Publicité

Contenu connexe

Plus de Metamorphosis(20)

Publicité

Комуникациски пораки или што соопштуваме

  1. КОМУНИКАЦИСКИ ПОРАКИ ИЛИ ШТО СООПШТУВАМЕ
  2. КОМУНИКАЦИСКИ ПОРАКИ ИЛИ ШТО СООПШТУВАМЕ Комуникациските пораки се дефинираат за секоја јавност посебно.
  3. КОМУНИКАЦИСКИ ПОРАКИ ИЛИ ШТО СООПШТУВАМЕ Природата на целните групи е основниот критериум за креирање на комуникациските пораки, но и на пристапот на обраќање , тонот на пораките (информативен, неутрален, наредбодавен), како и јазикот на обраќање .
  4. КОМУНИКАЦИСКИ ПОРАКИ ИЛИ ШТО СООПШТУВАМЕ ВАЖНО!!!! Комуникациската порака мора да биде јасна, да дава одговор, а не да предизвикува лавина нови прашања .
  5. КОМУНИКАЦИСКИ ПОРАКИ ИЛИ ШТО СООПШТУВАМЕ Пример: Порака до советниците и до градоначалникот Пораката што комисијата ќе ја испрати до советниците, истовремено треба да ги натера да ја увидат реалната потреба од подготовка и од усвојување на Програмата, да ги информира за бенефициите од едукацијата и запознавањето на младите со културата од различните етнички заедници. Останатите граѓани ќе ги информираме за намерите на комисијата, а пораката испратена до училиштата и до невладините организации треба да овозможи навремена координација на сите активности.
Publicité