Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Реформа СЭА НДС, версия 2.

607 vues

Publié le

Концепция реформы системы администрирования НДС.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Реформа СЭА НДС, версия 2.

 1. 1. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ
 2. 2. ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 2 Ø  Вимивання обігових коштів платників податку внаслідок обов'язковості депонування на ПДВ-рахунках коштів для реєстрації в ЄРПН податкових накладних. Ø  Існування в формулі овердрафту не вирішує цю проблему для: •  платників із високою сезонністю діяльності, •  новостворених підприємств, •  всіх підприємств через високі темпи інфляції, фактичну відсутність овердрафту з 1-го по 20-те числа місяця наступного за звітним.
 3. 3. ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 3 1)  посиленням відповідальності та запровадженням системи заходів, що забезпечують ефективне притягнення до кримінальної відповідальності за махінації у сфері сплати зобов'язань з ПДВ чи 2)  введення принципу формування податкового кредиту лише за фактом сплати податкових зобов'язань. Скасувати необхідність депонування коштів на ПДВ-рахунках з одночасним:
 4. 4. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (МОДЕЛЬ ЄС) 4 Зарубіжна практика показує, що боротьба з махінаціями та ухиленням від сплати ПДВ за допомогою притягнення до кримінальної відповідальності їх організаторів та вигодонабувачів має: §  високу ефективність – у країнах із високим рівнем ефективності системи державного управління та правоохоронної системи як її частини – країнах Північної Європи; рівень розкрадань близько 5% від податкових зобов'язань, що підлягають сплаті; §  низьку ефективність – у країнах із низьким рівнем ефективності державного управління та високим рівнем корупції – країнах Східної та Південної Європи;
 5. 5. РОЗКРАДАННЯ ПДВ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАПАРАТУ 5 Джерела: дані МВФ, Індекс Світового Банку. Дані по Україні вказані за 2014 р. Як правило, у країнах з ефективним державним апаратом обсяги втрат ПДВ мінімальні та, відповідно, навпаки: чим гірша якість державного управління, тим більше розкрадань ПДВ. -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Україна-2014 Італія Іспанія* Греція* Бельгія* Португалія* Франція Німеччина* Данія* Великобританія Нідерланди* Порівняння обсягів втрат ПДВ, якості держуправління та антикорупції . Індекс антикорупції у владі (1996 р.) Індекс ефективності державного управління (1996 р.) Недоотриманий ПДВ, середній % від потенційних надходжень за 3 роки: 1991-1993/ 1994-1996* (верх. шк.)
 6. 6. ПРОПОНОВАНА МОДЕЛЬ: РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ (ПН) (TAX INVOICE) 6 Ø  Реєстрація ПН (tax invoice) відбувається в день здійснення операції, але така реєстрація не дає права на формування податкового кредиту і не вимагає зарахування коштів на ПДВ-рахунок. Ø  Зведені ПН (tax invoice) за місяць можуть реєструватися до 1-го числа включно місяця, наступного за звітним. Ø  До 2-го числа місяця, наступного за звітним, усі ПН (tax invoice) мають бути зареєстровані. Ø  За підсумками реєстрації ПН (tax invoice) СЕА ПДВ в автоматизованому режимі обраховує суми податкових зобов’язань і податкового кредиту за виданими та отриманими ПН (tax invoice) та надсилає платникові повідомлення про необхідну суму поповнення ПДВ-рахунку.
 7. 7. ПРОПОНОВАНА МОДЕЛЬ: ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ 7 Ø  20 числа місяця, наступного за звітним, платник сплачує відповідну суму коштів на свій рахунок в СЕА ПДВ/ до бюджету, що призводить до формування податкового кредиту за зареєстрованими ним ПН (tax invoice). Ø  У разі, якщо платником податків не сплачено/ не повністю сплачено суму зобов’язань, що підлягають сплаті до бюджету, його контрагентам на суму недоплати не реєструється податковий кредит. Ø  Не реєструється кредит або за останніми зареєстрованими постачальником ПН (tax invoice), або за ПН (tax invoice), обраними самим продавцем. Ø  СЕА ПДВ повідомляє покупцям про несформування податкового кредиту за цими ПН (tax invoice) і про збільшення розміру податкових зобов’язань, що підлягають сплаті до бюджету, до 20 числа наступного місяця. Ø  У разі, якщо різниця між сумою зобов'язань і сумою, сплаченою до бюджету, перевищує суму овердрафту, на відповідну суму контрагентам платника не реєструється податковий кредит.
 8. 8. ПРОПОНОВАНА МОДЕЛЬ: ДОСТРОКОВА СПЛАТА ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 8 Ø  Платник податків здійснює дострокову сплату податкових зобов’язань 1)  при імпорті товарів на митну територію України; 2)  при добровільному поповненні свого рахунку у СЕА ПДВ; Ø  На суму достроково сплачених зобов’язань платник податків може: 1)  достроково сформувати податковий кредит за ПН (tax invoice), що зареєстровані на нього продавцями та/ чи зареєстрованими ним на своїх покупців; 2)  здійснити переведення коштів зі свого рахунку у СЕА ПДВ на рахунок продавця, для реєстрації на нього ПН (tax invoice) (передоплата) та дострокової реєстрації податкового кредиту. Ø  Платник податків може також зарахувати суму достроково зареєстрованого податкового кредиту до дострокової сплати податкових зобов’язань за зареєстрованими ним ПН (tax invoices).
 9. 9. ПРОПОНОВАНА МОДЕЛЬ: ЗНЯТТЯ КОШТІВ З РАХУНКУ В СЕА ПДВ 9 Ø  Платник податків може зняти кошти з ПДВ-рахунку в СЕА ПДВ в сумі перевищення зареєстрованого податкового кредиту над сплаченными зобов'язаннями. Дана ситуація може скластися, наприклад, у тому випадку, коли після дострокової сплати зобов’язань платником податків, для дострокової реєстрації податкового кредиту, за зареєстрованими ПН (tax invoices) на контрагента-покупця, контрагент-продавець достроково зареєстрував податковий кредит за зареєстрованими на нього ПН (tax invoices).
 10. 10. МИХАЙЛО СОКОЛОВ, Виконавчий Партнер, Кесарев Консалтинг ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 10

×