Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2011./12. mācību gads 1.semestris Malnavas koledžā

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 295 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par Malnavas koledža (19)

2011./12. mācību gads 1.semestris Malnavas koledžā

 1. 1. Pirmā padagoģiskās padomes sēde notika jauniekārtotajā konferenču telpā
 2. 2. Direktors Juris Bozovičs runā par 2011./2012.mācību gadā veicamajiem darbiem
 3. 3. Direktora vietniece profesionālās vidusskolas darbā Anna Bozoviča analizēja iepriekšējā gada centralizēto eksāmenu rezultātus
 4. 4. Koledžas studiju daļas vadītāja Ruta Kļaviņa runā par uzņemšanas rezultātiem koledžā
 5. 5. Direktora vietniecei audzināšanas darbā Intai Ostrovskai savas rūpes par ESF mērķstipendijām
 6. 6. Direktora vietniecei praktiskajā apmācībā Vēsmai Šumskaipraktiskās mācības
 7. 7. Skolotāju kolektīvs ir gatavs jaunā mācību gada sākumam
 8. 8. Mācību gada atklāšanā šogad piedalījās prāvests Jāzeps Aglonietis, celtnieki un iekārtu piegādātāji
 9. 9. Koledžai piepulcējās jaunie studenti- autoservisa speciālisti kuratora Jāņa Babāna vadībā
 10. 10. Topošos lauksaimniecības speciālistus kopējā līnijā ieveda kuratore Vēsma Šumska
 11. 11. Vislielākais audzēkņu skaits ir 1.autoelektriķu grupā- audzinātājs Pjotrs Žukovs
 12. 12. Topošo grāmatvežu audzinātāja ir Alita Dukule
 13. 13. Lauku īpašumu apsaimniekotājus audzinās Mārīte Valiniece
 14. 14. 1.a automehāniķi seko skolotājai Ilgai Novikovai
 15. 15. 1.b automehāniķus vadīs skolotāja Irēna Šicāne
 16. 16. Šogad uz pilnu darba slodzi sāk strādāt 3 jauni skolotāji- Pjotrs Žukovs...
 17. 17. ... Aleksejs Cvetkovs...
 18. 18. ... un ar praktiskā darba pieredzi bagātais Jānis Novikovs
 19. 19. Mācību gada sākumu paziņo direktors Juris Bozovičs
 20. 20. Vesels pulks labāko audzēkņu un studentu saņēma Pateicības
 21. 21. Skan mācību gada sveiciena dziesma
 22. 22. Malnavas koledžu sveic Malnavas pagasta pārvaldniece Irēna Kaupuže
 23. 23. Ziedi cīnītājiem par Latvijas brīvību...
 24. 24. ...un pirmajam direktoram Pēterim Sauleskalnam
 25. 25. Pateicības ERAF projekta īstenotājiem- celtniekiem un iekārtu piegādātājiem
 26. 26. Lielajam Malnavas koledžas kolektīvam Dieva svētību dod prāvests Jāzeps Aglonietis
 27. 27. Muižas telpu renovācija ir pabeigta- direktors Juris Bozovičs un LEC celtniecības firmas pārstāvis Igors Ilarionovs pārgriež simbolisko lentu
 28. 28. Laba vēlējumi no “Latvijas Krājbankas”
 29. 29. Te nu esam mēs visi!
 30. 30. Mācību procesu koledžā vadīja jaunieceltais direktors Jānis Damba un dir.vietniece mācību darbā Aļona Novikova
 31. 31. Datorgrāmatvedības stundu vada Lauris Raulinaitis
 32. 32. Ķīmijas stunda atjaunotajā kabinetā
 33. 33. Direktors ir vajadzīga un svarīga persona
 34. 34. Direktore vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska pagaidām vēl pilda savus pienākumus
 35. 35. Pārējie skolotāji kļuvuši par skolniekiem
 36. 36. Praktiskā nodarbība- lidmašīnu lidojuma analīze
 37. 37. Skolēnu sagatavotie jautājumi ir gana sarežģīti
 38. 38. Arī mūsdienās šis ir aktuāls temats
 39. 39. Starpbrīdis...
 40. 40. Gatavošanās skolotāju sveikšanai
 41. 41. Pēcpusdienā sākās skolotāju godināšana
 42. 42. Mārtiņš Upenieks “skrien” un “steidzas” kopā ar meitenēm sveikt skolotājus
 43. 43. Pasākumu vadīja Aļona Novikova un Mārtiņš Kazenieks
 44. 44. 3.lauku apsaimniekotāju kursa audzēkņu sveiciens
 45. 45. Jauniešu vokālais ansamblis ir pārtapis par kori
 46. 46. Direktors Juris Bozovičs saņem sertifikātu no vēlētā direktora Jāņa Dambas
 47. 47. Sertifikātu saņem direktora vietniece profesionālās vidusskolas darbā Anna Bozoviča
 48. 48. Sertifikāts no audzēkņu puses pienākas vēstures skolotājam Dainim Poikānam
 49. 49. Ansambļa dziedātās dziesmas laikā uz deju dir.vietnieci A.Bozoviču uzlūdzis Arturs Guitāns
 50. 50. Tautas deju ansamblim “Malnava” ir krietns papildinājums
 51. 51. Vienmēr visu var uzlabot...
 52. 52. 8.oktobrī koledžas skolotāji brauca ekskursijā pa Latgali
 53. 53. Autobusu vadīja Imants Gutāns no Kārsavas
 54. 54. Vispirms tika apmeklēts Preiļu Leļļu muzejs
 55. 55. Tur redzējām Krievijas vadītājus Medvedevu un Putinu...
 56. 56. Latvijas eksprezidentu Valdi Zatleru un Lilitu
 57. 57. Komponistu Raimondu Paulu un Allu Pugačovu
 58. 58. Skolotāji iejutušies augstmaņu lomās
 59. 59. Ekskursijas dalībnieki Kristus Karaļa kalnā
 60. 60. Laika apstākļi bija labvēlīgi par 50%
 61. 61. Gandrīz vai svētceļojums...
 62. 62. KKK ierīkošanā izmantotā tehnika
 63. 63. Kopējais foto KKK
 64. 64. KKK iekārtošanas darbi turpinās...
 65. 65. 2.Pasaules kara muzejs Aglonā
 66. 66. Tajā savāktie eksponāti galvenokārt nākuši no kauju vietām
 67. 67. Muzeja saimnieks ir liels fanātiķis
 68. 68. Nākošais ekskursijas objekts bija Aglonas Maizes muzejs
 69. 69. Inta Ostrovska pateicas muzeja saimniecei par raito un izsmeļošo stāstījumu
 70. 70. Tālāk ceļš veda uz dabas objektu Valnezeru
 71. 71. Tā krastus ir labiekārtojuši “Latvijas valsts meži”
 72. 72. Pēcpusdienā sākās rudenīgs lietus
 73. 73. Svētavota apmeklējums
 74. 74. Atpakaļceļš
 75. 75. Visiem malnaviešiem sarūpēts svētku pīrāgs
 76. 76. Visi sevi var aplūkot lielajā bildē
 77. 77. Firma gatavo svētku salūta balonus
 78. 78. Ir piepūsti 90 baloni
 79. 79. Muižas zāle sagatavota svinīgajam pasākumam
 80. 80. Kopējā vēstures stunda par Malnavu ir sākusies
 81. 81. To izjusti vada skolotāja Agnese Medne
 82. 82. Notiekošo koriģē direktora vietniece Inta Ostrovska
 83. 83. Atmiņas no absolventa Henrika Logina grāmatas “Mūsu Malnava” lasa 2.a auto grupas audzēknis Arvils Kroičs
 84. 84. Par Malnavas skolas nozīmi runā direktors J.Bozovičs
 85. 85. Tiek dziedāta Malnavas himna “Malnava, Malnava sirmā...”
 86. 86. Galvenais dziedājums nāk no skolotājas Ritas Žukas un vokālā ansambļa jauniešiem
 87. 87. Baloni ir saņemti
 88. 88. Visi dodas muižas priekšējo laukumu
 89. 89. Tuvojas svētku kulminācija
 90. 90. Pasākumā piedalās arī topošie malnavieši- bērnudārza audzēkņi
 91. 91. Malnavas sūta sveicienus visiem...
 92. 92. Svētku noslēgumā ar pīrāgiem cienājās skolotāji un darbinieki Kopējais pīrāgu svars bija 60kg
 93. 93. Malnavas laivai ir drošs peldējums!
 94. 94. Projekta vadītājam V.Indričānam un skolotājam E.Jurušam bija jāsakopo domas, lai varētu parādīt visas ierīces
 95. 95. Pārbaude bija ļoti sīka un precīza
 96. 96. Galvenā grāmatvede projekta norises gaitu demonstrēja ar atbilstošu dokumentu kalniem
 97. 97. Konkursa dalībnieki
 98. 98. Žūrija
 99. 99. Savu grupu prezentē 1.kursa lauku īpašumu apsaimniekotāji
 100. 100. Mājas darbu demonstrē 3.kursa lauksaimnieki
 101. 101. Skolotājas Intas Grišules vadībā 1.kursa audzēkņi atpazīst augu sēklas
 102. 102. Savaszināšanas par zirglietām rāda Dzintris bautris no 3.kursa
 103. 103. Dažādu augu un dārzeņu noteikšana
 104. 104. Teorijas konkursu “Zini vai mini” vada direktora vietniece prof.vidusskolas darbā Anna Bozoviča
 105. 105. Skolotāja Marlinda Cimermane ar zirgiem saistīto aprīkojumu pārzina pilnībā
 106. 106. Gandarīti ir visi!
 107. 107. Interesentu pulks bija liels
 108. 108. Tikšanos atklāja bibliotēkas vadītāja Inta Miņina
 109. 109. Autores dzejoļus lasa literārā pulciņa dalībnieces (no kreisās):T.Timofejeva, D.Svirska, A.Apša un K.Rodina
 110. 110. Dzied māsas Juta (4.gr.) un Daiga (1.gr.) Barkānes
 111. 111. Dzejniece Inta Nagla ir vietējais cilvēks
 112. 112. Tikšanās laikā varēja aplūkot viņas lācēnu kolekciju un apgleznotos lakatiņus
 113. 113. Dzejniece dalās atmiņās par savu jaunības laiku
 114. 114. Topošā dzejniece Daira Barkāne saņem konsultāciju
 115. 115. Pasākuma aktīvākie dalībnieki
 116. 116. Malnavā jau nostrādāti turpat 30 gadi
 117. 117. 24.oktobrī noliktavas pārzini Vilhelmīni Barkāni kolektīvs sveica 60 gadu dzīves jubilejā
 118. 118. Sveicēju pulks ir liels, jo plašs ir arī darba lauks
 119. 119. 2011.gada 26.oktobrī notika 1. un 2. kursu sadraudzības vakars
 120. 120. Visiem bija jautri…
 121. 121. Paldies IP Autotransports 1.a auto grupas audzinātājai Ilgai Novikovai
 122. 122. Skolotāja I.Šicāne dirigē savu 1.a automehāniķu kori
 123. 123. Uzstājas 1.lauku īpašumu apsaimniekotāji
 124. 124. 1.grāmatveži ir atveduši pilnu ķerru ar dokumentiem. Ko nu?
 125. 125. Meitenēm ļoti patīk dziedāt
 126. 126. “PUMPĒJAS” IP Autotransports 1.autoelektriķu grupa ar jauno audzinātāju Pjotru Žukovu priekšplānā
 127. 127. Audzinātājiem savi pārbaudījumi
 128. 128. Jel dod man bučiņ, vien bučiņ!!!
 129. 129. Dejot mums patīk visiem...
 130. 130. Roku uz pults “TUR” 2.autoelektriķi
 131. 131. Ieinteresētība konkursa norisē bija liela
 132. 132. Trasē atrodas 2.autoelektriķu dzīts un vadīts auto
 133. 133. Kārtējo konkursa uzdevumu veic 1a.automehāniķi
 134. 134. Braukšanas prasmi demonstrē 1.autokoledžas kursa studenti
 135. 135. Auto tehniskās problēmas novērš 1b.automehāniķi
 136. 136. Lietpratēji
 137. 137. Atbalstītājas
 138. 138. Audzinātāja Anita Jakimova dodas trasē ar 4-vīruspēku dzītu mašīnu
 139. 139. Katru gadu Malnavas koledžas 1.kursa audzēkņi Lāčplēša dienā dodas tradicionālajā gājienā...
 140. 140. ...uz Bozovas brāļu kapiem
 141. 141. Kārsavā viņiem pievienojas Kārsavas vidusskolas skolēni
 142. 142. Šogad tradicionālajā Latvijas brīvības cīņu atceres pasākumā piedalījās virs 200 dalībnieku
 143. 143. Zvērestu nodot Kārsavas novada skolu jaunsargi
 144. 144. Uzstājas Malnavas koledžas vokālais ansamblis
 145. 145. Pieminekli Latvijas brīvības cīņās kritušajiem karavīriem atklāja 1928.gadā
 146. 146. Malnavas lauksaimniecības vidusskolas skolēni jau kopš tiem gadiem veic šo 6 km garo pārgājienu
 147. 147. Kopējais ugunskurs un karavīru dziesmas
 148. 148. 16.novembrī Malnavas muižas zālē notika koledžas un pagasta kopīgi rīkotais Latvijas 93.gadadienas pasākums
 149. 149. Uzstājas koledžas vokālais ansamblis
 150. 150. Dejo Jūlija Circene (3.gr.) un Edgars Ščeglovs
 151. 151. Malnavas pagasta kapella
 152. 152. Bozovas etnogrāfiskais ansamblis
 153. 153. Malnavas un Kārsavas apvienotais ansamblis
 154. 154. Tautas deju ansamblis “Malnava”
 155. 155. Koledžas direktors J.Bozovičs pasniedz Pateicības aktīvākajiem audzēkņiem
 156. 156. Malnavas bērnudārza audzēkņi ir pastāvīgi viesi visos koledžas pasākumos
 157. 157. Visi pasākuma mākslinieki...
 158. 158. ...un pasākuma dalībnieki
 159. 159. Svētku uguņošana- gaismas balonu palaišana
 160. 160. Mazajā konferenču zālē notika angļu valodas konkurss
 161. 161. 1.b automehāniķu komanda
 162. 162. Žūrija un konkursa vadība (V.Gorpiniča, V.Šumska, I.Ostrovska, D.Laizāne un I.Mulere)
 163. 163. Konkursa atmosfēra
 164. 164. Rezultātu apkopošana
 165. 165. Balvu pasniegšana
 166. 166. Krievu valodas konkursu sagatavoja un vadīja skol. Ņ.Konstantinova
 167. 167. Tas notika jaunajā bibliotēkā
 168. 168. Uzstājas 2.grām. grupas komanda
 169. 169. Izziņas materiāli par Krievijas Federāciju
 170. 170. Uz Adventes pasākumu pulcējās visa koledža
 171. 171. Direktors J.Bozovičs iededzina Adventes vaivaga 1.svecīti
 172. 172. Adventes laiku ievada literārā pulciņa un vokālā ansambļa dalībnieki
 173. 173. Labākās floristikas pulciņa dalībnieces saņēma Pateicības
 174. 174. Skolotājas I.Novikovas vadītā floristikas pulciņa veidotais Adventes vainags
 175. 175. SIA “Pearl dance” darbā iesaistītās meitenes strādā ļoti raženi
 176. 176. SIA ir iekļāvusies biedrībā “ Yunior AchievementYong Enterprise Latvia”
 177. 177. SIA “Pearl dance” ražojumi
 178. 178. Ar tiem meitenes piedalījās SMU Nacionālajā Ziemsvētku gadatirgū Rīgas tirdzniecības centrā “Rīga Plaza”
 179. 179. Tirdzniecība raiti ritēja arī Ziemassvētku ieskaņu koncerta laikā Malnavas koledžā
 180. 180. Firmā darbojas: Linda Sviklāne- vadītāja, Silva Agleniecegrāmatvede, Aļona Novikova- mārketinga vad-ja, Ina ApšaIT speciāliste, Tatjana Jegorova- ražošanas vad-ja, skolotāja Rita Žuka- konsultante
 181. 181. Sēdes galvenā tēma bija “Mācīšana un mācīšanās”
 182. 182. Audzēkņu aptaujas rezultātus prezentēja audzēkņa mamma un VISC speciāiste Skaidrīte Arbidāne
 183. 183. Mācīšanas un mācīšanās tēmu skaidroja un un praktiski pamatoja dir.v-ce profesionālās izglītības darbā A.Bozoviča
 184. 184. Mācību procesa dispečere A.Jakimova runāja par mācību dokumentācijas pareizu aizpildīšanu
 185. 185. Visiem viss ir skaidrs
 186. 186. Eglītes pušķošanu ar pašdarinātiem eņģelīšiem uzsāka direktors J.Bozovičs
 187. 187. Visi koledžas studenti un audzēkņi saņēma simboliskas Ziemassvētku dāvanas
 188. 188. Ziemassvētkus ieskandināja Ilzeskalna “Draugu koris” skolotājas Solvitas Pavlovskas vadībā
 189. 189. Viņu uzveduma programmas nosaukums bija “Pasaka kas pasaka”.
 190. 190. Skatītāju bija pilna Malnavas muižas zāle
 191. 191. Koncerta otrajā daļā uzstājās daļa no lielā Rēzeknes pilsētas pūšamo instrumentu orģestra
 192. 192. Tā saucas “BIG BAND grupa”
 193. 193. Laba vēlējumi visiem malnaviešiem un viņu viesiem gaidāmajos Ziemassvētkos
 194. 194. Gaišus Ziemassvētkus!
 195. 195. Veiksmīgu pirmā mācību pusgada noslēgumu!
 196. 196. Sacensībās piedalījās Malnavas koledžas un Ukmerģes biznesa un tehnoloģiju skolas skolotāju...
 197. 197. ... un izglītojamo komandas
 198. 198. Volejbola sacensības atklāja koledžas direktors Juris Bozovičs
 199. 199. Spēle starp Malnavas koledžas skolotājiem un Ukmerģes audzēkņiem ritēja ļoti līdzīgi
 200. 200. Tikai spēles noslēguma posmā izturīgāki bija jaunieši
 201. 201. Rezultāts 2:1 Ukmerģes audzēkņu labā
 202. 202. Toties Malnavas jaunieši bija krietni labāki par Ukmerģes skolotājiem
 203. 203. Spēles rezultāts 2:0 malnaviešu labā
 204. 204. Sasveicinās veci draugi- savstarpējās spēles starp Malnavu un Ukmerģi notiek daudzu gadu garumā
 205. 205. Šoreiz meistarīgāki bija Malnavas koledžas izglītotāji
 206. 206. Meistarība rodas neatlaidīgos treniņos
 207. 207. Rezultātā- uzvara un trešā vieta sacensību kopvērtējumā
 208. 208. Jauniešu savstarpējā spēle noritēja daudz asāk
 209. 209. Tomēr kārtējo reizi malnavieši parādīja savu pārspēku
 210. 210. Rezultātā uzvara kopvērtējumā
 211. 211. Malnavas koledžas jauniešu volejbola komanda
 212. 212. Sacensību diplomi un kausi
 213. 213. Mūsu labākie!
 214. 214. Sacensību dalībnieku kopbilde
 215. 215. Sacensību noslēguma cienasta galds
 216. 216. Nākošreiz tiekamies Lietuvā!
 217. 217. Lielai skolai liela arī rūķu komanda un tās veidotāju kopa
 218. 218. Kārsavas novada vecie ļaudis tika iepriecināti gan ar Ziemassvētkiemveltītiem dzejoļiem...
 219. 219. ... dejām,...
 220. 220. ...dziesmām...
 221. 221. ...un pašu iemītnieku nopelnītām dāvanām
 222. 222. Pansionāta direktore R.Čeirāne (no kreisās) un ciemiņu vadoņi- koledžas direktora vietn. I.Ostrovska un Salatētis
 223. 223. Semināra dalībnieki iepazīstas ar Malnavas koledžas skolotāju izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem
 224. 224. Direktora vietnieks un ESF projekta vadītājs Viktors Indričāns prezentē projekta norises gaitu un gūtos rezultātus
 225. 225. Vienlaicīgi notika degvielas iepirkuma konkursa iesniegumu atvēršana un izvērtēšana
 226. 226. SP “Uzņēmējdabība lauksaimniecībā” kvalifikācijas darbus aizstsāvēja 11 nepilna laika studenti
 227. 227. Norit aizstāvēšanas process
 228. 228. Kvalifikācijas komisijas sastāvs: V.Šumska, L.Nagle, kom.pr-ja I.Konovalova, S.Palma un L.Pudule
 229. 229. Par autoservisa speciālistiem kļuva 25 absolventi
 230. 230. Katrs sava darba praktiskajā daļā bija izveidojis kādu praktiski izmantojamu stendu
 231. 231. Kvalifikācijas komisijas sastāvs jau ir tradicionāls: priekšsēdētājs- LLU profesors K.Vārtukapteinis, A.Pundurs, E.Jurušs, V.Keišs un J.Jerumāns
 232. 232. Aizstāvēšanās process ilga daudzas garas stundas
 233. 233. Diplomus par 1.līmeņa augstāko izglītību ir gatavi saņemt 25 jaunie autoservisa speciālisti ...
 234. 234. ...un 11 uzņēmējdarbības speciālisti lauksaimniecībā
 235. 235. Izlaiduma svinīgais pasākums sākās ar Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra sveicienu
 236. 236. Katrs parakstās par dokumentu saņemšanu
 237. 237. Pēc tam nāk apsveicēju pulki
 238. 238. Jaunos speciālistus ar skaistu modinātājdziesmu sveic četrgadīgais Artūrs Bozovičs
 239. 239. Muižas zāles noformējums veltīts Ziemassvētku noskaņai
 240. 240. Lauksaimniecības uzņēmējdarbības speciālista diplomu saņem S.Dambiniece
 241. 241. Sevišķi daudz sveicēju bija Malnavas koledžas darbiniecei V.Kvitovai
 242. 242. Pirmais koncerts ir izdevies!
 243. 243. Laba vēlējumi no direktora J.Bozoviča
 244. 244. Apsveikuma vārdi no direktora vietnieka studiju un pētniecības darbā V. Indričāna
 245. 245. Studiju darba noslēguma kopsavilkumu izsaka R.Kļaviņastudiju daļas vadītāja
 246. 246. Absolventus sveic direktora vietniece V.Šumska
 247. 247. Autotransporta nodaļas vadītājs J.Jerumāns
 248. 248. Kurators A.Ruskulis
 249. 249. Kopējais foto ar jaunajiem autoservisa speciālistiem
 250. 250. Uzņēmējdarbības speciālisti lauksaimniecībā
 251. 251. Direktors J.Bozovičs veica sīku analīzi par 2011.gada darbības rezultātiem
 252. 252. Pārskatā atainotie dati bija interesanti visiem dalībniekiem

×