Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ndotja e mjedisit

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Tema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

ndotja e mjedisit

  1. 1. Si dhe pse duhet ta mbrojme Mjedisin Mbrojtja e mjedisit eshte praktike e mbrojetjes se mjedisit,ne nivel individualte, ne dobi te mjedisit natyror dhe te qenieve njerzore.Mjedisi ne te cilin jetojme eshte shume i renedesishem per ne.Mrojtja e mjedisit konsiderohet si pjesa me e rendesishme e jetes ne planetin tone.Te gjitha proceset qe cojne ne nje sistem ekologjik te suksesshem jane te lidhura me programin per percaktimin e strategjise dhe zhvillimin e metejshem te objektivave ne ruajtjen e natyres e te mjedisit.Dy drejtimet kryesore per ruajtjen e mjedisit jane: 1-Ruajtja e mjedisit ka si qellim te kufizoje ndikimin e ndotjeve te industrise, bujqesise,transportit,ndertimit e te tjera veprimtari te njeriut. 2-Ruajtja e natyres ka si qellim te kufizoje deri ne minimun ndryshimet ne natyre siç jane efektet e ngrohjes globale,ruajtje e shtreses se ozonit,evitimi i shirave acide.Prandaj ka rendesi te dihet nje strategji e cila duhet te ndiqet per te evituar nje krize ekologjike ne planetin tone. 3-Ne krijome shume mbeturina.Do te kishte me shume kuptim te gjenim menyra per ti ricikluar dhe riperdorur ne vend qe te mendonim se ku do ti hedhim.Ne te gjithe kemi nje pergjegjesi per mjedisin tone.Ne duhet te mesojme te jetojme ne nje menyre te qendrueshme d.m.th te mesojme te perdorin burimet tona natyrore qe perfshin ajrin,ujerat,pyjet,tokat bujqesore dhe detet pa i demtuar ato bujqesore dhe detet pa i demtuar ato.
  2. 2. Rregullore per mbrojtjen e Mjedisit NENI-1 Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake. NENI-2 Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore. NENI-3 Parimi i qasjes së integruar. NENI-4 Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit. NENI-5 Parimi i se drejtes per informim dhe pjesmarrjes se publikut. NENI-6 Parimi i nxitjes se veprimtarive per mbrojtjen e mjedisit . NENI-7 Parimi “Ndotes paguan “. NENI-8 Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm. NENI-9 Parimi i zëvendësimit dhe kompensimit.
  3. 3. Kujdesi per token Duke pasur parasyshrendesine e tokes per mbajtjen,vazhdimindhe zhvillimine jetes ne te,ne duhet te kujdesemi per tedhe te veprojme ne menyre same te drejte .Mos te hedhim mbeturinane vende publike dhe te pasterta,te bejme gjithçkaqe te zvogelojme perdorimine lendevehelmuese ,te mos ndertojme objekte mbi toka pjellore ,te perdorimmme kujdes pesticidet dhe te mos e teprojme me te ,te punojme ne fushene gjelberimit dhe pyllezimitposaçerisht ne vende ku ka filluar te paraqitet dukuriae erozionit apozhveshjes se koresse tokes.Me ketoveprime dote perfitojme shume te mirasepse per cdokujdes per natyrenajo din te na e shperbleje shumefish.Gjelberimi she pyllezimi I hapsirave tokesore per pos bukurise se vete kane edhe anenpositive sepserrisin sasine e oksigjenit ne ajer ,thithindyoksidine karbonit,ndalindhe pastrojne nga ajri grimcat e pluhurit ,krijojne vende per relaksimsi dhe shume te mira te tjera per njeriundhe per nje jete me te shendoshe.
  4. 4. Rendesia e mjedisit Mjedisi ne nje fare menyre perfaqsonvete njeriun.Ai pasqyronjetene njeriut si nje liber I hapur.Qe ne momentinkur lind e deri kur vdes njerezit jane ne kontakt te panderprere me mjedisin.Ne ngaI marrim te gjjithaelementet e nevojsheme per jeten.Me pake fjale ne ekzistojme sepse mjedisi ekziston .Natyrana ka faalur nje te mire te jashtezakonshme .Si cdogje tjeter te mire ne ia kuptojme rendesine vetemne çastinkur e humbasim.E njejtagje ndodh edhe me mjedisin.Pak e nga pak mjedisi poshkaterrohet dhe nuk po i ploteson te teranevojat tona .Ne te ardhemennuk do te mund te plotesoje asnje ngaketo nevoja.Jemi pikerisht ne qe e kemi cuar ne kete stad,edhe sepse deri parapak pak kohesh nuk e kuptonim.
  5. 5. Ndotja e mjedisit Ndotja e mjedisit eshte nje problem shqetesues ne te gjithe boten.Ndotja mund te jete ne disa forma si : ndotjaa e tokes,ndotja e ajrit ,ndotja e ujit .Ne disa raste ndotja e ujit ndodh kur ndotesit perfundojne ne lumenj ,liqene e dete.Pjesa me e madhe e ndotesve jane : kimikate,plehra,pesticide ,nafte.Ndotja e ajrit eshte nje problem tjeter i mjedisit qe eshte pare ne gjithe boten.Ndotje te ajrit jane:tymerat e makinave,tymerat e fabrikave,uzinave etj.

×