Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SOCIĀLO MEDIJU
KOMUNIKĀCIJA
To loma un izmantojums sabiedriskajās attiecībās,
reklāmā un mārketingā
Versija 3.0 ^ Marts, 2...
SATURS
•  Kas ir sociālie mediji?
•  Kas, kāpēc un kā lieto sociālos tīklus?
•  Kāpēc uzņēmumiem (ne)būt sociālajos tīklos...
KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?
KĀDI IR IERASTIE MEDIJI?
KĀDI IR IERASTIE MEDIJI?
KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?
•  Viens no efektīvākajiem komunikācijas instrumentiem.
•  Ietekmīgākais un populārākais interneta...
KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?
Vienkāršs salīdzinājums - informācijas izplatīšanās pirms sociālajiem tīkliem
KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?
Informācijas
izplatīšanās ar
sociālajiem tīkliem
KAS, KĀPĒC
UN KĀ LIETO
SOCIĀLOS
TĪKLUS?
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
*Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
*Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
*Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
*Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
*Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
*Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
*Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
*Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
* Februāris, 2014 // Statistikas Agregators, stagregators.tumblr.com
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
* Februāris, 2014 // Statistikas Agregators, stagregators.tumblr.com
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
* Februāris, 2014 // Statistikas Agregators, stagregators.tumblr.com
KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
* Februāris, 2014 // Statistikas Agregators, stagregators.tumblr.com
KĀPĒC UZŅĒMUMIEM (NE)BŪT
SOCIĀLAJOS TĪKLOS?
1. Sociālie mediji ir ietekmīgākais un
populārākais interneta resurss
1. Sociālie mediji ir ietekmīgākais un
populārākais interneta resurss
* Februāris, 2014 // Huffington Post (huffingtonpost...
2. Sociālie mediji ir efektīvi
Sociālo mediju komunikācija var būt lēta un var būt
dārga, taču, veiksmīgi izpildīta tā var...
3. Sociālie mediji ir ilgtermiņa
ieguldījums uzņēmuma tēlā
Iespēja veidot attiecības ar
esošajiem un topošajiem
klientiem....
4. Sociālos medijus jau izmanto
daudzi zīmoli
Kamēr daži uzņēmumi vēl domā par iespēju apgūt sociālos tīklus,
viņu konkure...
5. ...kā arī uzņēmuma esošie un
topošie klienti
Lieliska iespēja uzrunāt esošos un
potenciālos klientus.
6. ...un viņi par uzņēmumiem runā,
ietekmējot to tēlu
84% patērētāju atzīst, ka viņu izvēli
pirkumos nosaka citu ieteikumi...
7. Sociālie mediji piedāvā dažādus
vēstījuma nodošanas veidus
8. Sociālie mediji palīdz nodrošināt
operatīvu klientu servisu
Gandrīz puse no
sociālo mediju
lietotājiem sagaida
klientu ...
9. Sociālie mediji ir efektīvs
instruments krīzes komunikācijā
* Aprīlis, 2010
// Mashable &
SimplyFlying
9. Sociālie mediji ir (d)efektīvs
instruments krīzes komunikācijā*
* Gadās arī tā...
*June 30, 2011 // infographic from Get Satisfaction & Column Five @ Mashable
10. Sociālo mediju sekotāji izvēlas kļūt
par ...
11. Uzņēmumu sekotāji var palīdzēt
izprast uzņēmuma klientus
Un uzņēmums var saņemt palīdzību pakalpojumu un
produktu attī...
12. Klienti vēlas komunicēt ar
uzņēmumiem, mijiedarboties
Arvien vairāk klientu
izvēlas saziņu veikt
sociālajos tīklos.
13. Iemantotie sekotāji piesaista
jaunus sekotājus un klientus
90% ieteiktu zīmolu citiem pēc veiksmīgas
komunikācijas soc...
P.S. Vai visiem uzņēmumiem
ir jābūt sociālajos tīklos?
Sociālos tīklus neieteiktu, ja:
•  Nav skaidru mērķu, vīzijas;
•  S...
Twi$er	
  vai	
  
Facebook?	
  
Vai	
  jāraksta	
  
katru	
  dienu?	
  
Ar	
  ko	
  
komunicēt?	
  
Ko	
  drīkst	
  un	
  ...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?
1. JĀIZVIRZA MĒRĶI
•  Atbildēt uz cilvēku komentāriem, jautājumiem?
•  Iesaistīties diskusijā?
•  ...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?
2. JĀNOSAKA UN JĀIEPAZĪST MĒRĶAUDITORIJA
•  Kas ir jūsu auditorija?
•  Kas viņiem patīk/nepatīk?
•...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?
3. JĀIZVEIDO KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA UN PLĀNS
•  Par kādām tēmām tiks ziņots?
•  Cik bieži tiks k...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?
KAS ĪSTI IR DIGITĀLĀ STRATĒĢIJA?
•  Mērķiem jābūt:
S specific
M measurable
A actionable
R realisti...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?
KAS ĪSTI IR DIGITĀLĀ STRATĒĢIJA?
•  No kā sastāv stratēģija?
(četri informācijas pīlāri)
DIGITĀLAI...
KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?
KAS ĪSTI IR DIGITĀLĀ STRATĒĢIJA?
•  No kā sastāv stratēģija?
(četri informācijas pīlāri)
DIGITĀLAI...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
1. KONTU SATURS
•  Dažādība gan saturā, gan formātos un informācijas nodošanas
veidos;
•  Izvairī...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
2. KOMUNIKĀCIJAS BIEŽUMS
•  Komunikācijai ir jābūt regulārai
neatkarīgi no biežuma;
•  Mērķis ir ...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
2. KOMUNIKĀCIJAS BIEŽUMS
*June 26, 2012 // Buddy Media via Mashable
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
2. KOMUNIKĀCIJAS BIEŽUMS
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
•  Katram kanālam ir savi specifiskie
laiki, kad tie pulcē visvai...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
*Decembris, 2011 // CLICK pētījums “Sociālo mediju ziņojumiem – ī...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
* August, 2013 // Buddy Media via Buffer Blog
Vislielākā lietotāj...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
* April, 2013 // Argyle Social via Buffer Blog
Cits pētījums liec...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
*April 6, 2011 // Buddy Media via Mashable
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
*September 28, 2012 // Buddy Media via Mashable
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
* April, 2013 // Bit.ly & Raka via Buffer Blog
Twitter vislielāko...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT
*June 26, 2012 // Buddy Media via Mashable
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
4. KOMUNIKĀCIJAS TONIS
•  Valodai jābūt labi izkoptai,
pareizai;
•  Tonis – draudzīgs, atvērts, u...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
5. KĀ REAĢĒT UZ KRITIKU,
SŪDZĪBĀM?
•  Ja nav izteikta konkrēta
problēma – vēstījumu
vislabāk ir i...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI?
Auditorijas iesaiste samazinās, jo samazinās ziņu redzamība -
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI?
Ziņu redzamība samazinās, jo:
•  Palielinās zīmolu skaits, k...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS
IESAISTI?
•  Jāpublicē tas saturs, kas viņus (nevis
uzņēmumu!) interes...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI?
Pētījumi par komunikāciju Twitter liecina, ka iesaisti
veici...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI?
Vizuāls saturs vienmēr piesaistīs vairāk uzmanības!
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI?
Neizplūsti garās runās! Īsākas ziņas veicina par 23% - 66% l...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI?
Uzdod jautājumus!
* July, 2013 // Kissmetrics via Buffer Blog
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
7. SEKOTĀJU “PIRKŠANA”
Nepērc sekotājus! Nopelni tos!
•  Neētiska, negodīga rīcība;
•  Grauj zīmo...
‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
8. HUMĀNA KOMUNIKĀCIJA = ?
“Esiet cilvēcīgi –
draudzīgi, atsaucīgi, laipni!”
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
1. NESPĒJA DEFINĒT SAVU “BALSI” SOCIĀLAJOS TĪKLOS
Pozitīvs piemērs “balss” un uzņēmuma “sejas” defi...
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
2. TEKSTI, TEKSTI, TEKSTI... UN TIKAI TEKSTI
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
3. DISKUSIJAS IEROSINĀŠANA UN NETURPINĀŠANA

Iesākot diskusiju – lieliska iespēja to turpināt un no...
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
4. NEKONSISTENCE SATURA KATEGORIJĀS UN
REGULARITĀTĒ

Lai sekotājiem nekad nerodas jautājumi par kād...
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
5. AIZMIRST PĀRDOT PRODUKTU/PAKALPOJUMU
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
6. NESPĒJA SABALANSĒT SATURU – ZĪMOLA VS. CITAS
ZIŅAS
Ievērojot formulu “30/70”, ilgtermiņā tiks sa...
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
6. NESPĒJA SABALANSĒT SATURU – ZĪMOLA VS. CITAS
ZIŅAS
Ievērojot formulu “30/70”, ilgtermiņā tiks sa...
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
7. PĀRLIEKU LIELA NOPIETNĪBA VISĀ SATURĀ

Zīmoliem nav jābaidās būt asprātīgiem
BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
8. AKTUALITĀŠU PIESAUKŠANA NEVIETĀ
9. PĀRLIEKA PAŠTĪKSMINĀŠANĀS
Pozitīvo par sevi vajag nodot arī tālāk, bet saprātīgā daudzumā
un, vēlams, ar kādu informatī...
10. NEATBILSTOŠA HUMORA IZJŪTA
Reizēm, vēloties būt asprātīgi, zīmoli šauj pār strīpu un kļūst
netaktiski vai pat rupji.
B...
KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
BŪTISKI RĀDĪTĀJI
•  Komentāru skaits;
•  “Share”, “Man patīk”, “Ieteikt”, “Like” un “RT” skaits;
•  Klikšķu skaits uz sait...
KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
KĀ MĀRKETINGA SPECIĀLISTI VĒRTĒ SASNIEGTO?
*October 17, 2012 // Survey by Econsultancy
KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
KĀ MĀRKETINGA SPECIĀLISTI VĒRTĒ SASNIEGTO?
*October 17, 2012 // Survey by Econsultancy
VIRĀLA SATURA RADĪŠANA
VIRĀLA SATURA RADĪŠANA
Social currency – cilvēki dalās ar
informāciju, lai ‘labi izskatītos’
Triggers – ‘top of mind – tip...
PALDIES!
Twitter: @LauraLasmane
Blogs: lasmane.lv
Statistika: stagregators.tumblr.com
Mācību plūsma par sociālajiem tīkliem:
gibbon...
Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārketingā 3.0
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārketingā 3.0

5 941 vues

Publié le

Šī prezentācija ir no manas vieslekcijas pie Kultūras koledžas 1. un 2. kursa studentiem. To pavadīja krietni plašāks stāstījums - slaidi ir tikai ieskatam un struktūrai, atspoguļojot galvenās pamatnostādnes.

Šī ir atjaunota (statistika, dati) un papildināta iepriekšējā prezentācija (http://goo.gl/26k0X2).

Publié dans : Marketing
 • @Roberts Kriekis šie dati tika iegūti pa tiešo no Facebook. BET - prezentācija ir vairāk kā gadu veca, turklāt dati ir par Latviju.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • 20. slaids ir kļūdains. Nezinu no kādas vietas ir šī ir informācija, bet ir pilnībā aplama, gandrīz par 900 milj. lietotāju.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārketingā 3.0

 1. 1. SOCIĀLO MEDIJU KOMUNIKĀCIJA To loma un izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārketingā Versija 3.0 ^ Marts, 2014
 2. 2. SATURS •  Kas ir sociālie mediji? •  Kas, kāpēc un kā lieto sociālos tīklus? •  Kāpēc uzņēmumiem (ne)būt sociālajos tīklos? •  Kā uzsākt komunikāciju sociālajos tīklos? •  Ko drīkst un ko nedrīkst jeb ‘sociālo mediju etiķete’ •  Uzņēmumu biežāk pieļautās kļūdas un mācības •  Kā novērtēt sasniegto? * * * •  ‘Virāla’ satura radīšanas formula (STEPPS, Berger)
 3. 3. KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI?
 4. 4. KĀDI IR IERASTIE MEDIJI?
 5. 5. KĀDI IR IERASTIE MEDIJI?
 6. 6. KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI? •  Viens no efektīvākajiem komunikācijas instrumentiem. •  Ietekmīgākais un populārākais interneta resurss. •  Ērtākais veids, kā efektīvi dalīties ar informāciju, viedokļiem, faktiem, kā arī sasniegt savu mērķauditoriju. •  Neatņemama ikdienas sastāvdaļa lielākajai daļai sociāli aktīvo iedzīvotāju. •  Veids, kā pārvarēt fiziskās barjeras starp cilvēkiem un veicināt to mijiedarbību. •  Mūsdienu mediji, kas pārspēj gan ietekmē, gan popularitātē tradicionālos medijus – radio, TV un presi.
 7. 7. KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI? Vienkāršs salīdzinājums - informācijas izplatīšanās pirms sociālajiem tīkliem
 8. 8. KAS IR SOCIĀLIE MEDIJI? Informācijas izplatīšanās ar sociālajiem tīkliem
 9. 9. KAS, KĀPĒC UN KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS?
 10. 10. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? *Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
 11. 11. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? *Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
 12. 12. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? *Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
 13. 13. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? *Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
 14. 14. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? *Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
 15. 15. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? *Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
 16. 16. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? *Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
 17. 17. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? *Jūlijs, 2012 // CLICK infografiks “Sociālo mediju lietojums Latvijā”
 18. 18. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? * Februāris, 2014 // Statistikas Agregators, stagregators.tumblr.com
 19. 19. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? * Februāris, 2014 // Statistikas Agregators, stagregators.tumblr.com
 20. 20. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? * Februāris, 2014 // Statistikas Agregators, stagregators.tumblr.com
 21. 21. KAS/KĀ LIETO SOCIĀLOS TĪKLUS? * Februāris, 2014 // Statistikas Agregators, stagregators.tumblr.com
 22. 22. KĀPĒC UZŅĒMUMIEM (NE)BŪT SOCIĀLAJOS TĪKLOS?
 23. 23. 1. Sociālie mediji ir ietekmīgākais un populārākais interneta resurss
 24. 24. 1. Sociālie mediji ir ietekmīgākais un populārākais interneta resurss * Februāris, 2014 // Huffington Post (huffingtonpost.com) & Facebook
 25. 25. 2. Sociālie mediji ir efektīvi Sociālo mediju komunikācija var būt lēta un var būt dārga, taču, veiksmīgi izpildīta tā var būt efektīvāka kā masu auditorijas uzrunāšana ar reklāmas starpniecību. Iespējas tieši un precīzi uzrunāt mērķauditoriju tai atbilstošākajā veidā un vidē.
 26. 26. 3. Sociālie mediji ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma tēlā Iespēja veidot attiecības ar esošajiem un topošajiem klientiem. Atmiņā paliekošāka komunikācija.
 27. 27. 4. Sociālos medijus jau izmanto daudzi zīmoli Kamēr daži uzņēmumi vēl domā par iespēju apgūt sociālos tīklus, viņu konkurenti jau aktīvi darbojas un uzrunā patērētājus.
 28. 28. 5. ...kā arī uzņēmuma esošie un topošie klienti Lieliska iespēja uzrunāt esošos un potenciālos klientus.
 29. 29. 6. ...un viņi par uzņēmumiem runā, ietekmējot to tēlu 84% patērētāju atzīst, ka viņu izvēli pirkumos nosaka citu ieteikumi * Septembris, 2013 // The Nielsen Global Survey of Trust in Advertising
 30. 30. 7. Sociālie mediji piedāvā dažādus vēstījuma nodošanas veidus
 31. 31. 8. Sociālie mediji palīdz nodrošināt operatīvu klientu servisu Gandrīz puse no sociālo mediju lietotājiem sagaida klientu servisu no zīmoliem, bet tikai 23% to patiesi nodrošina*. * Marts, 2012 // Oracle via eMarketer.com
 32. 32. 9. Sociālie mediji ir efektīvs instruments krīzes komunikācijā * Aprīlis, 2010 // Mashable & SimplyFlying
 33. 33. 9. Sociālie mediji ir (d)efektīvs instruments krīzes komunikācijā* * Gadās arī tā...
 34. 34. *June 30, 2011 // infographic from Get Satisfaction & Column Five @ Mashable 10. Sociālo mediju sekotāji izvēlas kļūt par zīmolu klientiem
 35. 35. 11. Uzņēmumu sekotāji var palīdzēt izprast uzņēmuma klientus Un uzņēmums var saņemt palīdzību pakalpojumu un produktu attīstīšanā.
 36. 36. 12. Klienti vēlas komunicēt ar uzņēmumiem, mijiedarboties Arvien vairāk klientu izvēlas saziņu veikt sociālajos tīklos.
 37. 37. 13. Iemantotie sekotāji piesaista jaunus sekotājus un klientus 90% ieteiktu zīmolu citiem pēc veiksmīgas komunikācijas sociālajos tīklos* * Jūlijs, 2013 // Internet Advertising Bureau Social Media Effectiveness Research
 38. 38. P.S. Vai visiem uzņēmumiem ir jābūt sociālajos tīklos? Sociālos tīklus neieteiktu, ja: •  Nav skaidru mērķu, vīzijas; •  Sociālajos tīklos neuzturas mērķauditorija vai tā nav identificējama; •  Tam netiks veltīti cilvēkresursi ilgtermiņā; •  Nav vēlmes eksperimentēt un riskēt ar nezināmo un jauno; •  Gribas to darīt tikai ķeksīša pēc; •  Ja tas netiek integrēts pārējā uzņēmuma komunikācijā.
 39. 39. Twi$er  vai   Facebook?   Vai  jāraksta   katru  dienu?   Ar  ko   komunicēt?   Ko  drīkst  un   ko  nedrīkst?   Cik  tas   maksā?   KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU?
 40. 40. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU? 1. JĀIZVIRZA MĒRĶI •  Atbildēt uz cilvēku komentāriem, jautājumiem? •  Iesaistīties diskusijā? •  Piesaistīt jaunus klientus? •  Uzturēt attiecības ar esošajiem? •  Popularizēt uzņēmumu? •  Mainīt viedokļus?
 41. 41. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU? 2. JĀNOSAKA UN JĀIEPAZĪST MĒRĶAUDITORIJA •  Kas ir jūsu auditorija? •  Kas viņiem patīk/nepatīk? •  Kā viņi iesaistās komunikācijā? •  Kāds saturs viņiem patīk? •  Kādās diskusijās viņi iesaistās? •  Kas viņiem ir nepieciešams no uzņēmuma?
 42. 42. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU? 3. JĀIZVEIDO KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA UN PLĀNS •  Par kādām tēmām tiks ziņots? •  Cik bieži tiks komunicēts? •  Kā notiks saziņa ar sekotājiem u.c. sociālo tīklu lietotājiem? •  Kā tiks nodrošināta klātbūtne? •  Kā tiks mērīta atdeve, auditorijas iesaiste? •  Kā rīkosities krīzes situācijās?
 43. 43. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU? KAS ĪSTI IR DIGITĀLĀ STRATĒĢIJA? •  Mērķiem jābūt: S specific M measurable A actionable R realistic T timely
 44. 44. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU? KAS ĪSTI IR DIGITĀLĀ STRATĒĢIJA? •  No kā sastāv stratēģija? (četri informācijas pīlāri) DIGITĀLAIS PATĒRĒTĀJS DIGITĀLAIS ZĪMOLS DIGITĀLIE MEDIJI DIGITĀLAIS RADOŠUMS
 45. 45. KĀ UZSĀKT KOMUNIKĀCIJU? KAS ĪSTI IR DIGITĀLĀ STRATĒĢIJA? •  No kā sastāv stratēģija? (četri informācijas pīlāri) DIGITĀLAIS PATĒRĒTĀJS DIGITĀLAIS ZĪMOLS DIGITĀLIE MEDIJI DIGITĀLAIS RADOŠUMS Izpēte – paradumi, intereses, vēlmes, vajadzības… Izpēte – zīmola vērtības, vēstījums, atpazīstamība... Izpēte – pieejamie kanāli, to atbilstība auditorijai un zīmolam, izvirzītajiem mērķiem... Izpēte – citu zīmolu pieredze, veiksmīgi un neveiksmīgi risinājumi un taktikas...
 46. 46. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’
 47. 47. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 1. KONTU SATURS •  Dažādība gan saturā, gan formātos un informācijas nodošanas veidos; •  Izvairīties no pašslavinošas komunikācijas.
 48. 48. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 2. KOMUNIKĀCIJAS BIEŽUMS •  Komunikācijai ir jābūt regulārai neatkarīgi no biežuma; •  Mērķis ir nepārsātināt sekotāju ziņu plūsmu ar pārlieku daudz ziņām; •  Komunikācijas biežumam jābūt atbilstošam kanālam un auditorijas, kā arī paša satura specifikai; •  Būtiski – jāspēj ātri un operatīvi atbildēt uz jautājumiem u.c.
 49. 49. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 2. KOMUNIKĀCIJAS BIEŽUMS *June 26, 2012 // Buddy Media via Mashable
 50. 50. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 2. KOMUNIKĀCIJAS BIEŽUMS
 51. 51. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT •  Katram kanālam ir savi specifiskie laiki, kad tie pulcē visvairāk auditorijas; •  Atšķiras arī laiks, kad katra kanāla auditorija ir visaktīvākā mijiedarbībā ar zīmoliem; •  Nepieciešams ziņu vienmērīgs sadalījums pa dienām un nedēļas griezumā; •  Regularitāte pieradina auditoriju pie šo ziņu saņemšanas.
 52. 52. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT *Decembris, 2011 // CLICK pētījums “Sociālo mediju ziņojumiem – īss mūžs”
 53. 53. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT * August, 2013 // Buddy Media via Buffer Blog Vislielākā lietotāju iesaiste komunikācijā – ceturtdienās un piektdienās. Jo vairāk cilvēki negrib būt darbā, jo vairāk viņi iesaistās Facebook saturā.
 54. 54. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT * April, 2013 // Argyle Social via Buffer Blog Cits pētījums liecina, ka lielākā iesaiste Facebook komunikācija novērojama nedēļas nogalēs – 32% pieaugums. Nedēļas nogalēs lielāka aktivitāte ir vakaros.
 55. 55. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT *April 6, 2011 // Buddy Media via Mashable
 56. 56. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT *September 28, 2012 // Buddy Media via Mashable
 57. 57. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT * April, 2013 // Bit.ly & Raka via Buffer Blog Twitter vislielāko iesaisti var gūt, komunicējot no pirmdienas līdz ceturtdienai starp 1PM – 3PM. Jāizvairās komunicēt jebkurā dienā pēc 8PM. Piektdienās pēc 3PM par to var aizmirst.
 58. 58. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 3. LABĀKIE LAIKI, KAD KOMUNICĒT *June 26, 2012 // Buddy Media via Mashable
 59. 59. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 4. KOMUNIKĀCIJAS TONIS •  Valodai jābūt labi izkoptai, pareizai; •  Tonis – draudzīgs, atvērts, uz sarunu aicinošs; •  Uzrunas forma – ieturam neitralitāti, tikai nepieciešamības gadījumā to izmantojam.
 60. 60. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 5. KĀ REAĢĒT UZ KRITIKU, SŪDZĪBĀM? •  Ja nav izteikta konkrēta problēma – vēstījumu vislabāk ir ignorēt, nemudinot tālāku negatīvu viedokļu apmaiņu. •  Ja ir konstatējama problēma – jācenšas tā pēc iespējas ātrāk atrisināt, jāatvainojas attiecīgajam cilvēkam.
 61. 61. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI? Auditorijas iesaiste samazinās, jo samazinās ziņu redzamība -
 62. 62. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI? Ziņu redzamība samazinās, jo: •  Palielinās zīmolu skaits, kas vēlas komunicēt, kā arī palielinās sociālo tīklu lietotāju skaits – veidojas sastrēgums un troksnis; •  Reklāmas risinājumi (“paid reach”) ir pamanāmāki kā organiski radīts un izplatīts saturs; •  Palielinās satura vienību skaits – samazinās katras atsevišķas ziņas redzamība (cīņa par vietu “News Feed”); •  Nepieciešams iesaistošāks saturs.
 63. 63. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI? •  Jāpublicē tas saturs, kas viņus (nevis uzņēmumu!) interesē visvairāk (pāris nedēļu darbība un veiktie novērojumi pateiks priekšā); •  Daudz bilžu un galeriju, video saturs – ievērojami lielāka auditorijas iesaiste; •  Aiciniet uz diskusiju un izteikt viedokļus, komentārus.
 64. 64. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI? Pētījumi par komunikāciju Twitter liecina, ka iesaisti veicina: •  Citu lietotāju pieminēšana (@); •  Tematiskās birkas (#); •  Retvītošana (RT); •  Informācijas avota iekļaušana (URL).
 65. 65. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI? Vizuāls saturs vienmēr piesaistīs vairāk uzmanības!
 66. 66. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI? Neizplūsti garās runās! Īsākas ziņas veicina par 23% - 66% lielāku iesaisti.
 67. 67. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 6. KĀ VEICINĀT AUDITORIJAS IESAISTI? Uzdod jautājumus! * July, 2013 // Kissmetrics via Buffer Blog
 68. 68. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 7. SEKOTĀJU “PIRKŠANA” Nepērc sekotājus! Nopelni tos! •  Neētiska, negodīga rīcība; •  Grauj zīmola tēlu; •  Liecina par nekompetenci sociālo mediju komunikācijā; •  Pirktie sekotāji nebūs lojāli, neiesaistīsies komunikācijā; •  Zīmols uztur neīstu komunikāciju ar neīstiem klientiem, neīstiem zīmola atbalstītājiem.
 69. 69. ‘SOCIĀLO MEDIJU ETIĶETE’ 8. HUMĀNA KOMUNIKĀCIJA = ? “Esiet cilvēcīgi – draudzīgi, atsaucīgi, laipni!”
 70. 70. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
 71. 71. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 1. NESPĒJA DEFINĒT SAVU “BALSI” SOCIĀLAJOS TĪKLOS Pozitīvs piemērs “balss” un uzņēmuma “sejas” definēšanā -
 72. 72. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 2. TEKSTI, TEKSTI, TEKSTI... UN TIKAI TEKSTI
 73. 73. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 3. DISKUSIJAS IEROSINĀŠANA UN NETURPINĀŠANA Iesākot diskusiju – lieliska iespēja to turpināt un noskaidrot auditorijas viedokļus, izrādīt savu ieinteresētību utt.
 74. 74. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 4. NEKONSISTENCE SATURA KATEGORIJĀS UN REGULARITĀTĒ Lai sekotājiem nekad nerodas jautājumi par kādu atspoguļoto tēmu un komunikācija būtu pēc iespējas vienmērīgāka.
 75. 75. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 5. AIZMIRST PĀRDOT PRODUKTU/PAKALPOJUMU
 76. 76. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 6. NESPĒJA SABALANSĒT SATURU – ZĪMOLA VS. CITAS ZIŅAS Ievērojot formulu “30/70”, ilgtermiņā tiks sasniegti veiksmīgāki rezultāti attiecību uzturēšanā ar sekotājiem. 30% 70%
 77. 77. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 6. NESPĒJA SABALANSĒT SATURU – ZĪMOLA VS. CITAS ZIŅAS Ievērojot formulu “30/70”, ilgtermiņā tiks sasniegti veiksmīgāki rezultāti attiecību uzturēšanā ar sekotājiem. 30% 70% ZĪMOLA SATURS CITS SATURS
 78. 78. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 7. PĀRLIEKU LIELA NOPIETNĪBA VISĀ SATURĀ Zīmoliem nav jābaidās būt asprātīgiem
 79. 79. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS 8. AKTUALITĀŠU PIESAUKŠANA NEVIETĀ
 80. 80. 9. PĀRLIEKA PAŠTĪKSMINĀŠANĀS Pozitīvo par sevi vajag nodot arī tālāk, bet saprātīgā daudzumā un, vēlams, ar kādu informatīvo vērtību BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
 81. 81. 10. NEATBILSTOŠA HUMORA IZJŪTA Reizēm, vēloties būt asprātīgi, zīmoli šauj pār strīpu un kļūst netaktiski vai pat rupji. BIEŽI PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
 82. 82. KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
 83. 83. KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
 84. 84. BŪTISKI RĀDĪTĀJI •  Komentāru skaits; •  “Share”, “Man patīk”, “Ieteikt”, “Like” un “RT” skaits; •  Klikšķu skaits uz saiti; •  Sekotāju skaits. Būtiski ir atbildēt uz jautājumu – vai ir sasniegti iepriekš izvirzītie mērķi? Vai tos var definēt no jauna? Vai var pacelt latiņu augstāk? Vai var labāk, citādāk? KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO?
 85. 85. KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO? KĀ MĀRKETINGA SPECIĀLISTI VĒRTĒ SASNIEGTO? *October 17, 2012 // Survey by Econsultancy
 86. 86. KĀ NOVĒRTĒT SASNIEGTO? KĀ MĀRKETINGA SPECIĀLISTI VĒRTĒ SASNIEGTO? *October 17, 2012 // Survey by Econsultancy
 87. 87. VIRĀLA SATURA RADĪŠANA
 88. 88. VIRĀLA SATURA RADĪŠANA Social currency – cilvēki dalās ar informāciju, lai ‘labi izskatītos’ Triggers – ‘top of mind – tip of tongue’, ikdienas atgādinājumi Emotions – lietas, kas rada psiholoģisku uzbudinājumu (+/-) Public – imitēt lietas, ko dara citi Practical value – ziņas, kas var būt noderīgas, palīdzēt citiem Stories – stāsti un naratīvi Vairāk par šo teoriju – grāmatā vai jonahberger.com
 89. 89. PALDIES!
 90. 90. Twitter: @LauraLasmane Blogs: lasmane.lv Statistika: stagregators.tumblr.com Mācību plūsma par sociālajiem tīkliem: gibbon.co/LauraLasmane

×