Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Publicité
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx
Prochain SlideShare
Báo cáo thực tập Kế hoạch kinh doanh café Vân Anh.docxBáo cáo thực tập Kế hoạch kinh doanh café Vân Anh.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 73
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Publicité

Dernier(20)

Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp enable startup thông qua phân tích tương tác trên fanpage.docx

 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com i Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP ENABLE STARTUP THÔNG QUA PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC TRÊN FANPAGE Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là báo cáo thực tập do chính em nghiên cứu và tự làm. Bài báo cáo được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy …………. và …………….. Những nội dung nghiên cứu trình bày trong báo cáo tốt nghiệp là đúng sự thật và chưa được công bố ra bên ngoài. Những số liệu, bảng biểu nội dung tham khảo phục vụ cho việc nhận xét, đánh giá thực hiện bài nghiên cứu được trích dẫn và có ghi nguồn ở phần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài báo cáo của mình. Đà Nẵng, ngày tháng năm Sinh viên ……………………………
 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, em xin được gởi đến toàn thể giảng viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng lời cảm ơn chân thành nhất! Nhờ những kiến thức của các thầy cô truyền dạy thông qua các học phần trong suốt chương trình đào tạo, em đã có được một hành trang tốt trong quá trình thực tập. Thời gian thực tập tuy không quá dài nhưng đã mang lại cho bản thân em những bài học thực tiễn và những kinh nghiệm quý giá. Em đã học hỏi thêm được nhiều khiến thức thực tế hơn. Sau một thời gian thực tập, nghiên cứu và phân tích thì em đã hoàn thành xong bài báo cáo của mình. Để có được kết quả này em xin gởi cảm ơn sâu sắc đến TS………………………... Thầy và cô đã có những định hướng rõ ràng cho chuyên đề thực tập của em. Thầy và cô đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ em giải quyết thắc mắc và những vấn đề khó khăn trong suốt quá trình em thực hiện báo cáo. Bên cạnh đó, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến anh chị trưởng phòng và nhân viên trong doanh nghiệp Enable Startup. Nhờ có sự hướng dẫn công việc, giúp đỡ và giải đáp những thắc mắc trong quá trình em làm việc mà em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình. Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn!
 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com v Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... iii LỜI CÁM ƠN .................................................................................................................iv MỤC LỤC........................................................................................................................v DANH MỤC BẢNG BIỂU ...........................................................................................vii DANH MỤC HÌNH ẢNH .............................................................................................vii LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................1 Chương 1 Giới thiệu tổng quan........................................................................................1 1.1. Tổng quan đề tài nghiên cứu...............................Error! Bookmark not defined. 1.2. Vấn đề giải quyết ................................................Error! Bookmark not defined. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu............................................Error! Bookmark not defined. 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................Error! Bookmark not defined. 1.5. Kết cấu đề tài ....................................................Error! Bookmark not defined. Chương 2. Cơ sở lí luận ...................................................................................................2 2.1. Tổng quan về Marketing trực tuyến......................................................................2 2.1.1 Khái niệm về Marketing trực tuyến ................................................................2 2.1.2 Lợi ích của Marketing trực tuyến....................................................................2 2.1.3 Các công cụ Marketing trực tuyến..................................................................4 2.2. Tổng quan về Social Media...................................................................................6 2.2.1 Khái niệm và đặc điểm....................................................................................6 2.2.2 Các công cụ sử dụng trong Marketing truyền thông xã hội............................7 2.3. Facebook Marketing..............................................................................................8 2.3.1 Tổng quan về mạng xã hội Facebook. ............................................................8 2.3.2 Tổng quan về Facebook Marketing. ...............................................................9 2.3.3 Tổng quan về Facebook Ads.........................................................................11 2.3.4 Facebook Content..........................................................................................13 2.4. Các chiến lược và chiến thuật trong Facebook Marketing .................................14 2.4.1 Quy trình thực hiện Facebook Marketing....................................................14 2.4.2 Các chiến lược tập trung khách hàng hướng đến thương hiệu Anilopro.....16 2.4.3 Những quy tắc về nội dung Facebook marketing ........................................18
 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com vi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.4.4 Những quy tắc về văn bản trong hình ảnh quảng cáo của Facebook...........22 2.4.5 Xác định khách hàng mục tiêu.....................................................................23 2.5. Quy trình chăm sóc Fanpage hiệu quả................................................................24 2.6. Giới thiệu công cụ Facebook Insights.................................................................26 2.7. Các chỉ số để đo lường hiệu quả của Fanpage....................................................29 Chương 3. Phân tích thực trạng hoạt động Fanpage của Anilopro................................31 3.1. Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp ................................................................31 3.2. Phân tích, đo lường thực trạng hoạt động và tính hiệu quả của trang Fanpage của Anilopro...............................................................................................................38 3.2.1 Phân tích các yếu tố Facebook Insight trang Fanpage của Anilopro............38 3.2.2 Phân tích nhân khẩu học của Fanpage của Anilopro Dad and Son .............45 3.2.3 Phân tích nội dung trên Fanpage của Anilopro Dad and Son.......................49 3.2.4 Facebook Ads................................................................................................54 Chương 4. Đề xuất giải pháp .........................................................................................63 4.1. Tổng quan về giải pháp tăng tương tác..............Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Xây dựng nội dung chất lượng cho trang FanpageError! Bookmark not defined. 4.1.2 Phát triển cộng đồng khách hàng để tăng lượng tiếp cận người dùngError! Bookmar 4.1.3 Tăng liên kết Fanpage với website và các trang mạng xã hội khác.Error! Bookmark 4.1.4 Giải pháp OMNICHANNEL ........................Error! Bookmark not defined. 4.1.5 Cung cấp thêm sản phẩm dành cho con trai mua tặng bốError! Bookmark not defin 4.2. Một số kết quả thực hiện giải pháp .....................Error! Bookmark not defined. Chương 5. Kết luận ........................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................Error! Bookmark not defined.
 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com vii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2. 1 Quy trình thực hiện Facebook Marketing .....................................................15 Bảng 2. 2 Chiến lược tập trung khách hàng ..................................................................16 Bảng 2. 3 Không câu tương tác .....................................................................................19 Bảng 2. 4 Quy tắc không gián tiếp khuyến khích câu tương tác...................................19 Bảng 2. 5 Tránh sử dụng ngôn ngữ target quá chi tiết ..................................................20 Bảng 2. 6 Không sử dụng chữ in hoa toàn bộ ...............................................................20 Bảng 2. 7 Không sử dụng quá nhiều/trùng lặp các kí tự hoặc biểu tượng ....................21 Bảng 2. 8 Không sử dụng quảng cáo sai sự thật và dễ gây hiểu lầm ............................21 Bảng 3. 1 Top 5 thành phố có Fan đông nhất................................................................47 Bảng 3. 2 Top 5 quốc gia có Fan của Fanpage nhiều nhất............................................47 Bảng 3. 3 Báo cáo một số kết quả hoạt động Facebook Ads trong tháng 2/2020.........60 Bảng 3. 4 Báo cáo một số kết quả hoạt động Facebook Ads trong tháng 2/2020 (tiếp theo)................................................................................................................................61 DANH MỤC HÌNH ẢNH Sơ đồ 3. 1 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Enable Startup ..............................................32 Hình 3. 1 Giao diện của website Anilopro ....................................................................33 Hình 3. 2 Các sản phẩm của Anilopro...........................................................................35 Hình 3. 3 Dữ liệu phân tích Tổng quan của Fanpage từ 10/08/2020 đến 16/08/2020 ..39
 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com viii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 3. 4 Tổng số lượt thích trang đến ngày 16/08/2020 của Anilopro Dad And Son.40 Hình 3. 5 Thống kê số lượt thích thực của trang Anilopro Dad And Son 16/5/2020 đến ngày 2/8/ 2020.........................................................................................................40 Hình 3. 6 Số bài viết được đăng từ 15/01/2020 đến ngày 30/2/2020............................41 Hình 3. 7 Thống kê của Facebook về nguồn của lượt thích trang.................................42 Hình 3. 8 Thống kê số lượng tiếp cận bài đăng của Anilopro Dad and Son trong giai đoạn 16/5/2020 đến 16/8/2020.......................................................................................43 Hình 3. 9 Lượt Reach tự nhiên của Fanpage Anilopro Dad and Son............................43 Hình 3. 10 Lượt Reach tính phí của Fanpage Anilopro Dad and Son ..........................44 Hình 3. 11 Số lượng Fan của Fanpage Anilopro Dad and Son.....................................45 Hình 3. 12 Dữ liệu nhân khẩu học tổng hợp về những người thích trang Anilopro Dad and Son ...................................................................................................................46 Hình 3. 13 Quốc gia có số lượng khách hàng mua hàng trên Website Anilopro nhiều nhất.......................................................................................................................48 Hình 3. 14 Thời gian truy cập của Fans Anilopro Dad and Son ...................................49 Hình 3. 15 Nội dung bài đăng thường trên Fanpage .....................................................51 Hình 3. 16 Nội dung bài đăng quảng cáo trên Fanpage ................................................51 Hình 3. 17 Chất lượng hình ảnh của sản phẩm sổ tay cha tặng con trai .......................52 Hình 3. 18 Các dạng bài biết trên Fanpage Anilopro Dad and Son tháng 6 - 2/2020...53 Hình 3. 19 Kết quả của Audience Insight về nhân khẩu học của đối tượng khách hàng 54 Hình 3. 20 Các trang Facebook có khả năng liên quan đến đối tượng khách hàng ......55 Hình 3. 21 Một chiến dịch quảng cáo trên trang Anilopro ...........................................56 Hình 3. 22 Nhóm quảng cáo WW Fatherhood..............................................................57 Hình 3. 23 Nhóm quảng cáo WW parent ......................................................................57 Hình 3. 24 Nhóm quảng cáo ww son ............................................................................58 Hình 3. 25 Bài viết chạy quảng cáo ngày 12/2/2020....................................................59 Hình 3. 26 Bài viết chạy quảng cáo ngày 15/8/2020.....................................................59 Hình 4. 1 Ảnh về cha và con trai hay trên Pinterest.....Error! Bookmark not defined. Hình 4. 2 Nội dung bài Post theo quy tắc 3 dòng đầu tiên.Error! Bookmark not defined. Hình 4. 3 Rút ngắn link sản phẩm bằng Bitly ...............Error! Bookmark not defined.
 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ix Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 4. 4 Công cụ Spyspyspy nghiên cứu về các sản phẩm dành cho con trai top Trending trong 7 ngày qua .............................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 5 Công cụ Spypro.io nghiên cứu về các sản phẩm dành cho con trai top trending trong 7 ngày qua ..............................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 6 Lịch sử tương tác của sản phẩm ....................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 7 Thống kê tổng số lượt Like trang đến ngày 2/8/2020 của Anilopro Dad And Son..........................................................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 8 Thống kê tổng số lượt thích của Fanpage Anilopro Dad and Son từ 3/8/2020 đến 22/9/2020..................................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 9 Thống kê những hoạt động tương tác của khách hàng trong thời gian từ 1/2/2020 đến 2/8/2019....................................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 10 Thống kê những hoạt động tương tác của khách hàng trong thời gian từ ngày 3/8/2019 đến ngày 22/9/2020................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 11 Thống kê Facebook lượt thích 1/2/2020 đến ngày 2/8/ 2020Error! Bookmark not d Hình 4. 12 Thống kê Facebook lượt thích từ 3/8/2020 đến ngày 22/9/2020Error! Bookmark n Hình 4. 13 Thống kê số người tiếp cận bài viết từ ngày 1/2/2020 đến 2/8/2020Error! Bookmar Hình 4. 14 Số người tiếp cận bài viết trung bình tự nhiên từ 1/2/2020 đến 2/8/2020Error! Book Hình 4. 15 Số người tiếp cận bài viết trung bình trả phí từ 1/2/2020 đến 2/8/2020Error! Bookm Hình 4. 16 Thống kê số người tiếp cận bài viết từ ngày 3/8/2020 đến ngày 22/9/2020........................................................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 17 Số người tiếp cận bài viết trung bình tự nhiên từ ngày 3/8/2020 đến ngày 22/9/2020...............................................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 18 Số người tiếp cận bài viết trung bình trả phí từ ngày 3/8/2020 đến ngày 22/9/2020........................................................................Error! Bookmark not defined. Hình 4. 19 Thống kê bài viết đã đăng trong thời gian tháng 6 và tháng 7 năm 2020Error! Book Hình 4. 20 Bài viết đã đăng trong khoảng thời gian 15/8/2020 đến 27/8/2020Error! Bookmark Hình 4. 21 Bài viết chạy quảng cáo trong tháng 7 năm 2020Error! Bookmark not defined. Hình 4. 22 Bài viết chạy quảng cáo trong khoảng thời gian 6/8/2020 đến ngày 10/9/2020........................................................................Error! Bookmark not defined.
 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com x Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 1 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI NÓI ĐẦU Thế giới đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Công nghiệp 4.0) với sự phát triển nhanh chóng. Thế giới ngày càng phẳng, mọi người có thể truy cập Internet mọi lúc, mọi nơi với nhu cầu chia sẻ, kết nối với bạn bè cũng như tự chủ trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin của con người là cơ sở cho sự hình thành và phát triển của truyền thông xã hội . Có thể nói rằng truyền thông xã hội đang ngày càng chứng tỏ được những lợi thế mà phương tiện truyền thông đại chúng không có. Đối với các nhà marketing, việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong các chiến dịch marketing đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Với xu hướng toàn cầu hóa thì quá trình cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Trong thời điểm hiện tại, cạnh tranh trên thị trường là cạnh tranh trên Internet. Truyền thông xã hội trong kỷ nguyên 4.0 có rất nhiều thứ để cung cấp cho các doanh nghiệp và tiềm năng từ nền tảng này là không nhỏ. Các doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng truyền thông xã hội để thúc đẩy sự tương tác, tham gia và nhận thức. Nếu không sử dụng truyền thông xã hội cho lợi thế của doanh nghiệp, doanh nghiệp đang bỏ lỡ cơ hội để gia tăng vị thế của mình. Facebook đã trở thành mạng xã hội phát triển nhất hiện nay, có tác động lan rộng và kết nối mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu. Hơn 2 tỷ người sử dụng Facebook thường xuyên mỗi tháng. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng Facebook làm kênh bán hàng chính và tiềm năng của hoạt động kinh doanh thông qua mạng xã hội Facebook là rất lớn.Vì vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng trong việc xây dựng Fanpage, nâng cao tương tác qua Fanpage để thực hiện tốt hoạt động kinh doanh qua Facebook Marketing của doanh nghiệp mang ý nghĩa thực tế to lớn. Nhận thấy những cấp thiết đó, em chọn đề tài : “Nâng cao hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp Enable Startup thông qua phân tích tương tác trên Fanpage”. Đề tài này sẽ giúp em tích lũy thêm một số kiến thức trong cách quản lí, xây dựng Fanpage và Facebook marketing.
 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 2 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2. Cơ sở lí luận 2.1. Tổng quan về Marketing trực tuyến 2.1.1 Khái niệm về Marketing trực tuyến Wertime, K., & Fenwick, I. (2010) cho rằng tiếp thị số là sự phát triển trong tương lai tiếp thị .Tiếp thị số diễn ra khi tất cả những công tác tiếp thị của doanh nghiệp sử dụng dần chuyển sang các kênh kỹ thuật số. Các kênh kỹ thuật sẽ là các kênh tiếp cận giúp cho các nhà tiếp thị có thể thực hiện quá trình trao đổi và giao tiếp, mang tính chất hai chiều hoặc mang tính cá nhân với từng khách hàng. Việc thực hiện marketing trực tuyến sẽ tạo ra các cuộc giao tiếp tương tác trên các kênh kỹ thuật số. Dữ liệu của mỗi lần tương tác với khách hàng sẽ được lưu lại để dự báo cho lần kế tiếp, điều này tạo thành một mạng lưới dữ liệu trung tâm. Nhờ vào việc tiếp thị thông qua các kênh kỹ thuật số giúp các nhà tiếp thị có thể liên tục cập nhật và sử dụng các thông tin của khách hàng trong thời gian thực. Từ đó họ có thể đưa ra những phản hồi trực tiếp và nhanh chóng giúp cải thiện và tối ưu hóa các tương tác. Những nhận định phía trên về Digital Marketing, có thể thấy được rằng Marketing trực tuyến hay truyền thông Marketing trực tuyến là một dạng thức của Digital Marketing. Marketing trực tuyến sẽ bao phủ một lĩnh vực IT (Information Technology) rộng lớn. Lĩnh vực IT này có liên quan đến các ứng dụng với 3 mục tiêu sau:  Biến đổi chiến lược Marketing để tạo ra những giá trị cho khách hàng nhiều hơn. Có thể biến đổi mục tiêu, tạo sự khác biệt, chiến lược định vị, chiến lược phân khúc.  Tạo ra những sự trao đổi nhằm thỏa mãn từng khách hàng cá nhân và những mục tiêu có tổ chức của khách hàng.  Xây dựng những kế hoạch tối ưu và thực hiện việc thiết kế, phân phối, chiêu thị và xây dựng giá cho sản phẩm, dịch vụ. 2.1.2 Lợi ích của Marketing trực tuyến  Đối với doanh nghiệp
 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 3 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Tiếp thị toàn cầu: Internet được xem là phương tiện hữu hiệu để các nhà hoạt động marketing có thể tiếp cận với các khách hàng trên thị trường toàn cầu. Điều mà các phương tiện marketing truyền thống không thể thực hiện được.  Rút ngắn khoảng cách: Vị trí địa lý đã không còn là một vấn đề quan trọng khi internet đã giúp rút ngắn khoảng cách. Trong thế giới ngày nay với sự hỗ trợ của các công nghệ giao tiếp, các đối tác có thể gặp nhau qua không gian mạng thông qua các cuộc họp online mà không cần biết đối tác ở gần hay ở xa. Khoảng cách giảm sẽ cho phép nhiều người mua và người bán có thể trực tiếp thực hiện các giao dịch và bỏ qua những khâu trung gian truyền thống.  Giảm thời gian: Thời gian không còn là một yếu tố quan trọng bởi vì bất cứ khi nào bạn cũng có thể thực hiện giao dịch trên hệ thống internet hoạt động 24/7. Những người làm marketing trực tuyến có thể truy cập để lấy thông tin cũng như giao dịch với khách hàng vào bất cứ thời gian nào.  Giảm chi phí: Chi phí sẽ không còn là gánh nặng do các khâu trung gian không cần thiết được loại bỏ. Marketing trực tuyến có thể đem lại hiệu quả gấp đôi nhưng chỉ với mức chi phí bằng 1/10 chi phí thông thường.  Đối với khách hàng Ngày nay, người tiêu dùng không nhất thiết phải đi đến các cửa hàng, siêu thị hay các điểm cung cấp dịch vụ thì mới có thể mua hoặc sử dụng sản phẩm hay dịch vụ nữa. Khách hàng hoàn toàn có thể ngồi tại nhà để tìm kiếm, so sánh giá , chọn lựa và đưa ra quyết định mua vào bất cứ thời gian nào phù hợp với họ và chỉ cần có sự kết nối với internet. Marketing trực tuyến đã tạo ra sự tiện lợi cho người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian và công sức. Với mức giá được công khai và cập nhật liên tục người tiêu dùng có thể tìm kiếm so sánh và lựa chọn cho mình một món đồ rẻ hơn hay những món đồ có chất lượng tốt hơn. Những thông tin về sản phẩm và dịch vụ cùng thông tin về các doanh nghiệp luôn được cập nhật liên tục giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng hơn trong thế giới phẳng này. Doanh nghiệp sử dụng các công cụ Marketing trực tuyến để tiếp cận, chăm sóc các khách hàng thì khách hàng sẽ nhận được sự hài lòng hơn. Các phản hồi từ khách
 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 4 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hàng sẽ được doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng và kịp thời do tính tương tác với các công cụ này có thể được thực hiện 24/24. Như vậy, trong thế giới phẳng này, doanh nghiệp và khách hàng được thu hẹp khoảng cách và kéo lại gần nhau hơn. 2.1.3 Các công cụ Marketing trực tuyến Khi kinh doanh trực tuyến, doanh nghiệp có thể chọn rất nhiều công cụ Marketing trực tuyến để thúc đẩy việc bán hàng và tăng doanh số. Tuy nhiên, các công cụ này hoạt động khác nhau trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng và tăng doanh số. Một số công cụ Marketing trực tuyến phổ biến:  Website bán hàng: website này là nền tảng để giúp các doanh nghiệp bắt đầu bán các hoạt động trên internet và thu hút khách hàng. Ưu điểm của website bán hàng là giúp tiếp cận khách hàng mọi lúc, mọi nơi với thương hiệu doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí. Công cụ này phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh trực tuyến hiện nay.  Mạng xã hội: mạng xã hội là một công cụ bán hàng hiệu quả bởi khả năng kết nối và lan truyền thông tin nhanh chóng. Do đó, nó đang trở thành một công cụ hiệu quả để tiếp cận khách hàng đồng thời tiết kiệm chi phí, tạo sự gắn kết với khách hàng và quảng bá thương hiệu một cách nhanh chóng. Doanh nghiệp cần tập trung vào phát triển nội dung thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy nhắm mục tiêu phù hợp, tạo tương tác với người dùng.  SMS Marketing: là một công cụ Marketing trực tuyến tiềm năng cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, để có hiệu quả khi xây dựng chiến dịch SMS Marketing, doanh nghiệp cần tập trung vào khách hàng tiềm năng. Đồng thời doanh nghiệp cần lưu ý gửi SMS đúng lúc, tránh làm phiền khách hàng.  Email Marketing: được coi là một trong những công cụ ít tốn kém nhất, trong khi mang lại kết quả không hề nhỏ. Ngoài việc cung cấp cho khách hàng tiềm năng một chiến dịch tiếp thị email chuyên nghiệp còn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, xây dựng lòng trung thành và nâng cao nhận thức về thương hiệu.
 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 5 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Diễn đàn, blog và các trang rao vặt: sử dụng diễn đàn, blog và rao vặt không chỉ quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu tới người dùng không những giúp thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn, tăng cơ hội bán hàng mà còn giúp ích cho các hoạt động SEO và tăng lưu lượng truy cập vào trang web. Để thúc đẩy doanh số trên các trang diễn đàn, blog hoặc rao vặt, cần dựa trên các tiêu đề mới và nổi bật thu hút sự quan tâm của người dùng và nội dung truyền tải phải khéo léo đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hữu ích với người dùng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ đang đượckinh doanh.  Quảng cáo trực tuyến: hình thức quảng cáo trực tuyến như Google Adwords hoặc Facebook Ads là một công cụ Marketing trực tuyến đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Những loại quảng cáo này giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng và cải thiện việc quảng bá thương hiệu. Nó phù hợp cho các chiến dịch quảng cáo, giảm giá hoặc sự kiện nhưng doanh nghiệp phải trả tiền cho việc tương tác với quảng cáo.  Truyền thông trực tuyến và tiếp thị liên kết: giúp bán hàng trực tuyến hiệu quả hơn, tăng cường sự hiện diện của thương hiệu đến người dùng internet đồng thời cải thiện cơ hội bán hàng và tăng doanh số. Các hình thức truyền thông trực tuyến hiệu quả hiện nay như bài viết PR trên các tờ báo trực tuyến uy tín hoặc quảng cáo banner trên các trang web lớn. Những người tham gia vào các hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) sẽ được trả tiền hoa hồng tiếp thị khi họ giới thiệu khách hàng mua sản phẩm hoặc yêu cầu khách hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo chương trình tiếp thị.  Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO): SEO là một tập hợp các phương pháp để cải thiện thứ hạng của một trang web trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. SEO được coi là một công cụ Marketing trực tuyến mang lại hiệu quả lâu dài và vượt trội trong việc thu hút khách hàng tiềm năng, tuy nhiên đòi hỏi phải có thời gian và nguồn lực. Các yếu tố quyết định hiệu quả của hoạt động SEO là nội dung, backlink và lưu lượng truy cập.
 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 6 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2. Tổng quan về Social Media 2.2.1 Khái niệm và đặc điểm  Khái niệm Marketing truyền thông xã hội Marketing truyền thông xã hội là hình thức sử dụng hệ thống Social media để làm Marketing, bán hàng trực tuyến, PR hay giải đáp thắc mắc của khách hàng. Doanh nghiệp sử dụng công cụ truyền thông quảng cáo trên Social media để nhằm tận dụng các công cụ của Social media giúp giới thiệu đến cộng đồng người sử dụng internet biết đến thương hiệu của họ giúp tăng sự tương tác và tăng sự hiển thị website của họ trên hệ thống Social media.  Đặc điểm Marketing truyền thông xã hội  Sự tham gia: Phương tiện truyền thông xã hội khuyến khích sự đóng góp và phản hồi từ mọi người. Phương tiện truyền thông xã hội bao gồm việc cung cấp các ý tưởng tại thời điểm trò chuyện trực tuyến. Nó cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp và khách hàng. Với tất cả các kênh truyền thông xã hội mới, mọi người đang tận hưởng quá trình tham gia này.  Sự cởi mở: Thành công truyền thông xã hội đòi hỏi sự trung thực, minh bạch và xác thực. Doanh nghiệp nên duy trì mối quan hệ đáng tin cậy với khách hàng trong chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội. Một bình luận giả hoặc tiêu cực có thể phá hủy danh tiếng trực tuyến của doanh nghiệp.  Xây dựng mối quan hệ: Phương tiện truyền thông xã hội là một kênh truyền thông hai chiều. Nó đòi hỏi sự tham gia của cả doanh nghiệp và khách hàng. Cuộc trò chuyện trực tuyến thông qua các công cụ truyền thông xã hội khác nhau diễn ra trong thời gian thực với người thực. Tạo cơ hội tương tác với đối tượng mục tiêu của mình và có thể trả lời các câu hỏi của họ.  Độ tin cậy: Để làm cho hồ sơ đáng tin cậy, cần phải liên tục hiển thị sự hiện diện trực tuyến. Nhà tiếp thị truyền thông xã hội hiệu quả sẽ làm cho khách hàng tin tưởng vào thương hiệu của doanh nghiệp.  Xây dựng cộng đồng: Các trang truyền thông xã hội cho phép xây dựng cộng đồng nhanh chóng để giúp giao tiếp hiệu quả hơn. Cộng đồng chia sẻ những sở thích chung như tình yêu, vấn đề chính trị hoặc chương trình truyền hình yêu thích... Những cộng đồng này giúp xác định rõ hơn đối tượng khách hàng.
 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 7 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Dịch vụ khách hàng: Truyền thông xã hội là rất cần thiết để chăm sóc khách hàng. Mạng truyền thông xã hội sẽ cung cấp giá trị cho khách hàng.  Tránh spam: Truyền thông xã hội không phải là chỉ coi trọng việc quảng bá các liên kết mà phải chia sẻ nội dung sâu sắc về doanh nghiệp. Không gửi cùng một tin nhắn cho cộng đồng nhiều lần, những hoạt động như thư rác có thể gây khó chịu cho khách hàng.  Độ tương tác cao: Độ tương tác cao chính là một trong những ưu điểm nổi trội của marketing thông qua mạng xã hội. Với khả năng lan truyền thông tin nhanh chóng, doanh nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận ý kiến phản hồi từ khách hàng như chia sẻ vấn đề, thảo luận cộng đồng, thực hiện các cuộc thăm dò hoặc giải đáp các thắc mắc khó khăn của họ…Từ đó giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát tối đa các vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh.  Tiết kiệm chi phí: Với việc bỏ ra khoản phí ít hơn so với công cụ truyền thông truyền thống hoặc trong các trường hợp doanh nghiệp không cần bỏ phí cho việc quảng bá thương hiệu trên các mạng xã hội, doanh nghiệp vẫn hoàn toàn có thể thu lại kết quả tích cực. 2.2.2 Các công cụ sử dụng trong Marketing truyền thông xã hội Việc hiểu biết và vận dụng các công cụ Marketing truyền thông xã hội là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Các phương tiện truyền thông đã giúp cho các nhà tiếp thị giao tiếp với khách hàng và những người tiêu dùng tiềm năng của mình. Các công cụ sử dụng trong Marketing truyền thông xã hội phổ biến nhất hiện nay:  Blog và MicroBlog: là trang web do cá nhân hoặc tổ chức lập ra nhằm cập nhật các bài viết với nội dung đa dạng. Việc sử dụng Blog, MicroBlog trong Marketing truyền thông xã hội nhằm thu hút khách hàng thông qua chia sẽ thông tin với người đọc cũng như tạo động lực tương tác từ đó giới thiệu sản phẩm, nâng cao doanh số. Xu hướng viết Blog hiện nay không còn được ưa chuộng như trước nữa. Nhưng nếu doanh nghiệp biết sử dụng thì vẫn có thể tận dụng tốt ưu điểm của công cụ này.  Mạng chia sẻ- Sharing Website: Là trang web cho phép người tham gia tải lên và chia sẻ phương tiện truyền thông khác nhau như hình ảnh, video, bài thuyết trình. Có rất nhiều mạng chia sẻ khác nhau trong đó mạng chia sẻ video quen
 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 8 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 thuộc nhất là YouTube. Doanh nghiệp sử dụng mạng chia sẻ để đăng tải các video, hình ảnh, bài thuyết trình liên quan đến sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh. Mạng chia sẽ giúp thu hút sự quan tâm, chú ý và tạo động lực để khách hàng tương tác với doanh nghiệp.  Social Bookmarking : Social Bookmarking là những trang mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ, lưu trữ hay đánh dấu lại những website theo các mục đích riêng. Công cụ này giúp doanh nghiệp quảng bá được đường link của mình rộng rãi trong các cộng đồng mạng.  Diễn đàn (Forum) : Là các trang web cho phép người tham gia thảo luận hoặc tự khởi xướng một chủ đề thảo luận nào đó. Dưới góc độ Marketing truyền thông xã hội, các diễn đàn này được doanh nghiệp sử dụng để đối thoại trực tiếp với khách hàng, thu thập thông tin về nhu cầu và mong muốn của khách hàng.  Mạng xã hội – Social Network: Mạng xã hội Facebook, LinkedIn, MySpace, 0Twitter... Là dịch vụ cho phép bạn kết nối với những người khác và xây dựng lên một cộng đồng trực tuyến. Mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay vẫn là Facebook. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc sử dụng mạng xã hội trong các chiến dịch Marketing truyền thông xã hội của mình.  Website mở (Wikis) : là trang web cho phép xây dựng và quản lí các trang thông tin do nhiều người cùng phát triển. Đặc điểm của website mở đó là ai cũng có thể chỉnh sửa, thêm mới, bổ sung thông tin lên các trang tin và không ghi lại dấu ấn là ai đã cung cấp thông tin đó. Website mở nổi tiếng nhất hiện nay là Wikipedia. 2.3. Facebook Marketing 2.3.1 Tổng quan về mạng xã hội Facebook. Theo Clement, J. (2020), trong quý 3 năm 2012, số người dùng Facebook đã vượt qua một tỷ, khiến nó trở thành mạng xã hội đầu tiên làm được điều như vậy. Với 2,41 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng tính đến quý 2 năm 2020, Facebook là mạng xã hội lớn nhất toàn cầu. Trong quý báo cáo gần đây nhất, Facebook tuyên bố rằng 2,7 tỷ người đã sử dụng ít nhất một trong những sản phẩm cốt lõi của công ty (Facebook, WhatsApp, Instagram hoặc Messenger) mỗi tháng.
 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 9 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Facebook giống như một quốc gia thu nhỏ, tạo ra một thế giới phẳng nơi không có khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới internet. Kể từ tháng 4 năm 2020, 10% người dùng Facebook hoạt động toàn cầu là phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 24 và người dùng nam trong độ tuổi từ 25 đến 34 là nhóm người dùng Facebook lớn nhất. Có 74% người truy cập Facebook hàng ngày và truy cập vào Facebook nhiều lần trong một ngày. Theo thống kê của Clement, J. (2020), thời gian con người dùng Facebook và sử dụng mạng xã hội chỉ xếp thứ hai sau thời gian họ xem TV. Mỗi người dành mất trung bình 35 phút mỗi ngày để lướt web. Và hành vi của người dùng Facebook chiếm đến 62% là đăng nhập vào các trang Fanpage của doanh nghiệp. Mạng truyền thông xã hội đã tạo ra 55 tỷ đô la doanh thu quảng cáo. Hoạt động quảng cáo mang lại phần lớn doanh thu cho Facebook. Tỷ lệ doanh thu quảng cáo trên thiết bị di động của Facebook từ năm 2012 đến 2019 tăng liên tục. Năm 2019, 92% doanh thu quảng cáo của mạng xã hội được tạo qua di động, tăng từ 88% trong năm trước. Điều này tương đương với hơn 50 tỷ đô la Mỹ doanh thu quảng cáo trên thiết bị di động hàng năm. Doanh thu quảng cáo trên điện thoại di động toàn cầu của mạng xã hội dự kiến sẽ đạt gần 60,68 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng của Facebook cũng tăng đáng kể trong cùng khoảng thời gian, từ 6,81 đô la Mỹ năm 2013 lên 24,96 đô la Mỹ năm 2019. Hoa Kỳ và Canada là thị trường quan trọng của Facebook, xem xét doanh thu trung bình trên mỗi người dùng ở hai nước này vượt xa mức trung bình toàn cầu. Doanh thu trung bình của Facebook tại Mỹ và Canada là 34,86 đô la Mỹ trong quý cuối năm 2019, trong khi trung bình toàn cầu là 7,37 đô la Mỹ. Tại châu Âu, doanh thu trung bình của mỗi người dùng của Facebook là 10,98 đô la Mỹ trong cùng khoảng thời gian. Điều này cho thấy được rằng ngày càng có nhiều doanh nghiệp trả tiền cho Facebook chạy quảng cáo để đưa sản phẩm của mình tiếp cận được tới khách hàng mục tiêu. 2.3.2 Tổng quan về Facebook Marketing.  Khái niệm
 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 10 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Facebook Marketing là khi bạn có sản phẩm và dịch vụ và bạn muốn cung cấp đến cho người khác một cách hiệu quả để đổi lại phần thưởng. Bạn tìm ra được người dùng, khách hàng có nhu cầu của đối với sản phẩm, dịch vụ của bạn là ai, hiểu được khách hàng thực sự cần điều gì hoặc có thể nhận được gì từ sản phẩm dịch vụ đó. Từ những điều đó đáp ứng nhu cầu của họ, nhằm tăng lợi ích hoặc tăng lợi nhuận, thông qua mạng xã hội Facebook. Nói cách khác thì Facebook Marketing là tất cả các hoạt động có liên quan đến việc xúc tiến, quảng bá sản phẩm dịch vụ, việc sử dụng Facebook để kết nối với cộng đồng khách hàng và khách hàng tiềm năng sẽ giúp doanh nghiệp tăng nhận diện thương hiệu và tăng khả năng bán hàng.  Lợi thế Facebook Marketing Công nghệ thông tin ngày càng dễ tiếp cận hơn với người dùng, nhu cầu mua sắm hoặc tìm hiểu về vấn đề dịch vụ nào bạn chỉ cần tra cứu trực tiếp trên các phương tiện như Google, Facebook. ... điều này dẫn đến cách thức Marketing sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng có nhiều thay đổi. Facebook Marketing dần trở nên phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi những lợi thế sau đây:  Độ tương tác và khả năng lan truyền cao: chỉ cần một người bạn của bạn thích, chia sẻ hoặc nhận xét về quảng cáo, thông tin sẽ được hiển thị trên Newsfeed của bạn bè họ và thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người một cách tự nhiên. Doanh nghiệp có thể lắng nghe phản hồi, đề xuất từ khách hàng.  Ngân sách chi linh hoạt: Facebook cho phép người dùng thiết lập một ngân sách chạy quảng cáo vô cùng khoa học, linh hoạt kiểm soát toàn bộ số kinh phí đầu tư. Những báo cáo về kết quả kinh doanh liên tục được cập nhật giúp doanh nghiệp có thể linh hoạt điều chỉnh ngân sách quảng cáo để đạt được hiệu quả cao.  Giảm chi phí quảng cáo cho doanh nghiệp: những mẫu quảng cáo trên TVC có giá thành lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng chưa chắc mang lại tính hiệu quả. Đối với các doanh nghiệp thì việc sử dụng Facebook Marketing sẽ giảm chi phí đáng kể mà vẫn có thể tiếp cận được với hàng triệu khách hàng tiềm năng.
 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 11 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Tiếp cận tới những khách hàng tiềm năng: khi chạy quảng cáo trên Facebook, có thể tùy chỉnh hướng người dùng muốn tiếp cận theo vùng, vị trí, độ tuổi hoặc sở thích cá nhân. Tùy thuộc vào sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ có một chiến dịch marketing khác nhau.  Nội dung hiển thị rõ ràng: mặc dù Facebook có các hình thức chạy quảng cáo khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của từng doanh nghiệp, tuy nhiên, mỗi thông điệp được truyền trên Facebook được hiển thị khá đầy đủ, hình ảnh và tương tác từ các mọi người nhằm tăng độ uy tín và thu hút nhiều khách hàng hơn.  Phân tích đối thủ cạnh tranh: vì Facebook là một kênh truyền thông xã hội nhằm thúc đẩy kết nối với nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, doanh nghiệp dễ dàng xem những chiến lược Marketing của đối thủ. Từ đó doanh nghiệp có thể tiến hành các nỗ lực tiếp thị để mang lại kết quả tốt hơn.  Tăng lượng truy cập cho trang web: đây là một trong số lợi ích của Facebook Marketing bởi nó cho phép dẫn khách hàng đến trang web doanh nghiệp để tăng lượng truy cập vào trang web, tăng doanh số thông qua URL. 2.3.3 Tổng quan về Facebook Ads  Khái niệm Facebook Ads là một hình thức quảng cáo hiển thị được nhắm mục tiêu tự động dựa trên nhân khẩu học, hành vi, sở thích, vị trí địa lý, v.v. của người dùng. Theo đó, các doanh nghiệp và cá nhân muốn quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của họ cần phải trả phí để hiển thị quảng cáo được chỉ định vị trí trên trang Facebook. Quảng cáo trên Facebook được mở cho bất kỳ đối tượng không vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook.  Cách thức hoạt động Facebook tính phí dựa trên lần nhấp vào quảng cáo, số lượt thích trang, số lần tương tác bài viết hoặc lượt click dẫn đến website. Mức giá thầu quảng cáo càng cao, cơ hội ưu tiên của quảng cáo sẽ xuất hiện càng cao.  Đặc điểm  Khả năng lan tuyền nhanh chóng: Nhờ khả năng kết nối cao của mạng xã hội dẫn đến khả năng lan truyền trên Facebook rất nhanh. Miễn là một người Like
 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 12 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hoặc nhận xét về quảng cáo hoặc bài đăng trên Fanpage, thông tin sẽ được hiển thị trên Newsfeed của bạn bè họ và sẽ thu hút sự chú ý và quan tâm của những người này đến Fangage một cách rất tự nhiên. Bên cạnh đó, thông qua quảng cáo trên Facebook, doanh nghiệp có thể thu thập phản hồi của khách hàng để trả lời kịp thời các câu hỏi và trả lời các yêu cầu của họ ngay trên Fanpage.  Hướng tới đúng đối tượng khách hàng tiềm năng: Với Facebook Ads, bạn có thể điều chỉnh chiến dịch quảng cáo của mình hướng đến các khách hàng tiềm năng muốn sản phẩm và dịch vụ của bạn thông qua các tiêu chí phân loại người dùng chi tiết. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu quả quảng cáo mà còn tiết kiệm chi phí khi bạn không phải trả tiền để hiển thị quảng cáo cho đối tượng không có tiềm năng mua hàng.  Tính linh hoạt cao: Facebook Ads cho phép bạn điều chỉnh chiến dịch quảng cáo của mình một cách dễ dàng và linh hoạt. Bạn có thể chạy một hoặc nhiều quảng cáo cùng một lúc và bạn có thể chọn, điều chỉnh đối tượng, chi phí hình thức hiển thị để phù hợp nhất với từng chiến lược và từng giai đoạn. Với quảng cáo trên Facebook, bạn có thể hoàn toàn chủ động về thời gian quảng cáo của bạn hiển thị để tiếp cận công chúng được nhắm mục tiêu nhiều nhất.  Chi phí thấp, hiệu quả cao: Thay vì chi hàng chục và hàng trăm triệu mỗi tháng để xuất hiện trong một thời gian ngắn trên truyền hình trong khung giờ vàng như quảng cáo TVC. Với Facebook Ads, bạn chỉ cần chi số tiền thấp hơn rất nhiều để tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng trên Facebook. Quảng cáo Facebook tính phí dưới dạng CPC (chi phí mỗi lần nhấp) hoặc CPM (chi phí cho mỗi lần hiển thị). Với CPC, bạn chỉ trả tiền cho những người nhấp vào quảng cáo của bạn. Với CPM, bạn cũng phải trả tối thiểu 0,03 đô la / 1000 lần hiển thị mẫu quảng cáo (tương đương 600 đồng)  Phân phối quảng cáo hợp lý: Các quảng cáo của bạn sẽ được Facebook đảm bảo rằng thường xuyên được phân phối và hiển thị đúng cách, sẽ không có trường hợp tập trung quá nhiều vào người này và không xuất hiện cho các khách hàng tiềm năng khác. Doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng nắm bắt nơi quảng cáo Facebook xuất hiện, khi nào, số lượng người nhấp vào quảng cáo,
 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 13 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hiệu quả và mức độ tiến triển của chúng theo thời gian… Những thông tin này sẽ được Facebook báo cáo cập nhật chính xác và thường xuyên thông qua các báo cáo.  Khả năng kết nối, tương tác với khách hàng: Doanh nghiệp có thể thu thập ý kiến của khách hàng, lắng nghe các phản hồi của khách hàng thông qua mạng xã hội Facebook và còn có thể liên kết website với Fanpage.  Các dạng quảng cáo  Promoted Post - Quảng cáo Facebook đề xuất bài đăng: Promoted Post là một loại quảng cáo của Facebook. Các bài đăng thuộc dạng quảng cáo này sẽ hiển thị trên Newsfeed dưới dạng đề xuất cho người dùng. Một bài đăng của Promoted Post bao gồm hình ảnh và văn bản được lấy tự động từ bài đăng trên Fanpage. Tiếp cận người xem theo Fan của Fanpage, Friends của Fan của Fanpage. Promoted Post cũng cho phép người dùng trực tiếp thích Fanpage, bình luận hoặc chia sẻ ngay trên mẫu quảng cáo.  Sponsored Stories - Quảng cáo Facebook được tài trợ: Sponsored Stories là những quảng cáo Facebook được tài trợ xuất hiện ở bên phải hoặc ở giữa Newsfeed. Sponsored Stories tiếp cận người xem theo sự tương tác của các thành viên Fanpage và bạn bè của họ. Nội dung quảng cáo bao gồm một hình ảnh và dòng mô tả được chọn tự động từ Fanpage hoặc trong các bài đăng trên Fanpage. Người dùng có thể trực tiếp Like Fanpage, bình luận và chia sẻ trực tiếp trên mẫu quảng cáo. Khi họ nhấp vào liên kết, đích đến sẽ là Fanpage.  Facebook Ads - Quảng cáo cơ bản: Quảng cáo Facebook cơ bản được hiển thị ở cột bên phải của Newsfeed. Nội dung của tiêu đề tối đa 25 ký tự, đoạn mô tả tối đa 90 ký tự và hình ảnh kèm theo. Nhấp vào Facebook Ads có thể dẫn trực tiếp đến Fanpage, bất kỳ trang web hoặc địa chỉ nào bạn chọn làm địa chỉ dẫn đến khi thiết lập. 2.3.4 Facebook Content  Khái niệm Tạo nội dung phù hợp, thú vị, hấp dẫn và có giá trị thực sự với cộng đồng để thu hút sự chú ý và quan tâm của khách hàng trong một lĩnh vực cụ thể. Nội dung này phải được cung cấp thường xuyên để duy trì và thay đổi thói quen của người
 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 14 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 tiêu dùng. Content Marketing là một hoạt động tiếp thị thiết yếu để giữ chân khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và giúp các doanh nghiệp xây dựng một thương hiệu mạnh. Content Marketing có thể bao gồm: tin tức, hình ảnh, video, case study, ebook, infographic v.v.  Tầm quan trọng Content Content là một yếu tố rất quan trọng trong Marketing Online nói chung và Facebook Marketing nói riêng. Content sẽ giúp doanh nghiệp trở nên đặc biệt với đối tượng khách hàng. Content sẽ giúp truyền tải được nội dung, thông điệp, lan truyền cảm xúc, tác động đến người tiếp cận và nâng cao hành vi tiêu dùng.  Một số dạng content phổ biến như sau:  Cập nhật sản phẩm/dịch vụ.  Thông tin về các thương hiệu.  Nội dung giao dịch cụ thể.  Bài viết dạng câu hỏi để khuyến khích người đọc tương tác như Comment trả lời.  Tổ chức cuộc thi.  Tổ chức sự kiện.  Nội dung mang tính xã hội.  Nội dung ưu đãi. 2.4. Các chiến lược và chiến thuật trong Facebook Marketing 2.4.1 Quy trình thực hiện Facebook Marketing Để hoàn thành một chiến dịch Facebook Marketing thì không nên tách các hoạt động ra thành các phần riêng biệt, mà cần phải gắn kết nó thành một quy trình và theo dõi các giai đoạn một cách tổng quát. Trung Đức (2014) cho rằng chiến lược Marketing Facebook cần làm theo một quy trình cụ thể như sau:  Research: Phân chia đối tượng, khảo sát nhu cầu  Strategy: Chiến lược, chiến thuật  Development: Lựa chọn kênh, thiết kế nội dung  Engagement: Triển khai nội dung và quảng cáo  Measurement: Đo lường kiểm tra.
 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 15 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2. 1 Quy trình thực hiện Facebook Marketing Quy trình Nội dung thực hiện Research Phân chia các đối tượng mục tiêu. Khảo sát nhu cầu của người dùng. Thăm dò đối thủ cạnh tranh. Xác định các mục tiêu bằng cách trả lời các câu hỏi như:  Mục tiêu thực hiện Facebook Marketing là gì? (Nâng cao độ nhận diện và xuất hiện tổng thể, tạo lòng trung thành, xây dựng cộng đồng chia sẻ, thu thập thông tin khách hàng, tăng doanh số...)  Số lượng nhân sự cần thiết để thực hiện mục tiêu này?  Ngân sách cho việc thực hiện chiến dịch Marketing trên Facebook?  Thời gian để thực hiện hoạt động Facebook Marketing?  Kết quả của chiến dịch? Cách đo lường hiệu quả? Strategy Lập ra những kế hoạch chiến lược và chiến thuật phù hợp, thích hợp với mục tiêu ban đầu, thích hợp với mức đầu tư, cũng như độ rộng của thị trường… Development Chọn kênh (Fanpage hoặc các Group…) có chứa nhiều đối tượng mục tiêu nhất. Đưa ra những nội dung marketing đúng thời điểm, đúng nhu cầu và hiệu quả nhất. Engagement Bước triển khai, tiến hành thực hiện các kế hoạch đã đặt ra trước đó về nội dung, sự kiện, quảng cáo… Xây dựng nội dung Marketing trên Facebook sao cho hiệu quả là rất quan trọng. Cần giải quyết được các câu hỏi: Danh sách bài viết bao gồm những bài gì, dạng bài viết? Trong nội dung sẽ viết về vấn đề gì? Thời gian đăng bài, tần suất đăng bài bao nhiêu một
 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 16 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ngày/tháng/năm. Mesurement Kiểm tra, đánh giá, và đo lường hiệu quả mang lại từ chiến dịch, cũng như đối chiếu với chi phí đầu tư. Từ đó rút ra những vấn đề cần giải quyết, tối ưu sau khi thực hiện chiến lược Facebook Marketing này để bước Research tiếp theo được tốt hơn. 2.4.2 Các chiến lược tập trung khách hàng hướng đến thương hiệu Anilopro Thực hiện tập trung các khách hàng trên Facebook bằng chiến lược tập trung, tức là tích hợp tất cả những ứng dụng của Facebook để thu hút được khách hàng. Bảng 2. 2 Chiến lược tập trung khách hàng Nhóm Chức năng Nội dung thực hiện Fanpage Brand Fanpage giúp chúng ta tăng độ nhận diện thương hiệu để khách hàng biết đến doanh nghiệp. Fanpage sẽ tiếp cận khách hàng nhanh hơn, nhiều hơn nhờ quảng cáo được thực hiện. Đây là trang chứa những thông tin liên quan đến doanh nghiệp đồng thời là nơi mà doanh nghiệp có thể tiếp cận và khai thác các đối tượng khách hàng trên Facebook. Tạo được những ấn tượng tốt với khách hàng và lượt thích cũng như tương tác tốt. Community Fanpage cung cấp các thông tin liên quan đến xã hội, các giải pháp, tăng tính cộng đồng, tạo xu hướng và xây dựng một cộng đồng tích cực. Profile Brand Profile mang tên thương hiệu và cung cấp đường link đẫn đến website, các tải khoản Mail, Instagram, tương tác và đồng bộ với Fanpage. Điều này có thể tiếp giúp tiếp cận thêm nhiều khách hàng mục tiêu.
 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 17 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Care Khách hàng có thể liên lạc theo các thông tin trên Profile để giải đáp các thắc mắc của mình khi cần. Doanh nghiệp sẽ chăm sóc khách hàng thông qua các tương tác với khách hàng, chăm sóc để làm khách hàng hài lòng hơn. Đáp ứng được các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng nhanh chóng sẽ gia tăng được lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu của doanh nghiệp. App Shop Tạo các App ứng dụng cho việc bán hàng trên Fanpage để giúp doanh nghiệp quản lí việc bán hàng tốt hơn và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Games Ứng dụng giúp gắn kết được cộng đồng bằng cách đem đến sự giải trí, sự tò mò và niềm vui cho các khách hàng. Tạo được hiệu ứng lan truyền sẽ giúp nhiều khách hàng biết đến thương hiệu hơn. Event Online Tạo các sự kiện trực tuyến để cộng đồng có thể tham gia và mang lại giá trị cho cộng đồng. Khi họ nhận được những giá trị được cho đi từ thương hiệu thì họ sẽ nhớ đến thương hiệu nhiều hơn. Offline Tổ chức các sự kiện truyền thống để truyền tải những kiến thức, chia sẻ những kinh nghiệm, trưng bày sản phẩm ... Group Community Nhóm cộng đồng, mọi người có thể tham gia vào để chia sẻ và hỏi đáp các vấn đề liên quan sản phẩm. Care Đây là nhóm dành cho những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Việc tạo ra nhóm này sẽ góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng của dịch
 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 18 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 vụ. Thông qua nhóm mà doanh nghiệp có thể giúp khách hàng xử lý sự cố nhanh nhất để mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Tạo dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng. 2.4.3 Những quy tắc về nội dung Facebook marketing Nội dung của một bài đăng quảng cáo trên Facebook phải là một nội dung tốt đáp ứng được những mục tiêu đặt ra của doanh nghiệp, vượt ngưỡng tỉ lệ chuyển đổi.  Một nội dung tốt để làm tăng tỉ lệ chuyển đổi cần phải:  Nhắm đúng đối tượng mục tiêu. Chỉ nên nhắm 1 và chỉ 1: 1 mục tiêu, 1 thông điệp, bắt trúng 1 insight. Tập trung để có thể nhắm trúng vào 1 đích.  Đề cập vào vấn đề mà khách hàng quan tâm và không đi lan man. Cung cấp đúng những gì mà khách hàng đang cần, khách hàng đọc xong và biết họ có được những gì từ sản phẩm này.  Để tạo nên được những tương tác với nội dung và tỉ lệ chuyển đổi cao thì nên đăng bài quảng cáo Facebook vào thời điểm online nhiều nhất của khách hàng. Nắm được hành vi của khách hàng sẽ là chìa khóa thành công.  Facebook có những quy định khá chặt chẽ với nội dung bài đăng quảng cáo. Và để tránh những sai lầm làm trì hoãn sự phê duyệt của Facebook khi chạy quảng cáo Facebook thì cần phải tuân thủ các quy tắc và chính sách của Facebook.  Cần chú ý đến để tránh những nội dung mà Facebook cấm, đặc biệt cần lưu ý đến những nội dung vi phạm bản quyền của bên thứ 3. Việc vi phạm về nội dung sẽ khiến chiến dịch quảng cáo không được phê duyệt và nghiêm trọng hơn là tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa.  Quy tắc quan trọng về nội dung khi thực hiện Facebook Marketing  Không câu tương tác Facebook xem việc câu tương tác là lợi dụng thuật toán của Newsfeed để tăng chỉ số Engagement và từ đó tăng độ Reach của Ads.
 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 19 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Không câu tương tác dưới các hình thức yêu cầu Like, Share, Tag, Reaction, Vote hoặc Comment. Bảng 2. 3 Không câu tương tác Ví dụ những cách câu tương tác không nên dùng khi chạy Ads Likes Like this post if you agree! (Likes post này nếu bạn đồng ý!) Shares Spread the word! Share this post now! (Chia sẻ tin này ngày! Share post này ngay!) Comments Write “yes” in the Comments if you want this blanket. (Viết “yes" vào phần Comment nếu bạn muốn chiếc chăn này.) Tags Hurry, tag a friend who needs this journal! (Nhanh chân, tag ngay ai cần cuốn sổ tay này vào đây) Không gián tiếp khuyến khích câu tương tác Bảng 2. 4 Quy tắc không gián tiếp khuyến khích câu tương tác Ví dụ những cách gián tiếp câu tương tác không nên dùng khi chạy Ads Reactions Raise your hand if you love this shirt! (Giơ tay nếu bạn thích chiếc áo này) Shares Everyone needs to know about this! Spread the word now! (Mọi người cần phải được biết điều này! Hãy chia sẻ ngay bây giờ!) Comments Wouldn’t you LOVE to wear this? (Không phải bạn rất THÍCH mặc chiếc áo này sao?) Tags Which of your friends NEED this shirt? (Bạn nào của bạn sẽ CẦN chiếc áo này?) Pro tip: Tránh mọi hình thức câu tương tác. Facebook đã tạo ra các kỹ thuật học hỏi (machine learning) hiện đại để phát hiện nhiều hình thức câu tương tác khác nhau. Thay vì thu hút và lôi kéo mọi người bằng những cách trên hãy tạo ra những
 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 20 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nội dung có tính liên quan và ăn khớp với đối tượng khách hàng mục tiêu mà thật sự muốn tự giác tương tác với nội dung của bạn.  Tránh sử dụng ngôn ngữ target quá chi tiết Tránh sử dụng các từ như “you”, “your", và “you’re". Đừng ám chỉ những tính cách/đặc tính/đặc trưng cụ thể nào về đối tượng khách hàng (target audience) bạn đang hướng tới. Bảng 2. 5 Tránh sử dụng ngôn ngữ target quá chi tiết Sai Đúng Are you a retired salesman? (Bạn có phải là nhân viên kinh doanh đã về hưu.) Salesmen would love this journal. (Nhân viên kinh doanh sẽ rất thích chiếc áo này.) You’re going to love this limited edition Ohio hiking shirt! (Bạn sẽ rất thích chiếc áo leo núi Ohio phiên bản giới hạn này cho xem.) Hikers will love this shirt. (Các tín đồ leo núi sẽ thích chiếc áo này lắm đây.) “Only June kids understand!” (Chỉ có những đứa trẻ sinh tháng Sáu mới hiểu (Nếu họ sinh vào tháng Sáu).) Balnket for every month of the year! (Chăn dành cho cho các tháng trong năm!)  Luôn sử dụng đúng ngữ pháp Không bao giờ sử dụng CHỮ IN HOA TOÀN BỘ. Bảng 2. 6 Không sử dụng chữ in hoa toàn bộ Sai Đúng CHECK OUT OUR NEW TOWEL TODAY (XEM NHỮNG CHIẾC KHĂN TẮM MỚI RA LÒ NGAY HÔM NAY) Check out our new towel today! (Xem những chiếc khăn tắm mới ra lò ngay hôm nay) Get The Perfect Gift For Dad! Get the perfect gift for Dad!
 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 21 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 (Món Quà Hoàn Hảo Cho Cha!) (Món quà hoàn hảo cho Cha !) Không sử dụng quá nhiều/trùng lặp các kí tự hoặc biểu tượng. Chỉ giới hạn từ 1-2 emoji cho mỗi ad (toàn bộ nội dung Ads). Bảng 2. 7 Không sử dụng quá nhiều/trùng lặp các kí tự hoặc biểu tượng Sai Đúng ==> Find more designs ==> Find more designs => *****Our favorite new shirt!! Our favorite new shirt! Sử dụng chính xác câu từ, chấm phẩy, phải đảm bảo các quy tắc viết đúng câu trong tiếng Anh.  Không sử dụng quảng cáo sai sự thật và dễ gây hiểu lầm Tránh quá cường điều hoá khi nhấn mạnh việc lượng hàng sản xuất ra có giới hạn Bảng 2. 8 Không sử dụng quảng cáo sai sự thật và dễ gây hiểu lầm Sai Đúng Buy TODAY or it’s gone forever! (Mua NGAY không thì hàng sẽ biến mất mãi mãi) Check it out today! (Hãy mua hàng liền tay) Limited edition! We WILL sell out! (Limited edition! chúng tôi SẮP BÁN hết! ) Available for a limited time only. (Chỉ sản xuất có giới hạn) JUST released! (VỪA MỚI ra lò) Brand new design! (Thiết kế mới toanh) Pro tip: Nếu chạy Ads trong vòng nhiều tuần, sản phẩm sẽ không phải là sắp hết hàng hay chỉ sản xuất có giới hạn. Việc cung cấp đúng thông tin sẽ khiến chúng ta lấy được thiện cảm từ phía khách hàng và tránh được những hậu quả về sau hay gây ra sự mất lòng tin vào Fanpage.
 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 22 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.4.4 Những quy tắc về văn bản trong hình ảnh quảng cáo của Facebook  Hình ảnh là một phần không thể thiếu trong chạy quảng cáo trên Facebook. Chú trọng và trao chút hình ảnh để thu hút và tạo ấn tượng với khách hàng. Hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng. Ngoài việc hình ảnh đẹp còn phải tuân thủ những quy định về văn bản trong hình ảnh quảng cáo Facebook. Đặc biệt trong lĩnh vực Print- on - Demand (POD) thì các sản phẩm phần lớn đều được thiết kế với nội dung là những dòng chữ thế nên việc chú ý đến quy tắc của Facebook về văn bản trong hình ảnh là rất quan trọng để đảm bảo được hiệu quả quảng cáo.  Quy tắc văn bản trong hình ảnh quảng cáo: Trước đây một hình ảnh có số lượng văn bản chiếm quá 20% không gian ảnh thì Facebook không cho phép chạy quảng cáo trên nền tảng của mình. Tuy nhiên hiện nay do nhu cầu quảng cáo ngày càng cao nên Facebook đã nới lỏng quy định này. Tuy nhiên Facebook khuyến khích chúng ta hạn chế đưa văn bản vào hình ảnh quảng cáo. Để tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho đối tượng và nhà quảng cáo, các quảng cáo chạy trên Facebook, sẽ phải trải qua quy trình xét duyệt có xem xét đến lượng văn bản trong hình ảnh được dùng trong quảng cáo có vi phạm các nguyên tắc cộng đồng không. Dựa trên quy trình xét duyệt này, hình ảnh quảng cáo có ít hoặc không có văn bản sẽ được ưu tiên còn các quảng cáo có lượng văn bản trong hình ảnh cao hơn có thể không được hiển thị. Hoặc nếu những văn bản này được hiển thị thì cũng sẽ hạn chế trong việc phân phối đến người dùng và bị Facebook đánh giá thấp.  Trường hợp ngoại lệ: Tuy có quy định về văn bản trong hình ảnh quảng cáo khắc khe nhưng Facebook vẫn giành trường hợp ngoại lệ đối với hình ảnh nhiều văn bản như:  Chữ trên bìa sách  Chữ trên bao bìa sản phẩm. Tuy nhiên phải chú ý là hình ảnh cần chụp toàn bộ sản phẩm. Không được chụp cận cảnh logo.  Các nội dung pháp lý.  Đối với những sản phẩm có lượng văn bản hình ảnh quá nhiều thì khi tiến hành chạy quảng cáo thì Facebook sẽ thông báo đến chúng ta rằng: “ Bạn có
 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 23 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 thể tiếp cận đến ít người bởi vì sản phẩm của bạn chưa quá nhiều chữ trong hình ảnh. Facebook đề nghị chạy Ads với ảnh ít chữ hoặc không có đoạn văn bản. Xem xét và thay đổi ảnh của bạn”. Trong trường hợp này thì không nên tiếp tục đăng bài quảng cáo vì nếu đăng thì lượng người tiếp cận là ít so với số tiền bỏ ra để chạy quảng cáo và Facebook sẽ đánh giá thấp trang Fanpage của mình. Vì vậy hình ảnh sản phẩm khi chạy quảng cáo là cực kì quan trọng, nó quyết định đến sự thành công của một chiến dịch quảng cáo. 2.4.5 Xác định khách hàng mục tiêu  Chúng ta cần phải xác định được khách hàng của mình nằm ở đâu?  Những khách hàng tiềm năng: Là nhóm những người mà doanh nghiệp quyết định triển khai hoạt động Marketing vào để đạt được mục đích của doanh nghiệp. Những khách hàng này có những hành động phản hồi tích cực với nội dung bán hàng. Họ có những tương tác với Fanpage, hành động thể hiện mối quan tâm cao nhất là Share chứng tỏ họ rất thích thú với nội dung. Những khách hàng tiềm năng là những người chủ động nhắn tin qua inbox Fanpage hoặc Profile Care để hỏi thông tin về sản phẩm.  Những người đã và đang quan tâm: Là những khách hàng Like Fanpage hoặc Like các nội dung của Fanpage. Họ là những người quan tâm đến chủ đề mà Fanpage đó đang hướng tới.  Chúng ta cần xác định được mục tiêu khách hàng một cách chính xác cho quảng cáo trên Facebook.  Độ tuổi: Xác định được khác hàng có độ tuổi bao nhiêu thì có thể mua sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp và khách hàng có độ tuổi bao nhiêu thì có thể sử dụng được sản phẩm – dịch vụ đó.  Vị trí địa lý: Khách hàng mục tiêu đang ở đâu, sản phẩm dịch vụ này thích hợp khu vực vào và văn hóa của đất nước nào. Nên loại bỏ những vị trí địa lí mà bạn không có khả năng giao hàng hoặc khó khăn trong việc giao hàng.  Sở thích: Đây là một yếu tố quan trọng vì nắm bắt đúng sở thích của khách hàng sẽ giúp xác định đối tượng một cách chính xác.
 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 24 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Thu hẹp đối tượng: Việc thu hẹp đối tượng sẽ giúp bạn có thể tiếp cận được khách hàng một cách chính xác hơn. Loại bỏ được những đối tượng khách hàng có sở thích và nhu cầu không liên quan đến sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp. Lúc này cần thu hẹp đối tượng lựa chọn, lọc những khác hàng vừa có sở thích với sản phẩm và nhu cầu mua sản phẩm đồng thời có tài chính ổn định. 2.5. Quy trình chăm sóc Fanpage hiệu quả Chăm sóc Fanpage hiệu quả cần phải thực hiện theo quy trình để tạo ra một Fanpage có chất lượng và đạt lượt tương tác cao. Dưới đây là 5 bước của quy trình chăm sóc Fanpage hiệu quả:  Phân tích Insight Phân tích Insight cung cấp cho chúng ta đầy đủ dữ liệu để có thể nắm bắt được những hành vi chung của đa số người dùng .Ví dụ như ta có thể nắm bắt được thời điểm nào có lượt tương tác cao, hình thức tương tác nào là tốt : video, ảnh hay status.v.v., khách hàng phần lớn là đối tượng nào. Vì vậy trước khi chúng ta lên kế hoạch Content để chăm sóc Fanpage hiệu quả thì cần phải tìm hiểu về về đối tượng khách hàng qua phân tích insight.  Lập kế hoạch nội dung chi tiếp theo tuần/ theo tháng: Để quá trình chăm sóc Fanpage của bạn được trơn tru không bị nhàm chán , lặp lại nội dung hay cạn kiệt ý tưởng thì sau khi phân tích Insight cần phải lên kế hoạch về nội dung kế hoạch chi tiết theo từng tuần và từng tháng cụ thể. Trong kế hoạch chăm sóc Fanpage hiệu quả thì cần phải đưa ra được các thông tin:  Định hướng chung  Mục tiêu  Khách hàng mục tiêu  Phân tích khách hàng mục tiêu  Điểm nhấn  Định hướng Fanpage chung  Thông điệp  So sánh đối thủ cạnh tranh  Định hướng nội dung
 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 25 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Content Management  KPI & cost Sau đó đưa ra kế hoạch nội dung cho từng tuần để nội dung không bị lặp và đi đúng với kế hoạch ban đầu.  Đăng bài viết vào những khung giờ vàng: Có thể tìm ra thời điểm mà người dùng online nhiều nhất trên Fanpage được hiển thị rõ trong phần phân tích Insight. Vì vậy mà để thu hút được lượt tương tác cao và truyền thông tin đến nhiều người nhất thì trước thời điểm này khoảng 30 phút phải Set up bài viết.  Những loại content hấp dẫn trên Fanpage: Thực tế chứng minh các dạng content mang lại hiệu quả cao nhất khi lên kế hoạch chăm sóc Fanpage đó là:  Hình ảnh của chính khách hàng với sản phẩm của doanh nghiệp.  Chia sẻ ảnh, video và tin tức về những câu chuyện.  Tạo cuộc thăm dò ý kiến khách hàng.  Tạo ra các cuộc thi.  Đưa ra những câu hỏi thường gặp.  Chia sẻ các chủ đề và đưa ra các tư vấn.  Đề nghị thành viên trong Fanpage đưa ra lời khuyên để cải tiến sản phẩm và dịch vụ.  Theo dõi, phân tích nội dung content thường xuyên Để tạo ra những nội dung đúng với sở thích của khách hàng mà vẫn phù hợp với thương hiệu của công ty, quảng bá được sản phẩm và đáp ứng được các nhu cầu của công ty thì cần làm những bước như sau:  Lên ý tưởng.  Drap về nội dung.  Thiết kế hình ảnh phù hợp với nội dung.  Đăng tải.  Quảng bá nội dung.  Theo dõi phân tích tương tác bài viết.
 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 26 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Điều này sẽ giúp chúng ta biết được những nội dung nào là phù hợp và được nhiều lượt tương tác nhất trong Fanpage. 2.6. Giới thiệu công cụ Facebook Insights Với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày nhưng với thuật toán của Facebook ưu tiên nội dung từ gia đình và bạn bè. Vì vậy mà doanh nghiệp gặp khó khăn hơn để thu hút sự chú ý của người dùng. Sử dụng những công cụ hỗ trợ phân tích của Facebook là điều cần thiết để giúp doanh nghiệp có thể thành công. Facebook Insights là một công cụ có giá trị để giúp bạn cải thiện hoạt động tiếp thị trên Facebook . Facebook Insights cho phép dễ dàng đo lường hiệu suất của trang doanh nghiệp của mình. Facebook Insights phân tích Fanpage của Facebook và cho phép người dùng theo dõi thông tin như lượt xem trang, lượt tương tác, lượt tiếp cận, các số liệu thống kê của người hâm mộ , bài đăng trên tường , video và âm thanh, lượt xem ảnh, v.v. Facebook Insights cho phép doanh nghiệp hiểu rõ hơn về xu hướng người dùng cho trang của họ để có thể hỗ trợ quản lý nội dung. Thông tin được thu thập liên tục hằng ngày cho phép quản trị viên xem số liệu thống kê hàng ngày hoặc hàng tháng. Bất kể mục tiêu của bạn là gì trên Facebook, xây dựng nhận thức về thương hiệu, giao tiếp với khách hàng hoặc khiến người theo dõi thực hiện hành động... phân tích của Facebook sẽ giúp bạn hiểu đối tượng bạn cần phải thu hút và cách họ tương tác với trang của bạn. Tóm lại, Facebook Insight là công cụ hỗ trợ giúp doanh nghiệp đặt đúng nội dung trước đúng đối tượng khách hàng. Các số liệu có trong Page tab của Facebook Insight  Tab tổng quan (Overview) Tab tổng quan trình bày các số liệu thống kê :  Số lượt thích trang: Tổng Like và số Like.  Truy cập bài biết: Tổng số lần truy cập và tham gia vào bài viết.  Lượt tham gia: Tổng số người tham gia vào Page , số người Like, Comment, Share và nhấp chuột vào bài viết.  Tab Like Có 3 số số liệu chính đó là:  Tổng số người Like Page
 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 27 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Số Like thực = Tổng số Likes – Tổng số UnLikes  Organic Likes: là lượng Like tự nhiên mà không thông qua các kênh trả tiền.  Paid Likes: lượng Like đến từ các kênh mà phải trả tiền, chẳng hạn như Like nhờ biết đến Fanpage thông qua quảng cáo trả phí. Likes được tính là dạng paid Likes khi mà Likes đó trong 1 ngày sau khi xem quảng cáo của bạn hoặc 28 ngày sau khi click vào quảng cáo đó.  Nguồn gốc lượt thích trang:  On your page: người xem sau khi biết tới page (bạn bè giới thiệu, quảng cáo, bạn bè Like…), họ chưa click Like ngay mà vào Fanpage của bạn rồi mới ấn Like.  Newsfeed: Lượt thích trang đến từ những người đã xem nội dung được đăng bởi trang hoặc trang được xuất hiện trong Newsfeed.  Restored Likes from Reactivated Accounts: Lượt thích trang đến từ những người kích hoạt lại hồ sơ Facebook của họ.  Search: Lượt thích trang đến từ những người nhìn thấy trang hoặc được đăng trong tìm kiếm.  Page suggestions: Like thông qua gợi ý của Facebook, ví dụ khi vào một Page thì một số Page dưới sẽ có gợi ý các Page tương tự, hoặc bạn bè gợi ý bạn Like một Page nào đó.  Tab tiếp cận thống kê Tab tiếp cận thống kê trình bày các số liệu thống kê:  Truy cập bài viết: Số người nhìn thấy bài viết của Page.  Lượt thích, bình luận và chia sẻ: Những thao tác này giúp Page tiếp cận thêm nhiều người.  Tổng số lượt truy cập: là số người đã xem bất kỳ hoạt động nào từ trang bao gồm bài viết, nhắc đến, ghé thăm bài viết của người khác, trang khác như quảng cáo.  Tab lượng truy cập: Trong tab lượt truy cập, có thể thấy được: Lượt ghé thăm trang và tab: số lần từng trang Tab được xem.
 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 28 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Hoạt động trang khác: Số thao tác mọi người thực hiện có liên quan đến trang.  Người giới thiệu bên ngoài: Số lần mọi người truy cập trang từ một trang web nằm ngoài Facebook.  Tab Reach Tab Reach trình bày các số liệu thống kê:  Post Reach : là số lượng những người có thể nhìn thấy được nội dung của trang.  Organic: lượng reach tự nhiên không phải từ các kênh trả tiền (tổng số người thấy bài post hiện trên Newsfeed một cách tự nhiên).  Paid: lượng reach thông qua các kênh trả tiền (tổng số người thấy bài post hiện trên Newsfeed thông qua các kênh trả tiền, ví dụ chạy quảng cáo).  Reactions, Comments, Shares: số lượng người có tương tác với nội dung của trang. Những hành động này sẽ giúp bạn tiếp cận nhiều người hơn.  Hide, Report as Spam and UnLike: Số lượng người ẩn bài, không thích trang... Những hành động này sẽ làm giảm số lượng người bạn tiếp cận.  Total Reach: Số người có bất kỳ nội dung nào từ trang hoặc về trang hiển thị trên màn hình của họ.  Post Tab Post trình bày các số liệu thống kê:  When your fan Are online: Thống kê số lượng Fan online tại một thời điểm nhất định trong ngày.  Post Types: Thống kê về lượt tiếp cận trung bình và lượt tham gia trung bình  Hiển thị tất cả các bài đăng trên trang với các thông tin như: ngày đăng , bài viết, loại , mục tiêu nhắm tới đối tượng nào, số người tiếp cận, lượt tương tác ( số lần nhấp vào bài viết và số lượng thể hiện cảm xúc, bình luận, chia sẻ). Các bài đăng được phân thành các loại như: bài viết, ảnh, liên kết, video, câu hỏi, .v.v..  People
 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 29 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Your Fans: Phần này giúp người quản trị có thể biết thông tin Fan qua thống kê về Tuổi, Giới tính, Quốc gia và Ngôn ngữ sử dụng. Số Fans cũng được so sánh với tổng số người dùng trên Facebook.  Trong phần này thì dữ liệu nhân khẩu học tổng hợp về người thích trang dựa trên thông tin về độ tuổi và giới tính họ cung cấp trong trang cá nhân người dùng của mình. Đây là số liệu ước tính.  People Followers: Số người theo dõi trang của bạn.  People Reached: Số người đã được Reach đến trong một khoảng thời gian (mặc định là 1 tháng).  People Engaged: Số người đã tương tác với trang (gồm Like Page, Like, Share, Comment) … nội dung. 2.7. Các chỉ số để đo lường hiệu quả của Fanpage  Đo lường chất lượng Fanpage qua số lượng Fan và mức gia tăng Fan  Number of Fans: Là chỉ số thể hiện số lượng thành viên của Fanpage. Chỉ số không nói lên được tất cả về sự thành công của một Fanpage bởi vì hiện nay có rất nhiều thủ thuật để tăng số lượng Number of Fans này để đạt được những con số rất cao về số lượng Fans. Tuy nhiên chất lượng Fans tương tác với Fanpage lại kém và không đúng đối tượng mục tiêu. Tuy nhiên số lượng Number of Fans vẫn là 1 KPIs quan trọng để đánh giá Fanpage.  Growth: Số lượng Fan tăng trong tháng, trong tuần hoặc trong năm. Chỉ số Growth cho thấy được mức độ hiệu quả nội dung tương tác trên Fanpage của doanh nghiệp.  Khả năng tương tác  Chỉ số ER (Engagement Rate) Công thức tính ER: ER= 𝑳𝒊𝒌𝒆+𝑪𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕+𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝑻ổ𝒏𝒈 𝒔ố 𝒃à𝒊 đă𝒏𝒈 𝑻ổ𝒏𝒈 𝒔ố 𝒇𝒂𝒏 × 𝟏𝟎𝟎
 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 30 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ER là một thước đo để đo lường mức độ thu hút của nội dung, mức độ cam kết mà một phần nội dung được tạo ra đang nhận được từ khán giả. Nó cho thấy có bao nhiêu người tương tác với nội dung. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia bao gồm bình luận, chia sẻ, lượt thích và nhiều hơn nữa.  Chỉ số CTR CTR (Click Through Rate) là tỷ lệ nhấp chuột vào liên kết trong nội dung, hoặc click vào để xem các video hoặc hình ảnh trong nội dung của bạn. CTR được xem là một chỉ số đo lường khá quan trọng của một chiến dịch quảng cáo hoặc nội dung nào đó. Click Through Rate được tính dựa trên số lần nhấp chuột (Number of clicks) và số lần hiển thị (Number of Impression). Công thức để tính CTR: CTR= 𝑆ố 𝑛𝑔ườ𝑖 𝐶𝑙𝑖𝑐𝑘 𝑣à𝑜 𝑞𝑢ả𝑛𝑔 𝑐á𝑜 𝑆ố 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑡𝑖ế𝑝 𝑐ậ𝑛 𝑣ớ𝑖 𝑞𝑢ả𝑛𝑔 𝑐á𝑜 × 100% Albright, D. (2020) nhận xét rằng chỉ số CTR trên 2% thì nội dung quảng cáo Facebook được đánh giá là có hiệu quả.  Chỉ số Negative feedback Negative feedback (phản hồi tiêu cực) là hành động tiêu cực do Fan thể hiện với một nội dung nào đó của bạn. Những hành động này có thể là ẩn hết mọi bài post đến từ Page của bạn, Unlike Page... Trường hợp tệ nhất là khi khách hàng report Fanpage là spam. Negative feedback thể hiện số người thực sự không thích nội dung trên Fanpage của doanh nghiệp hoặc những bài post của doanh nghiệp xuất hiện trên Newsfeed của họ. Chỉ số Negative feedback ảnh hưởng rất nhiều đến những chỉ số khác của một bài đăng. Bởi vì Facebook coi trọng những phản hồi tiêu cực từ người dùng. Nếu bài viết nhận được nhiều Negative feedback thì Facebook sẽ hạn chế hiển thị vì vậy sẽ mất đi cơ hội được hiển thị ra với nhiều người hơn. Nếu Fanpage có Negative feedback trung bình ở mức cao sẽ mất dần đi khả năng tiếp cận của mình. Ernoult, E. (2013) cho rằng thông thường tỉ lệ negative feedback nằm ở mức 0.1%. Nếu tỷ lệ này trên 0.1% thì nội dung quảng cáo nên xem lại và có những giải pháp chỉnh sửa.
 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 31 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG FANPAGE CỦA ANILOPRO 3.1. Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp  Tổng quan về doanh nghiệp Enable Startup là một công ty thiết kế và phát triển phần mềm hàng đầu có trụ sở tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ đầu cuối để phát triển và triển khai ứng dụng di động và web. Enable Startup làm việc trên một loạt các công nghệ, từ nguồn mở đến các giải pháp được xây dựng độc quyền và tùy chỉnh, để cung cấp đầy đủ các dịch vụ hiện đại cho khách hàng toàn cầu.  Các lĩnh vực hoạt động:  Bảo trì hệ thống: Cơ sở dữ liệu, máy chủ và ứng dụng  Platform development: PHP, RoR, ASP.NET and NodeJS  Clouds Computing: Dịch vụ web Amazon, IBM Bluemix, Digital Ocean  Blockchain: Smart Contract, Token Sale, Web3JS, MultiSig Wallet  Phát triển các ứng dụng trên di động: iOS, Android, React Native  Internet of things: Giao tiếp thiết bị thông minh điện tử  Hình thức kinh doanh Dropshipping và Print-on-demand (POD) với thương hiệu Anilopro.  Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Enable Startup Giám đốc điều hành (CEO) Chuyên gia Marketing Chuyên viên tư vấn kinh doanh
 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 32 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sơ đồ 3. 1 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Enable Startup
 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 33 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bộ máy nhân sự gồm hơn 50 thành viên được phân chia thành các phòng ban dưới sự quản lí của các trưởng phòng.  Lĩnh vực thương mại điện tử của công ty Chức năng chính của website chủ yếu là bán hàng được xây dựng trên nền tảng của Shopify. Website giúp giới thiệu sản phẩm cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về các sản phẩm dịch vụ. Các sản phẩm và dịch vụ này được chia theo danh mục và mỗi danh mục có nhiều sản phẩm bên trong trình bày dưới dạng list các sản phẩm. Các sản phẩm này bao gồm hình ảnh của sản phẩm, mô tả sản phẩm cùng các chính sách, cho phép hiển thị màu sắc và kích thước cho khách hàng chọn, hiển thị giá thành và không giới hạn danh mục sản phẩm. Sản phẩm có thể được tìm kiếm theo bộ lọc hay trong danh mục của sản phẩm. Chức năng đặt hàng trực tuyến bao gồm các chức năng giỏ hàng, đơn hàng, quản lý thông tin khách hàng. Khách hàng có thể chọn hàng và đặt hàng một cách dễ dàng theo màu và loại sản phẩm mình chọn. Nếu khách chỉ xem hàng và chưa quyết định mua thì có giỏ hàng lưu lại sản phẩm mà khách hàng quan tâm. Đồng thời khách hàng có thể thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến tại website doanh nghiệp. Hình 3. 1 Giao diện của website Anilopro  Dịch vụ khách hàng trực tuyến:  Kênh dịch vụ: Website và các tiện ích của Shopify, Facebook.
 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 34 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Chức năng: Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.  Website có tích hợp chức năng chăm sóc khách hàng trực tuyến với Zendesk chat giúp giải đáp thắc mắc của khách hàng ngay tại website.  Facebook thông qua các đánh giá và Comment trên các bài Post và Facebook Messenger của Fanpage .  Sản phẩm của Anilopro  Danh mục sản phẩm kinh doanh:  Bedding Set  Trang sức và phụ kiện  Giày  Quần áo  Túi và ví  Posters  Chăn  Khăn tắm  Sổ tay Các sản phẩm này đều là các Mock-Up trừ các sản phẩm vật lí như trang sức và phụ kiện. Mock-Up chính là những mô hình thiết kế có kích thước thu nhỏ, hoặc bằng kích thước thật, là hình ảnh mô phỏng thiết kế của các Designer dùng để mô phỏng ý tưởng thiết kế tới đối tượng khách hàng. Hầu hết các sản phẩm này đều là sản phẩm về quà tặng. Trên mỗi sản phẩm sẽ có những dòng chữ nhắn nhủ đến đối tượng người được tặng. Hình ảnh minh họa về các sản phẩm của Anilopro.
 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 35 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 3. 2 Các sản phẩm của Anilopro  Hình thức Kinh doanh Có hai hình thức kinh doanh chính hiện nay của Anilopro:  Dropshipping: là một phương thức quản lý chuỗi cung ứng, trong đó nhà bán lẻ không giữ hàng tồn kho mà thay vào đó chuyển đơn đặt hàng của khách hàng và chi tiết vận chuyển cho các nhà sản xuất, nhà bán lẻ hoặc nhà bán buôn khác, sau đó giao hàng trực tiếp cho khách hàng. Người bán chỉ tập trung vào marketing sản phẩm, theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách hàng. Lợi nhuận thu được là chênh lệch giá giữa nhà cung cấp và giá bán cho khách hàng trừ chi phí vận chuyển. Các sản phẩm kinh doanh theo hình thức này tại Anilopro là các sản phẩm vật lí như trang sức, phụ kiện, các sản phẩm khác theo xu hướng đang bán chạy trên AliExpress, Alibaba, Etsy.
Publicité