Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Product portfolio

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Product portfolio (20)

Publicité

Product portfolio

  1. 1. Produktové portfolio Jan Kypta jan.kypta@itmerit.cz Ilona Kubíčková ilona.kubickova@itmerit.cz
  2. 2. Projektový management • Externí řízení projektů a programů – Poskytování služeb externího projektového manažera – Řízení projektů podle PRINCE2, IPMA nebo interní metodiky zákazníka – Řízení vývoje aplikací podle SCRUM – Krizové projektové řízení • Projektový dohled – Nezávislá supervize / dohled nad projektem řízeným interně nebo stranou dodavatele řešení – Konzultace a korekce v postupu projektu Reference: • ČD Telematika a.s. • ABRA Software, a.s. • Provident Financial, s.r.o. • ASSIST spol. s r.o. (RENAULT) • Circon circle consulting, s.r.o. • ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. • Medicon a.s. • ŠKODA PRAHA, a.s. • SONY Czech, spol. s r.o. 2
  3. 3. Konzultace, analýzy • Konzultace v oblasti ICT procesů - ITIL – Pomoc s identifikací nejdůležitějších chybějících procesů – Zpracování byznys case – Návrh komunikace změn vůči byznysu • Strategie ICT – Analýza současného stavu – IT vs byznys strategie – Konzultace s garanty IS organizace – Komunikace s garanty z řad byznysu – Zpracování nové ICT strategie – Návrh její komunikace vůči byznysu • Byznys / procesní analýzy – Analýza potřeb ze strany byznysu – Popsání procesů jako zadání pro ICT projekt – Pomoc s definicí akceptačních kritérií byznysu • Zavedení Projektové kanceláře organizace – Analýza současného stavu a návrh organizace a procesu PMO – Vytvoření / upravení interní směrnice PMO včetně vazby na dceřiné společnosti – Upravená metodika a postupy PMO včetně šablon všech fází projektu – Školení PMO – Pilotní součinnost při spuštění PMO 3 Reference: • ABRA Software, a.s. • Provident Financial, s.r.o. • Circon circle consulting, s.r.o. • Státní pozemkový úřad • Ministerstvo průmyslu a obchodu • Českomoravská stavební spořitelna, a.s. • ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. • ŠKODA PRAHA, a.s.
  4. 4. Procesní změny organizace – dopady do IT Zaměřujeme se na oblast dopadů procesních změn u organizací v případě: • restrukturalizace • fúze • legislativních požadavků • a pod. Návazně řešíme promítnutí těchto změn do IT tak, aby nedošlo k zablokování aktivit firmy z hlediska realizovatelnosti změn těmito aktivitami: • Analýza technologických vazeb na stávající a nový procesní stav • Provázanost souvisejících dopadů do jednotlivých oblastí organizace • Identifikace konkrétních projektů jako reakce na procesní změnu • Rozfázování změn v čase podle potřeb organizace • Kapacitní / personální zátěž • Finanční zátěž • Rizika plynoucí z realizace i nerealizace 4 Reference: • ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. • ŠKODA PRAHA, a.s.
  5. 5. ISMS – ICT bezpečnost • Příprava organizace na ISO 27001 • Příprava na soulad organizace se zněním zákona o kybernetické bezpečnosti – Přijetí odpovědnosti managementem – Vytvoření organizační struktury – Analýza současného stavu – Penetrační testy – Audit KB – Business Impact Analysis + hodnocení aktiv (metodika) – Analýza rizik (metodika) – Metodika a řízení dodavatelů – Plán bezpečnostního povědomí a školení – Bezpečnostní politika Reference: • Státní pozemkový úřad • ÚOHS • ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. 5
  6. 6. Správa a rozvoj IS organizace • Správa provozu ICT služeb – Datová centra – Bezpečnostní infrastruktura – Komunikační infrastruktura – Hardware – Operační systémy – Databáze – Aplikační infrastruktura – Aplikace – Servicedesk – L1, L2 podpora, procesy Reference: • ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. • Medicon a.s. • ŠKODA PRAHA, a.s. • SONY Czech, spol. s.r.o. 6 • Rozvoj ICT služeb – Identifikace potřeb – Projekty – Procesy – Smlouvy s dodavateli – Vývoj interní – Vývoj externí - RFI, RFP – Objednávky u dodavatelů – Testování – Infrastruktura (HW) – Integrace – Licence – Změnové požadavky – L3 podpora
  7. 7. Poskytování odborných kapacit • Projektoví manažeři – Se zkušenostmi s klasickými i agilními projekty realizovanými v ČR i v zahraničí. • Zhodnocení bezpečnosti software - specifické pro kolejová vozidla – Zhodnocení bezpečnosti software vyvíjeného pro železniční zabezpečovací zařízení podle ČSN EN 50128. • Byznys analytici – Business analýza, modelování business procesů, návrh business procesů, sběr – požadavků, tvorba funkčních specifikací, tvorba Use Casů, vytvoření „business case“, školení. • Vývoj WEB aplikací – Programování v .NET, JAVA, a další. 7

×