stres techniki radzenia sobie ze stresem przyczyny stresu rozwój emocjonalny zaburzenia odżywania komunikacja zaburzenia depresyjne zaburzenia lękowe asertywność agresja plan zagospodarowania krobielowice uchwała rady miasta i gminy kąty wrocławskie objawy poznawcze metoda 3-6-9 wizualizacja objawy emocjonalne trening jacobsona trening schultza objawy stresu objawy behawioralne koncepcje stresu reakcja stresowa stres długotrwały stresor fizjologia stresu przebieg reakcji stresowej stres krótkotrwały wskaźniki psychologiczne faza odporności skutki stresu wskaźniki behawioralne wsparcie społeczne radzenie sobie prewencyjne radzenie antycypacyjne stres jako bodziec faza reakcje alarmowej faza wyczerpania fazy stresu wg seylego stres jako reakcja model stresu lazarusa proaktywne radzenie sobie ze stresem stres jako transakcja strategie radzenia sobie ze stresen wskaźniki fizjologiczne przemoc wobec dzieci skutki przemocy seksualnej profilaktyka przemocy seksualnej w szkole oznaki przemocy seksualnej wykorzystanie seksulane dzieci nadmierne dopytywanie zmiana tematu bariery komunikacyjne moralizowanie edukacja przedszkolna grożenie rozkazywanie krytykowanie komunikowanie nadmierne krytykowanie doradzanie chwalenie połączone z krytyką orzekanie materiały szkoleniowe rozwój osobisty bezrefleksyjność obrażanie rozwój świadomości płciowej kompetencje językowe rozwój poznawczy przedszkole regulowanie stanów emocjonalnych scenariusze zajęć charakterystyka rozwoju grupy różnowiekowe organizacja pracy dydaktycznej teorie umysłu dzieci rozwój społeczny poczucie własnego ja przemoc fizyczna przemoc rówieśnicza przemoc werbalna agresor ofiara cyberprzemoc przemoc relacyjna świadek baby blues łagodny stan depresyjny paranoidalna zaburzenia osobowości zaburzenia psychotyczne fobia społeczna mania zaburzenia afektywne zabużenia lękowe wielka depresja katatoniczna schizofrenia depresja poporodowa wydłużona reakcja depresyjna fobia specyficzna psychoza poporodowa zaburzenia odżywiania choroba afektywna-dwubiegunowa prosta hebefreniczna zaburzenia psychiczne zanieczyszczanie się kałem zaburzenia opozycyjno-buntownicze tiki zaburzenia karmienia bulimia autyzm moczenie nocne mutyzm forbia szkolna anoreksja separacyjne zaburzenie lękowe zespół uogólnionego lęku zespół nadpobudliwości psychoruchowej adhd zaburzenia zanieczyszczania się fobia zaburzenia zachowania dysleksja radzenie sobie ze stresem kreatywność wykłady dla rodziców rady pedagogiczne warsztaty dla rodziców z dziećmi zaburzenia szkolenia psycholog warsztaty dla dzieci wsparcie rozwoju przemoc
Tout plus