Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Rekrytointi murroksessa(20)

Publicité

Rekrytointi murroksessa

 1. Tervetuloa! Webinaariohjelma alkaa klo 14.15. Nyt on hyvä aika tarkistaa kuuletko webinaari- tilasta tulevat äänet. Jos et kuule mitään, valitse Adobe Connect -ikkunan vasemmasta ylälaidasta Meeting-valikko ja sieltä Audio Setup Wizard. Seuraa sen jälkeen ruudulle tulevia ohjeita. Jos ei ääni vieläkään kuulu, tarkista: - Onko mykistys päällä - Ovatko kaiuttimet päällä - Ovatko kuulokkeet/kaiuttimet kytketty koneeseen oikein - Voiko joku muu koneessa päällä oleva ohjelma häiritä Adobe Connectia - Käyttöjärjestelmän ääniasetukset Äänenlaatuun saattaa vaikuttaa käyttämäsi internetyhteys.
 2. REKRYTOINTI MURROKSESSA - SOSIAALINEN MEDIA OSANA YRITYKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIAA JA REKRYTOINTIVIESTINTÄÄ
 3. TYÖTÄ MEILLE NYT JA HETI!-HANKE • JobiJobi! on Työtä Meille Nyt ja Heti! -hankkeen palvelu. • Hanke on Satakunnan ELY-keskuksen rahoittama ESR- hanke, jota koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. • Hankkeen tavoitteina ovat lisätä nuorten työnhakuvalmiuksia ja työnhakuosaamista verkossa ja verkostoissa, tuottaa työvoimaviranomaisille hyviä sosiaalisen median käytänteitä työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtauttamiseen sekä kehittää yrityksille työkaluja rekrytointiin sosiaalisessa mediassa. • Hankkeen toimi-aika on 1.9.2010−31.12.2012.
 4. PÄIVÄN AGENDA • Johdanto • Henkilöstrategia ja sosiaalinen media • Miten sosiaalinen media muuttaa rekrytointiviestintää? • Facebook-kyselyn purku • Loppuyhteenveto
 5. JOHDANTO: REKRYTOINTI MURROKSESSA • Viimeisen vuosien teknologinen kehitys on muuttanut pysyvästi ihmisten ajattelu- ja lähestymistapoja • Miten työnhakijat käyttäytyvät, kommunikoivat ja löytävät tietoa ei ole sama kuin viisi vuotta sitten • 83 % työnhakijoista etsii töitä hakukoneilla (Googlen osuus 75%) (Lähde: Tom Bell: Applicant behaviour has changed… Have you?)
 6. • Yritykset eivät enää löydä parasta työvoimaa perinteisin keinoin • Kilpailu osaajista on kovaa • Vaikea erottautua kilpailijoista – > imagokilpailu • Johtopäätökset: 1. Jos halutaan parhaat työntekijät, mentävä sinne missä he ovat 2. Rekrytointi = viestintä
 7. HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SOSIAALINEN MEDIA
 8. Henkilöstöstrategian keskeisimmät alueet 1. Yrityksen visio 2. Johtaminen 3. Henkilöstön pysyvyys 4. Uuden henkilöstön rekrytointi 5. Osaaminen ja ammattitaito 6. Kannustava palkitseminen 7. Henkilöstön työssä kokeman hyvinvoinnin edistäminen 8. Johtamis- ja arviointijärjestelmien kehittäminen
 9. Yleisimmät ongelmat • Henkilöstö ei ole tietoinen henkilöstöstrategiasta • Henkilöstöä ei oteta mukaan suunnitteluun • Esimiehet eivät ole tietoisia henkilöstöstrategian tavoitteista ja painopisteistä rekrytoinnin osalta • Esimiehet eivät ole perillä olemassa olevan henkilöstön potentiaalista ja tulevan työvoiman tarpeista • Rekrytointia ei suunnitella tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti ->Visio puuttuu • Tavoitteet puuttuvat • Ei jälkiseurantaa tai työkaluja arviointiin
 10. Yrityksen visio - Henkilöstöstrategian lähtökohtana on yrityksen visio - Se kertoo minkälaista henkilöstöpolitiikkaa yritys noudattaa pyrkiessään saavuttamaan tavoitteensa - Määritellään tämän hetkinen tila ja millaisia muutoksia vaaditaan henkilöstössä - Palkataanko enemmän/vähemmän - Riittääkö uudelleenkoulutus? - Jos vaaditaan rekrytointia, miten houkutellaan oikeat osaajat
 11. Osaajia houkutellaan… • Yritysmielikuvalla • Rekrytointiviestinnällä – Kekseliäisyys ja innovaativuus – Some edullinen ja nopea – Parhaassa tapauksessa viesti leviää viraalisesti laajalle – Somen käyttö rekrytoinnissa vaatii kuitenkin, että yrityksellä verkossa jo jonkinlainen presenssi ja verkostot kunnossa • Työeduilla – Työnhakijoilla aikaisempaa enemmän odotuksia työn ja työnantajan suhteen • Joustavat työajat- ja tavat, työn sisältö, kehittymismahdollisuudet, palkka, työtoverit ja ilmapiiri, uramahdollisuudet…
 12. TAVOITEMIELIKUVAN MUODOSTUMINEN Vetovoimatekijä ja Yritysprofiili viestintäkanava YRITYSBRANDI Työyhteisö Yrityskulttuuri Frank Communications, Pekka Putkinen: Yhteisöstä myyntivaltti rekrytointimarkkinointiin
 13. Henkilöstösykli Plus: -Kesätyöntekijät -Harjoittelijat Tuleva henkilöstö Nykyinen Lähtevä henkilöstö henkilöstö
 14. Pelisäännöt • Missä ja mitä saa kertoa yrityksen toiminnasta • Saako sosiaalista mediaa käyttää työajalla ja missä roolissa siellä ollaan läsnä (esim. YLE, YLE ja yleläiset sosiaalisessa mediassa) • Miten toimitaan esim. kriisitilanteissa • Some-ohjeistus konkretisoi – Löytyy jo esim. Yleltä, Helsingin Sanomilta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä ja monilta kunnilta • Jos ei katsota tarpeelliseksi varsinaisen some- ohjeistuksen tekemistä, niin nykyisille ja uusille työntekijöille pitäisi tehdä selväksi yrityksen kanta sosiaalisesta mediasta
 15. Lähtökohtaisesti henkilökunta tulee ottaa osaksi henkilöstöstrategian luomista. Se luo me-henkeä ja sitoutumista yritykseen. Samalla yrityksen periaatteet ja tavat tulevat koko henkilöstölle tutuksi.
 16. Henkilöstölle työvälineet - Sähköposti, intranet ja työpaikan ilmoitustaulut riittämättömiä - Työnantajan pitää tarjota alaisilleen työkalut yhteistyöhön ja kommunikointiin - Sosiaalinen media on nopea ja demokraattinen - Yrityksille tarjolla omia Facebook-tyylisiä some-sovelluksia
 17. Yritysten some-alustoja • Yammer yleisin – Ilmainen – Voi liittyä ainoastaan yrityksen sähköpostilla – Käyttäjinä yli 100 000 yritystä – Pystyy käyttämään monilla eri alustoilla • Vastaavia palveluita: – SocialText – Socialcast – Teambuzz – Socialwork – Jive
 18. Yhteisen foorumin edut • Yhteinen media kaataa yrityksen sisäiset raja-aidat • Paikka, jossa voi vapaasti keskustella yrityksen sisäisesti asioista • Yrityksen sisäisen mielialan mittari • Oppimisväline • Luo yhteishenkeä • Oiva tiedotuskanava – Asianomainen voi tehdä itse, ei tule yrityksen viestintäkanavan kautta
 19. Some + henkilökunta + henkilöstöstrategia = • Yrityksen vision luominen kommuunisti • Sisäinen rekrytointi • Koulutukset • Mielipidekyselyt • Uusien työntekijöiden sopeutumisen seuraaminen • Henkilöstöstragiasta tiedottaminen • Palkitseminen • Viestinnän läpinäkyvyys
 20. Muut plussat • Esimies saa paljon eväitä johtamiseen ja tietoa henkilöstöstään • Kaikki saavat tasapuolisesti äänensä kuuluville • Lisää yhteneväisyyden tunnetta – Edistää työnhyvinvointia ja sitä kautta henkilöstön pysyvyyttä – Henkilöstön pysyvyys • Vahvistaa yrityskulttuuria ja sitä kautta yrityksen tavoitemielikuvaa
 21. Muita ideoita sosiaalisen median käytöstä henkilöstöstrategiaa tehdessä • Voisiko henkilöstöstrategian lisäksi julkaista esim. SlideSharessa muussa visuaalisessa muodossa? • Voitaisiinko henkilöstö valjastaa kertomaan yrityksestä ja sen visiosta esim. videon muodossa YouTubessa? • Voisiko GoogleDocsia tai EtherPadia käyttää joidenkin henkilöstrategian osien luomiseen? – Kaikilla yhtäläiset oikeudet muokkaamiseen • Voisivatko työntekijät tuoda äänensä julki yrityksen sosiaalisen median kanavilla esim. Facebookissa tai blogissa?
 22. Mitä mieltä, tulivatko kaikki kohdat katettua? 1. Yrityksen visio 2. Johtaminen 3. Henkilöstön pysyvyys 4. Uuden henkilöstön rekrytointi 5. Osaaminen ja ammattitaito 6. Kannustava palkitseminen 7. Henkilöstön työssä kokeman hyvinvoinnin edistäminen 8. Johtamis- ja arviointijärjestelmien kehittäminen
 23. Vielä arvelluttaa… • Sosiaalisen median • Muutoksen ei tarvitse mahdollisuudet ovat tapahtua nyt ja heti suuremmat kuin uhat – Asteittainen muutos parempi • Somea käyttävät lähes juurruttamisen kannalta kaikki joka tapauksessa – Muutoksen aloittaminen halusit tai et kannattaa kuitenkin tehdä pikimmiten • Yritykselle vahingollisempaa, jos ei minkäänlaista suhdetta someen • Jos ei itseltä löydä osaamista, niin joltakulta muulta varmasti yrityksen sisällä löytyy
 24. MITEN SOSIAALINEN MEDIA MUUTTAA REKRYTOINTIVIESTINTÄÄ?
 25. Tutkija: Rekrytointihuumori on riskialtista ”Vitsailu työpaikkailmoituksissa ei ole asiallista, sillä työ on suomalaisille vakava asia. Näin toteaa tutkija Eeva-Leena Vaahtio. Hänen mukaansa huumorin kanssa on vaikea onnistua, sillä se voi myös loukata. ” ”Yrityksen maine on Vaahtion mukaan parhaimpia kilpailuvaltteja rekrytoinnissa. Kun yritys itsessään on kiinnostava, saa työpaikkailmoitus olla asiallinen ja jopa vähän kuivakin, rekrytoinnista väitöskirjansa tehnyt Vaahtio toteaa.” Lähde: Yle Satakunta
 26. Rekrytointiviestintä somessa • Rekryviestintä somessa on suurimmaksi osaksi perinteisten rekrytointi-ilmoitusten sisällön siirtämistä uuteen ympäristöön. • Some toimintaympäristönä vaatii toisenlaisen lähestymistavan – Somen lyhyessä historiassa on jo nähty, ettei perinteinen markkinointiviestintä toimi somessa sellaisenaan
 27. Vastuu hyvistä rekrytoinneista on koko organisaatiolla ”Asiantuntijat, jotka esiintyvät somessa omalla nimellään, viestivät tehokkaammin työnantajastaan kuin vaikkapa firman omat Facebook-sivut. Hyvä esimerkki on tietoturvaguru Mikko Hyppönen, joka twiittaa aktiivisesti. Hänen näkyvä roolinsa on varmasti yksi syy siihen, että niin moni haluaa F- Securelle töihin.”, Juha Frey, NetProfile Lähde: Tietoviikko
 28. Archon Oy:n ilmoitus mol.fi- sivustolla Haetaan kolmea epäpätevää, kokematonta ja raha- asiansa pahasti ryssinyttä henkilöä. Hyväksymme sinut apaattiseen porukkaamme myös mikäli olet jo aikaisemmin menettänyt uskosi puhelinmyyntiin ja ihmiskuntaan. Tarjoamme sinullekin työn, jolla ei ole mitään merkitystä ja jossa kukaan ei koskaan kiitä, koska ketään ei vain jaksa vähempää kiinnostaa." Nuorekkaista ja draivikkaista myyjistä muille tulee vain entistä pahempi olo, kun kaikki haaveilevat muutenkin pääsystä Malibuun tai muualle pois. Siihen ei kuitenkaan puhelinmyyjän palkoilla ole varaa. "Mieti hyvä ihminen ennen kuin soitat! Älä meilaa. Kone ei toimi."
 29. CASE: Archon Oy • Linkki ilmoitukseen levisi nopeasti Facebookissa • Archon Oy:n toimitusjohtajan Marko Karlssonin mukaan hakemuksia hänen laatimaansa työnhakuilmoitukseen on tuli valtavasti. • Karlssonin mukaan tyypilliseen ilmoitukseen vastaa 2-3 kiinnostunutta viikossa, nyt puhelinsoittoja oli tullut kymmeniä päivässä ja jopa viikonloppuna, mikä on todella epätavallista. • Karlsson uskoo, että työnhakijoihin puri sarkasmi. Lähde: mtv3.fi
 30. Palvelukseen halutaan: Maailman paras masokistinen web-kehittäjä • Sinulla on parta, kuten useimmilla lahjakkailla kehittäjillä. Parran epäsiisteys on plussaa. Parrasta pitää olla kuvatodiste hakemuksen liitteenä. Jos olet parraton, käsittele kuvasi Photoshopilla tai vaikka tussilla. • Tarjoamme: – Palkkaa! – Suojellun 70-lukuisen sci-fi-arkkitehtuurin – Legopalikoita – Näkymät koko maailmaan – Käsittämättömän pitkät lomat – Ilmaisen hammashuollon – Mahdollisuuden hengata aitojen, erittäin hyvin hammashoidettujen julkkisten kanssa – Empatiaa – Mahdollisuuden työskennellä Suomen suurimman ruotsinkielisen web-palvelun parissa – Ilmaisen pysäköinnin – Tornin varjossa hehkuvan Mordorin silmän Koko ilmoitus luettavissa Ylen sivuilla: http://bit.ly/ndumbQ
 31. CASE: Svenska Yle • Ilmoituksen on nähnyt jo lähes 80 000 verkon käyttäjää • ”Ilmoitus kannatti laittaa. Sen saama huomio on ylittänyt kaikki odotukset, palaute on ollut poikkeuksetta positiivista ja varteenotettavia hakijoitakin on toistakymmentä”, sanoo svenska.yle.fin Kristoffer Söderlund. • Ylen työnantajakuva parani.
 32. Finnairin Quality Hunters-kampanja • Suunniteltu toimimaan somessa – Huom! Ei perinteisen rekrytointiviestinnän siirtämistä uuteen ympäristöön – Rekryilmoitus julkaistiin qualityhunters.comissa, jonne jätettiin avoin hakuprofiili – Omaa hakumusta sai helposti jaettua sosiaalisessa mediassa – Viimeiseen vaiheeseen hakijat valittiin pitkälti sen perusteella, kuinka paljon hakemuksesta oli tykätty Facebookissa. – Lisäksi rekrymainontaa LinkedInissä, lennoilla (video) ja lentoasemalla Lähde: Finnair
 33. QH-kampanjan tuloksia • Hakemuksia yli 2000 • Finnairilla ollaan todella tyytyväisiä some- keskustelun sekä määrään että laatuun – blogipostauksiin on tullut tuhansia kommentteja ja twitterissä koko ajan joku puhuu kampanjastamme – reachia mitataan jo miljoonissa) – Keskustelu on avointa, rakentavaa, positiivista ja kyseenalaistavaa – Lisäksi Finnairilla uskotaan aidosti, että toimintaa kehittää tällä kampanjalla (somella iso merkitys). Lähde: Finnair
 34. Roschier-opiskelijarekry Video YouTubessa
 35. CASE: Roschier • Selkeää yritystä tehdä kuivakkaaksi mielletystä alasta hieman ”vauhdikkaampi” • Huumoria mukana tässäkin • Asianajotoimistot eivät perinteisesti ole niitä ensimmäisiä yrityksiä, jotka ovat uudenlaisia viestintätapoja tai -kanavia haltuun • Julkaistu YouTubessa 3.11.2011. Tänään videota on ladattu 530 kertaa
 36. Sosiaalinen media muuttaa rekrytointiviestintää… • kuvallisemmaksi (videot) • vuorovaikutteisemmaksi • humoristisemmaksi • kekseliäämmäksi • kampanjat eivät ole kertakäyttökamaa (esim. videot) – kampanjan vaikutus jatkuu loppumisen jälkeen esim. imagollisena • jatkuvaksi prosessiksi • vastuu viestinnästä on koko organisaatiolla!
 37. Lähde: Talouselämä – Pomo ja Väisänen
 38. FACEBOOK-KYSELY: Pitäisikö työnantajan antaa tarkistaa työnhakijan verkkohistoria (esim. googlettamalla?) Kyselyyn vastasi: 100 ihmistä - Kyllä: 58 kpl - Ei: 42 kpl
 39. ”Miksi ei saisi? Työnhakija kuitenkin googlaa firman ja työntekijät.” - Kyllä ”Tämä on kaksipiippuinen kysymys, itse mielelläni jaan tekemiseni esim. GitHubin kaltaisissa palveluissa, mutta toisaalta en halua yksityiselämäni vaikuttaa työhönottoon Saa vähän Sellainen vielä, että nuorisolla on tapana lisätä lisävalaistusta ja aika paljon erilaista materiaalia verkkoon. Millä päivityksen cv:hen... Ja tavalla esim. se vaikuttaa tulevaisuudessa? oliko minulla muka Itsekin lukeudun suhteellisen nuorehkoon mitään salattavaa? ikäpolveen, jollois esim. opiskeluaikana kaikki biletyskuvat on tuupattu surutta verkkoon että on kysytty edes lupaa. Onko tällaisilla jutuilla vaikutusta sitten että Se on sitä elämän Se on sitä elämän haluaako tuoda verkkohistoriansa esille? läpinäkyvyyttä... läpinäkyvyyttä... Mielenkiintoisia asiota ;)” -Ei
 40. ”Työelämän tietosuojalain lähtökohtana on työntekijää koskevien tietojen tarpeellisuusvaatimus. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen, työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Työnantaja ei saa edes työntekijän suostumuksella kerätä sellaisia tietoja, jotka eivät liity työsuhteeseen.”
 41. Miten rekrytoijat käyttävät sosiaalista mediaa hyväksi Yhdysvalloissa •91% työnantajista käyttää sosiaalista mediaa työnhakijoiden tarkasteluun • Yleisimpänä Facebook • 69% työnantajista on hylännyt hakijan näkemänsä perusteella 1. Hakija on valehdellut työhakemuksessaan 2. Hakija on postannut neg.kommentteja edellisestä työnantajastaan 3. Hakija on muuten käyttäytynyt sopimattomasti sosiaalisessa mediassa Lähde: Mashable.com
 42. jobijobi.fi facebook.com/JobiJobi twitter.com/Jobi_Jobi jobijobi@samk.fi
Publicité