Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Publicité
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc
Prochain SlideShare
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Tài Chính Ngân Hàng Thương Mại Công Thương.docxBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Tài Chính Ngân Hàng Thương Mại Công Thương.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 44
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Publicité

Dernier(20)

Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.doc

 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------------------------------------- KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH CỐNG QUỲNH Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Phú Quốc Sinh viên thực hiện: Lê Thị Minh Thư Khóa - Lớp: K.2012-tp2 - Ngân hàng Chuyên ngành: Ngân hàng Niên khóa
 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com i Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CẢM ƠN Để có được những kết quả như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong Khoa Ngân hàng của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM những người đã dìu dắt và truyền đạt kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Và trên hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:  TS Phạm Phú Quốc đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.  Ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh, nơi em có cơ hội thực tập và thực hiện đề tài. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, với vốn kiến thức còn hạn hẹp nên không thể tránh khỏi những thiếu sót cần phải bổ sung và hoàn thiện tốt hơn. Rất mong được sự đóng góp của thầy cô cùng Ban lãnh đạo của ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh. Trân trọng !
 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... TP.HCM, ngày … tháng … năm 2016 Đơn vị thực tập
 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... TP.HCM, ngày … tháng … năm 2016 Giảng viên hướng dẫn
 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung SCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn CN Chi nhánh PGD Phòng giao dịch CBNV Cán bộ nhân viên KH Khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước TMCP Thương mại Cổ phần NHTM Ngân hàng Thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm HĐV Huy động vốn VHĐ Vốn huy động VHĐCKH Vốn huy động có kỳ hạn KSNB Kiểm soát nội bộ HC-NS Hành chính – Nhân sự
 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU  Bảng 1.1. Kết quả kinh doanh của SCB – CN Cống Quỳnh giai đoạn 2014 – 2016 (Trang 12)  Bảng 2.1. Quy mô nguồn vốn huy động giai đoạn 2014 – 2016 (Trang 21)  Bảng 2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền giai đoạn 2014 – 2016 (Trang 23)  Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn giai đoạn 2014 - 2016 (Trang 25)  Bảng 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm giai đoạn 2014 – 2016 (Trang 26)  Bảng 2.5. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn tại CN Cống Quỳnh (Trang 28)
 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ  Biểu đồ 1.1. Doanh thu và lợi nhuận  Biểu đồ 2.1. Tổng nguồn vốn huy động  Biểu đồ 2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền giai đoạn 2014 - 2016  Biểu đồ 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm giai đoạn 2014 - 2016
 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH CỐNG QUỲNH 1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn có nguồn gốc xuất thân từ Ngân hàng TMCP Quế Đô trước đây. Ngân hàng TMCP Quế Đô được thành lập từ năm 1992. Sau 5 năm hoạt động, đến năm 1997 đổi tên thương hiệu mới là Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Trải qua 11 năm hình thành, đi vào hoạt động, củng cố, phát triển, đến tháng 4 năm 2003 thương hiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn chính thức được giới thiệu trên thương trường thay thế cho thương hiệu Ngân hàng TMCP Quế Đô trước kia.  Tên tiếng Anh: Sài Gòn Commercial Bank, viết tắt là SCB.  Hội sở chính: 193-203, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  Giấy phép hoạt động số: 00018/HH-GF  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103001562(đăng ký lần đầu, ngày 30/6/1992 số đăng ký kinh doanh gốc: 059019, đăng ký lại lần thứ 1 ngày 16/4/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 19/12/2005)  Số điện thoại: (848) 9206501.  Fax: (848) 9206505.  Địa chỉ email: scb@scb.com.vn  Trang web: www.scb.com.vn  Telex: 811558SCBVT, SWIFT: SACLVNVX.
 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 5 1.1.2. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Các hội đồng Văn phòng hội đồng quản trị Tổng giám đốc Khối khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Ngân quỹ Khối phát triển kinh doanh Khối giám sát điều hành Khối quản trị nguồn lực Khối CNTT & Ngân hàng điện tử Ban kiểm toán nội bộ Ban đảm bảo chất lượng Ban chiến lược Phòng quan hệ quốc tế Sở giao dịch, các chi nhánh, phòng giao dịch Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn 1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng 1.1.3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ Nghiệp vụ này phản ánh quá trình hình thành vốn cho hoạt động kinh doanh của NHTM, cụ thể bao gồm các nghiệp vụ sau:  Nghiệp vụ huy động vốn: + Nghiệp vụ nhận tiền gửi: Đây là nghiệp vụ phản ánh hoạt động Ngân hàng nhận các khoản tiền gửi từ các doanh nghiệp để thanh toán hoặc với mục đích bảo quản tài sản mà từ đó NHTM có thể huy động được. Ngoài ra NHTM cũng có thể huy động các khoản tiền nhàn rỗi của cá nhân
 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 6 hay các hộ gia đình được gửi vào Ngân hàng với mục đích bảo quản hoặc hưởng lợi từ số tiền gửi. + Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá: Các NHTM phần lớn sử dụng nghiệp vụ này để thu hút các khoản vốn có tính thời hạn tương đối dài và ổn định, nhằm đảm bảo khả năng đầu tư, khả năng cung cấp đủ các khoản tín dụng mang tính trung và dài hạn vào nền kinh tế. Hơn nữa, nghiệp vụ này cũng giúp các NHTM giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh.  Nghiệp vụ đi vay: nghiệp vụ này được các NHTM sử dụng thường xuyên nhằm mục đích tạo vốn kinh doanh cho mình bằng việc vay các tổ chức tín dụng trên thị trường tiền tệ và vay Ngân hàng nhà nước dưới các hình thức tái chiết khấu hay vay có đảm bảo… Trong đó các khoản vay từ Ngân hàng nhà nước chủ yếu nhằm tạo sự cân đối trong điều hành vốn của bản thân NHTM khi mà nó tự cân đối được nguồn vốn trên cơ sở khai thác tại chỗ.  Nghiệp vụ huy động vốn khác: ngoài 03 nghiệp vụ huy động cơ bản trên, NHTM còn có thể tạo vốn kinh doanh cho mình thông qua việc nhận làm đại lý hay ủy thác vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đây là khoản vốn huy động không thường xuyên của NHTM, thường để nhận được khoản vốn này đòi hỏi các Ngân hàng phải lập ra các dự án cho từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng phù hợp với đối tượng các khoản vay.  Vốn tự có của NHTM: đây là vốn thuộc quyền sở hữu của NHTM. Lượng vốn này chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng song lại rất quan trọng là điều kiện pháp lý bắt buộc khi bắt đầu thành lập Ngân hàng. Do tính chất thường xuyên ổn định, Ngân hàng có thể sử dụng nó vào các mục đích khác nhau như trang bị cơ sở vật chất, nhà
 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 7 xưởng, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho bản thân Ngân hàng, cho vay, đặc biệt là tham gia đầu tư góp vốn liên doanh. Trong thực tế nguồn vốn này không ngừng được tăng lên từ kết quả hoạt động kinh doanh của bản thân Ngân hàng mang lại 1.1.3.2. Nghiệp vụ tài sản có Đây là nghiệp vụ phản ánh quá trình sử dụng vốn của NHTM vào các mục đích khác nhau nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Nghiệp vụ tài sản có bao gồm các nghiệp vụ cụ thể sau:  Nghiệp vụ ngân quỹ: Nghiệp vụ này phản ánh các khoản vốn của NHTM được dùng với mục đích đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán hiện thời cũng như khả năng thanh toán nhanh của NHTM và thực hiện quy định về dự trữ bắt buộc do Ngân hàng nhà nước đề ra.  Nghiệp vụ cho vay: Đây là nghiệp vụ quan trọng bậc nhất trong hoạt động quản lý tài sản có của NHTM. Nghiệp vụ này đóng góp phần lớn lợi nhuận trong quá trình hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng. Thông qua nghiệp vụ này mà Ngân hàng cung cấp các khoản tín dụng ngắn, trung và dài hạn cho các thành phần kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.  Nghiệp vụ đầu tư tài chính: Bên cạnh nghiệp vụ tín dụng, các NHTM cũng dùng số vốn huy động được từ dân cư, từ các tổ chức kinh tế - xã hội để đầu tư vào nền kinh tế dưới các hình thức như: hùn vốn, góp vốn, kinh doanh chứng khoán trên thị trường …và trực tiếp thu lợi nhuận từ các khoản đầu tư đó. 1.1.3.3. Nghiệp vụ trung gian
 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 8 Thực hiện nghiệp vụ trung gian là Ngân hàng cung ứng các dịch vụ phục vụ khách hàng như thực hiện các lệnh chi trả, các dịch vụ do các chủ tài khoản yêu cầu trên cơ sở đó ngân hàng thu phí dịch vụ. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá đặc biệt là trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hoạt động thu - chi hộ, chuyển tiền qua Ngân hàng ngày càng được mở rộng và phát triển. Các Ngân hàng đã không ngừng áp dụng những tiến bộ thành tựu khoa học công nghệ, kết hợp với uy tín kinh doanh của Ngân hàng làm cho nghiệp vụ này ngày càng được mở rộng về quy mô và thay đổi về chất. 1.1.4. Kết quả kinh doanh trong thời gian vừa qua 1.2. Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 9  Tên giao dịch tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Cống Quỳnh  Tên tiếng Anh: Saigon Commercial Bank– Cong Quynh Branch.  Địa chỉ: 242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  Hiện nay Chi nhánh Cống Quỳnh bao gồm 02 Phòng giao dịch, 12 máy ATM và có mối quan hệ rộng lớn với nhiều đối tượng khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội.  Số điện thoại: 083 920 6501  Số Fax: 086 291 7145 1.2.2. Cơ cấu tổ chức  Giám đốc: Là người có trách nhiệm điều hành tổ chức thực hiện của chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về mọi mặt hoạt động của chi nhánh.  Phó giám đốc: là người có trách nhiệm quản lý phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán, phòng ngân quỹ đồng thời chịu sự chỉ đạo của Giám đốc. Giám Đốc PGĐ KSNB HC-NS Kế toán Ngân quỹ Tín dụng PGD1 PGD2
 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 10  Phòng Tín dụng: + Tham mưu cho Ban điều hành về việc xây dựng chính sách tín dụng, chiến lược đầu tư trung hạn, dài hạn và kế hoạch hàng năm của SCB đối với khách hàng. + Tham mưu xây dựng quy chế, quy trình chuẩn của SCB đối với hoạt động kinh doanh. + Tổ chức triển khai, quản lý và hỗ trợ hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống SCB nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận tăng trưởng, hoạt động kinh doanh hiệu quả và an toàn theo kế hoạch do Ban Điều hành giao. + Quản lý, giám sát, tập huấn triển khai bảo đảm việc thực hiện quy chế, quy trình, chính sách tín dụng được thống nhất, minh bạch trong toàn Ngân hàng. + Phối hợp các Phòng, Ban xác định danh mục cho vay của SCB trong từng thời kỳ, định mức tiêu chuẩn dòng sản phẩm đối với khách hàng.  Phòng Kế toán: + Quản lý hoạt động tài chính, kế toán toàn Ngân hàng nhằm đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán theo quy định và cung cấp thông tin kế toán quản trị. + Xây dựng các quy trình, quy chế, hướng dẫn hạch toán cho toàn hệ thống SCB. + Thực hiện công tác kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị và kế toán chi tiết.  Phòng Ngân quỹ: + Quản lý kho quỹ Hội sở hoạt động an toàn hiệu quả, xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt được nhanh chóng, chính xác, kịp thời.
 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 11 + Quản lý tiền mặt tại Hội sở. + Cân đối quỹ tiền mặt cho nhhu cầu toàn Ngân hàng.  Phòng tổ chức nhân sự: + Quản lý hiệu quả chức năng nhân sự nhằm thu hút, duy trì và phát triển một đội ngũ nhân viên chất lượng cao cho Ngân hàng. + Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự. + Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các lĩnh vực trong công tác lao động tiền lương, công tác đào tạo.  Phòng Kiểm soát nội bộ: + Tham mưu cho Giám Đốc xây dựng và ban hành các cơ chế-chính sách, các quy chế, quy trình làm cơ sở pháp lý trong quá trình hoạt động, tham mưu trong công tác quản trị điều hành hoạt động của SCB trong mọi lúc, mọi nơi đều thông suốt, tuân thủ đúng pháp luật, kiểm soát rủi ro, phát triển an toàn, hiệu quả. + Tham mưu cho Giám đốc về việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ nhân viên và hoạt động của SCB. + Trực tiếp quản lý và điều hành hệ thống kiểm tra - kiểm soát nội bộ (KTKSNB) trong toàn hệ thống thực hiện công tác KTKSNB trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của SCB theo đúng quy chế, quy trình và quy định của SCB; đôn đốc kiểm tra, giám sát, báo cáo Tổng Giám Đốc về tình hình chỉnh sửa các sai sót theo kiến nghị của Thanh tra NHNN, của các ngành chức năng và của KTKSNB. + Đầu mối làm việc với Thanh tra NHNN và các cơ quan ban ngành hữu quan theo sự phân công, uỷ nhiệm của Giám Đốc. 1.2.3. Tình hình hoạt động trong thời gian qua
 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 12 Bảng 1.1. Kết quả kinh doanh của SCB – CN Cống Quỳnh giai đoạn 2015–2016 (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Chỉ tiêu 2014 2015 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 +/- % +/- % Tổng doanh thu 5.7 7.88 13.40 2.18 38.25 5.52 70.12 Tổng chi phí 2.3 3.28 4.46 0.98 42.61 1.18 36.24 Tổng lợi nhuận trước thuế 3.4 4.6 8.91 1.2 35.29 4.31 93.85 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán SCB - CN Cống Quỳnh) Dựa vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy Ngân hàng SCB - Chi nhánh Cống Quỳnh đang trong giai đoạn phát triển. Doanh thu tăng đều qua các năm, doanh thu năm 2015 tăng hơn năm 2014 là 38,25% tương đương 2.18 tỷ đồng. Doanh thu năm 2016 tăng hơn năm 2015 là 70.12%, tương đương 5.52 tỷ đồng. Doanh thu tăng là dấu hiệu khả quan, chứng tỏ chi nhánh đang hoạt động tốt. Doanh thu tăng kéo theo lợi nhuận tăng, lợi nhuận năm 2015 tăng hơn năm 2014 là 35.29% tương đương 1.2 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2016 tăng hơn năm 2015 là 93.85% tương đương 4.31 tỷ đồng. Điều này có thể giải thích là do Chi nhánh đã tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác tăng nhẹ không đáng kể.
 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 13 Biểu đồ 1.1: Doanh thu và lợi nhuận Năm 2016 kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn thử thách. Tuy nhiên, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ, NHNN, kết thúc năm nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực: GDP tăng 5,89%, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục trên 96,3 tỷ USD, hạn chế nhập siêu dưới mức 10%, tỷ lệ lạm phát giảm mạnh trong các tháng cuối năm, an sinh, phúc lợi được đảm bảo, kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định. Trong bối cảnh đó, toàn hệ thống ngân hàng SCB đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt cùng lúc 2 nhiệm vụ: hoạt động kinh doanh phát triển an toàn, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực quốc tế và phát huy vai trò là một NHTM chủ lực của nền kinh tế, tích cực đi đầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ và NHNN. Kết thúc năm tài chính 2015, hoạt động kinh doanh của ngân hàng SCB tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, hiện đại và hội nhập với kinh tế thế giới; uy tín, thương hiệu được nâng cao trên cả thị trường trong nước và quốc tế.
 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH CỐNG QUỲNH 2.1. Những quy định chung trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP 2.1.1. Điều kiện khi khách hàng giao dịch Tiền gửi tiết kiệm tại SCB - Khách hàng là cá nhân: + Cá nhân Việt nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt nam (khi gửi tiết kiệm bằng VND) + Người cư trú là cá nhân Việt nam (khi gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ) + Là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự nước Việt nam. + Khách hàng tiền gửi là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự chỉ được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm thông qua Người giám hộ. - Khách hàng là Doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hợp pháp theo quy định của nước Việt nam. 2.1.2. Số tiền gửi - Số tiền gửi tối thiểu: + Khách hàng cá nhân: 500.000VND; 5USD hoặc ngoại tệ khác tương đương. + Khách hàng doanh nghiệp: 1.000.000VND hoặc 20USD hoặc ngoại tệ khác tương đương. - Không quy định số tiền gửi tối đa 2.1.3. Thủ tục thực hiện giao dịch - Khách hàng cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực. - Khách hàng doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mẫu dấu doanh nghiệp, Quyết định bổ nhiệm.
 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 15 2.1.4. Các quy định khác Các quy định khác về kỳ hạn, lãi suất, hình thức lĩnh lãi, rút vốn trước hạn, ủy quyền, chuyện nhượng, đồng sở hữu,… tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể do SCB quy định. 2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Trong thời gian qua Ngân hàng đã đưa ra những chính sách phù hợp, nắm bắt được nhu cầu và thói quen kinh doanh của người dân, tung ra những sản phẩm phù hợp thu hút được nhiều khách gửi tiền. Đánh giá hiệu quả huy động là một việc hết sức quan trọng và cần thiết của các Ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cống Quỳnh nói riêng, từ kết quả đánh giá đó Ngân hàng sẽ đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, nhược điểm và đưa ra những giải pháp nhằm làm cho công tác huy động vốn có hiệu quả hơn. Để đánh giá tình hình huy động vốn ta sử dụng các chỉ tiêu sau: 2.2.1. Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn Việc đánh giá chỉ tiêu này cho ta biết được khả năng huy động vốn đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nguồn vốn của của Ngân hàng và cũng cho ta biết trong một đồng vốn của Ngân hàng có bao nhiêu đồng vốn được huy động từ bên ngoài. Nguồn vốn huy động ngày càng tăng, điều đó cho thấy Đơn vị hoạt động ngày càng có hiệu quả 2.2.2. Tỷ số vốn huy động có kỳ hạn trên tổng vốn huy động Chỉ tiêu này thể hiện tính ổn định tại một tổ chức tín dụng, nếu tỷ lệ này quá lớn nó sẽ làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng, nhưng nếu tỷ lệ này quá nhỏ thì Ngân hàng không thể chủ động trong cho vay. Với loại vốn này thì Ngân hàng có thể an tâm cho vay vốn khoảng 80% nguồn vốn huy động, nguyên nhân là do khách hàng đợi đến đáo hạn mới rút tiền gửi, rất ít khi rút tiền sớm. 2.2.3. Tỷ số chi phí huy động vốn trên tổng chi phí Tất cả chi phí hoạt động của Đơn vị sẽ được cộng dồn và được thể hiện trong bảng cân đối kế toán. Do vậy, việc phân tích tỷ số chi phí huy động vốn trên tổng chi phí có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác huy động
 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 16 vốn. Nếu như chỉ số này càng thấp thì cho thấy hoạt động huy động vốn của Ngân hàng càng đạt hiệu quả cao. 2.2.4. Tính ổn định của nguồn vốn Tính ổn định của nguồn vốn bao gồm ổn định về khối lượng, tốc độ tăng trường, cơ cấu nguồn vốn. Nguồn vốn tăng đều qua các năm, đạt mục tiêu về nguồn vốn đặt ra và có độ gia tăng đều đặn là nguồn vốn tăng trưởng ổn định. Khối lượng vốn huy động ngày càng tăng chứng tỏ quy mô vốn ngày càng lớn. 2.3. Các hình thức huy động vốn Thông thường nguồn vốn huy động chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong kết cấu nguồn vốn của Ngân hàng, nó rất cần thiết và không thể thiếu, đảm bảo cho Ngân hàng có thể hoạt động một cách bình thường. Quá trình huy động vốn chủ yếu dưới các hình thức sau: 2.3.1. Huy động vốn từ việc nhận tiền gửi của khách hàng:  Tiền gửi của các tổ chức kinh tế: Đây là một bộ phận vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi được giải phóng khỏi quá trình luân chuyển chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng cho những mục tiêu định sẵn vào một thời hạn nhất định. Tổ chức kinh tế có các loại tiền gửi sau: + Tiền gửi không kỳ hạn  Tiền gửi thanh toán  Tiền gửi không giao dịch + Tiền gửi có kỳ hạn  Tiền gửi của các tầng lớp dân cư: + Tiền gửi thanh toán + Tiền gửi tiết kiệm
 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 17 2.3.2. Huy động vốn bằng cách phát hành giấy tờ có giá:  Kỳ phiếu Ngân hàng: Là giấy nhận nợ của Ngân hàng cam kết trả lãi và gốc sau một thời gian nhất định. Kỳ phiếu được phát hành thường xuyên và có tính chất ngắn hạn thường là 12 tháng. Nó mang đặc điểm là tính ổn định cao, tính tập trung cao, lãi suất cao hơn so với tiền gửi cùng kỳ hạn và nhằm mục đích để sinh lời, để sử dụng cho các tài sản tài chính có tính lỏng cao.  Trái phiếu Ngân hàng: Là giấy nhận nợ của Ngân hàng cam kết với khách hàng trả gốc và lãi sau một thời gian nhất định. Trái phiếu Ngân hàng cũng mang một số đặc điểm giống kỳ phiếu nhưng để phân biệt giữa trái phiếu và kỳ phiếu Ngân hàng là kỳ hạn của trái phiếu Ngân hàng thường là trung và dài hạn.  Chứng chỉ tiền gửi (CDs): CDs là một hình thức giấy nợ do NHTM thỏa thuận với khách hàng và được phát hành nhằm thu hút vốn tạm thời dư thừa của các cá nhân ,các công ty và chính phủ. Lãi suất chứng chỉ dài hạn được xác định ngay trên tờ chứng chỉ hoặc được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Đối với chứng chỉ tiền gửi có thể áp dụng ba phương thức trả lãi sau: trả lãi trước, sau hoặcnlaix trả định kỳ. 2.3.3. Huy động vốn qua đi vay Các NHTM có thể vay vốn từ các Ngân hàng khác hoặc vay NHTW:  Vay từ các Ngân hàng khác: khi thiếu vốn giao dịch các NHTM có thể tiến hành vay vốn từ các Ngân hàng khác thông qua thị trường tiền tệ liên Ngân hàng. Các Ngân hàng thỏa thuận với nhau về lãi suất, kỳ hạn, quy mô của khoản tiền vay. Chi phí của khoản tiền vay này
 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 18 thường cao, thời gian vay ngắn nên hiệu quả mang lại từ việc sử dụng nguồn vốn này không cao.  Vay từ NHTW: Với vai trò là người cho vay cuối cùng NHTW luôn cho các NHTM vay với một mức giá nhất định đó là lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu được NHTW sử dụng như một công cụ điều tiết vĩ mô để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ, tùy vào đặc điểm của nền kinh tế mà lãi suất có thể tăng hoặc giảm. 2.3.4. Huy động vốn từ các nguồn khác: Được hình thành thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng của Ngân hàng, như: vốn ủy thác, vốn trong thanh toán, vốn từ đại lý. 2.4. Các sản phẩm tiền gửi 2.4.1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn  Đặc điểm sản phẩm + Đối tượng: Khách hàng cá nhân. + Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn. + Loại tiền gửi: VND, ngoại tệ SCB niêm yết. + Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND; 50 USD, ngoại tệ khác có giá trị quy đổi tương đương. + Khi KH đến gửi tiền thì SCB phải mở Thẻ tiết kiệm để theo dõi nhưng không ghi lãi suất lên Thẻ tiết kiệm này. + Lãi suất: Theo biểu lãi suất của Sản phẩm do SCB công bố trong từng thời kỳ. + Cách thức trả lãi: Tiền lãi tự động nhập vào vốn hàng tháng hoặc vào ngày rút hết số dư tài khoản TGTK không kỳ hạn và thường tính lãi theo nhóm ngày gửi tiền. + Rút tiền: KH có thể rút một phần hoặc toàn bộ số. KH phải trả phí kiểm điếm theo quy định của SCB.  Tiện ích sản phẩm
 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 19 + Lãi suất cạnh tranh. + Linh hoạt trong việc sử dụng vốn. + Tài khoản có tính thanh khoản cao. 2.4.2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Là hình thức tiền gửi tiết kiệm mà khách hàng cá nhân sử dụng với mục đích tiết kiệm và được hưởng lãi suất.  Đặc điểm sản phẩm + Đối tượng: Khách hàng cá nhân. + Kỳ hạn gửi: Từ 01 tháng đến 36 tháng . + Loại tiền gửi: VND và ngoại tệ SCB niêm yết. + Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 đồng, 50 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị quy đổi tương đương. + Lãi suất: Theo biểu lãi suất của Sản phẩm do SCB công bố trong từng thời kỳ. Ở những kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khách hàng được hưởng một số chính sách cộng thêm lãi suất nếu thỏa điều kiện như: Chính sách khách hàng “Trung niên cao tuổi”, chính sách “khách hàng VIP”, chính sách “Tiện ích song hành”,... + Cách thức trả lãi: Tiền lãi tự động nhập vào vốn hàng tháng hoặc vào ngày rút hết số dư.  Tiện ích sản phẩm + Lãi suất cạnh tranh. + Thuận tiện trong giao dịch. + Thủ tục nhanh chóng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. 2.4.3. Tiết kiệm Phú Quý  Đặc điểm sản phẩm + Đối tượng: Khách hàng cá nhân gửi VND. + Kỳ hạn gửi: Từ 6 tháng đến 12 tháng. + Lãi suất: Theo biểu lãi suất của sản phẩm do SCB công bố trong từng thời kỳ. Ngoài ra khách hàng còn được hưởng ưu đãi cộng
 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 20 thêm lãi suất nếu thỏa điều kiện các chính sách: Trung niên cao tuổi, Tiện ích song hành, khách hàng VIP. + Hình thức lĩnh lãi: hàng tháng hoặc cuối kỳ.  Tiện ích sản phẩm + Lãi suất cạnh tranh. + Khách hàng có thể đăng ký kỳ hạn kéo dài thêm 12 tháng vào bất kỳ thời điểm nào sau khi gửi và trước khi Thẻ tiết kiệm đến hạn với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi thông thường do SCB công bố tại thời điểm đến hạn của Kỳ hạn ban đầu + Biên độ 0,3%/năm. + Khách hàng được rút vốn một phần hoặc toàn bộ trước hạn. + Khách hàng được thực hiện vay cầm cố sổ tiết kiệm. 2.4.4. Tiết kiệm Kỳ hạn vàng – Lãi suất vàng  Đặc điểm sản phẩm + Đối tượng: Khách hàng cá nhân gửi VND. + Kỳ hạn gửi: 13, 15, 18, 24 và 36 tháng. + Số tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 VND. + Lãi suất: Theo biểu lãi suất của sản phẩm do SCB công bố trong từng thời kỳ. Ngoài ra khách hàng còn được hưởng ưu đãi cộng thêm lãi suất nếu thỏa điều kiện các chính sách: Trung niên cao tuổi, Tiện ích song hành, khách hàng VIP. + Hình thức lĩnh lãi: lĩnh lãi cuối kỳ.  Tiện ích sản phẩm + Lãi suất cạnh tranh. + Khách hàng được rút vốn một phần hoặc toàn bộ trước hạn. + Khách hàng được thực hiện vay cầm cố sổ tiết kiệm. 2.5. Thực trạng huy động vốn tại SCB - CN Cống Quỳnh 2.5.1. Tình hình nguồn vốn huy động tại SCB – CN Cống Quỳnh  Bảng 2.1. Quy mô nguồn vốn huy động giai đoạn 2014 – 2016 (Đơn vị tính: Triệu đồng) Chỉ tiêu Năm Năm Năm So sánh So sánh
 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 21 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % Tổng nguồn VHĐ 3.129,74 4.002,08 4.454,02 872,34 27,87 451,94 11,29 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán SCB - CN Cống Quỳnh)  Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động giai đoạn 2014 – 2016 Biểu đồ 2.1. Tổng nguồn vốn huy động Nhận xét:  Tổng nguồn vốn tăng qua các năm thấy năm 2015 tăng 27,87% so với năm 2014 tương đương tăng 873,34 triệu đồng, năm 2016 tăng 451,94 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 11,29% so với năm trước.  Nhìn vào biểu đồ ta thấy quy mô nguồn vốn của CN Cống Quỳnh tương đối lớn với tốc độ tăng trưởng khá ổn định chứng tỏ công tác huy động vốn có hiệu quả. Điều này càng giúp cho CN giữ vững vị
 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 22 thế và vai trò của mình đối với SCB. Cung ứng được những nguồn vốn cho sự phát triển và mở rộng hoạt động của CN. Qua đó, cho thấy Ngân hàng đã có những chính sách để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, các tổ chức kinh tế để đảm bảo hoạt động kinh doanh cho CN, làm giảm sự phụ thuộc của mình vào Hội Sở về nguồn vốn kinh doanh. 2.5.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động tại SCB - CN Cống Quỳnh Trong những năm gần đây, trước diễn biến phức tạp của thị trường vốn và sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM, CN Cống Quỳnh luôn giữ vững nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt đó là công tác huy động vốn. CN đã chủ động trong công tác tiếp thị, đổi mới phong cách giao dịch, chủ động tìm kiếm khách hàng. Không những vậy, SCB còn thực hiện những điều chỉnh lãi suất phù hợp với mặt bằng lãi suất, điều chỉnh nguồn vốn theo hướng ổn định lâu dài và giảm giá thành. Kết quả huy động vốn được thể hiện như sau:  Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền Bảng 2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền giai đoạn 2014- 2016 (Đơn vị tính: Triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Giá trị % Giá trị % Giá trị % VND 1.905,07 60,87 3.810,38 95,21 4.313,72 96,85
 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 23 Ngoại tệ và vàng 1.224,67 39,13 191,70 4,79 140,30 3,15 Tổng 3.129,74 100 4.002,08 100 4.454,02 100 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán SCB - CN Cống Quỳnh) Biểu đồ 2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền giai đoạn 2014-2016 Qua giai đoạn 2014 – 2016 ta thấy lượng vốn huy động này chủ yếu từ VND. Theo đó, tỷ trọng vốn nội tệ chiếm trên 80% trong tổng vốn TGTK, nguồn vốn ngoại tệ chiếm một tỷ lệ trung bình chưa đến 30% trong cơ cấu. Cơ cấu TGTK theo loại tiền tệ trong giai đoạn 2014 – 2016 thay đổi theo hướng: Vốn tiền gửi bằng nội tệ tăng trưởng liên tục về quy mô. Năm 2015, vốn TGTK bằng nội tệ bằng 3.810,38 triệu đồng, chiếm 95,21% tổng vốn tiền gửi, tăng 1.905,31 triệu đồng so với năm 2014. Vẫn duy trì
 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 24 mức tăng quy mô, năm 2016 CN Cống Quỳnh huy động được 4.313,72 triệu đồng, tăng 503,34 triệu đồng năm 2015. Vốn TGTK bằng ngoại tệ và vàng: Năm 2015 số vốn huy động được bằng ngoại tệ và vàng là 191,7 triệu đồng giảm mạnh so với năm 2014, tỷ trọng từ 39,13% giảm còn 4,79%, Năm 2016, số vốn huy động giảm còn 140,3 triệu đồng tương ứng tỷ trọng giảm xuống và rất nhỏ so với tổng nguồn vốn huy động được còn 3,15% trong tổng số vốn huy động được. Sự không tăng trưởng này cho thấy khả năng huy động vốn ngoại tệ và vàng của CN Cống Quỳnh đã kém hơn so với năm 2014, đòi hỏi CN Cống Quỳnh phải có sự điều chỉnh trong chính sách huy động vốn bằng ngoại tệ để thu hút được lượng vốn bằng ngoại tệ nhiều hơn.. Qua đó cho thấy huy động vốn bằng VND là một ưu thế lớn của CN Cống Quỳnh. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn VND luôn có tỷ trọng lớn hơn vốn ngoại tệ và vàng.  Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn giai đoạn 2014-2016 (Đơn vị tính: Triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Không kỳ hạn - - - - - - 1 – 3 tháng 1.502,28 48% 2.041,06 51% 2.316,09 52% 4 – 6 tháng 938,92 30% 1.200,62 30% 1.291,67 29%
 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 25 7 – 12 tháng 281,68 9% 360,19 9% 356,32 8% Trên 12 tháng 406,87 13% 400,21 10% 489,94 11% Tổng 3.129,74 100% 4.002,08 100% 4.454,02 100% (Nguồn: Bảng cân đối kế toán SCB - CN Cống Quỳnh) Giai đoạn 2014 – 2016, công tác huy động vốn của CN Cống Quỳnh đã có hiệu quả hơn so với những năm trước thể hiện mức độ tín nhiệm ngày càng cao của khách hàng đối với Ngân hàng. Trong cơ cấu TGTK theo kỳ hạn của CN thì TGTK có kỳ hạn chiếm trọng tỷ lệ 100% , trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là tiền gửi có kỳ hạn từ 1 – 3 tháng. Tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn 1 – 3 tháng tăng đều qua các năm và chiếm một tỷ trọng khoảng gần một nửa số lượng nguồn vốn huy động được. Do CN nằm trong khu vực có nhiều cửa hàng và hộ kinh doanh nên phần lớn nhu cầu về tiền của họ biến đổi liên tục. Do đó những khách hàng này thường lựa chọn gửi tiết kiệm với kỳ hạn ngắn để thuận tiện cho nhu cầu vốn liên tục. Trong khi đó tiền gửi có kỳ hạn dài hơn như 4 – 6 tháng, 7 – 12 tháng và trên 12 tháng vẫn giữ mức tỷ lệ gần như là cố định qua các năm. Cụ thể kỳ hạn 4 – 6 tháng vẫn ở mức tỷ lệ 30% trong tổng nguồn vốn, đến năm 2016 có xu hướng giảm còn 29%. Kỳ hạn 7 – 12 tháng từ 2014 – 2016 vẫn ở mức 9% nhưng đến 2016 chỉ còn 8%. Trong khi đó kỳ hạn trên 12 tháng có những biến chuyển phức tạp, năm 2014 là 13%, năm 2015 còn 10% nhưng đến 2016 lại tăng lên 11%. Nguyên nhân của tình trạng có sự chuyển biến này là do sự thay đổi lãi suất theo chiều hướng giảm liên tục của Ngân hàng. Những khách hàng chỉ có thể gửi những kỳ hạn từ 4 – 6 tháng thì do lãi suất giữa kỳ hạn 1 – 3 tháng và 4 - 6 tháng chênh lệch rất ít nên đa số khách hàng khi đáo hạn thường chọn gửi lại với kỳ hạn 1 – 3 tháng để tiện cho việc đáp ứng nhu cầu vốn linh hoạt. Trong khi, các khách hàng có khả năng gửi ở kỳ hạn dài từ 7 - 12 tháng và ít có nhu cầu sử dụng vốn , do lo ngại trong thời gian tới lãi suất có thể sẽ tiếp tục giảm nên họ sẽ chọn gửi với kỳ hạn dài hơn là trên 12 tháng. Cụ thể là do huy động với kỳ hạn 13 tháng của Ngân hàng hiện tại có lãi suất cao nhất nên đa số khách hàng có nhu cầu gửi kỳ hạn dài lo sợ lãi suất sẽ giảm thường chọn kỳ hạn này.
 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 26  Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm  Bảng 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm giai đoạn 2014-2016 (ĐVT:Triệu đồng) Sản phẩm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Tiết kiệm thông thường 2.109,44 67,40 2.841,48 71 3.171,26 71,20 Tiết kiệm Phú Quý 613,43 19,60 760,40 19 792,82 17,80 Kỳ hạn vàng - Lãi suất vàng 406,87 13 400,21 10 489,94 11 Tổng 3.129,74 100 4.002,08 100 4.454,02 100 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán SCB - CN Cống Quỳnh)
 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 27 Biểu đồ 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm giai đoạn 2014 - 2016 Từ biểu đồ ta thấy, nguồn vốn huy động theo sản phẩm của CN Cống Quỳnh biến động không đồng đều qua các năm từ 2014 – 2016. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu là tiết kiệm thông thường. Năm 2014 tổng số huy động cho sản phẩm này là 2.109,44 triệu đồng chiếm 67,4% trong cơ cấu. Đến năm 2015 con số này tăng lên 2.841,48 triệu đồng do trong năm nay tổng lượng huy động của CN cũng tăng đáng kể. Đến năm 2016 sản phẩm này tăng lượng huy động lên 3.171,26 triệu đồng. Bên cạnh đó, sản phẩm “Tiết kiệm Phú Quý” cũng có những biến động tương tự. Năm 2013 đạt 613,43 triệu đồng đến năm 2015 tăng lên 760,39 triệu đồng và năm 2016 tăng lên 792,82 triệu đồng. Trong khi đó tỷ trọng của sản phẩm này lại giảm qua các năm. Tương tự đối với sản phẩm “Kỳ hạn vàng – Lãi suất vàng” năm 2014 đạt 406,87 triệu đồng nhưng đến năm 2015 chỉ còn 400,21 triệu đồng và đến 2016 tăng lên 489,94 triệu đồng. Như phân tích ở trên, do lãi suất được điều chỉnh giảm liên tục nên khách hàng sử dụng sản phẩm “Tiết kiệm Phú Quý” có hai nhu cầu lựa chọn sản phẩm. Đối với khách hàng có nhu cầu vốn linh động sẽ chọn gửi tiết kiệm với sản phẩm “Tiết kiệm thông thường”, còn đối với khách hàng ít có nhu cầu sử dụng vốn và lo ngại lãi suất tiếp tục giảm sẽ chọn sản phẩm “Kỳ hạn vàng – Lãi suất vàng”. Chính điều đó đã làm cho tỷ trọng của hai sản phẩm này có xu hướng tăng lên trong khi “Tiết kiệm Phú Quý” lại có xu hướng giảm xuống. 2.5.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại SCB – CN Cống Quỳnh theo các chỉ tiêu Bảng 2.5. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn tại CN Cống Quỳnh Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng vốn huy động 3.129,74 4.002,08 4.454,02
 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 28 VHĐ có kỳ hạn 3.129,74 4.002,08 4.454,02 Tổng chi phí 34.505,04 38.190,52 41.865,59 Chi phí huy động vốn 24.705,61 28.448,12 38.390,75 VHĐCKH/Tổng VHĐ 100% 100% 100% Chi phí HĐV /Tổng chi phí 71,6% 74,49% 91,7% (Nguồn: Bảng cân đối kế toán tại SCB - CN Cống Quỳnh) Theo bảng chỉ tiêu đánh giá hoạt động tại CN Cống Quỳnh ta nhận thấy: - Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn: tỷ lệ này là 100% qua các năm. Do CN là đơn vị hoạt động phụ thuộc nên nguồn vốn chủ yếu là nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động của CN ngày càng tăng, điều đó cho thấy CN hoạt động ngày càng có hiệu quả. - Tỷ số vốn huy động có kỳ hạn trên tổng vốn huy động: Nhiệm vụ của CN Cống Quỳnh là huy động vốn nhàn rỗi của người dân thông qua hình thức gửi tiết kiệm nên tỷ lệ này rất cao. - Tỷ số chi phí huy động vốn trên tổng chi phí: Chi phí hoạt động của CN rất đa dạng từ chi phí phát sinh từ công tác huy động đến các chi phí phục vụ cho hoạt động của CN. Tất cả được cộng dồn và được thể hiện trong bảng cân đối kế toán của CN Cống Quỳnh. Tuy nhiên, chi phí của CN chủ yếu là phần chi phí trã lãi cho tiền gửi tiết kiệm. Như bảng 2.5 ta thấy rằng tỷ số chi phí huy động vốn trên tổng chi phí của CN Cống Quỳnh đang có xu hướng tăng. Đáng chú ý là trong năm 2016 với con số 91,70% tăng 17,25% so với năm 2015. Năm 2014 tỷ số này đạt 71,60% đến năm 2015 đạt 74,49% tăng 2,89%. Tỷ số này càng tăng nhanh cho thấy khả năng huy động vốn của CN ngày càng hiệu quả, CN đang thực hiện tiết kiệm chi phí hoạt động và các chi phí khác.
 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 29 - Tính ổn định của nguồn vốn: Như phân tích ở trên, CN đang có quy mô, tốc độ tăng trưởng cũng như cơ cấu nguồn vốn huy động đều tăng theo thời gian rất ổn định và đạt được theo quy mô mà kế hoạch đã đề ra. Nguồn vốn tăng đều qua các năm, đạt mục tiêu về nguồn vốn đặt ra và có độ gia tăng đều đặn là nguồn vốn tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên nguồn vốn có kỳ hạn ngắn còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn. - Khối lượng vốn huy động ngày càng tăng chứng tỏ quy mô vốn ngày càng lớn và CN hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho CN mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. 2.6. Nhận xét 2.6.1. Những kết quả đạt được Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp của tình hình lạm phát cũng tác động không nhỏ đến hoạt động Ngân hàng nhưng với sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể Ban lãnh đạo cùng nhân viên thì trong thời gian qua CN Cống Quỳnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác huy động vốn cụ thể như sau:  Nguồn vốn huy động tăng trưởng nhanh cả về qui mô lẫn tốc độ. Từng bước cải thiện cơ cấu vốn theo hướng hợp lý hơn, tạo sự phù hợp giữa huy động và sử dụng vốn. Có được điều này là do sự nỗ lực của toàn CN Cống Quỳnh luôn coi trọng công tác huy động vốn, CN luôn xác định nguồn vốn huy động được là nguồn vốn kinh doanh chủ yếu duy trì hoạt động của Ngân hàng, cùng với đó là hàng loạt biện pháp tích cực được chi nhánh sử dụng trong công tác huy động vốn như: lãi suất huy động linh hoạt hấp dẫn, không ngừng đổi mới và hoàn thiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng…
 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 30 + Cơ cấu vốn theo loại tiền tương đối hợp lý và ổn định: Qua số liệu phân tích tình hình huy động của CN trong một vài năm qua ta thấy tỉ trọng các nguồn vốn huy động theo loại tiền ít thay đổi và tỉ trọng này là khá hợp lý so với tình hình hoạt động của CN. Điều này chứng tỏ CN đã cố gắng rất nhiều trong hoạt động huy động vốn. + Tạo được mối quan hệ gắn bó, sâu sắc và uy tín với khách hàng. Điều này thể hiện ở chỗ nhiều khách hàng đã gắn bó lâu dài và trở thành khách hàng VIP của CN. + SCB phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới trong năm 2015 và năm 2016 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng như tiền gửi tích lũy, tiết kiệm phú quý, tiết kiệm Online... Ngoài ra SCB cũng chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng hiện đại nhằm tiết giảm thời gian giao dịch của khách hàng thông qua các tiện ích thanh toán như dịch vụ ngân hàng qua điện thoại (Mobile Banking) hay qua mạng Internet (Internet Banking), thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, cước Internet, cước điện thoại thông qua điện thoại di động và thông qua website của SCB. Trong những năm qua tình hình quy mô tiền gửi ngày càng tăng lên với tốc độ tăng trưởng khá cao. Với điều kiện kinh tế trong địa bàn hoạt động và nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, địa điểm giao dịch nằm trên trục đường thương mại và cơ sở vật chất được nâng cao, lãi suất huy động tương đối cao, điều đó đã tạo được sự thu hút đối với một lượng lớn khách hàng. Bên cạnh đó, CN luôn làm tốt các công tác thu chi tiền mặt và thanh toán nhanh nhạy, an toàn, chính xác theo yêu cầu của khách hàng. Luôn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đưa ra nhiều hình thức mới và nhận được sự hài lòng của rất nhiều khách hàng. 2.6.2. Những hạn chế tồn tại
 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 31  Mặc dù, tổng vốn huy động qua các năm đều tăng nhưng chủ yếu khách hàng của CN là cá nhân và trong cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn thì có sự mất cân đối giữa các kỳ hạn. Nguồn tiền gửi kỳ hạn ngắn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu.  Hoạt động kinh doanh của CN được thực hiện trong một môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt, với một địa bàn nhỏ nhưng có rất nhiều Ngân hàng cùng tồn tại. Vì thế làm cho thị phần tiền gửi tiết kiệm của CN bị san sẻ cho các Ngân hàng khác, điều đó đã gây không ít khó khăn trong hoạt động huy động vốn của CN. Trong hoàn cảnh đó, CN chưa có biện pháp tăng cường huy động vốn cụ thể nên mặc dù lượng vốn huy động qua các năm có tăng nhưng chỉ tăng nhẹ. Chính vì thế CN cần đẩy nhanh tốc độ huy động vốn bằng chiến lược cụ thể để nâng cao hiệu quả huy động vốn hơn nữa.  Kinh doanh ngoại tệ và vàng chưa hiệu quả: Tình hình huy động vốn bằng ngoại tệ của CN Cống Quỳnh chưa thực sự được đẩy mạnh, hoạt động kinh doanh ngoại tệ không phong phú. Vẫn còn khá nhiều chỉ tiêu âm về một số loại hình tiết kiệm, cho vay ngắn hạn và đặc biệt là nguồn thu từ tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ, đòi hỏi Ngân hàng cần có nhiều chính sách phù hợp hơn nữa đáp ứng được xu hướng chung hiện nay, đảm bảo phát triển bền vững cho CN Cống Quỳnh.  Lãi suất huy động biến động không ổn định: Lãi suất huy động thay đổi quá nhiều lần trong một thời gian ngắn làm ảnh hưởng đến tâm lý của người gửi tiền, gây tâm lý chần chừ và chờ đợi, nguồn vốn huy động CN Cống Quỳnh do đó cũng bị ảnh hưởng.  Hoạt động tiếp thị chưa được quan tâm thực hiện. Mỗi đợt huy động vốn được triển khai thì chủ yếu phần lớn là lượng khách hàng cũ, truyền thống của CN trong khi nhiều khách hàng mới, khách hàng tiềm năng không được biết đến. Nguyên nhân là do
 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 32 thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới chưa được triển khai rộng rãi. Chưa thực sự có biện pháp và kế hoạch triển khai hữu hiệu để thu hút lượng khách hàng mới và khách hàng tiềm năng để tăng cường lượng vốn huy động của CN.  Hầu hết nhân viên của CN là nhân viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống giao dịch nên đôi lúc vẫn còn gặp khó khăn trong việc thực hiện một số giao dịch cho khách hàng. 2.6.3. Thuận lợi  Đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt huyết, được đào tạo bài bản, có trình độ nghiệp vụ tốt, thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp cùng với chính sách khách hàng linh hoạt.  Ngân hàng đã thực hiện mua bảo hiểm tiền gửi, điều này tạo cho người gửi tiền có thể yên tâm cho khoản tiền gửi của mình vào Ngân hàng. Với việc mua bảo hiểm như vậy, ngân hàng phần nào cũng an tâm hoạt động vì nguồn vốn huy động sẽ được bảo đảm hơn, trong trường hợp xấu có rỉ ro xảy ra ngân hàng cũng có công ty bảo hiểm san sẻ và có khả năng để hoàn trả lại cho người gửi tiền mà không sợ mất uy tín. 2.6.4. Khó khăn  Cùng với tiến trình mở cửa của lĩnh vực tài chính – tiền tệ, SCB sẽ chịu sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ phía các Ngân hàng trong và ngoài nước có nhiều lợi thế về vốn và công nghệ. Bên cạnh đó trên địa bàn hoạt động có không ít những NHTM cùng tồn tại vì thế làm cho thị phần TGTK của Ngân hàng ngày càng giảm đi vì phải san sẻ cho các Ngân hàng khác. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng đã tạo cho CN gặp không ít những khó khăn trong hoạt động huy động vốn kinh doanh của Ngân hàng.
 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 33  Sản phẩm dịch vụ thay thế: Sự phát triển của thị trường vốn sẽ là nhân tố tiềm tàng ảnh hưởng tới nhu cầu của các cá nhân và tổ chức về sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng.  Thị hiếu của người dân: Hiện nay không chỉ trên địa bàn thành phố mà hầu như người dân ở nhiều nơi khác vẫn còn suy nghĩ để tiền ở nhà cất sẽ an toàn hơn đem đến gửi tại Ngân hàng. Một bộ phận lớn người dân vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với các Ngân hàng vì thế để thay đổi cách nhìn về Ngân hàng theo hướng tích cực là một việc làm tương đối khó khăn cho Ngân hàng. 2.6.5. Nguyên nhân của những tồn tại  Khách quan + Tình hình kinh tế biến động không ngừng: Tình hình kinh tế biến động không ngừng như hiện nay cũng là một thách thức đối với CN Cống Quỳnh. Biểu lãi suất không ngừng tăng/giảm liên tục, do nhà nước có chính sách điều tiết giảm cả lãi suất huy động lẫn cho vay còn Ngân hàng thì luôn muốn giữ chân khách hàng đồng thời vẫn phải tính toán để Ngân hàng có lãi. Do đó, phần nào làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng huy động vốn của Ngân hàng. + Môi trường kinh doanh: CN Cống Quỳnh hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt với các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong đó rất nhiều các Ngân hàng lớn mạnh và có uy tín lớn. Họ không ngừng đưa ra các sản phẩm huy động mới nhằm thu hút khách hàng, các cuộc chạy đua lãi suất huy động liên tục châm ngòi, cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng đòi hỏi CN Cống Quỳnh phải luôn cố gắng nỗ lực, chỉ cần một sơ suất nhỏ khách hàng sẽ chuyển sang Ngân hàng đối thủ.
 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 34 + Chính sách điều tiết vĩ mô của NHNN: Để điều tiết kinh tế vĩ mô, một loạt các chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đã được áp dụng trong thời gian qua. + Chính sách điều hành lãi suất 2013 - 2015 có nhiều thay đổi và liên tục. Trần lãi suất huy động VND ngắn hạn liên tục được hạ từ 12%/năm xuống 5,5%/năm vào cuối năm 2015. Đồng thời, từ tháng 7/2013, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có chỉ đạo định hướng các NHTM giảm lãi suất cho vay xuống tối đa 15%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với nhu cầu phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm từ tháng 12/2013 . Việc giảm lãi suất là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế nhằm cải thiện lòng tin của người dân vào đồng nội tệ, giảm gánh nặng lãi vay đối với doanh nghiệp, tạo tiền đề cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có thể được cải thiện. Nhận biết rõ điều này, CN Cống Quỳnh đã luôn tuân thủ đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động, đưa ra nhiều gói giải pháp tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp, đồng thời vẫn có thể đảm bảo được các mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng. + Mặc dù các chính sách lãi suất của NHNN trong thời gian qua đã và đang đem lại những kết quả tích cực, góp phần ổn định nền kinh tế song với những biến động không ngừng về lãi suất sẽ gây tâm lý chần chừ cho người dân, khi mà mầm mống của những cuộc chạy đua lãi suất chưa được ngăn chặn triệt để.  Chủ quan
 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 35 + CN chưa chủ động mở rộng nguồn huy động sang đối tượng khách hàng doanh nghiệp. + Công tác phát triển khách hàng chưa được xây dựng thành quy chế rõ ràng cụ thể cho từng đơn vị, chưa được đưa vào công tác thường xuyên của từng cán bộ trong các chi nhánh của Ngân hàng. + Chưa thực sự có hiệu quả trong huy động nguồn vốn không kỳ hạn: Mặc dù các hình thức huy động vốn của CN Cống Quỳnh rất đa dạng và phong phú, song cũng như tình hình thực tế của các Ngân hàng khác, tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn của phòng giao dịch hiện còn khá nhỏ. Mà nguồn vốn không kỳ hạn là nguồn vốn tốn chi phí rất thấp, nếu Ngân hàng tận dụng tốt nguồn vốn này thì hiệu quả kinh doanh rất cao. Do đó, Ngân hàng cần quan tâm hơn nữa đến việc thu hút tiền từ nguồn vốn không kỳ hạn. Đây là một nguyên nhân khiến cho nguồn vốn Ngân hàng chưa cân đối và phải trả chi phí cao. + Công tác nghiên cứu thị trường chưa được chú trọng đúng mức và thường xuyên, các chi nhánh chưa có kinh nghiệm trong việc nắm bắt thông tin, xử lý thông tin, chưa có độ nhạy cảm linh hoạt nên sự đảm bảo cạnh tranh còn gặp nhiều khó khăn. Tuy đã có những hoạt động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của quy trình gửi tiền tiết kiệm nhằm tăng cường thu hút vốn nhưng hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. + Các thủ tục trong giao dịch còn rất phức tạp, hệ thống phần mềm đôi lúc vẫn gặp những trục trặc do vấn đề về mạng Internet.
 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 36 Tóm lại, trong những năm qua, Ngân hàng đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện các nghiệp vụ nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa công nghệ thông tin của Ngân hàng và nâng cao chất lượng quy trình gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng… Với sự nổ lực của toàn thể ban lãnh đạo cũng như nhân viên trong Ngân hàng, SCB đã đạt được một số thành tựu nhất định trong việc huy động vốn bằng hình thức tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, Ngân hàng vẫn còn gặp không ít khó khăn.  Nguyên nhân từ khách hàng + Thói quen dùng tiền mặt của người dân Việt Nam: Người dân Việt Nam vẫn còn thói quen dùng tiền mặt trong thanh toán, họ vẫn chưa quen với việc sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng, điều đó gây trở ngại cho việc phát triển các hình thức huy động tiền gửi thanh toán, dẫn đến lượng tiền huy động từ nguồn vốn không kỳ hạn vẫn rất thấp. Tâm lý của phần lớn người Việt Nam hiện nay vẫn chưa thực sự tin tưởng, an tâm khi gửi tiền vào Ngân hàng nên khi có tiền nhàn rỗi, họ thường cất trữ tiền mặt tại nhà hoặc mua vàng, ngoại tệ nên việc huy động tiền gửi còn gặp nhiều khó khăn. + Thu nhập của người dân nước ta còn thấp: Thu nhập của người dân Việt Nam những năm gần đây đã dần dần tăng lên nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng thu nhập ở các nước có cùng trình độ phát triển khác. Do thu nhập thấp nên số tiền họ tích lũy được là rất nhỏ, dẫn đến việc các giao dịch thường mang tính nhỏ lẻ. + Một số khách hàng thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng tín dụng, lừa đảo, sử dụng vốn vay trái mục
 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 37 đích. Khi xin vay vốn thì đưa ra một phương án có tính khả thi cao và hấp dẫn, nhưng khi được vay rồi thì lại sử dụng số tiền đó vào mục đích khác có rủi ro cao hơn. Điều này gây rủi ro cho Ngân hàng và ngân hàng là nơi gánh chịu hậu quả. 2.7. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cống Quỳnh 2.7.1. Chiến lược kinh doanh Mỗi ngân hàng đều xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh cụ thể. Chiến lược kinh doanh được xây dựng dựa trên việc ngân hàng xác định vị trí hiện tại của mình trong hệ thống, thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đồng thời dự đoán được sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong tương lai. Thông qua chiến lược kinh doanh Ngân hàng sẽ có thể quyết định thu hẹp hay mở rộng việc huy động vốn về mặt quy mô, có thể thay đổi tỷ lệ các loại nguồn, tăng hay giảm chi phí huy động. Với tác dụng to lớn như vậy, nếu chiến lược kinh doanh được lựa chọn đúng đắn, các nguồn vốn được khai thác một cách tối đa thì công tác huy động vốn sẽ phát huy được hiệu quả. 2.7.2. Chính sách pháp lý Theo quy định hiện nay của NHNN, trần lãi suất huy động bằng tiền đồng đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng mà các ngân hàng được áp dụng là 5,5%/năm. Lãi suất huy động tiền gửi bằng đô la Mỹ là 0%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Các TCTD phải chấp hành đúng quy định của NHNN về mức lãi suất huy động được quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN, Thông tư 07/2014/TT-NHNN, Quyết định số 2173/QĐ-NHNN và Quyết định số 2589/QĐ-NHNN. NHNN yêu cầu các TCTD không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động. NHNN nghiêm cấm các TCTD cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn.
 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 38 Triển khai định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã được Thống đốc NHNN cụ thể hóa cho ngành Ngân hàng tại Chỉ thị số 04/CT- NHNN ngày 27/5/2016 tiết giảm chi phí để phấn đấu cắt giảm lãi suất cho vay qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Vì thế, nhiều tổ chức tín dụng quy mô lớn điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Việc trần lãi suất liên tục giảm làm cho lãi suất của SCB cũng liên tục giảm theo chính sách của NHNN. Điều này đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại CN Cống Quỳnh. 2.7.3. Môi trường hoạt động Mặc dù tọa lạc trên con đường thương mại nhộn nhịp, dân cư đông đúc, người dân có thu nhập khá cao và thường xuyên rất thuận lợi cho hoạt động huy động vốn nhưng CN Cống Quỳnh gặp không ít khó khăn do phải cạnh tranh với rất nhiều Ngân hàng có tên tuổi và lớn mạnh trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay. Do đây là những Ngân hàng lớn và uy tín được người dân tin tưởng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, mà trong quan niệm của người dân gửi tiền ở Ngân hàng của nhà nước và các Ngân hàng tên tuổi lớn sẽ an toàn hơn nên mặc dù lãi suất ở các SCB cạnh tranh hơn những Ngân hàng này nhưng người dân vẫn tìm đến các Ngân hàng này. Tuy nhiên, tiền thân của CN Cống Quỳnh là Hội sở chính của SCB trước khi hợp nhất nên CN có một lượng khách trung thành nhất định, đây cũng là ưu thế của CN trong việc huy động vốn. 2.7.4. Uy tín Ngân hàng SCB là Ngân hàng tiên phong trong việc hợp nhất giữa ba Ngân hàng TMCP, điều này làm cho người dân không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến uy tín của Ngân hàng bị sụt giảm. Khách hàng vẫn còn lo sợ đến độ an toàn khi gửi khoản tiền tiết kiệm tại SCB hoặc thậm chí khách hàng có xu hướng rút tiền để chuyển sang gửi tại những Ngân hàng có vốn Nhà nước.
 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 39 Bên cạnh đó, thương hiệu của SCB chưa mang tính rộng khắp, nhận diện thương hiệu của người dân còn chưa tốt: Khách hàng thường hay nhầm lẫn SCB là Sacombank hoặc SHB hoặc Standard Chartered Bank. Chính những điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động huy động của SCB nói chung và CN Cống Quỳnh nói riêng.. 2.7.5. Trình độ công nghệ CN Cống Quỳnh được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến phục vụ cho hoạt động của CN. Các thiết bị điện, nước, máy lạnh, máy in, máy fax, máy photocopy, máy tính, máy đếm tiền, máy đóng bó tiền và các thiết bị khác cũng được trang bị đầy đủ và ngày càng hiện đại. 2.7.6. Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên CN Cống Quỳnh Tiền thân của Chi nhánh Cống Quỳnh là Hội sở chính của SCB trước khi hợp nhất và chuyển về địa chỉ 927 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, Tp.HCM như bây giờ. Vì vậy, CN Cống Quỳnh thừa hưởng đội ngũ Nhân viên với chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nắm chắc các quy trình giao dịch với KH dẫn đến thực hiện giao dịch với khách hàng chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình, ân cần và vui vẻ. Nhân viên thường xuyên được tham gia đào tạo bởi các lớp học bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và chăm sóc khách hàng. Yếu tố khiến khách hàng gắn bó với CN Cống Quỳnh vì sự hài lòng trong cách phục vụ của nhân viên. Và chính điều này đã làm tăng hiệu quả huy động vốn tai CN.
 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com SVTH: Lê Thị Minh Thư Trang 40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH CỐNG QUỲNH
Publicité