Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Dárcovství v ČR a SR
Dárcovství v ČR a SR
Chargement dans…3
×
1 sur 16

Firemní dárcovství 2015 - Insightlab

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Výsledky výzkumu veřejného mínění, který se věnoval postojům české veřejnosti k dárcovství. Podzim 2015.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Firemní dárcovství 2015 - Insightlab

 1. 1. Výzkumné komunity / Privátní panely / Výzkum trhu Firemní dárcovství Radek Jiřičný Research Director radek.jiricny@insightlab.cz www.insightlab.cz 1. 12. 2015
 2. 2. Pozadí výzkumu • CAWI - Online sběr dat na panelu respondentů • Terénní sběr dat - listopad 2015 • Počet respondentů - 500 • Typ výběru – kvótní (pohlaví, věk, kraj) • Cíle výzkumu – Společenská odpovědnost firem – Přispívání státu, firem, jednotlivců – Zdroje informací o využívání finančních prostředků – Přispívání nadacím a nadačním fondům
 3. 3. Společenská odpovědnost firem
 4. 4. Darování peněz Mají firmy darovat peníze na veřejně prospěšné akce? • 90 % lidí si myslí, že by měly firmy darovat peníze na veřejně prospěšné akce. 35 % Rozhodně ano 55 % Spíše ano 7 % Spíše ne 90 % 2 % Rozhodně ne
 5. 5. Společensky odpovědná firma Které z těchto činností by měla firma vykonávat, abyste ji považoval/a za společensky odpovědnou? Kterou z těchto činností považujete za nejdůležitější v oblasti společenské odpovědnosti? • Společensky odpovědná firma by měla především vyrábět kvalitní výrobky a investovat do rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců. vyrábět kvalitní výrobky investovat do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců dávat prostředky na veřejně prospěšné účely vyrábět ekologicky šetrné výrobky rovný přístup k ženám, menšinám a hendikepovaným vést transparentní hospodaření být nepolitická využívat výrobky nakoupené od českých výrobců 77 % 64 % 52 % 51 % 51 % 48 % 12 % 12 % 33 % 12 % 7 % 13 % 13 % 10 % 6 % 5 %
 6. 6. Práce ve společensky odpovědné firmě Je pro Vás důležité, aby se firma, ve které pracujete nebo ve které byste chtěl/a pracovat, chovala společensky odpovědně / finančně podporovala veřejně prospěšné projekty a investovala do komunity? • Pro 80 % lidí je důležité, aby se firma, ve které pracují nebo chtějí pracovat, chovala společensky odpovědně. 26 % Rozhodně ano 52 % Spíše ano 16 % Spíše ne 78 % 5 % Rozhodně ne
 7. 7. Postoje ke společensky odpovědné firmě Budete-li vědět o konkrétní firmě, že některou z podobných činností realizuje, tj. že je společensky odpovědná, jakým způsobem se změní Váš postoj k této firmě? • Vědomí, že je firma společensky odpovědná, zvyšuje celkovou důvěru lidí ve firmu a lidé deklarují zájem o vyzkoušení jejich výrobků a služeb. zvýší se má celková důvěra k firmě vyzkouším výrobky a služby firmy začnu tuto firmu a její výrobky doporučovat budu chtít v dané firmě pracovat / budu si svého zaměstnavatele více vážit můj postoj k firmě to neovlivní 62 % 47 % 38 % 15 % 10 %
 8. 8. Forma podpory Pokud se firma rozhodne podporovat nějaký veřejně prospěšný projekt, které z následujících forem podpory by podle Vašeho názoru měla firma zvolit? • Pokud se firma rozhodne podporovat nějaký veřejně prospěšný projekt, měla by být tato forma poskytnuta především prostřednictvím věnování peněžních prostředků. věnovat peněžní prostředky podpořit neziskové organizaci výnosem z prodeje výrobků / služeb věnovat věcné dary a služby propagovat jméno neziskové organizace v rámci reklam a propagace svých výrobků / služeb poskytnout své know-how 55 % 49 % 40 % 38 % 31 % 11 % umožnit zaměstnancům zapojení do firemního dobrovolnictví
 9. 9. Firemní dobrovolnictví Některé firmy umožňují svým zaměstnancům, aby podpořili dobročinné aktivity v rámci aktivit firmy - jako například dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky, apod. Uvítal/a byste tuto možnost ve Vaší firmě? • Pouze desetina lidí odmítá podporu firmy nějakého veřejně prospěšného projektu prostřednictvím firemního dobrovolnictví, zaměstnaneckých sbírek apod. 50 % Ano 11 % Ne 50 % 39 % Nevím, netýká se
 10. 10. Přispívání státu, firem, jednotlivců
 11. 11. Přispívání státu, firem, jednotlivců Kdo by měl podle vašeho názoru přispívat na následující oblasti? • Nejčastějším přispěvatelem do různých sociálních oblastí by měl být stát. Jedná se zejména o zdravotnictví a seniory. • Firmy by se měly angažovat v oblastech děti a volný čas, životní prostředí, vzdělávání. • I jednotlivci by měly svoji podporu směřovat především do dětí a volného času, dále pak do životního prostředí a vzdělávání. děti a volný čas životní prostředí vzdělávání senioři zdravotnictví kultura a nemovité památky bezdomovci etnické a národnostní menšiny drogově závislí stát firmy jednotlivci 80 % 90 % 87 % 97 % 96 % 94 % 81 % 73 % 67 % 62 % 67 % 65 % 39 % 41 % 41 % 13 % 12 % 9 % 57 % 40 % 41 % 23 % 22 % 22 % 26 % 31 % 37 %
 12. 12. Zdroje informací
 13. 13. Zájem o informace Zajímali by Vás informace o tom, jak nezisková organizace využila získané finanční prostředky od jednotlivců či firem? • O informace, jak nezisková organizace využila získané finanční prostředky od jednotlivců či firem, má zájem 91 % lidí. • Ale jen 25 % lidí se domnívá, že jsou informace o neziskových organizacích a projektech běžně dostupné. 58 % Rozhodně ano 33 % Spíše ano 8 % Spíše ne 91 % 1 % Rozhodně ne Myslíte si, že jsou běžně dobře dostupné informace o neziskových organizacích a projektech, do kterých se jednotlivec či firma může zapojit? 25 % Ano 47 % Ne 28 % Nevím, nezajímám se o to 25 %
 14. 14. Zdroje informací Kde by podle, Vašeho názoru, měly neziskové organizace o své činnosti informovat? • Neziskové organizace by měly o svých aktivitách informovat zejména prostřednictvím internetu a na webových stránkách. internet, webové stránky v tisku televizní pořad prostřednictvím zaměstnavatele e-mailem Facebook rozhlasová reklama billboardy na ulicích dobrovolníci na ulici SMS do mobilního telefonu informační dopis do schránky televizní reklama 82 % 63 % 39 % 25 % 18 % 28 % 17 % 13 % 7 % 2 % 10 % 28 %
 15. 15. Výzkumné komunity / Privátní panely / Výzkum trhu Nahlédněte do myšlenek a pocitů lidí
 16. 16. Děkuji za Vaši pozornost… buďme v kontaktu Radek Jiřičný www.insightlab.cz radek.jiricny@insightlab.cz Twitter: @insightlabcz tel.: 602 625 871

Remarques

 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • BODY PRESENTATION
 • ×