Contenu connexe

TYÖELÄMÄLAINSÄÄDÄNTÖ.pptx

  1. Työelämässä toiminen 2.1. 2022 LP Työelämän lainsäädäntöä ja monikulttuurisuus
  2. Työelämän lainsäädäntöä • VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759) • Työterveyshuoltolaki (1383/2001) • Työturvallisuuslaki (2002/738) • Vuosilomalaki (162/2005) • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) • Tasa-arvolaki (609/1986)
  3. Yksityisyyden suoja työelämässä • Kameravalvonta ja sähköpostit • Työpaikoilla saa työelämän tietosuojalain mukaan toteuttaa kameravalvontaa vain • työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, • omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä • turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. • Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa taikka työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa ei myöskään saa olla kameravalvontaa.
  4. Saako työnantaja lukea työntekijän sähköposteja? • Perusedellytys on, että työnantaja on pyrkinyt varmistamaan, ettei sille tulisi tarvetta työntekijän sähköpostiviestin lukemiseen. Tätä varten työnantajan tulee tarjota työntekijälle mahdollisuus seuraaviin toimenpiteisiin: • Työntekijä voi ilmoittaa sähköpostin automaattivastauksella poissaolostaan, sen kestosta ja mahdollisesta sijaisesta henkilöille, jotka poissaolon aikana lähettävät hänelle viestejä. • Työntekijä voi ohjata viestit toiselle työnantajan hyväksymälle henkilölle tai toiseen omassa käytössään olevaan sähköpostiosoitteeseen, jonka työnantaja on hyväksynyt. • Työntekijä voi antaa suostumuksensa siihen, että poissaolon aikana hänen valitsemansa, työnantajan hyväksymä henkilö vastaanottaa viestit. Näin voidaan selvittää, onko niiden joukossa sellaista, josta työnantajan on toimintansa tai työtehtävien järjestämisen vuoksi välttämätöntä saada tieto poissaolon aikana.
  5. Huumausainetestit ja työnantaja • Huumetesti työtehtävää haettaessa • Työnantajalla on oikeus pyytää tehtävään valitulta henkilöltä huumausainetestiä koskeva todistus, jos työntekijän tarkoitus on toimia tehtävissä, jotka edellyttävät • tarkkuutta • luotettavuutta • itsenäistä harkintakykyä • hyvää reagointikykyä. • Lisäksi työtehtävien on oltava sellaisia, että niiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi • vaarantaa työntekijän tai toisen henkeä • vaarantaa työntekijän tai toisen henkeä • vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta • vaarantaa liikenneturvallisuutta • lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä • vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen tietoturvallisuutta ja siten aiheuttaa vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia • vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa jos vaarantamista tai riskien syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää
  6. Kysymykset parin kanssa tehtäväksi tunnilla 2.1. 2022 • 1. Saako työnantaja kuvata työntekijää? • A) vessassa B) työhuoneessa C) pukuhuoneessa • 2. Työnantaja haluaa työntekijältä huumausainetestin. Saako näin toimia? • 3. Työnantaja levittää työntekijän CV:ta. Saako näin tehdä? • 4. Voiko työnantaja julkaista työntekijän kuvan nettisivuillaan ja työntekijän puhelinnumeron? • 5. Saako työntekijä twiitata työnantajastaan negatiivisesti / positiivisesti? • 6. Voiko työntekijä jättää palkkaamatta henkilön, joka ei anna huumetestitulosta?
  7. Työlainsäädäntöä Vastaa kysymyksiin 1. Mikä laki on ensisijainen kun sovelletaan lakia? Peruslaki? 2. Mikä on työnantajan ensisijainen velvollisuus? 3. Monikulttuurisuus. Etsi joku ja katso työnlainsäädäntöä siellä. Kerro eroavaisuuksia Suomeen.
  8. Arabiemiraatit Dubai • Yleiset lait • Pohdintatehtävä: millaista aineistoa voit jakaa twitterissä • Millaista materiaalia voit jakaa instagramissa? Lakimuutos auttaa maassa asuvia ulkomaalaisia välttämään islamilaisen sharia- oikeuden käsittelyn henkilökohtaiseen elämään liittyvien kysymysten kuten avioliiton, avioeron tai perinnönjaon kohdalla. Arabiemiraateissa lähes 90 prosenttia asukkaista on muualta muuttaneita.