Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Dárcovství v ČR a SR
Dárcovství v ČR a SR
Chargement dans…3
×
1 sur 15

Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Data z výzkumu zpracovaného pro Fórum dárců na téma znalosti crowdfundingu a možnostech využití platformy pro tento typ dárcovství. Zpracováno v březnu 03/2016. www.insightlab.cz

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.

 1. 1. Výzkumné komunity / Privátní panely / Výzkum trhu Crowdfunding Radek Jiřičný Research Director radek.jiricny@insightlab.cz www.insightlab.cz 30. 3. 2016
 2. 2. Pozadí výzkumu • CAWI - Online sběr dat na panelu respondentů • Terénní sběr dat - březen 2016 • Velikost vzorku – 576 respondentů • Typ výběru – kvótní (pohlaví, věk, kraj) • Cíle výzkumu – Pojem crowdfunding – Přispívání prostřednictvím crowdfundingu – Darování prostřednictvím darujspravne.cz – Uplatňování slevy na dani
 3. 3. Crowdfunding
 4. 4. Znalost crowdfundingu • Pouze 7 % lidí ví přesně, co znamená crowdfunding. Dalších 12 % lidí pak zmiňuje, že ví přibližně, o co se jedná. Dvěma třetinám lidí tento pojem vůbec nic neříká (68 %). • Alespoň přibližná znalost tohoto pojmu je nejvyšší u mladých ve věku 18 – 29 let (28 %) a mužů (23 %). Nejnižší je pak u generace starší 60 let (11 %). • Alespoň přibližnou znalost crowdfundingu má třetina z těch, kteří pravidelně přispívají na různé veřejně prospěšné účely. „Znáte pojem crowdfunding?“
 5. 5. Zajímavost charitativního crowdfundingu „Je podle Vás charitativní crowdfunding jako forma získávání peněz od dárců pro dobrou věc zajímavý?“ „A jak je podle Vás charitativní crowdfunding zajímavý z hlediska jednotlivých dárců?“ • Crowdfunding je zajímavý přibližně pro polovinu lidí. A to jak z pohledu příjemců (49 %), tak z pohledu dárců (53 %). • Zajímavý z pohledu dárců je pak především pro lidi, kteří již dnes přispívají pravidelně nebo příležitostně (61 %), dále pak pro mladé do 29 let (73 %). 49 % 53 %
 6. 6. Přispívání prostřednictvím crowdfundingu
 7. 7. Přispívání prostřednictvím crowdfundingu „Uvažoval/a byste o tom, že byste někdy v budoucnosti daroval/a peníze na nějaký veřejně prospěšný projekt prostřednictvím crowdfundingu?“ • O přispívání na nějaké obecně prospěšné projekty prostřednictvím crowdfundingu uvažuje 40 % lidí. • Jde především o mladé lidi do 29 let (70 %) a pak o ty, kteří již dnes přispívají pravidelně (58 %).
 8. 8. Výše příspěvku „Jakou částku byste prostřednictvím crowdfundingu věnovali na vybraný projekt?“ • Nejčastěji by prostřednictvím crowdfundingu lidi přispívali částkou 101 – 500 Kč (41 %). • Pro čtvrtinu lidí je však tato částku závislá na konkrétním projektu (26 %). Zejména jde o lidi ve věku 45 – 59 let (38 %) a pak o ty, kteří přispívají na různé veřejně prospěšné účely jen výjimečně (32 %).
 9. 9. Typy projektů pro podporu „Kdybyste uvažoval/a o tom, že poskytnete někdy v budoucnosti peníze na nějaký projekt prostřednictvím crowdfundingu, jaký typ projektu by Vám vyhovoval? “ • Nejraději by lidé darovali své peníze prostřednictvím crowdfundingu na charitativní činnost (61 %).
 10. 10. Darování prostřednictvím darujspravne.cz „Uvažoval/a byste o tom, že byste někdy v budoucnosti daroval/a peníze na nějaký projekt prostřednictvím www.darujspravne.cz?“ • O darování prostřednictvím darujspravne.cz uvažuje 44 % lidí. • Jde zejména o mladé lidi do 29 let (60 %) a pak o lidi, kteří již dnes darují na veřejně prospěšné účely pravidelně (55 %) nebo příležitostně (59 %).
 11. 11. Sleva na dani
 12. 12. Sleva na dani „Víte, že pokud poskytnete finanční dar ve prospěch veřejně prospěšného projektu, máte možnost uplatnit si slevu na dani na základě platného potvrzení o daru?“ • O tom, že je možné poskytnutý finanční dar ve prospěch veřejně prospěšného projektu uplatnit jako slevu na dani, ví 63 % lidí. • Nejčastěji jde o lidi, kteří pravidelně přispívají na veřejně prospěšné účely (86 %).
 13. 13. Využívání slevy na dani „Pokud poskytujete dar ve prospěch veřejně prospěšného projetu, využíváte možnosti odečíst si tento dar od základu daně?“ • Možnost odečtení daru od základu daně využívá jen minimálně lidí. • Dominantním důvodem, proč lidé nevyužívají možnost odečíst si dar od základu daně, je darování jen malých částek.
 14. 14. Výzkumné komunity / Privátní panely / Výzkum trhu Nahlédněte do myšlenek a pocitů lidí
 15. 15. Děkuji za Vaši pozornost… buďme v kontaktu Radek Jiřičný www.insightlab.cz radek.jiricny @insightlab.cz Twitter: @insightlabcz tel.: 602 625 871

×