Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Platos2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis - het kan.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Platos2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis - het kan.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

presentation on Octavius, the microscopic travel demand model in which all statistical noise is eliminated. First application results on the strategic transport model of the city of Zwolle are presented

presentation on Octavius, the microscopic travel demand model in which all statistical noise is eliminated. First application results on the strategic transport model of the city of Zwolle are presented

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Luuk Brederode (15)

Plus récents (20)

Publicité

Platos2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis - het kan.pptx

 1. 1. - Strategische micromodellen zonder statistische ruis Het kan! Maar wanneer is het nou echt relevant? Luuk Brederode (DAT.Mobility) - spreker Peter Klein Kranenbarg (Utwente / DAT.Mobility) vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 1
 2. 2. - Gewenste eigenschappen voor strategische modellen (1/2) Strategische modellen worden toegepast om scenario’s / maatregelen te beoordelen die lange termijn effecten hebben op het mobiliteitssysteem en moeten daarom stabiel zijn: modeluitkomsten representeren de situatie waarin reizigers hun gedrag hebben aangepast aan het scenario. Dit vraagt om uitkomsten die voldoen aan vooraf gedefinieerde wiskundige condities zoals maximale entropie of gebruikersevenwicht. vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 2
 3. 3. - Gewenste eigenschappen voor strategische modellen (2/2) Strategische modellen worden toegepast op scenario’s ver in de toekomst met daarom hoge onzekerheid op de invoer. De uitvoer wordt daarom altijd relatief t.o.v. een referentie situatie beschouwd en moet dus vergelijkbaar zijn: verschillen in modeluitvoer moeten alleen veroorzaakt kunnen worden door verschillen in modelinvoer. Dit vraagt om uitkomsten die niet beïnvloed zijn door stochastische processen en/of door een gebrek / verschil aan stabiliteit tussen referentie en scenario. vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 3
 4. 4. - Aanvullende gewenste eigenschap: afhankelijkheden van keuzes meenemen vrijdag 25 maart 2022 4 Persoon heeft een deelauto abbonement Deelauto is niet in gebruik door anderen Deelauto beschikbaar als: Voortransport naar deelauto niet via bezitsvervoermiddel; -OF- Bezitsvervoermiddel wordt op de terugweg weer opgepikt Macromodel (geaggregeerd) Macromodel (gedesaggregeerd) Micromodel Beschikbaarheid vervoerwijze afhankelijk van: Persoon/huishoud eigenschappen Keuzes van andere mensen Eerder gemaakte eigen keuzes Onze huidige Stedelijk / regionale modellen LMS / NRM, VMA Albatross, Octavius, … Voorbeelden van toepassingen in Nederland: Stabiel Vergelijkbaar Modeluitkomsten zijn:
 5. 5. - (on-)vergelijkbaarheid in micromodellen 5 Verschillen uit microscopisch vervoersvraagmodel o.b.v. Random trekkingen (seed=1) 100 veh increase 100 veh decrease Verschillen uit microscopisch vervoersvraagmodel o.b.v. Statistical Noise Elimination Technique (SNET) Effect op wegvakintensiteiten van toevoegen van 180 inwoners in omcirkeld gebied
 6. 6. - Hoe komt dat nou? • Een keuzemodel bepaalt de kans op het kiezen van een alternatief • Keuzemodellen beschrijven groepen mensen • Een microsimulator simuleert keuzes voor elk individu op basis van deze kansen. • De microsimulator moet dus informatie ‘bij verzinnen’ die niet uit het keuzemodel komt • Namelijk: welke individuele agents welke keuzes maken • Twee problemen bij naïeve implementaties van microsimulatoren (‘Random sampling’): 1. Als je random informatie toevoegt wordt niet altijd voldaan aan de gemiddelde uitkomsten van het keuzemodel 2. De ‘verzonnen’ informatie in een keuzesituatie beïnvloed de invoer van een volgende keuzesituatie vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 6
 7. 7. - Voorbeeld: keuzesituatie 1 vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 7 Keuzesituatie 1: motiefkeuze voor segment ‘student’ (met 0.8 OVkortingskaart) Keuzemodel 1 Maatsch participatie 25% 75% Deelpopulatie Verklarende variabelen Probabilities Vermenigvuldigen Modeluitkomst 1.25 agents (met 0.8 kortingskaart) 3.75 agents (met 0.8 kortingskaart) Parameters 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 Keuzesituatie 1: motiefkeuze voor segment ‘student’ (4 met, 1 zonder OVkortingskaart) Random sampling Winkeloppervlak #Leerlingplaatsen Macromodel Micromodel 25% 75% ? ? 5 agents (met 0.8 kortingskaart) 0-5 agents (waarvan 0-4 met kortingskaart) 0-5 agents (waarvan 0-4 met kortingskaart) 5 agents (waarvan 4 met kortsingskaart)
 8. 8. - Standaard methode voor discretisatie in microsimulatoren. In context van keuzesituatie 1: • Trek 5 keer een willekeurig alternatief uit de keuzeset { , , , } verwachtingswaarde is:1.25 x en 3.75 x beste discrete fit is: 1.00 x en 4.00 x maar het resultaat van 100 verschillende trekkingen voor 5 agents is anders: Random sampling? 8
 9. 9. - Statistical noise elimination technique (SNET) to the rescue! (keuzesituatie 1) vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 9 Keuzesituatie 1: motiefkeuze voor segment ‘student’ (4 met, 1 zonder OVkortingskaart) SNET 1 agent (met of zonder kortingskaart) 4 agents (waarvan 0 of 1 zonder kortingskaart) Micromodel / / 25% 75% Keuzesituatie 1: motiefkeuze voor segment ‘student’ (met 0.8 OVkortingskaart) Keuzemodel 1 Maatsch participatie 25% 75% Deelpopulatie Verklarende variabelen Probabilities Vermenigvuldigen Modeluitkomst 1.25 agents (met 0.8 kortingskaart) 3.75 agents (met 0.8 kortingskaart) Parameters 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 Winkeloppervlak #Leerlingplaatsen Macromodel 5 agents (met 0.8 kortingskaart) 5 agents (waarvan 4 met kortingskaart)
 10. 10. - Statistical noise elimination technique (SNET) to the rescue! (keuzesituatie 1) vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 10 Keuzesituatie 1: motiefkeuze voor segment ‘student’ (4 met, 1 zonder OVkortingskaart) SNET 1 agent (met of zonder kortingskaart) 4 agents (waarvan 0 of 1 zonder kortingskaart) Micromodel / / 25% 75% Keuzesituatie 1: motiefkeuze voor segment ‘student’ (met 0.8 OVkortingskaart) Keuzemodel 1 Maatsch participatie 25% 75% Deelpopulatie Verklarende variabelen Probabilities Vermenigvuldigen Modeluitkomst 1.25 agents (met 0.8 kortingskaart) 3.75 agents (met 0.8 kortingskaart) Parameters 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 Winkeloppervlak #Leerlingplaatsen Macromodel 5 agents (met 0.8 kortingskaart) 5 agents (waarvan 4 met kortingskaart) 1 SNET garandeert beste discrete fit SNET garandeert geen onnodige verschillen t.o.v. referentie situatie
 11. 11. - Voorbeeld: keuzesituatie 2 vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 11 Keuzesituatie 2: vervoerwijzekeuze voor segment ‘student, met OVkortingskaart, school’ Keuzemodel 2 Maatsch participatie 25% 75% Deelpopulatie Verklarende variabelen Probabilities Vermenigvuldigen Modeluitkomst 0.65 agents 1.95 agents Parameters 𝛽4, 𝛽5, 𝛽6 Keuzesituatie 2: vervoerwijzekeuze voor segment ‘student, met OVkortingskaart, school’ Random sampling 0-4 agents 0-4 agents Reistijd auto Reistijd OV Macromodel Micromodel 25% 75% 2.6 agents 0-4 agents ? ? ?
 12. 12. - SNET to the rescue! (keuzesituatie 2) vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 12 Keuzesituatie 2: vervoerwijzekeuze voor segment ‘student, met OVkortingskaart, school’ Keuzemodel 2 Maatsch participatie 25% 75% Deelpopulatie Verklarende variabelen Probabilities Vermenigvuldigen Modeluitkomst 0.65 agents 1.95 agents Parameters 𝛽4, 𝛽5, 𝛽6 Keuzesituatie 2: vervoerwijzekeuze voor segment ‘student, met OVkortingskaart, school’ SNET 1 agent 2 agents Reistijd auto Reistijd OV Macromodel Micromodel 25% 75% 2.6 agents 3 agents
 13. 13. - Analyse op omvang statistische ruis • Statistische ruis is niet altijd een probleem. De kans dat statistische ruis modeluitkomsten overschaduwd is kleiner: 1. wanneer uitkomsten op een hoger aggregatieniveau worden beschouwd; en/of 2. wanneer het verschil in modelinvoer tussen scenario en referentie (de ‘omvang’ van het scenario) groter is • SNET biedt de mogelijkheid om te kijken voor wat voor modeltoepassingen SNET absoluut noodzakelijk is en wanneer het alleen een mooie bonus is. • Daartoe delen we een 4 tal modeltoepassingen in aan de hand van: 1. Het aggregatieniveau waarop modeluitkomsten worden beschouwd 2. De 'omvang' van het scenario vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 13
 14. 14. - Analyse op omvang statistische ruis (WIP ) vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 14 Knip 180 extra inwoners opening station Stadshagen n340 #agents #beinvloede agents ~50+ ~180+ ~5000+ ~25000+ zone/segment ~10 Aandeel zone/segmentcombinaties in studiegebied waarvoor de afwijking op het scenario effect door statistische ruis > 1% is HB-paar ~25 Aandeel Hbparen in studiegebied waarvoor de afwijking op het scenario effect door statistische ruis > 1% is zone (aank/vertr) ~100 Aandeel zones in studiegebied waarvoor de afwijking van productie of attractie op het scenario effect door statistische ruis > 1% is wegvak ~5000 1.6% 42.8% 0.0% 37.6% Aandeel wegvakken in studiegebied met >1000vtg/etmaal waarvoor de afwijking op het scenario effect door statistische ruis >1% is matcompress-paar ~10000 Aandeel matrixCompress paren waarvoor de afwijking op het scenario effect door statistische ruis >1% is studiegebied-breed ~300000 Afwijking aantal voertuigkilometers in studiegebied als gevolg van statistische ruis Aggregatieniveau
 15. 15. - Knip 15 MicroSimulated demand model using Monte Carlo sampling (seeds fixed) MicroSimulated demand model using SNET
 16. 16. - 180 extra inwoners (WIP ) 16 MicroSimulated demand model using Monte Carlo sampling (seeds fixed) MicroSimulated demand model using SNET
 17. 17. - Opening station Zwolle Stadshagen (WIP ) 17 MicroSimulated demand model using Monte Carlo sampling (seeds fixed) MicroSimulated demand model using SNET
 18. 18. - Aansluiting N340/A28 18 MicroSimulated demand model using Monte Carlo sampling (seeds fixed) MicroSimulated demand model using SNET
 19. 19. - Conclusies • Uitkomsten van strategische modellen moeten stabiel en vergelijkbaar zijn. • Om te kunnen rekenen aan nieuwe mobiliteitsconcepten zijn micromodellen nodig • Naïef geïmplementeerde micromodellen zijn niet goed vergelijkbaar door statistische ruis • SNET zorgt voor micromodellen waarvan uitkomsten wel vergelijkbaar zijn • Wanneer ingevuld toont de tabel op slide 14 voor welke modeltoepassingen SNET noodzakelijk is of alleen een mooie bonus. vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 19
 20. 20. - Voorlopige conclusies • Voeg niet even snel een Monte Carlo sampling methode toe aan je vervoersvraagmodel wanneer je er een presentatie over moet houden • Ruis is minder hinderlijk wanneer er grote effecten zijn • Ruis is minder hinderlijk wanneer (deterministische) routekeuze effecten dominant zijn • Kwantitatieve resultaten volgen wanneer het lek in de Monte Carlo sampling methode boven is (resultaat zal te horen zijn op het European transport conference 2022 en op Modelling world 2022) vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 20
 21. 21. vrijdag 25 maart 2022 Strategische micromodellen zonder statistische ruis: het kan! 21

Notes de l'éditeur

 • Wat is er bij het ziekenhuis aan de hand? Destination choice op veel attractie; -20 ritten in SNET vs -3 ritten in MC

×