Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Badanie prezentacji inwestorskich 2017

331 vues

Publié le

Wyniki V edycji badania prezentacji inwestorskich przeprowadzonego w 2017 roku. Badanie, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmowało 140 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (spółki należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80). Autorzy badania: Piotr Biernacki (założyciel IDEAcraft) oraz Marcin Piechota (Kierownik Działu Relacji Inwestorskich PGNiG S.A.). Wyniki badania zostały po raz pierwszy przedstawione 13 września 2017 r. podczas konferencji "IR w pigułce. Jak się wyróżnić?" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Badanie prezentacji inwestorskich 2017

 1. 1. PORAŻKI I STARANIA V EDYCJA BADANIA 2017 WARSZAWA, 13.09.2017. PREZENTACJE INWESTORSKIE
 2. 2. PIOTR BIERNACKI MARCIN PIECHOTA Założyciel IDEAcraft Prezes Zarządu Fundacji Standardów Raportowania Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Kierownik Działu Relacji Inwestorskich, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 3. 3. Po raz piąty zbadaliśmy prezentacje 140 spółek należących do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 Badaniu były poddane najnowsze prezentacje wyników rocznych W V edycji badania odnieśliśmy wyniki do rezultatów z roku 2016 Slajdy, na których brak zmiany (w % lub pp) obejmują kategorie badane po raz pierwszy w roku 2017
 4. 4. Zawartość prezentacji
 5. 5. Już ponad 3/4 spółek przygotowuje prezentacje… Czy na stronie internetowej spółki są prezentacje inwestorskie? 100% 85% 68% 77% WIG20 mWIG40 sWIG80 +6pp +8pp +5pp +5pp
 6. 6. … a niektóre średnie i duże spółki przygotowują też factsheety Czy na stronie internetowej jest factsheet (dokument 1 lub 2-stronicowy)? 32% 39% 4% 20% WIG20 mWIG40 sWIG80
 7. 7. Uwaga: dalsze wyniki dotyczą tylko spółek, które publikują prezentacje inwestorskie
 8. 8. Prezentacje prawie zawsze (ale nie zawsze!) są aktualne Czy prezentacje na stronie internetowej spółki są aktualne? 95% 94% 89% 92% WIG20 mWIG40 sWIG80 -6pp +7pp-6pp-5pp
 9. 9. Część mniejszych spółek przestała publikować prezentacje w języku polskim Czy na stronie są prezentacje po polsku? 100% 85% 87% 89% WIG20 mWIG40 sWIG80 -3pp -7pp-2pp +5pp
 10. 10. Tradycyjnie, dla dużych i średnich spółek prezentacja po angielsku jest obowiązkowa Czy na stronie są prezentacje po angielsku? 95% 85% 52% 70% WIG20 mWIG40 sWIG80 -2pp +2pp -5pp -5pp
 11. 11. Duże i małe spółki przygotowały w 2016 roku więcej prezentacji; średnie - przeciwnie Ile prezentacji zamieszczono na stronie w 2016 r.? 5,3 3,8 2,8 3,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 +0,1 +0,3 -0,5 +0,5 Największa liczba prezentacji: 20
 12. 12. Średnie i mniejsze spółki usuwają ze stron starsze prezentacje Ile w sumie prezentacji jest dostępnych na stronie? 45,2 28,0 15,7 25,3 WIG20 mWIG40 sWIG80 +1% -5% ~ +9% Największa liczba archiwalnych prezentacji: 102
 13. 13. Nadal przytłaczająca większość publikowanych prezentacji dotyczy wyników okresowych… Ile prezentacji dotyczących wyników okresowych zamieszczono w 2016 r.? 4,2 3,1 2,7 3,1 WIG20 mWIG40 sWIG80 -0,1 +0,1 -0,6 +0,1
 14. 14. … a tylko co druga mniejsza i średnia spółka publikuje prezentacje dotyczące innych tematów Ile innych prezentacji dla inwestorów zamieszczono w 2016 r.? 1,1 0,6 0,4 0,6 WIG20 mWIG40 sWIG80 +0,1 +0,2 ~ ~ Największa liczba innych prezentacji: 8
 15. 15. Już prawie co trzecia spółka stara się opowiedzieć inwestorom o sobie kompleksową Equity Story Czy spółka publikuje ogólną prezentację dla inwestorów, np. equity story, prezentacja o spółce, prezentacja inwestycyjna itp.? 35% 41% 24% 31% WIG20 mWIG40 sWIG80 +11pp +12pp +13pp+3pp
 16. 16. Duże spółki odrobinę skróciły, a średnie wydłużyły swoje prezentacje wynikowe Ile slajdów zawiera prezentacja wyników za 2016 r.? 39,6 30,8 25,6 30,3 WIG20 mWIG40 sWIG80 +1% -4% +12% -5% Największa liczba slajdów w prezentacji: 64
 17. 17. Waga prezentacji pozostaje (przeciętnie) na niezmienionym poziomie Jaki jest rozmiar (MB) prezentacji wyników za 2016 r.? 1,9 5,1 3,0 3,4 WIG20 mWIG40 sWIG80 -1% +31% -5% +6% Największy rozmiar prezentacji: 61,7MB
 18. 18. Dłuższe prezentacje wymagają odpowiedniej struktury… Czy prezentacja zawiera agendę lub spis treści? 63% 57% 46% 53% WIG20 mWIG40 sWIG80 -3pp -2pp -9pp+5pp
 19. 19. … którą stanowi np. załącznik, stosowany przede wszystkim przez duże spółki Czy prezentacja zawiera załącznik (back-up slides)? 70% 40% 24% 39% WIG20 mWIG40 sWIG80 -2pp +1pp -10pp +7pp
 20. 20. Do załączników trafia coraz więcej treści, która nie wymaga omawiania w części podstawowej Ile slajdów merytorycznych zawiera załącznik? 14,5 8,1 5,3 9,8 WIG20 mWIG40 sWIG80 +38% -13% +59% +26% Największa liczba slajdów w załączniku: 32
 21. 21. Poziom lęku przed konsekwencjami od 5 lat nieustannie rośnie i wynosi już niemal 60% Czy prezentacja zawiera zastrzeżenie prawne (disclaimer)? 65% 60% 52% 57% WIG20 mWIG40 sWIG80 +4pp -2pp +13pp+2pp
 22. 22. Niezmiennie rzadko przedstawiamy prelegentów Czy w prezentacji przedstawieni zostali jej prelegenci? 15% 20% 15% 17% WIG20 mWIG40 sWIG80 +2pp +6pp -2pp-1pp
 23. 23. Większość spółek jeszcze podaje w prezentacji kontakt… Czy prezentacja zawiera jakikolwiek kontakt do spółki? 80% 63% 48% 59% WIG20 mWIG40 sWIG80 -2pp ~ -2pp -4pp
 24. 24. … choć coraz rzadziej jest to bezpośredni kontakt do konkretnych osób, które mogą pomóc inwestorom Czy prezentacja zawiera kontakt imienny do przedstawicieli spółki? 50% 30% 22% 30% WIG20 mWIG40 sWIG80 -8pp -9pp-9pp ~
 25. 25. Im dłużej jesteśmy na giełdzie, tym bardziej sądzimy, że wszyscy wiedzą, czym się zajmujemy Czy w prezentacji przedstawiony jest profil działalności spółki? 30% 30% 28% 29% WIG20 mWIG40 sWIG80 -12pp -20pp-14pp+9pp
 26. 26. Duże spółki zaczęły rezygnować z opisywania sytuacji makroekonomicznej, czym się wcześniej wyróżniały Czy w prezentacji przedstawiona jest sytuacja makroekonomiczna w ostatnim okresie? 45% 17% 15% 22% WIG20 mWIG40 sWIG80 +1pp +6pp+1pp -13pp
 27. 27. Trochę chętniej opisujemy rynek, na którym działamy… Czy w prezentacji przedstawiona jest sytuacja na rynku, na którym działa spółka? 85% 40% 48% 53% WIG20 mWIG40 sWIG80 +4pp ~+6pp +6pp
 28. 28. … ale gdy przychodzi do konkretów, to coraz trudniej jest nam policzyć udziały lub pozycję rynkową Czy w prezentacji przedstawione są udziały rynkowe spółki? 40% 27% 11% 22% WIG20 mWIG40 sWIG80 -3pp-10pp -2pp +14pp
 29. 29. Już prawie wszyscy prezentują rachunek wyników Czy prezentacja zawiera rachunek wyników? 95% 100% 93% 96% WIG20 mWIG40 sWIG80 +7pp +3pp+16pp+6pp
 30. 30. Sytuacja finansowa spółki stała się ważniejsza dla inwestorów przede wszystkim większych spółek Czy prezentacja zawiera bilans? 60% 63% 65% 64% WIG20 mWIG40 sWIG80 +4pp -3pp+7pp+13pp
 31. 31. Duże spółki zdecydowanie częściej prezentują też szczegóły rachunku przepływów pieniężnych Czy prezentacja zawiera rachunek przepływów pieniężnych? 68% 47% 39% 47% WIG20 mWIG40 sWIG80 +2pp +1pp -10pp +24pp
 32. 32. Duże i średnie spółki częściej komentują wyniki, niestety małe przestają to robić Czy prezentacja zawiera komentarze do wyników finansowych? 85% 57% 54% 61% WIG20 mWIG40 sWIG80 +5pp -5pp+10pp +17pp
 33. 33. Niezmiennie w prezentacjach wyników rocznych pokazujemy częściej cztery niż dwa okresy Jaka jest liczba prezentowanych okresów w prezentacji? 3,2 3,4 3,2 3,2 WIG20 mWIG40 sWIG80 ~ +0,1~-0,2
 34. 34. Nabraliśmy pewności siebie w opowiadaniu o planach, celach i zamierzeniach… Czy w prezentacji przedstawiona jest strategia lub cele operacyjne? 90% 77% 67% 75% WIG20 mWIG40 sWIG80 +12pp +8pp +11pp +22pp
 35. 35. … choć wcale nie jest nam łatwo umieścić je w konkretnej przyszłej sytuacji rynkowej Czy prezentacja zawiera prognozy lub przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji na rynku, na którym działa spółka? 50% 20% 20% 26% WIG20 mWIG40 sWIG80 +2pp -8pp+11pp +8pp
 36. 36. Już blisko 1/4 spółek podaje prognozy lub tzw. guidance dot. przyszłych wyników finansowych Czy prezentacja zawiera prognozy wyników finansowych? 35% 23% 15% 22% WIG20 mWIG40 sWIG80 +8pp +2pp+14pp +14pp
 37. 37. Niemal dwukrotnie zmniejszył się odsetek spółek, które prezentują ryzyka swojej działalności Czy w prezentacji przedstawione są czynniki ryzyka? 35% 10% 9% 15% WIG20 mWIG40 sWIG80 -11pp -16pp-3pp -12pp
 38. 38. Już prawie nikt, poza dużymi spółkami, nie wyjaśnia skomplikowanych pojęć i terminów… Czy w prezentacji wyjaśnione są skomplikowane pojęcia i terminy, np. na poszczególnych slajdach lub w załączonym słowniczku? 20% 3% 0% 5% WIG20 mWIG40 sWIG80 -4pp-5pp-3pp-6pp
 39. 39. … a tymczasem język używany w prezentacjach pozostaje niezrozumiały Czy w prezentacji pojawiają się skomplikowane wskaźniki lub terminy branżowe, które nie są wyjaśnione? 50% 40% 37% 41% WIG20 mWIG40 sWIG80 ~ +12pp-13pp -8pp
 40. 40. Tylko średnie spółki poczuły potrzebę przypomnienia inwestorom, kto nimi kieruje Czy w prezentacji przedstawiony jest skład zarządu, rady nadzorczej lub struktura grupy kapitałowej? 0% 27% 13% 15% WIG20 mWIG40 sWIG80 +2pp -5pp +17pp -5pp
 41. 41. Co czwarta spółka prezentuje strukturę akcjonariatu… Czy w prezentacji przedstawiona jest struktura akcjonariatu spółki? 15% 40% 22% 26% WIG20 mWIG40 sWIG80 +7pp -1pp +21pp +5pp
 42. 42. … podobnie jak wykres kursu i obrotów Czy w prezentacji znajduje się wykres kursu i obrotów? 16% 37% 24% 26% WIG20 mWIG40 sWIG80 +1pp -3pp +11pp -6pp
 43. 43. Dwukrotnie wzrósł odsetek spółek pomagających odbiorcom ocenić, jaka jest ich sytuacja na giełdzie Czy prezentacja zawiera wskaźniki rynku kapitałowego lub inne informacje pomagające w ocenie sytuacji spółki na giełdzie? 50% 47% 30% 40% WIG20 mWIG40 sWIG80 +22pp +15pp +25pp+34pp
 44. 44. Nadal zaledwie co trzecia spółka wykorzystuje storytelling w komunikacji Czy w prezentacji używane są marketingowe (nie tylko opisowe) tytuły slajdów? 50% 37% 28% 35% WIG20 mWIG40 sWIG80 +3pp +3pp+2pp +3pp
 45. 45. W szkolnej skali ocen w 2017 roku przyznaliśmy, jak rok temu, trójkę. Niestety tym razem z minusem. Jaka jest ogólna ocena przydatności merytorycznej prezentacji? 3,9 3,0 2,5 2,9 WIG20 mWIG40 sWIG80 -0,3 -0,5 -0,1 -0,1 Liczba przyznanych minimalnych ocen: 13
 46. 46. Wygląd prezentacji
 47. 47. Jak zawsze ktoś zapomniał o swoim logo Czy w prezentacji znajduje się logotyp spółki? 95% 100% 98% 98% WIG20 mWIG40 sWIG80 -1pp -2pp~~
 48. 48. Średnie spółki częściej, a małe rzadziej pokazują logotypy spółek zależnych i marek Czy w prezentacji znajdują się logotypy marek lub spółek zależnych? 35% 40% 30% 34% WIG20 mWIG40 sWIG80 +1pp -13pp+18pp+3pp
 49. 49. Duże spółki zaczęły w prezentacjach umieszczać zdjęcia swoich przedstawicieli i pracowników Czy w prezentacji znajdują się zdjęcia przedstawicieli lub pracowników spółki? 20% 23% 13% 18% WIG20 mWIG40 sWIG80 +1pp -1pp -2pp +10pp
 50. 50. Duże i średnie spółki częściej pokazują, czym się zajmują, niestety małe spółki z tego rezygnują Czy w prezentacji znajdują się zdjęcia produktów, usług, instalacji lub inne zdjęcia związane z działalnością operacyjną spółki? 50% 77% 61% 64% WIG20 mWIG40 sWIG80 +1pp -7pp +11pp +8pp
 51. 51. Wyraźnie rzadziej korzystamy z generycznych zdjęć stockowych Czy w prezentacji znajdują się inne zdjęcia, niezwiązane z działalnością spółki? 20% 37% 28% 29% WIG20 mWIG40 sWIG80 -14pp -10pp-23pp -6pp
 52. 52. Niewiele ponad 1/3 spółek umieszcza w prezentacjach zdjęcia większego formatu Czy w prezentacji wykorzystywane są zdjęcia zajmujące więcej niż ¼ powierzchni slajdu? 26% 40% 39% 36% WIG20 mWIG40 sWIG80 -4pp -6pp+6pp -13pp
 53. 53. Słupki pozostają najpopularniejszym typem wykresu Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy słupkowe? 95% 100% 98% 98% WIG20 mWIG40 sWIG80 +2pp +2pp+3pp~
 54. 54. Popularność wykresów liniowych nie zmieniła się… Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy liniowe? 80% 67% 63% 68% WIG20 mWIG40 sWIG80 ~ +4pp-5pp +1pp
 55. 55. … a średniej i mniejsze spółki rzadziej korzystają z wykresów kołowych Czy w prezentacji wykorzystywane są wykresy kołowe? 80% 63% 59% 65% WIG20 mWIG40 sWIG80 -8pp -7pp-15pp +2pp
 56. 56. Wyraźnie wzrosła popularność zaawansowanych typów wykresów, na których można więcej pokazać Czy w prezentacji wykorzystywane są zaawansowane rodzaje wykresów (np. wykresy typu bridge lub dwuosiowe)? 85% 67% 67% 71% WIG20 mWIG40 sWIG80 +12pp +22pp+5pp +1pp
 57. 57. Ponad połowa spółek stosuje w prezentacjach schematy i inne elementy infograficzne Czy w prezentacji wykorzystywane są inne elementy infograficzne (schematy itp.)? 65% 57% 52% 56% WIG20 mWIG40 sWIG80 +5pp -2pp+13pp +7pp
 58. 58. Duże i średnie spółki poprawiły spójność swoich prezentacji z corporate identity Jaka jest ocena spójności prezentacji z corporate identity spółki? 3,8 3,5 3,3 3,4 WIG20 mWIG40 sWIG80 +0,3 ~+0,5 +0,7 Liczba przyznanych maksymalnych ocen: 15
 59. 59. Jak zwykle nie korzystamy z możliwości interaktywności prezentacji… Czy prezentacja zawiera aktywne linki po za slajdem z kontaktem? 10% 17% 2% 8% WIG20 mWIG40 sWIG80 +1pp-3pp+14pp-11pp
 60. 60. … i nie udostępniamy ich w formacie innym niż tradycyjny plik pdf Czy prezentacja jest udostępniana w formie interaktywnej, np. poprzez player lub Slideshare? 16% 7% 4% 7% WIG20 mWIG40 sWIG80 +1pp~-3pp +10pp
 61. 61. W szkolnej skali ocen wygląd prezentacji oceniliśmy też na trójkę. Też z minusem. Jaka jest ogólna ocena wyglądu prezentacji? 3,3 3,2 2,7 2,9 WIG20 mWIG40 sWIG80 -0,1 -0,1 -0,1+0,1 Liczba przyznanych maksymalnych ocen: 11
 62. 62. Dziękujemy za uwagę! www.theideacraft.com © Piotr Biernacki, Marcin Piechota Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autorów prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu edukacyjnego uczestników konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „IR w pigułce” w dniu 13 września 2017 r.

×