Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg

Mind
MindMind
Vad säger vetenskapen
om hur man förebygger
stress?
MIND:s konferens 2016-11-11
Hur skapar vi arbetsplatser som främjar psykisk hälsa?
Marie Åsberg
senior professor Karolinska institutet
1. Vad är stress och varför kan stress behöva
förebyggas?
2. Vad finns det för evidens för att stress kan
förebyggas?
3. Vad kan man göra på individnivå?
Vad är stress?Fyra stressforskare:
Hans Selye
Bruce MacEwen
Michael Marmot
Robert Sapolsky
Hans Selye och
stresshormonerna
Stresshormonaxeln
Hypo-
thalamus
Hypofys
Binjurar
CRH
ACTH
Cortisol
Negativfeedbackkontroll
Bruce McEwen: stressen
och hjärnan
Receptorer för
stresshormoner i hjärnan
Nervceller från råtta efter
kronisk stress
Bruce McEwen, Nature 2012
Förtunnad hjärnbark
vid stressrelaterad utmattning
Ivanka Savic-Berglund 2013: Structural Changes of the Brain
in Relation to Occupational Stress
Michael Marmot: stress,
status och förtidig död
Robert Sapolsky: cortisol,
psykosocial stress och ”kultur”
Stress
• Forskningstradition från mitten av 1900-talet som engagerade fysiologer,
endokrinologer och neurobiologer, sedermera psykologer och arbets/
miljömedicinare/psykiatrer
• Stress = en mobilisering av organismens resurser för att bemöta ett hot;
livräddande på kort sikt, potentiellt farlig om kronisk
• Stress kan leda till sjukdom
• magsår, hjärt-kärlsjukdom, ev cancer
• psykisk ohälsa, depression (anpassningsstörning, PTSD, kroniska
stressyndrom)
• Stressorer som är långvariga, oförutsägbara och okontrollerbara är
speciellt patogena
Stress är en ändamålsenlig
företeelse, men stress kan
leda till psykisk ohälsa, om
• den drabbar oss på en extra känslig punkt, eller
drabbar en extra känslig person
• den är förenad med akut livshot och stark skräck
• den är långvarig och inte ger möjlighet till
tillräcklig återhämtning
Stress är en ändamålsenlig
företeelse, men stress kan
leda till psykisk ohälsa, om
• den drabbar oss på en extra känslig punkt, eller
drabbar en extra känslig person
• den är förenad med akut livshot och stark skräck
• den är långvarig och inte ger möjlighet till
tillräcklig återhämtning
Nya sjukfall med psykiatrisk
diagnos
Data från Försäkringskassan
Stressrelaterad psykisk ohälsa
Sjukdomsbilden vid
utmattningssyndrom
kännetecknas av …
• ”hjärntrötthet”
• kognitiva störningar
svårigheter med minne, koncentration, orientering,
språk, uppträder frf allt under belastning
• stresskänslighet
månader6 12 18 24 30
Vägen till väggen är
lång
riskfas akutfas återhämtningsfas
Christina Maslach’s sex faktorer:
Arbetsrelaterad stress
• Arbetsbelastning
• Kontroll
• Belöning
• Samspel med andra (chefen!)
• Rättvisa (mobbning!)
• Värderingskonflikter (samvetsstress!)
Lennart Levi
Christina Maslach
Marianne Frankenhaeuser
Astrid
Norberg
Gabriella
Gustafsson
Samvetsstress
Sjuksköterskor som är långtidssjukskrivna för
utmattningssyndrom är
mer empatiska
mer samvetsömma
än matchade kolleger som arbetar kvar i samma organisation
Vad kan vi göra åt
utmattningssyndromen?
Piska eller morot?
Sjukskrivna i SverigeSjukpenningtalet
0
6
12
18
24
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 nov
män kvinnor
Nyareglerförsjukförsäkringen2008
Ingen enda av de behandlingar
för utmattningssyndrom som
prövats i RCT har ökat
återgången i arbete
KBT
ACT
KBT i grupp
PD i grupp
Internet-KBT
Qi gong
BK (fysioterapi)
Fysisk träning
Mindfulness
Trädgårdsterapi
Skogsterapi
Arbetslivscoach
ADA
(Medicinering)
månader6 12 18 24 30
Vägen till väggen är
lång
riskfas akutfas återhämtningsfas
Prevention
Rehabilitering
Återfallsprevention!
0
25000
50000
75000
100000
Stockholms län Hela riket
Återfall i F43, 2015 Nyinsjuknade F43, 2015
25% återfall!
25% återfall!
Arbetsstress och
sjukskrivning är
komplexa fenomen -
problemet har ingen
grundbult
Haddon’s matrix
Pre crash Crash Post crash
Driver
Car
Roads
Haddon’s matrix
Risk Kollaps Återhämtning
Människa
Arbetsplats
Samhälle
Risk Kollaps Återhämtning
Människa
Varningssignaler
Stressymtom
KEDS
Akut utmattning,
sjukskrivning
Rehabilitering,
återfalls-
prevention
Arbetsplats
Varningssignaler
FHV
KEDS
Ps. skyddsrond
Hopade
sjukskrivningar
Feedback från FK?
Intervention
Samhälle
FK statistik
Annan statistik
Skenande sjuktal
Samhälls-
politiska
åtgärder
Deklarationer om
arbetshälsa
Prevention på organisationsnivå
• är moraliskt rätt
• är juridiskt rätt
• är ekonomiskt rätt
enligt WHO
Joan Burton (2010): WHO Healthy Workplace 
Framework and Model:  Background 
and Supporting Literature and Practices   
• Work changes to prevent and decrease stress in
teachers (2015)
• Preventing occupational stress in healthcare
workers (2015)
• Web-based stress management for preventing
stress and reducing sick leave in workers
(protokoll)
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Stressprevention på
individnivå
• Ge kunskap: är man i riskzon eller ej? (t ex KEDS)
• Ge kunskap om olika aspekter av stress (biologi,
konsekvenser, arbetsstress etc.)
• Erbjud metoder för stressprevention (internet-KBT,
meditation, vardagsrevidering, gruppsamtal)
• Kunskap och metoder finns - men behöver göras
tillgängliga på webben
Stress-E
Hur undvika ohälsosam
stress?
✓ försök få en rimlig arbetsbörda
- gränssättning (kan man behöva hjälp med!)
- undvik övertid, respektera veckovilan
✓ undvik så långt möjligt stressorer som är
- oförutsägbara
- okontrollerbara
- upplevs som meningslösa
✓ tala med varandra!!!!
- kollegiala grupper
✓ använd tekniker för återhämtning
- avspänning, sömn, meditation
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
The end
1 sur 35

Recommandé

14 12-16 stress mind par
14 12-16 stress mind14 12-16 stress mind
14 12-16 stress mindMind
2.1K vues31 diapositives
Psykosociala faktorer par
Psykosociala faktorerPsykosociala faktorer
Psykosociala faktorerloisasessman
2.7K vues7 diapositives
5.stressutmattning par
5.stressutmattning5.stressutmattning
5.stressutmattningOve Valodius
2.9K vues61 diapositives
Handledardagen 12Dec 2019 Malmö par
Handledardagen 12Dec 2019 MalmöHandledardagen 12Dec 2019 Malmö
Handledardagen 12Dec 2019 MalmöWeiYu51
48 vues23 diapositives
Stress par
StressStress
StressHeidi Aho Mikaelsson
1K vues16 diapositives
Mindfulness och Medkänsla i sjukvården par
Mindfulness och Medkänsla i sjukvårdenMindfulness och Medkänsla i sjukvården
Mindfulness och Medkänsla i sjukvårdenWeiYu51
64 vues34 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Intro - Johanna Hargö - Michael Fischbein - Selene Cortes - Malin Stavlind 2... par
Intro - Johanna Hargö - Michael Fischbein - Selene Cortes - Malin Stavlind 2...Intro - Johanna Hargö - Michael Fischbein - Selene Cortes - Malin Stavlind 2...
Intro - Johanna Hargö - Michael Fischbein - Selene Cortes - Malin Stavlind 2...Mind
427 vues62 diapositives
Samtalsmetoden MI och suicid - Liria Ortiz par
Samtalsmetoden MI och suicid - Liria OrtizSamtalsmetoden MI och suicid - Liria Ortiz
Samtalsmetoden MI och suicid - Liria OrtizMind
812 vues22 diapositives
Stress hos flickor och pojkar i tonåren par
Stress hos flickor och pojkar i tonårenStress hos flickor och pojkar i tonåren
Stress hos flickor och pojkar i tonårenMind
733 vues21 diapositives
Om säkerhetskultur par
Om säkerhetskulturOm säkerhetskultur
Om säkerhetskulturPrevent
3.5K vues11 diapositives
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson par
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa JönssonHälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa JönssonSvensk Tandhälsovårdsförening
1.4K vues30 diapositives
Idrottspsykologi för ryttare par
Idrottspsykologi för ryttare Idrottspsykologi för ryttare
Idrottspsykologi för ryttare malinstang
1K vues34 diapositives

En vedette(20)

Intro - Johanna Hargö - Michael Fischbein - Selene Cortes - Malin Stavlind 2... par Mind
Intro - Johanna Hargö - Michael Fischbein - Selene Cortes - Malin Stavlind 2...Intro - Johanna Hargö - Michael Fischbein - Selene Cortes - Malin Stavlind 2...
Intro - Johanna Hargö - Michael Fischbein - Selene Cortes - Malin Stavlind 2...
Mind427 vues
Samtalsmetoden MI och suicid - Liria Ortiz par Mind
Samtalsmetoden MI och suicid - Liria OrtizSamtalsmetoden MI och suicid - Liria Ortiz
Samtalsmetoden MI och suicid - Liria Ortiz
Mind812 vues
Stress hos flickor och pojkar i tonåren par Mind
Stress hos flickor och pojkar i tonårenStress hos flickor och pojkar i tonåren
Stress hos flickor och pojkar i tonåren
Mind733 vues
Om säkerhetskultur par Prevent
Om säkerhetskulturOm säkerhetskultur
Om säkerhetskultur
Prevent3.5K vues
Idrottspsykologi för ryttare par malinstang
Idrottspsykologi för ryttare Idrottspsykologi för ryttare
Idrottspsykologi för ryttare
malinstang1K vues
Upplägg för motiverande samtal par MariaW2015
Upplägg för motiverande samtalUpplägg för motiverande samtal
Upplägg för motiverande samtal
MariaW2015592 vues
Arbetssätt i telefonrådgivning par Mind
Arbetssätt i telefonrådgivningArbetssätt i telefonrådgivning
Arbetssätt i telefonrådgivning
Mind753 vues
Suicidforskning. Marie Åsberg. par Mind
Suicidforskning. Marie Åsberg.Suicidforskning. Marie Åsberg.
Suicidforskning. Marie Åsberg.
Mind1.1K vues
Alkohollinjen – telefonstöd för den som vill ändra sina alkoholvanor par Mind
Alkohollinjen – telefonstöd för den som vill ändra sina alkoholvanorAlkohollinjen – telefonstöd för den som vill ändra sina alkoholvanor
Alkohollinjen – telefonstöd för den som vill ändra sina alkoholvanor
Mind594 vues
Att mäta sjukdomsbörda. Global Burden of Disease, par Mind
Att mäta sjukdomsbörda. Global Burden of Disease,Att mäta sjukdomsbörda. Global Burden of Disease,
Att mäta sjukdomsbörda. Global Burden of Disease,
Mind662 vues
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014 par Exist Nu AB
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014
Mind your business - Använd hjärnan för framgång. Qoola Qvinnor 2014
Exist Nu AB557 vues
Förvaltning - from good to great par inUse
Förvaltning - from good to greatFörvaltning - from good to great
Förvaltning - from good to great
inUse2.2K vues
Hjärnan i ledarskapet par Exist Nu AB
Hjärnan i ledarskapetHjärnan i ledarskapet
Hjärnan i ledarskapet
Exist Nu AB501 vues
Jumpstart Your Health Routine With Mindfulness par Shalini Bahl
Jumpstart Your Health Routine With MindfulnessJumpstart Your Health Routine With Mindfulness
Jumpstart Your Health Routine With Mindfulness
Shalini Bahl1.2K vues
Mobbning i arbetslivet par Prevent
Mobbning i arbetslivetMobbning i arbetslivet
Mobbning i arbetslivet
Prevent6K vues

Similaire à Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg

Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva par
Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss självaMindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva
Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss självaWeiYu51
259 vues44 diapositives
HjäLpande%20relationer par
HjäLpande%20relationerHjäLpande%20relationer
HjäLpande%20relationerguest499423
3.5K vues40 diapositives
Vägar till bättre hjärnhälsa par
Vägar till bättre hjärnhälsaVägar till bättre hjärnhälsa
Vägar till bättre hjärnhälsaOve Valodius
4.1K vues62 diapositives
Mindfulness - Ett beprövat verktyg? Lumell2020 par
Mindfulness - Ett beprövat verktyg? Lumell2020Mindfulness - Ett beprövat verktyg? Lumell2020
Mindfulness - Ett beprövat verktyg? Lumell2020WeiYu51
159 vues42 diapositives
Klinisk psykiatri - behandling par
Klinisk psykiatri - behandlingKlinisk psykiatri - behandling
Klinisk psykiatri - behandlingNinaEmilsson1
16 vues63 diapositives
Thinale.examensarbete par
Thinale.examensarbeteThinale.examensarbete
Thinale.examensarbeteTLePink
4.6K vues37 diapositives

Similaire à Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg(20)

Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva par WeiYu51
Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss självaMindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva
Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva
WeiYu51259 vues
HjäLpande%20relationer par guest499423
HjäLpande%20relationerHjäLpande%20relationer
HjäLpande%20relationer
guest4994233.5K vues
Vägar till bättre hjärnhälsa par Ove Valodius
Vägar till bättre hjärnhälsaVägar till bättre hjärnhälsa
Vägar till bättre hjärnhälsa
Ove Valodius4.1K vues
Mindfulness - Ett beprövat verktyg? Lumell2020 par WeiYu51
Mindfulness - Ett beprövat verktyg? Lumell2020Mindfulness - Ett beprövat verktyg? Lumell2020
Mindfulness - Ett beprövat verktyg? Lumell2020
WeiYu51159 vues
Thinale.examensarbete par TLePink
Thinale.examensarbeteThinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
TLePink4.6K vues
Powerpoint livsstilsmottagning par Anneli Steen
Powerpoint livsstilsmottagningPowerpoint livsstilsmottagning
Powerpoint livsstilsmottagning
Anneli Steen629 vues
Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort par Curator15
Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling KortDeplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort
Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort
Curator154.7K vues
Förändring till ett hälsosamt arbetsliv par Evensify
Förändring till ett hälsosamt arbetslivFörändring till ett hälsosamt arbetsliv
Förändring till ett hälsosamt arbetsliv
Evensify2.2K vues
Cannabis och risk för schizofreni och andra psykoser par Magnus Johansson
Cannabis och risk för schizofreni och andra psykoserCannabis och risk för schizofreni och andra psykoser
Cannabis och risk för schizofreni och andra psykoser
Magnus Johansson7.9K vues

Plus de Mind

Stödjande systerskap online par
Stödjande systerskap onlineStödjande systerskap online
Stödjande systerskap onlineMind
349 vues9 diapositives
Erfarenheterna från Självmordsupplysningen par
Erfarenheterna från SjälvmordsupplysningenErfarenheterna från Självmordsupplysningen
Erfarenheterna från SjälvmordsupplysningenMind
252 vues10 diapositives
BRIS stöd för barn och unga via telefon, chatt och mail. par
BRIS stöd för barn och unga via telefon, chatt och mail. BRIS stöd för barn och unga via telefon, chatt och mail.
BRIS stöd för barn och unga via telefon, chatt och mail. Mind
506 vues16 diapositives
Behandling på internet par
Behandling på internetBehandling på internet
Behandling på internetMind
907 vues35 diapositives
Socialt och emotionellt lärande. Birgitta Kimber. par
Socialt och emotionellt lärande. Birgitta Kimber.Socialt och emotionellt lärande. Birgitta Kimber.
Socialt och emotionellt lärande. Birgitta Kimber.Mind
389 vues3 diapositives
Elevers erfarenheter av DISA. Anette Wickström. par
Elevers erfarenheter av DISA. Anette Wickström.Elevers erfarenheter av DISA. Anette Wickström.
Elevers erfarenheter av DISA. Anette Wickström.Mind
447 vues8 diapositives

Plus de Mind(9)

Stödjande systerskap online par Mind
Stödjande systerskap onlineStödjande systerskap online
Stödjande systerskap online
Mind349 vues
Erfarenheterna från Självmordsupplysningen par Mind
Erfarenheterna från SjälvmordsupplysningenErfarenheterna från Självmordsupplysningen
Erfarenheterna från Självmordsupplysningen
Mind252 vues
BRIS stöd för barn och unga via telefon, chatt och mail. par Mind
BRIS stöd för barn och unga via telefon, chatt och mail. BRIS stöd för barn och unga via telefon, chatt och mail.
BRIS stöd för barn och unga via telefon, chatt och mail.
Mind506 vues
Behandling på internet par Mind
Behandling på internetBehandling på internet
Behandling på internet
Mind907 vues
Socialt och emotionellt lärande. Birgitta Kimber. par Mind
Socialt och emotionellt lärande. Birgitta Kimber.Socialt och emotionellt lärande. Birgitta Kimber.
Socialt och emotionellt lärande. Birgitta Kimber.
Mind389 vues
Elevers erfarenheter av DISA. Anette Wickström. par Mind
Elevers erfarenheter av DISA. Anette Wickström.Elevers erfarenheter av DISA. Anette Wickström.
Elevers erfarenheter av DISA. Anette Wickström.
Mind447 vues
Inledning till seminarium om manualbaserade skolprogram. Carl von Essen. par Mind
Inledning till seminarium om manualbaserade skolprogram. Carl von Essen.Inledning till seminarium om manualbaserade skolprogram. Carl von Essen.
Inledning till seminarium om manualbaserade skolprogram. Carl von Essen.
Mind406 vues
Om Självmordsupplysningen - Marie-Louise Söderberg par Mind
Om Självmordsupplysningen - Marie-Louise SöderbergOm Självmordsupplysningen - Marie-Louise Söderberg
Om Självmordsupplysningen - Marie-Louise Söderberg
Mind660 vues
Övergripande presentation om självmord i Sverige - Carl von Essen par Mind
Övergripande presentation om självmord i Sverige - Carl von EssenÖvergripande presentation om självmord i Sverige - Carl von Essen
Övergripande presentation om självmord i Sverige - Carl von Essen
Mind903 vues

Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg

 • 1. Vad säger vetenskapen om hur man förebygger stress? MIND:s konferens 2016-11-11 Hur skapar vi arbetsplatser som främjar psykisk hälsa? Marie Åsberg senior professor Karolinska institutet
 • 2. 1. Vad är stress och varför kan stress behöva förebyggas? 2. Vad finns det för evidens för att stress kan förebyggas? 3. Vad kan man göra på individnivå?
 • 3. Vad är stress?Fyra stressforskare: Hans Selye Bruce MacEwen Michael Marmot Robert Sapolsky
 • 6. Bruce McEwen: stressen och hjärnan Receptorer för stresshormoner i hjärnan
 • 7. Nervceller från råtta efter kronisk stress Bruce McEwen, Nature 2012
 • 8. Förtunnad hjärnbark vid stressrelaterad utmattning Ivanka Savic-Berglund 2013: Structural Changes of the Brain in Relation to Occupational Stress
 • 9. Michael Marmot: stress, status och förtidig död
 • 10. Robert Sapolsky: cortisol, psykosocial stress och ”kultur”
 • 11. Stress • Forskningstradition från mitten av 1900-talet som engagerade fysiologer, endokrinologer och neurobiologer, sedermera psykologer och arbets/ miljömedicinare/psykiatrer • Stress = en mobilisering av organismens resurser för att bemöta ett hot; livräddande på kort sikt, potentiellt farlig om kronisk • Stress kan leda till sjukdom • magsår, hjärt-kärlsjukdom, ev cancer • psykisk ohälsa, depression (anpassningsstörning, PTSD, kroniska stressyndrom) • Stressorer som är långvariga, oförutsägbara och okontrollerbara är speciellt patogena
 • 12. Stress är en ändamålsenlig företeelse, men stress kan leda till psykisk ohälsa, om • den drabbar oss på en extra känslig punkt, eller drabbar en extra känslig person • den är förenad med akut livshot och stark skräck • den är långvarig och inte ger möjlighet till tillräcklig återhämtning
 • 13. Stress är en ändamålsenlig företeelse, men stress kan leda till psykisk ohälsa, om • den drabbar oss på en extra känslig punkt, eller drabbar en extra känslig person • den är förenad med akut livshot och stark skräck • den är långvarig och inte ger möjlighet till tillräcklig återhämtning
 • 14. Nya sjukfall med psykiatrisk diagnos Data från Försäkringskassan Stressrelaterad psykisk ohälsa
 • 15. Sjukdomsbilden vid utmattningssyndrom kännetecknas av … • ”hjärntrötthet” • kognitiva störningar svårigheter med minne, koncentration, orientering, språk, uppträder frf allt under belastning • stresskänslighet
 • 16. månader6 12 18 24 30 Vägen till väggen är lång riskfas akutfas återhämtningsfas
 • 17. Christina Maslach’s sex faktorer: Arbetsrelaterad stress • Arbetsbelastning • Kontroll • Belöning • Samspel med andra (chefen!) • Rättvisa (mobbning!) • Värderingskonflikter (samvetsstress!) Lennart Levi Christina Maslach Marianne Frankenhaeuser
 • 18. Astrid Norberg Gabriella Gustafsson Samvetsstress Sjuksköterskor som är långtidssjukskrivna för utmattningssyndrom är mer empatiska mer samvetsömma än matchade kolleger som arbetar kvar i samma organisation
 • 19. Vad kan vi göra åt utmattningssyndromen? Piska eller morot?
 • 20. Sjukskrivna i SverigeSjukpenningtalet 0 6 12 18 24 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 nov män kvinnor Nyareglerförsjukförsäkringen2008
 • 21. Ingen enda av de behandlingar för utmattningssyndrom som prövats i RCT har ökat återgången i arbete KBT ACT KBT i grupp PD i grupp Internet-KBT Qi gong BK (fysioterapi) Fysisk träning Mindfulness Trädgårdsterapi Skogsterapi Arbetslivscoach ADA (Medicinering)
 • 22. månader6 12 18 24 30 Vägen till väggen är lång riskfas akutfas återhämtningsfas Prevention Rehabilitering
 • 23. Återfallsprevention! 0 25000 50000 75000 100000 Stockholms län Hela riket Återfall i F43, 2015 Nyinsjuknade F43, 2015 25% återfall! 25% återfall!
 • 24. Arbetsstress och sjukskrivning är komplexa fenomen - problemet har ingen grundbult
 • 25. Haddon’s matrix Pre crash Crash Post crash Driver Car Roads
 • 26. Haddon’s matrix Risk Kollaps Återhämtning Människa Arbetsplats Samhälle
 • 27. Risk Kollaps Återhämtning Människa Varningssignaler Stressymtom KEDS Akut utmattning, sjukskrivning Rehabilitering, återfalls- prevention Arbetsplats Varningssignaler FHV KEDS Ps. skyddsrond Hopade sjukskrivningar Feedback från FK? Intervention Samhälle FK statistik Annan statistik Skenande sjuktal Samhälls- politiska åtgärder
 • 28. Deklarationer om arbetshälsa Prevention på organisationsnivå • är moraliskt rätt • är juridiskt rätt • är ekonomiskt rätt enligt WHO Joan Burton (2010): WHO Healthy Workplace  Framework and Model:  Background  and Supporting Literature and Practices   
 • 29. • Work changes to prevent and decrease stress in teachers (2015) • Preventing occupational stress in healthcare workers (2015) • Web-based stress management for preventing stress and reducing sick leave in workers (protokoll)
 • 31. Stressprevention på individnivå • Ge kunskap: är man i riskzon eller ej? (t ex KEDS) • Ge kunskap om olika aspekter av stress (biologi, konsekvenser, arbetsstress etc.) • Erbjud metoder för stressprevention (internet-KBT, meditation, vardagsrevidering, gruppsamtal) • Kunskap och metoder finns - men behöver göras tillgängliga på webben Stress-E
 • 32. Hur undvika ohälsosam stress? ✓ försök få en rimlig arbetsbörda - gränssättning (kan man behöva hjälp med!) - undvik övertid, respektera veckovilan ✓ undvik så långt möjligt stressorer som är - oförutsägbara - okontrollerbara - upplevs som meningslösa ✓ tala med varandra!!!! - kollegiala grupper ✓ använd tekniker för återhämtning - avspänning, sömn, meditation