Pyudalismo at Manoryalismo

Joanna19
Pyudalismo at Manoryalismo
Mahinang tagapamahala ang mga
tagapagpamana ni Charlemagne kaya
ang mga opisyal ng pamahalaan at
mga may-ari ng lupain ay humiwalay sa
pamumuno ng hari.Dahil sa walang
lakas na pamahalaan,bumuo ng
sistema upang ipagtanggol ang
mamamayan at ang kanilang lupa.Ang
kapangyarihan ay nasa panginoong
may lupa na may sariling hukbo na
magtatanggol sa kanila.Ang tawag dito
ay feudalism.
Ang pyudalismo ay isang matibay na institusyon na naitatag
noong panahong Medieval.
Ang sistemang ito ay pulitikal,sosyo-ekonomiko at militar na
sago sa panahon ng kaguluhan.Nakasalalay sa basalyo ang
mga gawaing pampulitika at pangkabuhayan.
Pyudalismo at Manoryalismo
Feudalism o Pyudalismo
• Ito ay hango sa salitang “feodus” o
“fief”,salitang tumutukoy sa lupa na
ibinigay sa unang basalyo (vassal) .
• Isang sistema ng pamamalakad ng
lupain na kung saan ang lupang pag-aari
ng panginoon ay ibabahagi sa vassal at
bibigyan ng proteksyon,at bilang kapalit
manunungkulan ang vassal ng tapat at
pagsisilbihan ang kanyang hari.
Pyudalismo at Manoryalismo
Pinakamataas sa lipunan ng pyudalismo.Tawag
din na liege o suzerain,siya ang nagmamay-ari
ng lupa.Nagbibigay siya ng lupa sa mga taong
sumusuporta sa kanya,ang mga taong ito ay
tapat na panunungkulan sa hari
Sila ay ang nobles,barons,at bishops,sila ay
nagiging vassal ng hari dahil sila ay nabibigay
suporta,pera at payo sa hari
Ang basilyo o vassal ay ang mga taong
tumatanggap ng lupa mula sa lord,maari
ring dugong-bughaw
Lupang ipinagkaloob sa isang
basalyo o vassal
Homage o seremonya kung saan inilalagay ng vassal
ang kanyang kamay sa pagitan ng kamay ng lord at
mangangako na siya ay magiging tapat na tauhan nito
Investure-ang seremonya kung saan bibigyan
ng lord ang vassal ng tingkal ng lupa at gamit
ang espada ipapatong niya ito sa balikat ng
vassal
I promise on my faith that I will in the future be
faithful to the lord never cause him harm and will
observe my homage to him completely against all
persons in good faith without deceit
Kapag naisagawa na ng lord at ng vassal
ang Oath of Fealty sa isa’t isa ,gagampanan
nila ang tungkuling nakapaloob sa
kasunduan.
Tungkulin ng lord sa vassal na suportahan
ang pangangailangan nito sa pamamagitan
ng pagkakaloob ng fief.
Tungkulin din ng lord na ipagtanggol sila
laban sa mga kaaway at maglapat ng
nararapat na katarungan sa lahat ng alitan.
Tungkulin naman ng vassal sa hari na
magkaloob ng serbisyong pang-militar.
Magbigay ng ilang kaukulang pagbabayad
tulad ng ransom o pantubos kung mabihag
ang lord sa digmaan.
Tungkulin din na tumulong sa paghahanap
ng sapat na salapi para sa dowry ng
panganay na dalaga ng lord at para sa
gagastusin ng seremonya ng pagiging knight
ng panganay na lalaking lord.
Pyudalismo at Manoryalismo
Ang kabalyero ay mula sa salitang Pranses na
“cheval”,para sa kabayo,”chevalier”,para sa
mandirigmang nakasakay sa kabayo.Ang mga
nagnanais maging kabalyero ay dumadaan sa
pagsasanay ayon sa kodigo ng papaging
kabalyero.Nakapaloob sa kodigo ang
kagandahang
asal,katapangan,kahinahunan,pagiging
marangal,at maginoo lalong-lalo na sa
nakakataas.
Isang magandang alaala ng pyudalismo ang
sistemang kabalyero(KNIHGTHOOD).Ito ay
propesyon na pinagpala ng simbahan.Tungkulin
nila ang ipagtanggol at ipatupad ang
Kristiyanismo.
Proseso sa Pagiging
Knight
Mula sa panganak
hanggang 7 taong
gulang,siya ay nasa
pangngalaga ng ina
Pagsapit ng 14 taong
gulang siya ay
ipapadala sa isa pang
lord para maging
PAGE.Sasanayin sa
paggamit ng sandata at
pagsakay sa kabayo
Bilang squire,tungkulin
niyang sumama sa
kanyang master sa mga
tournament.21 taong
gulang siya ay ganap na
KNIGHT
Habang bata siya ay
tatanggap ng
pagsasanay upang
maging isang ganap at
malakas na knight
balang araw
Mga Alintuntunin sa Kilos at
Asal ng Knight
Ang knight ay isang mandirigmang sanay
sa pagsakay sa kabayo at sumumpa ng
katapatan sa kanyang LordLayunin ng
knight sa pakikidigma ay gawing bilanggo
ang kalaban ng lord upang mapilitan ang
kanyang vassal na magbayad ng malaking
pantubos.
Chivalry-tawag sa alintuntunin sa kilos at
asal na sinusunod ng isang magiting na
knight.
Ito ay dakilang gawain ng mga knight
at kinakailangang sundin
Mga Alintuntunin sa Kilos at
Asal ng Knight
Ang knight ay tapat at magalang.Siya ay kilala sa
pagiging matapang at malakas.Hindi niya
inaalintana ang anumang hirap.Sa harap din ng
kanyang kasamahan,siya ay isang tunay na
kaibigan at likas na pinuno.
Ang knight ay nakasuot ng chain mail o isang uri
ng baluti na binubuo ng magkakabit na bakal
upang bigyan siya ng proteksyon nito pag may
digmaan.Mahalaga sa kanya ang galing sa
paggamit ng espada at ang pagsasakay sa kabayo.
Panitikan Tungkol sa
Chivalry
Chanson de geste-tawag sa panitikan ng chivalry
Ito ay tungkol sa mga:dakilang gawain ng
knight,dangal at panlilinlang,pag-ibig at digmaan at
tagumpay at pagkatalo
Noong ika-12 siglo,sinulat ni
Chretien de Troyes ang buhay ni
King Arthur at ang mga knight
ng Round Table.
Sinulat naman ng isang German
na si Gottfried von Strassburg
ang trahedyang pag-iibigan nina
Tristan at Isolde
Ito ay ang paboritong chanson ng mga
French na ukol sa pakikibaka ni Roland at
ng Twelve Peer,ang mga pinakatapat na
vassal ni Charlemagne
Pyudalismo at Manoryalismo
Katapat ito ng
pyudalismo.Ito ay
sistemang gumagabay sa
sa paraan ng pagsasaka
,sa buhay ng
magbubukid at ugnayan
sa lord ng manor
Ang manoryalism o manoryalismo ay isang sistemang
pang-ekonomiya kung saan ang magbubukid ay nagigigay
serbisyo sa isang pyudal na hari o nagmamay-ari ng lupa
kapalit ang proteksyon.Ang yaman ng lord ay mula sa pawi
ng mga magbubukid.ibinigay nila ang kanilang lupa kapalit
ang proteksyon.ang iba naman ay nawalan ng lupa dahil sa
pagkakautang sa dugong-bughaw.kinalaunan,ang lupa ay
napasakamay ng lord,ang mga lupaing ito ay bumuo ng
isang manor
hayop ng karaniwang tao
Pyudalismo at Manoryalismo
Ang pagtatanim ay ginagawa ng
magbubukid.sila ay nagtratrabaho sa
lupain ng lord,3 araw sa loob ng isang
Linggo
Ang sistemang manor ang sentro ng
lipunan at ekonomiya ng mga tao na
nakatira dito
Three field system-
sitema ng pagtatanim
na sinusunod ng
manor,una maaring
tamnan,pangalawa
gulay at 3 hindi
tatamnan.
Ang sistemang ito
ay sinusunod
upang mabawi ng
lupa ang
sustansya nito.
Alipin- ang mga
alipin ay
pwedeng bilhin
at ipagbili tulad
ng isang hayop
Serf-sila ay hindi maaring umalis at
paalisin sa manor.Nagsasaka sila
ng walang bayad kundi kapirasong
lupa at proteksyon mula sa mga
knight ng kanilang lord
Freeman- sila ay ang mga
pinalayang alipin na
kadalasang mayroong
sariling lupa
Pyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
Ang kastilyo ay ang tirahan ng lord,itinayo ito upang
ipagtanggol laban sa kaaway
Pyudalismo at Manoryalismo
Ang mga silid ng kastilyo ay
madilim,malamig at amoy amag.
Sa gabi,ang lord ng kastilyo ay inaaliw ng
mga payaso,bukas ang kastilyo sa mga
manlalakbay dahil nag-bibigay sila ng mga
balita tungkol sa ibang lugar .
Sa panahon ng taglamig,iilan lamang ang
napapainitan.Kadalasan ang mga silid ay
napupuno ng usok.
Sadyang mahaba ang antas ng kalinisan sa
panahong ito.
Ang kastilyo ay bukas din para sa mga
tumutugtog ng musika,tumutula o umaawit
tungkol sa pag-ibig,pakikisapalaran at
pakikipaglaban ng mga knight.
Pyudalismo at Manoryalismo
Sapat sa pangangailangan ng kanyang mamayan
ang manor.Sapat sa pagkain,damit at
tirahan.Ang inaalagaang tupa ay nagbibigay ng
lana,ang mga kambing at baka ay nagigigay ng
katad.Ang gubat ay pinagkukunan ng
kahoy.Kakaunti ang karneng baka dahil salat sa
dayami na ipinapakain sa baka tuwing tag-
lamig.Pag namatay ang baka o masyadong
mahina,kinakatay ito sa panahon ng
tagalagas.Ang karneng baboy ay higit na marami
dahil madali ito makahanap ng pagkain.Ang
pangaraw-araw na kinakain sa manor ay
dinadagdagan ng manok,prutas at mga
gulay.ang gatas ay hindi ginagamit sapagkat
ginagawa itong keso.Ang pangunahing inumin
ay cider,serbesa at alak.
1 sur 37

Recommandé

Piyudalismo par
PiyudalismoPiyudalismo
PiyudalismoRufino Pomeda
64.4K vues21 diapositives
piyudalismo par
piyudalismopiyudalismo
piyudalismoMary Grace Ambrocio
19K vues19 diapositives
Paglakas ng europe (Bourgeoisie) par
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Olhen Rence Duque
79.3K vues40 diapositives
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe par
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europeJeanson Avenilla
198.6K vues19 diapositives
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon par
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahonPaglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahonGenesis Ian Fernandez
17.9K vues28 diapositives
Gitnang panahon (Medieval Period) par
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)enrico baldoviso
248.5K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA par
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA Noemi Marcera
206.5K vues39 diapositives
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo) par
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Yves Audrey Cenas
89.1K vues43 diapositives
Kabihasnang mycenaean par
Kabihasnang mycenaeanKabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaeankelvin kent giron
135.7K vues19 diapositives
Mga emperador ng roma par
Mga emperador ng romaMga emperador ng roma
Mga emperador ng romacampollo2des
53.1K vues48 diapositives
Ambag ng Rome par
Ambag ng RomeAmbag ng Rome
Ambag ng RomeNeri Diaz
403K vues40 diapositives
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON par
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYONAralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYONSMAP Honesty
26.1K vues43 diapositives

Tendances(20)

KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA par Noemi Marcera
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
Noemi Marcera206.5K vues
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo) par Yves Audrey Cenas
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Yves Audrey Cenas89.1K vues
Mga emperador ng roma par campollo2des
Mga emperador ng romaMga emperador ng roma
Mga emperador ng roma
campollo2des53.1K vues
Ambag ng Rome par Neri Diaz
Ambag ng RomeAmbag ng Rome
Ambag ng Rome
Neri Diaz403K vues
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON par SMAP Honesty
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYONAralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
Aralin 6: ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON
SMAP Honesty26.1K vues
Kabihasnang Maya par direkmj
Kabihasnang MayaKabihasnang Maya
Kabihasnang Maya
direkmj90.6K vues
Ang Buhay Sa Europe Noong Unang Panahon par James Richardson
Ang Buhay Sa Europe Noong Unang PanahonAng Buhay Sa Europe Noong Unang Panahon
Ang Buhay Sa Europe Noong Unang Panahon
James Richardson35.4K vues
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan par Mary Grace Ambrocio
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahanMga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
Mary Grace Ambrocio39.2K vues
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna... par SMAP_G8Orderliness
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
SMAP_G8Orderliness171.3K vues
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at par Olhen Rence Duque
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo atMga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo at
Olhen Rence Duque199.8K vues
Piyudalismo at Manoryalismo par Noemi Marcera
Piyudalismo at Manoryalismo Piyudalismo at Manoryalismo
Piyudalismo at Manoryalismo
Noemi Marcera9.2K vues
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas... par SMAP_G8Orderliness
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
SMAP_G8Orderliness144.2K vues

En vedette

Pyudalismo par
PyudalismoPyudalismo
PyudalismoJoshua Trinidad
69.5K vues10 diapositives
Ang pyudalismo par
Ang pyudalismoAng pyudalismo
Ang pyudalismoEdmund Macapia
59.2K vues20 diapositives
Ang Sistemang Feudalismo par
Ang Sistemang FeudalismoAng Sistemang Feudalismo
Ang Sistemang FeudalismoJulius Geric
7.3K vues23 diapositives
Panahon ng pananampalataya par
Panahon ng pananampalatayaPanahon ng pananampalataya
Panahon ng pananampalatayaaaronstaclara
21.7K vues48 diapositives
MANORYALISMO par
MANORYALISMOMANORYALISMO
MANORYALISMONoemi Marcera
15.3K vues36 diapositives
A.P. Athens par
A.P.  AthensA.P.  Athens
A.P. Athensdranel
123.1K vues17 diapositives

En vedette(20)

Ang Sistemang Feudalismo par Julius Geric
Ang Sistemang FeudalismoAng Sistemang Feudalismo
Ang Sistemang Feudalismo
Julius Geric7.3K vues
Panahon ng pananampalataya par aaronstaclara
Panahon ng pananampalatayaPanahon ng pananampalataya
Panahon ng pananampalataya
aaronstaclara21.7K vues
A.P. Athens par dranel
A.P.  AthensA.P.  Athens
A.P. Athens
dranel123.1K vues
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila par 南 睿
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastilaModyul 5 ang pagdating ng mga kastila
Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila
南 睿85.7K vues
Krusada par SPRD13
KrusadaKrusada
Krusada
SPRD1331.5K vues
Krusada par Aenna Say
KrusadaKrusada
Krusada
Aenna Say53.3K vues
ANG MGA KRUSADA par vineloriecj
ANG MGA KRUSADAANG MGA KRUSADA
ANG MGA KRUSADA
vineloriecj45.7K vues
Ang Holy Roman Empire at ang Krusada par Elle Bill
Ang Holy Roman Empire at ang KrusadaAng Holy Roman Empire at ang Krusada
Ang Holy Roman Empire at ang Krusada
Elle Bill14.4K vues
Paglakas ng europe simbahang katoliko par Jared Ram Juezan
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Jared Ram Juezan74.7K vues
AP III - Ang Kabihasnang Greek par Danz Magdaraog
AP III - Ang Kabihasnang GreekAP III - Ang Kabihasnang Greek
AP III - Ang Kabihasnang Greek
Danz Magdaraog250.6K vues

Similaire à Pyudalismo at Manoryalismo

Piyudalismo at manoryalismo par
Piyudalismo at manoryalismoPiyudalismo at manoryalismo
Piyudalismo at manoryalismoGenesis Ian Fernandez
399 vues9 diapositives
Aralin 18 panahon ng pananamn palataya (3rd yr.) par
Aralin 18 panahon ng pananamn palataya (3rd yr.)Aralin 18 panahon ng pananamn palataya (3rd yr.)
Aralin 18 panahon ng pananamn palataya (3rd yr.)Lavinia Lyle Bautista
1K vues23 diapositives
Simple-Formal-Research-Defense-PPT-Template-by-Rome.pptx par
Simple-Formal-Research-Defense-PPT-Template-by-Rome.pptxSimple-Formal-Research-Defense-PPT-Template-by-Rome.pptx
Simple-Formal-Research-Defense-PPT-Template-by-Rome.pptxandrew699052
16 vues14 diapositives
G8 camia team neptune par
G8 camia team neptuneG8 camia team neptune
G8 camia team neptuneGenesis Ian Fernandez
47 vues9 diapositives
Aralin 2.5 par
Aralin 2.5Aralin 2.5
Aralin 2.5ReyesErica1
105 vues28 diapositives
1184 150109042350-conversion-gate01 par
1184 150109042350-conversion-gate011184 150109042350-conversion-gate01
1184 150109042350-conversion-gate01maerwyntanghal
2K vues15 diapositives

Similaire à Pyudalismo at Manoryalismo(20)

Simple-Formal-Research-Defense-PPT-Template-by-Rome.pptx par andrew699052
Simple-Formal-Research-Defense-PPT-Template-by-Rome.pptxSimple-Formal-Research-Defense-PPT-Template-by-Rome.pptx
Simple-Formal-Research-Defense-PPT-Template-by-Rome.pptx
andrew69905216 vues
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ... par Macaronneko
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Araling Panlipunan Grade 8: Ang piyudalismo, manoryalismo at sistemang guild ...
Macaronneko1.5K vues
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO par Eric Valladolid
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMOANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
Eric Valladolid5.9K vues
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx par MiaGretchenLazarte1
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptxaralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx par JePaiAldous
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europe sa Gitnang Panahon.pptx
JePaiAldous100 vues
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig par SMAP_G8Orderliness
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
SMAP_G8Orderliness16.2K vues

Pyudalismo at Manoryalismo

 • 2. Mahinang tagapamahala ang mga tagapagpamana ni Charlemagne kaya ang mga opisyal ng pamahalaan at mga may-ari ng lupain ay humiwalay sa pamumuno ng hari.Dahil sa walang lakas na pamahalaan,bumuo ng sistema upang ipagtanggol ang mamamayan at ang kanilang lupa.Ang kapangyarihan ay nasa panginoong may lupa na may sariling hukbo na magtatanggol sa kanila.Ang tawag dito ay feudalism. Ang pyudalismo ay isang matibay na institusyon na naitatag noong panahong Medieval. Ang sistemang ito ay pulitikal,sosyo-ekonomiko at militar na sago sa panahon ng kaguluhan.Nakasalalay sa basalyo ang mga gawaing pampulitika at pangkabuhayan.
 • 4. Feudalism o Pyudalismo • Ito ay hango sa salitang “feodus” o “fief”,salitang tumutukoy sa lupa na ibinigay sa unang basalyo (vassal) . • Isang sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng panginoon ay ibabahagi sa vassal at bibigyan ng proteksyon,at bilang kapalit manunungkulan ang vassal ng tapat at pagsisilbihan ang kanyang hari.
 • 6. Pinakamataas sa lipunan ng pyudalismo.Tawag din na liege o suzerain,siya ang nagmamay-ari ng lupa.Nagbibigay siya ng lupa sa mga taong sumusuporta sa kanya,ang mga taong ito ay tapat na panunungkulan sa hari
 • 7. Sila ay ang nobles,barons,at bishops,sila ay nagiging vassal ng hari dahil sila ay nabibigay suporta,pera at payo sa hari
 • 8. Ang basilyo o vassal ay ang mga taong tumatanggap ng lupa mula sa lord,maari ring dugong-bughaw
 • 9. Lupang ipinagkaloob sa isang basalyo o vassal
 • 10. Homage o seremonya kung saan inilalagay ng vassal ang kanyang kamay sa pagitan ng kamay ng lord at mangangako na siya ay magiging tapat na tauhan nito
 • 11. Investure-ang seremonya kung saan bibigyan ng lord ang vassal ng tingkal ng lupa at gamit ang espada ipapatong niya ito sa balikat ng vassal
 • 12. I promise on my faith that I will in the future be faithful to the lord never cause him harm and will observe my homage to him completely against all persons in good faith without deceit
 • 13. Kapag naisagawa na ng lord at ng vassal ang Oath of Fealty sa isa’t isa ,gagampanan nila ang tungkuling nakapaloob sa kasunduan. Tungkulin ng lord sa vassal na suportahan ang pangangailangan nito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng fief. Tungkulin din ng lord na ipagtanggol sila laban sa mga kaaway at maglapat ng nararapat na katarungan sa lahat ng alitan.
 • 14. Tungkulin naman ng vassal sa hari na magkaloob ng serbisyong pang-militar. Magbigay ng ilang kaukulang pagbabayad tulad ng ransom o pantubos kung mabihag ang lord sa digmaan. Tungkulin din na tumulong sa paghahanap ng sapat na salapi para sa dowry ng panganay na dalaga ng lord at para sa gagastusin ng seremonya ng pagiging knight ng panganay na lalaking lord.
 • 16. Ang kabalyero ay mula sa salitang Pranses na “cheval”,para sa kabayo,”chevalier”,para sa mandirigmang nakasakay sa kabayo.Ang mga nagnanais maging kabalyero ay dumadaan sa pagsasanay ayon sa kodigo ng papaging kabalyero.Nakapaloob sa kodigo ang kagandahang asal,katapangan,kahinahunan,pagiging marangal,at maginoo lalong-lalo na sa nakakataas. Isang magandang alaala ng pyudalismo ang sistemang kabalyero(KNIHGTHOOD).Ito ay propesyon na pinagpala ng simbahan.Tungkulin nila ang ipagtanggol at ipatupad ang Kristiyanismo.
 • 17. Proseso sa Pagiging Knight Mula sa panganak hanggang 7 taong gulang,siya ay nasa pangngalaga ng ina Pagsapit ng 14 taong gulang siya ay ipapadala sa isa pang lord para maging PAGE.Sasanayin sa paggamit ng sandata at pagsakay sa kabayo Bilang squire,tungkulin niyang sumama sa kanyang master sa mga tournament.21 taong gulang siya ay ganap na KNIGHT Habang bata siya ay tatanggap ng pagsasanay upang maging isang ganap at malakas na knight balang araw
 • 18. Mga Alintuntunin sa Kilos at Asal ng Knight Ang knight ay isang mandirigmang sanay sa pagsakay sa kabayo at sumumpa ng katapatan sa kanyang LordLayunin ng knight sa pakikidigma ay gawing bilanggo ang kalaban ng lord upang mapilitan ang kanyang vassal na magbayad ng malaking pantubos. Chivalry-tawag sa alintuntunin sa kilos at asal na sinusunod ng isang magiting na knight.
 • 19. Ito ay dakilang gawain ng mga knight at kinakailangang sundin
 • 20. Mga Alintuntunin sa Kilos at Asal ng Knight Ang knight ay tapat at magalang.Siya ay kilala sa pagiging matapang at malakas.Hindi niya inaalintana ang anumang hirap.Sa harap din ng kanyang kasamahan,siya ay isang tunay na kaibigan at likas na pinuno. Ang knight ay nakasuot ng chain mail o isang uri ng baluti na binubuo ng magkakabit na bakal upang bigyan siya ng proteksyon nito pag may digmaan.Mahalaga sa kanya ang galing sa paggamit ng espada at ang pagsasakay sa kabayo.
 • 21. Panitikan Tungkol sa Chivalry Chanson de geste-tawag sa panitikan ng chivalry Ito ay tungkol sa mga:dakilang gawain ng knight,dangal at panlilinlang,pag-ibig at digmaan at tagumpay at pagkatalo
 • 22. Noong ika-12 siglo,sinulat ni Chretien de Troyes ang buhay ni King Arthur at ang mga knight ng Round Table. Sinulat naman ng isang German na si Gottfried von Strassburg ang trahedyang pag-iibigan nina Tristan at Isolde
 • 23. Ito ay ang paboritong chanson ng mga French na ukol sa pakikibaka ni Roland at ng Twelve Peer,ang mga pinakatapat na vassal ni Charlemagne
 • 25. Katapat ito ng pyudalismo.Ito ay sistemang gumagabay sa sa paraan ng pagsasaka ,sa buhay ng magbubukid at ugnayan sa lord ng manor Ang manoryalism o manoryalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang magbubukid ay nagigigay serbisyo sa isang pyudal na hari o nagmamay-ari ng lupa kapalit ang proteksyon.Ang yaman ng lord ay mula sa pawi ng mga magbubukid.ibinigay nila ang kanilang lupa kapalit ang proteksyon.ang iba naman ay nawalan ng lupa dahil sa pagkakautang sa dugong-bughaw.kinalaunan,ang lupa ay napasakamay ng lord,ang mga lupaing ito ay bumuo ng isang manor
 • 28. Ang pagtatanim ay ginagawa ng magbubukid.sila ay nagtratrabaho sa lupain ng lord,3 araw sa loob ng isang Linggo Ang sistemang manor ang sentro ng lipunan at ekonomiya ng mga tao na nakatira dito Three field system- sitema ng pagtatanim na sinusunod ng manor,una maaring tamnan,pangalawa gulay at 3 hindi tatamnan. Ang sistemang ito ay sinusunod upang mabawi ng lupa ang sustansya nito.
 • 29. Alipin- ang mga alipin ay pwedeng bilhin at ipagbili tulad ng isang hayop Serf-sila ay hindi maaring umalis at paalisin sa manor.Nagsasaka sila ng walang bayad kundi kapirasong lupa at proteksyon mula sa mga knight ng kanilang lord Freeman- sila ay ang mga pinalayang alipin na kadalasang mayroong sariling lupa
 • 33. Ang kastilyo ay ang tirahan ng lord,itinayo ito upang ipagtanggol laban sa kaaway
 • 35. Ang mga silid ng kastilyo ay madilim,malamig at amoy amag. Sa gabi,ang lord ng kastilyo ay inaaliw ng mga payaso,bukas ang kastilyo sa mga manlalakbay dahil nag-bibigay sila ng mga balita tungkol sa ibang lugar . Sa panahon ng taglamig,iilan lamang ang napapainitan.Kadalasan ang mga silid ay napupuno ng usok. Sadyang mahaba ang antas ng kalinisan sa panahong ito. Ang kastilyo ay bukas din para sa mga tumutugtog ng musika,tumutula o umaawit tungkol sa pag-ibig,pakikisapalaran at pakikipaglaban ng mga knight.
 • 37. Sapat sa pangangailangan ng kanyang mamayan ang manor.Sapat sa pagkain,damit at tirahan.Ang inaalagaang tupa ay nagbibigay ng lana,ang mga kambing at baka ay nagigigay ng katad.Ang gubat ay pinagkukunan ng kahoy.Kakaunti ang karneng baka dahil salat sa dayami na ipinapakain sa baka tuwing tag- lamig.Pag namatay ang baka o masyadong mahina,kinakatay ito sa panahon ng tagalagas.Ang karneng baboy ay higit na marami dahil madali ito makahanap ng pagkain.Ang pangaraw-araw na kinakain sa manor ay dinadagdagan ng manok,prutas at mga gulay.ang gatas ay hindi ginagamit sapagkat ginagawa itong keso.Ang pangunahing inumin ay cider,serbesa at alak.