Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Luyện từ và câu 4 Tuần 1 Cấu tạo của tiếng Trang 6

Luyện từ và câu 4 Tuần 1 Cấu tạo của tiếng Trang 6

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Luyện từ và câu 4 Tuần 1 Cấu tạo của tiếng Trang 6

 1. 1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4 - TUẦN 1 Hãy tải Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 miễn phí này tại link phía dưới hay trên http:// tieuhocvn.info
 2. 2. LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4 - TUẦN 1 Luyện từ và câu 4: Cấu tạo của Tiếng – Tuần 1 trang 6 - Nắm được cấu tạo ba phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) - Nội dung ghi nhớ. - Điền được các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ ở BT1 vào bảng mẫu (mục III). Chú ý: - Học sinh khá, giỏi giải được câu đố ở BT2 (mục III).
 3. 3. I. Nhận xét 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Dòng đầu có: 6 tiếng Dòng hai có: 8 tiếng Câu tục ngữ có 14 tiếng
 4. 4. I. Nhận xét 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 2. Đánh vần lại tiếng Bầu và ghi lại cách đánh vần đó? Bầu: Bờ - âu – bâu – huyền – bầu 3. Tiếng “Bầu” do những bộ phận nào tạo thành? BầuBầu Phụ âm đầu: bPhụ âm đầu: b Vần: âuVần: âu Thanh: huyềnThanh: huyền
 5. 5. I. Nhận xét 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 2. Đánh vần lại tiếng Bầu và ghi lại cách đánh vần đó? 3. Tiếng “Bầu” do những bộ phận nào tạo thành? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền
 6. 6. I. Nhận xét 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét: Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi - ơi ngang thương th ương ngang a) Tiếng nào có đủ bộ phận như tiếng “bầu”?a) Tiếng có đủ bộ phận như tiếng “bầu” là : Thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.
 7. 7. I. Nhận xét 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét: Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi - ơi ngang thương th ương ngang b) Tiếng nào không có đủ bộ phận như tiếng “bầu”?b) Tiếng không có đủ bộ phận như tiếng “bầu” là : ơi.
 8. 8. I. Nhận xét 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét: Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi - ơi ngang thương th ương ngang Tìm tiếng nào không có thanh?Tiếng nào cũng có thanh
 9. 9. I. Nhận xét Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang một m ôt nặng giàn gi an huyền
 10. 10. - Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? - Trong tiếng bộ phận nào không thể thiếu? Bộ phận nào có thể thiếu? I. Nhận xét Tiếng Cấu tạo của tiếng
 11. 11. II. Ghi nhớ Thanh Âm đầu Vần 1. Mỗi tiếng thường có ba bộ phận sau: 2.Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.
 12. 12. III. Luyện tập Bài 1 Tiếng Việt 4 trang 7. Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Phân tích các bộ phận cấu tạo của tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả vào bảng theo mẫu: Tiếng Âm đầu Vần Thanh Nhiễu nh iêu ngã điều đ iêu huyền phủ ph u hỏi lấy l ây sắc
 13. 13. Bài 1 Tiếng Việt 4 trang 7. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Nhiễu nh iêu ngã điều đ iêu huyền phủ ph u hỏi lấy l ây sắc giá gi a sắc gương g ương ngang Người ng ươi huyền trong tr ong ngang một m ôt nặng nước n ươc sắc phải ph ai hỏi thương th ương ngang nhau nh au ngang cùng c ung huyền
 14. 14. I. Nhận xét Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang một m ôt nặng giàn gi an huyền
 15. 15. Bài 2 Tiếng Việt 4 trang 7. Để nguyên, lấp lánh trên trời Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày. (Đó là chữ gì? ) Giải câu đố sau: Câu trả lời: Đó là chữ….
 16. 16. Bài 2 Tiếng Việt 4 trang 7. Để nguyên, lấp lánh trên trời Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày. (Đó là chữ gì? ) Giải câu đố sau: Câu trả lời: Đó là chữ…. saosao
 17. 17. THỬ TÀI ĐOÁN CHỮ Che nắng thì lấy nửa đầu, Đựng cơm thì lấy nửa sau mà dùng! ( Là những chữ gì? ) Cắt đầu chỉ còn có râu Chắp vào lại đủ đuôi, mình, đầu, chân! (Là những chữ gì?)
 18. 18. - Làm lại các bài tập . - Học thuộc phần Ghi nhớ SGK trang 7 - Chuẩn bị bài sau Tiết 2 – Luyện tập về cấu tạo của tiếng Sgk Tiếng Việt 4 trang 12.

×