonontaa ● Toimii myös suomeksi (tai sitten voi käyttää deepL: ää kääntämiseen)
 15. Tulevaisuuden perustyökaluko? ● Aiempia “uhkia” koululle ○ Laskimet ○ Hakukoneet ○ Oikolukuohjelmat ○ Käännössovellukset ● Kaikkien näistä käytölle olemme tehneet sääntöjä ● Mitä sääntöjä chatGPT:lle?
 16. Medialukutaito? ● ChatGPT vie huonoon suuntaan medialukutaidon näkökulmasta ● Hakukone: lista sivuja joita tarkastella kriittisesti ● ChatGPT: yksi perustelematon vastaus ● Algoritminen vinouma ● GPT-3.5 on vasta alku ● Multimodaaliset mallit ● Mediakonvergenssi ● Generoidut virtuaalimaailmat
 17. Tehtävä 1 Jakautukaa pienryhmiin. 1) Testatkaa miten tekoäly voi luoda tuntisuunnitelmia omille kursseillenne ja/tai luoda valmiita vastauksia laatimiinne kurssitehtäviin (esim. essee/kirjoitelma/puhe). 2) Arvioikaa tekoälyn tuotokset.
 18. KESKUSTELUA
 19. PIENRYHMÄKESKUSTELU (15 min) Keskustelkaa omassa pienryhmässä 1. Millaisia 1) mahdollisuuksia, 2) haasteita sekä 3) eettisiä kysymyksiä tekstiä tuottava tekoäly asettaa opettajankoulutukselle? 2. Mitkä asiat voidaan automatisoida opetuksessa? Mitä ei voida automatisoida? Mitä ei saa automatisoida?
 20. Lounas Kampus Bistrossa
 21. Alustus: Kuvia tuottavat mallit Matti Tedre
 22. Tehtävä 2 Jakautukaa 3 hengen pienryhmiin. Luokaa Midjoyneun tuella kuvitus aiemmin tuottamiinne kirjoitelmiin
 23. Mieti haluttu tyyli, esim ● photograph ● anime ● manga ● drawing (piirros) ● illustration (kuvituskuva) ● comics (sarjakuva) ● painting (maalaus) ● hyper realistic (hyperrealistinen, erittäin “oikean” näköinen) ● surreal (epätodellinen) ● abstract (abstrakti) ● cyberpunk ● vintage photograph (vanhan ajan valokuva) ● style of Leonardo da Vinci (jonkun taiteilijan tyyli) ● style of Star Wars (jonkun elokuvan tyyli) ● style of the video game Minecraft (jonkun pelin tyyli) pug that flies in space, style of Star Wars, hyper realistic, insanely detailed pug that flies in space, Minecraft style
 24. Mieti myös muita tarkentavia kuvauksia, esim ● insanely detailed (erittäin yksityiskohtainen) ● dramatic lighting (dramaattinen valaistus) ● unreal engine ● full shot (kokokuva) ● portrait (muotokuva) Kirjoita kuvan tekstisyöte englanniksi
 25. Kun tekoäly on tehnyt kuvan, voit tehdä siitä erilaisia versioita tai tarkentaa/kehittää tekstisyötettäsi Kun kuva on mielestäsi valmis, voit suurentaa sen resoluutiota ja halutessasi tallentaa kuvan tietokoneelle
 26. KESKUSTELUA
 27. PIENRYHMÄKESKUSTELU Keskustelkaa seuraavien kysymysten tuella tekoälytaiteen mahdollisuuksista ja haasteista: 1. Mitä on tekoälytaide? Kuka siinä on tekijä/taiteilija? 2. Onko tekoälytaide luovaa? Mitä on luovuus tekoälytaiteessa? 3. Kenellä tulisi olla tekijänoikeus tekoälyn luomissa kuvissa? 4. Millaisia mahdollisuuksia, haasteita sekä eettisiä kysymyksiä luova tekoäly asettaa opettajankoulutukselle?
 28. Kiitos! Professori Matti Tedre matti.tedre@uef.fi +358 50 4340376 Yliopistotutkija Henriikka Vartiainen henriikka.vartiainen@uef.fi +358 50 4712352
Publicité