Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Elfiske

634 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Elfiske

  1. 1. ElfiskeAnvänds för att undersöka fiskbestånd ivattendragFångar effektivt alla fiskar oavsett om detär små yngel eller om de väger 10 kilo.Får endast användas i vetenskapligt syfte.Tillstånd krävs från Länsstyrelsen.Länsstyrelsen provfiskar drygt 300lokaler varje år för att övervakamiljötillståndet och följa effekterna avkalkning.
  2. 2. En elfiskare på väg till jobbet. På ryggen bärs det bensindrivna elverket. Håv och elfiskestav bärs i handen.
  3. 3. Elverket till vänster är monterat på en s.k brandkårsram. Transformatorn till höger sitter på en ryggsäck.I ryggsäcken bärs även kabeln.
  4. 4. Vid elfisket förs staven mot håven. Det elektriska fältet gör att fisken dras mot staven och bedövas.
  5. 5. Linda håvar upp några fiskar och placerar dem i den röda hinken med bedövningsmedel.
  6. 6. Den bedövade fisken mäts och vägs. I detta fall en tvåsomrig laxunge på 98 mm som väger 8 gram.
  7. 7. Efter vägning och mätning förvaras fisken i en sump i väntan på att alla tre utfiskningar ska vara klara.Därefter får fisken återvända till vattendraget.
  8. 8. 10 Årsungar Äldre 9Mediantäthet av öring (ind/100 m2 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Innan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kalkning År efter kalkning Så här har tillgången på öring utvecklats i kalkade vattendrag. Vi har använt drygt 3 000 provfisken som underlag till figuren.

×