Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014.

 • Soyez le premier à commenter

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014

 1. 1. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 –kyselytutkimuksen tulokset Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014
 2. 2. Mitä on sisältömarkkinointi ja miksi teimme tämän kyselytutkimuksen? Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 ü  Sisältömarkkinoinnin määritelmä: ”Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective of driving profitable customer action.” * ü  Halusimme saada tämän kyselytutkimuksen avulla konkreettisen näkemyksen siitä, miten suomalaisissa yrityksissä sisältömarkkinointia käytetään ja millainen sisältömarkkinointi tuottaa parhaita tuloksia. ü  Tänä vuonna kyselyyn vastasi 200 yrityksen markkinointi- viestinnästä päättävää ihmistä. Vastaajista 38% oli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia, 16% yrittäjiä, 20% päälliköitä ja 26% asiantuntijoita. ü  Tavoitteenamme on toteuttaa vastaava kysely vuosittain. * Lähde: Content Marketing Institute
 3. 3. 80% markkinoijista käyttää sisältömarkkinointia 80 % 16 % 4 % Kyllä Ei En osaa sanoa Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Tuottaako yrityksenne aktiivisesti sisältöä, nykyisille tai potentiaalisille asiakkaille? ü  Sisältömarkkinoinnin käyttö Suomessa on jäljessä muita maita ü  Australiassa 93%, USA:ssa 93% ja Iso-Britanniassa 88% yrityksistä käyttää sisältömarkkinointia * * Lähde: Content Marketing Institute
 4. 4. 54% markkinoijista, jotka eivät käytä sisältö- markkinointia, aikoo ottaa sisältömarkkinoinnin käyttöönsä seuraavan 12 kuukauden aikana Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Onko yrityksenne aikeissa lähteä tuottamaan sisältöjä seuraavan 12 kuukauden aikana? 54% 21% 26% Kyllä Ei En osaa sanoa ü  Jos tämä aikomus toteutuu, Suomi ottaa muita maita nopeasti kiinni sisältömarkkinoinnin käytössä
 5. 5. Vain 23% markkinoijista on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 ü  Suomi on selvästi jäljessä muita maita suunnitelmallisessa sisältömarkkinoinnissa ü  Australiassa 52%:lla, USA:ssa 43%:lla ja Iso-Britanniassa 42%:lla yrityksistä on dokumentoitu sisältöstrategia * 23% 48% 7% 23% Kyllä Ei En osaa sanoa Toteutamme seuraavan 12 kuukauden aikana * Lähde: Content Marketing Institute
 6. 6. 54%:lla yrityksistä on nimetty henkilö, joka vastaa sisältöstrategian toteuttamisesta Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 ü  Nimetty vastuuhenkilö ja dokumentoitu sisältöstrategia lisäävät yritysten tehokkuutta sisältömarkkinoinnissa 54 % 39 % 8 % Kyllä Ei En osaa sanoa
 7. 7. Sisältömarkkinoinnin päätavoitteet ovat myynnissä ja uusasiakashankinnassa Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Mitä liiketoiminnallisia päätavoitteita olette sisältömarkkinoinnillenne asettaneet? ü  Bränditietoisuus ja asiakkaiden sitouttaminen ovat maailmalla tärkeimmät tavoitteet * ü  Niin USA:ssa, Australiassa kuin Iso-Britanniassa myynnin lisääminen on tavoitteena alle 50% yrityksistä * – iso ero Suomeen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Jokin muu, mikä Markkinajohtajuuden saavuttaminen tai ylläpito Ajatusjohtajuuden saavuttaminen Omalla sivustolla tapahtuvan liikenteen kasvattaminen Asiakastyytyväisyyden ylläpito ja rakentaminen Nykyisten asiakkaiden sitouttaminen Merkki/bränditietoisuuden lisääminen Uusasiakashankinta Myynnin lisääminen * Lähde: Content Marketing Institute
 8. 8. Sisältömarkkinointia ei Suomessa mitata päätavoitteiden mukaisesti Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Mitä mittareita käytätte mittaamaan sisältömarkkinoinnin onnistumista ? ü  Yritykset nimeävät myynnin ja uusasiakashankinnan päätavoitteiksi sisältömarkkinoinnille ü  Silti vain 43% yrityksistä mittaa myyntiliidien määrää, 30% myyntiliidien laatua ja vieläkin harvempi suoraan myynnin määrää 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Suoramyynti Ristiinmyynti Kustannussäästöt Sivustolle osoittavat linkit Tilaajamäärien kasvu Tuotteiden tunnettuuden kasvu Myyntiliidien laatu Brändin tunnettuuden kasvu Sivustolla vietetty aika Kasvanut asiakastyytyväisyys Hakukone ranking Myyntiliidien määrä Palaute asiakkailta Jakaminen sosiaalisessa mediassa Liikenne omalla verkkosivustolla
 9. 9. Mitä kaikkia taktiikoita sisältömarkkinoivilla yrityksillä on Suomessa käytössään? Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % Lisenssoidut sisällöt Podcastit Pelit eKirjat Kirjat Virtuaaliset konfrenssit Webinaarit/Webcastit Mobiiliappsit Mikrosivustot Brändätyt verkkotyökalut Mobiilisisällöt Vuosikertomukset Verkkopresentaatiot Digitaaliset lehdet Asiakaslehdet Tutkimusraportit Infografiikka Oppaat Uutiskirjeet Blogit Artikkelit muilla sivustoilla Videot Sähköiset uutiskirjeet Henkilökohtaiset tapaamiset Artikkelit omalla verkkosivustolla
 10. 10. Uutiskirjeet, videot ja blogit ovat tehokkaimmat digitaaliset sisältömarkkinoinnin taktiikat Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mobiilisisällöt Artikkelit omalla verkkosivustolla Verkkopresentaatiot Tutkimusraportit Artikkelit muilla sivustoilla Blogit Videot Sähköiset uutiskirjeet Henkilökohtaiset tapaamiset Kuinka monta % kyseistä taktiikkaa käyttäneistä pitää taktiikkaa tehokkaana tai erittäin tehokkaana ü  Käytetyimpiä taktiikoita pidetään myös tehokkaimpina ü  Tehokkaita mutta vähemmän käytettyjä taktiikoita ovat mobiilisisällöt, tutkimusraportit ja verkkopresentaatiot
 11. 11. Facebook, Youtube ja Linkedin ovat käytetyimmät sosiaalisen median kanavat Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Mitä sosiaalisen median kanavia hyödynnätte yrityksenne sisältöjen jakamisessa? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Foursquare Flickr Vimeo Instagram Google+ Pinterest Slideshare Emme hyödynnä Twitter Linkedin Youtube Facebook ü  21 % ei käytä lainkaan sosiaalista mediaa tuottamisensa sisältöjensä jakamisessa ü  Maailmalla kaikkia sosiaalisen median kanavia hyödynnetään enemmän kuin Suomessa * * Lähde: Content Marketing Institute
 12. 12. Linkedin on tehokkain sosiaalisen median kanava myös Suomessa Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Mitkä sosiaalisen median kanavista koette tehokkaaksi yrityksenne liiketoiminnan kannalta? ü  Vähemmän käytetyistä sosiaalisen median kanavista Slideshare koetaan tehokkaana ü  Vimeo on Suomessa aliarvostettu väline. Esim. UK:ssa Vimeo ja Youtube koetaan yhtä tehokkaiksi * 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Foursquare Flickr Instagram Pinterest Google+ Vimeo Slideshare Twitter Youtube Facebook Linkedin * Lähde: Content Marketing Institute
 13. 13. 59% sisältömarkkinoijista pitää toimintaa tehokkaana tai erittäin tehokkaana Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Miten arvioisitte yrityksenne omaa sisältö- markkinointia liiketoimintanne kannalta? ü  Tehokkaat sisältö- markkinoijat ovat muita useammin dokumentoineet sisältöstrategian ü  Lisäksi heillä on vastuuhenkilö vastaamassa sisältöstrategian toteutuksesta 7% 52% 40% Erittäin tehokasta Tehokasta Ei kovin tehokasta Ei ollenkaan tehokasta
 14. 14. 89% sisältömarkkinoijista räätälöi sisältöjä vähintään yhdellä tavalla Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Kuinka räätälöitte sisältöjä? ü  Keskimäärin yritykset räätälöivät sisältöjä 2,2 eri tavalla 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Mallilukijoiden mukaan Emme räätälöi sisältöjä Kilpailijoiden sisältöjen perusteella Yhtiön ominaisuuksien mukaan Profiloimalla päätöksentekijöihin Alan trendien mukaan Asiakkaiden ostoprosessin perusteella Tuotteiden ominaisuuksien mukaan Asiakkaiden mieltymysten mukaan
 15. 15. Ulkoistetun tuotannon osuus kaikesta sisällöntuotannosta on tyypillisesti 10-20% Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Kuinka suuri osa sisällöntuotannostanne tehdään ulkoistettuna? ü  14% on mediaani ulkoistetun tuotannon osuudessa kaikesta sisällöntuotannosta ü  20% yrityksistä tuottaa kaiken sisällön itse 20 % 36 % 22 % 11 % 8 % 4 % 0% 1-19% 20-39% 40-59% 60-79% yli 80%
 16. 16. Valokuvaus, videointi ja visualisointi ulkoistetaan sisällöntuotannossa yleisimmin Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Mitkä asiat sisältöjen tuotannossa olette ulkoistaneet? ü  Suomessa ulkoistetaan tekstin tuotantoa muuta maailmaa harvemmin ja mittaaminen / analytiikka yleisemmin ü  Australiassa ja USA:ssa tekstin tuotanto on yleisimmin ulkoistettu osa * 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ostopäättäjien profilointi Sisältöjen jakaminen Sisältöjen suunnittelu ja strategia Editointi Tekstin tuotanto Mittaaminen / Analytiikka Visualisointi Valokuvaus, videointi * Lähde: Content Marketing Institute
 17. 17. Suurimpina haasteina ajan ja resurssien puute sekä kyky tuottaa mielenkiintoisia sisältöjä Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Mitä asiat koette haasteellisiksi sisältöjen tuotannossa? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Tekniset asiat Sujuva yhteistyö ulkopuolisen tekijän kanssa Osaavien ammattilaisten puute Aikataulujen pitävyys Aineiston runsaus Kohderyhmän rajaaminen Ajankohtaisuus Asiakkaiden ymmärtäminen Kustannukset Sisäinen koordinointi Budjetin riittämättömyys Onnistumisen mittaaminen Oman organisaation sisältöjen tuotantokyky Mielenkiintoisen sisällön tuottaminen Resurssien puute Aikapula
 18. 18. Sisällöntuotannon osuus markkinointiviestinnän budjetista Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Kuinka suuren osuuden markkinointibudjetistanne käytätte sisällön tuottamiseen? ü  31% on mediaani sisällöntuotannon osuudelle yritysten markkinointi- viestinnän budjetista ü  Sisällöntuotannon osuus markkinointi- viestinnän budjetista on sisältö- markkinoijilla samaa luokkaa Suomessa kuin maailmalla 24 % 33 % 9 % 20 % 14 % 1-19% 20-39% 40-59% 60-79% yli 80%
 19. 19. 28% aikoo investoida sisältömarkkinointiin huomattavasti aikaisempaa enemmän Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 Kuinka paljon aiotte panostaa sisältöjen tuotantoon tulevan 12 kuukauden aikana verrattuna aikaisempaan? ü  75% vastaajista aikoo lisätä markkinointi- investointejaan sisältömarkkinointiin seuraavien 12 kuukauden aikana 28% 47% 21% 3% Huomattavasti enemmän Hieman enemmän Saman verran, kun aikaisemmin Hieman vähemmän
 20. 20. Suuri kiitos mielenkiinnostasi kyselymme tuloksia kohtaan Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 ü  Tulemme mielellämme kertomaan enemmän ja vastaamaan heränneisiin kysymyksiin. Ota yhteyttä: Jarmo Hovinen: +358 50 052 0981, jarmo.hovinen@kubo.fi ü  Koska haluamme kehittää tätä kyselyä ja tehdä sen ensi vuonna uudestaan, pyydämme palautetta ja kehitysehdotuksia kyselyn toteuttamiseksi entistä parempana.
 21. 21. Kubo: Creative Agency Jarmo Hovinen Partner & Founder +358500520981 jarmo.hovinen@kubo.fi www.kubo.fi Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014

×