Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourney 20200514

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 34 Publicité

From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourney 20200514

Télécharger pour lire hors ligne

Vilka är vägarna framåt när det normala inte längre finns? Hur kan digitalisering skapa effekt redan idag och transformation imorgon?

Vilka är vägarna framåt när det normala inte längre finns? Hur kan digitalisering skapa effekt redan idag och transformation imorgon?

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourney 20200514 (20)

Plus récents (20)

Publicité

From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourney 20200514

 1. 1. Business as Future Vilka är vägarna framåt när det normala inte längre finns? Hur digitalisering skapar effekt redan idag och transformation imorgon – Working with the future
 2. 2. 2 Vem är du?
 3. 3. 3 Vad kommer vi prata om idag? Det nya normala Digital Transformation Systematisering VOKA Konkurrenskraft
 4. 4. En viktig anledning till att vi är här idag…
 5. 5. 5 Snabbt förändrade förutsättningar COVID-19 relaterade restriktioner utsätter organisationer och verksamhet för risken att tappa konkurrenskraft och på sikt överlevande. Konsekvenser: • Abrupt förändring på marknaden • Minskad konkurrenskraft • Det “nya normala” “Kris som process”, dvs. inte orsakad av en unik händelse utan mer som ett etablerat läge. Lång period med oväntade, extrema händelser.
 6. 6. 6 2 faser i detta skeende…. Kort sikt - Plötslig förändring - Fokus på överlevnad - Snabba åtgärder Lång sikt - Det nya normala - Fokus på systematisering - Enorm möjlighet till långsiktig omställning
 7. 7. Om förändring och anpassningsförmåga
 8. 8. 8 Vi har byggt våra system för en stabil värld som vi kan förutse
 9. 9. 9 VOKA 9 Volatil Osäker Komplex Ambivalent
 10. 10. 10 10 Enkelt KomplextKomplicerat Vi vet vad vi vet Vi vet vad vi inte vet Vi vet inte vad vi inte vet Förutsägbart och självklart OförutsägbartFörutsägbart men kräver expertis
 11. 11. 11 11 Make everything as simple as possible, but not simpler - Einstein Enkelt KomplextKomplicerat
 12. 12. 12 Vi behöver anpassa oss efter en komplexare värld …TillFrån…
 13. 13. 13 13 Situation/Kontex t Best practice Emerging practiceLösningar Organisation Hierarkier och silor Nätverk och självorganisering Chefer Ledarskap Arbetssätt Vattenfall Agilt Handlingsplaner Bygga - Mäta - Lära ÖppetStängt Lärande Kunskap Förmågor Skola/Universitet Livslångt lärande Homogent Mångfald Enkel KomplexKomplicerad
 14. 14. 14 Enkel (Självklar) Komplex Komplicerad Cynefin Framework, Dave Snowden Kaos Cynefin Framework En standardlösning Framväxande lösningar Många bra lösningar 1. Förstå 2. Kategorisera 3. Agera 1. Förstå 2. Analysera 3. Agera 1. Sondera 2. Förstå 3. Agera Nya lösningar 1. Reagera 2. Förstå 3. Agera
 15. 15. 15 Första impuls är ofta att implementera ett fokuserat och dirigerande ledarskap vilket också till viss del är nödvändigt för att ta snabba beslut, agera och inte tveka. Slutsats: Det är viktigt med eftertanke och att kombinera det fokuserade ledarskapet med ett mer engagerande ledarskap. Från impuls till eftertanke Risk: att tappa andra viktiga aspekter under krisen, såsom förändrat sammanhang eller medarbetarnas hälsa. Kris som process (Källa: Hällgren et al. 2018)
 16. 16. 16 3 framgångsfaktorer SAMVERKA UNDVIK PANIK GEMENSAMMA MÅL Detta kan betyda att ledarskapet delas mellan olika individer/organisationer som måste samarbeta för att ta sig igenom krisen med bibehållen konkurrenskraft. Sträva efter systematisering. Säkerställ mätbarhet av åtgärder som vidtas. Formulera gemensamma mål kopplat till situationen, kommunicera dem och följ upp kontinuerligt. Säkerställ att alla förstår orsaken till ev. förändring. (Källa: Hällgren et al. 2018)
 17. 17. 17 1. Effektiviserar arbetet 2. Skapar helt nya sätt att skapa värde för de vi finns till för → ofta radikalt bättre än befintliga lösningar 3. Skapar förutsättningar att vara snabb - se vågorna och snabbt få ut det mesta av dem Och var kommer digitalisering in i detta? Digitalisering:
 18. 18. Kort och lång sikt – i praktiken
 19. 19. 19 Kort sikt i praktiken - Plötslig förändring - Fokus på överlevnad - Snabba åtgärder
 20. 20. 20 Surfarens 3 uppgifter
 21. 21. 21 Ställ inte in…. Ställ om!
 22. 22. 22 Livevideo, e-handel Gaming, live, prenumeration, mobilt
 23. 23. 23 Utnyttja befintliga plattformar!
 24. 24. 24 Livevideo, sociala medier Social shopping, live, e-handel
 25. 25. 25 Lång sikt i praktiken - Det nya normala - Fokus på systematisering - Enorm möjlighet till långsiktig omställning
 26. 26. Utgå från “Business Model Canvas”: • Hur påverkas vår ”value proposition”? • Vad händer hos våra kunder? • Behöver vi nya kanaler? • Hur kan vi revidera våra kostnader? • Vad händer med våra intäktsströmmar? Tillåt och uppmuntra medarbetare till att vilja, kunna, våga och få tänka fritt på nya idéer! Vad påverkar konkurrenskraften i praktiken i det nya sammanhanget – här och nu? Säkerställ systematisering av resultatet: • Identifiera tydliga mål för varje nya aktivitet. • Definiera framgångskriterier för varje enskilt initiativ • Definera mätetal Skydda din konkurrenskraft
 27. 27. 27 Systematiseringsaspekter Vilka av våra “krisinitiativ” har varit framgångsrika? Vilka faktorer gjorde så att initiativet lyckades? Kommer dessa faktorer att kvarstå efter krisen? SÄTTMÄTPUNKTER Analysera Business Model Canvas: - Är value proposition fortfarande relevant? - Är det duplicerbart och skalbart för industrialisering? - Har våra kunder ersatt sina tidigare vanor? - Ska vi behålla de nya kanalerna för köp/leverans? - Kan vi behålla kostnadsnivån? - Vad händer med våra intäktströmmar?
 28. 28. 28 Att ha med sig i omställningsarbetet
 29. 29. 29 Mobilisera kraft • Varför finns ni? • Varför skall ni förändras? • Vart skall det ta er? Lärande organisation • Ta omvärldsanalys på allvar - strukturera den • Ta tid från nutid för att få en framtid • Få in lärandet i vardagen DIGITAL OMSTÄLLNING SKAPA VILJA ENGAGERA ÖKA FÖRMÅGOR LÄRA FÅ SAKER ATT HÄNDA GÖRA IDENTIFIERA FÖRÄNDRING PLANERA Motivera • Tillhörighet • Självbestämmande • Kompetens Digital position Digital destination 6 steg till en Transformationsplan Bygga Mäta Lära
 30. 30. 30 LED FÖRÄNDRINGEN Fyra parallellprocesser för att skapa förändring: 1. Planera 2. Engagera 3. Lära 4. Göra Summering Anpassa verksamheten till en VOKA- värld - snabbhet och resiliens Var proaktiv och tänk både KORT och LÅNG sikt Se över digital kundresa - uppdatera er affärsmodell 1. Undvik panik 2. Samverka 3. gemensamma mål
 31. 31. 31 •Breakout sessions 2 och 2 •Menti Vad tar du med dig från detta webinarium?
 32. 32. Frågor och kommentarer – Working with the future
 33. 33. 33 Till sist…
 34. 34. 34 – Working with the future Tack! Jessica Laos +46 708 64 21 13 jessica.laos@bybrick.se Daníele Cassani +46 709 87 07 58 daniele.cassani@bybrick.se Joakim Jansson +46 708 66 40 35 joakim@digjourney.com Nu till utlottningen! ☺

×