C:\fakepath\frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 rev

Metamatrix
MetamatrixMetamatrix
[object Object],[object Object],Frukostseminarium -utvärdering av förändringsarbete
Seminariets innehåll ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kärnan i en utvärdering ,[object Object],[object Object]
Syftet påverkar valet av utvärderingsmodell Syfte med utvärderingen Modell Användning Når projektet önskade effekter? Effektutvärdering Återrapportering till beställaren. Kan bidra till förändringar i kommande program/projekt/insatser. Fungerar projektet enligt plan? Hur fungerar projektorganisationen? Processutvärdering Beslut om avslut eller mer resurser. Kan fungera som modell för en större satsning. Förbättra och förändra verksamhet. Eventuell omorganisation. Hur kan projektet förbättra/förändra sin verksamhet så att målen uppnås? Lärande utvärdering/ Följeforskning Återkoppling sker kontinuerligt. Ska bidra till att förändra/förbättra i pågående projekt - aktiviteter eller mål. Skapa lärande mellan projekt, för beslutsfattare och för pågående eller nya program/insatser.
Summativ och formativ utvärdering, var går gränsen? Summativ/effekt  Formativ/lärande X X X
Utmaningar med projektmål ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Programlogik – ett verktyg för att ta fram tydliga och utvärderingsbara mål ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Programlogiken beskriver ett tänkt samband mellan aktiviteter å ena sidan och resultat och effekter å den andra sidan, dvs. den förändring som programmet ska åstadkomma… … medan en programteori utöver ovan nämnda också beskriver mekanismerna som antas vara orsaken till sambanden.
Exempel Aktiviteter Resurser Utfall/Direkta resultat Resultat/Effekter på kort sikt Effekter på lång sikt Överlevnad Ökad konkurrenskraft Bättre lönsamhet Högre kompetens Bättre samarbete med högskola/andra företag Nya produkter och tjänster Antal kurser Antal personal som får utbildning Antal nätverksmöten Kurser för personal Företagsforskar-skola Nätverkande/ erfarenhetsutbyte Pengar Kompetens Lokaler Kontakter
Röda tråden Coachande aktiviteter Satsning på lågutbildade/barnskötare Ledarskap i förändring Tango på tre Observatörsprojektet/ Utvärdering Jämställdhetsutbildning (integrerat i respektive utbildning) Spridningsaktiviteter Högre beredskap inför förändringar Anställningsbar och eftertraktad i andra delar av samhället Ökad måluppfyllelse hos eleverna Ökat självförtroende Kvalitetssäkring av arbetsinsatser Mindre stress bland lärare och elever Coachande förhållningssätt Projektets aktörer hamnar i framkant av svensk skolutveckling Ökad kompetens att driva förändringsprocesser Ökad samtalskompetens Ökad kompetens hos pedagogisk personal Spetskompetens inom kompetensutvecklings- områdena Hållbarhet ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Minskad risk för långtidssjukskrivning Resurser Resultat Aktiviteter Effekter på medellång-lång sikt Processtöd till samtalsledare Blir entreprenöriell Ökad medvetenhet om genusfrågor Medvetenhet om omvärldens krav och uppdrag Kompetens att sprida information internt och externt Skapa delaktighet Upplevelse av delaktighet Pengar Kompetens Lokaler Stilbildande utvecklings- projekt som inspirerar i regionen såväl som  nationellt och internationellt
Erfarenheter från tre praktikfall ,[object Object],[object Object],[object Object]
Erfarenheter från följeforskning av tio projekt inom Socialfonden ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Erfarenheter från utvärderingen av ett projekt inom Internationella programkontoret ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Erfarenheter från utvärderingen av projektet Hjärntorget ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hur blir utvärderingen ett praktiskt verktyg för ett kontinuerligt förändringsarbete? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kontaktinformation: Christina Ehneström, [email_address] , 076-050 8120 Jan Hylén, [email_address] , 073-441 4044 Torbjörn Skarin, [email_address] , 073-944 2048 Besök bloggen: www.itochutbildning.se
1 sur 15

Recommandé

Session 16 John OdhageSession 16 John Odhage
Session 16 John OdhageOdhage
115 vues1 diapositive
Kommunikationsplan mallKommunikationsplan mall
Kommunikationsplan mallAnnika af Trolle
4.3K vues21 diapositives
Introduktion till KEXIntroduktion till KEX
Introduktion till KEXhrastinski
486 vues10 diapositives

Contenu connexe

Similaire à C:\fakepath\frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 rev

ProjektmodellenProjektmodellen
Projektmodellenstefanbje
414 vues21 diapositives
20080221 blivande ledare feb20080221 blivande ledare feb
20080221 blivande ledare febandjoh0625
850 vues36 diapositives
Sys kval teampiloterSys kval teampiloter
Sys kval teampiloterMarika Abrahamsson
771 vues29 diapositives

Similaire à C:\fakepath\frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 rev(20)

ProjektmodellenProjektmodellen
Projektmodellen
stefanbje414 vues
20080221 blivande ledare feb20080221 blivande ledare feb
20080221 blivande ledare feb
andjoh0625850 vues
Hållbara inköp slutrapport 2011Hållbara inköp slutrapport 2011
Hållbara inköp slutrapport 2011
CSR Västsverige867 vues
Sys kval teampiloterSys kval teampiloter
Sys kval teampiloter
Marika Abrahamsson771 vues
Varför är nyttorealisering viktigt? Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt?
E-delegationen1.5K vues
Nyttorealisering!Nyttorealisering!
Nyttorealisering!
Maria Björk1.7K vues
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1
Peter Nydal2.6K vues
Tumregler FöR Ea 20090915Tumregler FöR Ea 20090915
Tumregler FöR Ea 20090915
Jörgen Dahlberg514 vues
Lfa k (2)Lfa k (2)
Lfa k (2)
Nlibn1.3K vues
Lokal uppföljning av stödgrupper 110518Lokal uppföljning av stödgrupper 110518
Lokal uppföljning av stödgrupper 110518
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN400 vues
Digital kvalitetsmattaDigital kvalitetsmatta
Digital kvalitetsmatta
eamkhanke172 vues
Session 6_4 Matilda ArdenforsSession 6_4 Matilda Ardenfors
Session 6_4 Matilda Ardenfors
Modin Anna187 vues
TillväxtverketTillväxtverket
Tillväxtverket
Svenskt Projektforum220 vues
STEPS spridningskonferensSTEPS spridningskonferens
STEPS spridningskonferens
Annica Leaf239 vues
Session 56 Kristina SchmidtSession 56 Kristina Schmidt
Session 56 Kristina Schmidt
Transportforum (VTI)203 vues

C:\fakepath\frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 rev

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. Syftet påverkar valet av utvärderingsmodell Syfte med utvärderingen Modell Användning Når projektet önskade effekter? Effektutvärdering Återrapportering till beställaren. Kan bidra till förändringar i kommande program/projekt/insatser. Fungerar projektet enligt plan? Hur fungerar projektorganisationen? Processutvärdering Beslut om avslut eller mer resurser. Kan fungera som modell för en större satsning. Förbättra och förändra verksamhet. Eventuell omorganisation. Hur kan projektet förbättra/förändra sin verksamhet så att målen uppnås? Lärande utvärdering/ Följeforskning Återkoppling sker kontinuerligt. Ska bidra till att förändra/förbättra i pågående projekt - aktiviteter eller mål. Skapa lärande mellan projekt, för beslutsfattare och för pågående eller nya program/insatser.
 • 5. Summativ och formativ utvärdering, var går gränsen? Summativ/effekt Formativ/lärande X X X
 • 6.
 • 7.
 • 8. Exempel Aktiviteter Resurser Utfall/Direkta resultat Resultat/Effekter på kort sikt Effekter på lång sikt Överlevnad Ökad konkurrenskraft Bättre lönsamhet Högre kompetens Bättre samarbete med högskola/andra företag Nya produkter och tjänster Antal kurser Antal personal som får utbildning Antal nätverksmöten Kurser för personal Företagsforskar-skola Nätverkande/ erfarenhetsutbyte Pengar Kompetens Lokaler Kontakter
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. Kontaktinformation: Christina Ehneström, [email_address] , 076-050 8120 Jan Hylén, [email_address] , 073-441 4044 Torbjörn Skarin, [email_address] , 073-944 2048 Besök bloggen: www.itochutbildning.se