Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sunce

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Sunce

  1. 1. Покретач и извор живота на Земљи је Сунце. Без Сунчеве светлости итоплоте не би било живог света на Земљи. Сунце покреће кружење воде у природи. Сунце је омогућило живот на Земљи.
  2. 2. Сунце је звезда најближа Земљи. Оно је једна велика гасовита лопта. У унутрашњости Сунца и на његовојповршини стално се дешавају променекојима се обнавља Сунчева енергија – светлост и топлота.
  3. 3. КАКО ЈЕ НАСТАО СУНЧЕВ СИСТЕМ? У васиони стално долази до експлозија. Експлозије доводе до стварања вртлога свемирских гасова и прашине. Гасови и прашина се згусну и као ужарене лопте крећу се по одређеним путањама.
  4. 4. Сунчев систем некадаје био облак врелоггаса и прашине.Док се тај облакокретао по васиони изњега су се издвајалимањи облаци.Они су се затимзгушњавали и насталесу планете. Сунце јеостало у средишту каоужарена маса која језагревала и облак врелог гасаосветљавала планете и прашинеи сателите.
  5. 5. Сунце је удаљено од Земље150 000 000 kmУ Сунце би могло статиоко милион Земљинихкугли...Температура на површиниСунца износи6000 степени.
  6. 6. КАКО СУНЦЕ ОСВЕТЉАВА И ЗАГРЕВА ЗЕМЉУ? Јачина Сунчеве светлости и топлоте није једнака на свим деловима Земље. Места где Сунчеви зраци падају управно, јаче се загревају одоних на којима Сунчеви зраци падају под оштрим углом. Ујутру и увече Сунчеви зраци су коси, па су и сенке предмета које остветљавају дуже. Сенке су најкраће у подне. Тада је и загревање најјаче.

×