Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prehľad trhu s novými bytmi
New Apartments Market Overview
Br atisl ava

2 013

V roku 2013 rástla ponuka aj dopyt, prieme...
SUPPLY INCREASES FASTER THAN DEMAND
TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013

In comp...
TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013
TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APA...
TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013

TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW AP...
TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013
TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APA...
TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013

Pripravované Projekty

Pipeline

V roku 201...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

New apartments market overview - Bratislava 2013

238 vues

Publié le

V reporte od spoločnosti HERRYS sa dozviete, ako sa vyvíjala ponuka novostavieb v Bratislave, koľko nových bytov pribudlo do ponuky v roku 2013, koľko bytov sa predalo, alebo aká je priemerná cena v novostavbách na bratislavskom trhu.

Publié dans : Immobilier
  • Soyez le premier à commenter

New apartments market overview - Bratislava 2013

  1. 1. Prehľad trhu s novými bytmi New Apartments Market Overview Br atisl ava 2 013 V roku 2013 rástla ponuka aj dopyt, priemerná cena sa takmer nezmenila. Ponuku už z dvoch tretín tvoria rozostavané byty, dopyt je zameraný rovnako na ponuku ešte nedokončených bytov. Pri takmer nezmenenej priemernej cene počet predaných bytov narástol o viac ako 20%, ponuka o takmer 36% v porovnaní s rokom 2012.” skúste dať na úvodnú stranu tak, ako aj v tomto reporte, ktorý vám zasielam v prílohe In comparison to previous years, both supply and demand increased in 2013 with nearly no change of average price. 2/3 of supply creates apartments in construction. Almost unchanged at the average price, the number of sold apartments increased by 20%, supply by 36%, in comparison to 2012. 12 Winner of The Best Local Real Estate Agency 2012 & 2013 13
  2. 2. SUPPLY INCREASES FASTER THAN DEMAND TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 In comparison to previous years, both supply V roku 2013 rástla ponuka aj dopyt, priemerná and demand increased in 2013 with nearly no cena sa takmer nezmenila. Ponuku už z dvoch change of average tretín tvoria rozostavané byty, dopyt je PONUKA RASTIE RÝCHLEJŠIE AKO price. 2/3 of supply creates DOPYT apartments in construction. Almost zameraný rovnako na ponuku ešte unchanged at the average price, the nedokončených bytov. Pri takmer nezmenenej SUPPLY INCREASES FASTER THAN DEMAND number of sold apartments increased by 20%, supply priemernej cene počet predaných bytov by 36%, in comparison to 2012. narástol o viac ako 20%, ponuka o takmer 36% v porovnaní s rokom 2012. PONUKA SUPPLY Ponuka od roku 2011 systematicky rastie v naPONUKA dväznosti na výpadok v rokoch 2009 a 2010. Ponuka od roku 2011 systematicky rastie Medziročný rast spomalil, napriek tomu ponuka v nadväznosti na výpadok v rokoch 2009 rastie 2010. Medziročný rast spomalil, napriek a stále rýchlejšie ako dopyt. tomu ponuka rastie stále rýchlejšie ako dopyt. Following the lack of new supply in 2009 and 2010, SUPPLY the number of started new apartments from 2011 Following the lack of new supply in 2009 and every year increases. Year to year growth has slow 2010, the number of started new apartments down, but every year increases. Year from 2011still grows faster than demand. to year growth has slow down, but still grows faster than demand. Ponuka nových bytov v Bratislave / New apartments supply in Bratislava Ponuka nových bytov v Bratislave / New apartments supply in Bratislava 5000 4463 4500 4000 3500 3000 2500 2333 2519 2000 1716 2107 1500 1106 1000 500 815 751 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Do ponuky v roku 2013 pribudlo 2333 nových bytov v roku 2013 pribudlo 2333 v Bratislave I Do ponuky v 24 projektoch, najviac nových by(764), najmenej v okrese Bratislava IV (55). tov v 24 projektoch, najviac v Bratislave I (764), naNajväčší projekt sa začal predávať v Bratislave jmenej v okrese Bratislava IV (55). projektov pribudlo I (Panorama City), najviac Najväčší projekt sa začal predávať v Bratislave I (Panorama 2012,nav Bratislave 2 (10). Oproti roku City), počet jviac projektov pribudlo v Bratislave 2 (10). Oproti nových bytov, ktoré pribudli do ponuky, narástol o 35,9%. Celkovo sú pribudli do roku 2012, počet nových bytov, ktoréna predaj byty v 110 projektoch, z toho 40sú na predajje ponuky, narástol o 35,9%. Celkovo projektov byty In 2013, there were 2333 new apartments started in 24 projects. Highest number of new In 2013, there were 2333 new apartments started apartments started in BA I (764), lowest in Ba in 24 projects. Highest number of new apartments IV (55). The largest project started in BA I started in BA I (764), lowest in Ba IV of projects (Panorama City), biggest number(55). The largest project Ba II in BA I (Panorama City), biggest started in started(10). Compared to 2012, the number of new started in Ba (10). Compared number of projects apartments IIin supply has increased by 35,9 %. new apartments in supply to 2012, the number of Totally, there are 110 projects, out of that 40 Totally, construction.prohas increased by 35,9 %. under there are 110 v 110 projektoch, z toho 40 projektov je jects, out of that 40 under construction. rozostavaných. Ponuka voľných bytov je z viac 60% Supply of unsold apartments is up to 60% concensústredená v rozostavaných projektoch. Ponuka trated to projects in construction. Supply of finBEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY BY CIJ MAGAZINE 2012 & 2013 dokončených voľných bytov klesá. ished apartments decreases. b e s t l o c a l r e a l e s ta t e a ge n cy by ci j m a ga z i n e 2 012 & 2 013
  3. 3. TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 Supply of unsold apartments is up to 60% rozostavaných. Ponuka voľných bytov je z viac concentrated to projects in construction. 60% sústredená v rozostavaných projektoch. TRH NOVÝCH BYTOV Vvoľných bytov klesá. Supply MARKET IN BRATISLAVA 2013 Ponuka NOVÝCH BYTOVBRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 TRH dokončených V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS of finished apartments decreases. TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 voľné podiel dokončených Supply of unsold apartments is up to 60% rozostavaných. Ponuka voľných bytov je z viac voľné celkovo je z viac Supply of unsold apartmentsconstruction. rozostavaných.vPonuka voľných bytov z viac Supply of rozostavaných. Ponuka voľných bytov je rozostavané/unsold unsold apartments is up up to 60% 2013 concentrated voľných bytov/finished 60% to projects in is to 60% sústredená rozostavaných projektoch. /total unsold concentrated apartmentsin in projects construction. 60% dokončených voľných bytov klesá. sústredená rozostavaných projektoch. constructionof finished to unsold share construction. v rozostavaných projektoch. concentrated to projects decreases. 60% sústredená v Supply Ponuka in Supply finished apartments decreases. of finished apartments decreases. Ponuka dokončených voľných bytov klesá. Supply of Ponuka dokončených voľných bytov klesá. Q1 2885 1348 46,72% voľné podiel dokončených Q2 2589 1067 41,21% voľné celkovo voľné podiel dokončených voľné podiel bytov/finished 2013 voľných dokončených voľné celkovo rozostavané/unsold /totalcelkovo unsold Q3 1185 2013 voľné2546 rozostavané/unsold voľných bytov/finished voľných bytov/finished 2013 in construction unsold 46,54% share /total unsold rozostavané/unsold /total unsold in 1348 construction unsold share Q4 2582 953 in construction unsold 36,91% share Q1 2885 46,72% Q1 2885 1348 46,72% Q1 2885 1348 46,72% Q2 2589 1067 41,21% 2589 1067 41,21% Q2Q2 2589 1067 41,21% Q3 2546 1185 46,54% 2546 1185 DEMAND 46,54% DOPYT Q3Q3 2546 1185 46,54% Q4 2582 953 36,91% Q4 953 2013 fulfilled 36,91% expectations as regards the Rok 2013 naplnil očakávania 2582 maximálnej 953 čo sa 36,91% Q4 2582 Dopyt predpovedanej absorpcie týka. Predalo sa 2479 naplnil očakávania čo sa z toho 1454 RokDOPYT bytov v novostavbách, maximálnej 2013 DOPYT vDOPYT naplnil očakávania čo sa sa 2479 byrozostavaných projektoch maximálnej Rok 2013 predpovedanej absorpcie týka. Predalo (tzv. „byty Rok 2013 očakávania čo sa maximálnej zRok 2013 naplnil absorpcie týka. Predalo sa papiera“). naplniltoho 1454čo rozostavaných tovpredpovedanej z v novostavbách, očakávania v sa maximálnej Demand maximum predicted absorption. There were 2,479 apartments sold in new the maximum 2013 DEMAND fulfilled expectations as regardsbuildings, of DEMAND which 1454expectations as construction (the DEMAND 2013 fulfilledabsorption. There were 2,479 apartments predicted projects under regards the 2013 fulfilled paper"). "dwellings of expectations as regards the 2013 fulfilled buildings, of which 1454 projects under maximum new expectations as regardswere sold in predicted absorption. There the maximum predicted in new There were predpovedanej absorpcie maximum predicted absorption. buildings, were predpovedanejv novostavbách, týka. Predalo sa absorpcie týka.z toho 1454 Predalo sa 2,479 apartments sold absorption. There of 2479 bytov projektoch (tzv. „byty z papiera“). construction (the sold 2,479 apartments“dwellings of paper”). 2479 bytov novostavbách, z toho „byty v projektoch (tzv.toho 1454 novostavbách, z 2,479 1454 projects underin new buildings, 2479 bytov v 1454 which roku 2013 sold in new sold in (the construction v rozostavanýchByty predané v novostavbách v Bratislave vapartments / Apartments buildings, of of which 1454 projects v rozostavaných projektoch (tzv. „byty which 1454 projects under construction (the v papiera“). "dwellings of paper"). under construction (the z rozostavaných projektoch (tzv. „byty newbuilts in Bratislava in 2013 "dwellings of paper"). z papiera“). "dwellings of paper"). z papiera“). 700 Byty predané v novostavbách v Bratislave v roku 2013 Byty predané v novostavbáchnewbuiltsroku Bratislava in 2013 Apartmentsvsold in v Bratislave v in 2013 / Apartments sold in Byty predané novostavbách in Bratislave v roku 2013 / Apartments sold Byty predané v novostavbách v Bratislave v roku 2013 / Apartments sold in in 600 newbuilts v Bratislava in 2013 newbuilts in Bratislava in 2013 700 newbuilts in Bratislava in 2013 700 500 700 600 byty predané z papiera 600 400 600 500 500 500 300 400 400 400 200 300 300 300 100 200 200 200 0 100 100 100 0 0 0 byty predané celkom Byty predané papiera byty predanézzpapiera byty predané z papiera Sold apartments under construction byty predané z papiera byty predané celkom byty predané celkom Byty predané celkom byty predanécelkom Total sold apartments Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Najviac bytov sa v roku 2013 predalo v Q3 Q3 okrese Q1 Q1 Q2 Q2 Bratislava 1 (630), ktorý nasleduje okres Najviac bytov sa roku 2013 predalo vbytov Bratislava bytov v bytov). 2013 predalookrese sa Najviac V(586sa v ktorýNajmenej okres Najviac bytov sa v roku 2013 nasleduje okrese Bratislava 1 (630), roku predalo v v okrese Najviac bytov sa okrese Bratislava okrese Bratipredalo v v roku 2013 predalo v IV (330). Bratislava 1 bytov). Najmenej bytov sa Bratislava V(586 (630), ktorý nasleduje okres 1 (630), ktorý nasleduje okres Medziročne sa predalo okres Bratislava V(586 sa viac slava 1 (630), ktorý nasleduje o Najmenej bytovviacej Bratislava V(586 Bratislavaak o 20% sa Bratislava V(586 bytov). predalo v okrese bytov). Najmenej bytov IV (330). bytov ako v vbytov sa predalo vak o IVkonštantne roku 2012. Predaj 20% (330). predalo okrese Bratislava Bratisla(330). bytov). Najmenej v okrese Bratislava okrese IV viacej predalo Medziročne sa predalo o viac Medziročne60% projektov.Ku akkonštantne sa sa predalo ak o o 20% viacej o viac koncu roka zaznamenáva rokupredaloviac o viac20%oviacej sa Medziročne sa bytov Medziročne 2012. va IV (330).ako v predalo o Predaj ak 20% bytov aj v roku 2012. Predaj roka sa zväčšoval ako roku projektov.Kuktoré konštantne bytov ako vpočet projektov, koncuza kvartál zaznamenáva 60% 2012. Predaj konštantne viacej bytov ako v roku 2012. Predaj konštantne zaznamenáva 60% byt, ich koncu kvartál nepredali aj počet projektov.Kupočet presiahol zaznamenáva 60% projektov, ktorékoncu roka sa zväčšoval ani jeden projektov.Ku za roka sa zaznamenáva 60% počet projektov, ktoréroka kvartál projektov. Ku koncu sa zväčšoval vzväčšoval aj počet projektov, ktoré za za týchto poslednom kvartáli 30. 90% kvartál z nepredali aniajjeden byt, ich počet presiahol zväčšoval aj počet skolaudovanéich kvartálzneprenepredali kvartáli ich projektov aniani jeden byt, za90% presiahol nevie presiahol už vyše nepredali sú projektov, ktoré počet v poslednom jeden byt, 30. a počet týchto v jeden byt, ich početposlednýchposlednom poslednomkvartáli presiahol v 90%užbytov. kvartáli30.30.90%10%týchto týchto dalivani dopredaťskolaudované a nevie z zvyše poslednom projektov sú svojich roka projektov svojich posledných nevie už projektov sú sú skolaudované a 10% bytov.vyše roka dopredať skolaudované sú skolaudované kvartáli 30. 90% z týchto projektov a nevie už vyše roka dopredať svojich posledných 10% bytov. roka dopredať svojich posledných posledných a nevie už vyše roka dopredať svojich 10% bytov. 10% bytov. Q4 Q4 Most flats sold in 2013 were in the district of Q4 Q4 Bratislava 1 (630), which is followed by the Most flats sold in 2013 were in the district of were Bratislava V (586 flats). At least dwellings Most flats sold 2013 is in in district of Most flats 1 (630),inwhich were thethe district of Bratislava sold in 2013 were followed by the Most flats sold in 2013 of is followed IV sold in 1 district were in the district of BratiBratislava the(630), At leastBratislava were(330). Bratislava V (586 flats). which followed by by the 1 (630), which is dwellings the Demand(630), which is followeddwellings were to has increased by 20% comparing V the Bratislava Bratislava(586 flats). At BratislavabyIV (330). Bratislava1 V (586 flats). least dwellings were sold slavathe district of At least in V 2012.inSalesAtdistrict by 20% comparingintoof the consistentlyBratislavasold (330). disrecorded IV the sold has district sold (586 thethe least of of in Bratislava IV (330). Demand flats).increaseddwellings were 60% DemandBratislava IV (330).20% comparingthe to by 20% comparing projects.has the end recorded 60% the number At increasedof Demand hasof to Demand of consistentlyby bythe year, increased 2012. Sales increased trict has 2012. Sales consistentlynot sold60% of ofquarter of projects that have recorded 60% thethe for the 2012. Sales consistently the year, consistently recordprojects. comparing to 2012. Sales the number 20% At the end of recorded projects. thatthe end ofnumberthethe numberthe At have of thethe year, quarter flat, increased. Their sold for the numberin exceeded projects. At the end not year, of projects ed 60% of projects. At of projects the 30.90% soldthe end of the year, the last quarter have not of for the quarter these projects of projects thatTheir numbersold for the quarterare flat, increased.that have not exceeded in the sold the flat, increased. number flat, number of30.90%sells/offersexceeded 10% quarincreased. projects of these projects are lastfinished andTheirthat have not last in thethe of quarter Their number exceeded forin last flat, increased. Theirthan aprojects areare the quarter for longer these year. 30.90% of number projectsof in these exceeded ter lastapartments sells/offers last 10% quarter finished and30.90% of finishedand sells/offers last and sells/offers finished quarter longer thanthese projects10%of of apartments for 30.90% of a year.last10%are finished last apartments for longer than a year. apartments for longer than aof apartments for longer and sells/offers last 10% year. than a year. BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY BY CIJ MAGAZINE 2012 & 2013 BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY BY CIJ MAGAZINE 2012 & 2013 BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY CIJ MAGAZINE 2012 & & 2013 BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY BY BY CIJ MAGAZINE 20122013 b e s t l o c a l r e a l e s ta t e a ge n cy by ci j m a ga z i n e 2 012 & 2 013
  4. 4. TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 Predané byty v Bratislave v roku 2013 podľa mestských častí Predané byty v Bratislave v roku 2013 podľa mestských častí / TRH NOVÝCHapartments sold in/Bratislava ba city districts in 2013 New BYTOV V BRATISLAVE 2013 NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 New apartments sold in Bratislava ba city districts in 2013 350 300 250350 Predané byty v Bratislave v roku 2013 podľa mestských častí / New apartments sold in Bratislava ba city districts in 2013 BA2 200300 BA3 BA1 150250 BA4 BA2 100200 BA3 BA5 50150 BA4 100 0 50 0 BA1 Q1 Q2 Q3 BA5 Q4 počet predaných bytov / number of sold new apartments Q1 Q2 Q3 Q4 počet predaných bytov / number of sold new apartments Predané nové byty / Sold new apartments Predané nové byty / Sold new apartments Predané nové byty / Sold new apartments 5000 4466 4500 5000 4466 4000 4500 3500 4000 3040 3000 3500 2479 3040 3000 2500 2045 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1820 0 1373 1820 1000 500 1680 1680 1783 2479 2045 1783 1373 500 0 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 CENY CENY Celková priemerná cena nových bytov vvroku Celková priemerná cena nových bytov roku 2013 klesla o 0,40,4 % na 1839Eur za m2 bez 2013 klesla Ceny o % na 1839 Eur za m2 bez Celková priemerná cena len kozmetickyroku 2013 DPH. Tretí rokrok nových bytov v upravovaná DPH. Tretí len kozmeticky upravovaná cena patrila medzi faktory motivácie klesla o 0,4 patrila medzi m2faktory Tretí rok cena % na 1839 Eur za bez DPH. motivácie kupujúcich a uisťovanie o tom, ceny žiadny kupujúcich upravovaná cena patrilažeceny žiadny len kozmeticky a uisťovanie o tom, že medzi fakdramatický pád nečaká. V porovnaníssrokom dramatický pád nečaká. V porovnaní rokom tory motivácie kupujúcich a uisťovanie o tom, že 2008 tak cena celkovo poklesla o 12%,od roku 2008 tak dramatický pád nečaká. V porovnaní roku cena celkovo o 12%, od s ceny žiadny ale v priemere poklesla35%. 2006 stúpla o 2006 ale v priemere stúpla o 35%. rokom 2008 tak cena celkovo poklesla o 12%, od roku 2006 ale v priemere stúpla o 35%. 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 PRICES PRICES The overall average price new apartments The overall average price of of new apartments Prices in 2013 decreased 0.4% to 1,839 euros per in 2013 decreased byby 0.4% to 1,839 euros per The ex. VAT.average year only cosmetically in overall Third price of only apartments m2 m2 ex. VAT. Third year new cosmetically adjusted price bywas among thethe per m2 ex. factors 2013 decreased 0.4% to 1,839 euros factors adjusted price was among motivating year onlyand reassurance thatthat the buyers cosmetically adjusted price was motivating buyers and reassurance the VAT. Third price is not expecting any dramatic fall. fall. price isthe factors motivating buyers and reassuramong not expecting any dramatic Compared with 2008 total price decreased by by Compared the price is not expecting any dramatic ance that with 2008 total price decreased 12% but since 2006 has risen on average by 12% but since 2006 has risen on average by fall. 35%. Compared with 2008 total price decreased by 35%. 12% but since 2006 has risen on average by 35%. BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY BY CIJ MAGAZINE 2012 & 2013 BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY BY CIJ MAGAZINE 2012 & 2013 b e s t l o c a l r e a l e s ta t e a ge n cy by ci j m a ga z i n e 2 012 & 2 013
  5. 5. TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 2 Vývoj ceny bytov v novostavbách €/m bez DPH 2200 Vývoj ceny bytov v novostavbách €/m2 bez DPH / New apartments New apartments price development €/sq m ex VAT price development €/sq m ex VAT Vývoj ceny bytov v novostavbách €/m2 bez DPH / New apartments price development €/sq m ex VAT 2091 2067 2091 2200 2000 2067 2000 1800 1400 1200 1918 1879 1918 1800 1600 1600 1400 1879 1839 1839 1847 1847 1361 1361 1200 1000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 1000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 The decline in prices is is the resultjust just final decline in prices the result of of final sale The sale of apartments in completed projects, but of apartments in completed projects, but also the The decline in prices is the filled up with ever also the fact that supply is result of just final fact of supply is sq completed projects, of sale thatprice of filled m apartments. Fourth lower apartments inup with ever lower pricebut also the fact that supply is filled up withwhile sq m apartments. Fourth quarter is exception, ever quarter is exception, while apartments with an lower price ofansq m 1,700 ofE/sq 1,700 E/ apartments with average price of average apartments. m VAT over price over Fourth quarter sales. sales. while apartments with an is exception, started started sq m VAT average price of over 1,700 E/sq m VAT started sales. Vývoj cien nových bytov v Bratislave 2013 €/m2 bez DPH Vývoj cien nových bytov development in Bratislava 2013 €/sq m ex VAT New apartments prices v Bratislave 2013 €/m2 bez DPH / New apartments prices de velopment in Bratislava 2013 €/sq m ex VAT Vývoj cien nových bytov v Bratislave 2013 €/m2 bez DPH / New apartments prices de 1950 velopment in Bratislava 2013 €/sq m ex VAT Pokles cien je výsledkom práve dopredaja Pokles cien je výsledkom práve dopredaja bytov bytov v dokončených projektoch, ale aj v dokončených projektoch, ale aj práve dopredaja faktom, že do Pokles ciendo predaja pribúdali byty so stále faktom, že je výsledkom predaja pribúdali byty so Výnimkou bol ažale. aj bytov cenou m2. stále projektoch, m2 nižšou v dokončených nižšou cenou štvrtý faktom, žektoromkvartál,ponuky pribudli stále Výnimkou bolvaž do predaja pribúdali do ponukybyty štvrtý do v ktorom byty so kvartál, nižšou cenoucenou nad 1700 E/m2 bez DPH. pribudli byty s priemernou cenou nad bol až štvrtý s priemernou m2. Výnimkou 1700 E/m2 bezkvartál, v ktorom do ponuky pribudli byty DPH. s priemernou cenou nad 1700 E/m2 bez DPH. 1950 1900 rozostavané /under construction rozostavané /under dokončené /finished construction 1900 1850 1850 1800 dokončené /finished celkom / total 1800 1750 celkom / total 1750 1700 1700 1650 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 1650 Q2 Q3 Q4 BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY BY CIJ MAGAZINE 2012 & 2013 BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY BY CIJ MAGAZINE 2012 & 2013 b e s t l o c a l r e a l e s ta t e a ge n cy by ci j m a ga z i n e 2 012 & 2 013
  6. 6. TRH NOVÝCH BYTOV V BRATISLAVE 2013 / NEW APARTMENTS MARKET IN BRATISLAVA 2013 Pripravované Projekty Pipeline V roku 2014 by na trh malo pribudnúť podľa ohlasovaných termínov niečo cez 2500 nových bytov, z toho viac ako tretina v mestskej časti Bratislava III. Pri súčasnom tempe predaja by teda zostal zachovaný počet voľných bytov, zmení sa ale pomer bytov rozostavaných a dokončených. Pri ohlásených termínoch kolaudácií predpokladáme, že na konci roka 2014 už viac ako 80% všetkých voľných bytov bude rozostavaných a potenciálny kupujúci bude zvažovať ako konkurenciu ponuku na sekundárnom trhu v nedávno dokončených novostavbách, ktoré sa dnes predávajú o 7 až 11% lacnejšie ako dokončené. In 2014 the market should increase by according to the announced deadlines by just over 2,500 new dwellings, of which more than a third in the city of Bratislava III. At the current rate of sales should be maintained the number of vacant apartments, but the ratio of dwellings under construction and completed will change. By announced dates of completions, we expect that at the end of 2014 more than 80% of all vacant apartments will be under construction and potential buyer will consider as a competing bid for the secondary market in the recently completed new buildings, which are now sold about 7-11% cheaper in comparison to completed. Spoločnosť HERRYS bola založená v roku 2011 profesionálmi z oblasti predaja rezidenčných nehnuteľností so špecializáciou na novostavby. Profiluje sa ako fullservisová agentúra v oblasti sprostredkovania predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti na bývanie s vlastným právnym servisom, rozsiahlou reklamou a marketingom, ale hlavne profesionálnym a individuálnym prístupom. Za roky 2012 a 2013 získala ocenenie magazínu CIJ za najlepšiu lokálnu realitnú agentúru. HERRYS company was established in 2011 by professionals from the sale of residential properties with specializing in new houses. HERRYS profiles as a full-service agency for brokering or rental of residential property with its own legal service, extensive advertising and marketing, but especially professional and individual approach. HERRYS won in 2012 and 2013 the award from magazine CIJ for the best local real estate agency. Žilinská 7-9, Bratislava 1 – Staré mesto UPOZORNENIE Informácie uvedené v správe sú spracované z verejne dostupných zdrojov. Všetky uvedené skutočnosti majú len informatívny charakter, za ktorých správnosť spoločnosť HERRYS s.r.o. nezodpovedá. Spoločnosť HERRYS s.r.o. taktiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú v dôsledku použitia ktorejkoľvek informácie uverejnenejv tejto správe. Pre viac informácií ohľadom rezidenčných projektov môžete kontaktovať spol. HERRYS emailom na info@herrys.sk alebo telefonicky na 02/20 86 88 66. 12 Bajkalská 9/A, Bratislava 3 – Nové Mesto NOTICE Listed information in this report is prepared from publicly available sources. All the above have only an informative reason. Company HERRYS s.r.o. doesn´t respond for the accuracy of information and also for any damage arising from the use of any information disclosed in this report. You can contact company HERRYS s.r.o. for more information about residential projects by email to info@herrys.sk or by phone on 02/20 86 88 66. Winner of The Best Local Real Estate Agency 2012 & 2013 13

×