Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Güç Oyuncularından Azami Fayda Sağlamak_Lütfullah Kutlu_31 Mayıs 2013

1 575 vues

Publié le

Güçlü, yetkin, kişilik ve ahlak sahibi, kurumlarının kültür ve birikimlerini taşıyan, doğru örnek teşkil eden güç odaklarını oluşturmanın ve korumanın önemi ve yolları

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Güç Oyuncularından Azami Fayda Sağlamak_Lütfullah Kutlu_31 Mayıs 2013

 1. 1. GÜÇ OYUNCULARINDAN AZAMİGÜÇ OYUNCULARINDAN AZAMİFAYDA SAĞLAMAKFAYDA SAĞLAMAK31 MAYIS 2013LÜTFULLAH KUTLU
 2. 2. “Başkana en yakın şahıslar olmaimtiyazı”
 3. 3. Başkanın en yakınındaki “güç odağı”Şirketin gerçek sahipleri
 4. 4. “Klikler, Güç Odakları”Yok etmek değil, varlığını doğruyönlendirmek
 5. 5. Kurumun merkezinde “bir grup insan”Adeta sadece bu insanlardan müteşekkil görülür kurumlarFormal bir organizasyon şemasında “ayırt edilemezler”, güçleri debu “görünmezlikten” gelir “Varlıklarının sonuçları” çok etkilidirSayıları azdır, çok büyük yapılarda dahi “iki elin on parmağınıgeçmezler”Tüm karar mekanizmaları üzerinde kayıtsız şartsız bir“hakimiyetleri” vardırVarlıkları hakkında “genellikle kimse konuşmaz, bir tabudurvarlıkları ve varlık sebepleri”
 6. 6. Güç odaklarının doğru dizaynı veyönetimi ileOlabildiğince menfi sonuçlar alınabileceğigibi,Olabildiğince müspet noktalara da gelinebilir
 7. 7. Doğru yönde çalıştıklarında bu klikler,organizasyonlar “daha yüksek performans vesorumluluk seviyelerine doğru, doğal bir yönelişve hızla evriliyorlar”Yanlış yönde çalıştıklarında “mafyalaşıyor,kendileri şişman kedilere dönerken kurumlarıngeride kalan kısmı ya oldukları yerde sayıyor yada sürekli güç kaybediyorlar”
 8. 8. Neden bu kadar önemli bir güçodağının profili?Kurumların geri kalan kısmı sözkonusu birkaçkişiyi takip ediyor, onları rol-model alıyorlar,olumlu ya da olumsuzKurumların değerlerini ve tecrübelerinimuhafaza edip geliştirebilecek insanlardanmüteşekkil ise kurumlar büyük bir momentumyakalıyorlar
 9. 9. Faaliyetlerin odağı; güç odağını doğru oluşturmak vesürekli doğru bir şekilde güncellemekolmalı
 10. 10. Yetkin bir güç odağını, mümkün olduğuncageniş katılımlı olarak kurup yaşatmak şartHer tür kaynağa ve iletişim imkanına sahipkılmak ve pozisyonlarına uygun yetki vesorumlulukları vermek elzemSadece güç odağını dizayn ile sınırlı kalmayıpperformansları ve ahlaki yeterlilikleri paralelindebu odağa yeni üyelerin girmesini, gerekenkriterleri karşılayamayanların da tasfiyesinibaşarmak gerek
 11. 11. Şirketin “finansal durumu” ile ilgili“yeterli, güncel ve doyurucu bilgi”yönetim kadroları ile paylaşıldıkça güçodağının üyelerinin “şirketkaynaklarını şirket menfaatlerinerağmen kullanmalarının” ciddi orandaönüne geçiliyor
 12. 12. En önemli yatırımın yönü belli;“güçlü, yetkin, kişilik ve ahlak sahibi,kurumlarının kültür ve birikimlerinitaşıyan, doğru örnek teşkil eden güçodakları”nı oluşturma ve koruma yatırımı
 13. 13. TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER...http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/

×