Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Tutkimaan!!!

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Tutkimaan!!! (20)

Publicité

Tutkimaan!!!

 1. 1. Tutkivan oppimisen projektipäivä 1.ja 2. ryhmä Jotta koulussa jäisi aina ”leikki kesken” info@maurilaakso.com Mauri Laakso 2014
 2. 2. OECD: Tulevaisuuden osaamisen ulottuvuudet Hannu Linturi 2011
 3. 3. Yhteisöllinen oppiminen • Uuden tiedon omaksuminen helpottuu jakamalla toisen kanssa • Kysyminen ja selittäminen • Tapa ajatella
 4. 4. Muutos lähtee tarpeesta Opitaan menettelytapoja ja ratkaisumalleja liittyen ympäristöön Ymmärretään menettelytapojen toiminta, miksi jokin toimii Ymmärretään käytännön toiminnan yhteys tuloksiin ja seurauksiin Toiminta on kriittistä ja toimijat ymmärtävät tekemisen ja välineiden väliset suhteet. Vrt Aliens-larppi Barab (2010)
 5. 5. Oppilaan oman toiminnan ohjaaminen Omien ajatteluprosessien tiedostaminen ja ohjaaminen Ajattelua tukevat sisäiset välineet Ajattelua tukevat ulkoiset välineet
 6. 6. Mitä on valppauteen kasvattaminen?
 7. 7. Toiminta ryhmässä Syvenevä asiantuntijuus/kollektiivinen älykkyys Noviisista ekspertiksi Ohjaaminen ja tukeminen Vuorovaikutus Välineet Käytänteet mallit
 8. 8. Opettajan rooli Selittäjä Luo kontekstin Ohjaa metakognitiota: tehtävät, interventiot,ympäristöt Erotuomari/ohjaaja Tutkivan oppimisen prosessi ja sen sääntöjen mukaiseen toimintaan ohjaaminen Valmentaja Tukee, helpottaa oppimisprosessia Tehtävät, osallistaminen Ohjaa oikeiden havaintojen/kysymysten äärelle Keskusteluttaja Reflektion ohjaaminen Onnistuttaja
 9. 9. Tutkivan oppimisen työtapoja Yhteisöllinen/yksilöllinen ongelman ratkaiseminen Aine Ilmiö (vrt Seinäjoen globaali-hanke) Erilaiset vuorovaikutustavat verkossa • • • • • Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Suunnittelu (tarinat, projektit, mallit, jne) Opettaminen ja arvioiminen Materiaalin suunnittelu ja tuottaminen yhteisen projektin hyväksi. Pelaaminen ja pelisuunnittelu
 10. 10. Apuna Kartta ja paikkatieto Mobiili ja tabletit Tiedonrakentamisen välineitä Käsitekartat Wiki Keskustelufoorumit ja chat Erilaiset ideointiympäristöt vrt http://ideascale.com/ Digistory Visuaaliset seinät (padlet) Sosiaalinen media Oppitunnit ja kirjat/sähkökirjat
 11. 11. Viikin Vitoset Koko vuoden kestävä ”kaupunkipeli” Jokaisella kaupunkirooli Pienempiä rinnakkaisrooleja jakson mukaan Kaupunki toimi ilmiöoppimisen kohteena Kaupungin elämän merkitysyhteydet oppimisen välineenä Oppimisen rutiinit liitetään todellisen elämän artefakteihin Lehti, tv,radio, Päätöksen tekeminen: pöytäkirjat, suunnitelmat, sopimukset jne Kirjeet, päiväkirjat Leikien ja alipelien, esim miniroolipelien avulla nostetaan esiin asioita lähempää tarkastelua varten Asiantuntijat mukana Kaupunkisuunnittelu Media
 12. 12. ”Case” Kaupungissa tapahtunut vesikatastrofi: Opettaja tuo tunnille erilaisia vesiä, jotka ovat näytteitä eri paikoista Tarkastellaan kartalta näytteenottopaikkoja. Tutkitaan vedet ja ideoidaan ratkaisuja. Lähdetään maastoon ja kerätään aineistoa, jota tutkitaan. Kehitetään ideoita ja tehdään lisätutkimuksia. Käytetään asiantuntijoita. Tehdään päätöksiä valtuustossa Luodaan kaupunkiin toimintamalli.
 13. 13. Kaupungin lehti sosiaalisena käytänteenä ja arvioinnin tukena
 14. 14. Keskustelut Fronterissa Keskustelu: Perinteinen keskustelu, jossa vastaukset ryhmittyvät säikeisiin viestien alle. Näin kommentit tulevat sen viestin alle, johon kommentti kohdistetaan. Blogi: Päiväkirjatyyppinen, yksinkertainen keskustelumuoto, kaikki viestit ilmaantuvat allekkain siinä järjestyksessä, jossa ne kirjoitetaan. Sopii keskusteluihin, joissa on vähän osallistujia tai vaikkapa päivittäisten merkintöjen tekemiseen. Tätä tyyppiä ei yleensä käytetä, jos kommentointi kuuluu oleellisena osana keskusteluun ja sitä on hyvä pystyä seuraamaan. Väittely: Keskustelu, jossa osallistujat valitsevat kantansa annetusta listasta sekä perustelevat omaa kantaansa vapaasti kirjoittamalla. Kysymyksiä ja vastauksia: Kaikki osallistujat voivat esittää kysymyksiä, mutta vastaajajoukko on valittavissa huoneen osallistujien keskuudesta eri tavoin määrittelemällä. Aivoriihi: Keskustelu voidaan järjestää myös säikeistettynä (vrt. keskustelu-tyyppi) sekä muodossa, jos viestit tulevat ikään kuin post-it lappuina näytölle. Ainoa keskustelumuoto, joka käydään anonyymisti.
 15. 15. Kansiot Fronterissa Tavallinen kansio Palautuskansio: Kansio tehtävien palauttamiseen. Palautuskansiolle on aina annettava aukioloaika, sekä aika, jolloin oppilaiden Omalle sivulle ilmestyy muistutus. Piilotettu kansio: Kansio, joka on piilossa oppilailta, mutta jonka sisältöön he pääsevät esim. linkkien kautta. Esimerkiksi huoneen etusivun sisältämät kuvat ovat yleensä piilotetussa kansiossa. Oppilaskansiot: Oppilaiden omat kansiot, joihin pääsee opettajan lisäksi vain oppilas itse.
 16. 16. Äänestykset Etusivutyökalun kautta Arkiston sivutyökalun kautta Vastaaminen Vaihtoehdot Yksi ääni Äänestyksen tulokset näkyvissä
 17. 17. Jaettu asiakirja Fronter-asiakirja on ympäristön omilla työkaluilla luotu asiakirja, joita on kahdenlaisia: 1. yhden kirjoittajan sekä 2. usean kirjoittajan asiakirjoja. Jaetun asiakirjan avulla useampi käyttäjä voi työstää samaa dokumenttia samaan aikaan sekä kommentoida ja muokata toistensa tekstiä. Asiakirjaan lisätään sisältöä kappale kerrallaan. Kappaleen omistaja voi halutessaan lukita sen, jolloin muut voivat kommentoida, mutta eivät muokata sitä. Myös yhden kirjoittajan asiakirjaan voidaan lisätä kommentointimahdollisuus. 1.
 18. 18. Meteoriittisade Oma ajattelu Portfolio muutos Jakaminen Ryhmä Kaikki Käytännöt Asiantuntijuus Monipuolisuus ”pelaa vieraspelejä” Vaihtelu vs harjoittelu Tekeminen ”savun hälvettyä tarkistamme kytkennän”
 19. 19. Syttyminen/intohimo Käsitteelliset luomukset Kokonaisuudet – yksityiskohdat Päähenkilönä oleminen
 20. 20. Demo Mitä muuttaisit Maurin Venäjän meteoriittisadedemossa? Voisiko kaiken hoitaa Fronterissa?

×