KairaTVT, osa 6, 4.9.15

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer à Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
KairaTVT
Osaava-hankkeen TVT-koulutus
kansalaisopistojen opettajille ja rehtoreille
Osa 6/8: Mobiilioppiminen
Webinaari 4.9.2015
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
Kuva: Mountainstumble, CC BY-SA,
www.levi-lapland.com
Esityksen kuvissa muitakin lisenssejä.
Webinaarit
1. Johdanto
2. Verkkopedagogiikka ja avoimet CC-lisenssit
3. Sosiaalinen media (blogit, wikit, helpot,..)
4. Somen hyödyntäminen opetuksessa ja oppilaitoksen
markkinoinnissa (erityisesti Twitter ja Facebook)
5. Google, lisätty todellisuus ja QR-koodit
6. Mobiilioppiminen
– Pedagogiikkaa ja käytäntöjä
– Oman laitteen hallinta ja hyödyntäminen
– Mobiilisovellukset (ei kuvat, videot, ääni)
7. Kuvat, videot ja ääni (pe 18.9.)
8. Päätös: miten olet tukenut oman opistosi muita opettajia
tvt:n hyödyntämisessä? (pe 23.10)
Ennakkotehtävä blogiin
Missä menet?
Mitkä välineet jääneet
käyttöön?
Mitä muutoksia omassa
työssäsi tapahtunut?
Minä, opistoni ja mobiilioppiminen
answergarden.ch/view/191868
AnswerGarden
Kun answergardenin sivulla klikkaa sanaa, näkee monestiko se on mainittu.
Tässä suurimmalla oleva keräsi seitsemän mainintaa.
answergarden.ch
• Ei kirjautumista
• Käyttötarkoituksia: ennakkotiedot, aivoriihi, palaute,..
• Luo uusi sivu ja määritä salasana, jotta voit muokata seinää.
• Seinävaihtoehdot:
– Brainstorm Mode: rajoittamaton määrä vastauksia.
– Classroom Mode: voi vastata useasti, mutta kukin vastaus
voidaan antaa vain kerran (oletus).
– Moderator Mode: vastaukset menevät AntiGardeniin ja Admin
panelista voit hyväksyä pelkät asialliset vastaukset seinälle.
Mobiilioppiminen
- pedagogiikkaa ja käytäntöjä
Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com
Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen
käsitys kehittämissuunnasta
Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
• Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat
– Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan
– Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia
ongelmia
– Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista
teknologiaa
– Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia
prosessin lopputuloksena
• Esim. yhteisöllinen, ilmiöpohjainen, ongelmaperustainen
oppiminen ja muut tutkivan oppimisen mallit
– Korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön,
yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja
Kyse on oppimisesta!
• Valkotaulupedagogiikka?
• Piirtoheitinpedagogiikka?
• Verkkopedagogiikka?
• Mobiilipedagogiikka?
Kyse on oppimisesta!
• Valkotaulupedagogiikka?
• Piirtoheitinpedagogiikka?
• Verkkopedagogiikka?
• Mobiilipedagogiikka?
Mikä esine tai
laite on eniten
muuttanut
tapaasi opettaa?
Mobiilioppiminen, mPedagogiikka
(ks. esim. sites.google.com/site/avomobiiliopas)
Mobiilioppimisessa oppija on mobiili ja laite on ajattelun
työkalu. Sillä oppimisprosessi saadaan autenttiseen
ympäristöön ja autenttisiin oppimistilanteisiin.
Luokkahuonepedagogiikka
didaktisesti perustunut opettajan
toiminnan ja opetusprosessin
suunnitteluun
Verkko- ja mPedagogiikka
lähtökohta on oppijan
oppimisprosessin suunnittelu
Pasi Silander: Mobiilioppimisen
pedagogiset mallit
• OPPIJA on mobiili
 Mikä on laitteen hyöty?
 Laitteen avulla saadaan
pedagoginen jäsennys ja ohjaus
autenttisiin tilanteisiin
• Mobiilioppimisen haaste on, että
kerätään yksittäisiä kokemuksia,
mutta yleisen tason asioita jää
oppimatta
• Ks. mallit: http://bit.ly/KFkoLu
Kokemuksia mobiilioppimisesta
(ks. esim. Lius & Jansson, InnoOmnia, OEB-konferenssi;
Setälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään, kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden
käytöstä; www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html)
Joustavuus, eriyttäminen
Tehostunut tiedonhaku
Mobiililaite osa identiteettiä, laite edes kurssin ajaksi omaksi
Huomattava ero vuorovaikutuksessa: tutustutaan nopeammin ja
laajemmin
Vertaisoppiminen ja ryhmissä työskentely lisääntynyt
Opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen
Opiskelijat pääsevät heti tekemään, luennointi vähentynyt
Mahdollisuus oikea-aikaiseen, välittömään ohjaukseen
Aidon työelämän tyyppiset toimintatavat
Usein koko oppimisprosessi/kurssi jaetaan toisten kanssa
Opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi
1:1 muutoksen edellytyksenä?
Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771
Mikään opetus ei muutu
huonosta hyväksi vaihtamalla
kynät mobiililaitteisiin.
Teknologian hankkiminen tai
uusiminen tuottaa samoin
hyvin vähäisiä tuloksia,
elleivät opetuksen käytännöt 
muutu samalla.
Kuva: gettingsmart.com/wp-content/uploads/2013/08/photo1.png
( )
Omien laitteiden hyödyntäminen
Mikko Jordman: www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod
Lähde siitä millaisia laitteita on käytössä.
Mitä niillä voi ja mitä osaat tehdä?
Voisiko niillä tehdä jotain muutakin?
iPadit tukevat oppimisen omistajuutta
Hove Park School, Brighton: www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html
• Koulutöitään esittely kotona: 15 %  56 %
• Työskentely ryhmissä lisääntynyt, usein koko oppimisprosessi
jaetaan toisten kanssa ja opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi.
• Tyytyväisiin oppitunteihin: 31  87
Laite käyttötarkoituksen mukaan
Flitch Green Academy: www.matleenalaakso.fi/2015/01/-flitch-green.html
• Kussakin luokassa noin 15 * MacBook Air sekä 10-15 * iPad
• Käytännössä jokaiselle riittäisi oma laite, mutta silti ne ovat yhteisiä.
 Laite valitaan tarpeen mukaan.
Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
Mobiilioppiminen arjessa
Flitch Green Academy: www.matleenalaakso.fi/2015/01/-flitch-green.html
• Perussovellukset
– Puppet Pals, I can animate, Scratch, iMovie, ja Garage Band
– Näitä käytetään eri vuosiluokilla, vaikeutta vähitellen lisäten
• Tekniikka käytössä vain silloin, kun se tuo lisäarvoa
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Animointi: I can animate (iOS, kuvassa)
tai StickDraw Android ym.)
Tablettien mahdollisuuksia
(Tomi Dufva AppsRuletti-koulutuksessa 2013)
1. Korvaa tietokoneet
- selain, s-posti, some, muistiinpanot,…
2. Tuottamisessa parhaimmillaan
- kuvat, videot, äänet, kartat, piirtäminen,..
- nopea ja helppo, yksin ja ryhmässä
3. Rikastututtavat appsit
- kommunikointiin, tuottamiseen
- tietosisällön täsmäohjelmat,
pelilliset ohjelmat,..
- helppoja ja halpoja
(vrt. ohjelmat tietokoneelle)
Mihin käytät eniten
puhelintasi, jos
soittamista, tekstareita ja
sähköposteja ei lasketa
mukaan?
  Oman laitteen hallinta ja
hyödyntäminen
Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com
Tunnetko mobiililaitteesi? 1/2
Osaatko…
•yhdistää laitteesi langattomaan verkkoon?
•asettaa pääsykoodin ja vaihtaa taustakuvan?
•varmuuskopioida?
•säätää äänenvoimakkuutta?
•lukita näytön suunnan ja säätää kirkkautta?
•ottaa ruudunkaappauskuvan, valokuvan tai videon ja tiedätkö
mistä ne löydät ja miten voit ne jakaa?
Tunnetko mobiililaitteesi? 2/2
Sovellusten (apps) hallinta
•Tunnetko laitteessasi valmiiksi olevat sovellukset?
•Osaatko etsiä, ladata ja päivittää sovelluksia?
•Osaatko järjestellä ja kansioida sovelluksia?
•Osaatko sulkea ja poistaa sovelluksia?
Mistä kuulet uusista 
sovelluksista?
  Mobiilisovellukset
Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com
Tuttuja ja mobiilisti toimivia
• Blogi
• Facebook
• Twitter
• Adobe Connect
• Wikit
• Googlen palvelut: kuvahaku, Drive,..
• QR-koodit (tekeminen ja lukeminen)
• Lisätyn todellisuuden sovellukset
• todaysmeet.com, kirjoitusalusta.fi,
WhatsApp, Pinterest, Instagram, LinkedIn,..
Toimistotyökaluja
• Sähköposti
• Laskin
• Herätyskello
• Skanneri (iOS JotNot; hakusana scanner)
• Radio
• Sanakirja
• Aikataulut
• Pikaviestimet ja videoneuvottelu
– Skype, Google Hangout, Adobe Connect, FaceTime (iOS),..
• Pilvitallennus
• Tiedostojen jakaminen
• Sanelukone ja sihteeri (Dragon dictation iOS,..)
(Yhteis)muistiinpanot ja tehtävälistat
• Evernote
• GoogleDrive
• Office 365: OnNote, OneDrive
• Mobiililaitteessa valmiiksi oleva muistiinpanosovellus
Lukeminen ja äänikirjat
• Äänikirjat, lehdet, Elisa Kirja, Kindle,..
• iOS: Book Creator, iBooks
• YleAreenan äänikirjat ja kuunnelmat
• 1970-luvulla alkaneen Gutenberg-projektin kautta on tarjolla myös
äänikirjoja. Se on kirjojen digitalisoimisprojekti ja kirjoja löytyy yli 40 kielellä,
myös suomeksi. Seuraavasta linkistä löytyvät sen ihmisten ja tietokoneen
lukemat äänikirjat.
• Celia: äänikirjoja kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on
vaikeaa. Kauno- ja tietokirjojen lainaaminen on maksutonta.
• LibriVox tarjoaa ilmaisia äänikirjoja lukuisilla kielillä, 15 suomeksi.
• Puhelinten sovelluskaupoista löytyy maksullisia ja maksuttomiakin
äänikirjoja. Esim.
– Android: Audiobooks (Listen to 2,800 classic audiobooks totally free).
– iPhone/iPad: Audiobooks (Listen to 5,533 classic audiobooks totally free).
– WindowsPhone: Free Audiobooks (free audio books with more than 3000 books).
Ryhmien/vastaajien arpominen
• Hedelmäpeli:
– www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine
• Random Group Creator:
– www.aschool.us/random/random-pair.php
• Mobiilisovelluksia (osa maksullisia)
– TeamShake (iOS ja Android)
– Pick me! (iOS)
– GroupMaker (iOS)
– Team Genarator (Android)
Ajatuskartat
• popplet.com (selain, iOS)
• www.mindomo.com/fi (selain, iOS,
Android)
• bubbl.us (selain, iOS)
• www.text2mindmap.com (selain)
• www.mindmup.com
• en.wikipedia.org/wiki/List_of_concept-
_and_mind-mapping_software
Piirtäminen
Mikä on sinun tavoitteesi tabletin käytölle?
Paper 53 Chalk Drawing
Meemit (meme)
Teemana muistiviikko
• Marjo Tavast Tampereen lyseon lukiolta
järjesti PS3-ryhmien kanssa muistiviikolla
välituntiaktiviteetteja.
• Ryhmien toimipisteellä oli tietoiskuja, kilpailuja,
testejä, pelejä ja havainnollistamista. QR-
koodeista paljastui videoita ja diaesityksiä.
• ”Enemmän pitäisi saada opiskelijoille
mahdollisuuksia tuottaa jotain merkityksellistä -
siis muutakin kuin esseitä opettajan luettavaksi
- edes koulukavereilleen ja vielä mieluummin
koko kylälle tai valtakunnalle tai maailmalle.”
Kuvissa opiskelijoiden Canvalla tekemiä töitä. Kuva: Marjo Tavast
www.canva.com
• ”Wannabe web designer” –sovellus (selain, iOS)
• Canva tarjoaa valtava määrä valmiita mallipohjia, piirroksia ja
kuvia. Niiden avulla voi helposti muokata mallipohjan
omannäköisekseen värejä, fontteja ja kuvia muuttamalla.
Sovellukset voivat motivoida liikkumaan
www.matleenalaakso.fi/2013/12/kavelin-sinuhen-ja-tikku-ukon.html
• Askelmittarit esim. Accupedo (10 000)
• Urheilusuorituksen hidastaminen: SlowMo
• SportTracker, Endomondo
• Kotimaiseen HeiaHeiaan voi tehdä oman
ryhmän vaikka työkavereille tai
koululuokalle. 
Kuva: Ruudunkaappaus SportTracker Kuva: Ruudunkaappaus Endomondosta
iPadin Kartat-sovellus
Kuva: Matleena Laakso, CC BY (kollaasi tehty PhotoShake-sovelluksella.
Kartat
• Google Map
• iOS: Kartat
• Maastokartta
• Been
• Your world ym pelit ja tietovisat kuten geoguessr.com
• Ladattavat offline-kartat ulkomaille
• Navigointi, suosikkipaikat, omat reitit,..
• Lokki: oma ja perheenjäsenten ym. sijainti kartalla
Musiikki
Kuuntele
•Jamendo: www.jamendo.com
•Spotify
Luo musiikkia
Gardeband (iOS)
Pocketband – soita eri soittimilla ja yhdistä kappaleeksi (Android)
Prelude Composer – kirjoita nuotteja, sovellus soittaa ne (Android)
 Yksittäisiä soittimia löytyy sovelluskaupasta
Muita alan sovelluksia
Beethoven 9 (iOS)
Harjoittele ja tallenna ääntä
Äänitehosteita
yle.fi/vintti/yle.fi/tehosto.yle.fi/index.html
www.pacdv.com/sounds/
Joutsimäki/IlonaIT: iPad musiikin opetuksessa
Lataa opas maksutta iBooks-sovellukseen
Kielten opetus
• Sanakirjat
• Puhuvat käännöskoneet
• Duolingo
• Babbel
• Kahoot sanakokeisiin tai melkein mihin teemaan tahansa
• Quizlet reenaamiseen ja kisaamiseen
Kokeillaan: kahoot.it
kahoot.it
Kyselyiden tekeminen
•Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (getkahoot.com)
•Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti
– Lukuisat jaetut kyselyt näet kirjauduttuasi kohdasta ”Public Kahoots”. Voit käyttää
niitä sellaisenaan tai kopioida muokattavaksi.
– ThingLink-ohje jaettujen kyselyiden käyttöön:
www.thinglink.com/scene/640514595869425665
HUOM!
•Nopeudesta saa lisäpisteitä
•Voi olla useampi oikea vastaus,
mutta niistä voi valita vain yhden
Kahoot-vinkkejä
• Sopii kertaamiseen, leikkimielisiin kisoihin, tunnin piristykseksi,..
• Voi tehdä myös mielipidekyselyitä, missä ei yhtä oikeaa
vastausta
• Kyselyihin voi vastata myös pareittain tai ryhmissä
• JOS riittävä nettiyhteys, sallii jopa 1000 vastaajaa
• Helppo väline oppijoiden tehdä kyselyitä toisilleen
Tee oma Kahoot
• Kirjaudu palveluun
• Luo oma kysely kohdasta tai kopioi (Dublicate) valmis
kysely muokattavaksi kohdasta Public Kahoots
• Voit tehdä kolmenlaisia kyselyitä (Quizz, Discussion, Survey)
Kirjoita kysymys, anna vastaus-
vaihtoehdot sekä klikkaa alta
mikä niistä on oikein.
Halutessasi voit lisätä kuvan,
määritellä vastausajan ja
vaikuttaa pisteisiin.
Vastaa lopuksi taustakysy-
myksiin sekä valitse, onko
kyselysi private vai public.
quizlet.com kulkee mukana ja
harjoitella voi milloin tahansa
Quizlet sopii erityisesti
sanaston harjoitteluun ja testaamiseen
• Voit tehdä omia tai käyttää jaettuja
• Quizletin avulla voi opiskella, vastata testeihin ja pelata
• Oppija voi harjoitella itse valitsemanaan ajankohtana
• Oppijan ei tarvitse kirjautua, ellei halua kisata tuloksista toisten
kanssa tai tehdä omia sanastoharjoituksia
• Selain, Google play, App Store
quizlet.com: Kokeillaan
valmiilla kyselyillä
Jaettuja kyselyitä yli 40 miljoonaa, niitä voi käyttää sellaisenaan
tai kopioida itselle muokattavaksi
•German food adjectives
•Espanjankielisten maiden liput
•Suomi-venäjä, ruoka ja tarjoilu
•Musiikkisanasto
•Mainonnan analyysin termistöä
•saaressa.blogspot.fi/2012/08/urheilusanastoja.html
•saaressa.blogspot.fi/2012/08/riistaelaimia.html
Etsi lisää kyselyitä!
Tee oma Quizlet
• Kirjaudu palveluun
• Klikkaa kohdasta
• Valitse kieli ja kirjoita sanaparit (tai kuva/ääni)
Quizlet-ohjeita ja vinkkejä
• Jopa alakoululaisen helppo tehdä omia harjoituksia!
• Älä merkitse sanastoharjoituksiin välimerkkejä tms, sillä ne
häiritsevät, kun Quizlet ääntää sanoja.
– Jos haluat kirjata taivutusmuodot, tee se seuraavasti:
en blomma blomman blommor blommorna
• Quizletissä voi käyttää Flickrin CC-lisensoituja kuvia.
• Quizlet tarjoaa monipuolisempaa palvelua 15-25 USD/vuosi:
omat kuvat, äänitys, luokkien perustaminen jne.
Ja lopuksi…
Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com
Oppaita ja ennakkotehtävä
• Mobiilioppimisesta ja opetusalan sovelluksista on tehty monta
hyvää maksutonta opasta. Linkit niihin löydät koulutuksen
blogista.
• Tee valitsemasi ennakkotehtävä tämän tai seuraavan
webinaarin teemoista ennen seuraavaa tapaamista ja raportoi
se blogiin tai Facebook-ryhmään. Tarkemmat ohjeet blogissa.
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän
diasarjan osalta: Matleena Laakso
www.slideshare.net/MatleenaLaakso/kairatvt-osa-6-4915. Muokattu
teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.
1 sur 53

Recommandé

Pedagoginen piristysruiske 3.6.15 par
Pedagoginen piristysruiske 3.6.15 Pedagoginen piristysruiske 3.6.15
Pedagoginen piristysruiske 3.6.15 Matleena Laakso
332 vues22 diapositives
Mobiilikesäkoulussa opittua par
Mobiilikesäkoulussa opittuaMobiilikesäkoulussa opittua
Mobiilikesäkoulussa opittuaMatleena Laakso
2.1K vues15 diapositives
Digitarinat oppimisen tukena par
Digitarinat oppimisen tukenaDigitarinat oppimisen tukena
Digitarinat oppimisen tukenaHanna Frilander
3.2K vues24 diapositives
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016 par
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Matleena Laakso
466 vues22 diapositives
Pelillisyys ja oppimispelit par
Pelillisyys ja oppimispelitPelillisyys ja oppimispelit
Pelillisyys ja oppimispelitMatleena Laakso
2.4K vues34 diapositives
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin par
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäiniPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäinMatleena Laakso
1.6K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op par
Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 opOpettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 opMatleena Laakso
683 vues39 diapositives
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op par
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opSosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opMatleena Laakso
2.1K vues93 diapositives
Tvt opetuksessa par
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa Matleena Laakso
3.3K vues24 diapositives
iPad perehdytys kieltenopettajille par
iPad perehdytys kieltenopettajilleiPad perehdytys kieltenopettajille
iPad perehdytys kieltenopettajillePekka Ranta
1.4K vues21 diapositives
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus par
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuusOppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuusMatleena Laakso
617 vues66 diapositives
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16 par
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Matleena Laakso
597 vues57 diapositives

Tendances(20)

Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op par Matleena Laakso
Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 opOpettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
Matleena Laakso683 vues
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op par Matleena Laakso
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opSosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Matleena Laakso2.1K vues
iPad perehdytys kieltenopettajille par Pekka Ranta
iPad perehdytys kieltenopettajilleiPad perehdytys kieltenopettajille
iPad perehdytys kieltenopettajille
Pekka Ranta1.4K vues
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus par Matleena Laakso
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuusOppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus
Matleena Laakso617 vues
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op par Matleena Laakso
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Matleena Laakso585 vues
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 par Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K vues
Tvt ja mobiili kielten opetuksessa par Matleena Laakso
Tvt ja mobiili kielten opetuksessaTvt ja mobiili kielten opetuksessa
Tvt ja mobiili kielten opetuksessa
Matleena Laakso1.5K vues
Älypuhelinten käyttö opetuksessa par Harto Pönkä
Älypuhelinten käyttö opetuksessaÄlypuhelinten käyttö opetuksessa
Älypuhelinten käyttö opetuksessa
Harto Pönkä10.3K vues
Digitarinat opetuksessa 2017 (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) par Matleena Laakso
Digitarinat opetuksessa 2017 (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Digitarinat opetuksessa 2017 (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Digitarinat opetuksessa 2017 (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso869 vues
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun par Matleena Laakso
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluunKouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Matleena Laakso3.4K vues
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18 par Matleena Laakso
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18
Matleena Laakso2.4K vues
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 16.4.14 par Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 16.4.14Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 16.4.14
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 16.4.14
Matleena Laakso515 vues
Lisätty todellisuus opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) par Matleena Laakso
Lisätty todellisuus opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Lisätty todellisuus opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Lisätty todellisuus opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso18.6K vues

Similaire à KairaTVT, osa 6, 4.9.15

I pad pieksamaki par
I pad pieksamakiI pad pieksamaki
I pad pieksamakiPekka Ranta
314 vues19 diapositives
Open Päivitys 4 par
Open Päivitys 4 Open Päivitys 4
Open Päivitys 4 Matleena Laakso
3.7K vues54 diapositives
BYOD ja toimintakulttuurin muutos par
BYOD ja toimintakulttuurin muutosBYOD ja toimintakulttuurin muutos
BYOD ja toimintakulttuurin muutosRiikka Lehto (Vanninen)
334 vues17 diapositives
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15 par
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15Pedagoginen piristysruiske 3.3.15
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15Matleena Laakso
705 vues25 diapositives
Mobiluck virtuaalipäivät 2012 par
Mobiluck virtuaalipäivät 2012Mobiluck virtuaalipäivät 2012
Mobiluck virtuaalipäivät 2012Timo Ilomäki
505 vues23 diapositives

Similaire à KairaTVT, osa 6, 4.9.15(20)

Mobiluck virtuaalipäivät 2012 par Timo Ilomäki
Mobiluck virtuaalipäivät 2012Mobiluck virtuaalipäivät 2012
Mobiluck virtuaalipäivät 2012
Timo Ilomäki505 vues
Mobiilioppiminen ja mobiilirata 7.10.2017 par Matleena Laakso
Mobiilioppiminen ja mobiilirata 7.10.2017Mobiilioppiminen ja mobiilirata 7.10.2017
Mobiilioppiminen ja mobiilirata 7.10.2017
Matleena Laakso340 vues
Digi haltuun, minustako sisällöntuottaja? par Matleena Laakso
Digi haltuun, minustako sisällöntuottaja?Digi haltuun, minustako sisällöntuottaja?
Digi haltuun, minustako sisällöntuottaja?
Matleena Laakso253 vues
Pedagoginen piristysruiske, marraskuu 2015 par Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, marraskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, marraskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, marraskuu 2015
Matleena Laakso681 vues
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20 par Matleena Laakso
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20
Matleena Laakso167 vues
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing par Matleena Laakso
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
Matleena Laakso1.2K vues
Appsi rastit PAOK -verkoston opeille syksyllä 2013 par Minna Helynen
Appsi rastit PAOK -verkoston opeille syksyllä 2013Appsi rastit PAOK -verkoston opeille syksyllä 2013
Appsi rastit PAOK -verkoston opeille syksyllä 2013
Minna Helynen1.1K vues
Digitaaliset oppimistehtävät ja arviointi 11.10.16 par Matleena Laakso
Digitaaliset oppimistehtävät ja arviointi 11.10.16Digitaaliset oppimistehtävät ja arviointi 11.10.16
Digitaaliset oppimistehtävät ja arviointi 11.10.16
Matleena Laakso615 vues
Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16 par Matleena Laakso
Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16
Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16
Matleena Laakso298 vues
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017 par Matleena Laakso
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Matleena Laakso614 vues
Digitaaliset oppimisympäristöt ja digipedagogiikka 6.11.17 par Matleena Laakso
Digitaaliset oppimisympäristöt ja digipedagogiikka 6.11.17Digitaaliset oppimisympäristöt ja digipedagogiikka 6.11.17
Digitaaliset oppimisympäristöt ja digipedagogiikka 6.11.17
Matleena Laakso1.6K vues

Plus de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin par
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
8 vues29 diapositives
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 par
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 vues40 diapositives
Lähellä tai langoilla 29.11.23 par
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 vues37 diapositives
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 par
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 vues68 diapositives
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 par
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 vues68 diapositives
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 par
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
21 vues34 diapositives

Plus de Matleena Laakso(20)

Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 par Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso21 vues
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 par Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso66 vues
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 par Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 vues
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 par Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 par Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23

KairaTVT, osa 6, 4.9.15

 • 1. KairaTVT Osaava-hankkeen TVT-koulutus kansalaisopistojen opettajille ja rehtoreille Osa 6/8: Mobiilioppiminen Webinaari 4.9.2015 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com Esityksen kuvissa muitakin lisenssejä.
 • 2. Webinaarit 1. Johdanto 2. Verkkopedagogiikka ja avoimet CC-lisenssit 3. Sosiaalinen media (blogit, wikit, helpot,..) 4. Somen hyödyntäminen opetuksessa ja oppilaitoksen markkinoinnissa (erityisesti Twitter ja Facebook) 5. Google, lisätty todellisuus ja QR-koodit 6. Mobiilioppiminen – Pedagogiikkaa ja käytäntöjä – Oman laitteen hallinta ja hyödyntäminen – Mobiilisovellukset (ei kuvat, videot, ääni) 7. Kuvat, videot ja ääni (pe 18.9.) 8. Päätös: miten olet tukenut oman opistosi muita opettajia tvt:n hyödyntämisessä? (pe 23.10)
 • 3. Ennakkotehtävä blogiin Missä menet? Mitkä välineet jääneet käyttöön? Mitä muutoksia omassa työssäsi tapahtunut?
 • 4. Minä, opistoni ja mobiilioppiminen answergarden.ch/view/191868
 • 5. AnswerGarden Kun answergardenin sivulla klikkaa sanaa, näkee monestiko se on mainittu. Tässä suurimmalla oleva keräsi seitsemän mainintaa.
 • 6. answergarden.ch • Ei kirjautumista • Käyttötarkoituksia: ennakkotiedot, aivoriihi, palaute,.. • Luo uusi sivu ja määritä salasana, jotta voit muokata seinää. • Seinävaihtoehdot: – Brainstorm Mode: rajoittamaton määrä vastauksia. – Classroom Mode: voi vastata useasti, mutta kukin vastaus voidaan antaa vain kerran (oletus). – Moderator Mode: vastaukset menevät AntiGardeniin ja Admin panelista voit hyväksyä pelkät asialliset vastaukset seinälle.
 • 7. Mobiilioppiminen - pedagogiikkaa ja käytäntöjä Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com
 • 8. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 • Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat – Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan – Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia – Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa – Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena • Esim. yhteisöllinen, ilmiöpohjainen, ongelmaperustainen oppiminen ja muut tutkivan oppimisen mallit – Korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja
 • 9. Kyse on oppimisesta! • Valkotaulupedagogiikka? • Piirtoheitinpedagogiikka? • Verkkopedagogiikka? • Mobiilipedagogiikka?
 • 10. Kyse on oppimisesta! • Valkotaulupedagogiikka? • Piirtoheitinpedagogiikka? • Verkkopedagogiikka? • Mobiilipedagogiikka? Mikä esine tai laite on eniten muuttanut tapaasi opettaa?
 • 11. Mobiilioppiminen, mPedagogiikka (ks. esim. sites.google.com/site/avomobiiliopas) Mobiilioppimisessa oppija on mobiili ja laite on ajattelun työkalu. Sillä oppimisprosessi saadaan autenttiseen ympäristöön ja autenttisiin oppimistilanteisiin. Luokkahuonepedagogiikka didaktisesti perustunut opettajan toiminnan ja opetusprosessin suunnitteluun Verkko- ja mPedagogiikka lähtökohta on oppijan oppimisprosessin suunnittelu
 • 12. Pasi Silander: Mobiilioppimisen pedagogiset mallit • OPPIJA on mobiili  Mikä on laitteen hyöty?  Laitteen avulla saadaan pedagoginen jäsennys ja ohjaus autenttisiin tilanteisiin • Mobiilioppimisen haaste on, että kerätään yksittäisiä kokemuksia, mutta yleisen tason asioita jää oppimatta • Ks. mallit: http://bit.ly/KFkoLu
 • 13. Kokemuksia mobiilioppimisesta (ks. esim. Lius & Jansson, InnoOmnia, OEB-konferenssi; Setälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään, kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden käytöstä; www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html) Joustavuus, eriyttäminen Tehostunut tiedonhaku Mobiililaite osa identiteettiä, laite edes kurssin ajaksi omaksi Huomattava ero vuorovaikutuksessa: tutustutaan nopeammin ja laajemmin Vertaisoppiminen ja ryhmissä työskentely lisääntynyt Opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen Opiskelijat pääsevät heti tekemään, luennointi vähentynyt Mahdollisuus oikea-aikaiseen, välittömään ohjaukseen Aidon työelämän tyyppiset toimintatavat Usein koko oppimisprosessi/kurssi jaetaan toisten kanssa Opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi
 • 14. 1:1 muutoksen edellytyksenä? Tarmo Toikkanen: wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577771 Mikään opetus ei muutu huonosta hyväksi vaihtamalla kynät mobiililaitteisiin. Teknologian hankkiminen tai uusiminen tuottaa samoin hyvin vähäisiä tuloksia, elleivät opetuksen käytännöt  muutu samalla.
 • 16. Omien laitteiden hyödyntäminen Mikko Jordman: www.slideshare.net/MikkoJordman/muuttuva-koulu-ja-byod Lähde siitä millaisia laitteita on käytössä. Mitä niillä voi ja mitä osaat tehdä? Voisiko niillä tehdä jotain muutakin?
 • 17. iPadit tukevat oppimisen omistajuutta Hove Park School, Brighton: www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html • Koulutöitään esittely kotona: 15 %  56 % • Työskentely ryhmissä lisääntynyt, usein koko oppimisprosessi jaetaan toisten kanssa ja opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi. • Tyytyväisiin oppitunteihin: 31  87
 • 18. Laite käyttötarkoituksen mukaan Flitch Green Academy: www.matleenalaakso.fi/2015/01/-flitch-green.html • Kussakin luokassa noin 15 * MacBook Air sekä 10-15 * iPad • Käytännössä jokaiselle riittäisi oma laite, mutta silti ne ovat yhteisiä.  Laite valitaan tarpeen mukaan. Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 • 19. Mobiilioppiminen arjessa Flitch Green Academy: www.matleenalaakso.fi/2015/01/-flitch-green.html • Perussovellukset – Puppet Pals, I can animate, Scratch, iMovie, ja Garage Band – Näitä käytetään eri vuosiluokilla, vaikeutta vähitellen lisäten • Tekniikka käytössä vain silloin, kun se tuo lisäarvoa Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 20. Animointi: I can animate (iOS, kuvassa) tai StickDraw Android ym.)
 • 21. Tablettien mahdollisuuksia (Tomi Dufva AppsRuletti-koulutuksessa 2013) 1. Korvaa tietokoneet - selain, s-posti, some, muistiinpanot,… 2. Tuottamisessa parhaimmillaan - kuvat, videot, äänet, kartat, piirtäminen,.. - nopea ja helppo, yksin ja ryhmässä 3. Rikastututtavat appsit - kommunikointiin, tuottamiseen - tietosisällön täsmäohjelmat, pelilliset ohjelmat,.. - helppoja ja halpoja (vrt. ohjelmat tietokoneelle)
 • 22. Mihin käytät eniten puhelintasi, jos soittamista, tekstareita ja sähköposteja ei lasketa mukaan?
 • 23.   Oman laitteen hallinta ja hyödyntäminen Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com
 • 24. Tunnetko mobiililaitteesi? 1/2 Osaatko… •yhdistää laitteesi langattomaan verkkoon? •asettaa pääsykoodin ja vaihtaa taustakuvan? •varmuuskopioida? •säätää äänenvoimakkuutta? •lukita näytön suunnan ja säätää kirkkautta? •ottaa ruudunkaappauskuvan, valokuvan tai videon ja tiedätkö mistä ne löydät ja miten voit ne jakaa?
 • 25. Tunnetko mobiililaitteesi? 2/2 Sovellusten (apps) hallinta •Tunnetko laitteessasi valmiiksi olevat sovellukset? •Osaatko etsiä, ladata ja päivittää sovelluksia? •Osaatko järjestellä ja kansioida sovelluksia? •Osaatko sulkea ja poistaa sovelluksia? Mistä kuulet uusista  sovelluksista?
 • 26.   Mobiilisovellukset Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com
 • 27. Tuttuja ja mobiilisti toimivia • Blogi • Facebook • Twitter • Adobe Connect • Wikit • Googlen palvelut: kuvahaku, Drive,.. • QR-koodit (tekeminen ja lukeminen) • Lisätyn todellisuuden sovellukset • todaysmeet.com, kirjoitusalusta.fi, WhatsApp, Pinterest, Instagram, LinkedIn,..
 • 28. Toimistotyökaluja • Sähköposti • Laskin • Herätyskello • Skanneri (iOS JotNot; hakusana scanner) • Radio • Sanakirja • Aikataulut • Pikaviestimet ja videoneuvottelu – Skype, Google Hangout, Adobe Connect, FaceTime (iOS),.. • Pilvitallennus • Tiedostojen jakaminen • Sanelukone ja sihteeri (Dragon dictation iOS,..)
 • 29. (Yhteis)muistiinpanot ja tehtävälistat • Evernote • GoogleDrive • Office 365: OnNote, OneDrive • Mobiililaitteessa valmiiksi oleva muistiinpanosovellus
 • 30. Lukeminen ja äänikirjat • Äänikirjat, lehdet, Elisa Kirja, Kindle,.. • iOS: Book Creator, iBooks • YleAreenan äänikirjat ja kuunnelmat • 1970-luvulla alkaneen Gutenberg-projektin kautta on tarjolla myös äänikirjoja. Se on kirjojen digitalisoimisprojekti ja kirjoja löytyy yli 40 kielellä, myös suomeksi. Seuraavasta linkistä löytyvät sen ihmisten ja tietokoneen lukemat äänikirjat. • Celia: äänikirjoja kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Kauno- ja tietokirjojen lainaaminen on maksutonta. • LibriVox tarjoaa ilmaisia äänikirjoja lukuisilla kielillä, 15 suomeksi. • Puhelinten sovelluskaupoista löytyy maksullisia ja maksuttomiakin äänikirjoja. Esim. – Android: Audiobooks (Listen to 2,800 classic audiobooks totally free). – iPhone/iPad: Audiobooks (Listen to 5,533 classic audiobooks totally free). – WindowsPhone: Free Audiobooks (free audio books with more than 3000 books).
 • 31. Ryhmien/vastaajien arpominen • Hedelmäpeli: – www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine • Random Group Creator: – www.aschool.us/random/random-pair.php • Mobiilisovelluksia (osa maksullisia) – TeamShake (iOS ja Android) – Pick me! (iOS) – GroupMaker (iOS) – Team Genarator (Android)
 • 32. Ajatuskartat • popplet.com (selain, iOS) • www.mindomo.com/fi (selain, iOS, Android) • bubbl.us (selain, iOS) • www.text2mindmap.com (selain) • www.mindmup.com • en.wikipedia.org/wiki/List_of_concept- _and_mind-mapping_software
 • 33. Piirtäminen Mikä on sinun tavoitteesi tabletin käytölle? Paper 53 Chalk Drawing
 • 35. Teemana muistiviikko • Marjo Tavast Tampereen lyseon lukiolta järjesti PS3-ryhmien kanssa muistiviikolla välituntiaktiviteetteja. • Ryhmien toimipisteellä oli tietoiskuja, kilpailuja, testejä, pelejä ja havainnollistamista. QR- koodeista paljastui videoita ja diaesityksiä. • ”Enemmän pitäisi saada opiskelijoille mahdollisuuksia tuottaa jotain merkityksellistä - siis muutakin kuin esseitä opettajan luettavaksi - edes koulukavereilleen ja vielä mieluummin koko kylälle tai valtakunnalle tai maailmalle.” Kuvissa opiskelijoiden Canvalla tekemiä töitä. Kuva: Marjo Tavast
 • 36. www.canva.com • ”Wannabe web designer” –sovellus (selain, iOS) • Canva tarjoaa valtava määrä valmiita mallipohjia, piirroksia ja kuvia. Niiden avulla voi helposti muokata mallipohjan omannäköisekseen värejä, fontteja ja kuvia muuttamalla.
 • 37. Sovellukset voivat motivoida liikkumaan www.matleenalaakso.fi/2013/12/kavelin-sinuhen-ja-tikku-ukon.html • Askelmittarit esim. Accupedo (10 000) • Urheilusuorituksen hidastaminen: SlowMo • SportTracker, Endomondo • Kotimaiseen HeiaHeiaan voi tehdä oman ryhmän vaikka työkavereille tai koululuokalle.  Kuva: Ruudunkaappaus SportTracker Kuva: Ruudunkaappaus Endomondosta
 • 38. iPadin Kartat-sovellus Kuva: Matleena Laakso, CC BY (kollaasi tehty PhotoShake-sovelluksella.
 • 39. Kartat • Google Map • iOS: Kartat • Maastokartta • Been • Your world ym pelit ja tietovisat kuten geoguessr.com • Ladattavat offline-kartat ulkomaille • Navigointi, suosikkipaikat, omat reitit,.. • Lokki: oma ja perheenjäsenten ym. sijainti kartalla
 • 40. Musiikki Kuuntele •Jamendo: www.jamendo.com •Spotify Luo musiikkia Gardeband (iOS) Pocketband – soita eri soittimilla ja yhdistä kappaleeksi (Android) Prelude Composer – kirjoita nuotteja, sovellus soittaa ne (Android)  Yksittäisiä soittimia löytyy sovelluskaupasta Muita alan sovelluksia Beethoven 9 (iOS) Harjoittele ja tallenna ääntä Äänitehosteita yle.fi/vintti/yle.fi/tehosto.yle.fi/index.html www.pacdv.com/sounds/ Joutsimäki/IlonaIT: iPad musiikin opetuksessa Lataa opas maksutta iBooks-sovellukseen
 • 41. Kielten opetus • Sanakirjat • Puhuvat käännöskoneet • Duolingo • Babbel • Kahoot sanakokeisiin tai melkein mihin teemaan tahansa • Quizlet reenaamiseen ja kisaamiseen
 • 43. kahoot.it Kyselyiden tekeminen •Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (getkahoot.com) •Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti – Lukuisat jaetut kyselyt näet kirjauduttuasi kohdasta ”Public Kahoots”. Voit käyttää niitä sellaisenaan tai kopioida muokattavaksi. – ThingLink-ohje jaettujen kyselyiden käyttöön: www.thinglink.com/scene/640514595869425665 HUOM! •Nopeudesta saa lisäpisteitä •Voi olla useampi oikea vastaus, mutta niistä voi valita vain yhden
 • 44. Kahoot-vinkkejä • Sopii kertaamiseen, leikkimielisiin kisoihin, tunnin piristykseksi,.. • Voi tehdä myös mielipidekyselyitä, missä ei yhtä oikeaa vastausta • Kyselyihin voi vastata myös pareittain tai ryhmissä • JOS riittävä nettiyhteys, sallii jopa 1000 vastaajaa • Helppo väline oppijoiden tehdä kyselyitä toisilleen
 • 45. Tee oma Kahoot • Kirjaudu palveluun • Luo oma kysely kohdasta tai kopioi (Dublicate) valmis kysely muokattavaksi kohdasta Public Kahoots • Voit tehdä kolmenlaisia kyselyitä (Quizz, Discussion, Survey) Kirjoita kysymys, anna vastaus- vaihtoehdot sekä klikkaa alta mikä niistä on oikein. Halutessasi voit lisätä kuvan, määritellä vastausajan ja vaikuttaa pisteisiin. Vastaa lopuksi taustakysy- myksiin sekä valitse, onko kyselysi private vai public.
 • 46. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 • 47. Quizlet sopii erityisesti sanaston harjoitteluun ja testaamiseen • Voit tehdä omia tai käyttää jaettuja • Quizletin avulla voi opiskella, vastata testeihin ja pelata • Oppija voi harjoitella itse valitsemanaan ajankohtana • Oppijan ei tarvitse kirjautua, ellei halua kisata tuloksista toisten kanssa tai tehdä omia sanastoharjoituksia • Selain, Google play, App Store
 • 48. quizlet.com: Kokeillaan valmiilla kyselyillä Jaettuja kyselyitä yli 40 miljoonaa, niitä voi käyttää sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi •German food adjectives •Espanjankielisten maiden liput •Suomi-venäjä, ruoka ja tarjoilu •Musiikkisanasto •Mainonnan analyysin termistöä •saaressa.blogspot.fi/2012/08/urheilusanastoja.html •saaressa.blogspot.fi/2012/08/riistaelaimia.html Etsi lisää kyselyitä!
 • 49. Tee oma Quizlet • Kirjaudu palveluun • Klikkaa kohdasta • Valitse kieli ja kirjoita sanaparit (tai kuva/ääni)
 • 50. Quizlet-ohjeita ja vinkkejä • Jopa alakoululaisen helppo tehdä omia harjoituksia! • Älä merkitse sanastoharjoituksiin välimerkkejä tms, sillä ne häiritsevät, kun Quizlet ääntää sanoja. – Jos haluat kirjata taivutusmuodot, tee se seuraavasti: en blomma blomman blommor blommorna • Quizletissä voi käyttää Flickrin CC-lisensoituja kuvia. • Quizlet tarjoaa monipuolisempaa palvelua 15-25 USD/vuosi: omat kuvat, äänitys, luokkien perustaminen jne.
 • 51. Ja lopuksi… Mountainstumble, CC BY-SA, www.levi-lapland.com
 • 52. Oppaita ja ennakkotehtävä • Mobiilioppimisesta ja opetusalan sovelluksista on tehty monta hyvää maksutonta opasta. Linkit niihin löydät koulutuksen blogista. • Tee valitsemasi ennakkotehtävä tämän tai seuraavan webinaarin teemoista ennen seuraavaa tapaamista ja raportoi se blogiin tai Facebook-ryhmään. Tarkemmat ohjeet blogissa.
 • 53. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso www.slideshare.net/MatleenaLaakso/kairatvt-osa-6-4915. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.

Notes de l'éditeur

 1. KairaTVT 4.9.2015, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.