Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

RUBRICS FIL 9.docx

  1. PANGALAN AT LAGDA NG HURADO:____________________________________________ I. A. RUBRIK/PAMANTAYAN SA PAGSULAT NG TULA: KRITERYA LUBOS NA KINAKITAAN (10) KINAKITAAN (8) HINDI GAANONG KINAKITAAN (5) NILALAMAN (AP)  May kaugnayan sa paksang tinalakay.  Malinaw ang pagkakalahad nito sa bawat saknong o sa kabuoan ng tula.  Makabuluhan ang mensaheng nakapaloob sa tula. GRAMATIKA/PAGGAMIT NG WIKA (FILIPINO) Ang mga salitang ginamit ay kakikitaan ng talinghaga, may wastong baybay, at angkop na gamit ng bantas sa bawat saknong o pahayag ng tula. PAGBIGKAS NG TULA (AP-FIL)  Malinaw ang pagkakabigkas ng tula at napalutang ang damdaming namayani rito.  Naiangkop ang lakas, at paghina ng tinig sa damdamin at diwa ng tula. Angkop ang bawat kilos at ekspresyon ng mukha sa tula, kumpas ng kamay, galaw ng mata, at iba pa. KAGAMITAN/KASUOTAN (AP-FIL) Ang mga kagamitan (props) at kasuotan ay may kinalaman o naaangkop sa paksa sa pagtatanghal ng tula. PAGTATANGHAL/PRESENSYA SA ENTABLADO (AP-FIL)  Naging kawili-wili at nahikayat ang lahat na makinig. Kakikitaan ng tiwala sa sarili sa pagtatanghal.
Publicité