הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת

LeadersNet.co.il
LeadersNet.co.ilLeadersNet.co.il
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫ייעוץ‬ ‫בהזמנת‬ ‫והגלוי‬ ‫"הנסתר‬
"‫ארגוני‬ ‫שינוי‬ ‫לתהליך‬
‫רוזנבליט‬ (‫)ואדיק‬ ‫ואדים‬ :‫מאת‬
‫קליני‬ ‫פסיכולוג‬‫מ‬‫ומחה‬‫ו‬‫שותף‬ ‫מנהל‬
–"‫"אל-טל‬ ‫בחברת‬‫ארגוני‬ ‫ופתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬
-‫ב‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בכנס‬ ‫הוצגה‬ ‫ההרצאה‬
24‫בדצמבר‬2001
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫הארגוני‬ ‫מודע‬ ‫הלא‬ ‫מיפוי‬
‫לי‬ ‫ידוע‬
‫שלי‬ ‫הארגון‬ ‫על‬
‫שלי‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫ידוע‬
‫ידוע‬‫ידוע‬ ‫לא‬
‫ידוע‬
‫ידוע‬ ‫לא‬
‫ארגוני‬ ‫מודע‬ ‫לא‬
‫הפעילות‬ ‫תחום‬
‫החופשית‬
‫נקודות‬
‫עיוורות‬
/‫סוד‬
‫מסכה‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫ותהליכים‬ ‫חיצוני‬ ‫יועץ‬ ‫הזמנת‬
‫בארגון‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬
‫אצל‬ ‫מתרחשים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫שתהליכים‬ ‫כשם‬ ‫ממש‬
.‫בארגון‬ ‫גם‬ ‫מתקיימים‬ ‫הם‬ ‫הפרט‬
‫תחום‬ ‫בהגדלת‬ ‫מתמקדים‬ ‫רבים‬ ‫ייעוץ‬ ‫תהליכי‬
‫חשיפת‬ ‫דרך‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫החופשית‬ ‫הפעילות‬
‫לב‬ ‫תשומת‬ .‫העיוורות‬ ‫הנקודות‬ ‫זיהוי‬ ‫או‬ ‫סודותיו‬
‫הפעילות‬ ‫תחום‬ ‫להגדלת‬ ‫ניתנת‬ ‫יחסית‬ ‫מעטה‬
‫לא‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫חשיפה‬ ‫ע"י‬ ‫החופשית‬
.‫מודעים‬
‫עלולה‬ ‫אלה‬ ‫לתהליכים‬ ‫התייחסות‬ ‫חוסר‬ ‫לעתים‬
‫במשימה‬ ‫לסייע‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫ביכולת‬ ‫לפגוע‬
.‫זומן‬ ‫שלשמה‬ ‫הפורמלית‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫ע"י‬ ‫החופשית‬ ‫הפעילות‬ ‫תחום‬ ‫הגדלת‬
‫הארגוני‬ ‫מודע‬ ‫הלא‬ ‫חשיפת‬
,‫בארגון‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫לליווי‬ ‫יועץ‬ ‫הזמנת‬
‫מבט‬ ‫מנקודת‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫להיבחן‬ ‫צריך‬
‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫מודעת‬ – ‫רציונאלית‬
‫באופן‬ .‫מודעת‬ ‫הלא‬ ‫מהפרספקטיבה‬
‫לא‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לחשוף‬ ‫ניתן‬ ‫כזה‬
‫סיכויי‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫ובכך‬ ‫מודעים‬
.‫הייעוץ‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫לתהליכים‬ ‫אפשריים‬ ‫מקורות‬
‫הארגון‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫העלולים‬
– ‫טראומתיים‬ ‫ארגוניים‬ ‫אירועים‬‫קשים‬ ‫משברים‬
.'‫וכד‬ ‫משמעותיים‬ ‫מנהלים‬ ‫עזיבת‬ ;‫פיטורים‬ ‫סביב‬
– ‫ארגוניים‬ ‫פיצולים‬‫שעירים‬ ‫מול‬ ‫טובים‬ ‫עובדים‬
.'‫וכד‬ "‫"טועה‬ ‫סביבה‬ ‫מול‬ "‫"צודק‬ ‫ארגון‬ ;‫לעזאזל‬
– ‫ודיסאינטגרציה‬ ‫חרדות‬‫מוצפים‬ ‫ארגון‬ ‫חברי‬
‫מתמשכת‬ ‫איום‬ ‫תחושת‬ ;‫מפיטורים‬ ‫בחרדות‬
.'‫וכד‬ ‫הארגון‬ ‫מהתפרקות‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫לתהליכים‬ ‫אפשריים‬ ‫מקורות‬
‫המשך‬ - ‫הארגון‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫העלולים‬
– ‫המנהיגות‬ ‫וסגנון‬ ‫הסמכות‬ ‫אופי‬‫תומכת‬ ‫סמכות‬
‫מול‬ ‫נרציסטיים‬ ‫קווים‬ ‫בעלת‬ ‫מנהיגות‬ ;‫מסרסת‬ ‫מול‬
.'‫וכד‬ ‫ומפתחת‬ ‫מעצבת‬ ‫מנהיגות‬
– ‫והלקוחות‬ ‫הארגונית‬ ‫המשימה‬ ‫אופי‬‫העתקת‬
‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫לתוך‬ ‫תואמים‬ ‫לא‬ ‫התנהגות‬ ‫דפוסי‬
;‫הארגון‬ ‫לתוך‬ ‫מועתקת‬ ‫השוק‬ ‫על‬ ‫)תחרות‬ ‫ארגוניים‬
‫הופכים‬ ‫עבריין‬ ‫נוער‬ ‫עם‬ ‫מתח‬ ‫מלאי‬ ‫קשר‬ ‫דפוסי‬
.('‫וכד‬ ‫עובדים‬ ‫בין‬ ‫התנהגות‬ ‫לקודי‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫דוגמאות‬
- ‫במשפחה‬ ‫נשאר‬ ‫הכל‬‫של‬ ‫לליווי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫כניסה‬
.‫משפחתית‬ ‫בבעלות‬ ‫חברה‬
- ‫אני‬ ‫הוא‬ ‫הארגון‬‫בעיות‬ ‫לפתור‬ ‫היועץ‬ ‫הזמנת‬
.‫שוליות‬
- ‫הגואל‬ ‫היועץ‬,‫כל‬ ‫יודע‬ ‫של‬ ‫לתפקיד‬ ‫מוזמן‬ ‫היועץ‬
.‫ומסרס‬ ‫מפחיד‬ ‫שגם‬ ‫תפקיד‬
- ‫מנהל‬ ‫או‬ ‫יועץ‬‫לחלק‬ ‫היועץ‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫ניסיון‬
.‫מהארגון‬
- ‫גורלי‬ ‫חיזור‬‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫יחסים‬ ‫דפוסי‬ ‫העברת‬
.‫היועץ‬ ‫עם‬ ‫לקשר‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬
‫בכך‬ ‫ייחודי‬ ‫הנו‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬
.‫הארגוני‬ ‫הפיתוח‬ ‫על‬ ‫המערכת‬ ‫בתוך‬ ‫האמון‬ ‫שהוא‬
‫ע"י‬ ‫הייעוץ‬ ‫תהליך‬ ‫בהצלחת‬ ‫מאוד‬ ‫לעזור‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬
‫מודעותו‬ ‫והגברת‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫שלו‬ ‫בהבנה‬ ‫שימוש‬
.‫ופחות‬ ‫יותר‬ ‫מודעים‬ – ‫שבה‬ ‫השונים‬ ‫לצרכים‬
‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫והערנות‬ ‫המודעות‬ ‫חידוד‬
‫לו‬ ‫מאפשרת‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫ארגוניים‬ ‫לתהליכים‬
‫ההתבוננות‬ ‫ממדי‬ ‫והרחבת‬ ‫נוספת‬ ‫פרספקטיבה‬
.‫בארגונו‬
:‫המודעות‬ ‫מבחן‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬
‫המתווך‬ ‫שהנו‬ ,‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫שמנהל‬ ‫חשוב‬
‫גם‬ ,‫הארגון‬ ‫לבין‬ ‫חיצוני‬ ‫יועץ‬ ‫שבין‬ ‫המרכזי‬
‫את‬ ‫המאפיינים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫תהליכים‬ ‫יזהה‬
‫בדיאלוג‬ ‫כבר‬ ‫קיומם‬ ‫את‬ ‫ויסמן‬ ‫ארגונו‬
‫את‬ ‫להגביר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫היועץ‬ ‫עם‬ ‫הראשוני‬
.‫התהליך‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬
:‫הזיהוי‬ ‫מבחן‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לזיהוי‬ ‫שאלון‬
‫מודעים‬ ‫לא‬
‫על‬ ‫לשאול/לדעת‬ ‫רוצה‬ ‫איני‬ ‫מה‬
?‫כך‬
‫מה‬ ‫דבר‬ ‫יש‬ ‫האם‬
‫יכולה‬ ‫אליו‬ ‫שידיעתו/התייחסות‬
‫לאיים‬ ?‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫עלי‬ ‫לאיים‬
‫הארגון‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בארגון‬ ‫אחרים‬ ‫על‬
?‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫מהו‬ ?‫כמכלול‬
‫לעבודה‬ ‫אותי‬ ‫מניע‬ ‫מה‬
?‫בארגון‬
‫אותי‬ ‫דוחה‬ ‫ומה‬ ‫מושך‬ ‫מה‬
?‫בארגון‬
‫אני‬
‫הארגון‬ ‫לצירי‬ ‫ביחס‬ ‫למלא‬ ‫שניתן‬ ‫שאלון‬ ‫של‬ ‫דוגמא‬ ‫להלן‬
‫מודעים‬ ‫הלא‬ ‫התהליכים‬ ‫בזיהוי‬ ‫לסייע‬ ‫ובכך‬ ‫השונים‬
:‫בו‬ ‫המתרחשים‬
‫מודע‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫רמה‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לזיהוי‬ ‫שאלון‬
‫המשך‬ - ‫מודעים‬ ‫לא‬
‫הארגון‬ ‫על‬ ‫לומר/לדעת‬ ‫אסור‬ ‫מה‬
?‫שלנו‬
‫למרות‬ ,‫שבגללה‬ ‫הסיבה‬ ‫מהי‬
‫לנו/קשה‬ ‫אסור‬ ,‫בארגון‬ ‫הקושי‬
?‫יועץ‬ ‫להזמין‬ ‫לנו‬
‫שיועץ‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫מה‬
?‫ארגוננו‬ ‫על‬ ‫ידע/יגלה‬
‫לדבר‬ ‫אסור‬ ‫עליהם‬ ‫הדברים‬ ‫מה‬
?‫בארגון‬
‫על‬ ‫לדעת‬ /‫לומר‬ ‫לנו‬ ‫מותר‬ ‫מה‬
?‫שלנו‬ ‫הארגון‬
/‫ידע‬ ‫שיועץ‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫מה‬
‫על‬ /‫אחרים‬ ‫עלי/על‬ ‫יגלה‬
?‫הארגון‬
‫ארגו‬
‫ן‬
‫מודע‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫רמה‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לזיהוי‬ ‫שאלון‬
‫המשך‬ - ‫מודעים‬ ‫לא‬
‫מפתחים‬ ‫אנו‬ ‫עליו‬ ‫הבסיס‬ ‫מהו‬
‫בינינו‬ ‫הגומלין‬ ‫יחסי‬ ‫את‬
?‫הארגוניות‬ ‫למשימות‬
‫על‬ ‫משלמים‬ ‫שאנו‬ ‫המחיר‬ ‫מהו‬
?‫כך‬
‫שאנו‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מה‬
?‫ללקוחותינו‬ ‫נותנים‬
‫המנחים‬ ‫היעדים‬ ‫מהם‬
?‫אותי‬
‫משימ‬
‫ה‬
‫ומהן‬ ‫לקוחותינו‬ ‫של‬ ‫הזהות‬ ‫מהי‬
?‫שלהם‬ ‫האמונות‬
?‫הלקוחות‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫איננו‬ ‫מה‬
‫מצפים‬ ‫לקוחותינו‬ ‫למה‬
?‫מאתנו‬
?‫לקוחותינו‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬
‫לקוח‬
‫מודע‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫רמה‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לזיהוי‬ ‫שאלון‬
‫מודעים‬ ‫לא‬
‫היינו‬ ‫שהכי‬ ‫השאלות‬ ‫שתי‬ ‫מהן‬
?‫עתידות‬ ‫מגיד‬ ‫לשאול‬ ‫רוצים‬
?‫נדע‬ ‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫האם‬
‫על‬ ‫לדעת‬ ‫אותי‬ ‫מפחיד‬ ‫מה‬
?‫הארגון‬ ‫פועל‬ ‫בה‬ ‫הסביבה‬
‫והפחות‬ ‫הטובים‬ ‫הדברים‬ ‫מה‬
‫מיחסינו‬ ‫מעבירים‬ ‫שאנו‬ ‫טובים‬
?‫הארגון‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫לסביבה‬
‫בשוק‬ ‫והמגמות‬ ‫הכיוונים‬ ‫מה‬
?‫שלנו‬
‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫האם‬
‫ומהקידום‬ ‫הארגון‬ ‫מהצלחת‬
?‫שלי‬ ‫האישי‬
‫סביב‬
‫ה‬
‫מודע‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫רמה‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬
.‫היישום‬ ‫שלב‬ ‫בא‬ ,‫והזיהוי‬ ‫המודעות‬ ‫לאחר‬
‫לכך‬ ‫לדאוג‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫על‬
‫הרצוי‬ ‫השינוי‬ ‫תהליך‬ ‫ובהגדרת‬ ‫שבהבניה‬
‫הלא‬ ‫לתהליכים‬ ‫גם‬ ‫התייחסות‬ ‫תהייה‬ ,‫לארגון‬
‫ובירור‬ ‫עיבודם‬ ,‫חשיפתם‬ – ‫מודעים‬
.‫הארגון‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫והשלכותיהם‬ ‫משמעויותיהם‬
:‫היישום‬ ‫מבחן‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫לחיבור‬ ‫אפשריים‬ ‫כלים‬
:‫בארגון‬ ‫המתקיימים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫לתהליכים‬
‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫על‬ ‫שהתבצע‬ ‫הזיהוי‬ ‫לאור‬
:‫שיקולים‬ ‫מספר‬ ‫להפעיל‬
•‫לבשלות‬ ‫ביחס‬ ‫שלב‬ ‫ובאיזה‬ ‫לארגון‬ ‫לחשוף‬ ‫עליו‬ ‫מה‬
.‫הארגונית‬
•‫מודעים‬ ‫הלא‬ ‫התהליכים‬ ‫לאור‬ ‫הרצוי‬ ‫הייעוצי‬ ‫הסגנון‬ ‫מה‬
‫עימות/הכלה‬ ‫יכולת‬ ;‫הדרוש‬ ‫הסמכות‬ ‫סגנון‬ ‫-למשל‬ ‫שזוהו‬
.'‫וכד‬
•‫הלא‬ ‫לתהליכים‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ‫השינוי‬ ‫תהליך‬ ‫בניית‬
‫גבוהה‬ ‫רמה‬ ‫קיימת‬ ‫בה‬ ‫בחברה‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ – ‫שזוהו‬ ‫מודעים‬
‫דיסאינטגרציה‬ ‫של‬‫השינוי‬ ‫בתהליך‬ ‫משלבים‬ ‫מי‬ ‫את‬ –
.‫ומתי‬
"‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬
‫סיכום‬
‫ולכאורה‬ ‫ארגונו‬ ‫של‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫הנו‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬
‫לגמרי‬ ‫עצמו‬ ‫לנטרל‬ ‫שיוכל‬ ‫לכך‬ ‫לצפות‬ ‫ריאלי‬ ‫זה‬ ‫אין‬
.‫בו‬ ‫המתרחשים‬ ‫מתהליכים‬
‫ארגוניים‬ ‫בתהליכים‬ ‫כנמצא‬ ‫המיוחדת‬ ‫עמדתו‬ ‫דווקא‬ ,‫אולם‬
‫בצורה‬ ‫לתרגם‬ ‫לו‬ ‫לאפשר‬ ‫יכולה‬ ,‫בהם‬ ‫להתבונן‬ ‫יכולת‬ ‫ובעל‬
.‫חיצוני‬ ‫לגורם‬ ‫ביותר‬ ‫העמוקים‬ ‫הארגוניים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫נכונה‬
‫והתייחסות‬ ‫זיהויים‬ ,‫שתוארו‬ ‫לתהליכים‬ ‫המודעות‬ ‫חידוד‬
‫משאבי‬ ‫למנהל‬ ‫יסייע‬ ,‫ארגוני‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫אליהם‬
‫הלא‬ ‫הארגוניות‬ ‫הפנטזיות‬ ‫בשירות‬ ‫מלפעול‬ ‫להימנע‬ ‫האנוש‬
‫בין‬ ‫יותר‬ ‫ואפקטיבי‬ ‫מקצועי‬ ‫מתווך‬ ‫גורם‬ ‫ולהוות‬ ‫ממומשות‬
‫הארגון‬ ‫את‬ ‫וללוות‬ ‫לסייע‬ ‫שמוזמנים‬ ‫חיצוניים‬ ‫ליועצים‬ ‫ארגונו‬
.‫שונים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתהליכי‬
1 sur 16

Contenu connexe

Similaire à הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת(20)

Forum3Forum3
Forum3
sheatufim939 vues

Plus de LeadersNet.co.il(20)

ישראל עברוןישראל עברון
ישראל עברון
LeadersNet.co.il273 vues
מעגל למידה בארגוןמעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגון
LeadersNet.co.il401 vues
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge Management
LeadersNet.co.il274 vues
לדעת למה ניהול ידעלדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידע
LeadersNet.co.il343 vues
ניהול ידע במיקרוסופטניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופט
LeadersNet.co.il257 vues
ניהול משאבי הידעניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידע
LeadersNet.co.il231 vues

הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת

 • 1. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫ייעוץ‬ ‫בהזמנת‬ ‫והגלוי‬ ‫"הנסתר‬ "‫ארגוני‬ ‫שינוי‬ ‫לתהליך‬ ‫רוזנבליט‬ (‫)ואדיק‬ ‫ואדים‬ :‫מאת‬ ‫קליני‬ ‫פסיכולוג‬‫מ‬‫ומחה‬‫ו‬‫שותף‬ ‫מנהל‬ –"‫"אל-טל‬ ‫בחברת‬‫ארגוני‬ ‫ופתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ -‫ב‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בכנס‬ ‫הוצגה‬ ‫ההרצאה‬ 24‫בדצמבר‬2001
 • 2. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫הארגוני‬ ‫מודע‬ ‫הלא‬ ‫מיפוי‬ ‫לי‬ ‫ידוע‬ ‫שלי‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫שלי‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫לאחרים‬ ‫ידוע‬ ‫ידוע‬‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫ידוע‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫ארגוני‬ ‫מודע‬ ‫לא‬ ‫הפעילות‬ ‫תחום‬ ‫החופשית‬ ‫נקודות‬ ‫עיוורות‬ /‫סוד‬ ‫מסכה‬
 • 3. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫ותהליכים‬ ‫חיצוני‬ ‫יועץ‬ ‫הזמנת‬ ‫בארגון‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫אצל‬ ‫מתרחשים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫שתהליכים‬ ‫כשם‬ ‫ממש‬ .‫בארגון‬ ‫גם‬ ‫מתקיימים‬ ‫הם‬ ‫הפרט‬ ‫תחום‬ ‫בהגדלת‬ ‫מתמקדים‬ ‫רבים‬ ‫ייעוץ‬ ‫תהליכי‬ ‫חשיפת‬ ‫דרך‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫החופשית‬ ‫הפעילות‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ .‫העיוורות‬ ‫הנקודות‬ ‫זיהוי‬ ‫או‬ ‫סודותיו‬ ‫הפעילות‬ ‫תחום‬ ‫להגדלת‬ ‫ניתנת‬ ‫יחסית‬ ‫מעטה‬ ‫לא‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫חשיפה‬ ‫ע"י‬ ‫החופשית‬ .‫מודעים‬ ‫עלולה‬ ‫אלה‬ ‫לתהליכים‬ ‫התייחסות‬ ‫חוסר‬ ‫לעתים‬ ‫במשימה‬ ‫לסייע‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫ביכולת‬ ‫לפגוע‬ .‫זומן‬ ‫שלשמה‬ ‫הפורמלית‬
 • 4. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫ע"י‬ ‫החופשית‬ ‫הפעילות‬ ‫תחום‬ ‫הגדלת‬ ‫הארגוני‬ ‫מודע‬ ‫הלא‬ ‫חשיפת‬ ,‫בארגון‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫לליווי‬ ‫יועץ‬ ‫הזמנת‬ ‫מבט‬ ‫מנקודת‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫להיבחן‬ ‫צריך‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫מודעת‬ – ‫רציונאלית‬ ‫באופן‬ .‫מודעת‬ ‫הלא‬ ‫מהפרספקטיבה‬ ‫לא‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לחשוף‬ ‫ניתן‬ ‫כזה‬ ‫סיכויי‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫ובכך‬ ‫מודעים‬ .‫הייעוץ‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬
 • 5. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫לתהליכים‬ ‫אפשריים‬ ‫מקורות‬ ‫הארגון‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫העלולים‬ – ‫טראומתיים‬ ‫ארגוניים‬ ‫אירועים‬‫קשים‬ ‫משברים‬ .'‫וכד‬ ‫משמעותיים‬ ‫מנהלים‬ ‫עזיבת‬ ;‫פיטורים‬ ‫סביב‬ – ‫ארגוניים‬ ‫פיצולים‬‫שעירים‬ ‫מול‬ ‫טובים‬ ‫עובדים‬ .'‫וכד‬ "‫"טועה‬ ‫סביבה‬ ‫מול‬ "‫"צודק‬ ‫ארגון‬ ;‫לעזאזל‬ – ‫ודיסאינטגרציה‬ ‫חרדות‬‫מוצפים‬ ‫ארגון‬ ‫חברי‬ ‫מתמשכת‬ ‫איום‬ ‫תחושת‬ ;‫מפיטורים‬ ‫בחרדות‬ .'‫וכד‬ ‫הארגון‬ ‫מהתפרקות‬
 • 6. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫לתהליכים‬ ‫אפשריים‬ ‫מקורות‬ ‫המשך‬ - ‫הארגון‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫העלולים‬ – ‫המנהיגות‬ ‫וסגנון‬ ‫הסמכות‬ ‫אופי‬‫תומכת‬ ‫סמכות‬ ‫מול‬ ‫נרציסטיים‬ ‫קווים‬ ‫בעלת‬ ‫מנהיגות‬ ;‫מסרסת‬ ‫מול‬ .'‫וכד‬ ‫ומפתחת‬ ‫מעצבת‬ ‫מנהיגות‬ – ‫והלקוחות‬ ‫הארגונית‬ ‫המשימה‬ ‫אופי‬‫העתקת‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫לתוך‬ ‫תואמים‬ ‫לא‬ ‫התנהגות‬ ‫דפוסי‬ ;‫הארגון‬ ‫לתוך‬ ‫מועתקת‬ ‫השוק‬ ‫על‬ ‫)תחרות‬ ‫ארגוניים‬ ‫הופכים‬ ‫עבריין‬ ‫נוער‬ ‫עם‬ ‫מתח‬ ‫מלאי‬ ‫קשר‬ ‫דפוסי‬ .('‫וכד‬ ‫עובדים‬ ‫בין‬ ‫התנהגות‬ ‫לקודי‬
 • 7. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫דוגמאות‬ - ‫במשפחה‬ ‫נשאר‬ ‫הכל‬‫של‬ ‫לליווי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫כניסה‬ .‫משפחתית‬ ‫בבעלות‬ ‫חברה‬ - ‫אני‬ ‫הוא‬ ‫הארגון‬‫בעיות‬ ‫לפתור‬ ‫היועץ‬ ‫הזמנת‬ .‫שוליות‬ - ‫הגואל‬ ‫היועץ‬,‫כל‬ ‫יודע‬ ‫של‬ ‫לתפקיד‬ ‫מוזמן‬ ‫היועץ‬ .‫ומסרס‬ ‫מפחיד‬ ‫שגם‬ ‫תפקיד‬ - ‫מנהל‬ ‫או‬ ‫יועץ‬‫לחלק‬ ‫היועץ‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫ניסיון‬ .‫מהארגון‬ - ‫גורלי‬ ‫חיזור‬‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫יחסים‬ ‫דפוסי‬ ‫העברת‬ .‫היועץ‬ ‫עם‬ ‫לקשר‬
 • 8. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫בכך‬ ‫ייחודי‬ ‫הנו‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ .‫הארגוני‬ ‫הפיתוח‬ ‫על‬ ‫המערכת‬ ‫בתוך‬ ‫האמון‬ ‫שהוא‬ ‫ע"י‬ ‫הייעוץ‬ ‫תהליך‬ ‫בהצלחת‬ ‫מאוד‬ ‫לעזור‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫מודעותו‬ ‫והגברת‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫שלו‬ ‫בהבנה‬ ‫שימוש‬ .‫ופחות‬ ‫יותר‬ ‫מודעים‬ – ‫שבה‬ ‫השונים‬ ‫לצרכים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫והערנות‬ ‫המודעות‬ ‫חידוד‬ ‫לו‬ ‫מאפשרת‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫ארגוניים‬ ‫לתהליכים‬ ‫ההתבוננות‬ ‫ממדי‬ ‫והרחבת‬ ‫נוספת‬ ‫פרספקטיבה‬ .‫בארגונו‬ :‫המודעות‬ ‫מבחן‬
 • 9. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫המתווך‬ ‫שהנו‬ ,‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫שמנהל‬ ‫חשוב‬ ‫גם‬ ,‫הארגון‬ ‫לבין‬ ‫חיצוני‬ ‫יועץ‬ ‫שבין‬ ‫המרכזי‬ ‫את‬ ‫המאפיינים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫תהליכים‬ ‫יזהה‬ ‫בדיאלוג‬ ‫כבר‬ ‫קיומם‬ ‫את‬ ‫ויסמן‬ ‫ארגונו‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫היועץ‬ ‫עם‬ ‫הראשוני‬ .‫התהליך‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬ :‫הזיהוי‬ ‫מבחן‬
 • 10. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לזיהוי‬ ‫שאלון‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫על‬ ‫לשאול/לדעת‬ ‫רוצה‬ ‫איני‬ ‫מה‬ ?‫כך‬ ‫מה‬ ‫דבר‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫יכולה‬ ‫אליו‬ ‫שידיעתו/התייחסות‬ ‫לאיים‬ ?‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫עלי‬ ‫לאיים‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בארגון‬ ‫אחרים‬ ‫על‬ ?‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫מהו‬ ?‫כמכלול‬ ‫לעבודה‬ ‫אותי‬ ‫מניע‬ ‫מה‬ ?‫בארגון‬ ‫אותי‬ ‫דוחה‬ ‫ומה‬ ‫מושך‬ ‫מה‬ ?‫בארגון‬ ‫אני‬ ‫הארגון‬ ‫לצירי‬ ‫ביחס‬ ‫למלא‬ ‫שניתן‬ ‫שאלון‬ ‫של‬ ‫דוגמא‬ ‫להלן‬ ‫מודעים‬ ‫הלא‬ ‫התהליכים‬ ‫בזיהוי‬ ‫לסייע‬ ‫ובכך‬ ‫השונים‬ :‫בו‬ ‫המתרחשים‬ ‫מודע‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫רמה‬
 • 11. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לזיהוי‬ ‫שאלון‬ ‫המשך‬ - ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫לומר/לדעת‬ ‫אסור‬ ‫מה‬ ?‫שלנו‬ ‫למרות‬ ,‫שבגללה‬ ‫הסיבה‬ ‫מהי‬ ‫לנו/קשה‬ ‫אסור‬ ,‫בארגון‬ ‫הקושי‬ ?‫יועץ‬ ‫להזמין‬ ‫לנו‬ ‫שיועץ‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫מה‬ ?‫ארגוננו‬ ‫על‬ ‫ידע/יגלה‬ ‫לדבר‬ ‫אסור‬ ‫עליהם‬ ‫הדברים‬ ‫מה‬ ?‫בארגון‬ ‫על‬ ‫לדעת‬ /‫לומר‬ ‫לנו‬ ‫מותר‬ ‫מה‬ ?‫שלנו‬ ‫הארגון‬ /‫ידע‬ ‫שיועץ‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫מה‬ ‫על‬ /‫אחרים‬ ‫עלי/על‬ ‫יגלה‬ ?‫הארגון‬ ‫ארגו‬ ‫ן‬ ‫מודע‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫רמה‬
 • 12. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לזיהוי‬ ‫שאלון‬ ‫המשך‬ - ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫מפתחים‬ ‫אנו‬ ‫עליו‬ ‫הבסיס‬ ‫מהו‬ ‫בינינו‬ ‫הגומלין‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ?‫הארגוניות‬ ‫למשימות‬ ‫על‬ ‫משלמים‬ ‫שאנו‬ ‫המחיר‬ ‫מהו‬ ?‫כך‬ ‫שאנו‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מה‬ ?‫ללקוחותינו‬ ‫נותנים‬ ‫המנחים‬ ‫היעדים‬ ‫מהם‬ ?‫אותי‬ ‫משימ‬ ‫ה‬ ‫ומהן‬ ‫לקוחותינו‬ ‫של‬ ‫הזהות‬ ‫מהי‬ ?‫שלהם‬ ‫האמונות‬ ?‫הלקוחות‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫איננו‬ ‫מה‬ ‫מצפים‬ ‫לקוחותינו‬ ‫למה‬ ?‫מאתנו‬ ?‫לקוחותינו‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬ ‫לקוח‬ ‫מודע‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫רמה‬
 • 13. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫ארגוניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לזיהוי‬ ‫שאלון‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫היינו‬ ‫שהכי‬ ‫השאלות‬ ‫שתי‬ ‫מהן‬ ?‫עתידות‬ ‫מגיד‬ ‫לשאול‬ ‫רוצים‬ ?‫נדע‬ ‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫על‬ ‫לדעת‬ ‫אותי‬ ‫מפחיד‬ ‫מה‬ ?‫הארגון‬ ‫פועל‬ ‫בה‬ ‫הסביבה‬ ‫והפחות‬ ‫הטובים‬ ‫הדברים‬ ‫מה‬ ‫מיחסינו‬ ‫מעבירים‬ ‫שאנו‬ ‫טובים‬ ?‫הארגון‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫לסביבה‬ ‫בשוק‬ ‫והמגמות‬ ‫הכיוונים‬ ‫מה‬ ?‫שלנו‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫ומהקידום‬ ‫הארגון‬ ‫מהצלחת‬ ?‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫סביב‬ ‫ה‬ ‫מודע‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫רמה‬
 • 14. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ .‫היישום‬ ‫שלב‬ ‫בא‬ ,‫והזיהוי‬ ‫המודעות‬ ‫לאחר‬ ‫לכך‬ ‫לדאוג‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫על‬ ‫הרצוי‬ ‫השינוי‬ ‫תהליך‬ ‫ובהגדרת‬ ‫שבהבניה‬ ‫הלא‬ ‫לתהליכים‬ ‫גם‬ ‫התייחסות‬ ‫תהייה‬ ,‫לארגון‬ ‫ובירור‬ ‫עיבודם‬ ,‫חשיפתם‬ – ‫מודעים‬ .‫הארגון‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫והשלכותיהם‬ ‫משמעויותיהם‬ :‫היישום‬ ‫מבחן‬
 • 15. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫לחיבור‬ ‫אפשריים‬ ‫כלים‬ :‫בארגון‬ ‫המתקיימים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫לתהליכים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫על‬ ‫שהתבצע‬ ‫הזיהוי‬ ‫לאור‬ :‫שיקולים‬ ‫מספר‬ ‫להפעיל‬ •‫לבשלות‬ ‫ביחס‬ ‫שלב‬ ‫ובאיזה‬ ‫לארגון‬ ‫לחשוף‬ ‫עליו‬ ‫מה‬ .‫הארגונית‬ •‫מודעים‬ ‫הלא‬ ‫התהליכים‬ ‫לאור‬ ‫הרצוי‬ ‫הייעוצי‬ ‫הסגנון‬ ‫מה‬ ‫עימות/הכלה‬ ‫יכולת‬ ;‫הדרוש‬ ‫הסמכות‬ ‫סגנון‬ ‫-למשל‬ ‫שזוהו‬ .'‫וכד‬ •‫הלא‬ ‫לתהליכים‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ‫השינוי‬ ‫תהליך‬ ‫בניית‬ ‫גבוהה‬ ‫רמה‬ ‫קיימת‬ ‫בה‬ ‫בחברה‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ – ‫שזוהו‬ ‫מודעים‬ ‫דיסאינטגרציה‬ ‫של‬‫השינוי‬ ‫בתהליך‬ ‫משלבים‬ ‫מי‬ ‫את‬ – .‫ומתי‬
 • 16. "‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ,‫יעוץ‬ – "‫טל‬ – ‫אל‬ ‫סיכום‬ ‫ולכאורה‬ ‫ארגונו‬ ‫של‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫הנו‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫לגמרי‬ ‫עצמו‬ ‫לנטרל‬ ‫שיוכל‬ ‫לכך‬ ‫לצפות‬ ‫ריאלי‬ ‫זה‬ ‫אין‬ .‫בו‬ ‫המתרחשים‬ ‫מתהליכים‬ ‫ארגוניים‬ ‫בתהליכים‬ ‫כנמצא‬ ‫המיוחדת‬ ‫עמדתו‬ ‫דווקא‬ ,‫אולם‬ ‫בצורה‬ ‫לתרגם‬ ‫לו‬ ‫לאפשר‬ ‫יכולה‬ ,‫בהם‬ ‫להתבונן‬ ‫יכולת‬ ‫ובעל‬ .‫חיצוני‬ ‫לגורם‬ ‫ביותר‬ ‫העמוקים‬ ‫הארגוניים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫נכונה‬ ‫והתייחסות‬ ‫זיהויים‬ ,‫שתוארו‬ ‫לתהליכים‬ ‫המודעות‬ ‫חידוד‬ ‫משאבי‬ ‫למנהל‬ ‫יסייע‬ ,‫ארגוני‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫אליהם‬ ‫הלא‬ ‫הארגוניות‬ ‫הפנטזיות‬ ‫בשירות‬ ‫מלפעול‬ ‫להימנע‬ ‫האנוש‬ ‫בין‬ ‫יותר‬ ‫ואפקטיבי‬ ‫מקצועי‬ ‫מתווך‬ ‫גורם‬ ‫ולהוות‬ ‫ממומשות‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫וללוות‬ ‫לסייע‬ ‫שמוזמנים‬ ‫חיצוניים‬ ‫ליועצים‬ ‫ארגונו‬ .‫שונים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתהליכי‬