Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

DigitaleBibliotheekVlissingen

1 052 vues

Publié le

Deze presentatie vertelt waarom de digitale bibliotheek Vlissingen over kennis delen (en dus over mensen) gaat en niet over de techniek.

Publié dans : Formation, Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

DigitaleBibliotheekVlissingen

 1. 1. De digitale bibliotheek Vlissingen gaat over kennis delen(en dus over mensen…)<br />Karolien Selhorst ~ Beleidsmedewerker DB en KM Bibliotheek Vlissingen<br />Antwerpen ~ 26 juni 2009<br />
 2. 2. “The digital library is notaboutwires, butaboutpeople.” (Claudia Lux, presidente IFLA)<br />
 3. 3. Bibliotheek Vlissingen: ambitie<br />OB Vlissingen wil de burger helpen bij het zich ontwikkelen tot een volwaardig en betrokken deelnemer aan de hedendaagse informatiemaatschappij en kenniseconomie: sterke focus op informatiefunctie<br />OB Vlissingen als schakel tussen kennisaanbieders en kennisvragers in Nederland<br />
 4. 4. Kennis delen en samenwerken<br />Bibliotheekdiensten zijn persoonlijke diensten waarvan de kwaliteit gebaseerd is op de interactie tussen klant en medewerker<br />Bibliotheek Vlissingen wil de kwaliteit van het inlichtingenwerk verhogen door dit niet langer een actie van één medewerker te laten zijn<br />Vraagafhandeling moet gebaseerd zijn op teamwork en kennisdeling <br />
 5. 5. Van ambitie naar praktijk: KM2.0<br />Focus op:<br /><ul><li>Kennismanagement: waarde creëren voor de klant uit expertise en kennisdeling medewerkers
 6. 6. Ondersteund door social tools (uitbouw van de bibliotheek 2.0)</li></ul>= ‘Kennismanagement 2.0’<br />
 7. 7. KM2.0: interne en externe dimensie<br />Interne dimensie: focus op faciliteren intern kennisbeheer (kennis delen, kennis ontsluiten enz.)<br />Externe dimensie: focus op kennis delen met klanten en kennis delen met derden (bibliotheken, partners en andere kennisinstituten)<br />
 8. 8. KM2.0 strategie<br /><ul><li>Kennisscan (analyse kennishuishouding)
 9. 9. Implementeren van aanbevelingen die voortvloeien uit scan
 10. 10. KM-instrumenten en praktijken integreren in de dagdagelijkse praktijk
 11. 11. Evalueren en monitoren (plan, do, check, act)</li></li></ul><li>KM2.0: interne dimensie<br />Kennisscan <br />Cultuuromslag<br />Cursus 23 Dingen<br />Kenniskringen<br />BiebWiki<br />
 12. 12. De kennisscan<br />Doelstelling:<br />Kennis (stromen en -netwerken) in kaart brengen <br />‘Gaps’ of ‘overlap’ tussen kennisvraag en -aanbod<br />Het analyseren van de ‘knowledgeflow’ in drie dimensies (mensen, systemen en processen)<br />
 13. 13. Omslag naar kennisdelende cultuur<br />Introductie nieuw dienstverleningsconcept in de bibliotheek op basis van teamwerk en kennisdeling<br />Doel: meerwaarde bieden aan klanten<br />Twee medewerkers weten meer dan één <br />
 14. 14. Samenwerken en kennis delen<br />Cluster advies ontwerpt het ideale resultaat, dat we voor de klant willen verwezenlijken <br />Cluster Dienstverlening voert het plan zo goed mogelijk uit,<br />Cluster Communicatie vergelijkt de resultaten met de beoogde resultaten en vertaalt dit in adviezen ter verbetering van het proces; <br />Cluster Klantcontact borgt die resultaten door haar manier van klantbenadering verder te verfijnen<br />
 15. 15. Cultuuromslag in beeld<br />
 16. 16. Cursus 23 Dingen: draagvlak creëren<br />Doel: de kenniskloof dichten met het oog op een betere dienstverlening naar onze klanten + creëren van draagvlak voor ‘nieuwe (web2.0) manier van werken’ <br />Middel: cursus ‘23 Dingen’<br />‘23 Dingen’: in 23 stappen web2.0-wijs <br />
 17. 17. Kenniskringen<br />Sinds oktober 2008:<br />Kenniskringen rond social tools uit ‘23Dingen’<br />Doel: gestalte geven aan ‘Bibliotheek Vlissingen 2.0’ en teamoverschrijdend leren en samenwerken (slopen van ‘kennismuren’)<br />Kenniscafé op slotbijeenkomst ‘23Dingen’ op 20 oktober: hoe brengen we het geleerde samen in praktijk?<br />
 18. 18. BiebWiki<br />Intern kennisdelings – samenwerkings- en communicatieplatform <br />Ter vervanging van het vroegere intranet<br />Doel: kennis delen en samen werken<br />Operationeel sinds 2008 <br />
 19. 19. Wiki-adoptie<br />Gebruikers doorlopen vijf fases (naar analogie met Kübler-Ross):<br />Ontkenning: “Ons intranet werkte toch goed”<br />Woede: “Waarom moet onze bibliotheek dit weer invoeren?”<br />Onderhandelen: “Ik wil wel bijdragen als de achtergrond roze is”<br />Depressie: “Het zal zijn tijd wel duren”<br />Aanvaarding: “Misschien moet ik het toch maar eens proberen?”<br />Waar zijn we nu? <br />60% zit in fase van aanvaarding<br />30% zit in fase onderhandeling<br />10% zit in fase depressie<br />Ideale situatie: 100% integratie in kennis- en werkprocessen<br />
 20. 20.
 21. 21. KM2.0: externe dimensie<br />Question Manager<br />Bieb Blog Vlissingen<br />Keuze personeel op Dizzie.nl<br />‘11 Dingen voor docenten’ en ‘15 Dingen voor ambtenaren’<br />
 22. 22. Question Manager<br />Een systeem dat inzicht geeft in het afhandelingsproces van klantvragen<br />Vragen worden toegekend aan experts<br />Samen werken aan vraagbeantwoording: twee weten meer dan één<br />Doel: verbetering van de kwaliteit van antwoorden<br />Zichtbaarheid in Google<br />Kwaliteitsoogpunt: procesbewaking<br />
 23. 23. Question Manager<br />
 24. 24. Toekomst en potentieel QM<br />Question manager geeft de mogelijkheid aan bibliotheken en andere kennisinstellingen om samen te werken aan de beantwoording van klantvragen<br />Doel: de klant een rijker én verrassend antwoord geven<br />‘Neveneffect’: de bibliotheek wordt de professionele vraagbaak en kennismakelaar in de maatschappij <br />
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. 15 Dingen voor Ambtenaren<br />Bibliotheek Vlissingen vindt dat belangrijke doelgroepen zich bewust moeten worden van de voors en tegens en de mogelijkheden van het interactieve internet. <br />Het begeleiden van de gemeente op het vlak van web2.0 maakt de expertise van de bibliotheek zichtbaar.<br />
 28. 28.
 29. 29. 11 Dingen voor Docenten<br />Bibliotheek Vlissingen vindt dat docenten zich bewust moeten worden van de mogelijkheden voor het inzetten van web2.0 in de relatie met leerlingen, collega’s en ouders.<br />Ligt in het verlengde van onze fysieke bibliotheekvoorziening op basisscholen.<br />
 30. 30.
 31. 31. Wat betekent dit nu voor medewerkers?<br />
 32. 32. Bibliothecaris 2.0-manifest (K. Hamann) <br />Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte blijf van de informatiecultuur van alle bewoners uit mijn werkgebied en maak bibliotheekdiensten daarmee zo aantrekkelijk mogelijk;<br />Ik besef als professional verantwoordelijk te zijn voor een snelle en optimale benutting van nieuwe mogelijkheden om toegang tot en het begrijpen van informatie te kunnen verbeteren;<br />Ik durf oude (vormen van) diensten op te heffen, ook al zijn er nog kleine, altijd al geprivilegieerde groepen gebruikers die op continuering aandringen;<br />Ik introduceer nieuwe werkwijzen als deze effectiever en efficiënter blijken dan oude, maar vooral ook als ik daarmee beter en intensiever kennis met anderen kan delen;<br />
 33. 33. Bibliothecaris 2.0-manifest (K. Hamann) <br />Ik besef niet alleen nieuwe diensten voor computerfreaks te mogen introduceren, maar streef allereerst naar maatschappelijk belangrijke gemaksdiensten voor een zeer breed publiek;<br />Ik breng informatie daar waar die nodig is, zowel online als fysiek, afhankelijk van individuele leerstijlen en gebruiksvoorkeuren;<br />Ik creëer open websites om optimaal kennis delen te stimuleren en te benutten, en niet om de bibliotheek als instituut te profileren;<br />=&gt;&gt; Lees verder op: <br />http://www.scribd.com/doc/6510160/Update-Manifest<br />Bibliothecaris-20<br />
 34. 34. Vragen?<br />kst@spui.nl<br />www.slideshare.net/KarolienSelhorst<br />www.karolienselhorst.be<br />

×