Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Đề Bài Tập Lớn Luật Kinh Tế Trường Đại Học Mở Hà Nội.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING
ĐỀ BÀI TẬP LỚN
MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1
HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING
ĐỀ BÀI TẬP LỚN
MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1
HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING
ĐỀ BÀI TẬP LỚN
MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1
HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ,...
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Đề Bài Tập Lớn Luật Kinh Tế Trường Đại Học Mở Hà Nội.docx

Đề Bài Tập Lớn Luật Kinh Tế Trường Đại Học Mở Hà Nội. Tổng hợp nhiều đề tài bài tập lớn Luật kinh tế tha hồ các bạn kham thảo để chuẩn bị cho kỳ thi và chúc các bạn hoàn thành tôt bài làm của mình, nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu cho thể liên hệ hay kết bạn Zalo với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ thêm nhé

Đề Bài Tập Lớn Luật Kinh Tế Trường Đại Học Mở Hà Nội. Tổng hợp nhiều đề tài bài tập lớn Luật kinh tế tha hồ các bạn kham thảo để chuẩn bị cho kỳ thi và chúc các bạn hoàn thành tôt bài làm của mình, nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm tài liệu cho thể liên hệ hay kết bạn Zalo với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ thêm nhé

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Plus récents (20)

Publicité

Đề Bài Tập Lớn Luật Kinh Tế Trường Đại Học Mở Hà Nội.docx

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ BÀI TẬP LỚN LUẬT KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI ĐỀ SỐ 1 Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát thủ tục thành lập doanh nghiệp Câu 2: (3 điểm) Hiểu biết của anh/chị về khái niệm, đặc điểm, phân loại doanh nghiệp Câu 3: (4 điểm) Bình luận về vốn điều lệ của doanh nghiệp, nêu ý kiến về trường hợp doanh nghiệp A đăng ký vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng. Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 2. 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 2 Câu 1: (3 điểm) Hiểu biết của anh/chị về các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp Câu 2: (3 điểm) Phân tích các đặc điểm của doanh nghiệp xã hội Câu 3: (4 điểm) Bình luận quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 3. 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 3 Câu 1: (3 điểm) Phân tích bản chất pháp lý của hợp tác xã Câu 2: (3 điểm) Điều kiện thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành Câu 3: (4 điểm) Phân tích thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật doanh nghiệp Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 4. 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 4 Câu 1: (3 điểm) Phân tích các trường hợp giải thể doanh nghiệp Câu 2: (3 điểm) Trình bày quy định về góp vốn vào doanh nghiệp, cho ví dụ minh họa Câu 3: (4 điểm) Phân tích quy định về Thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 5. 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 5 Câu 1: (3 điểm) Hậu quả pháp lý của giải thể doanh nghiệp Câu 2: (3 điểm) Khái quát quy định về điều kiện kinh doanh, cho ví dụ minh họa cụ thể Câu 3: (4 điểm) Phân tích quy định về thẩm quyền và tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc/ Tổng giám đốc CTCP Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 6. 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 6 Câu 1: (3 điểm) Điều kiện giải thể doanh nghiệp và khái quát về thủ tục giải thể doanh nghiệp Câu 2: (3 điểm) Ý nghĩa của quy định chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên Câu 3: (4 điểm) Phân tích quy định về thẩm quyền và tiêu chuẩn điều kiện tham gia của Ban kiểm soát trong CTCP Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 7. 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 7 Câu 1: (3 điểm) Bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân Câu 2: (3 điểm) Phân tích nội dung của quyền tự do kinh doanh theo pháp luật hiện hành Câu 3: (4 điểm) Phân tích quy định về kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty cổ phần Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 8. 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 8 Câu 1: (3 điểm) Phân tích bản chất pháp lý của hộ kinh doanh Câu 2: (3 điểm) Hiểu biết của anh/chị về các loại cổ phần trong công ty cổ phần và phân biệt cổ phiếu và trái phiếu Câu 3: (4 điểm) Bản chất pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 9. 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 9 Câu 1: (3 điểm) Phân tích quy định về trách nhiệm tài sản của chủ thể kinh doanh Câu 2: (3 điểm) Bình luận quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành Câu 3: (4 điểm) Phân tích quy định về chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 10. 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 10 Câu 1: (3 điểm) Phân tích đặc điểm pháp lý của công ty hợp danh Câu 2: (3 điểm) Bình luận quy định về góp vốn và định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp Câu 3: (4 điểm) Phân tích quy định về xử lý phần vốn góp trong trường hợp đặc biệt của công ty TNHH 2 thành viên trở lên Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 11. 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 11 Câu 1: (3 điểm) Quy chế về thành viên hợp danh trong công ty hợp danh Câu 2: (3 điểm) Bình luận về quy định người đại diện trong doanh nghiệp Câu 3: (4 điểm) Phân biệt trường hợp chia, tách doanh nghiệp với hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 12. 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 12 Câu 1: (3 điểm) Quy chế về thành viên góp vốn trong công ty hợp danh Câu 2: (3 điểm) Bình luận quy định về huy động vốn của công ty cổ phần Câu 3: (4 điểm) Phân biệt công ty cổ phần với công ty TNHH 2 thành viên trở lên Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 13. 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 13 Câu 1: (3 điểm) Trình bày đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên Câu 2: (3 điểm) Bình luận về quy định tổ chức, quản lý công ty cổ phần theo luật hiện hành Câu 3: (4 điểm) Phân biệt công ty hợp danh với công ty cổ phần Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 14. 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 14 Câu 1: (3 điểm) Trình bày đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 1 thành viên Câu 2: (3 điểm) Phân tích quy định về bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định pháp luật hiện hành Câu 3: (4 điểm) Phân biệt công ty hợp danh với công ty TNHH 2 thành viên trở lên Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************
 15. 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ VN 1 HỆ: TỪ XA – NGÀNH LUẬT KINH TẾ, LUẬT Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ĐỀ SỐ 15 Câu 1: (3 điểm) Phân tích các đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần Câu 2: (3 điểm) Phân tích quy định về kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty cổ phần Câu 3: (4 điểm) Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân Ghi chú: Đề thi gồm 01/01 trang. **************************************

×