Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Стратегія розвитку малого та середнього
підприємництва Київської області
до 2020 року
Експерти:
Євген Ангел, молодший наук...
Зміст презентації
1. Що таке Стратегія і навіщо вона.
2. Спеціальні принципи розробки Стратегії.
3. Місце Стратегії розвит...
1. Що таке Стратегія і навіщо вона
Стратегія – це документ, який містить визначення принципів та напрямів
діяльності щодо ...
2. Спеціальні принципи розробки Стратегії (1/3)
1. Основа Стратегії - Акт з питань малого бізнесу для
Європи.
2. Стратегія...
2. Спеціальні принципи розробки Стратегії (2/3)
Принципи Акта з питань малого бізнесу для Європи
5
1. Створити умови, за я...
2. Спеціальні принципи розробки Стратегії (3/3)
Розподіл сфер відповідальності
Спільна
відповідальність
влади та бізнесу
В...
3. Місце Стратегії в політиці сприяння розвитку МСП
7
Реалізація політикиФормування політики
Стратегія
регіонального
розви...
4.1. Стратегія: структура
1. МСП у Київській області: основні показники та роль в
економіці регіону
2. Особливості розвитк...
4.2. Регіональні передумови реалізації Стратегії
• Неперервність (спадковість) та послідовність політики сприяння
розвитку...
4.3. Регіональні ризики реалізації Стратегії
6.2.1. Неефективний фінансовий менеджмент на рівні області та
громад, що спри...
4.4. Слабкі сторони МСП Київщини
1. Високий рівень тінізації виробничо-господарської діяльності.
2. Нерівномірність розвит...
4.5. Мета та результат виконання Стратегії
Мета Стратегії - створення умов для сталого розвитку МСП у
Київській області.
Р...
4.6. Чим відрізняється Стратегія розвитку МСП
Київщини від решти стратегій?
Кожен захід Стратегії спрямований на:
1. Подол...
ББі
4.7. Стратегія: цілі та завдання: взаємозв’язок
14
Ресурси
Розвиток
МСП
Ринки
Регуляторне
середовищеФінансові
Трудові
...
4.7. Стратегія: цілі та завдання
Ціль 1. Полегшення доступу МСП до ресурсів
• Завдання 1.1. Сприяння доступу до фінансових...
4.7. Стратегія: цілі та завдання
16
Ціль 3. Сприяння виходу на нові ринки
• Завдання 3.1. Сприяння виходу МСП на міжнародн...
4.7. Стратегія: цілі та завдання
17
Ціль 5. Покращення регуляторного середовища
• Завдання 5.1. Зменшення існуючих регулят...
4.9. Механізм імплементації Стратегії
1. Підготовка Плану реалізації Стратегії.
2. Створення системи моніторингу та оцінки...
Дякую за увагу!
Наші контакти:
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
www.ier.com.ua
institute@ier.kie...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Київської області до 2020 року

113 vues

Publié le

Презентація Ігоря Бураковського на Дискусії "Регіональна стратегія розвитку МСП Київської області". Київ. 28.11.2017

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Київської області до 2020 року

 1. 1. Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Київської області до 2020 року Експерти: Євген Ангел, молодший науковий співробітник ІЕД, експерт Програми USAID ЛЕВ, anhel@ier.kiev.ua Ігор Бураковський, Голова Правління ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД), старший радник з економічних питань Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ), burakovsky@ier.kiev.ua Ольга Красовська, провідний науковий співробітник ІЕД, експерт Програми USAID ЛЕВ krasovska@ier.kiev.ua Оксана Кузяків, Виконавчий директор ІЕД, координатор аналітичного компоненту Програми USAID ЛЕВ kuziakiv@ier.kiev.ua Київ, 28 листопада 2017
 2. 2. Зміст презентації 1. Що таке Стратегія і навіщо вона. 2. Спеціальні принципи розробки Стратегії. 3. Місце Стратегії розвитку МСП в системі стратегічного планування Київщини. 4. Стратегія: 4.1. Структура 4.2. Передумови реалізації 4.3. Ризики реалізації 4.4. Слабкі сторони МСП Київщини 4.5. Мета та очікувані результати реалізації Стратегії 4.6. Чим відрізняється Стратегія розвитку МСП Київщини від решти стратегій? 4.7. Цілі та завдання. 4.8. Механізм імплементації. 2
 3. 3. 1. Що таке Стратегія і навіщо вона Стратегія – це документ, який містить визначення принципів та напрямів діяльності щодо створення умов для сталого розвитку МСП регіону. Стратегія – це перелік конкретних завдань, які необхідно вирішити, але не відповіді на всі питання. Чітка постановка завдань – це початок конкретних дій. Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Київської області на період до 2020 року – це: • документ політики, що повністю відповідає принципам «Акта з питань малого бізнесу для Європи» (Small Business Act, SBA), який ґрунтується на досвіді ЄС; • документ, який містить чіткі цілі та реалістичні шляхи їх досягнення; • інструмент залучення донорських коштів. 3
 4. 4. 2. Спеціальні принципи розробки Стратегії (1/3) 1. Основа Стратегії - Акт з питань малого бізнесу для Європи. 2. Стратегія повинна будуватися за принципом державно- приватного партнерства. 3. Чіткий розподіл сфер відповідальності між місцевою владою та бізнесом. 4. Стратегія повинна бути фіскально відповідальною. 5. SWOT-аналіз сектору МСП - основа побудови системи цілей, завдань та заходів Стратегії. 6. Стратегія повинна мати чітку систему моніторингу та оцінювання її реалізації. 7. Стратегія повинна розроблятися та реалізовуватися як складова системи документів політики регіонального (місцевого) рівня. 4
 5. 5. 2. Спеціальні принципи розробки Стратегії (2/3) Принципи Акта з питань малого бізнесу для Європи 5 1. Створити умови, за яких підприємці та сімейний бізнес можуть процвітати, а підприємництво винагороджується (Підприємницьке середовище) 2. Забезпечити умови, за яких чесні підприємці, яким загрожує банкрутство, можуть швидко отримати другий шанс (Другий шанс) 3. Розробляти правила відповідно до принципу «спочатку подумай про малих підприємців» (Спочатку подумай про малих підприємців) 4. Домагатись від Уряду бути чутливим до потреб малих та середніх підприємств (Підтримка з боку влади) 5. Адаптувати інструменти публічної політики до потреб малих та середніх підприємств (Інструменти підтримки МСП) 6. Полегшити доступ малих та середніх підприємств до фінансових ресурсів та розвивати правове та ділове середовище, яке сприятиме своєчасним розрахункам за комерційними операціями (Фінансування) 7. Допомогти малим та середнім підприємствам більш повно скористатись можливостями спільного ринку ЄС (Спільний ринок) 8. Сприяти підвищенню кваліфікації представників малих та середніх підприємств та розвитку всіх форм інновацій (Підвищення кваліфікації) 9. Сприяти розвитку можливостей малих та середніх підприємств трансформувати екологічні виклики в можливості (Можливість відповідати на екологічні виклики) 10. Заохочувати та підтримувати малі та середні підприємства отримувати зиск на ринках, які зростають (Зовнішні ринки)
 6. 6. 2. Спеціальні принципи розробки Стратегії (3/3) Розподіл сфер відповідальності Спільна відповідальність влади та бізнесу Відповідальність бізнесу Відповідальність місцевої влади 6
 7. 7. 3. Місце Стратегії в політиці сприяння розвитку МСП 7 Реалізація політикиФормування політики Стратегія регіонального розвитку Стратегія розвитку МСП План реалізації Стратегії Програма 1 … Програма n Важливо: узгодження з ініціативами інших донорів
 8. 8. 4.1. Стратегія: структура 1. МСП у Київській області: основні показники та роль в економіці регіону 2. Особливості розвитку МСП Київської області 3. Місце Стратегії в системі стратегічного планування області 4. Мета та очікувані результати реалізації Стратегії 5. Передумови реалізації Стратегії 6. Ризики реалізації Стратегії 7. Цілі, завдання та заходи реалізації Стратегії 8. Принципи реалізації Стратегії 9. Механізм реалізації Стратегії 10. Механізм моніторингу й оцінки реалізації Стратегії Додатки 8
 9. 9. 4.2. Регіональні передумови реалізації Стратегії • Неперервність (спадковість) та послідовність політики сприяння розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні та забезпечення ефективної взаємодії між органами влади обласного та районного рівнів для адекватної реалізації такої політики. • Належне ресурсне забезпечення політики розвитку МСП. • Узгодженість стратегічних документів регіонального рівня та їх послідовна імплементація. • Розбудова ефективної системи місцевого самоврядування, необхідної для втілення реформи децентралізації на регіональному та місцевому рівнях • Провадження постійного діалогу з центральними органами виконавчої влади щодо покращення бізнес-середовища. • Розвиток інфраструктури регіону, зокрема інженерних та транспортних мереж. • Здатність використовувати географічну близькість Києва, як драйвера економічного розвитку регіону, що створює нові бізнес-можливості та є найбільшим ринком споживання робіт та послуг.
 10. 10. 4.3. Регіональні ризики реалізації Стратегії 6.2.1. Неефективний фінансовий менеджмент на рівні області та громад, що спричиняє значний обсяг неосвоєних коштів, виділених на заходи з підтримки МСП, та, відповідно, недостатню ефективність таких заходів. 6.2.2. Недостатня інституційна взаємодія органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування при реалізації регіональних програм, у тому числі спрямованих на розвиток МСП. 6.2.3. Зменшення конкурентоспроможності базових галузей внаслідок браку інвестицій та інновацій. 6.2.4. Невирішеність проблеми браку кваліфікованих спеціалістів, зокрема через складнощі фінансування діяльності місцевих закладів професійно-технічної освіти, невідповідність навчальних програм усіх рівнів освіти сучасним вимогам та потребам бізнесу та відтік підготовлених кадрів внаслідок трудової міграції. 6.2.5. Загострення неконкурентної боротьби за активи та ресурси між МСП. 6.2.6. Високий рівень корупції в контролюючих органах та незаконне втручання органів влади в діяльність бізнесу. 6.2.7. Посилення маятникової міграції мешканців області до Києва.
 11. 11. 4.4. Слабкі сторони МСП Київщини 1. Високий рівень тінізації виробничо-господарської діяльності. 2. Нерівномірність розвитку малого бізнесу серед адміністративних одиниць регіону. 3. Високий рівень конкуренції з боку київських фірм. 4. Обмежений доступ до фінансових ресурсів, передусім банківського фінансування, і як наслідок брак обігових коштів. 5. Застарілість виробничих фондів. 6. Низький рівень конкурентоспроможності, передусім через недостатній рівень бізнес-процесів у секторі МСП, зокрема в частині впровадження інноваційних заходів. 7. Брак потужних бізнес-асоціацій та неготовність підприємців спільно захищати свої інтереси. 8. Нездатність наявних об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу належним чином виконувати свої функції. 11
 12. 12. 4.5. Мета та результат виконання Стратегії Мета Стратегії - створення умов для сталого розвитку МСП у Київській області. Результат виконання: • створення нових робочих місць (індикатор – збільшення кількості зайнятих на МСП); • збільшення обсягів реалізованої продукції МСП (індикатор – реальне збільшення обсягу реалізованої продукції); • збільшення рівня інноваційності МСП (індикатор – збільшення частки інноваційно активних МСП); • зростання добробуту населення (індикатор – зростання реального ВРП на душу населення).
 13. 13. 4.6. Чим відрізняється Стратегія розвитку МСП Київщини від решти стратегій? Кожен захід Стратегії спрямований на: 1. Подолання слабких сторін МСП 2. Мінімізацію регіональних, а де це можливо національних ризиків Наприклад: 13
 14. 14. ББі 4.7. Стратегія: цілі та завдання: взаємозв’язок 14 Ресурси Розвиток МСП Ринки Регуляторне середовищеФінансові Трудові Природні Країни Регіони Сектори Ділянки та приміщення Інфраструктура Діалог: влада, суспільство, бізнес Соціальна роль бізнесу Бізнес середовище
 15. 15. 4.7. Стратегія: цілі та завдання Ціль 1. Полегшення доступу МСП до ресурсів • Завдання 1.1. Сприяння доступу до фінансових ресурсів • Завдання 1.2. Покращення кадрового забезпечення МСП • Завдання 1.3. Сприяння доступу до природних ресурсів та виробничих приміщень Ціль 2. Підвищення конкурентоспроможності МСП • Завдання 2.1. Вдосконалення спроможності МСП до ведення підприємницької діяльності • Завдання 2.2. Створення умов для впровадження інновацій у діяльність МСП 15
 16. 16. 4.7. Стратегія: цілі та завдання 16 Ціль 3. Сприяння виходу на нові ринки • Завдання 3.1. Сприяння виходу МСП на міжнародні ринки • Завдання 3.2. Сприяння виходу МСП області на ринки інших регіонів України • Завдання 3.3. Залучення МСП до участі в державних закупівлях Ціль 4. Налагодження ефективного діалогу МСП з іншими «гравцями»: влада, суспільство, бізнес • Завдання 4.1. Сприяння підвищенню ефективності діалогу бізнесу та влади • Завдання 4.2. Покращення іміджу підприємництва у суспільстві • Завдання 4.3. Розвиток виробничо-комерційної кооперації між МСП • Завдання 4.4. Сприяння створенню умов для цивілізованого просування інтересів МСП
 17. 17. 4.7. Стратегія: цілі та завдання 17 Ціль 5. Покращення регуляторного середовища • Завдання 5.1. Зменшення існуючих регуляторних бар’єрів • Завдання 5.2. Запровадження нових практик регулювання, які враховують інтереси малого та середнього бізнесу Ціль 6. Розбудова ефективної інфраструктури підтримки МСП • Завдання 6.1 «Перезапуск» наявної інфраструктури підтримки МСП • Завдання 6.2 Розвиток нових елементів інфраструктури Ціль 7. Збільшення соціальної ролі підприємництва • Завдання 7.1 Розвиток соціального підприємництва • Завдання 7.2 Підвищення соціальної відповідальності підприємців • Завдання 7.3. Сприяння розвитку підприємницької діяльності колишніх учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб
 18. 18. 4.9. Механізм імплементації Стратегії 1. Підготовка Плану реалізації Стратегії. 2. Створення системи моніторингу та оцінки на щорічній основі. Інструменти оцінки: Регіональний профіль МСП: — це інструмент політики, який використовується для оцінки стану, динаміки, перспектив розвитку МСП та визначення перешкод, які гальмують розвиток сектору в регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Експортний профіль МСП: інструмент політики, який використовується для оцінки стану, динаміки, перспектив розвитку МСП та визначення перешкод, які гальмують експортну діяльність МСП регіону. Зважаючи на це, названі інструменти використовуються для оцінки впливу заходів регіональної політики на розвиток МСП. 3. Забезпечення неперервного відповідального діалогу між громадськістю та владою. 4. Після офіційного прийняття Стратегії та Плану дій з її реалізації Київською обласною радою, вони стають обов’язковими до виконання. 18
 19. 19. Дякую за увагу! Наші контакти: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій www.ier.com.ua institute@ier.kiev.ua вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна тел. +38-044-278-6360 факс +38-044-278-6336 19

×