Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Draaiboek workshop

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (6)

Similaire à Draaiboek workshop (20)

Publicité

Draaiboek workshop

  1. 1. Draaiboek creatieve workshop Mark van der Veen & Johan Kuin 11 mei 2012
  2. 2. Probleemstelling Op dit moment zijn we bezig met een project waarbij we een ondernemingsplan schrijven voor ’t Portaal. Het idee hierbij is dat er een online verzamelplek gemaakt gaat worden waar allerlei vormen van kunst te vinden zijn die diverse kunstenaars uit alle stromingen aandragen, waarbij bezoekers hier op basis van eigen interesses door heen kunnen shuffelen en hierdoor meer binnen het eigen interessegebied kunnen leren kennen en de horizon kunnen verbreden. De opzet en invulling hiervan is nog erg los allemaal, zelf simpele uitgangspunten zoals een definitie van kunst zijn lastig te maken. Via deze workshop willen we een aantal creatieve invullingen geven aan deels ogenschijnlijk saaie definities en nieuwe ideeën genereren om ons concept uit te werken en aan de man te brengen. Opzet Datum: 11 mei 2012 Facilitators: Mark van der Veen en Johan Kuin Deelnemers: Tobias Ligtenberg, Iris Smeekes, Marley Schulpen en Jeffrey Pennings Locatie: De oude ABC-Factory( St. Joost) Tijdstip: 11.25 Voor het project dat wij, samen met Jeffrey, uitvoeren, zullen we een workshop geven waarin we via diverse brainstormtechnieken een aantal vragen zullen stellen aan de deelnemers van deze workshop. Voor de deelnemers is het allereerst interessant om mee te doen omdat zij dit nodig hebben voor het portfolio dat moet worden ingeleverd. Daarnaast zullen verschillende brainstormtechnieken, zowel divergerend als convergerend, gebruikt worden en leert men hier ook (weer) mee te werken.
  3. 3. Bij aanvang van de workshop zullen wij eerst de sfeer proberen te zetten door een inspirerend filmpje te laten zien wat van toepassing is op kunst. Hierna zullen wij kort in vijf minuten uitleggen wat ons project waarvoor wij een ondernemingsplan schrijven precies inhoudt. Vervolgens zullen wij beginnen met de eerste brainstorm. Eerste brainstorm ( ongeveer 30 minuten) Tips: - Wees niet kritisch op jezelf en anderen - Sta jezelf de wildste ideeën toe - Neem even tijd en focus - Telefoon en laptop niet toegestaan - Ga voor kwantiteit - Ga extreem Bij de eerste brainstormsessie zullen wij de volgende vraag centraal stellen: “Wat is kunst?”, een vraag die op het eerste gezicht misschien simpel lijkt, maar waar volgens ons nauwelijks een eenduidig antwoord op te geven is en wat een belangrijk uitgangspunt is voor ons ondernemingsplan. Wij zullen deze vraag eerst divergerend behandelen, waarbij we gebruik zullen gaan maken van een bloemassociatie. Hierbij zullen waarschijnlijk deels voorspelbare antwoorden komen, maar hoe verder iedereen hierbij gaat, ook verrassende ideeën. Na vijftien minuten zullen wij een korte samenvatting geven van de punten die opgeschreven zijn en dit inventariseren. Vervolgens zullen wij gebruik maken van Groeperen van ideeën om alle ideeën te convergeren tot een min of meer nieuwe definitie van het begrip kunst. Hierbij zullen we alle ideeën op post-its laten schrijven waarbij er daarna op een aantal grote vellen wordt gekeken welke ideeën bij elkaar passen en of er een gemeenschappelijke deler te vinden is. Na dit proces, dat ongeveer vijftien minuten zal duren, zullen we een definitie of een benaming van kunst kunnen geven. Deze wordt vastgezet en gebruikt als uitgangspunt voor de tweede sessie.
  4. 4. Tweede brainstorm( ongeveer 30 minuten) Tijdens de tweede brainstormsessie zullen we een andere vraag proberen te beantwoorden, waarbij de definitie van kunst uit de vorige sessie meegenomen wordt. De vraag luidt: “Hoe kan kunst gepresenteerd worde zodat dit tot zijn recht komt?”. Hierbij zullen we gebruik maken van de divergerende techniek van Directe Analogie. Bij de techniek laat iedereen zich inspireren door een thema of een tastbaar voorwerp, wat niets te maken hoeft te hebben met de vraag in eerste instantie. Door vervolgens overeenkomsten te gaan zoeken tussen beide onderwerpen kunnen er mogelijk nieuwe ideeën ontstaan. Een voorbeeld hiervan is een bekende, van een olifant. Wat is er specifiek voor een olifant? Bedenk hierbij van alles, zoals: een olifant heeft een slurf, heeft een goed geheugen, leeft in een kudde, treed op in een circus, is zwaar en groot, heeft grote oren, heeft slagtanden, enzovoort. Vervolgens, na vijftien minuten, zullen we terug gaan naar de centrale vraag, hoe kan kunst gepresenteerd worden zodat dit tot zijn recht komt? Vanuit deze vraag wordt gekeken welke eigenschappen hierbij passen, om uiteindelijk tot meerdere beelden te komen, die vervolgens samengevoegd kunnen worden tot meerdere manieren waarop kunst gepresenteerd kan worden.
  5. 5. Derde brainstorm (ongeveer 30 minuten) Bij de derde en laatste sessie wordt er een vraag centraal gesteld die meer gericht is op marketing. Deze vraag luid: “Hoe kun je mensen warm maken voor kunst?”. Wederom wordt de definitie van kunst meegenomen vanuit de eerste sessie. De techniek die hierbij gebruikt zal worden in eerste instantie is de Superheldenanalogie. Bij de Superheldenanalogie wordt aan de deelnemers gevraagd om zich te verplaatsen in een held of stripboekkarakter die men nog kent vanuit de jeugd, zoals Superman. Vervolgens wordt gekeken hoe deze superheld de centrale vraag zou oplossen, waarbij alle kanten op gedacht mag worden. Na vijftien minuten worden de ideeën van de deelnemers geïnventariseerd en wordt er gekeken naar wie het meeste ziet in een bepaald idee, wat hier sterk aan is en hoe men voort kan bouwen op deze ideeën, naast dat er wordt geprobeerd ideeën te bundelen tot een geheel concept.
  6. 6. Reflectie Naam&studentennummer: ........... Hoe vond je de kwaliteit van de aangeboden stof? ............. Hoe vond je de technieken die gebruikt werden? ............ Heb je het gevoel dat je iets nieuws geleerd hebt tijdens de workshop? ........... Wat is je algemene cijfer voor de workshop? ... Heb je nog tips of aanvullingen voor een volgende keer? ............

×