AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)

J
Inihanda ni : Jo Ann P. Oleta
Guro I –AP
Camp Vicente Lim
Integrated School
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
Bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga
Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng
palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeong mangangalakal. Ang
pinakatagpuan nila ay naganap sa tatlong pangunahing ruta ng kalakal sa
Asya. Una, ang Hilagang Ruta na nagsimula sa China at tatawid sa Lungsod
ng Samarkand at Bokhara.
Pangalawa, ang
gitnang ruta, na
papunta sa
baybayin ng
Syria at dadaan
sa Golpo ng
Persia
At ang huli ay ang
Timog Ruta na
maglalayag mula sa
India babagtasin
ang karagatang
Indian hanggang sa
makarating ng Egypt
sa pamamagitan ng
Red Sea.
Mga kalakal na nanggaling sa Asya na pumapasok sa Europe ang tanging pamilyar
lamang sa mga Europeo. Ang mga lugar sa Asya na pinanggalingan ng kalakal ay hindi pa
napupuntahan ng mga Europeo, at ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyano
ay hindi pa ganoon kasigla.
Dumating ang panahon na ang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga
mangangalakal na Asyano at Europeo ay sinakop ng naghaharing Turkong Ottoman
Nang sinakop ito ng mga Turkong Ottoman, tanging ang mga Italyanong
mangangalakal ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal
na Asyano.
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
1. KRUSADA
Katuturan :
Naganap mula 1096
hanggang 1273. Ang mga Krusada
ay isang kilusan na inilunsad ng
simbahan at ng mga Kristiyanong
hari upang mabawai ang banal na
lugar, ang Jerusalem sa Israel
laabn sa mga Turkong Muslim.
Implikasyon:
Nagbigay daan upang
makilala ang mga produkto sa
Silangan tulad ng mga pampalasa
at iba pa.
Naging motibasyon ng mga
Europeo upang makasakop ng
ilang lugar sa Asya.
2. Ang Paglalakbay ni Marco Polo
Katuturan:
Si Marco Polo ay isang
adbenturerong mangangalakal na
nagkaroon ng pagkakataong malibot
ang mga lugar sa Asya.
Ang kanyang aklat na “The
Travels of Marco Polo” ay naglalahad
ng karangyaan at kayamanan ng
mga lugar sa Asya lalo na sa China.
Implikasyon:
Namangha at nahikayat ang
maraming adbenturero mula Europa
na makarating at makipagsapalaran
sa Asya.
3. Ang Renaissance o “Muling
Pagsilang”
Katuturan:
Naganap sa huling bahagi ng
gitnang panahon at pagsulong ng
makabagong panahon.
Sumibol ito upang bigyan diin
ang indibidwalismo ng isang tao at
mapalawak ang kanyang ideya at
pananaw sa buhay.
Implikasyon:
Binago ng Renaissance ang
pananaw sa buhay ng tao dahilan
upang masimulan ang pagbabago sa
sining at agham.
Nagbukas ng daan sa
pagbabago sa larangan ng kalakalan at
4. Ang Pagbagsak ng Constantinople
Katuturan:
Ang Constantinople ang
nagsilbing rutang pangkalakalan ng mga
Europeo na napasakamay ng mga
Turkong Muslim.
Ganap na nakontrol ng mga
Turkong Muslim ang mga produktong
galling sa Silangan.
Implikasyon:
Ang pagbagsak ng
Constantinople ang dahilan upang
humanap ng ibang ruta ang mga
Europeo na nagpahirap ng husto sa
mga ito.
5. Merkantilismo
Katuturan:
Prinsipyong nakatuon sa
pagpaparami ng ginto at pilak.
Implikasyon:
Maraming Europeo ang
nagtagisan sa paghanap ng ruta at
makahanap ng mga lugar na
mapagkukunan ng likas na yaman
at hilaw na sangkap .
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
Kung noon ay Italy, lalo na ang Venice, ang nag-iisang
nagkontrol sa rutang pangkalakalan patungong Silangan, ang
pagtuklas ng alternatibong ruta na natuklasan ng mga Portuges
ang nagbigay ng hamon sa iba pang bansang Europeo na
maggalugad sa ibang panig ng daigdig. Nariyan ang Spain,
Netherlands, France, England, Russia, Germany at Amerika.
Nagpaligsahan ang mga ito para tanghaling
pinakamakapangyarihan na bansa sa mundo sa pamamagitan ng
pagpapalawak ng mga lupain. Nanguna sa mga ito ang Portugal
at Spain na nagging matindi ang pagpapaligsahan sa paggalugad
sa mundo at pagsakop ng mga lupain. Sa matinding tunggalian
ng dalawang bansa ay namagitan ang Papa ng Simbahang
Katoliko para maiwasan ang digmaan ng paligsahan ng mga ito.
Taong 1494, ay nagtalaga ng line of demarcation o hangganan
kung saang nahagi ng mundo maggagalugad ang dalawang
bansa. Ayon sa Kasunduang Tordesillas, ang Portugal ay
maggagalugad sa bandang Silangan samantalang ang Spain ay
sa bandang Kanluran. Nang maipatupad ang desisyong ito ay
nakapaglayag na ang Spain sa bandang kanluran kung saan
maraming sa kontinenteng Amerika ang nasakop. Ang Portugal
naman ay nakuha lang ang Brazil. Ganoon pa man, hinayaan na
ng Spain na manatili sa Portugal ang Brazil habang ang Pilipinas
naman na nasa silangan na nasakop naman ng Spain ay nanatili
Ang hindi naiwasan na digmaan
ng Portugal at Spain ay sa Mollucas.
Ito ang pinakamimithi na lugar na
pinagkukunan ng mga rekado.
Sa pamamagitan ng Tratadong
Zaragosa noong 1529, nakuha ng
Portugal ang Mollucas. Maliban sa
Mollucas ay nakakuha rin ito ng
teritoryo sa India.
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
Ang Portugal ay nakakuha ng maraming piling lugar sa Asya.
Noong 1502 nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama ng sentro ng
kalakalan sa may Calicut sa India. Noong 1505 ipinadala si
Francisco de Almeida bilang unang Viceroy sa Silangan. Sa
pamumuno ni Alfonso de Albuquerque, 1510 nasakop ang Ormuz
sa Golpo ng Perisa (Iran ngayon), Diu at Goa sa India, Alden sa Red
Sea, Malacca sa Malaya at Mollucas sa Ternate, Macao sa China at
sa Formosa (Taiwan ngayon). Mga daungan ang piniling sakupin ng
Portugal upang makontrol ang kalakalan. Noong una ang kanilang
motibo o paraan ay pangkabuhayan o pang-ekonomiya lamang
hanggang sa ipinasok ang Kristiyanismong Katolisismo sa mga
nasasakupan nito. Sa kalagitnaan ng ika-16 na siglo, ang Portugal
ay nagkaroon ng malawak ng sakop sa Asya. Noong 1580, sinakop
ng Spain ang Portugal ng 60 taon. Nang makalaya ang Portugal
noong 1640, ang kaniyang mga kolonya ay nakuha na ng England at
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
Maliban sa Spain at Portugal, nakipagpaligsahan
rin ang England. Sa pamamagitan ng Italyanong Marinero
na si John Cabot, napasailalim ng England ang Nova
Scotia, Canada. Nang matalo ng England ang Spain
Armada noong 1588, ibinuhos ng England ang kaniyang
atensiyon sa kalakalan. Sa pamamagitan ng East India
Company, naitatag ng England ang sentro ng kalakalan sa
India. Nakapagtatag din ito ng permanenting panirahan sa
Hilagang Amerika. Sinundan ito ng pagsakop ng Ceylon,
Malaya at Singapore pati na rin ang Australia, New
Zealand, at mga pulo sa Hilagang Pasipiko.
Ginamit ng England sa India noong 1600 ang
British East India Company, isang pangkat na
mangangalakal na Ingles na pinagkalooban ng
pamahalaang England nang kaukulang kapangyarihan
upang mangalakal at pamahalaan ang pananakop nito at
pangalagaan din ang interes nito sa ibayong dagat.
Pagdating ng 1612, nabigyan ng permiso ang Ingles para
makapagtatag ng pagawaan sa Surat. Hindi ito nagustuhan
ng Portugal dahil sila ang unang nanakop.
East India
Company
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
Ang France naman ay nakakuha rin ng
teritoryo sa Quebec, Canada. Nakuha rin nito ang
Louisiana sa Amerika. Noong ika-18 siglo nasakop
ng France ang Laos, Cochin China, Cambodia at
Annam sa Asya. Ang mga teritoryong ito ang buong
kolonyang French Indo-China.
Ang France ang pangatlong bansa na gustong
sumakop sa bandang India. Nakipagsabwatan ito sa
pinunong local ng Bengal. Ginamit nito ang Frech
East India Company na naitatag noong 1664
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
Ang Netherlands sa
pamamagitan ng Dutch
East India Company ay
namahala rin sa isang
bahagi ng India.
Napasailalim ng
Netherlands ang East
Indies (Indonesia sa
kasalukuyan)
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
Sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo umiral ang prinsipyong pang-ekonomiyang
merkantilismo sa Europe. Ang merkantilismo ang ginamit na dahilan ng mga Europeo upang mag-
unahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asya, may mapagkukunan ng likas na yaman,
hilaw na sangkap, at pagbebentahan ng mga yaring produkto, at upang maging pandaigdigang
makapangyarihan.
Ang kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na colonus na ibig sabihin ay magsasaka. Ito
ay isang patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na
yaman ng mga sinakop para sa kanilang interes. Kadalasan ang una nilang ginagawa para
maisakatuparan ang kanilang pagnanais ay pakikipagkaibigan at pakikipagkalakalan. Kapag nakuha
na ang loob ng mga nasasakupan ay saka nila isasakatuparan ang kanilang hangarin na gamitin,
pagsamantalahan at pakinabangan nang husto ang likas na yaman ng kolonya. Ito ay sa pamamagitan
ng pagtatag ng pamahalaang kolonyal, pagpapataw at pagtatakda ng paniningil ng buwis at
pagsasagawa ng mga batas na makabubuti sa mga mananakop.
Samantala, ang imperyalismo ay nagmula sa salitang Latin na imperium na ang ibig sabihin
ay command. Isang salitang Latin na nagpasimulang gamitin sa panahon ng pananakop ng Imperyong
Roma. Ang imperyalismo ay nangangahulugan ng dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-
estado sa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, at kultural na pamumuhay ng mahina at maliit na
nasyon-estado upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Ang pagtatag ng maraming kolonya
ang magbibigay daan sa pagpapalawak ng mga nasasakupan upang makapagtatag ng imperyo.
Sa loob ng dalawang libong taon, ang Imperyong Roma ay nakontrol ang halos kabuuan ng
Mediterranean. Bago matapos ang ika-18 siglo, ang ilan sa mga bansang Europe at United States ay
nagpasimulang magkontrol ng ibang mga bansa sa lupalop ng Asya, Africa at Latin America. Ang
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
3
4
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
Maraming pagbabago sa pamumuhay ng mga Asyano ang naidulot ng
pananakop ng mga Kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Ang sumusunod na
aspekto ay nagpapakita kung paano nagbago ang pamumuhay ng mga katutubong
Asyano nang tuluyang pinamahalaan ng mga Kanluranin ang Timog at Kanlurang
Asya.
Ang Indian at mga Arabe ay lubhang naapektuhan. Pinakinabangan nang
husto ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap bunga nang nagaganap na
Rebolusyong Industriyal na nagdulot ng pagdagsa ng mga kapitalista sa mga
kolonya. Ang mahabang panahon ng pananakop ng mga imperyong Europeo sa
Asya ay naging daan sa pagkakaroon ng mga pamilihang paglalagyan ng mga
produktong galing sa mga bansang mananakop sa pagbuo ng kanilang mga
produkto. Nasanay ang mga Asyano sa paggamit ng mga produktong dayuhan kaya
minabuti ng mga bansang mananakop na maglagay na rin ng mga pabrikang bubuo
sa mga hilaw na material na galing sa mga kolonya. Ang natural na kapaligiran ng
mga bansang Asyano ay unti-unting naubos at pinagkakitaan ng mga dayuhan.
Malaking kita at pakinabang ang naibigay ng mga pamilihan sa antas ng ekonomiya
ng mga Europeong bansa ngunit nanatiling nakatali ang ekonomiya ng mga kolonya
rito. Nagpatayo ng tulay, riles ng tren at kalsada ang mga mananakop upang maging
Dahil dito ay isinilang ang mga Asyanong naging mangangalakal o middlemen ng
mga produkto. Sila ay umunlad sa pamumuhay at nanatiling mga tagapagtaguyod ng
mga batas na nagpatibay sa kolonisasyon. Nabigyan din sila ng puwesto sa
pamahalaan at ekonomiya kaya naging mahirap ang mga ginawang pag-aalsa ng ilang
mga patriotikong Asyano sa dahilang sila’y hindi sumusuporta sa mga nasabing kilusan.
Nais nilang manatili ang sistemang pinatatakbo ng mga dayuhan, direkta man o hindi sa
pamamagitan nila.
Maging ang mga paniniwala, pilosopiya at pananampalataya ng mga Asyano ay
pinalitan ng mga dayuhan kaya naging mabuti itong behikulo sa kanilang matagal na
pananakop. Nagkaroon ng paghahalo ng lahi ng mga katutubo at mga Kanluranin para
makuha ang katapatan ng kolonya. Pinanghimasukan ang tradisyon ng mga katutubo.
Ang mga kaugalian ay nahaluan tulad sa mga pagkain at istilo ng pamumuhay ay
ginaya.
Ang edukasyon ay naging instrument rin para payapain ang mga Asyanong
naghahangad ng pagbabago sa dahilang ang mga nakapag-aral ay nagdala ng bagong
mga ideolohiya tungo sa pagbabago sa kanilang mga bansa. Ito ang ginamit nila para
makalaya sa kamay ng mga mananakop. Nang matuto nilang ipaglaban ang kanilang
mga karapatan at nagising ang damdamin para sa pagmamahal sa bayan, reporma ang
Ang liberal na mga kaisipan ay nakatulong sa
pagpukaw ng damdaming makabayan o
nasyonalismo sa mga bansang Asyano. Ito ang
naging simula ng pagbubuo pa ng mga kilusang
nasyonalismo na naglalayong magpalaya ng mga
bansang Asyano sa kamay ng mga dayuhan
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)
1 sur 32

Recommandé

Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya par
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asyaUna at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asya
Una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa asyadarleneamarasigan
167.7K vues83 diapositives
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya par
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asyaJared Ram Juezan
683.3K vues256 diapositives
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asyaedmond84
4.6K vues57 diapositives
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo) par
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)Anj RM
3.6K vues31 diapositives
Kolonyalismo at imperyalismo ppt par
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKateDionzon
29K vues22 diapositives
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaJared Ram Juezan
848.1K vues69 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin par
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninDwight Vizcarra
192.8K vues44 diapositives
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asyasevenfaith
116.8K vues40 diapositives
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaJamaica Olazo
243.3K vues41 diapositives
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at par
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atOlhen Rence Duque
199.8K vues20 diapositives
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya par
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaUnang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaLaarni Cudal
39.6K vues13 diapositives
Unang Yugto ng Kolonyalismo par
Unang Yugto ng KolonyalismoUnang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng Kolonyalismojennilynagwych
88.3K vues28 diapositives

Tendances(20)

Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin par Dwight Vizcarra
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Dwight Vizcarra192.8K vues
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par sevenfaith
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
sevenfaith116.8K vues
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par Jamaica Olazo
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jamaica Olazo243.3K vues
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at par Olhen Rence Duque
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Olhen Rence Duque199.8K vues
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya par Laarni Cudal
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaUnang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Laarni Cudal39.6K vues
Unang Yugto ng Kolonyalismo par jennilynagwych
Unang Yugto ng KolonyalismoUnang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng Kolonyalismo
jennilynagwych88.3K vues
Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin par edmond84
Unang Yugto ng Imperyalismo sa KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismo sa Kanluranin
edmond843.5K vues
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya par Vanessa Marie Matutes
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Vanessa Marie Matutes268.2K vues
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya par Prexus Ambixus
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang AsyaNasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Prexus Ambixus215.5K vues
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin par campollo2des
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
campollo2des239.7K vues
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy... par Khristine Joyce Reniva
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
ANG KABABAIHAN SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx par REYMUTIA2
ANG KABABAIHAN SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxANG KABABAIHAN SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ANG KABABAIHAN SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
REYMUTIA25.4K vues
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil... par Joy Ann Jusay
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Mga Dahilan at Paraan ng Pananakop ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Sil...
Joy Ann Jusay120.4K vues
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa par Evalyn Llanera
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin saModyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Modyul 15 mga dahilan at paraan ng kolonyalismong kanluranin sa
Evalyn Llanera179.4K vues
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ... par Joy Ann Jusay
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Joy Ann Jusay91.8K vues
Neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx par edmond84
Neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptxNeokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
edmond8416.5K vues
Ang Pagbagsak ng Constantinople par Charmy Deliva
Ang Pagbagsak ng ConstantinopleAng Pagbagsak ng Constantinople
Ang Pagbagsak ng Constantinople
Charmy Deliva76.6K vues

Similaire à AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)

Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo... par
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Jackeline Abinales
12 vues21 diapositives
Ap proj. 4th g chloe par
Ap proj. 4th g chloeAp proj. 4th g chloe
Ap proj. 4th g chloeThelai Andres
10.2K vues18 diapositives
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx par
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptxUnang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptxdavyjones55
195 vues90 diapositives
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6) par
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)Joshua Escarilla
2K vues50 diapositives
2athenaRPTgroup2 par
2athenaRPTgroup22athenaRPTgroup2
2athenaRPTgroup2George Gozun
28.3K vues50 diapositives
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7) par
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)Joshua Escarilla
1.5K vues50 diapositives

Similaire à AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)(20)

Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo... par Jackeline Abinales
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx par davyjones55
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptxUnang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
davyjones55195 vues
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7) par Joshua Escarilla
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
Joshua Escarilla1.5K vues
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE par SMAP Honesty
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
SMAP Honesty54.9K vues
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx par MelodyRiate2
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxKolonyalismo at Imperyalismo.pptx
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
MelodyRiate256 vues
The Age of Discovery and Colonization.pptx par JosHua455569
The Age of Discovery and Colonization.pptxThe Age of Discovery and Colonization.pptx
The Age of Discovery and Colonization.pptx
JosHua45556930 vues
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin par Joyce Candidato
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Joyce Candidato76.2K vues
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO par ssuserff4a21
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMOIMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
ssuserff4a2151 vues
Grade 9 ap - unang yugto ng imperyalismong kanluranin par kelvin kent giron
Grade 9  ap - unang yugto ng imperyalismong kanluraninGrade 9  ap - unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Grade 9 ap - unang yugto ng imperyalismong kanluranin
kelvin kent giron4.8K vues
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docx par Jackeline Abinales
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docxLAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docx
LAS PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN.docx

Dernier

AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
50 vues58 diapositives
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxJanetteSJTemplo
48 vues101 diapositives
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
43 vues29 diapositives
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfEliseoFerolino
11 vues19 diapositives
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx par
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
24 vues27 diapositives
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx par
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxJERAMEEL LEGALIG
69 vues40 diapositives

Dernier(7)

AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo50 vues
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo48 vues
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro43 vues
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
EliseoFerolino11 vues

AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3- week 1-2 lesson)

 • 1. Inihanda ni : Jo Ann P. Oleta Guro I –AP Camp Vicente Lim Integrated School
 • 3. Bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeong mangangalakal. Ang pinakatagpuan nila ay naganap sa tatlong pangunahing ruta ng kalakal sa Asya. Una, ang Hilagang Ruta na nagsimula sa China at tatawid sa Lungsod ng Samarkand at Bokhara.
 • 4. Pangalawa, ang gitnang ruta, na papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa Golpo ng Persia At ang huli ay ang Timog Ruta na maglalayag mula sa India babagtasin ang karagatang Indian hanggang sa makarating ng Egypt sa pamamagitan ng Red Sea.
 • 5. Mga kalakal na nanggaling sa Asya na pumapasok sa Europe ang tanging pamilyar lamang sa mga Europeo. Ang mga lugar sa Asya na pinanggalingan ng kalakal ay hindi pa napupuntahan ng mga Europeo, at ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyano ay hindi pa ganoon kasigla. Dumating ang panahon na ang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay sinakop ng naghaharing Turkong Ottoman Nang sinakop ito ng mga Turkong Ottoman, tanging ang mga Italyanong mangangalakal ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano.
 • 7. 1. KRUSADA Katuturan : Naganap mula 1096 hanggang 1273. Ang mga Krusada ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawai ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel laabn sa mga Turkong Muslim. Implikasyon: Nagbigay daan upang makilala ang mga produkto sa Silangan tulad ng mga pampalasa at iba pa. Naging motibasyon ng mga Europeo upang makasakop ng ilang lugar sa Asya.
 • 8. 2. Ang Paglalakbay ni Marco Polo Katuturan: Si Marco Polo ay isang adbenturerong mangangalakal na nagkaroon ng pagkakataong malibot ang mga lugar sa Asya. Ang kanyang aklat na “The Travels of Marco Polo” ay naglalahad ng karangyaan at kayamanan ng mga lugar sa Asya lalo na sa China. Implikasyon: Namangha at nahikayat ang maraming adbenturero mula Europa na makarating at makipagsapalaran sa Asya.
 • 9. 3. Ang Renaissance o “Muling Pagsilang” Katuturan: Naganap sa huling bahagi ng gitnang panahon at pagsulong ng makabagong panahon. Sumibol ito upang bigyan diin ang indibidwalismo ng isang tao at mapalawak ang kanyang ideya at pananaw sa buhay. Implikasyon: Binago ng Renaissance ang pananaw sa buhay ng tao dahilan upang masimulan ang pagbabago sa sining at agham. Nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at
 • 10. 4. Ang Pagbagsak ng Constantinople Katuturan: Ang Constantinople ang nagsilbing rutang pangkalakalan ng mga Europeo na napasakamay ng mga Turkong Muslim. Ganap na nakontrol ng mga Turkong Muslim ang mga produktong galling sa Silangan. Implikasyon: Ang pagbagsak ng Constantinople ang dahilan upang humanap ng ibang ruta ang mga Europeo na nagpahirap ng husto sa mga ito.
 • 11. 5. Merkantilismo Katuturan: Prinsipyong nakatuon sa pagpaparami ng ginto at pilak. Implikasyon: Maraming Europeo ang nagtagisan sa paghanap ng ruta at makahanap ng mga lugar na mapagkukunan ng likas na yaman at hilaw na sangkap .
 • 14. Kung noon ay Italy, lalo na ang Venice, ang nag-iisang nagkontrol sa rutang pangkalakalan patungong Silangan, ang pagtuklas ng alternatibong ruta na natuklasan ng mga Portuges ang nagbigay ng hamon sa iba pang bansang Europeo na maggalugad sa ibang panig ng daigdig. Nariyan ang Spain, Netherlands, France, England, Russia, Germany at Amerika. Nagpaligsahan ang mga ito para tanghaling pinakamakapangyarihan na bansa sa mundo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga lupain. Nanguna sa mga ito ang Portugal at Spain na nagging matindi ang pagpapaligsahan sa paggalugad sa mundo at pagsakop ng mga lupain. Sa matinding tunggalian ng dalawang bansa ay namagitan ang Papa ng Simbahang Katoliko para maiwasan ang digmaan ng paligsahan ng mga ito. Taong 1494, ay nagtalaga ng line of demarcation o hangganan kung saang nahagi ng mundo maggagalugad ang dalawang bansa. Ayon sa Kasunduang Tordesillas, ang Portugal ay maggagalugad sa bandang Silangan samantalang ang Spain ay sa bandang Kanluran. Nang maipatupad ang desisyong ito ay nakapaglayag na ang Spain sa bandang kanluran kung saan maraming sa kontinenteng Amerika ang nasakop. Ang Portugal naman ay nakuha lang ang Brazil. Ganoon pa man, hinayaan na ng Spain na manatili sa Portugal ang Brazil habang ang Pilipinas naman na nasa silangan na nasakop naman ng Spain ay nanatili
 • 15. Ang hindi naiwasan na digmaan ng Portugal at Spain ay sa Mollucas. Ito ang pinakamimithi na lugar na pinagkukunan ng mga rekado. Sa pamamagitan ng Tratadong Zaragosa noong 1529, nakuha ng Portugal ang Mollucas. Maliban sa Mollucas ay nakakuha rin ito ng teritoryo sa India.
 • 17. Ang Portugal ay nakakuha ng maraming piling lugar sa Asya. Noong 1502 nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama ng sentro ng kalakalan sa may Calicut sa India. Noong 1505 ipinadala si Francisco de Almeida bilang unang Viceroy sa Silangan. Sa pamumuno ni Alfonso de Albuquerque, 1510 nasakop ang Ormuz sa Golpo ng Perisa (Iran ngayon), Diu at Goa sa India, Alden sa Red Sea, Malacca sa Malaya at Mollucas sa Ternate, Macao sa China at sa Formosa (Taiwan ngayon). Mga daungan ang piniling sakupin ng Portugal upang makontrol ang kalakalan. Noong una ang kanilang motibo o paraan ay pangkabuhayan o pang-ekonomiya lamang hanggang sa ipinasok ang Kristiyanismong Katolisismo sa mga nasasakupan nito. Sa kalagitnaan ng ika-16 na siglo, ang Portugal ay nagkaroon ng malawak ng sakop sa Asya. Noong 1580, sinakop ng Spain ang Portugal ng 60 taon. Nang makalaya ang Portugal noong 1640, ang kaniyang mga kolonya ay nakuha na ng England at
 • 19. Maliban sa Spain at Portugal, nakipagpaligsahan rin ang England. Sa pamamagitan ng Italyanong Marinero na si John Cabot, napasailalim ng England ang Nova Scotia, Canada. Nang matalo ng England ang Spain Armada noong 1588, ibinuhos ng England ang kaniyang atensiyon sa kalakalan. Sa pamamagitan ng East India Company, naitatag ng England ang sentro ng kalakalan sa India. Nakapagtatag din ito ng permanenting panirahan sa Hilagang Amerika. Sinundan ito ng pagsakop ng Ceylon, Malaya at Singapore pati na rin ang Australia, New Zealand, at mga pulo sa Hilagang Pasipiko. Ginamit ng England sa India noong 1600 ang British East India Company, isang pangkat na mangangalakal na Ingles na pinagkalooban ng pamahalaang England nang kaukulang kapangyarihan upang mangalakal at pamahalaan ang pananakop nito at pangalagaan din ang interes nito sa ibayong dagat. Pagdating ng 1612, nabigyan ng permiso ang Ingles para makapagtatag ng pagawaan sa Surat. Hindi ito nagustuhan ng Portugal dahil sila ang unang nanakop. East India Company
 • 21. Ang France naman ay nakakuha rin ng teritoryo sa Quebec, Canada. Nakuha rin nito ang Louisiana sa Amerika. Noong ika-18 siglo nasakop ng France ang Laos, Cochin China, Cambodia at Annam sa Asya. Ang mga teritoryong ito ang buong kolonyang French Indo-China. Ang France ang pangatlong bansa na gustong sumakop sa bandang India. Nakipagsabwatan ito sa pinunong local ng Bengal. Ginamit nito ang Frech East India Company na naitatag noong 1664
 • 23. Ang Netherlands sa pamamagitan ng Dutch East India Company ay namahala rin sa isang bahagi ng India. Napasailalim ng Netherlands ang East Indies (Indonesia sa kasalukuyan)
 • 25. Sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo umiral ang prinsipyong pang-ekonomiyang merkantilismo sa Europe. Ang merkantilismo ang ginamit na dahilan ng mga Europeo upang mag- unahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asya, may mapagkukunan ng likas na yaman, hilaw na sangkap, at pagbebentahan ng mga yaring produkto, at upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Ang kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na colonus na ibig sabihin ay magsasaka. Ito ay isang patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa kanilang interes. Kadalasan ang una nilang ginagawa para maisakatuparan ang kanilang pagnanais ay pakikipagkaibigan at pakikipagkalakalan. Kapag nakuha na ang loob ng mga nasasakupan ay saka nila isasakatuparan ang kanilang hangarin na gamitin, pagsamantalahan at pakinabangan nang husto ang likas na yaman ng kolonya. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatag ng pamahalaang kolonyal, pagpapataw at pagtatakda ng paniningil ng buwis at pagsasagawa ng mga batas na makabubuti sa mga mananakop. Samantala, ang imperyalismo ay nagmula sa salitang Latin na imperium na ang ibig sabihin ay command. Isang salitang Latin na nagpasimulang gamitin sa panahon ng pananakop ng Imperyong Roma. Ang imperyalismo ay nangangahulugan ng dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon- estado sa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, at kultural na pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Ang pagtatag ng maraming kolonya ang magbibigay daan sa pagpapalawak ng mga nasasakupan upang makapagtatag ng imperyo. Sa loob ng dalawang libong taon, ang Imperyong Roma ay nakontrol ang halos kabuuan ng Mediterranean. Bago matapos ang ika-18 siglo, ang ilan sa mga bansang Europe at United States ay nagpasimulang magkontrol ng ibang mga bansa sa lupalop ng Asya, Africa at Latin America. Ang
 • 27. 3 4
 • 29. Maraming pagbabago sa pamumuhay ng mga Asyano ang naidulot ng pananakop ng mga Kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Ang sumusunod na aspekto ay nagpapakita kung paano nagbago ang pamumuhay ng mga katutubong Asyano nang tuluyang pinamahalaan ng mga Kanluranin ang Timog at Kanlurang Asya. Ang Indian at mga Arabe ay lubhang naapektuhan. Pinakinabangan nang husto ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap bunga nang nagaganap na Rebolusyong Industriyal na nagdulot ng pagdagsa ng mga kapitalista sa mga kolonya. Ang mahabang panahon ng pananakop ng mga imperyong Europeo sa Asya ay naging daan sa pagkakaroon ng mga pamilihang paglalagyan ng mga produktong galing sa mga bansang mananakop sa pagbuo ng kanilang mga produkto. Nasanay ang mga Asyano sa paggamit ng mga produktong dayuhan kaya minabuti ng mga bansang mananakop na maglagay na rin ng mga pabrikang bubuo sa mga hilaw na material na galing sa mga kolonya. Ang natural na kapaligiran ng mga bansang Asyano ay unti-unting naubos at pinagkakitaan ng mga dayuhan. Malaking kita at pakinabang ang naibigay ng mga pamilihan sa antas ng ekonomiya ng mga Europeong bansa ngunit nanatiling nakatali ang ekonomiya ng mga kolonya rito. Nagpatayo ng tulay, riles ng tren at kalsada ang mga mananakop upang maging
 • 30. Dahil dito ay isinilang ang mga Asyanong naging mangangalakal o middlemen ng mga produkto. Sila ay umunlad sa pamumuhay at nanatiling mga tagapagtaguyod ng mga batas na nagpatibay sa kolonisasyon. Nabigyan din sila ng puwesto sa pamahalaan at ekonomiya kaya naging mahirap ang mga ginawang pag-aalsa ng ilang mga patriotikong Asyano sa dahilang sila’y hindi sumusuporta sa mga nasabing kilusan. Nais nilang manatili ang sistemang pinatatakbo ng mga dayuhan, direkta man o hindi sa pamamagitan nila. Maging ang mga paniniwala, pilosopiya at pananampalataya ng mga Asyano ay pinalitan ng mga dayuhan kaya naging mabuti itong behikulo sa kanilang matagal na pananakop. Nagkaroon ng paghahalo ng lahi ng mga katutubo at mga Kanluranin para makuha ang katapatan ng kolonya. Pinanghimasukan ang tradisyon ng mga katutubo. Ang mga kaugalian ay nahaluan tulad sa mga pagkain at istilo ng pamumuhay ay ginaya. Ang edukasyon ay naging instrument rin para payapain ang mga Asyanong naghahangad ng pagbabago sa dahilang ang mga nakapag-aral ay nagdala ng bagong mga ideolohiya tungo sa pagbabago sa kanilang mga bansa. Ito ang ginamit nila para makalaya sa kamay ng mga mananakop. Nang matuto nilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at nagising ang damdamin para sa pagmamahal sa bayan, reporma ang
 • 31. Ang liberal na mga kaisipan ay nakatulong sa pagpukaw ng damdaming makabayan o nasyonalismo sa mga bansang Asyano. Ito ang naging simula ng pagbubuo pa ng mga kilusang nasyonalismo na naglalayong magpalaya ng mga bansang Asyano sa kamay ng mga dayuhan