Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

E campaigning 101

 1. E- campaigning Maja Perović 176/2009 Maja.perovic@beotel.net Fakultet političkih nauka – Master studije komunikologije 2010. godina
 2. Uvod • Karakterisitke Interneta kao ü Social media – Socijalni mediji alata u e- campaigning Public Social networks Custom social networks • E- campaigning tools ü On line oglašavanje ü RSS ü Web sites (CMS) ü Povezivanje e- campaigning alata ü e-mail ü Mobilni telefoni • Ko i zašto koristi e- campaigning ü Publishing tools ü Političke stranke Blogovi ü Razna udruženja i NVO Wiki ü Pojedinci Forumi ü Social networks - Socijalne mreže • Zaključak
 3. Uvod – osnovni pojmovi • “Campaign”, odnosno “Kampanja” je organizovani ili direktni pokušaj da se utiče na odredjene stavove ili politiku. • Campaigning putem Interneta (a i drugih komunikacionih tehnologija kao što su mobilni telefoni) predstavlja e-campaigning. • To nije zamena za tradicionalne forme održavanja kampanja već njihova ekstenzija u skladu sa razvojem tehnologije. • Bitno je istaći da postoji zajednička svrha obe varijante održavanja kampanja - e- campaigning koristi samo nove alate i kanale kako bi mobilisao i uključio prave ljude i to na prave načine, kako on-line tako i of-line. Bez ove činjenice nema uspeha.
 4. Uvod – osnovni pojmovi • Problematika oko pojmova (E- campaigning, E-demokratija, Internet politika, E- government...) • Zabluda - E-campaigning i Internet politics, tj. interent politika su sinonimi • Istina - E-campaigning je uži pojam od pojma Internet politika koji podrazumeva i e- governance, nadzor i kontrolu odredjenih faktora rizika od strane državnih organa itd. • E-democracy tj. E-demokratija je pojam koji podrazumeva širenje, unapredjenje i održavanje demokratije, vladavine naroda i njenih osnovnih principa, korišćenjem novih informacionih tehnologija, pre svega Interneta, ali najviše Interneta kao medija.
 5. Krakteristike Interneta koje govore u prilog sve većoj ekspanziji e- campaigning: • Brzina – informacije se mogu jednostavno i brzo postaviti • Cena – jeftin vid komunikacije, plaćene ili neplaćene • Dostupnost “postavljenih” informacija – trag koji zauvek ostaje • Dostupnost sve široj populaciji – u svetu oko 1.6 milijardi ljudi koristi Internet od čega oko 65% stanovnika u razvijenim zemljama, tj. u proseku oko 22% ljudi širom sveta • Globalni medij Izvor: Wikimedia commons
 6. Distribucija internet korisnika po zemljama - 2007. – izvor: wikimedia commons • Interaktivni medij • Many- to-many komunikacioni medij – za razliku od TV i radija koji su one-to-many komunikacioni medij • User frendly – sve jednostavnije korišćenje računara i raznih pomoćnih alata • Integrisanost i kompatibilnost drugih medija i tehnologija – mobilne telefonije, interneta, televizije, radija... • “Prelivanje” informacija sa Interneta u ostale medije - ranije je postojalo samo “prelivanje” iz tradicionalnih medija na Internet. Svedoci smo da se zanimljivosti i korisne informacije sa Interneta sve više pojavljuju u ostalim medijima
 7. E- campaigning tools üWeb sites (CMS) üSocial networks - Socijalne mreže üe-mail üSocial media – Socijalni mediji üMobilni telefoni üOn line oglašavanje üPublishing tools üRSS
 8. Pravi miks • Balansiranje tri glavna cilja omogućava pronalaženja pravog miksa e- campaigning tools (alata) 1. Centar informacija- uglavnom web sajt ali ponekad (posebno u kampanjama pojedinaca) profil na odredjenim socijalnim mrežama i medijima ili lični blog. 2. Biti u konstantnom i pravovremenom kontaktu sa pristalicama tj. javnošću 3. Aktivno uticati na online diskusije od značaja - komunikacija sa blogerima, praćenje socijalnih mreža i medija, postavljanje postova na forumima, komentara, ali i uključivanje tradicionalnih odnosa sa mainstream medijima itd.
 9. Web site i CMS tehnologija • On mora biti: 1. “Vidljiv” – podrazumeva optimizaciju mikrosadržaja za pretraživače 2. Funkcionalan i pregledan ZAŠTO GA KORISTITI U E-KAMPANJI 3. Ažuran 4. Što interaktivniji • Centralna tačka komunikacije 5. Da integriše različite vidove komunikacije • Ukoliko nemate sajt, ostaćete 6. Namenjen ciljanoj publici “nevidljivi” za on-line sferu, posebno bez podrške tradicionanih medija 7. Jednostavna tehnologija Joomla i WordPress - za one koji nisu tehnički stručni kako bi razvili i uredjivali sajt u klasičnom HTML formatu, postoje open source CMS (Content Managament Sistems) koji omogućavaju lako kreiranje sajtova i njihovo ažuriranje.
 10. E-mail • Najtradicionalniji vid komunikacije koji pomaže održavanju veze sa svim saradnicima na kampanji kao i sa širom javnošću • Načini za prikupljanje e-mailova: • Najdragocenija je ažurna i tačno ciljana mailing lista 1. Na svakom mestu gde se održava akcija • Iako postoji odbojnost prema SPAM 2. Pri popunjavanju odredjene peticije mailu, e-mail je i dalje 3. Na sajtu kao sign in najdragoceniji alat za komunikaciju sa željenom publikom 4. Kupiti na tržištu 5. Button za lako forwardovanje u okviru e-maila kako bi se informacija brže • Koristiti softvere za upravjanje e- širila mail listama (LISTERV, MailingListManagingPro...) • Zbog vlasništva nad e-mail adresama kao i očuvanja privatnosti, izbegavati Yahoo, Google grupe
 11. Mobilni telefoni/ SMS • Slične potrebe i karakteristike kao i kod e-mailova • Najbitnije je prikupiti adekvatnu bazu brojeva (u saradnji sa mobilnim operaterima i/ili marketinškim agencijama) • Prikupljanje sredstava SMSom (SMS fundraising) – najnoviji i najefikasniji vid prikupljanja novca Crveni krst je za Tahiti u prva 72 sata od zemljotresa, SMS- om prikuplo oko 8 miliona dolara, dok je do sada prikupljeno preko 35 milona dolara Pozitivna strana • Zbog manjeg angažovanja koje zahteva čitanje kratke poruke kao i gotovo 100% otvaranja prispele poruke, SMS je efikasniji vid informisanja i animacije ciljne grupe od e-maila Negativna strana: • Ograničena količina teksta
 12. Publishing tools- blogovi (blogs) • ZAŠTO IH KORISTITI U E-KAMPANJI? • Blogovi dozvoljavaju da se iskažu više lični, necenzurisani stavovi pojedinaca i /ili grupa • Blog - sajt koji se veoma često ažurira i na kome se uglavnom iznosi lični • Širi dalje stav. Može biti u obliku dnevnika, • Komunikacija medju blogerima je moguća kolumne... Mišljenja odredjenih korišćenjem alata kao što su trackbacks, blogera su postala izrazito važna u rss političkoj a i široj javnosti • Rss feed na sajtu posvećenom odredjenoj • Najpoznatiji lični blogovi u Srbiji su na kampanji omogućava blogerima da sajtu televizije B92 preuzmu sadržaj sa tog sajta • Pre pojave socijalnih mreža, blogovi su • Praćenje efekata e- campaigning intenzivnije korišćeni • Tehnorati tool search – koristi se kako bi se pratile odredjene kjučne reče od interesa za • Blogosfera – skup blogova na www kampanju
 13. Publishing tools- Wiki, Forumi • ZAŠTO IH KORISTITI U E-KAMPANJI • Wiki mogu biti kreirani radi: • Specifične namene (npr. od strane koordinatora kampanje – wiki o kampanji, odredjenim ličnostima, pojmovima...) • Wiki- websajt koji omogućava • Opšte namene – kao Wikipedia jednostavno kreiranje i editovanje enciklopedija neograničenog broja, medjusobno • Ukoliko nemate svoj WIKI – kao da ne linkovanih stranica uz pomoć web postojite brosera korišćenjem WYSIWYG tekst editora. • Problem: verodostojnost informacija
 14. Publishing tools- Wiki, Forumi • ZAŠTO GA KORISTITI U E- KAMPANJI • Interaktivniji od bloga • Internet forum, ili message board, je sajt za on-line diskusiju • Odličan dodatak sajtu kampanje- kako bi se dodala nota interaktivnosti i • Učesnici odredjenog foruma se saznala mišljenja posetilaca, tj. grupišu u interesne grupe – specifično “opipao puls” javnosti. javno mnjenje. • Postavljanje odredjene teme na forum • Forumi imaju posebenu strukturu koji posećuje ciljna grupa kampanje uz (korisničke grupe, moderatora, anonimnost – još jedan efikasan vid administratora koji uredjuje postove) i “opipavanja” pulsa javnosti pravila korišćenja • Problem: verodostojnost informacija i namera učesnika foruma
 15. Social networks - Socijalne mreže • On line socijalne mereže – interaktivni web sajtovi sa specifičnim i brojnim aplikacijama koji omogućavaju ljudima da se povežu i razmenjuju informacije postavljanjem i uredjivanjem svoje stranice- profila. • Najpoznatiji su Facebook, MySpace, LincedIn • Procvat je počeo ekspanzijom computer-based komunikacije putem interneta • Pravi bum 2005 kada je Yahoo! Lansirao Yahoo!360° Dijagram socijalne mreže izvor: wikimedia commons
 16. Social networks - Socijalne mreže • Brzo i jednostavno za korišćenje ZAŠTO IH KORISTITI U E-KAMPANJAMA • 90% mladih od 13 do 18 godina koristi neku online socijalnu mrežu 1. Stvoriti odredjenu sliku o kampanji • Facebook koristi 114 miliona 2. Kontrola reputacije evropljana 3. Regrutovanje i informisanje (grupe i • Oko 60% korisnika Interneta koristi messaging) neku od socijalnih mreža 4. Praćenje konkurencije i potencijalnih pretnji • Korisnik Facebook-a u proseku ima 5. Največi nivo interaktivnosti i mogućnosti u 217 prijatelja * odnosu na ostale alate e-campaigning Problem: Mogu se koristiti: • Kontrola informacija, posebno u • Otvaranjem profila i korišćenjem brojnih političkim kampanjama aplikacija koje već postoje • Barack Obama je u dogovoru sa • Kreiranjem sopstvene, namenske aplikacije MySpace-om preuzeo kontrolu nad stranicom posvećenoj njegovoj • Oglašavanjem na socijalnoj mreži predsedničkoj kampanji. Stranicu je samoinicijativno kreirao običan gradjanin, pristalica Obame. * Izvor: www.internetworldstats.com
 17. Social media – Socijalni mediji KAKO SE KORISTE SOCIJALNI MEDIJI • Socialni mediji – širi koncept od • Barack Obama je stekao veliku popularnost socijalnih mreža – odnosi se na na osnovu spotova “Yes We Can “i odredjeni sadržaj na internetu koji “Obamagirl” koji su napravili gradjani kreiraju pojedinci nasumično. samoinicijativno i postavili na YouTube • YouTube i Wikipedia su najbolji primeri • Oba spota su pogledana izmedju 16 i 20 a medju njima su i blogovi na kojima miliona puta se može ostaviti komentar. • Ali je zato Obama izgubio dosta poena zbog spotova o njegovom pastoru, takodje postavljenih na YouTube
 18. Social media – Socijalni mediji ZAŠTO KORISITI SOCIJANE MEDIJE U E- KAMPANJI (POREDJENJE SA TRADICIONALNIM MEDIJIMA) • Reach (gledanost) – i jedni i drugi mediji mogu obezbediti globalnu publiku • Pristupačnost – tradicionalne medije poseduju Mane: pojedinci ili država a socijalni su dostupni svima i • Najteže kontrolisati ovakav vid, uglavnom se ne plaćaju nasumično generisanog sadržaja • Način korišćenja – za tradicionalne medije su gde nema pravila niti striktnih potrebene specifične veštine, novac i vreme dok je ograničenja socijalne medije veoma lako koristiti • Svako sa kamerom, mobilnim • Aktuelnost – aktuelnost proizvoda tradicionalnih telefonom postaje novinar medija je pod znakom pitanja od pojave socijalnih medija • Promenljivost – kada se oglas odštampa one se više ne može menjati doke se proizvodi socijalnih medija mogu menjati bilo kada
 19. On line oglašavanje • E-campainging alat koji se najmanje koristi • ZAŠTO KORISTITI ON-LINE • Na on line oglašavanje se troši izmedju OGLAŠAVNAJE U E-KAMPANJAMA 15%-20% novca u komercijalnim • Jeftinije kampanjama u USA a izmedju 3% i 5% u • Napredniji načini plaćanja -PPC političkim kampanjama • Mogućnosti targetiranja su na znatno • U Srbiji, generalno, na on-line oglašavanje višem nivou ide 2% • Mogućnost praćenja efikasnosti reklame • Katogerije on line oglašavanja: 1. Baneri –flash animacije, pop-up baneri... • Problem: 2. Kontekstualni oglasi (Google oglasi na • Veliki broj pregledanih strana ne znači odredjenom sajtu ili pri pretraživanju - i bolji sajt za oglašavanje Adwords) – Manipulacija: loša navigacija 3. Oglasi (baneri) na blogovima • Banner blindness zamka – Društvene mreže i forumi • Ciljano vs. nasumično oglašavnaje
 20. RSS feeds • RSS (Really Simple Syndication or Rich Site Syndication) jednostavan način da se posetioci sajta kampanje obaveste o novitetima na sajtu a da nema potrebe za periodičnim posetama sajtu. ZAŠTO KORISTITI RSS U E-KAMPANJI • RSS feed - XML fajl koji se ažurira ručno ili automatski putem CMS sajta. • Omogućava praćenje noviteta (vesti, novi postovi, odgovori na temu foruma...) sa različitih sajtova na jednom mestu • Jednostavnija kontrola i reagovanje na novitete značajne za kampanju
 21. E-campainging tools Medjusobno povezivanje e- campaigning alata
 22. Medjusobno povezivanje e-campaigning alata • Integrisati sve postojeće alate na jednom mestu – Web sajt • Web sajtovi + RSS feed, kometari posle vesti, mogućnost automatskog slanja meilom, automatskog publikovanja na socijalnim mrežama, blogovima, Youtube video zapisi...
 23. Ko i zašto koristi e- campaigning Političke stranke Razna udruženja i NVO Pojedinci
 24. Političke stranke • Naziv kampanje: • Način kampanje: Predsednički izbori 2008 • Web sajt www.boristadic.org • Youtube kanal – 188 video spotova Organizator: Demokratska stranka • Vesti Područje: Srbija • Blog • RSS feed • Pitajte predsednika – video odgovori • MySpace profil • Facebook profil • Wikis
 25. Razna udruženja i NVO • Načini kampanje: • Naziv kampanje: • Sajt Zaustavite “Dove” u uništavanju prašuma • Baneri • E-mail apeli • Organizator: Greenpeace • On-line sine up • Područje: Globalno • Socijalna meža Flickr • Saradnja sa TV stanicama • 21,138 posetilaca stranici na sajtu iz UK • 20,000 mailova poslato Unilever –u • 1,300 fotografija postavljeno u Flickr galeriju • 27,719 e-mailova poslato • 23.28% e-mailova otvoreno • Efekat: Unilever izdao moratorijum na koriščenje palminog ulja u svojim proizvodima, 10 dana posle početka akmpanje
 26. Pojedinci • Thomas L. Friedman • Način kampanje- samopromocije: • Područje: Globalno • Web sajt • YouTube • RSS • Digg • LinkedIn • Mailing lista • Audio lista • Wikis
 27. Zaključak – odgovori na pitanja • Da li e-campaigning, i nove tenologije utiču na razvoj e-demokratije i demokratije uopšte? • Uticaj na društvo i mobilizaciju javnog mnjenja • Problemi kontrole informacija • Probelmi tačnosti informacija • Problemi ili prednosti transparentnosti i dostupnosti informacija posebno u političkim kampanjama? • Dalji razvoj tehnologije će promeniti način vodjenja e-kampanja, na koji način?
 28. Q&A Hvala
Publicité