Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Chức vụ, đơn...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Đồng chí hãy...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Đồng chí hãy...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018
Sáng kiến ki...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ở Lớp 4

157 vues

Publié le

1. Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt, bồi dưỡng để giáo viên nắm chắc cách nhận diện và cách giải các bài toán hiệu tỉ từ cơ bản đến nâng cao.
Mục đích là giúp giáo viên nắm chắc kiến thức cơ bản, từ xác định dạng toán, cách giải các bài toán, cách phát hiện ra các nút thắt của bài toán được ẩn giấu dưới các mối quan hệ và cách giải quyết nó. Nhiệm vụ này chúng tôi bồi dưỡng cho tổ trưởng và giao quyền cho tổ trưởng thực hành.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ở Lớp 4

 1. 1. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 1
 2. 2. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Chức vụ, đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Xuyên Điện thoại: 0982868050 4. Đồng tác giả : Đào Văn Tươi 5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Đông Xuyên. 6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Đông Xuyên - Xã Đông Xuyên - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương. 7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Đội ngũ giáo viên được đào tạo cơ bản, cơ sở vật chất đầy đủ, học sinh có đủ sách vở, đồ dùng học tập và phụ huynh quan tâm. 8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2015 - 2016. Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 2
 3. 3. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 3
 4. 4. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 4
 5. 5. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Đồng chí hãy hướng dẫn học sinh giairn bài toán sau: Bài 4: Cho phân số 17/23. Hỏi phải thêm vào mẫu số và bớt ở tử số cùng một số nào để được phân số mới là 3/5? Sau khi chấm, chúng tôi có kết quả như sau: Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 5
 6. 6. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 6
 7. 7. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 7
 8. 8. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 8
 9. 9. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 9
 10. 10. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 10
 11. 11. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 11
 12. 12. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 12
 13. 13. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 13
 14. 14. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 14
 15. 15. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 15
 16. 16. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 16
 17. 17. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 17
 18. 18. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 18
 19. 19. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 19
 20. 20. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 20
 21. 21. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 21
 22. 22. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 22
 23. 23. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 23
 24. 24. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Đồng chí hãy hướng dẫn học sinh giải bài toán trên sao cho phát huy tốt nhất vai trò tự học của học sinh và phát triển thành 4 bài toán khác theo mức độ khó tăng dần. Sau khi chấm chúng tôi thu được kết quả như sau: Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 24
 25. 25. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 25
 26. 26. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 26
 27. 27. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 27
 28. 28. ===========================================Giúp học sinh hứng thú học tập Môn Toán Lớp 4 – Năm học 2017- 2018 Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 28

×