Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế sao biển.docx

Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế sao biển. Trước khi bắt đầu quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu, công ty Sao Biển sẽ tiến hành thỏa thuận dịch vụ của công ty cho khách hàng. Sau khi nhân viên bộ phận sale của công ty tìm được khách hàng thì sẽ bắt đầu báo giá và thuyết phục họ sử dụng dịch vụ của công ty. Nếu khách hàng đồng ý với mức giá đưa ra thì hai bên sẽ bắt đầu ký kết hợp đồng. Tùy vào loại hình dịch vụ khách hàng yêu cầu mà những mức giá tương ứng với hợp đồng sẽ khác nhau. Đối với khách hàng quen thuộc thì thủ tục sẽ đơn giản hơn rất nhiều và khi có yêu cầu khách hàng chỉ cần gửi qua mail hoặc gọi điện thoại đến công ty

Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
HÀNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH
VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN
Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ
Sinh viên thực hiện : LÂM THỊ THU YẾN
MSSV : 71380455
Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Khóa : CAO ĐẲNG KHÓA 9
TP HCM
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian ba năm học tập tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, em đã được
trang bị những kiến thức bổ ích làm nền tảng vững chắc, đó cũng là hành trang rất
quý giá giúp em có khởi đầu tốt trên con đường sự nghiệp sau này. Em xin chân
thành cảm ơn đến quý thầy cô đã tận tình dạy dỗ, trang bị cho em những kiến thức
cơ bản nhất. Nhất là sự chỉ bảo tận tình sâu sa cả về lý thuyết và kinh nghiệm thực
tế của cô thạc sĩ Phạm Thị Quỳnh Như đã giúp đỡ thực hiện đề tài này.
Đồng thời em cũng chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, Ban lãnh đạo cùng anh chị
phòng xuất nhập khẩu của công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển đã hướng
dẫn và cho em nhiều cơ hội được vận dụng kiến thức mà em đã học vào thực tế
công việc trong thực tập tại công ty.
Tuy kiến thức còn hạn hẹp và thời gian thực tập chưa nhiều, chắc chắn đề tài này
không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo hướng dẫn và
đóng góp ý kiến của quý thầy cô ở trường và các anh chị trong công ty để em hoàn
thành đề tài này.
Cuối cùng, em xin chân thành kính chúc công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao
Biển ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh và nâng cao thương hiệu của công
ty trên toàn quốc và thế giới.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
Sinh viên: Lâm Thị Thu Yến MSSV: 71380455
Lớp: 13870003 Khóa: 9
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
TP.HCM, ngày tháng năm 2016
Người nhận xét
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Sinh viên: Lâm Thị Thu Yến MSSV: 71380455
Lớp: 13870003 Khóa: 9
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
TP.HCM, ngày tháng năm 2016
Người nhận xét
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
Sinh viên: Lâm Thị Thu Yến MSSV: 71380455
Lớp: 13870003 Khóa: 9
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
TP HCM, ngày tháng năm 2016
Người nhận xét
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
SAO BIỂN..................................................................................................................1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .............................................1
1.1.1. Thông tin công ty....................................................................................1
1.1.2. Lịch sử hình thành ..................................................................................1
1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty ....................................................................2
1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển........................2
1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty.......................................................................2
1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận..............................................3
1.4. Tình hình nhân sự..........................................................................................4
1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ................................................6
1.5.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh..........................................6
1.5.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty..............................7
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG CONTAINER
TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN..........................9
2.1 Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận
Chuyển Quốc Tế Sao Biển ......................................................................................9
2.1.1 Tình hình sản lượng Container xuất khẩu tại công ty TNHH Vận Chuyển
Quốc Tế Sao Biển.................................................................................................9
2.1.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng Container tại công ty TNHH Vận
Chuyển Quốc Tế Sao Biển.................................................................................13
2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container tại công ty TNHH
Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển.............................................................................15
2.2.1 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container (FCL/FCL)
............................................................................................................................15
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.2.2 Diễn giải quy trình ................................................................................17
2.3 Nhận xét quy trình giao nhận xuất khẩu hàng container.............................21
2.3.1 Ưu điểm ................................................................................................21
2.3.2 Nhược điểm...........................................................................................21
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG
CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN ..
...................................................................................................................................22
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong giao đoạn 2016-2018.......... Error!
Bookmark not defined.
3.2 Phân tích Swot.............................................Error! Bookmark not defined.
3.3 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty
.....................................................................Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Tuyển dụng và thu hút nhân sự giỏi......Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Đào tạo kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong công ty
Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Tổ chức cơ cấu nhân sự trong công ty..Error! Bookmark not defined.
3.3.4 Giải pháp đầu tư và phát triển thị trường............ Error! Bookmark not
defined.
3.3.5 Mở rộng quan hệ với các cơ quan hải quan........ Error! Bookmark not
defined.
3.3.6 Tham gia các hiệp hội trong và ngoài nước........ Error! Bookmark not
defined.
3.3.7 Mở rộng quan hệ với các hãng tàu, chủ hàng..... Error! Bookmark not
defined.
3.3.8 Mở rộng hệ thống đại lý........................Error! Bookmark not defined.
3.4 Kiến nghị .....................................................Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Đối với doanh nghiệp...........................Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Đối với nhà nước ..................................Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Các từ viết tắt Diễn giải
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
Công ty Sao Biển Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển
Công ty Park View Công ty C/O Park View Viet Nam Company Limited.
DEM Thời hạn được phép lưu container tại bãi (Demurrage)
DET Thời hạn được phép lưu container tại kho (Detention)
Co-loader Người gom hàng lẻ (Consolidator loader)
VNĐ Việt Nam Đồng
Teu Đơn vị của Container (Twenty-foot equivalent units)
FCL Giao hàng nguyên container (Full Container Load)
CSCL China Shipping (Viet Nam) Co., Ltd
B/L Vận đơn đường biển (Bill of Lading)
C/O Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin)
HBL Vận đơn do đại lý phát hành (House Bill of Lading)
MBL Vận đơn do hãng tàu phát hành (Master Bill of Lading)
CY Sân container (Container Yard)
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
SI Nội dung chi tiết để làm vận đơn (Shipping Instruction)
Cont Container
Seaway bill Vận đơn đường biển (Seaway Bill of Lading)
Manifest Bản kê khai hàng hóa chở trên tàu
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2012-2014 ..........6
Bảng 2.1: Sản lượng mặt hàng container xuất khẩu tại công ty TNHH Vận Chuyển
Quốc Tế Sao Biển .....................................................................................................9
Bảng 2.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận
Chuyển Quốc Tế Sao Biển......................................................................................13
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp............................................3
Hình 1.2 Biểu đồ thể hiện trình độ học vấn nhân viên của công ty..........................5
Hình 1.3 Biểu đồ thể hiện kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2012- 2014.......6
Hình 2.1: Thị phần tính theo sản lượng mặt hàng container xuất khẩu của công ty
(năm 2012-2014).....................................................................................................10
Hình 2.2: Thị phần tính theo thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty (năm
2012-2014) ..............................................................................................................14
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình xuất khẩu một lô hàng của công ty ...............................16
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang dần phát triển, tiếp cận
những thành tựu và khoa học mới. Từ khi nước ta gia nhập WTO năm 2007 là năm
kinh tế bước sang một trang mới, kinh tế mở cửa giao lưu hàng hóa, thông thường
với các nước. Từ đó, nhu cầu luân chuyển hàng hóa đi các nước cũng tăng lên để tối
đa hóa nhu cầu vận chuyển của doanh nghiệp, các công ty dịch vụ giao nhận xuất
nhập khẩu cũng ra đời. Tuy còn nhiều khó khăn, song cũng đáng ứng được phần lớn
nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đề tài: “Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng Container tại công ty TNHH Vận
Chuyển Quốc Tế Sao Biển” được đưa ra với mong muốn có thể giúp phần nào đó
trong hoạt động giao nhận của công ty.
Do hạn chế về kiến thức của bản thân và thời gian thực tập có bạn, vì vậy trong đề
tài này chắn chắn không tránh khỏi sai sót. Em kính mong sự chỉ dẫn của quý thầy
cô để đề tài này được hoàn thiện hơn.
2. Mục đích nghiên cứu
Đánh giá được tình hình thực tiên về hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu hàng
container cũng như quy trình của công ty
Đề ra một số biện pháp mang tính cá nhân để nâng cao hoạt động xuất khẩu hàng
container tại công ty
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận
Chuyển Quốc Tế Sao Biển
Phạm vi nghiên cứu: bao gồm tất cả các quy trình xuất khẩu hàng hóa bằng
container tại công ty Park View
4. Nội dung báo cáo
Ngoài lời mở đầu và kết luận nội dung báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển
Chương 2: Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận
Chuyển Quốc Tế Sao Biển
Chương 3: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng container tại công
ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển
1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
SAO BIỂN
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.1. Thông tin công ty
 Tên giao dịch tiếng việt: công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển
 Tên giao dịch quốc tế: SAO BIEN TRANSPORT Co.,LTD
 Địa chỉ: 599A Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
 Văn phòng đại diện: Số 10 đường 38, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí
Minh
 Điện thoại: (84-8) 38 501 837
 Hotline: (+84) 908 804 899
 Giám đốc: Tạ Minh Thiện
 Email: manager@saobienlogistics.com
 Website: www.saobienlogistics.com
 Logo công ty:
1.1.2. Lịch sử hình thành
Đất nước ta hiện đang trên đà phát triển. Việc gia nhập vào các tổ chức thương mại
quốc tế (WTO) là một thách thức lớn với đất nước đi lên sánh vai với các nước
trong khu vực và thế giới. Và để thực hiện điều đó, đất nước ta phải nổ lực trong các
hoạt động ngoại thương với các nước nhằm tiếp thu cái mới và phát huy tiềm năng
của đất nước.
Các doanh nghiệp của nước ta đã đang và sẽ ngày càng hoạt động trên nhiều lĩnh
vực khác nhau. Với nguồn nhân lực dồi dào tạo thuận lợi cho các ngành công
nghiệp chế biến, sản xuất,…phát triển. Từ đó mà các ngành thương mại và dịch vụ
cũng ra đời nhằm chuyên môn hóa, đẩy mạnh tiến trình giao thương với các đơn vị
cá nhận, tổ chức hay các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nắm bắt được tình hình
chung của đất nước các doanh nghiệp vận tải đã ra đời và ngày càng phát triển như
một điều tất yếu.
Được thành lập vào ngày 11 tháng 9 năm 2011, công ty TNHH Vận Chuyển Quốc
Tế Sao Biển đã ra đời trên cơ sở là một doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực
2
thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Bước đầu thành lập công
ty gặp không ít khó khăn, song sau hơn 5 năm hoạt động công ty đã tạo được nhiều
uy tín với khách hàng trong và ngoài nước ở cả hai lĩnh vực thương mại và vận tải.
Cũng như tạo thêm nhiều mối quan hệ mới với các nhà cung cấp, bạn hàng trên thế
giới.
1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty
Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển tuy mới bắt đầu đi vào hoạt động
được 5 năm, nhưng công ty đã khẳng định được ví trí của mình trên thị trường và
tạo uy tín với khách hàng.
Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển chuyên về các nghiệp vụ như sau:
 Đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, đại lý hàng
hóa cho các hãng tàu vận chuyển bằng đường biển (giao nhận hàng nguyên
container, hàng lẻ), đường hàng không và đường bộ trong nước cũng như ngoài
nước.
 Dịch vụ làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, hội chợ triển
lãm, hội thảo, …
 Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu
 Kinh doanh vận chuyển hàng hóa nhập khẩu. Đại lý tàu biển cho các hãng
tàu biển trong và ngoài nước.
 Tư vấn pháp lý về các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu
Đối với các nghiệp vụ vận chuyển nội địa: tổ chức điều động xe, thuê tài nhỏ, xà lan
và thực hiện hợp tác vận chuyển.
1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển
1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty.
Là công ty hoạt động chính về dịch vụ giao nhận xuât nhập khẩu. Hiện nay nguồn
nhân lực của công ty với 19 người, công ty đặt chỉ tiêu về chất lượng hơn sản
lượng, mỗi nhân viên nắm giữ công việc và trách nhiệm cụ thể. Do đó, các bộ phận
dù ít người nhưng vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau, kết nối công việc của từng bộ
phận thành một quy trình hoạt động
3
``
Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
(Nguồn: Phòng kế toán)
1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
Ban giám đốc:
Là người có quyền hạn cao nhất trong công ty và cũng là người chịu trách nhiệm
trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Lập chiến lược kinh
doanh, chỉ đạo trực tiếp và phân công trách nhiệm cho các phòng ban khác hoạt
động một cách hiệu quả.
Kiểm tra giám sát quyết định khen thưởng, kỷ luật và động viên tinh thần thi đua
các phòng ban, các cá nhân trong công ty và ký kết các hợp đồng kinh tế, các văn
bản, công văn.
Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả kinh doanh của công ty bao gồm:
Bộ phận kế toán:
Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về toàn bộ công tác kế toán và tài chính tại
công ty. Chịu trách nhiệm pháp lý về các công tác kế toán theo qui định của nhà
nước. Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hoạch hóa các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của công ty. Lập báo cáo thuế hàng
quý, hàng tháng.
Tham mưu cho Bam giám đốc về tất cả các lĩnh vực liên quan đến hệ thống kế toán
theo pháp luật. Báo các ngay các vấn đề phát sinh cho Ban giám đốc
Bộ phận Sale:
Đối với dịch vụ hậu cần, cước vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển:
BAN LÃNH
ĐẠO
KẾ TOÁN
TRƯỞNG
BỘ PHẬN
SALE
NHÂN VIÊN
KẾ TOÁN
NHÂN VIÊN
CHỨNG TỪ
NHÂN VIÊN
SALE
THỦ QUỸ
4
Tìm kiếm khách hàng mới bằng cách thực hiện các chiến lược marketing cơ bản và
chuyên nghiệp như: chào giá dịch vụ qua mail, fax, điện thoại hoặc gặp trực tiếp
khách hàng.
Chăm sóc khách hàng cũ, theo dõi tiến trình hàng hóa xuất nhập, lên kế hoạch
khuyến mãi hậu cần, báo giá dịch vụ khi có nhu cầu mới.
Làm giá cho mảng lưới quốc tế, liên hệ các hãng tàu, hãng hàng không để nắm giá,
lịch trình tàu và máy bay để đặt chổ cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
Làm giá cho mảng vận chuyển nội đia: điều khiển xe của công ty hoặc thuê xe
ngoài trong trường hợp đội xe của công ty không thể đáp ứng hoặc vì lý do kinh tế.
Giao nhận quốc tế: liên hệ các công ty cùng dịch vụ trên thế giới để thực hiện liên
thông giao nhận.
Đối với lĩnh vực thương mại mua bán hàng hóa
Tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng tạo đầu ra vững chắc cho sản phẩm kinh
doanh của công ty.
Chăm sóc tư vấn cho khách hàng về các mặt hàng mà công ty đang kinh doanh và
cách thức vận chuyển tạo sự thuận lợi tối ưu.
Bộ phận chứng từ:
Tiếp nhận kiểm tra các chứng từ thuộc nghiệp vụ xuất nhập khẩu để điều chỉnh và
lên hồ sơ khai báo với các cơ quan chức năng (hải quan thuộc chi cục cảng hoặc sân
bay) để giải phóng hàng khỏi cảng hoặc sân bay giao về kho cho khách hàng hoặc
giữ hàng giúp khách hàng.
Tiếp nhận các thông báo từ hãng tàu như: thông báo hàng đến, thông báo về việc áp
phí DEM và DET. Lập thông báo hàng đến, D/O kèm theo debit note gửi khách
hàng khi tàu cập cảng, lập đề nghị chuyển khoản cho hãng tàu. Nhận lệnh giao hàng
từ hãng tàu hoặc Co-loader, soạn đầy đủ chứng từ giao cho khách hàng để khách
hàng lấy được hàng của mình về kho.
1.4. Tình hình nhân sự
Đội ngũ nhân viên của công ty hầu hết được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ xuất nhập
khẩu, có kinh nghiệm thực tế và nhiệt tình trong công việc. Mỗi cá nhân và phòng
ban đều có công việc cụ thể, được phân công một cách có khoa học chuyên môn
hóa trong từng lĩnh vực hoạt động. Vì là công ty chuyên về dịch vụ, nên không cần
quá nhiều nhân viên, nhưng tất cả điều có liên kết và mối quan hệ chặt chẽ với
nhau.
Hiện tại đội ngũ nhân viên gồm 19 người:
Bộ phận kế toán: gồm 4 nhân viên
Bộ phận sale và chứng từ: gồm 15 nhân viên
5
Phân theo giới tính :
 Nữ: 7 người chiếm 36,84%
 Nam: 12 người chiếm 63,16%
Phân theo trình độ:
 Trên đại học: 2 người chiếm 10,53%
 Đại học: 10 người chiếm 52,63%
 Cao đẳng và trung cấp: 7 người chiếm 38,84%.
Đơn vị: phần trăm
(Nguồn: Bộ phận kế toán)
Hình 1.2 Biểu đồ thể hiện trình độ học vấn nhân viên của công ty
Nhìn chung đối với công ty mới thành lập 5 năm thì cơ cấu trình đội tương đối hoàn
chỉnh. Đa số nhân viên có trình độ đại học chiếm 52,63% tổng trình độ học vấn của
nhân viên công ty, số còn lại thuộc trình độ cao đẳng và trung cấp.
Công ty có đội ngũ nhân viên làm việc rất năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với
môi trường, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
10.53%
52.63%
38.84%
Trình độ học vấn nhân viên
Trên đai học
Đại học
Cao đẳng và trung cấp
6
1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
1.5.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2012-2014
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU
Năm 2014
( VNĐ)
Năm 2013
( VNĐ)
Năm 2012
( VNĐ)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 5,094,029,808 5,245,785,723 4,598,623,005
Giá vốn hàng bán 2,989,769,105 3,001,089,133 2,598,623,005
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 2,104,260,503 2,244,696,590 1,954,732,663
Doanh thu hoạt động tài chính 12,610,085 12,027,273 11,886,046
Chi phí quản lý doanh nghiệp 665,416,698 690,039,990 612,361,020
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh 1,292,630,405 1,498,188,857 1,275,091,14
Lợi nhuận khác (781,591,918) (923,078,537) (764,869,900)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp 612,038,487 575,110,320 510,230,242
(Nguồn: Bộ phận Kế toán)
Hình 1.3 Biểu đồ thể hiện kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2012- 2014
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Doanh thu và lợi nhuận của công ty từ năm
2012-2014
Doanh thu
Lợi nhuận
7
1.5.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh doanh của công ty từ năm
2012-2014 ta nhận thấy:
 Theo bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì năm 2013 đạt
5,245,785,723 (vnđ), so với năm 2012 thì tăng 14,07% về mặt tương đối, về mặt
tuyệt đối tăng 647,162,718 (vnđ). Đây là dấu hiệu tốt, nó chứng tỏ công ty đang nỗ
lực trong công tác kinh doanh thu hút khách hàng để bù đắp lại những thiếu hụt từ
năm trước. Giai đoạn này nền kinh tế của chúng ta đang dần hồi phục sau cuộc
khủng hoảng kinh tế năm 2008 vì vậy vẫn chưa ổn định.
 Tuy nhiên,doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đến năm 2014 đạt
5,094,029,608 (vnđ), so với năm 2013 thì giảm 2,89%về mặt tương đối, về mặt
tuyệt đối giảm 151,756,115 (vnđ). Đây là khoảng thời gian nền kinh tế Việt Nam
cũng như thế giới gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó sự biến động giá của một số
mặc hàng: xăng, dầu, điện, nước…phần nào ảnh hưởng đến doanh của công ty trong
năm 2013-2014.
 So với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì giá vốn hàng bán trong
năm 2014 cũng giảm, giảm 11,320,028 (vnđ) so với năm 2013, tốc độ giảm 0,38%.
So với doanh thu thì tốc độ giảm của giá vốn hàng bán giảm chậm hơn, biểu hiện
này cho thấy chi phí tạo ra sản phẩm 2014 giảm xuống.
 Vì doanh thu thuần giảm, đồng thời giá vốn hàng bán cũng giảm làm cho lợi
nhuận gộp năm 2014 không được cao, cụ thể lợi nhuận gộp năm 2014 đạt
2,104,260,530 (vnđ) kém hơn năm trước 140,436,087 (vnđ), dấu hiệu này không tốt
gây ảnh hưởng đến tài chính, hình ảnh của công ty. Vì vậy, công ty nên chỉnh lại
công tác quản lý chi phí cũng như có kế hoạch cụ thể để thu hút khách hàng tiềm
năng.
 Qua bảng phân tích ta thấy năm 2014 doanh thu từ hoạt động tài chính tăng
hơn năm 2013 với tốc độ chậm là 4,85%, về mặt tuyệt đối tăng 582,812 (vnđ). Điều
đó cho thấy, đây là khoảng thời gian công ty có lợi nhuận trong hoạt động kinh
doanh.
 Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 tăng mạnh, tăng 12,69% so với năm
2012. Nhưng năm 2014 lại giảm hơn 3,57% so vơi năm 2013.
 Do sự giảm của giá vốn hàng bán và sự tăng của doanh thu từ hoạt động tài
chính đã tác động đến lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
giảm 13,72% so với năm 2013 về mặt tương đối.
 Bên cạnh đó lợi nhuận khác năm 2014 đạt 781,591,918 (vnđ) tăng mạnh so
với năm 2013. Điều này làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế của công ty. Năm 2014
8
lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 612,038,487 (vnđ) tăng 6,42% so với năm
2013.
9
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG CONTAINER
TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN
2.1 Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận
Chuyển Quốc Tế Sao Biển
2.1.1 Tình hình sản lượng container xuất khẩu tại công ty TNHH Vận Chuyển
Quốc Tế Sao Biển.
Bảng 2.1: Sản lượng mặt hàng container xuất khẩu tại công ty TNHH Vận Chuyển
Quốc Tế Sao Biển
Đơn vị: teu
Mặt hàng
Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Năm
2013/2012
Năm
2014/2012
Số
lượng
Tỷ lệ
(%)
Số
lượng
Tỷ lệ
(%)
Số
lượng
Tỷ lệ
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ lệ
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ lệ
(%)
Dây thừng 19 26,39 22 33,33 19 22,35 3 15,79 (3) (13,64)
Hạt nhựa
tái sinh
10 13,89 17 25,76 22 25,88 (5) (22,73) (7) (41,18)
Sản phẩm
inox
25 34,72 15 22,73 19 22,35 (4) (20,05) 10 6,67
Sản phẩm
gỗ
18 25 12 18,18 25 29,42 (13) (52) 6 50
Tổng 72 100 66 100 85 100 (9) (22,35) 6 9,09
(Nguồn: Bộ phận Sale)
10
Hình 2.4: Thị phần tính theo sản lượng mặt hàng container xuất khẩu của công ty
(năm 2012-2014)
 Đáng giá:
Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu cũng là một trong những nghiệp vụ chính
của công ty. Sản phẩm mà dịch vụ này đạt được năm 2013 là 66 (teu), so với năm
2012 giảm 22,35% về mặt tương đối, giảm 9 (teu) về mặt tuyệt đối, đây là khoảng
thời gian khó khăn của công ty. Đến năm 2014 sản phẩm mà công ty xuất khẩu tăng
lên đáng kể đạt 72 (teu), so với năm 2013 tăng 9,09% về mặt tương đối , tăng 6
(teu) về mặt tuyệt đối, đây là dấu hiệu tốt đối với công ty. Việc tăng sản lượng
container này là do sự thay đổi sản lượng của một số mặt hàng mà công ty đang làm
dịch vụ:
- Dây thừng: đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng sản
lượng chiếm 33,33% vào năm 2013, tăng 15,79% so với năm 2012 tương đương đạt
3 (teu). Nhưng đến năm 2014 sản lượng lại giảm 13,64% so với năm 2013 về mặt
tương đối. Tuy giảm nhưng đây là mặt hàng tương đối ổn định của công ty.
- Hạt nhựa tái sinh: đây là mặt hàng chiếm 13,89% trong tổng sản lượng năm
2014. So với năm 2013 sản lượng đã giảm 22,73% về mặt tương đối, giảm 5 (teu)
về mặt tuyệt đối. mặt dù chiếm tỷ trọng không lớn nhưng sự giảm sản lượng của
mặt hàng phần nào đã ảnh hưởng đến tổng sản lượng của năm. Nguyên nhân giảm
22.35%
33.33%
26.39%
25.88%
25.76%
13.89%
22.35%
22.73%
34.72%
29%
18.18%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Thị phần tính theo sản lượng mặt hàng xuất khẩu
của công ty (năm 2012-2014)
Sản phẩm gỗ
Sản phẩm inox
Hạt nhựa tái sinh
Dây thừng
11
mặt hàng này là do kinh tế gặp khó khăn, một số đó lại xuất hiện thêm một số mặt
hàng mới. Vì vậy, nên tác động đến sản lượng container xuất khẩu mặt hàng này.
- Sản phẩm inox: đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản
lượng chiếm 34,72%. Năm 2014 sản lượng đạt 25 (teu), so với năm 2013 tăng
6,67% về mặt tương đối, mặt tuyệt đối tăng 10 (teu). Nhưng khi so sánh năm 2013
với năm 2012 thì thấy sản lượng giảm 4 (teu), tương đương giảm 20,05%. Điều này,
cho thấy đây là một dấu hiệu tốt của công ty. Những mặt hàng có tỷ trọng lớn và có
tốc độ tăng khá nhanh nên tác động tương đối lớn đến sự tăng của tổng sản lượng.
- Sản phẩm gỗ: đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng sản
lượng chiếm 25%. Năm 2014 sản lượng mặt hàng đạt 18 (teu) tăng hơn 50% so với
năm 2013 về mặt tương đối, tăng 6 (teu) về mặt tuyệt đối. Sự gia tăng của mặt hàng
đã tác động tích cực đến sự tăng của tổng sản lượng cả năm của công ty. Nguyên
nhân là do lượng gỗ trong nước ngày càng tăng, nhu cầu tiêu thụ gỗ ngày càng
nhiều nên sản lượng xuất khẩu của mặt hàng này ngày tăng hơn năm 2013 cũng là
điều dễ hiểu.
13
2.1.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển
Bảng 2.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển
Đơn vị: triệu đồng
Thị trường Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm
2014/2013
Năm
2013/2012
Doanh thu Tỷ lệ
(%)
Doanh thu Tỷ lệ
(%)
Doanh thu Tỷ lệ
(%)
Chênh lệch Tỷ lệ
(%)
Chêch lệch Tỷ lệ
(%)
Trung quốc 871,685 32,18 956,302 31,31 738,580 28,55 143,105 (8,85) 217,722 29,48
Malaysia 278,761 10,29 257,703 9,75 303,382 11,73 (24,621) 8,17 (5,679) (15,06)
Tukey 457,982 16,9 574,892 18,82 478,790 18,51 (20,808) (20,33) 96,102 20,07
Indonesia 145,613 5,38 308,768 8,8 179,570 6,94 (33,957) (52,84) 89,198 71,95
Thịtrường
khác
954,758 35,25 956,392 31.32 886,630 34,27 (1,634) (0,17) 69,762 7,87
Tổng cộng 2,708,799 100 3,054,057 100 2,586,952 100 121,847 (11.3) 467,105 18,06
(Nguồn: Bộ phận Sale)
14
Hình 2.5: Thị phần tính theo thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty (năm
2012-2014)
 Nhận xét:
Qua biểu đồ ta thấy được thị trường Trung quốc là thị trường tiềm năng và luôn là
thị trường có lượng xuất khẩu hàng hóa lớn nhất. Hàng năm, công ty đảm nhận dịch
vụ xuất khẩu qua thị trường này chiếm số lớn cụ thể: năm 2013 đạt doanh thu
956,302 (triệu đồng) chiếm 31,31% về mặt tương tối, tăng 29,48% so với năm
2013. Đến năm 2014, tuy doanh thu có giảm còn 871,685 (triệu đồng) so với năm
2013 về mặt tuyệt đối, về mặt tương đối giảm 8,85%. Mặc dù, giảm nhưng Trung
quốc luôn là thị trường vững chắc đối với công ty cũng như đối với ngành xuất nhập
khẩu tại Việt Nam.
Khu vực Đông Nam Á luôn là thị trường công ty nào cũng muốn hợp tác.
Hàng xuất khẩu qua Malaysia tuy không cao, nhưng luôn là thị trường ổn định. Từ
năm 2012 đến năm 2014, doanh thu tại thị trường này có xu hướng giảm dần cụ thể:
năm 2013 doanh thu giảm 5,679 (triệu đồng) so năm 2012 về mặt tuyệt đối, giảm
15,06% về mặt tương đối, doanh thu năm 2014 giảm 24,621 (triệu đồng) so với năm
2013. Đây là dấu hiệu cảnh báo, khuyến khích công ty nên thực hiện những kế
hoạch Marketing, cải thiện dịch vụ để giữ lại thị trường có tiềm năng mở rộng này.
28.55% 31.31% 32.18%
11.73% 9.75% 10.29%
18.51% 18.82% 16.90%
6.94%
8.80%
5.38%
34.27% 31.32% 35.25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Thị phần tính theo thị trường xuất khẩu của công
ty (năm 2012-2014)
Thị trường khác
Indonesia
Tukey
Malaysia
Trung Quốc
15
Tukey là thị trường đứng sau Trung quốc góp phần làm tăng doanh thu xuất
khẩu của công ty. Khu vực này chỉ mới tiếp cận và hợp tác nhưng lại đem lại doanh
thu đáng kể cho công ty, tuy không tăng theo năm nhưng luôn giữ ở mức ổn định.
Năm 2014 doanh thu giảm 20,808 (triệu đồng) so với 2013 về mặt tuyệt đối, về mặt
tương đối giảm 20,33%. Vì vậy, công ty nên khai thác và mở rộng đại lý ở thị
trường này.
Những thị trường khác thường rãi rác khắp nơi như Châu Âu, Châu Phi,… cũng
đóng góp không ít vào tổng doanh thu xuất khẩu của công ty. Năm 2013 doanh thu
của thị trường khác tăng 69,762 (triệu đồng) so với năm 2012 về mặt tuyệt đối,
nhưng đến năm 2014 lại giảm 1,634 (triệu đồng).
Những mặt hàng thường xuất khẩu qua thị trường trên chủ yếu là hàng may
mặc, nhựa, ván ép, gỗ,…Có thể nói những thị Tukey, châu âu luôn là những thị
trường khó tính, đòi hỏi cao về chất lượng, đòi hỏi cao về chất lượng, về mẫu mã
sản phẩm hàng hóa phải chịu nhiều rào cản (kỹ thuật, thuế hải quan). Trong khi đó
lượng hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường này luôn luôn ổn định có lúc lại tăng,
đây là dấu hiệu tốt đối với ngành xuất của đất nước cũng như của công ty. Điều này
chứng tỏ rằng sản phẩm doanh nghiệp nước ta càng hoàn thiện, cũng như chất
lương sản phẩm ngày càng được nước ngoài ưa thích.
Mặt khác, cơ cấu thị trường xuất khẩu sang các thị trường trong Đông Nam Á, Châu
Á ngày càng nhờ được hưởng thuế suất ưu đãi và thủ tục Hải quan đơn giản, nhanh
chóng. Đây chính là thế mạnh, tác động đến công ty giúp công ty ngày càng hoàn
thiện dịch vụ của mình để phát triển ngành xuất khẩu
2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container tại công ty
TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển.
Trước khi bắt đầu quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu, công ty Sao Biển sẽ tiến
hành thỏa thuận dịch vụ của công ty cho khách hàng. Sau khi nhân viên bộ phận
sale của công ty tìm được khách hàng thì sẽ bắt đầu báo giá và thuyết phục họ sử
dụng dịch vụ của công ty. Nếu khách hàng đồng ý với mức giá đưa ra thì hai bên sẽ
bắt đầu ký kết hợp đồng. Tùy vào loại hình dịch vụ khách hàng yêu cầu mà những
mức giá tương ứng với hợp đồng sẽ khác nhau. Đối với khách hàng quen thuộc thì
thủ tục sẽ đơn giản hơn rất nhiều và khi có yêu cầu khách hàng chỉ cần gửi qua mail
hoặc gọi điện thoại đến công ty
2.2.1 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container
(FCL/FCL)
16
CÔNG TY TIẾP
NHẬN VÀ XỬ LÝ
THÔNG TIN
HỎI CƯỚC PHÍ, BÁO
GIÁ CHO KHÁCH
HÀNG
ĐẶT CHỖ VỚI HÃNG
TÀU
LIÊN HỆ VỚI KHÁCH
HÀNG CHUẨN BỊ
CHỨNG TỪ
LÀM THỦ TỤC
THÔNG QUAN
PHÁT HÀNH VẬN
ĐƠN
GIAO HÀNG HÓA
CHO HÃNG TÀU
THỰC XUẤT TỜ
KHAI
GỬI CHỨNG TỪ CHO
ĐẠI LÝ NƯỚC
NGOÀI
LẬP CHỨNG TỪ KẾ
TOÁN VÀ LƯU HỒ
SƠ
Bước 1
Nhân viên
Sale
Bước 2
Nhân viên
Sale
Bước 3
và bước
4
Nhân viên
sale kết hợp
với nhân viên
chứng từ
Bước 5
Nhân viên
Sale
Bước 6
và bước
7
Nhân viên
Sale kết hợp
với nhân viên
chứng từ
Bước 8
Nhân viên
chứng từ
Bước 9
Nhân viên
chứng từ
Bước 10
Nhân viên kế
toán
Hình 2.6: Sơ đồ quy trình xuất khẩu một lô hàng của công ty
17
2.2.2 Diễn giải quy trình
Để có thể thấy được tình hình hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty Sao
Biển. Sau đây là quy trình của một đơn hàng Funiture của công ty C/O PARK
VIEW VIETNAM COMPANY LTD (sau đây xin gọi tắt là công ty Park View)
xuất qua thị trường China (xem phụ lục).
Bước 1: Công ty tiếp nhận và sử lý thông tin khách hàng.
Công ty Park View liên hệ bộ phận sale của Công ty Sao Biển để hỏi giá cước vận
chuyển cho đơn hàng trên đi China. Nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng qua mail
hoặc gọi điện trực tiếp hỏi thông tin về đơn hàng. Vì công ty Park View là khách
hàng thường xuyên nên không phải ký hợp đồng giao nhận. Qúa trình giao dịch với
khách hàng được liên lạc qua mail là chủ yếu, đây cũng là phương tiện giao dịch
giúp cho công ty làm việc với khách hàng một cách hiệu quả hơn.
Bộ phận sale của công ty sẽ tiếp nhận thông tin của cửa hàng bao gồm: shipper
(người gửi hàng), consignee (người nhận hàng), tên hàng hóa, số lượng, trọng
lượng,… như tiết hàng mà công ty Park View gửi cho nhân viên chứng từ của công
ty (xem phụ lục chi tiết hàng)
 Loại hàng: không phải loại hàng hóa nào cũng có thể xuất khẩu, đây là thông
tin quan trọng khi nhận một đơn hàng. Căn cứ vào loại hàng hóa, nhân viên có thể
tư vấn về các quy định của cảng đi, cảng đến, nước nhập xuất về mặt hàng đó.
 Cảng đi, cảng đến: đây là yếu tố quan trọng quyết định giá cước vận chuyển,
vì khoảng cách vận chuyển càng gần, thời gian vận chuyển càng ngắn, giá cước
càng thấp và ngược lại
 Hãng tàu: khi khách hàng yêu cầu hãng tàu mà họ chỉ định thì nhân viên Sale
phải liên hệ với hãng tàu và báo giá cho khách hàng. Nếu khách hàng không yêu
cầu, thì nhân viên sẽ tư vấn một số hãng tàu có uy tín, dịch vụ và giá cước tốt nhất.
 Ngày đi, ngày đến dự kiến: để công ty tìm hãng tàu và lịch trình tàu chạy phù
hợp.
Bước 2 Hỏi cước phí và báo giá cho khách hàng
Với đơn hàng nhựa Funiture nhân viên sale sẽ liên hệ với hãng tàu để tham khảo và
tính cước giá tốt nhất cho khách hàng. Sau đó, nhân viên sale sẽ tiến hành báo giá
cước cho công ty Park View.
Các hãng tàu đối tác của công ty Sao Biển như: hãng tàu OOCL, EVERGREEN,
SITC, CSCL,…Nhân viên giao nhận phải tìm hiểu thông tin, so sánh hãng tàu nào
có thế mạnh cho tuyến xuất khẩu đi Haikou, và hãng tàu CSCL cung cấp cước phí
và dịch vụ tốt nhất cho đơn hàng Funiture so với các hãng tàu còn lại.
18
Báo giá cho khách hàng: nhân viên sale phải căn cứ vào giá gốc của các hãng tàu,
tính toán các cước phí và tiến hành báo giá chính thức cho khách hàng. Các giao
dịch liên quan đến giá cả, lịch trình tàu chạy phải lưu lại, và nếu có sự thay đổi về
thời xuất hàng thì nhân viên giao hàng phải sắp xếp, cập nhật lại lịch tàu chạycho
phù hợp.
Bước 3: Đặt chỗ với hãng tàu (phụ lục 1)
Nếu cước phí và lịch trình tàu chạy bên hãng tàu CSCL được công ty Park View
chấp nhận thì khách hàng sẽ booking request (yêu cầu đặt chỗ) cho bộ phận sale.
Trong booking request sẽ xác nhận lại thông tin hàng hóa liên quan: người gửi
hàng, người nhận hàng, tên và trọng lượng hàng hóa, loại container, nơi đóng hàng,
nơi hạ hàng, cảng đi và cảng đến, ngày tàu chạy,…
Bộ phận Sale sẽ căn cứ trên booking request của khách hàng để gửi cho hãng tàu để
đặt chỗ. Sau đó hãng tàu CSCL sẽ có thông báo xác nhận việc đặt chỗ thành công
bằng cách gửi tiện lệnh cấp container rỗng qua Email.
Trong booking chứa các thông tin:
 Số booking: 8SGNHAK4FE565
 Tên tàu/số hiệu tàu: VEGA LAMBDA/V.0002N
 Cảng xếp hàng (Port Of Loading): HO CHI MINH CITY
 Cảng chuyển tải (Port Of Discharge): SHEKOU
 Cảng dỡ hàng (Port Of Delivery): HAIKOU
 Thời hạn cuối hạ bãi (Closing time cut-off): 04-03-2016 08:00. Hàng hóa
phải được đóng xong và giao hàng cho hãng tàu trước thời điểm này, nếu không sẽ
không được lên tàu, nhiều khi ghi là cut-off date/time, còn được gọi là giờ/thời hạn
cắt máng.
 Thời gian cuối cùng yêu cầu gửi chi tiết làm B/L và khai manifest cho hãng
tàu: 03-04-2016 11:59:00 AM
Bước 4: Liên hệ với khách hàng chuẩn bị chứng từ
Sau khi có xác nhận của hãng tàu CSCL (booking confirmation), nhân viên sale sẽ
gửi booking này cho công ty Park View để họ sắp xếp đóng hàng và làm thủ tục
thông quan xuất khẩu
Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ khai thuế hải quan và vận chuyển nội địa
của công ty thì khách hàng sẽ gửi lệnh cấp cont rỗng, thông tin chi tiết lô hàng xuất
khẩu, thời gian đóng hàng cho bộ phận chứng từ của công ty. Sau khi tiếp nhận
nhân viên chứng từ sẽ theo dõi lô hàng và phối hợp với khách hàng để sắp xếp đưa
cont rỗng của hãng tàu về kho của công ty để đóng hàng vận chuyển ra cảng Cát Lái
để đóng hàng. Sau đó tiến hành làm thủ tục thông quan cho lô hàng này. Lập
19
booking profile để kê khai sơ lược thông tin về lô hàng và chuyển cho bộ phận
chứng từ theo dõi tiếp.
Những thông tin được ghi trên booking profile: tên người gửi hàng (công ty xuất
khẩu), người phụ trách, địa chỉ, số điện thoại, fax, tên hãng tàu, cảng đi, cảng đến,
ngày tàu chạy…
Bước 5: Làm thủ tục thông quan
Tờ khai hải quan là chứng từ bắt buộc phải có trong quá trình làm thủ tục hải quan,
đây là cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm của người khai hải quan trước pháp
luật, là cơ sở để xác định hàng hóa có thuế hay không. Khai báo trên tờ khai hải
quan là khâu có tính chất quyết định trong việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu cho
lô hàng này.
 Hồ sơ hải quan gồm:
- Giấy giới thiệu của công ty xuất khẩu: 01 bản
- Tờ khai hải quan: 02 bản chính (01 bản dành cho người xuất khẩu, 01 bản
dành cho hải quan lưu hồ sơ)
- Hợp đồng ngoại thương (Sale Contract): 01 chính
- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): 01 bản chính
- Phiếu đóng gói (packing list): 01 bản chính
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: 01 bản sao y kèm bản chính đối chiếu (nếu
doanh nghiệp mới xuất khẩu lần đầu).
- Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (Certificate of Origin): 01 bản chính.
Tất cả các bảng copy điều phải có dấu sao y bản chính và đóng dấu kinh doanh của
doanh nghiệp, những loại chứng từ nào có từ 2 tờ trở lên phải có dấu giáp lai.
Công ty khi thực hiện giao nhận đơn hàng của công ty Park view, theo yêu cầu của
khách hàng nhân viên giao nhận của công ty chỉ thực hiện công tác giao nhận hàng
hóa, không phải làm thủ tục hải quan.
Bước 6: Giao hàng hóa cho hãng tàu (phụ lục 2)
Sau khi hoàn thiện thủ tục thông quan, nhân viên giao nhận sẽ đem lệnh cấp cont
rỗng đến hãng tàu để đổi lệnh cont, đồng thời nhận bộ hồ sơ gồm: packing list, vị trí
cấp cont, lệnh cấp cont có ký tên của nhân viên hãng tàu cho phép lấy cont rỗng.
Nhân viên giao nhận của công ty Park View sẽ đưa bộ hồ sơ này cho tài xế để kéo
cont đến bãi hàng của công ty. Sau khi đóng hàng xong sẽ chuyển cont có hàng hạ
bãi tại cảng chờ xếp hàng trước thời gian quy định và đóng hạ cont cho cảng vụ.
Khi đóng hàng xong, nhận viên giao nhận phải gửi bộ chứng từ (Bill of lading
details) cho nhân viên chứng từ của công ty Sao biển để tiến hành làm HBL và
MBL
20
Bước 7: Phát hành vận đơn (phụ lục 3)
Sau khi được nhân viên giao nhận gửi B/L details, bộ phận chứng từ của công ty
Sao Biển lập tức phát hành vận đơn cho khách hàng.
Khi có B/L details bộ phận chứng từ lập HBL, nội dung chi tiết gồm:
- Số vận đơn (B/L number)
- Người gửi hàng (shipper)
- Người nhận hàng (consignee)
- Tên tàu, số chuyến (vessel/voyage)
- Cảng xếp hàng (Port of loading)
- Cảng dở hàng (Port of discharge)
- Nơi nhận hàng (Place of delivery)
- Điều kiện vận chuyển: CY/CY
- Ngày xếp hàng lên tàu: Shipped on broad date
- Những thông tin về số tàu, số chuyến, cảng đi, cảng đến phải trùng khớp với
booking mà hãng tàu CSCL đã gửi.
- Số container/số kiện (số cont/số seal)
- Số lượng container, …
Các điều kiều về Incoterms thường được in sẵn trên bề mặt vận đơn. Sau khi có đầy
đủ những thông tin trên, bộ phận chứng từ của công ty sẽ phát hành vận đơn HBL
cho người gửi hàng và bản vận đơn nháp để khách hàng kiểm tra lại những thông
tin tránh sai sót về sau. Đồng thời, bộ phận chứng từ sẽ khai SI trên mẫu SI của
công ty và gửi cho hãng tàu để phát hàng MBL (Seaway bill) cho công ty. Trong
đó, có shipper, consignee, loại B/L được phát hành, những thông tin còn lại như trên
HBL.
Sau khi nhận được Seaway bill nháp của hãng tàu CSCL, nhân viên chứng từ của
công ty phải kiểm tra đối chiếu lại HBL và MBL có gì khác biệt không để chỉnh sửa
(nếu có).
Bước 8: Thực xuất tờ khai (phụ lục 4)
Sau khi tàu chạynhân viên chứng từ sẽ gửi mail xin hãng tàu gửi Debit note để lập
giấy đề nghị chuyển khoản, thanh toán cho hãng tàu để lấy Seaway bill và hóa đơn.
Nhân viên giao nhận của công ty sẽ cầm vận đơn đến Chi cục Hải nộp tờ khai và
vận đơn để Hải quan đóng dấu xác nhận thực xuất
Bước 9: Gửi chứng từ cho đại lý nước người
Sau khi đã hoàn tất bộ chứng từ hàng xuất (Seaway bill) nhân viên chứng từ sẽ gửi
bảo sao MBL cho đại lý của công ty tại Trung Quốc để đại lý theo dõi lô hàng tại
cảng đến.
21
Bước 10: Lập chứng từ kế toán và lưu hồ sơ (phụ lục 5)
Sau khi hoàn thành xong lô hàng và lưu vào sổ, nhân viên chứng từ sẽ kiểm tra lại
và sắp xếp lại chứng từ thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh để lưu nội bộ. Đồng thời có kèm
theo đó là một bản giấy báo nợ (Debit note) và hóa đơn gồm các thông tin: các
khoản phí mà công ty đã nộp đã giúp có hóa đơn giá trị gia tăng, phí dịch vụ vận
chuyển và các chi phí liên quan khác, …sau đó kế toán trưởng kí trên đóng dấu vào
giấy báo nợ nhân viên kết toán sẽ Scan hóa đơn gửi cho công ty Park View quyết
toán khoản nợ.
Sau khi khách hàng đã thanh toán, công ty sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh UPS,
chuyển toàn bộ chứng từ cùng với hóa đơn cho công ty Park view.
2.3 Nhận xét quy trình giao nhận xuất khẩu hàng container.
2.3.1 Ưu điểm
Công ty Park View là khách hàng thường xuyên nên việc giao dịch, đàm phán giữa
các công ty và khách hàng diễn ra khá đơn giản, tất cả giao dịch đều thực hiện hệ
thống hiện đại như Scan, Email, … giúp công ty phục vụ khách hàng được thuận lợi
hơn.
Lĩnh vực kinh doanh của công ty Sao biển khá đa dạng nên khách hàng có thể chọn
bất cứ lĩnh vực nào để giao dịch như ủy thác xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa để
hợp tác. Đội ngũ nhân viên tư vấn và thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách
hàng.
Công ty có trụ sở tại trung tâm quận 7, một địa điểm gần nhiều cảng như Cát Lái,
Tân Cảng-Hiệp Phước, … giúp việc giao dịch nhanh chóng, thuận lợi. Có quan hệ
tốt với nhiều hãng tàu, giúp việc báo giá, vận chuyển hàng hóa với khách hàng tốt,
đảm bảo chất lượng trong suốt thời gian giao nhận.
2.3.2 Nhược điểm
Cùng thời gian công ty có nhiều lô hàng, khiến lượng công việc quá nhiều làm giảm
hiệu quả công việc. Điều này làm thiệt hại cho công ty, ảnh hưởng đến tiến độ kinh
doanh, bỏ lỡ một số thị trường xuất nhập khẩu lớn.
Trong quá trình làm thủ tục, chứng từ thường gặp một số khó khăn về chứng từ sai
lệch với nhau, làm kéo dài thời gian giao nhận, phát sinh nhiều chi phí không đáng
có
Công ty vẫn còn ít phương tiện vận tải, không đáp ứng được yêu cầu của khách
hàng
22
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG
CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế sao biển.docx

Recommandé

Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng Container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc... par
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng Container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc...Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng Container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng Container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc...luanvantrust
273 vues52 diapositives
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Tại Công Ty Kinh Doan... par
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Tại Công Ty Kinh Doan...Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Tại Công Ty Kinh Doan...
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Tại Công Ty Kinh Doan...Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
16 vues33 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế sao biển.docx

Quy trình xuất khẩu hàng hóa hóa của công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Linh Ph... par
Quy trình xuất khẩu hàng hóa hóa của công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Linh Ph...Quy trình xuất khẩu hàng hóa hóa của công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Linh Ph...
Quy trình xuất khẩu hàng hóa hóa của công ty TNHH Một Thành Viên Phúc Linh Ph...Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
84 vues68 diapositives

Similaire à Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế sao biển.docx(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Dernier

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vues941 diapositives
3. Phân tích định tính.pdf par
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
7 vues8 diapositives
Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả... par
Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...
Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 vues144 diapositives
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D... par
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
11 vues39 diapositives
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
22 vues254 diapositives
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
21 vues102 diapositives

Dernier(20)

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
3. Phân tích định tính.pdf par Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... par Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 vues
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 vues
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues

Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế sao biển.docx

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ Sinh viên thực hiện : LÂM THỊ THU YẾN MSSV : 71380455 Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa : CAO ĐẲNG KHÓA 9 TP HCM
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian ba năm học tập tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, em đã được trang bị những kiến thức bổ ích làm nền tảng vững chắc, đó cũng là hành trang rất quý giá giúp em có khởi đầu tốt trên con đường sự nghiệp sau này. Em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô đã tận tình dạy dỗ, trang bị cho em những kiến thức cơ bản nhất. Nhất là sự chỉ bảo tận tình sâu sa cả về lý thuyết và kinh nghiệm thực tế của cô thạc sĩ Phạm Thị Quỳnh Như đã giúp đỡ thực hiện đề tài này. Đồng thời em cũng chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, Ban lãnh đạo cùng anh chị phòng xuất nhập khẩu của công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển đã hướng dẫn và cho em nhiều cơ hội được vận dụng kiến thức mà em đã học vào thực tế công việc trong thực tập tại công ty. Tuy kiến thức còn hạn hẹp và thời gian thực tập chưa nhiều, chắc chắn đề tài này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo hướng dẫn và đóng góp ý kiến của quý thầy cô ở trường và các anh chị trong công ty để em hoàn thành đề tài này. Cuối cùng, em xin chân thành kính chúc công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh và nâng cao thương hiệu của công ty trên toàn quốc và thế giới.
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Sinh viên: Lâm Thị Thu Yến MSSV: 71380455 Lớp: 13870003 Khóa: 9 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... TP.HCM, ngày tháng năm 2016 Người nhận xét
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên: Lâm Thị Thu Yến MSSV: 71380455 Lớp: 13870003 Khóa: 9 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... TP.HCM, ngày tháng năm 2016 Người nhận xét
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN Sinh viên: Lâm Thị Thu Yến MSSV: 71380455 Lớp: 13870003 Khóa: 9 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... TP HCM, ngày tháng năm 2016 Người nhận xét
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN..................................................................................................................1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .............................................1 1.1.1. Thông tin công ty....................................................................................1 1.1.2. Lịch sử hình thành ..................................................................................1 1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty ....................................................................2 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển........................2 1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty.......................................................................2 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận..............................................3 1.4. Tình hình nhân sự..........................................................................................4 1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ................................................6 1.5.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh..........................................6 1.5.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty..............................7 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN..........................9 2.1 Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển ......................................................................................9 2.1.1 Tình hình sản lượng Container xuất khẩu tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển.................................................................................................9 2.1.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng Container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển.................................................................................13 2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển.............................................................................15 2.2.1 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container (FCL/FCL) ............................................................................................................................15
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.2 Diễn giải quy trình ................................................................................17 2.3 Nhận xét quy trình giao nhận xuất khẩu hàng container.............................21 2.3.1 Ưu điểm ................................................................................................21 2.3.2 Nhược điểm...........................................................................................21 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN .. ...................................................................................................................................22 3.1 Định hướng phát triển của công ty trong giao đoạn 2016-2018.......... Error! Bookmark not defined. 3.2 Phân tích Swot.............................................Error! Bookmark not defined. 3.3 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty .....................................................................Error! Bookmark not defined. 3.3.1 Tuyển dụng và thu hút nhân sự giỏi......Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Đào tạo kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong công ty Error! Bookmark not defined. 3.3.3 Tổ chức cơ cấu nhân sự trong công ty..Error! Bookmark not defined. 3.3.4 Giải pháp đầu tư và phát triển thị trường............ Error! Bookmark not defined. 3.3.5 Mở rộng quan hệ với các cơ quan hải quan........ Error! Bookmark not defined. 3.3.6 Tham gia các hiệp hội trong và ngoài nước........ Error! Bookmark not defined. 3.3.7 Mở rộng quan hệ với các hãng tàu, chủ hàng..... Error! Bookmark not defined. 3.3.8 Mở rộng hệ thống đại lý........................Error! Bookmark not defined. 3.4 Kiến nghị .....................................................Error! Bookmark not defined. 3.4.1 Đối với doanh nghiệp...........................Error! Bookmark not defined. 3.4.2 Đối với nhà nước ..................................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Diễn giải TNHH Trách nhiệm hữu hạn Công ty Sao Biển Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Công ty Park View Công ty C/O Park View Viet Nam Company Limited. DEM Thời hạn được phép lưu container tại bãi (Demurrage) DET Thời hạn được phép lưu container tại kho (Detention) Co-loader Người gom hàng lẻ (Consolidator loader) VNĐ Việt Nam Đồng Teu Đơn vị của Container (Twenty-foot equivalent units) FCL Giao hàng nguyên container (Full Container Load) CSCL China Shipping (Viet Nam) Co., Ltd B/L Vận đơn đường biển (Bill of Lading) C/O Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) HBL Vận đơn do đại lý phát hành (House Bill of Lading) MBL Vận đơn do hãng tàu phát hành (Master Bill of Lading) CY Sân container (Container Yard)
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 SI Nội dung chi tiết để làm vận đơn (Shipping Instruction) Cont Container Seaway bill Vận đơn đường biển (Seaway Bill of Lading) Manifest Bản kê khai hàng hóa chở trên tàu
 • 10. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2012-2014 ..........6 Bảng 2.1: Sản lượng mặt hàng container xuất khẩu tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển .....................................................................................................9 Bảng 2.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển......................................................................................13
 • 11. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp............................................3 Hình 1.2 Biểu đồ thể hiện trình độ học vấn nhân viên của công ty..........................5 Hình 1.3 Biểu đồ thể hiện kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2012- 2014.......6 Hình 2.1: Thị phần tính theo sản lượng mặt hàng container xuất khẩu của công ty (năm 2012-2014).....................................................................................................10 Hình 2.2: Thị phần tính theo thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty (năm 2012-2014) ..............................................................................................................14 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình xuất khẩu một lô hàng của công ty ...............................16
 • 12. LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang dần phát triển, tiếp cận những thành tựu và khoa học mới. Từ khi nước ta gia nhập WTO năm 2007 là năm kinh tế bước sang một trang mới, kinh tế mở cửa giao lưu hàng hóa, thông thường với các nước. Từ đó, nhu cầu luân chuyển hàng hóa đi các nước cũng tăng lên để tối đa hóa nhu cầu vận chuyển của doanh nghiệp, các công ty dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu cũng ra đời. Tuy còn nhiều khó khăn, song cũng đáng ứng được phần lớn nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đề tài: “Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng Container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển” được đưa ra với mong muốn có thể giúp phần nào đó trong hoạt động giao nhận của công ty. Do hạn chế về kiến thức của bản thân và thời gian thực tập có bạn, vì vậy trong đề tài này chắn chắn không tránh khỏi sai sót. Em kính mong sự chỉ dẫn của quý thầy cô để đề tài này được hoàn thiện hơn. 2. Mục đích nghiên cứu Đánh giá được tình hình thực tiên về hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu hàng container cũng như quy trình của công ty Đề ra một số biện pháp mang tính cá nhân để nâng cao hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Phạm vi nghiên cứu: bao gồm tất cả các quy trình xuất khẩu hàng hóa bằng container tại công ty Park View 4. Nội dung báo cáo Ngoài lời mở đầu và kết luận nội dung báo cáo gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Chương 2: Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Chương 3: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển
 • 13. 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1.1. Thông tin công ty  Tên giao dịch tiếng việt: công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển  Tên giao dịch quốc tế: SAO BIEN TRANSPORT Co.,LTD  Địa chỉ: 599A Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh  Văn phòng đại diện: Số 10 đường 38, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84-8) 38 501 837  Hotline: (+84) 908 804 899  Giám đốc: Tạ Minh Thiện  Email: manager@saobienlogistics.com  Website: www.saobienlogistics.com  Logo công ty: 1.1.2. Lịch sử hình thành Đất nước ta hiện đang trên đà phát triển. Việc gia nhập vào các tổ chức thương mại quốc tế (WTO) là một thách thức lớn với đất nước đi lên sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới. Và để thực hiện điều đó, đất nước ta phải nổ lực trong các hoạt động ngoại thương với các nước nhằm tiếp thu cái mới và phát huy tiềm năng của đất nước. Các doanh nghiệp của nước ta đã đang và sẽ ngày càng hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Với nguồn nhân lực dồi dào tạo thuận lợi cho các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất,…phát triển. Từ đó mà các ngành thương mại và dịch vụ cũng ra đời nhằm chuyên môn hóa, đẩy mạnh tiến trình giao thương với các đơn vị cá nhận, tổ chức hay các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nắm bắt được tình hình chung của đất nước các doanh nghiệp vận tải đã ra đời và ngày càng phát triển như một điều tất yếu. Được thành lập vào ngày 11 tháng 9 năm 2011, công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển đã ra đời trên cơ sở là một doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực
 • 14. 2 thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Bước đầu thành lập công ty gặp không ít khó khăn, song sau hơn 5 năm hoạt động công ty đã tạo được nhiều uy tín với khách hàng trong và ngoài nước ở cả hai lĩnh vực thương mại và vận tải. Cũng như tạo thêm nhiều mối quan hệ mới với các nhà cung cấp, bạn hàng trên thế giới. 1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển tuy mới bắt đầu đi vào hoạt động được 5 năm, nhưng công ty đã khẳng định được ví trí của mình trên thị trường và tạo uy tín với khách hàng. Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển chuyên về các nghiệp vụ như sau:  Đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, đại lý hàng hóa cho các hãng tàu vận chuyển bằng đường biển (giao nhận hàng nguyên container, hàng lẻ), đường hàng không và đường bộ trong nước cũng như ngoài nước.  Dịch vụ làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, hội chợ triển lãm, hội thảo, …  Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu  Kinh doanh vận chuyển hàng hóa nhập khẩu. Đại lý tàu biển cho các hãng tàu biển trong và ngoài nước.  Tư vấn pháp lý về các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu Đối với các nghiệp vụ vận chuyển nội địa: tổ chức điều động xe, thuê tài nhỏ, xà lan và thực hiện hợp tác vận chuyển. 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển 1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty. Là công ty hoạt động chính về dịch vụ giao nhận xuât nhập khẩu. Hiện nay nguồn nhân lực của công ty với 19 người, công ty đặt chỉ tiêu về chất lượng hơn sản lượng, mỗi nhân viên nắm giữ công việc và trách nhiệm cụ thể. Do đó, các bộ phận dù ít người nhưng vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau, kết nối công việc của từng bộ phận thành một quy trình hoạt động
 • 15. 3 `` Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp (Nguồn: Phòng kế toán) 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận Ban giám đốc: Là người có quyền hạn cao nhất trong công ty và cũng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Lập chiến lược kinh doanh, chỉ đạo trực tiếp và phân công trách nhiệm cho các phòng ban khác hoạt động một cách hiệu quả. Kiểm tra giám sát quyết định khen thưởng, kỷ luật và động viên tinh thần thi đua các phòng ban, các cá nhân trong công ty và ký kết các hợp đồng kinh tế, các văn bản, công văn. Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả kinh doanh của công ty bao gồm: Bộ phận kế toán: Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về toàn bộ công tác kế toán và tài chính tại công ty. Chịu trách nhiệm pháp lý về các công tác kế toán theo qui định của nhà nước. Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hoạch hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của công ty. Lập báo cáo thuế hàng quý, hàng tháng. Tham mưu cho Bam giám đốc về tất cả các lĩnh vực liên quan đến hệ thống kế toán theo pháp luật. Báo các ngay các vấn đề phát sinh cho Ban giám đốc Bộ phận Sale: Đối với dịch vụ hậu cần, cước vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển: BAN LÃNH ĐẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG BỘ PHẬN SALE NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ NHÂN VIÊN SALE THỦ QUỸ
 • 16. 4 Tìm kiếm khách hàng mới bằng cách thực hiện các chiến lược marketing cơ bản và chuyên nghiệp như: chào giá dịch vụ qua mail, fax, điện thoại hoặc gặp trực tiếp khách hàng. Chăm sóc khách hàng cũ, theo dõi tiến trình hàng hóa xuất nhập, lên kế hoạch khuyến mãi hậu cần, báo giá dịch vụ khi có nhu cầu mới. Làm giá cho mảng lưới quốc tế, liên hệ các hãng tàu, hãng hàng không để nắm giá, lịch trình tàu và máy bay để đặt chổ cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Làm giá cho mảng vận chuyển nội đia: điều khiển xe của công ty hoặc thuê xe ngoài trong trường hợp đội xe của công ty không thể đáp ứng hoặc vì lý do kinh tế. Giao nhận quốc tế: liên hệ các công ty cùng dịch vụ trên thế giới để thực hiện liên thông giao nhận. Đối với lĩnh vực thương mại mua bán hàng hóa Tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng tạo đầu ra vững chắc cho sản phẩm kinh doanh của công ty. Chăm sóc tư vấn cho khách hàng về các mặt hàng mà công ty đang kinh doanh và cách thức vận chuyển tạo sự thuận lợi tối ưu. Bộ phận chứng từ: Tiếp nhận kiểm tra các chứng từ thuộc nghiệp vụ xuất nhập khẩu để điều chỉnh và lên hồ sơ khai báo với các cơ quan chức năng (hải quan thuộc chi cục cảng hoặc sân bay) để giải phóng hàng khỏi cảng hoặc sân bay giao về kho cho khách hàng hoặc giữ hàng giúp khách hàng. Tiếp nhận các thông báo từ hãng tàu như: thông báo hàng đến, thông báo về việc áp phí DEM và DET. Lập thông báo hàng đến, D/O kèm theo debit note gửi khách hàng khi tàu cập cảng, lập đề nghị chuyển khoản cho hãng tàu. Nhận lệnh giao hàng từ hãng tàu hoặc Co-loader, soạn đầy đủ chứng từ giao cho khách hàng để khách hàng lấy được hàng của mình về kho. 1.4. Tình hình nhân sự Đội ngũ nhân viên của công ty hầu hết được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, có kinh nghiệm thực tế và nhiệt tình trong công việc. Mỗi cá nhân và phòng ban đều có công việc cụ thể, được phân công một cách có khoa học chuyên môn hóa trong từng lĩnh vực hoạt động. Vì là công ty chuyên về dịch vụ, nên không cần quá nhiều nhân viên, nhưng tất cả điều có liên kết và mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hiện tại đội ngũ nhân viên gồm 19 người: Bộ phận kế toán: gồm 4 nhân viên Bộ phận sale và chứng từ: gồm 15 nhân viên
 • 17. 5 Phân theo giới tính :  Nữ: 7 người chiếm 36,84%  Nam: 12 người chiếm 63,16% Phân theo trình độ:  Trên đại học: 2 người chiếm 10,53%  Đại học: 10 người chiếm 52,63%  Cao đẳng và trung cấp: 7 người chiếm 38,84%. Đơn vị: phần trăm (Nguồn: Bộ phận kế toán) Hình 1.2 Biểu đồ thể hiện trình độ học vấn nhân viên của công ty Nhìn chung đối với công ty mới thành lập 5 năm thì cơ cấu trình đội tương đối hoàn chỉnh. Đa số nhân viên có trình độ đại học chiếm 52,63% tổng trình độ học vấn của nhân viên công ty, số còn lại thuộc trình độ cao đẳng và trung cấp. Công ty có đội ngũ nhân viên làm việc rất năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với môi trường, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 10.53% 52.63% 38.84% Trình độ học vấn nhân viên Trên đai học Đại học Cao đẳng và trung cấp
 • 18. 6 1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 1.5.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2012-2014 Đơn vị: VNĐ CHỈ TIÊU Năm 2014 ( VNĐ) Năm 2013 ( VNĐ) Năm 2012 ( VNĐ) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,094,029,808 5,245,785,723 4,598,623,005 Giá vốn hàng bán 2,989,769,105 3,001,089,133 2,598,623,005 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,104,260,503 2,244,696,590 1,954,732,663 Doanh thu hoạt động tài chính 12,610,085 12,027,273 11,886,046 Chi phí quản lý doanh nghiệp 665,416,698 690,039,990 612,361,020 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,292,630,405 1,498,188,857 1,275,091,14 Lợi nhuận khác (781,591,918) (923,078,537) (764,869,900) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 612,038,487 575,110,320 510,230,242 (Nguồn: Bộ phận Kế toán) Hình 1.3 Biểu đồ thể hiện kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2012- 2014 0 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh thu và lợi nhuận của công ty từ năm 2012-2014 Doanh thu Lợi nhuận
 • 19. 7 1.5.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh doanh của công ty từ năm 2012-2014 ta nhận thấy:  Theo bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì năm 2013 đạt 5,245,785,723 (vnđ), so với năm 2012 thì tăng 14,07% về mặt tương đối, về mặt tuyệt đối tăng 647,162,718 (vnđ). Đây là dấu hiệu tốt, nó chứng tỏ công ty đang nỗ lực trong công tác kinh doanh thu hút khách hàng để bù đắp lại những thiếu hụt từ năm trước. Giai đoạn này nền kinh tế của chúng ta đang dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 vì vậy vẫn chưa ổn định.  Tuy nhiên,doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đến năm 2014 đạt 5,094,029,608 (vnđ), so với năm 2013 thì giảm 2,89%về mặt tương đối, về mặt tuyệt đối giảm 151,756,115 (vnđ). Đây là khoảng thời gian nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó sự biến động giá của một số mặc hàng: xăng, dầu, điện, nước…phần nào ảnh hưởng đến doanh của công ty trong năm 2013-2014.  So với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì giá vốn hàng bán trong năm 2014 cũng giảm, giảm 11,320,028 (vnđ) so với năm 2013, tốc độ giảm 0,38%. So với doanh thu thì tốc độ giảm của giá vốn hàng bán giảm chậm hơn, biểu hiện này cho thấy chi phí tạo ra sản phẩm 2014 giảm xuống.  Vì doanh thu thuần giảm, đồng thời giá vốn hàng bán cũng giảm làm cho lợi nhuận gộp năm 2014 không được cao, cụ thể lợi nhuận gộp năm 2014 đạt 2,104,260,530 (vnđ) kém hơn năm trước 140,436,087 (vnđ), dấu hiệu này không tốt gây ảnh hưởng đến tài chính, hình ảnh của công ty. Vì vậy, công ty nên chỉnh lại công tác quản lý chi phí cũng như có kế hoạch cụ thể để thu hút khách hàng tiềm năng.  Qua bảng phân tích ta thấy năm 2014 doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn năm 2013 với tốc độ chậm là 4,85%, về mặt tuyệt đối tăng 582,812 (vnđ). Điều đó cho thấy, đây là khoảng thời gian công ty có lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.  Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 tăng mạnh, tăng 12,69% so với năm 2012. Nhưng năm 2014 lại giảm hơn 3,57% so vơi năm 2013.  Do sự giảm của giá vốn hàng bán và sự tăng của doanh thu từ hoạt động tài chính đã tác động đến lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 giảm 13,72% so với năm 2013 về mặt tương đối.  Bên cạnh đó lợi nhuận khác năm 2014 đạt 781,591,918 (vnđ) tăng mạnh so với năm 2013. Điều này làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế của công ty. Năm 2014
 • 20. 8 lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 612,038,487 (vnđ) tăng 6,42% so với năm 2013.
 • 21. 9 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN 2.1 Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển 2.1.1 Tình hình sản lượng container xuất khẩu tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển. Bảng 2.1: Sản lượng mặt hàng container xuất khẩu tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Đơn vị: teu Mặt hàng Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2013/2012 Năm 2014/2012 Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Chênh Lệch Tỷ lệ (%) Chênh Lệch Tỷ lệ (%) Dây thừng 19 26,39 22 33,33 19 22,35 3 15,79 (3) (13,64) Hạt nhựa tái sinh 10 13,89 17 25,76 22 25,88 (5) (22,73) (7) (41,18) Sản phẩm inox 25 34,72 15 22,73 19 22,35 (4) (20,05) 10 6,67 Sản phẩm gỗ 18 25 12 18,18 25 29,42 (13) (52) 6 50 Tổng 72 100 66 100 85 100 (9) (22,35) 6 9,09 (Nguồn: Bộ phận Sale)
 • 22. 10 Hình 2.4: Thị phần tính theo sản lượng mặt hàng container xuất khẩu của công ty (năm 2012-2014)  Đáng giá: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu cũng là một trong những nghiệp vụ chính của công ty. Sản phẩm mà dịch vụ này đạt được năm 2013 là 66 (teu), so với năm 2012 giảm 22,35% về mặt tương đối, giảm 9 (teu) về mặt tuyệt đối, đây là khoảng thời gian khó khăn của công ty. Đến năm 2014 sản phẩm mà công ty xuất khẩu tăng lên đáng kể đạt 72 (teu), so với năm 2013 tăng 9,09% về mặt tương đối , tăng 6 (teu) về mặt tuyệt đối, đây là dấu hiệu tốt đối với công ty. Việc tăng sản lượng container này là do sự thay đổi sản lượng của một số mặt hàng mà công ty đang làm dịch vụ: - Dây thừng: đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng sản lượng chiếm 33,33% vào năm 2013, tăng 15,79% so với năm 2012 tương đương đạt 3 (teu). Nhưng đến năm 2014 sản lượng lại giảm 13,64% so với năm 2013 về mặt tương đối. Tuy giảm nhưng đây là mặt hàng tương đối ổn định của công ty. - Hạt nhựa tái sinh: đây là mặt hàng chiếm 13,89% trong tổng sản lượng năm 2014. So với năm 2013 sản lượng đã giảm 22,73% về mặt tương đối, giảm 5 (teu) về mặt tuyệt đối. mặt dù chiếm tỷ trọng không lớn nhưng sự giảm sản lượng của mặt hàng phần nào đã ảnh hưởng đến tổng sản lượng của năm. Nguyên nhân giảm 22.35% 33.33% 26.39% 25.88% 25.76% 13.89% 22.35% 22.73% 34.72% 29% 18.18% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Thị phần tính theo sản lượng mặt hàng xuất khẩu của công ty (năm 2012-2014) Sản phẩm gỗ Sản phẩm inox Hạt nhựa tái sinh Dây thừng
 • 23. 11 mặt hàng này là do kinh tế gặp khó khăn, một số đó lại xuất hiện thêm một số mặt hàng mới. Vì vậy, nên tác động đến sản lượng container xuất khẩu mặt hàng này. - Sản phẩm inox: đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản lượng chiếm 34,72%. Năm 2014 sản lượng đạt 25 (teu), so với năm 2013 tăng 6,67% về mặt tương đối, mặt tuyệt đối tăng 10 (teu). Nhưng khi so sánh năm 2013 với năm 2012 thì thấy sản lượng giảm 4 (teu), tương đương giảm 20,05%. Điều này, cho thấy đây là một dấu hiệu tốt của công ty. Những mặt hàng có tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng khá nhanh nên tác động tương đối lớn đến sự tăng của tổng sản lượng. - Sản phẩm gỗ: đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng sản lượng chiếm 25%. Năm 2014 sản lượng mặt hàng đạt 18 (teu) tăng hơn 50% so với năm 2013 về mặt tương đối, tăng 6 (teu) về mặt tuyệt đối. Sự gia tăng của mặt hàng đã tác động tích cực đến sự tăng của tổng sản lượng cả năm của công ty. Nguyên nhân là do lượng gỗ trong nước ngày càng tăng, nhu cầu tiêu thụ gỗ ngày càng nhiều nên sản lượng xuất khẩu của mặt hàng này ngày tăng hơn năm 2013 cũng là điều dễ hiểu.
 • 24. 13 2.1.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Bảng 2.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Đơn vị: triệu đồng Thị trường Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2014/2013 Năm 2013/2012 Doanh thu Tỷ lệ (%) Doanh thu Tỷ lệ (%) Doanh thu Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chêch lệch Tỷ lệ (%) Trung quốc 871,685 32,18 956,302 31,31 738,580 28,55 143,105 (8,85) 217,722 29,48 Malaysia 278,761 10,29 257,703 9,75 303,382 11,73 (24,621) 8,17 (5,679) (15,06) Tukey 457,982 16,9 574,892 18,82 478,790 18,51 (20,808) (20,33) 96,102 20,07 Indonesia 145,613 5,38 308,768 8,8 179,570 6,94 (33,957) (52,84) 89,198 71,95 Thịtrường khác 954,758 35,25 956,392 31.32 886,630 34,27 (1,634) (0,17) 69,762 7,87 Tổng cộng 2,708,799 100 3,054,057 100 2,586,952 100 121,847 (11.3) 467,105 18,06 (Nguồn: Bộ phận Sale)
 • 25. 14 Hình 2.5: Thị phần tính theo thị trường xuất khẩu hàng container tại công ty (năm 2012-2014)  Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy được thị trường Trung quốc là thị trường tiềm năng và luôn là thị trường có lượng xuất khẩu hàng hóa lớn nhất. Hàng năm, công ty đảm nhận dịch vụ xuất khẩu qua thị trường này chiếm số lớn cụ thể: năm 2013 đạt doanh thu 956,302 (triệu đồng) chiếm 31,31% về mặt tương tối, tăng 29,48% so với năm 2013. Đến năm 2014, tuy doanh thu có giảm còn 871,685 (triệu đồng) so với năm 2013 về mặt tuyệt đối, về mặt tương đối giảm 8,85%. Mặc dù, giảm nhưng Trung quốc luôn là thị trường vững chắc đối với công ty cũng như đối với ngành xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Khu vực Đông Nam Á luôn là thị trường công ty nào cũng muốn hợp tác. Hàng xuất khẩu qua Malaysia tuy không cao, nhưng luôn là thị trường ổn định. Từ năm 2012 đến năm 2014, doanh thu tại thị trường này có xu hướng giảm dần cụ thể: năm 2013 doanh thu giảm 5,679 (triệu đồng) so năm 2012 về mặt tuyệt đối, giảm 15,06% về mặt tương đối, doanh thu năm 2014 giảm 24,621 (triệu đồng) so với năm 2013. Đây là dấu hiệu cảnh báo, khuyến khích công ty nên thực hiện những kế hoạch Marketing, cải thiện dịch vụ để giữ lại thị trường có tiềm năng mở rộng này. 28.55% 31.31% 32.18% 11.73% 9.75% 10.29% 18.51% 18.82% 16.90% 6.94% 8.80% 5.38% 34.27% 31.32% 35.25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Thị phần tính theo thị trường xuất khẩu của công ty (năm 2012-2014) Thị trường khác Indonesia Tukey Malaysia Trung Quốc
 • 26. 15 Tukey là thị trường đứng sau Trung quốc góp phần làm tăng doanh thu xuất khẩu của công ty. Khu vực này chỉ mới tiếp cận và hợp tác nhưng lại đem lại doanh thu đáng kể cho công ty, tuy không tăng theo năm nhưng luôn giữ ở mức ổn định. Năm 2014 doanh thu giảm 20,808 (triệu đồng) so với 2013 về mặt tuyệt đối, về mặt tương đối giảm 20,33%. Vì vậy, công ty nên khai thác và mở rộng đại lý ở thị trường này. Những thị trường khác thường rãi rác khắp nơi như Châu Âu, Châu Phi,… cũng đóng góp không ít vào tổng doanh thu xuất khẩu của công ty. Năm 2013 doanh thu của thị trường khác tăng 69,762 (triệu đồng) so với năm 2012 về mặt tuyệt đối, nhưng đến năm 2014 lại giảm 1,634 (triệu đồng). Những mặt hàng thường xuất khẩu qua thị trường trên chủ yếu là hàng may mặc, nhựa, ván ép, gỗ,…Có thể nói những thị Tukey, châu âu luôn là những thị trường khó tính, đòi hỏi cao về chất lượng, đòi hỏi cao về chất lượng, về mẫu mã sản phẩm hàng hóa phải chịu nhiều rào cản (kỹ thuật, thuế hải quan). Trong khi đó lượng hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường này luôn luôn ổn định có lúc lại tăng, đây là dấu hiệu tốt đối với ngành xuất của đất nước cũng như của công ty. Điều này chứng tỏ rằng sản phẩm doanh nghiệp nước ta càng hoàn thiện, cũng như chất lương sản phẩm ngày càng được nước ngoài ưa thích. Mặt khác, cơ cấu thị trường xuất khẩu sang các thị trường trong Đông Nam Á, Châu Á ngày càng nhờ được hưởng thuế suất ưu đãi và thủ tục Hải quan đơn giản, nhanh chóng. Đây chính là thế mạnh, tác động đến công ty giúp công ty ngày càng hoàn thiện dịch vụ của mình để phát triển ngành xuất khẩu 2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container tại công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển. Trước khi bắt đầu quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu, công ty Sao Biển sẽ tiến hành thỏa thuận dịch vụ của công ty cho khách hàng. Sau khi nhân viên bộ phận sale của công ty tìm được khách hàng thì sẽ bắt đầu báo giá và thuyết phục họ sử dụng dịch vụ của công ty. Nếu khách hàng đồng ý với mức giá đưa ra thì hai bên sẽ bắt đầu ký kết hợp đồng. Tùy vào loại hình dịch vụ khách hàng yêu cầu mà những mức giá tương ứng với hợp đồng sẽ khác nhau. Đối với khách hàng quen thuộc thì thủ tục sẽ đơn giản hơn rất nhiều và khi có yêu cầu khách hàng chỉ cần gửi qua mail hoặc gọi điện thoại đến công ty 2.2.1 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container (FCL/FCL)
 • 27. 16 CÔNG TY TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN HỎI CƯỚC PHÍ, BÁO GIÁ CHO KHÁCH HÀNG ĐẶT CHỖ VỚI HÃNG TÀU LIÊN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG CHUẨN BỊ CHỨNG TỪ LÀM THỦ TỤC THÔNG QUAN PHÁT HÀNH VẬN ĐƠN GIAO HÀNG HÓA CHO HÃNG TÀU THỰC XUẤT TỜ KHAI GỬI CHỨNG TỪ CHO ĐẠI LÝ NƯỚC NGOÀI LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ LƯU HỒ SƠ Bước 1 Nhân viên Sale Bước 2 Nhân viên Sale Bước 3 và bước 4 Nhân viên sale kết hợp với nhân viên chứng từ Bước 5 Nhân viên Sale Bước 6 và bước 7 Nhân viên Sale kết hợp với nhân viên chứng từ Bước 8 Nhân viên chứng từ Bước 9 Nhân viên chứng từ Bước 10 Nhân viên kế toán Hình 2.6: Sơ đồ quy trình xuất khẩu một lô hàng của công ty
 • 28. 17 2.2.2 Diễn giải quy trình Để có thể thấy được tình hình hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty Sao Biển. Sau đây là quy trình của một đơn hàng Funiture của công ty C/O PARK VIEW VIETNAM COMPANY LTD (sau đây xin gọi tắt là công ty Park View) xuất qua thị trường China (xem phụ lục). Bước 1: Công ty tiếp nhận và sử lý thông tin khách hàng. Công ty Park View liên hệ bộ phận sale của Công ty Sao Biển để hỏi giá cước vận chuyển cho đơn hàng trên đi China. Nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng qua mail hoặc gọi điện trực tiếp hỏi thông tin về đơn hàng. Vì công ty Park View là khách hàng thường xuyên nên không phải ký hợp đồng giao nhận. Qúa trình giao dịch với khách hàng được liên lạc qua mail là chủ yếu, đây cũng là phương tiện giao dịch giúp cho công ty làm việc với khách hàng một cách hiệu quả hơn. Bộ phận sale của công ty sẽ tiếp nhận thông tin của cửa hàng bao gồm: shipper (người gửi hàng), consignee (người nhận hàng), tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng,… như tiết hàng mà công ty Park View gửi cho nhân viên chứng từ của công ty (xem phụ lục chi tiết hàng)  Loại hàng: không phải loại hàng hóa nào cũng có thể xuất khẩu, đây là thông tin quan trọng khi nhận một đơn hàng. Căn cứ vào loại hàng hóa, nhân viên có thể tư vấn về các quy định của cảng đi, cảng đến, nước nhập xuất về mặt hàng đó.  Cảng đi, cảng đến: đây là yếu tố quan trọng quyết định giá cước vận chuyển, vì khoảng cách vận chuyển càng gần, thời gian vận chuyển càng ngắn, giá cước càng thấp và ngược lại  Hãng tàu: khi khách hàng yêu cầu hãng tàu mà họ chỉ định thì nhân viên Sale phải liên hệ với hãng tàu và báo giá cho khách hàng. Nếu khách hàng không yêu cầu, thì nhân viên sẽ tư vấn một số hãng tàu có uy tín, dịch vụ và giá cước tốt nhất.  Ngày đi, ngày đến dự kiến: để công ty tìm hãng tàu và lịch trình tàu chạy phù hợp. Bước 2 Hỏi cước phí và báo giá cho khách hàng Với đơn hàng nhựa Funiture nhân viên sale sẽ liên hệ với hãng tàu để tham khảo và tính cước giá tốt nhất cho khách hàng. Sau đó, nhân viên sale sẽ tiến hành báo giá cước cho công ty Park View. Các hãng tàu đối tác của công ty Sao Biển như: hãng tàu OOCL, EVERGREEN, SITC, CSCL,…Nhân viên giao nhận phải tìm hiểu thông tin, so sánh hãng tàu nào có thế mạnh cho tuyến xuất khẩu đi Haikou, và hãng tàu CSCL cung cấp cước phí và dịch vụ tốt nhất cho đơn hàng Funiture so với các hãng tàu còn lại.
 • 29. 18 Báo giá cho khách hàng: nhân viên sale phải căn cứ vào giá gốc của các hãng tàu, tính toán các cước phí và tiến hành báo giá chính thức cho khách hàng. Các giao dịch liên quan đến giá cả, lịch trình tàu chạy phải lưu lại, và nếu có sự thay đổi về thời xuất hàng thì nhân viên giao hàng phải sắp xếp, cập nhật lại lịch tàu chạycho phù hợp. Bước 3: Đặt chỗ với hãng tàu (phụ lục 1) Nếu cước phí và lịch trình tàu chạy bên hãng tàu CSCL được công ty Park View chấp nhận thì khách hàng sẽ booking request (yêu cầu đặt chỗ) cho bộ phận sale. Trong booking request sẽ xác nhận lại thông tin hàng hóa liên quan: người gửi hàng, người nhận hàng, tên và trọng lượng hàng hóa, loại container, nơi đóng hàng, nơi hạ hàng, cảng đi và cảng đến, ngày tàu chạy,… Bộ phận Sale sẽ căn cứ trên booking request của khách hàng để gửi cho hãng tàu để đặt chỗ. Sau đó hãng tàu CSCL sẽ có thông báo xác nhận việc đặt chỗ thành công bằng cách gửi tiện lệnh cấp container rỗng qua Email. Trong booking chứa các thông tin:  Số booking: 8SGNHAK4FE565  Tên tàu/số hiệu tàu: VEGA LAMBDA/V.0002N  Cảng xếp hàng (Port Of Loading): HO CHI MINH CITY  Cảng chuyển tải (Port Of Discharge): SHEKOU  Cảng dỡ hàng (Port Of Delivery): HAIKOU  Thời hạn cuối hạ bãi (Closing time cut-off): 04-03-2016 08:00. Hàng hóa phải được đóng xong và giao hàng cho hãng tàu trước thời điểm này, nếu không sẽ không được lên tàu, nhiều khi ghi là cut-off date/time, còn được gọi là giờ/thời hạn cắt máng.  Thời gian cuối cùng yêu cầu gửi chi tiết làm B/L và khai manifest cho hãng tàu: 03-04-2016 11:59:00 AM Bước 4: Liên hệ với khách hàng chuẩn bị chứng từ Sau khi có xác nhận của hãng tàu CSCL (booking confirmation), nhân viên sale sẽ gửi booking này cho công ty Park View để họ sắp xếp đóng hàng và làm thủ tục thông quan xuất khẩu Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ khai thuế hải quan và vận chuyển nội địa của công ty thì khách hàng sẽ gửi lệnh cấp cont rỗng, thông tin chi tiết lô hàng xuất khẩu, thời gian đóng hàng cho bộ phận chứng từ của công ty. Sau khi tiếp nhận nhân viên chứng từ sẽ theo dõi lô hàng và phối hợp với khách hàng để sắp xếp đưa cont rỗng của hãng tàu về kho của công ty để đóng hàng vận chuyển ra cảng Cát Lái để đóng hàng. Sau đó tiến hành làm thủ tục thông quan cho lô hàng này. Lập
 • 30. 19 booking profile để kê khai sơ lược thông tin về lô hàng và chuyển cho bộ phận chứng từ theo dõi tiếp. Những thông tin được ghi trên booking profile: tên người gửi hàng (công ty xuất khẩu), người phụ trách, địa chỉ, số điện thoại, fax, tên hãng tàu, cảng đi, cảng đến, ngày tàu chạy… Bước 5: Làm thủ tục thông quan Tờ khai hải quan là chứng từ bắt buộc phải có trong quá trình làm thủ tục hải quan, đây là cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm của người khai hải quan trước pháp luật, là cơ sở để xác định hàng hóa có thuế hay không. Khai báo trên tờ khai hải quan là khâu có tính chất quyết định trong việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu cho lô hàng này.  Hồ sơ hải quan gồm: - Giấy giới thiệu của công ty xuất khẩu: 01 bản - Tờ khai hải quan: 02 bản chính (01 bản dành cho người xuất khẩu, 01 bản dành cho hải quan lưu hồ sơ) - Hợp đồng ngoại thương (Sale Contract): 01 chính - Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): 01 bản chính - Phiếu đóng gói (packing list): 01 bản chính - Giấy phép đăng ký kinh doanh: 01 bản sao y kèm bản chính đối chiếu (nếu doanh nghiệp mới xuất khẩu lần đầu). - Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (Certificate of Origin): 01 bản chính. Tất cả các bảng copy điều phải có dấu sao y bản chính và đóng dấu kinh doanh của doanh nghiệp, những loại chứng từ nào có từ 2 tờ trở lên phải có dấu giáp lai. Công ty khi thực hiện giao nhận đơn hàng của công ty Park view, theo yêu cầu của khách hàng nhân viên giao nhận của công ty chỉ thực hiện công tác giao nhận hàng hóa, không phải làm thủ tục hải quan. Bước 6: Giao hàng hóa cho hãng tàu (phụ lục 2) Sau khi hoàn thiện thủ tục thông quan, nhân viên giao nhận sẽ đem lệnh cấp cont rỗng đến hãng tàu để đổi lệnh cont, đồng thời nhận bộ hồ sơ gồm: packing list, vị trí cấp cont, lệnh cấp cont có ký tên của nhân viên hãng tàu cho phép lấy cont rỗng. Nhân viên giao nhận của công ty Park View sẽ đưa bộ hồ sơ này cho tài xế để kéo cont đến bãi hàng của công ty. Sau khi đóng hàng xong sẽ chuyển cont có hàng hạ bãi tại cảng chờ xếp hàng trước thời gian quy định và đóng hạ cont cho cảng vụ. Khi đóng hàng xong, nhận viên giao nhận phải gửi bộ chứng từ (Bill of lading details) cho nhân viên chứng từ của công ty Sao biển để tiến hành làm HBL và MBL
 • 31. 20 Bước 7: Phát hành vận đơn (phụ lục 3) Sau khi được nhân viên giao nhận gửi B/L details, bộ phận chứng từ của công ty Sao Biển lập tức phát hành vận đơn cho khách hàng. Khi có B/L details bộ phận chứng từ lập HBL, nội dung chi tiết gồm: - Số vận đơn (B/L number) - Người gửi hàng (shipper) - Người nhận hàng (consignee) - Tên tàu, số chuyến (vessel/voyage) - Cảng xếp hàng (Port of loading) - Cảng dở hàng (Port of discharge) - Nơi nhận hàng (Place of delivery) - Điều kiện vận chuyển: CY/CY - Ngày xếp hàng lên tàu: Shipped on broad date - Những thông tin về số tàu, số chuyến, cảng đi, cảng đến phải trùng khớp với booking mà hãng tàu CSCL đã gửi. - Số container/số kiện (số cont/số seal) - Số lượng container, … Các điều kiều về Incoterms thường được in sẵn trên bề mặt vận đơn. Sau khi có đầy đủ những thông tin trên, bộ phận chứng từ của công ty sẽ phát hành vận đơn HBL cho người gửi hàng và bản vận đơn nháp để khách hàng kiểm tra lại những thông tin tránh sai sót về sau. Đồng thời, bộ phận chứng từ sẽ khai SI trên mẫu SI của công ty và gửi cho hãng tàu để phát hàng MBL (Seaway bill) cho công ty. Trong đó, có shipper, consignee, loại B/L được phát hành, những thông tin còn lại như trên HBL. Sau khi nhận được Seaway bill nháp của hãng tàu CSCL, nhân viên chứng từ của công ty phải kiểm tra đối chiếu lại HBL và MBL có gì khác biệt không để chỉnh sửa (nếu có). Bước 8: Thực xuất tờ khai (phụ lục 4) Sau khi tàu chạynhân viên chứng từ sẽ gửi mail xin hãng tàu gửi Debit note để lập giấy đề nghị chuyển khoản, thanh toán cho hãng tàu để lấy Seaway bill và hóa đơn. Nhân viên giao nhận của công ty sẽ cầm vận đơn đến Chi cục Hải nộp tờ khai và vận đơn để Hải quan đóng dấu xác nhận thực xuất Bước 9: Gửi chứng từ cho đại lý nước người Sau khi đã hoàn tất bộ chứng từ hàng xuất (Seaway bill) nhân viên chứng từ sẽ gửi bảo sao MBL cho đại lý của công ty tại Trung Quốc để đại lý theo dõi lô hàng tại cảng đến.
 • 32. 21 Bước 10: Lập chứng từ kế toán và lưu hồ sơ (phụ lục 5) Sau khi hoàn thành xong lô hàng và lưu vào sổ, nhân viên chứng từ sẽ kiểm tra lại và sắp xếp lại chứng từ thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh để lưu nội bộ. Đồng thời có kèm theo đó là một bản giấy báo nợ (Debit note) và hóa đơn gồm các thông tin: các khoản phí mà công ty đã nộp đã giúp có hóa đơn giá trị gia tăng, phí dịch vụ vận chuyển và các chi phí liên quan khác, …sau đó kế toán trưởng kí trên đóng dấu vào giấy báo nợ nhân viên kết toán sẽ Scan hóa đơn gửi cho công ty Park View quyết toán khoản nợ. Sau khi khách hàng đã thanh toán, công ty sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh UPS, chuyển toàn bộ chứng từ cùng với hóa đơn cho công ty Park view. 2.3 Nhận xét quy trình giao nhận xuất khẩu hàng container. 2.3.1 Ưu điểm Công ty Park View là khách hàng thường xuyên nên việc giao dịch, đàm phán giữa các công ty và khách hàng diễn ra khá đơn giản, tất cả giao dịch đều thực hiện hệ thống hiện đại như Scan, Email, … giúp công ty phục vụ khách hàng được thuận lợi hơn. Lĩnh vực kinh doanh của công ty Sao biển khá đa dạng nên khách hàng có thể chọn bất cứ lĩnh vực nào để giao dịch như ủy thác xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa để hợp tác. Đội ngũ nhân viên tư vấn và thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng. Công ty có trụ sở tại trung tâm quận 7, một địa điểm gần nhiều cảng như Cát Lái, Tân Cảng-Hiệp Phước, … giúp việc giao dịch nhanh chóng, thuận lợi. Có quan hệ tốt với nhiều hãng tàu, giúp việc báo giá, vận chuyển hàng hóa với khách hàng tốt, đảm bảo chất lượng trong suốt thời gian giao nhận. 2.3.2 Nhược điểm Cùng thời gian công ty có nhiều lô hàng, khiến lượng công việc quá nhiều làm giảm hiệu quả công việc. Điều này làm thiệt hại cho công ty, ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh, bỏ lỡ một số thị trường xuất nhập khẩu lớn. Trong quá trình làm thủ tục, chứng từ thường gặp một số khó khăn về chứng từ sai lệch với nhau, làm kéo dài thời gian giao nhận, phát sinh nhiều chi phí không đáng có Công ty vẫn còn ít phương tiện vận tải, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng
 • 33. 22 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SAO BIỂN