Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Информационен подход на преподаване
Схеми, чертежи, снимки, аудио-визуални средства (комикси,
филмчета) за онагледяване на...
Феноменологичен подход на
преподаване
Опитите по естествените дисциплини могат да
бъдат симулирани (когато не е възможно д...
Кооперативен подход на преподаване
Съществена е комуникацията между членовете
на групата, представяща учебния материал, ил...
Изготвил:
Илиана Илиева-Дъбова
Образователен блог
Българско училище в чужбина
Използвана литература:
 Иванов, Иван. Интер...
Използване на ИКТ в учебния процес
Използване на ИКТ в учебния процес
Използване на ИКТ в учебния процес
Използване на ИКТ в учебния процес
Използване на ИКТ в учебния процес
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Използване на ИКТ в учебния процес

Използване на ИКТ в учебния процес

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Използване на ИКТ в учебния процес

  1. 1. Информационен подход на преподаване Схеми, чертежи, снимки, аудио-визуални средства (комикси, филмчета) за онагледяване на учебния материал – чрез компютърните технологии и проектори или интерактивни дъски. Използването на повече цветове и звуци допринася за по-лесното асимилиране на фактите ! Да няма претрупаност! Чрез устно или писмено представяне на факти, дефиниции, обяснения, доказателства
  2. 2. Феноменологичен подход на преподаване Опитите по естествените дисциплини могат да бъдат симулирани (когато не е възможно да се извършат в реална среда) чрез съвременните ИКТ. По този начин учащият ще вземе участие в експеримента, макар и само виртуално. Демонстрация на явления, събития, процеси
  3. 3. Кооперативен подход на преподаване Съществена е комуникацията между членовете на групата, представяща учебния материал, или между „преподаващия учащ” и аудиторията. Използването на ИКТ допринася в голяма степен както приподготовката на проекта, така и за изпълнението и презентацията му. Структуриране на положителна взаимозави- симост. Учащите се работят в групи.
  4. 4. Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова Образователен блог Българско училище в чужбина Използвана литература:  Иванов, Иван. Интерактивни методи на обучение. С.  Терзиева, В., П. Кадемова–Кацарова. Съвременни ИКТ базирани методи на обучение. Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество“, С.  www.ilieva-dabova.blogspot.com

×