Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

IBO Business School whitepaper 'Doorgroeien na je 40ste, het kan!'

331 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

IBO Business School whitepaper 'Doorgroeien na je 40ste, het kan!'

  1. 1. Doorgroeien na je 40ste , het kan! Doe de mid-career check Whitepaper IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689
  2. 2. IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689 Als je als twintiger klaar bent met je studie ligt je hele carrière voor je als een nog te ontginnen gebied waarin je nog alle kanten op kunt. Je begint onderaan de ladder en werkt hard en gestaag, verandert van baan, maakt promotie, het gaat je voor de wind, so far so good. Maar dan nadert de veertig en lijkt je ladder opeens korter te worden, je carrièrecurve die tot op heden een stijgende lijn vertoonde, lijkt af te vlakken. Je bent aangekomen in je mid-career; de periode tussen je 40ste en 55ste levensjaar. Wat nu? Blijf je op dezelfde hoogte staan of zit er een verlengstuk aan je ladder? De checklist in deze white paper heeft als doel om je bewust te maken van je eigen situatie en je ontwikkelingsmogelijkheden. Doorgroeien na je 40ste , het kan! Doe de mid-career check Check 1: In hoeverre blijf je bij de tijd? De laatste jaren gaat de informatie- en communicatietechnologie zo snel dat het lastig is om bij te blijven. De manier waarop mensen met elkaar communiceren is compleet veranderd met de komst van sociale media als Facebook en Twitter. Moeten we daar nu allemaal in meegaan? We redden het toch ook prima met ons mobieltje, e-mail en desnoods een sms-berichtje? Ja en nee. Het is niet zozeer de vraag of we deze media zelf nodig hebben, maar veel meer of we ons bewust zijn van het effect van deze media en de mogelijk- heden die zij bieden. Neem de tijd om je hierin te verdiepen en betrek anderen daarbij, bijvoorbeeld door een startende professional binnen je organisatie te vragen om een workshop over nieuwe media te organiseren. Je hoeft niet zelf voorop te lopen, maar je moet wel weten wat er leeft en hoe je deze ontwikkelingen kunt gebruiken om je eigen doelen te bereiken. Check 2: Hoe goed ken je jezelf? Met het stijgen van de jaren en het beklimmen van de carrièreladder verandert de manier waarop we naar ons leven en naar onze loopbaan kijken, dat is heel normaal. Na snelle groei komen we terecht in rustiger vaarwater, zowel persoonlijk als professioneel. Kinderen zijn ouder en vragen minder zorg, je functie is niet nieuw meer en door je kennis en ervaring vraagt deze ook minder energie. Kortom, je zit in het spreekwoordelijke warme bad en hebt nu de tijd en de ruimte om stil te staan en kritisch naar jezelf te kijken; wie ben je, wat kun je en wat wil je? In de tweede helft van je carrière zal je van een uitvoerende en tactische rol steeds meer doorgroeien naar een coachende en strategische rol. Hier ligt namelijk de duidelijke toegevoegde waarde van veertigplussers. Zelfkennis, mensenkennis en relativerings- vermogen zijn belangrijke waarden die bij veertigers meestal al beter ontwikkeld zijn dan bij twintigers en dertigers. Hierdoor kun je als ervaren professional een anker zijn binnen je organisatie en houvast bieden aan je collega’s. Deze andere rol kun je pas goed uitvoeren als je weet hoe je zelf in elkaar steekt. Wat is jouw manier van communiceren en van leidinggeven? In hoeverre sta je zelf open voor veranderingen en ben je in staat om anderen mee te krijgen? “ De opleiding bij IBO Business School heeft mijn ambitie versterkt. Ze heeft mij onafhanke- lijker gemaakt in de wetenschap dat je terug kunt vallen op een breed kennisgebied.” Gerrit van der Vegt, Senior Accountmanager Kasbank NV
  3. 3. IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689 Check 3: Weet je waar je plafond ligt? Iedereen heeft een plafond en het is belangrijk om je eigen plafond te kennen. Zo kun je zelf bepalen of je jouw plafond wilt verhogen door competenties te ontwikkelen of te accepteren dat je je plafond hebt bereikt. Voor zowel organisatie als medewerker is het namelijk niet goed als je boven je plafond moet werken. In de organisatie- kunde spreekt men in dit opzicht over het zogenaamde Peterprincipe, dat stelt dat elke werknemer stijgt tot zijn niveau van incompetentie. Dit principe gaat ervan uit dat werknemers die goed presteren in hun huidige functie min of meer automatisch doorgroeien naar hogere functies totdat ze terechtkomen in een functie waarin ze niet goed functioneren, omdat ze niet over de benodigde extra vaardigheden en eigenschappen beschikken. Deze functie ligt dan boven hun plafond. Terugplaatsing naar de oude functie gebeurt vaak niet omdat dit gezien wordt als gezichtsverlies voor de organisatie en voor de medewerker zelf. Hierdoor blijft deze ‘vastzitten’ in een functie die niet bij hem past, met alle gevolgen van dien. Om het Peterprincipe te vermijden is kritisch kijken naar je sterke en zwakke punten een must en daarmee stopt het niet, het wordt dan namelijk tijd voor de volgende stap: het omzetten van deze zelfkennis in gedrag. Wat ga je doen met de opgedane kennis? Check 4: Heb je een eigen visie? Als je weet wie je bent en wat je kunt, wat wil je er dan mee, nu en over tien jaar? Dit is je persoonlijke visie en deze visie zorgt ervoor dat je in actie komt. Dat geldt zowel in je privéleven als in je werk. Voor organisaties schuilt de toegevoegde waarde in managers die ontwikkelingen zien, de essentie eruit halen, zich een mening vormen en in staat zijn een visie te bepalen. Deze mensen maken een verschil, bieden sturing en houvast aan de organisatie én deze mensen zijn meestal de veertig gepasseerd - de gemiddelde leeftijd van ceo’s is vijftig jaar. Kennis is tegenwoordig overal te vinden, maar wijsheid en visie komen nog steeds met de jaren. Check 5: Hoe zichtbaar ben je? Mensen met visie en zelfkennis kunnen een belangrijke bijdrage leveren, maar je hebt er weinig aan als anderen je niet kennen, als je je visie niet uitdraagt. Het is belangrijk dat je naar buiten treedt, zodat men ervaart wie je bent en waar je voor staat, alleen dan kun je veranderingen teweegbrengen. Veertigplussers die willen doorgroeien moeten uit hun warme bad stappen en onder een frisse douche gaan staan. Cocoonen is niet de manier om te ontwikkelen, het is juist zaak om te netwerken en aan te tonen dat je in beweging bent en blijft. Meer dan in de eerste helft van je carrière is het voor de tweede helft van je carrière bepalend, wie je bent. Er ligt minder nadruk op wat je weet, ervan uitgaande dat je door de jaren heen al veel kennis hebt opgedaan. Uiteraard moet je cv kloppen, maar naarmate je klimt op de ladder moet het ook steeds beter klikken in het persoonlijke contact tussen jou en de organisatie. Ervaren managers die succesvol doorgroeien zijn mensen die beschikken over een stevige dosis kennis en ervaring en daarnaast zelfbewust en omge- vingsbewust zijn. Zij zijn in staat om de juiste sfeer te creëren en hun medewerkers te motiveren, enthousiasmeren en inspireren. “ De Register Executive MBA is met name ook interessant voor mensen die meer ondernemer willen worden, of ze nu een eigen bedrijf willen beginnen of meer ondernemerschap willen tonen in hun huidige functie. Het is erg interessant en ver- frissend om met échte onder- nemers te werken. Dat maakt de studie zo leuk. Je wordt eigenlijk opgeleid in ondernemerschap.” Sander Post MBA, Directeur Sociale Werkvoorziening, Concern voor Werk
  4. 4. IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689 Doorgroeien in de praktijk Interview met Lex Beijersbergen van Henegouwen, Adjunct Directeur Omroep Reclame Nederland Na een succesvolle carrière als recruitmentmanager besloot Lex Beijersbergen van Henegouwen om van dit specialisme de overstap te wagen naar een bedrijfskundige georiënteerde hogere managementfunctie. Een besluit waar hij geen spijt van heeft gehad. “ Ik ontwikkelde mij niet meer en mijn werk begon zich te herhalen. Toen rees de vraag: wat wil ik nu nog?” “Op mijn 43ste werkte ik als manager recruitement center bij KPMG en had daarmee op het gebied van recruitement wel de eredivisie bereikt,” vertelt Beijersbergen. “Van de eerste klasse amateurs was ik stap voor stap doorgegroeid naar steeds grotere clubs totdat ik was beland bij de top tien. Ik ontwikkelde mij niet meer en mijn werk begon zich te herhalen. Toen rees de vraag: Wat wil ik nu nog? Wil ik blijven zitten in deze functie en zo niet, wat ambieer ik dan wel? Het was een kruispunt in mijn carrière en ik had verschillende opties; de nuloptie – niet veranderen en hopen dat er misschien nog Referenties De bovenstaande tekst is tot stand gekomen in samenwerking met Armand Salomon, partner bij Equilibre. “Consultants van Equilibre gaan samen met opdrachtgevers op zoek naar vier essenties. Die van jezelf (wie ben je en wat wil je echt?), van samenwerken (hoe gaan we met elkaar om, hoe wordt er gecommuniceerd en hoe presenteer je jezelf), de kunst van organiseren en structureren (bedrijfsvoering) en de essentie van een optimaal resultaat. Elke organisatie is een optelsom van mensen. Alleen mensen die in balans zijn, kunnen het verschil maken. Alleen dan zal een organisatie excelleren,” aldus Salomon. Tot slot De mid-career is een periode van keuzes maken en - als je dat wilt - nieuwe stappen zetten. Heb je de energie en de moed om de ladder uit te schuiven en een trede hoger te klimmen of sta je goed waar je nu staat? Wil je je ladder misschien helemaal verplaatsen? Een ding is zeker: groeien gaat nog steeds niet vanzelf. Maar als je de tijd en moeite wilt nemen is de mid-career een mooie periode, waarin je jezelf en je carrière een nieuwe impuls kunt geven.
  5. 5. IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 556 1100 | Fax 088 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689 Meer lezen en leren om verder te komen? Deze whitepaper is een uitgave van IBO Business School. Al meer dan 35 jaar staat IBO Business School voor op de praktijk toegesneden opleidingen en MBA’s voor managers. Je bijdrage leveren als manager aan de organisatie en een meerwaarde creëren, dat leer je bij IBO Business School. Meer informatie over deze en andere bedrijfskundige opleidingen en MBA’s vind je op: www.ibo.nl IBO Business School Heiligenbergerweg 5 3833 AC Leusden Telefoon: 088 556 1100 E-mail: info@ibo.nl iets leuks voorbijkomt, bijvoorbeeld een internationale uitdaging, de optie om als consultant aan de slag te gaan al dan niet als zelfstandig ondernemer en de optie om een doorstart te maken naar een algemenere functie in het hoger management. De nuloptie viel voor mij af. Ik wilde mij verder ontwikkelen. Dan is de volgende logische vraag: Hoe ga ik dat doen?” Van studie naar nieuwe baan “Tijdens mijn werk als recruitmentmanager had ik al geroken aan bedrijfskundige zaken als organisatieprocessen en marketing, maar ik had het gevoel dat ik, als ik wilde doorgroeien, op dit terrein wel extra bagage nodig had. Ik ben mij toen gaan oriënteren op verschil- lende studies en heb uiteindelijk gekozen voor een MBA-opleiding. Een pittige studie die veel van je vraagt maar waarin je in twee jaar enorm veel leert en investeert in jezelf. Omdat ik nog niet zeker wist welke richting ik zou opgaan na de opleiding, hetzij als consultant bij KPMG, hetzij een hogere managementfunctie binnen het MKB, heb ik bij mijn keuze van het opleidingsinstituut goed gekeken of de studie praktijkgericht was en of er aandacht was voor ondernemer- schap. Daarmee kun je alle kanten nog op. “ Een studie landt beter als je ouder bent.” Ik heb uiteindelijk gekozen voor de tweejarige MBA bij IBO Business School. En dat heeft me veel kennis en inzicht gegeven. Ik heb er veel lol in gehad en ook vele aha-momenten beleefd. Als je 43 jaar bent en de nodige werkervaring hebt, kun je de kennis die een studie je aanreikt beter plaatsen, het landde beter dan toen ik nog twintiger was. Uiteindelijk heeft mijn MBA me heel direct een nieuwe baan opgeleverd. Een medestudent, directeur van Omroep Reclame Nederland (ORN), had mij namelijk twee jaar gadegeslagen en bood mij een baan aan als adjunct directeur. Nu werk ik alweer een jaar bij ORN en ik ben blij dat ik toen de overstap heb gemaakt.” Tips Heeft Beijersbergen nog adviezen voor andere veertigers die willen doorgroeien? “Als je besluit dat je toe bent aan verandering en dat je je wilt ontwikkelen, ligt een studie voor de hand. Het is mijn ervaring dat je door enthousiaste docenten, interessante projecten en door de interactie met medestudenten echt geïnspireerd wordt. Je groeit erdoor, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk. Maar een dergelijke studie vraagt wel om discipline en je moet voorwaarden scheppen om je studie centraal te stellen. Het is een beslissing waarin je ook je partner en gezin moet betrekken, want een studie kost tijd. Het moet allemaal wel passen. In mijn geval heeft deze investering zich echter dubbel en dwars terugverdiend.”

×