Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Happy together.pdf

  1. EN KÄRLEKSHISTORIA
  2. Resilience är ett uttryck som ofta dyker upp när man pratar supply chain nu för tiden... ...men hur skapar men det, och vilka utmaningar finns? Utmaningarna i att skapa en supply chain som är beredd, och klarar av, de risker som finns externt och internt handlar om balans. Balans i hur man hanterar resurser och intressekonflikter...
  3. INTERNT...
  4. I ETT NÄTVERK...
  5. MED HÖG KOMPLEXITET... OCH GLOBALT...
  6. Nyckelordet för att lyckas är samarbeten! • Strategiskt inköpsarbete • Transparens • Gemensamma mål • Gränsöverskridande planering • ...med scenarioplaner • Osv... DAGENS TIPS: VMI • Synkning av processerna vilket ger lägre transaktionskostnader • Använd det riktiga behovet som planeringsunderlag • Närmre samarbete i nätverket • Transparens i nätverket ger beslut baserade på helhetsbilden Be happy together!
Publicité