Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Anne Sütü ve Emzirmeye Teşvik

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Anne Sütü ve Emzirmeye Teşvik

 1. 1. GENEL ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ 2014
 2. 2. .. .. ANNE SÜTÜNÜN TEġVĠKĠ VE BEBEK DOSTU SAĞLIK KURULUġU Hatice Karaman Eğitim Sorumlu HemĢiresi
 3. 3. BEBEK DOSTU HASTANE NE DEMEKTĠR? • 1991 yılında Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler programı başlatıldı. • Anne sütünün korunması, desteklenmesi, özendirilmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortaklaşa “Başarılı Emzirmede 10 Adım” adı altında strateji geliştirmişlerdir. • Bebek Dostu Hastane Programının temel amaçları; Anneleri, • Doğum öncesi dönemden başlayarak anne sütü ve emzirme konusunda eğitmek, • Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanmasını sağlamak, • Hastaneden taburcu olduktan sonrada sağlık personeli izlemleri ile emzirmeyi sürdürmeleri konusunda desteklemektir.
 4. 4. NASIL BEBEK DOSTU HASTANE OLUNUR? • “Başarılı Emzirmede 10 Adım” stratejileri çerçevesinde değerlendirilen ve doğum hizmeti veren hastanelerden; • Gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, • Doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, • Güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli yardımıyla anneleri bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler “Bebek Dostu Hastane” unvanını almaktadır. • Anne sütünün teşviki ve emzirme danışmanlığı eğitimini çalışanlarına verir.
 5. 5. BEBEK DOSTU HASTANE OLARAK • 1.katta emzirme odamız mevcuttur. • Emzirme politikası ve broşürleri mevcuttur. • Kadın doğum ve çocuk polikliniğinde emzirme eğitimi verilmektedir. • Emzik biberon kullanılmaması için eğitim verilmektedir. • Mama tıbbi gereklilik dışında verilmemektedir.
 6. 6. ANNE SÜTÜ ve EMZĠRME POLĠTĠKASI • • • • • • • • • • • Hastanemizin bebek beslenmesindeki temel politikası anne sütü ile beslenmedir. Bu politika doğrultusunda hastane içerisinde anne sütünün önemini anlatan ve emzirmeyi özendirici pano ve görsel araçların kullanımı sağlanır. Hastanemizin ilgili tüm sağlık personeli anne sütü ile beslenme ve emzirme teknikleri konusunda eğitim almıştır ve düzenli aralıklarla bu eğitim tekrarlanır. Hastanemize başvuran tüm gebelere ve annelere sözlü ve yazılı olarak anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda eğitim verilir. Hastanemizde doğan tüm bebekler, ilk yarım saat içinde bebek hemşiresi gözetiminde emzirilir. Uygun emzirme gerçekleşene kadar anneye destek sağlanmaya devam edilir. Anneler, bebeklerinden ayrı kalmak zorunda olduklarında emzirmenin devamının nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirilir. Hastanemizde doğan tüm bebekler, tıbbi bir gereklilik olmadıkça yalnızca anne sütü ile beslenirler. Bu politika doğrultusunda kurumumuzda anne sütü muadili ürünlerin reklam ve pazarlamasına izin verilmez. Anne ve bebeğin 24 saat aynı odada kalmaları sağlanır. Annelere, bebeğin istediği sıklıkta ve sürede emzirmeleri öğütlenir. Taburcu olana kadar anne ve diğer aile bireyleri anne sütünün önemi, emzirme ve karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir. Anneler, bebeklerin ilk 6 ay anne sütünden başka bir besine gereksinimleri olmadığı ve ek besinlere mutlaka doktor önerisiyle başlanması gerektiği konusunda bilgilendirilir. Anne sütü ile beslenen bebeklere biberon ya da emzik önerilmez. Taburcu olduktan sonra düzenli sağlam çocuk polikliniği kontrolleri ile emzirmenin devamlılığı sağlanır. Ayrıca emzirme danışmanlığı verilmek üzere poliklinik içinde oluşturulan birime doğrudan veya 444 5 888 numarayı arayarak başvurulabilir. Tüm gebe ve annelere anne sütünün nasıl sağılacağı ve nasıl saklanacağı ile ilgili eğitim verilir. Verilen eğitim kayıt altına alınır.
 7. 7. Malnutrisyon, Çocuk Ölüm Nedenlerinin % 60 „ ında temel nedendir SAĞLIKLI BESLENMEDE ĠLK ADIM ANNE SÜTÜ
 8. 8. Her memelinin sütü kendi yavrusunun gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanmıştır.
 9. 9. ANNE SÜTÜ • Enerji, protein, yağ, karbonhidrat ve diğer elzem besin öğeleriyle, • Yeni doğanda büyüme ve gelişmeyi sağlayan karmaşık biyolojik bir sıvı, • Ġçerdiği birçok biyoaktif enzim, hormon,büyüme etmeni ve bağışıklık öğelerini içeren yapısıyla eşsiz bir besindir.
 10. 10. ANNE SÜTÜ NEDEN ÖNEMLĠ ? • Anne ile bebek arasında duygusal bağ kurulmasını sağlar . • Ġmmün sistemi geliştirir. • Ekonomiktir. • Kolay hazmedilir. • Annenin meme ve over kanseri riskini azaltır. • Emen bebeklerde IQ daha yüksektir. • Ġshal ve solunum yolu hastalıklarından korur. • Fizyolojik sarılığı önler.
 11. 11. EMZĠRMENĠN ANNEYE FAYDASI • Oksitosin uterusun toparlanmasını sağlar. • Adet kanamaları azalır. • Hamilelik öncesindeki kiloya daha hızlı dönülür. • Kemik remineralizasyonu daha hızlı- postmenopozal kalça kırıkları daha az • Premenopozal meme kanseri riski azalır • Over kanseri riski azalır • Ovulasyona daha geç dönülür- çocuk araları açılır
 12. 12. EMZĠRMENĠN BEBEĞE FAYDASI • Diyare sıklığını azaltır, seyrini hafifletir. • Alt solunum yolu enfeksiyonları, • Otit medya, • Botulizm, • Bakteriyal menenjit, • Ġdrar yolu enfeksiyonları, • Nekrotizan enterokolit gibi hastalıklar daha az görülür.
 13. 13. ÖNERĠLER • Doğumdan sonraki ilk 30 dakika içinde emzirmeye başlanmalıdır. • Ġlk 6 ayda sadece anne sütü verilmelidir. • 6 aydan itibaren ek besinlere başlanmalıdır. • 2 yaşına kadar ek besinlerle birlikte emzirmeye devam edilmelidir.
 14. 14. SAĞILAN ANNE SÜTÜ • ODA ISISINDA 3 SAAT • BUZDOLABINDA 3 GÜN • DERĠN DONDURUCUDA 3 AY SAKLANABĠLĠR.

×