SlideShare une entreprise Scribd logo
Ceļā uz zaļo biroju
Ineta Petrovska
Nekustamā īpašuma un administratīvo
pakalpojumu daļas vadītāja
Ineta.Petrovska@Swedbank.lv
© Swedbank
Swedbank ieguldījums: labās prakses
3
Sieviešu un vīriešu līdzsvars bankas vadībā
Par vienādu darbu maksājam līdzvērtīgu algu sievietēm un vīriešiem
Darba vidē cieņpilni izturamies pret atšķirīgo
Veidojam piemērotu darba vidi darbiniekiem ar bērniem, pieredzējušiem kolēģiem un jauniešiem
Darbiniekiem maksājam darba devēja pensiju
Darbiniekus atbalsta Swedbank arodbiedrība
Rūpējamies par darbinieku darba - dzīves līdzsvaru
Piedāvājam risinājumus darbinieku labsajūtai (well-being) darba vietā
Darbiniekiem ir iespēja darba laikā nodarboties ar brīvprātīgo darbu skolās
Stiprinām darbinieku veselību
Izvērtējam mūsu piegādātājus
Mazinām vides resursu patēriņu (elektroenerģija, ūdens, papīrs, atkritumi, ceļošana, pasākumi, mazāk
skaidras naudas)
Pazīstam savus klientus
Ievērojam trauksmes celšanas, pretkorupcijas, pasākumu rīkošanas un citas vadlīnijas
Regulāri publiski ziņojam par darbības rezultātiem
Nodrošinām pieeju bankas pakalpojumiem reģionu iedzīvotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Izvērtējam mūsu piegādātājus
© Swedbank 4
2017
- «zaļa» sanāksmju telpa radošumam – Daugava;
- uzstādīts laika relejs puķu sienas apgaismojumam,
- ēdnīcas telpās energoefektīvas virtuves iekārtas,
- LED apgaismojums fasādē;
- vasaras mēnešos ūdens uzsilde – no ēkas dzesēšanas
procesā radītā siltumenerģija;
- stāvvietā kustību sensori;
TOMĒR …
© Swedbank
TOMĒR… gribam un
varam kļūt zaļāki un
atvērtāki!
✓ Swedbank Vides politika: «Mēs uzņemamies atbildību par savas darbības tiešo ietekmi uz
apkārtējo vidi. Mēs cenšamies mazināt ietekmi, ko uz apkārtējo vidi rada komandējumi, papīra
un elektrības patēriņš, atkritumu pārvaldība, kā arī biroja tehnikas un biroja preču lietošana, kas
veicina dažādu izmešu un piesārņojuma nonākšanu atmosfērā, augsnē un ūdenī.
✓ Mēs veicam pasākumus savas darbības rezultātu fiksēšanai, uzraudzībai un pēckontrolei.»
5
Mērķi un izpildes analīze
© Swedbank
2018 – ieviešam jaunus paradumus
• Mērķi:
• Kā sasniegt?
➢ Travel free week katru mēnesi 1.nedēļā
➢ Video aprīkojums un attālinātās sanāksmes
➢ Obligātās mācības par ilgtspējas un vides aizsardzības jautājumiem Swedbank Academy e-vidē
➢ Papīra patēriņa samazināšana
➢ Atkritumu šķirošana un apjoma samazināšana
6
© Swedbank
2018 - «Nē» individuālajām atkritumu tvertnēm
7
2018
© Swedbank
2018
9
© Swedbank
2019
10
Elektroniska dokumentu aprite – no 01.02. visus
izdevumus attaisnojošos dokumentus iesniedz elektroniski
un ietaupīsim 13 papīra iepakojumus un 38 lielās mapes
atskaišu uzglabāšanai/gadā.
© Swedbank
2019
Swedbank at Work koncepts:
➢ attīstīt iedvesmojošu darba vidi,
➢ veicināt dalīšanos ar zināšanām un
personīgo izaugsmi
➢ daudzveidība darba vidē un izkustēšanās
pozitīvā ietekme
➢ garantija nākotnes darbaspēka piesaistei
➢ uzlabot sadarbību un darbinieku
apmierinātību, lai prieks nākt uz darbu
Swedbank!
Mikroklimata uzlabojumi ietekmē mērķu
sasniegšanu:
• Dzesēšanas iekārtu nomaiņa→
samazinās par 6% kopējais ēkas
elektrības patēriņš;
• SCĒ mitrinātāju nomaiņa - ietaupījums
2% no kopējā ēkas patēriņa
• Ventilācijas sistēmas pārveide,
nodrošinot individuālu zonējumu gaisa
pieplūdes regulēšanai
11
© Swedbank
Telpu pārvērtības radošai videi
12
© Swedbank 13
© Swedbank
Telpu pārvērtības
14
© Swedbank
Laiks «fikai» !
Ceļā uz zaļo biroju

Contenu connexe

Plus de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019Atbildīgu ideju katalogs 2019
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiemBuklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Uzņēmēja Diena 2019
Uzņēmēja Diena 2019Uzņēmēja Diena 2019
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU TIESĪBU UN IESPĒJU VEICINĀŠANA. Marts 2019
SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU TIESĪBU UN IESPĒJU VEICINĀŠANA. Marts 2019 SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU TIESĪBU UN IESPĒJU VEICINĀŠANA. Marts 2019
SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU TIESĪBU UN IESPĒJU VEICINĀŠANA. Marts 2019
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapaTrauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 

Plus de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likums
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
 
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
 
Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019
 
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiemBuklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
 
Uzņēmēja Diena 2019
Uzņēmēja Diena 2019Uzņēmēja Diena 2019
Uzņēmēja Diena 2019
 
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
 
SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU TIESĪBU UN IESPĒJU VEICINĀŠANA. Marts 2019
SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU TIESĪBU UN IESPĒJU VEICINĀŠANA. Marts 2019 SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU TIESĪBU UN IESPĒJU VEICINĀŠANA. Marts 2019
SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU TIESĪBU UN IESPĒJU VEICINĀŠANA. Marts 2019
 
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapaTrauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
 

Ceļā uz zaļo biroju

  • 2. Ineta Petrovska Nekustamā īpašuma un administratīvo pakalpojumu daļas vadītāja Ineta.Petrovska@Swedbank.lv
  • 3. © Swedbank Swedbank ieguldījums: labās prakses 3 Sieviešu un vīriešu līdzsvars bankas vadībā Par vienādu darbu maksājam līdzvērtīgu algu sievietēm un vīriešiem Darba vidē cieņpilni izturamies pret atšķirīgo Veidojam piemērotu darba vidi darbiniekiem ar bērniem, pieredzējušiem kolēģiem un jauniešiem Darbiniekiem maksājam darba devēja pensiju Darbiniekus atbalsta Swedbank arodbiedrība Rūpējamies par darbinieku darba - dzīves līdzsvaru Piedāvājam risinājumus darbinieku labsajūtai (well-being) darba vietā Darbiniekiem ir iespēja darba laikā nodarboties ar brīvprātīgo darbu skolās Stiprinām darbinieku veselību Izvērtējam mūsu piegādātājus Mazinām vides resursu patēriņu (elektroenerģija, ūdens, papīrs, atkritumi, ceļošana, pasākumi, mazāk skaidras naudas) Pazīstam savus klientus Ievērojam trauksmes celšanas, pretkorupcijas, pasākumu rīkošanas un citas vadlīnijas Regulāri publiski ziņojam par darbības rezultātiem Nodrošinām pieeju bankas pakalpojumiem reģionu iedzīvotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Izvērtējam mūsu piegādātājus
  • 4. © Swedbank 4 2017 - «zaļa» sanāksmju telpa radošumam – Daugava; - uzstādīts laika relejs puķu sienas apgaismojumam, - ēdnīcas telpās energoefektīvas virtuves iekārtas, - LED apgaismojums fasādē; - vasaras mēnešos ūdens uzsilde – no ēkas dzesēšanas procesā radītā siltumenerģija; - stāvvietā kustību sensori; TOMĒR …
  • 5. © Swedbank TOMĒR… gribam un varam kļūt zaļāki un atvērtāki! ✓ Swedbank Vides politika: «Mēs uzņemamies atbildību par savas darbības tiešo ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs cenšamies mazināt ietekmi, ko uz apkārtējo vidi rada komandējumi, papīra un elektrības patēriņš, atkritumu pārvaldība, kā arī biroja tehnikas un biroja preču lietošana, kas veicina dažādu izmešu un piesārņojuma nonākšanu atmosfērā, augsnē un ūdenī. ✓ Mēs veicam pasākumus savas darbības rezultātu fiksēšanai, uzraudzībai un pēckontrolei.» 5 Mērķi un izpildes analīze
  • 6. © Swedbank 2018 – ieviešam jaunus paradumus • Mērķi: • Kā sasniegt? ➢ Travel free week katru mēnesi 1.nedēļā ➢ Video aprīkojums un attālinātās sanāksmes ➢ Obligātās mācības par ilgtspējas un vides aizsardzības jautājumiem Swedbank Academy e-vidē ➢ Papīra patēriņa samazināšana ➢ Atkritumu šķirošana un apjoma samazināšana 6
  • 7. © Swedbank 2018 - «Nē» individuālajām atkritumu tvertnēm 7
  • 10. © Swedbank 2019 10 Elektroniska dokumentu aprite – no 01.02. visus izdevumus attaisnojošos dokumentus iesniedz elektroniski un ietaupīsim 13 papīra iepakojumus un 38 lielās mapes atskaišu uzglabāšanai/gadā.
  • 11. © Swedbank 2019 Swedbank at Work koncepts: ➢ attīstīt iedvesmojošu darba vidi, ➢ veicināt dalīšanos ar zināšanām un personīgo izaugsmi ➢ daudzveidība darba vidē un izkustēšanās pozitīvā ietekme ➢ garantija nākotnes darbaspēka piesaistei ➢ uzlabot sadarbību un darbinieku apmierinātību, lai prieks nākt uz darbu Swedbank! Mikroklimata uzlabojumi ietekmē mērķu sasniegšanu: • Dzesēšanas iekārtu nomaiņa→ samazinās par 6% kopējais ēkas elektrības patēriņš; • SCĒ mitrinātāju nomaiņa - ietaupījums 2% no kopējā ēkas patēriņa • Ventilācijas sistēmas pārveide, nodrošinot individuālu zonējumu gaisa pieplūdes regulēšanai 11
  • 12. © Swedbank Telpu pārvērtības radošai videi 12