תעשיית מדעי החיים הישראלית מצגת ערים חכמות בסינית חשיבות הכנת אסטרטגית תקינה food israel export institute israel at miptv 2014 מצגת משתתפים בתערוכת קוסמו תערוכת 2014 laad security - מצגת hls ע"וד ענת ברנשטיין רייך מצגת מיקי בן נון חב פורייר india succe radix india גבריאל חיון - הזנקת מכירות ב המחיר והמחרת מוצרים המיועד israel at ambiente 2014 taste israel - fruit logistica 2014 desert agriculture kosher fest 2013 מצגת hls 2013 מצגת hls 2013 אסור מתן שוחד לעובדי ציבור מצגת החברות המשתתפות בתערו הסדרה להקמת מתקני חלוץ באנר הסדרת מתקני חלוץ באנרגיה מת מצגת כלכלת ישראל 2013 יצוא online – made in israel לעסקים ק israel automotive industry המגזר העסקי הישראלי ותוכני המגזר העסקי הישראלי ותוכני china goes west היצוא הישראלי לסין - הזדמנו היצוא הישראלי לסין - הזדמנו taste israel at anuga 2013 יחסי ציבור וקשרי עיתונות מו iec- israeli smart grid vision & plans yoko nedo: smart community projects reji: leveraging smart grid technologies for ensur nema: u.s. ecosystem for smart grid israel microgrig: the global prospective for micro il ppt avidan: california’s energy journey hp: business case in hp for ict’s in smart grids boaz ur: data’s impact on demand side management מצגת תעשיית התעופה והחלל בי fancy food 2013 taste israel כל הסיבות להגיע ל watec 2013 לקראת watec 2013 – מספרים ונתונ watec 2013 החברות המשתתפות בתערוכת plma החברות המשתתפות בתערוכתplma מצגת ענפים טכנולוגיים ומוצ developments and trends in israeli export – 2012 כנס אפריקה - דודי קליין אשרא ms. irina astrakhan world bank group ifc africa presentation mr. oscar chemerinski היחידה למכרזים ופרויקטים ב רונן גרובר אפריקה - סקירה כלכלית שאולי כצנלסון nhs 2013 presentation ישראל בתערוכת cosmoprof 2013 ניהול אשראי הלקוחות בתקופה רכש גומלין ושיתופי פעולה תע הכוונה וסיוע לחברות במכרזי הסוכנות לעסקים קטנים ובינו כלי סיוע של המנהל לסחר חוץ קרן סיוע לפרוייקטים בינ"ל קרן הודו סין תוכניות סיוע של המדען הראשי e-book for the new york international gift fair 20 tast israel - fruit logistica מצגת ענפים טכנולוגיים בסינ מכון היצוא - ישראל בתערוכת ko developments and trends in israeli exports – q2 africa telecom 2012 africa mobile factbook 2012 אשרא - פתרונות ביטוח מימון ל trade & project finance - the strategic advantage תעשיית המחשוב הרפואי הישרא israel at cosmoprof asia 2012 תוכנית היעוץ של משרד התמ"ת מצגת חברת אשרא בנושא ביטוח מצגת חברת אביב יעוץ פיננסי מצגת חברת בסס"ח בנושא גידור מצגת הסוכנות לעסקים קטנים ו מצגת תערוכת sial 2012 סקר ייצוא תשומות ושירותים ל israel’s agriculture market קרן עידוד השיווק לחו"ל – מס מצגת ערים חכמות המו"מ ופשרו: עקרונות בהבנה ו חוק מכר טובין בין-לאומי: דגש תקשורת שיווקית כחלק ממערך ה enterprise europe network- general המדיניות המסחרית של האיחוד israel economy mei presentation tel aviv 24 april 2012 an overview of consultancy opportunities at the eb strategy for finding consultancy opportunities and un secretariat procurement division מימוש פעילות עסקית מול משלח doing business with the united nations מכון היצוא - מצגת מה אירועים hardwarefair2012 מכון היצוא - ישראל מכון היצוא- ישראל בתערוכת ק מכון היצוא - מצגת ענף פרוייק מכון היצוא - תעשיית המים ביש israel’s renewableenergyoverview israel construction and building industry israel agrotechnology “more with less” israel agrotechnology israel's cleeantech sector - july 2011 טכנולוגיות לשוק הקמעונאי טכנולוגיות אבטחת מערכות מי טכנולוגיות לשלטון המקומי טכנולוגיות למצבי חירום ואס טכנולוגית ירוקות מכון היצוא - תעשיית הרכב ביש יש לך רעיון או מוצר מנצח ? - ס התוכנית לאיתור שותפים עסקי מבט לכלכלה העולמית – התאוש מכון היצוא- מסחר אלקטרוני ו מצגת תהליך הגעה להשקעות מכו mega events- מכון היצוא israel export cosmoprof asia 2011 israel at intercharm 2011 russian israel at intercharm moscow 2011 taste israel at anuga 2011 מוצרי צריכה ישראליים - יולי מכון היצוא - הרשת האירופאית מכון היצוא milipol 2011 cosmoprof bolonia 2010 תערוכת israel telecommunication industry 2011 מצגת ענפים טכנולוגיים 2011 tdc 2011 תערוכת התכשיטים הסלון האווירי בפריז 2011 תערוכת cosmoprof asia 2010 תכשיטים תערוכת jck 2011 סלון אווירי פריז 2011 קטלוג מכון היצוא - 2011 israel at cosmoprof asia2010 ieici new media israel export institute taste israel at sial israel export gov il
Tout plus