Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

AP5Q2-WEEK2.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Gr.5 ar pan las q3 w2
Gr.5 ar pan las q3 w2
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à AP5Q2-WEEK2.pptx (20)

Plus récents (20)

Publicité

AP5Q2-WEEK2.pptx

 1. 1. ARALING PANLIPUNAN 5 2nd Quarter Week 2- Day 1
 2. 2. Nasusuri ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya AP5PKE-IIa-1
 3. 3. Balitaan
 4. 4. Balik-Aral Ano ang ibig sabihin ng kolonyalismo? Bakit sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas?
 5. 5. PARAAN NG PAGSASAILALIM SA KATUTUBONG POPULASYON SA KAPANGYARIHAN NG ESPANYA Puwersang Militar/ Divide and Rule Policy
 6. 6. Pagkatapos ng aralin na ito ang mga bata ay inaasahang naipapaliwanag ang paraan ng pagsasailalim sa katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya- pwersang militar/divide and rule policy. Layunin:
 7. 7. Tingnan at suriin ang larawan.  Sino-sino kaya ang naglalaban-laban dito?  Ilarawan ang kanilang mga sandata at kasuotan.  Sa palagay mo sino kaya ang may mas modernong sandata o kagamitang pandigma sa kanila?
 8. 8. Puwersang Militar/ Divide and Rule Policy ginamit ng mga Espanyol na lalong nagdulot ng kahinaan sa mga Pilipino dahil pinag-aaway sila ng kapwa Pilipino sa ibang pangkat. Mararahas na parusa ang natanggap sa mga lumaban sa Espanyol at sa kasamaang-palad ay pinatay ng kapwa Pilipino ang kanilang mga kasama.
 9. 9. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan sa pagsasailalim ng mga Pilipino  Ang mga Pilipino ay kulang sa mga armas at sandata sa pakikipaglaban kaya sinamantala ng mga Espanyol ang pananakop sa mga lalawigan.  Itinalagang pinuno ng Puwersang Militar ng Espanya sa Maynila si Martin De Goiti.  Sinakop ni Juan de Salcedo ang Timog Luzon at Bicol
 10. 10.  Itinatag ni Miguel Lopez de Legaspi ang pamayanan sa Cebu matapos nabigong ipaglaban ng mga katutubo ang kanilang lugar.  Isinuko ni Humabon ang kanilang lugar at tinanggap ang mga Kastila.  Sumunod ang iba pang ekspedisyonn naglalayon ding sakupin ang bansa sa paraang pwersa militar, kapag hindi ito makukuha sa kasunduan.
 11. 11.  Nilusob ni Legaspi ang Kamaynilaan at napasailalim ito sa mga Espanyol.  Nagpatuloy ang kanilang pananakop sa mga lalawigan sa timog at hilagang Luzon sa pamumuno ni Juan de Salcedo.  Ang kawalan ng pagkakaisa ng mga katutubo ang naging daan upang pahinain ang mga pag- aalsang ginawa ng mga Pilipino. Kung hindi noon mahimok ang mga katutubo sa pamamagitan ng diplomasya, lakas-military ang ginamit nila.
 12. 12.  Sinisimbolo ng espada ang kapangyarihan at lakas ng mga Espanyol sa kanilang pananakop.  Ang paraang Divide and Rule na ginamit ng mga Espanyol ay lalong nagdulot ng kahinaan sa mga Pilipino dahil pinag-aaway sila sa kapwa Pilipino sa ibang pangkat. Mararahas na parusa ang matatanggap sa mga lumaban sa Espanyol at sa kasamaang-palad ay pinatay ng kapwa Pilipino ang kanilang mga kasama.
 13. 13. PAGSASANAY Panuto: Basahing mabuti ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. 1. Sa pananakop ng mga Espanyol , ang simbolo ng hukbong sandatahan ay__ A. Espada C. krus B. Ginto D. pera
 14. 14. 2. Sino ang pinuno ng Cebu nang sakupin ni Legaspi ang kanilang lugar? A. Humabon B. Kolambu C. Lapu-lapu D. Martin de Goite
 15. 15. 3. Ano ang kadalasang nangyari sa mga lumaban sa mga Espanyol? A. binibiyayaan B. pinaparusahan C. nagiging opisyal D. nagiging sundalo
 16. 16. 4. Ano ang ginagawa ng mga Espanyol kung hindi sila tinatanggap ng mga katutubo sa kanilang lugar? A. lumisan sila B. nagpaalipin sila C. nagmamakaawa sila D. gumagamit sila ng puwersa
 17. 17. 5. Bakit natalo ang mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Espanyol? A. duwag sila B. kulang sa armas C. maawain sila sa dayuhan D. marunong silang gumamit ng baril
 18. 18. PAGLALAHAT Punan ng tamang salita ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Ang puwersang militar ay tumutukoy sa paggamit ng __________ ng mga Espanyol upang_____________________.
 19. 19. PAGPAPAHALAGA Ang mga hukbong militar ay sinasabing mahalagang bahagi ng isang bansa. Sila ang nangangalaga sa seguridad at kapayapaan ng isang lugar. Sa ngayon nga bahagi sila sa pangangalaga sa atin dulot ng pandemya na nararanasan natin. Sila ay isa sa mga frontliner. Halimbawa nakita nyo sila ano ang gagawin o sasabihin mo sa kanila? • Magsulat ng maikling mensahe para sa mga frontliner.
 20. 20. PAGTAYAHIN Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot 1. Ang paggamit ng __________ay tumutukoy sa paggamit ng mga Espanyol ng puwersa at lakas militar upang mapasailalim sa kanilang kapangyarihan ang mga Pilipino. A. mapa C. sandata B. salamin D. compass
 21. 21. 2. Nang dumating ang ekspedisyon ni Legaspi sa Cebu noong Pebrero 13, 1565, hindi sila nakadaong dito. Bakit kaya? A. dahil maalon ang dagat B. dahil mababangis ang mga katutubo C. dahil wala silang mga produkto para sa mga katutubo D. dahil maraming mababagis na hayop na handang sila’y lapain.
 22. 22. 3. Nakipaglaban ang mga taga Cebu sa mga Espanyol upang hindi makapasok ang mga dayuhan. Mas malalakas ang sandata ng mga Espanyol. Ano ang naging resulta nito? A. Natalo ang mga taga-Cebu , umatras sila papunta kabundukan B. Sumuko ang mga katutubo kaya’t sila ay nakulong. C. Nanalo sila laban sa mga Espanyol. D. Naging alipin ang mga Espanyol.
 23. 23. 4. Sa mga tauhan ni Legaspi, sino ang nakakuha ng maraming pamayanan? A. Melchor de Legaspi B. Kapitan Felipe de Salcedo C. Guido de Lavesaris D. Andres de Urdaneta
 24. 24. 5. Sino ang pinuno na nagsuko ng Maynila sa kamay ng mga Espanyol? A. Lakandula B. Rajah Sulayman C. Martin de Goiti D.Rajah Sikatun

×