Publicité

100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf

20 Mar 2023
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Publicité
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf
Prochain SlideShare
129pg STUDY GUIDE Discover Canada The Rights and Responsibilities of Citizens...129pg STUDY GUIDE Discover Canada The Rights and Responsibilities of Citizens...
Chargement dans ... 3
1 sur 100
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

100pg Know Canada!- A Plain Language Study Guide for the Citizenship Exam.pdf

 1. Sheena Roes, Tình nguyện viên xóa mù chữ cho người lớn Jan Quinney, Điều phối viên xóa mù chữ cho người lớn Dự án xóa mù chữ của Drumheller và Quận Hướng dẫn ôn tập bằng ngôn ngữ đơn giản cho kỳ thi quốc tịch Lời thề quốc tịch 1 Biết Canada! Machine Translated by Google
 2. Lần thứ 150 của Canada, sự hợp tác giữa Red Deer và District Thiết kế bởi: Linda Keith các đồng nghiệp trong lĩnh vực này đã khuyến khích chúng tôi tiến về phía trước với Biết Canada! được thực hiện bởi Quỹ cộng đồng cho thành viên và đối tác. Bạn sẽ tìm thấy nó trên Cổng thông tin CALP. Hiệp hội Học tập Học khu, Cơ sở Trung tâm Alberta, và các nhà lãnh đạo phi thường từ bờ biển này sang bờ biển khác. Biết Canada! là một tài nguyên miễn phí, có thể tải xuống dành cho CALP Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Drumheller và Tổ chức Cộng đồng, Chính phủ Canada, và dự án này. Sự nhìn nhận Machine Translated by Google
 3. Lời tựa Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn tài nguyên tốt nhất cho Bài kiểm tra quyền công dân có sẵn cho họ. Chắc chắn, đây là trường hợp trong cộng đồng nông thôn của chúng tôi, Đặc biệt, đây có thể là những học viên từ các vùng nông thôn đến giúp cả người học và người dạy kèm tình nguyện làm việc thông qua Khám phá phiên bản ngôn ngữ của hướng dẫn nghiên cứu bài kiểm tra quốc tịch sẽ khó tiếp cận các cơ hội học tiếng Anh những người chưa có nhiều cơ hội để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Quyền công dân. Tuy nhiên, như nhiều người trong chúng ta đã phát hiện ra, Khám phá bổ sung Khám phá Canada. Cuối cùng, chúng tôi quyết định trên một đồng bằng nhiều hơn một công việc cũng như nghĩa vụ gia đình, vì vậy họ đã có Canada có thể khá khó khăn đối với người học tiếng Anh là Khám phá Canada: Quyền và Trách nhiệm của vì vậy cách đây một thời gian, chúng tôi bắt đầu nói về việc tạo ra thứ gì đó để sang Canada theo Chương trình Lao động Nước ngoài. Họ thường có Biết Canada! Machine Translated by Google
 4. thi quốc tịch và bắt đầu được hưởng các quyền lợi cũng như trách nhiệm của người Canada • Đã thêm danh sách từ vựng vào đầu mỗi phần – Từ quan trọng và cũng giúp gia sư. Mục tiêu của chúng tôi với Biết Canada! là hai lần. Chủ yếu, chúng tôi muốn giúp người học của chúng tôi vượt qua câu hỏi mà họ sẽ gặp phải trong kỳ thi. • Trong một số phần, chúng tôi đã thêm thông tin để cung cấp thêm ngữ cảnh – chúng tôi hy vọng điều này • Cung cấp danh sách các trang web để người học có thể luyện tập các dạng bài trắc nghiệm giọng điệu bình thường và đàm thoại và các câu ngắn. • Diễn đạt lại nội dung bằng những từ đơn giản nhất có thể. Chúng tôi đã cố gắng giữ • Giãn đôi văn bản để tạo khoảng trống cho bản dịch. • Tạo câu hỏi ở cuối mỗi phần để củng cố kiến thức. • Giữ nguyên cấu trúc và hầu hết nội dung của Discover Canada. tài nguyên làm cả hai. Đây là những gì chúng tôi đã làm: • Bao gồm các bản đồ bổ sung. • Đánh dấu những từ, người và cụm từ quan trọng. Canada, cùng nhau. và tiếp thu kinh nghiệm của Canada nên hội nhập dễ dàng hơn. Chúng tôi hy vọng chúng tôi đã phát triển một Mọi người: quyền công dân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hy vọng rằng ngôn ngữ đơn giản sẽ giúp người học của chúng tôi hiểu rõ hơn Machine Translated by Google
 5. 10. Địa lý Canada 4. Lịch sử Canada 12 9. Nền kinh tế Canada 8. Những biểu tượng quan trọng của Canada 7 3. Chúng Tôi Là Ai? 7. Hệ thống tư pháp của chúng ta 99 11. Các trang web hữu ích 2. Quyền và Trách nhiệm của Người dân Canada 61 6. Bầu cử ở Canada 6 78 76 1. Lời thề 53 20 69 5. Chính phủ Canada 66 Mục lục: Machine Translated by Google
 6. Canada và Canada nhân cách hóa Chủ quyền. đến Canada. Cùng với những người đầu tiên của điều này hay một quốc gia. Nữ hoàng hoặc Vua nhân cách hóa Lời thề quốc tịch Trong 400 năm, những người nhập cư đã đến Điều quan trọng cần lưu ý là bạn đang chửi thề lời thề sau: lòng trung thành với một người, không phải một nơi, một đối tượng 2. Bạn thề trung thành với ai hoặc điều gì? với một bản sắc mạnh mẽ và một lịch sử đáng tự hào. Khi ai đó trở thành công dân, họ lấy 1. Bạn thề sẽ làm gì khi trở thành công dân Canada? quốc gia, họ đã xây dựng một đất nước đa dạng, phong phú câu hỏi: 6 Rằng tôi sẽ trung thành Elizabeth đệ nhị Và hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một công dân Canada. Tôi thề (hoặc khẳng định) Gửi Nữ hoàng Bệ hạ Luật pháp của Canada Người thừa kế và người kế vị của cô ấy Và mang lòng trung thành thực sự Và rằng tôi sẽ trung thành quan sát Nữ hoàng Canada Lời thề của 1 công dân Machine Translated by Google
 7. Từ quan trọng: Magna Carta (Đại hiến chương về các quyền tự do) đã thay đổi. Ví dụ, Vương quốc Anh thực hiện các quyền tự do được đảm bảo cho chúng tôi bởi thông luật sự kết hợp một đất nước sẽ được cai trị như thế nào. Không phải tất cả tôn giáo đa văn hóa Hiến chương về Quyền và Tự do. Họ có Đại Hiến Chương sự biểu lộ ban giám khảo của các đồng nghiệp của bạn hơn 800 năm kể từ khi ký hiệp định của Anh thì không. Hiến pháp đầu tiên của Canada hơn những gì người Canada đã làm, nhưng dần dần điều đó bắt buộc ở Anh năm 1215. Quyền và Trách nhiệm của người Canada quyền nhấn hiến pháp được viết, nhưng của chúng tôi là. Tuyệt lương tâm tính cơ động pháp luật, hiến pháp, và Canada Hiến pháp là một tập hợp các quy định về 7 nghĩ bình đẳng đến từ lịch sử của chúng tôi, truyền thống của chúng tôi, của chúng tôi là Đạo luật Bắc Mỹ của Anh năm 1867. Trong cấu tạo văn bản habeas Hiến chương về Quyền và Tự do của Canada ý kiến danh tính và các giá trị của chúng ta. Một số ngày trở lại ban đầu, Vương quốc Anh có nhiều quyền kiểm soát hơn cuộc họp quyền tự do Công dân Canada có một số quyền và lời nói trách nhiệm Quyền và Trách nhiệm 2 của người Canada Machine Translated by Google
 8. số 8 1. Tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Bạn có thể tin những gì bạn muốn, về mặt đạo đức và luật do Quốc hội và các cơ quan lập pháp cấp tỉnh thông qua. Hiến pháp của Canada đã Quyền và Trách nhiệm của người Canada miễn là bạn làm điều đó một cách hòa bình và hợp pháp. hiến pháp nước Anh. Những người khác đến từ bộ luật dân sự của Pháp. Các nguồn khác là Bốn quyền tự do cơ bản là: chính phủ không nên hạn chế chúng. Một số quyền và tự do của Canada đến từ thông luật của Anh và luật bất thành văn 3. Tự do hội họp ôn hòa. Bạn có thể tập hợp thành nhóm và thậm chí phản đối như về Quyền và Tự do đã được thêm vào Hiến pháp năm 1982. (Thông tin thêm về điều đó sau.) chính phủ can thiệp. Không ai theo dõi để đảm bảo các quyền này được thực thi, nhưng quyền của con người). nói những gì bạn muốn, và bạn có thể viết nó ra và xuất bản nó (trừ khi nó làm tổn thương người khác "patriated" vào năm 1982. Giờ đây, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi của riêng mình mà không cần xin phép. Điều lệ Các quyền tự do là những quyền thường được chính phủ đưa ra nói rằng bạn có thể làm mọi việc mà không cần Canada, trong khi “luật pháp” nhấn mạnh phẩm giá và giá trị của tất cả con người. 150 năm. Lúc đầu, Vương quốc Anh phải đồng ý với những thay đổi, nhưng Hiến pháp đã báo chí. Bạn có thể có ý tưởng của riêng bạn. Không ai có thể cho bạn biết những gì để suy nghĩ. Bạn có thể 2. Tự do tư tưởng, tín ngưỡng, quan điểm và biểu đạt; tự do ngôn luận và quyết định cho chính chúng ta. Một số thay đổi đã được thực hiện đối với hiến pháp trong quá khứ “Pháp quyền”. “Quyền tối cao của Chúa” cho thấy tầm quan trọng của các truyền thống tôn giáo trong “Xét rằng Canada được thành lập dựa trên các nguyên tắc công nhận uy quyền tối cao của Chúa và quyết định để người Canada chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất, nhưng đến Thế chiến thứ hai, chúng ta có thể thực hiện tin vào Chúa hay không tin. Bạn có thể thuộc về bất kỳ tôn giáo nào bạn muốn. thay đổi vào năm 1982 để bao gồm Hiến chương về Quyền và Tự do. Nó bắt đầu với cụm từ về mặt tôn giáo. Ví dụ, bạn có thể tin vào việc phá thai hoặc không tin vào nó. Bạn có thể Machine Translated by Google
 9. các thỏa thuận. lời nói chống lại người khác. 9 Quyền và Trách nhiệm của người Canada của người khác. Ví dụ: mặc dù bạn có Quyền tự do ngôn luận, bạn không thể sử dụng ghét thực hiện các hiệp ước hoặc thỏa thuận với họ. Bất kỳ quyền hoặc tự do không thể thay đổi những Thổ dân sống ở Canada rất lâu trước khi người châu Âu đến. Những người châu Âu là những giới hạn đối với các quyền mà bạn có. Bạn không thể làm điều gì đó nếu nó can thiệp vào quyền sinh viên để biện minh cho chi phí. để làm điều gì đó một lần và không có quyền làm điều đó lần sau. Tuy nhiên, có quyền hoặc bất kỳ quyền hoặc tự do nào khác được trao cho thổ dân trong quá khứ. có quyền giáo dục con cái bằng ngôn ngữ của mình nếu có đủ Canada, tiếng Pháp được coi là ngôn ngữ thiểu số. Nhóm ngôn ngữ thiểu số cảnh sát hoặc chính phủ, có nhiệm vụ đảm bảo rằng bạn có chúng. Bạn không thể có quyền 2. Quyền của Thổ dân: các quyền trong Hiến chương không thay đổi hiệp ước và trở lại). Quyền là hợp pháp, đạo đức và xã hội. Mọi người có quyền với họ và ai đó, như hầu hết người dân Quebec nói tiếng Pháp như ngôn ngữ đầu tiên. trong phần còn lại của Tiếng Anh được coi là ngôn ngữ thiểu số ở tỉnh Quebec vì Bạn có thể kết bạn với bất cứ ai. và quay lại, và xin hộ chiếu (bạn cần phải rời khỏi đất nước 1. Quyền di chuyển: quyền sống và làm việc ở bất cứ đâu tại Canada, rời khỏi đất nước 4. Tự do hiệp hội. Bạn có thể gặp bất kỳ ai hoặc bất kỳ nhóm nào mà bạn muốn. và tiếng Anh có tầm quan trọng như nhau trong Quốc hội và trong chính phủ liên bang. Hiến chương bao gồm bốn Quyền tự do được liệt kê ở trên cùng với một số quyền bổ sung: 3. Quyền Ngôn ngữ Chính thức và Quyền Giáo dục Ngôn ngữ Dân tộc thiểu số: Tiếng Pháp Machine Translated by Google
 10. 2. Chịu trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bạn nên kiếm một công việc và chăm sóc bởi pháp luật. Điều này bao gồm lạm dụng vợ/chồng, “giết người vì danh dự”, cắt bộ phận sinh dục, cưỡng bức 10 Quyền và Trách nhiệm của người Canada không tôn trọng quyền của phụ nữ là bất hợp pháp. Họ là tội ác và sẽ bị trừng phạt 1. Tuân thủ luật pháp. Không ai, kể cả cảnh sát, đứng trên luật pháp. trách nhiệm nhất định: trước pháp luật và có quyền như nhau. Thực hành từ các quốc gia khác hoặc hệ thống niềm tin 6. Giúp đỡ người khác. Quyền bình đẳng nam nữ cũng là một quyền quan trọng. Nam nữ bình đẳng Trách nhiệm: Để đổi lấy những quyền quan trọng này, người dân Canada phải thực hiện 5. Bảo vệ và tận hưởng di sản và môi trường của chúng ta. tham gia vào cuộc bầu cử của chúng tôi. hòa hợp và hòa bình với người khác. quyền ra tòa và có một “bồi thẩm đoàn gồm các đồng nghiệp của bạn” quyết định xem bạn vô tội hay có tội. bị bỏ tù trừ khi có sự nghi ngờ hợp lý rằng bạn đã vi phạm pháp luật. Bạn có các giá trị và truyền thống của người khác. Chúng ta có thể học hỏi từ họ. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để sống trong 4. Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Bạn đã được trao quyền bỏ phiếu, và bây giờ bạn nên nhóm người giúp thẩm phán đưa ra quyết định.) mọi người có thể có những cách làm việc khác nhau và niềm tin khác nhau, nhưng chúng tôi tôn trọng Một quyền rất quan trọng khác là quyền Habeas corpus có nghĩa là bạn không thể cũng bị phụ nữ ngược đãi. 4. Đa văn hóa: Canada được tạo thành từ những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Khác 3. Phục vụ trong bồi thẩm đoàn nếu bạn được yêu cầu. Bạn được yêu cầu phải làm điều này theo luật. (Bồi thẩm đoàn là một hôn nhân và bất kỳ bạo lực trên cơ sở giới nào khác. Điều quan trọng cần lưu ý là đàn ông không thể gia đình bạn. Bạn không nên mong đợi người khác chăm sóc chúng cho bạn. Machine Translated by Google
 11. câu hỏi: 10. “Habeas corpus” là gì? 2. Văn bản nào đã được bổ sung vào Hiến pháp năm 1982 để bảo vệ quyền của 1. Hiến pháp Canada là gì? 9. “Bình đẳng trước pháp luật” nghĩa là gì? Phụ nữ và nam giới có bình đẳng không? 8. Ai có thể xin hộ chiếu Canada? 11 sống ở Canada không phải là công dân. 7. “Đa văn hóa” là gì? Tại sao nó quan trọng ở Canada? Quyền và Trách nhiệm của người Canada 14. Tại sao bạn nên bỏ phiếu? 6. “Quyền ngôn ngữ chính thức” nghĩa là gì? Họ quan trọng nhất ở đâu? Tất cả các Quyền và Tự do mà công dân Canada được hưởng cũng được trao cho mọi người 5. “Quyền di chuyển” là gì? bạn không bắt buộc phải phục vụ. 13. Ở Canada có phải đi nghĩa vụ quân sự không? 12. Ai phải tuân thủ luật pháp? là một cách hay để đóng góp cho đất nước mới của bạn và đó có thể là một lựa chọn nghề nghiệp tốt, nhưng 4. 4 quyền nào cũng được ghi trong Điều lệ? 3. 4 quyền tự do cơ bản được liệt kê trong “Hiến chương về Quyền và Tự do” là gì? Những quyền tự do này được viết lần đầu tiên trong tài liệu cổ nào? Không có nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Canada. Đó là sự lựa chọn của bạn. Phục vụ trong quân đội “Quyền và Tự do”? người Canada? 11. Người Canada nên thực hiện một số trách nhiệm nào vì họ có Machine Translated by Google
 12. Từ quan trọng: học giả tự hào về di sản và bản sắc của họ. Bởi vì dự trữ Elizabeth II là Nguyên thủ quốc gia của chúng tôi, nhưng Canada Người Québec/Quebecois có một trong những truyền thống lập hiến lâu đời nhất mục tiêu và lý tưởng cao nhất ở Canada là Métis hiệp ước Chính phủ có thể thay đổi, nhưng họ luôn hiến pháp ban đầu của Canada (The British song ngữ đa dạng người Ấn Độ hậu duệ Canada được cả thế giới biết đến như một Canada là quốc gia quân chủ lập hiến duy nhất Canada từng là thuộc địa của Anh, Canada được điều chỉnh bởi Hiến pháp của chúng tôi. chính người Inuit trục xuất Anh-Quebec chế độ quân chủ lập hiến trên thế giới. (Điều này có nghĩa là một quốc gia tiếng Anh làm luật vì trật tự hòa bình và tốt đẹp Chúng ta là ai? đồng hóa thổ dân Chính phủ. Đây là một cụm từ quan trọng trong được điều chỉnh bởi một tập hợp các quy tắc và giá trị. Pháp ngữ 12 đất nước hùng mạnh và tự do. người Canada là ở Bắc Mỹ. Điều này có nghĩa là Nữ hoàng quốc gia đầu tiên tuân theo hiến pháp.) trường nội trú 3 Chúng Tôi Là Ai? Machine Translated by Google
 13. Tuy nhiên, các nền văn hóa của thổ dân dựa trên niềm tin tôn giáo về mối quan hệ của họ với thổ dân: Chúng ta là ai? 1763, các thỏa thuận trở nên chính thức hơn và được viết ra. Tuyên bố Hoàng gia các dân tộc sáng lập - Thổ dân, Pháp và Anh. Điều này là do môi trường tự nhiên quyết định cách các nền văn hóa của thổ dân phát triển. Tất cả Các dân tộc Bờ Tây khác với văn hóa của các thổ dân trên thảo nguyên. Để hiểu ý nghĩa của việc trở thành người Canada, điều quan trọng là phải biết về ba thỏa thuận và liên minh với thổ dân, nhưng sau khi người Anh tiếp quản Các nền văn hóa của thổ dân rất phong phú và rất khác biệt với nhau. Chẳng hạn, văn hóa của “ Đại thống lĩnh”. với thổ dân không phải lúc nào cũng yên bình. Những người định cư Pháp đã làm của riêng họ trang trại và khu định cư. Khi ngày càng có nhiều người châu Âu đến Canada, mối quan hệ của họ quốc gia có khí hậu khắc nghiệt. Vì Canada là một quốc gia rộng lớn nên nó được gọi là và Nam Mỹ. Những người đầu tiên sống ở Canada rất lâu trước khi người châu Âu đến. cây cầu tồn tại vào thời điểm đó. Từ đó, thổ dân lan ra khắp Bắc làm việc và chơi công bằng, đã cho phép người Canada xây dựng một xã hội thịnh vượng trong một thổ dân muốn hàng hóa châu Âu. Sau đó, người châu Âu muốn đất thổ dân cho thổ dân. Người châu Âu muốn những bộ lông thú mà thổ dân bẫy được, và lý tưởng về Trật tự Hòa bình và Chính phủ Tốt, kết hợp với tự do, doanh nghiệp, chăm chỉ khoảng 15.000 năm trước. Người ta tin rằng họ đã đi từ châu Á đến Alaska bằng cách sử dụng một vùng đất nhiều năm trước. Hầu hết các chuyên gia tin rằng những người đầu tiên đến Bắc Mỹ đã đến Đạo luật Bắc Mỹ) vào năm 1867. Đây cũng là một cụm từ quan trọng trong Đạo luật Hiến pháp năm 1982 . Khi người châu Âu lần đầu tiên đến Canada, họ chủ yếu quan tâm đến việc buôn bán với 13 Tổ tiên của thổ dân được cho là đến từ châu Á hàng ngàn Đấng Tạo Hóa, môi trường tự nhiên và lẫn nhau. Machine Translated by Google
 14. những đứa trẻ thường ở xa cha mẹ và cộng đồng của chúng. Các thổ dân. Bởi vì họ không có ngôn ngữ viết, lời nói nhiều hơn sinh viên của các trường nội trú và tặng tiền cho những sinh viên vẫn còn sống. các chính sách của chính phủ. Năm 2008, chính phủ Canada chính thức xin lỗi cựu đã thực sự thu được một cách bất hợp pháp. Ý tưởng về “quyền sở hữu” thường không được hiểu bởi trẻ em đã tham dự theo sự lựa chọn.) Các trường dân cư là trường nội trú cho thổ dân 14 chính phủ buộc nhiều trẻ em thổ dân phải học trường nội trú. (Một số quyền săn bắn và câu cá. Đáng buồn thay, những hiệp ước này không phải lúc nào cũng được tôn trọng đầy đủ, và một số săn bắn và ngư trường đã biến mất. Theo nhiều cách, thổ dân đã bị phá vỡ bởi Thổ dân vào nền văn hóa chính thống của Canada. Trong số những thứ khác, người Canada nhận được các lợi ích như dự trữ (hoặc “khu săn bắn”), các khoản thanh toán hàng năm và cách cũ. Họ mất khả năng tìm kiếm thức ăn theo cách truyền thống vì truyền thống của họ đồng hóa, rất nhiều thiệt hại đã được thực hiện cho thổ dân. Họ đã quên nhiều Thổ địa có thể bán đất mà không cần họp cả nhóm. Đổi lại, thổ dân Từ những năm 1800 cho đến những năm 1980, chính phủ Canada đã có kế hoạch đồng hóa 1867, chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về các thỏa thuận với “người da đỏ”. Không cá nhân gốc châu Âu nào có thể mua đất từ thổ dân và không cá nhân nào những đứa trẻ bị lạm dụng thể chất hoặc tình dục. Vì chính sách của chính phủ các nền văn hóa của họ. Các trường học được tài trợ kém và thường được quản lý kém. Thỉnh thoảng, Nó ngăn chặn việc mua đất của thổ dân bởi bất kỳ ai ngoại trừ chính phủ Anh. chính phủ Anh và các nhóm cá nhân, nhưng sau khi Canada trở thành quốc gia của riêng mình ở mảnh giấy trắng. Các hiệp ước ban đầu với thổ dân đã được thực hiện giữa năm 1763 đã thiết lập cơ sở để đàm phán các hiệp ước và đảm bảo quyền lãnh thổ. văn hóa “da trắng”. Những đứa trẻ không được phép nói ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng hoặc thực hành Chúng ta là ai? quan trọng đối với họ hơn là văn bản trên một hiệp ước. Đôi khi, các thủ lĩnh thổ dân đã ký hy vọng là những đứa trẻ này sẽ được giáo dục và muốn hòa nhập vào Machine Translated by Google
 15. Thổ dân là người Inuit. nghèo. Có vấn đề với nhà ở tồi tàn, trường học được tài trợ kém và ma túy 15 Chúng ta là ai? dự trữ khá dồi dào và người dân có cuộc sống thoải mái, nhưng nhiều người rất cho phép chúng tồn tại ở một trong những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất trên trái đất. Khoảng 4 % kiến thức về đất đai, biển và động vật hoang dã của vùng Bắc Cực. Kiến thức này có đất dự trữ . Có khoảng 600 cộng đồng dự bị ở Canada. một số hai ngôn ngữ chính thức của Canada. Điều này có nghĩa là chính phủ liên bang phải cung cấp sống trong những ngôi làng nhỏ trên khắp phần phía bắc của Canada. Họ có tuyệt vời quốc gia đến và định cư tại Canada. Khoảng một nửa số người thuộc các Quốc gia Thứ nhất sống trên Phần lớn người Canada có nguồn gốc từ Anh hoặc Pháp. Tiếng Anh và tiếng Pháp là Tiếng Anh và tiếng Pháp: thuật ngữ này. Ngày nay, họ muốn được gọi là First Nations vì họ là những người đầu tiên khu vực Canada. Inuit có nghĩa là “người” trong ngôn ngữ Inuktitut . người Inuit • Inuit (thuật ngữ cũ, “Eskimo”) dùng để chỉ những thổ dân sống ở Bắc Cực từ cũ cho một số thổ dân. Hầu hết thổ dân không thích phương ngữ riêng, Michif. Khoảng 30% thổ dân là người Métis. Họ đến từ cả hai nền tảng nói tiếng Pháp và tiếng Anh và nói • Người da đỏ chỉ tất cả những thổ dân không phải là người Inuit hay Métis. “Ấn Độ” là 65% người thổ dân là First Nations. ở các thành phố. Đôi khi họ được gọi là "Người bản địa", nhưng họ thích Người bản địa hơn. Về Ngày nay, thuật ngữ Thổ dân đề cập đến ba nhóm riêng biệt: Métis sống chủ yếu ở các tỉnh Prairie (Alberta, Saskatchewan và Manitoba). và lạm dụng rượu. Một nửa còn lại của người First Nations sống ngoài khu bảo tồn, chủ yếu • Người Métis là một nhóm người khác biệt có nguồn gốc châu Âu và thổ dân. Các Machine Translated by Google
 16. để ký lời thề trung thành với Vương quốc Anh. Các học giả từ chối. Hơn hai phần ba của song ngữ. là hậu duệ của 8500 người Pháp định cư đến Canada vào những năm 1600 và 1700. Quebecers là người dân Quebec. Hầu hết là nói tiếng Pháp (Quebecois), và họ cộng đồng ở các tỉnh khác. New Brunswick là tỉnh duy nhất được chính thức 1763, lại xảy ra chiến tranh giữa Anh và Pháp. Người Anh hỏi người Acadian 16 1749, nhưng họ cho phép cư dân Pháp ở lại vùng này. Giữa năm 1755 và triệu người sống ở Ontario, New Brunswick và Manitoba. Ngoài ra còn có Pháp ngữ nhỏ một phần của văn hóa Canada. ngôn ngữ đầu tiên của họ. Trong khi phần lớn người nói tiếng Pháp sống ở tỉnh Quebec, 1 ở châu Âu cũng diễn ra giao tranh ở các thuộc địa. Người Anh nắm quyền kiểm soát Acadia vào năm họ. Phần lớn định cư ở New Brunswick. Ngày nay, nền văn hóa Acadian rất mạnh và là một nền văn hóa sống động. Nhiều người Acadian trở về nhà, mang theo những ảnh hưởng văn hóa của các khu vực họ tiếp nhận với như ngôn ngữ đầu tiên của họ. Ngoài ra còn có 7 triệu người Pháp ngữ nói tiếng Pháp như ngày, chiến tranh là phổ biến giữa người Pháp và người Anh, và khi có chiến đấu Người Pháp định cư ở khu vực Quebec, họ đã phát triển nền văn hóa độc đáo của riêng mình. Trong những Ngày nay, có 18 triệu người nói tiếng Anh ở Canada. Đây là những người nói tiếng Anh Người Anh đã đánh bại Pháp và chiếm toàn bộ đất đai ở Canada, việc trục xuất đã dừng lại. được gọi là “Đại biến động”. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với người Acadia. Sau đó các dịch vụ của chính phủ liên bang, không phải các dịch vụ của chính quyền cấp tỉnh hoặc địa phương. Scotia và New Brunswick). Bởi vì họ đã tách khỏi Pháp và các nước khác định cư trên bờ biển phía đông của Canada vào năm 1604. Khu định cư của họ được gọi là Acadia (nay là Nova dịch vụ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp tại các văn phòng chính phủ trên khắp Canada. Điều này chỉ áp dụng cho đến Louisiana (vẫn còn thuộc Pháp) hoặc các khu định cư lân cận ở Quebec. trục xuất này Chúng ta là ai? Các học giả là hậu duệ của một số thực dân Pháp đầu tiên bắt đầu các học giả (10.000 người) đã bị trục xuất. Một số quay trở lại Pháp, nhưng nhiều người đã đi Machine Translated by Google
 17. Canada thường được gọi là đất nước của người nhập cư vì hàng triệu người nhập cư đã Anh Canada: có khoảng 1 triệu người Québec nói tiếng Anh. Hầu hết người Canada được sinh ra ở Canada. Điều này đã đúng từ những năm 1800. Tuy nhiên, Sự đa dạng ở Canada: Québec. Một số người Anglo-Quebec có thể theo dõi lịch sử gia đình của họ từ những năm 1700. Ở đó 17 Người Québec gốc Anglo là những người Québec nói tiếng Anh cũng có lịch sử lâu đời ở của nước ta. Chúng ta là ai? hầu hết những người nhập cư đã đến từ các nước châu Á. quốc gia trong một Canada thống nhất.” Các thế hệ của những người định cư này đã chịu đựng gian khổ và làm việc chăm chỉ để xây dựng nền móng nước khác, không nói tiếng Anh. Theo thời gian, họ cũng trở thành những người nói tiếng Anh. Quốc hội Canada công nhận rằng khoảng 6 triệu người “Quebecois tạo thành một Trung Quốc, Thổ dân, Ucraina, Hà Lan, Nam Á và Scandinavi. Từ những năm 1970, người Canada tự hào. Các nhóm lớn nhất là Anh, Pháp, Scotland, Ailen, Đức, Ý, khu vực này vào năm 1763, họ có bản sắc, văn hóa và ngôn ngữ độc đáo của riêng mình. Năm 2006, các nhập cư từ Vương quốc Anh từ những năm 1600 đến những năm 1900. Người nhập cư cũng đến từ hàng ngàn người định cư từ Anh, Wales, Scotland và Ireland. Có những đợt sóng lớn Bởi vì họ được phép giữ lối sống của mình khi người Anh giành quyền kiểm soát Tại Canada, nhiều nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau cùng chung sống và làm việc trong hòa bình. Lối sống cơ bản ở các vùng nói tiếng Anh của Canada được mang đến bởi hàng trăm đến Canada để xây dựng cuộc sống mới và giúp xây dựng đất nước. Machine Translated by Google
 18. Người nhập cư được khuyến khích tuân theo và chia sẻ truyền thống văn hóa của họ trong khi học tập, biểu hiện tôn giáo và tự do lương tâm. 18 cung cấp trường học và chăm sóc sức khỏe, tái định cư người tị nạn và duy trì tự do tôn giáo, những người mới đến được kỳ vọng sẽ nắm lấy các nguyên tắc dân chủ bao gồm cả pháp quyền. biện minh cho việc mang những định kiến bạo lực, cực đoan hoặc hận thù đến Canada. Khi trở thành người Canada, Các chính phủ đã làm việc với các nhóm tín ngưỡng để thúc đẩy sự hòa hợp giữa các công dân, Chúng ta là ai? từng trải qua chiến tranh và xung đột hoặc nơi không phải mọi công dân đều bình đẳng. Những kinh nghiệm này không và những người “không tôn giáo” cũng ngày càng nhiều. Ở Canada, các nhóm tín ngưỡng rất quan trọng. công đoàn của họ.” lòng trung thành và truyền thống đặc biệt, họ trân trọng không kém lòng trung thành mới nảy sinh từ Phần lớn người dân Canada theo đạo Thiên Chúa. Số lượng người theo đạo Hồi, Do Thái, Ấn Độ giáo, đạo Sikh Canada hiểu rằng một số người Canada mới đến từ các quốc gia mà họ có Trở thành người Canada: các thành phố như Vancouver và Toronto. bản sắc dân tộc.” Mỗi người có thể “học hỏi từ người kia, và … trong khi họ trân trọng các nhóm nhập cư “nên duy trì tính cá nhân của họ và mỗi người đóng góp cho ngôn ngữ được nói nhiều nhất. Một lượng lớn người nhập cư Trung Quốc đã định cư ở Canada hôn nhân dân sự. được pháp luật bảo vệ và đối xử bình đẳng trước pháp luật. Họ cũng có quyền Nhiều ngôn ngữ được sử dụng trong các gia đình Canada. Sau tiếng Anh, tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ John Buchan là Toàn quyền Canada từ năm 1935-1940. Anh ấy nói rằng Sự đa dạng của Canada cũng bao gồm những người Canada đồng tính nam, đồng tính nữ và chuyển giới. Họ có đầy đủ chấp nhận và tôn trọng truyền thống của người khác. Machine Translated by Google
 19. 14. Hầu hết những người nhập cư vào Canada trước những năm 1970 đến từ đâu? Ở đâu 6. Nhóm nào chiếm hơn một nửa dân số sống ở miền Bắc? 5. Nhóm thổ dân nào đông nhất? 13. Tại sao Canada được gọi là “đất nước của những người nhập cư?” 12. Điều gì đã xảy ra cho người Québecois vào năm 2006? 4. Có ba nhóm thổ dân chính. Họ là ai? trường học? “Quebecois”? 3. Tại sao chính phủ xin lỗi những sinh viên thổ dân đã đến khu dân cư 11. Người Quebec là ai? Đâu là sự khác biệt giữa "Quebecer" và "Quebecer" 10. Học viện là ai? Điều gì đã xảy ra với họ giữa năm 1755 và 1763? Tại sao? 2. Thổ dân là ai? 19 1. Ba dân tộc lập quốc của Canada là ai? 9. Ai là “người nói tiếng Anh” và ai là “người nói tiếng Pháp”? 8. Hai ngôn ngữ chính thức của Canada là gì? Họ có địa vị ngang nhau ở chỗ nào? Chúng ta là ai? 7. Phần lớn người Métis sống ở Canada ở đâu? có hầu hết đến từ kể từ đó? câu hỏi: Machine Translated by Google
 20. Canada Lịch sử của 4 Những từ và người quan trọng: Phần 1 20 Jacques Cartier Jean Talon một cuộc sống theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào Kanata hoặc làng bán kiên cố. Người Huron Giám mục Laval họ là "người da đỏ" bởi vì những nhà thám hiểm này Lịch sử Canada thổ dân Cree và Dene sống ở Tây Bắc. Họ Samuel de Champlain Tất cả các thổ dân Canada thổ dân: nơi họ sống. Nhiều người sống ổn định Đếm Frontenac Những người đầu tiên đến sống ở Canada là điền vào roi Wendat và người Iroquois sống dưới sự vĩ đại người Viking Ấn Độ Hồ. Họ trồng trọt cũng như săn bắn. Các thổ dân. Các nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên được gọi là biến động lớn John Cabot là những thợ săn, nhưng các nhóm khác nhau đã tạo ra hàn lâm nghĩ rằng họ đã đến Đông Ấn. là thợ săn và hái lượm. (Lượm Lượm Machine Translated by Google
 21. Năm trăm năm trôi qua trước khi một người châu Âu đến Bắc Mỹ một lần nữa, và đó là Nhiều người chết vì bệnh tật từ châu Âu. Tuy nhiên, người châu Âu và thổ dân đã làm Lịch sử Canada Người châu Âu gọi cả nước là “Canada”. Khi người châu Âu đến, cuộc sống và văn hóa của thổ dân đã thay đổi mãi mãi. miền bắc Newfoundland. Bây giờ nó là một di sản thế giới. một vài năm. Phần còn lại từ khu định cư của họ đã được tìm thấy ở l'Anse aux Meadows ở người châu Âu: anh ấy nghĩ đó là tên của đất nước. Nó thực sự có nghĩa là "làng". Đến những năm 1550, phổ biến khi các nhóm chiến đấu với nhau để giành đất đai, tài nguyên hoặc vinh quang. biết chắc chắn tại sao người Viking rời Canada, nhưng họ chỉ ở lại Newfoundland trong Thành phố Québec và Montréal. Anh nghe thấy một nhóm thổ dân nói từ “Kanata” và thực hiện ba chuyến đi và khám phá đất nước dọc theo sông St. Lawrence cho đến tận Bờ biển phía Tây đánh bắt cá và phơi khô hoặc hun khói. Chiến tranh giữa các thổ dân là Newfoundland và Labrador. Sau đó, họ xây dựng một khu định cư ở Newfoundland. Không một ai đã định cư ở Greenland. Từ đó, họ có thể khám phá bờ biển của Người Inuit sống ở vùng Bắc Cực của Canada và sống nhờ động vật hoang dã ở Bắc Cực. người dân của sau đó, vào năm 1534, Jacques Cartier đến và tuyên bố vùng đất mà ông đã khám phá cho Pháp. Anh ta Ông là người đầu tiên vẽ bản đồ bờ biển phía đông Canada. Ba mươi lăm năm Vùng thảo nguyên, cũng là những người săn bắn và hái lượm. Họ đi theo đàn bò rừng hoặc đàn trâu. đến từ Iceland 1000 năm trước, 500 năm trước những người châu Âu khác. Những người Viking Những người châu Âu đầu tiên đến Canada không phải là người Pháp hay người Anh. Những người Viking là những người hái quả mọng, hạt và cây bản địa để ăn.) The Sioux, who live in the Năm 1497, John Cabot lên đường từ Anh và tuyên bố chủ quyền Newfoundland cho người Anh. 21 học cách làm việc và sống cùng nhau, hình thành các mối quan hệ kinh tế, tôn giáo và quân sự mạnh mẽ. vô tình. Các nhà thám hiểm châu Âu đã thực sự tìm kiếm Trung Quốc và Ấn Độ. Machine Translated by Google
 22. Tuy nhiên, theo thời gian, Champlain trở thành bạn của những "người da đỏ" sống trong vùng. Nova Scotia). Champlain ở lại Port Royal trong ba năm, nhưng việc giải quyết không thành công. để xây dựng các trang trại và doanh nghiệp, và họ đã làm việc với thổ dân trong việc buôn bán lông thú. Frontenac và Giám mục Laval là những quan chức ban đầu quan trọng. Họ khuyến khích những người định cư Samuel de Champlain và Pierre de Monts tại Port Royal, ở Acadia (nay là tỉnh Champlain và người của ông không biết tìm thức ăn ở đâu hoặc săn thú gì. Cái này 22 mùa đông đầu tiên rất khó khăn. Thời tiết rất lạnh, và có rất nhiều tuyết. đưa những người khai hoang và truyền giáo. Năm 1604, khu định cư đầu tiên của Pháp được thành lập bởi các công ty tư nhân. Ông thành lập một chính phủ mới ở New France. Jean Talon, Bá tước Sông Lawrence. Khu định cư thứ hai này hiện là Thành phố Quebec. Giống như ở Acadia, các công ty quyết định xây dựng các khu định cư lâu dài. Các công ty tư nhân được thành lập để vẫn còn rất nhỏ. Vua nước Pháp quyết định nắm quyền kiểm soát thuộc địa cách xa Lúc đầu, hầu hết đàn ông sống ở thuộc địa New France. Sau năm mươi năm, khu định cư đã được và quay trở lại châu Âu vào mùa thu. Khoảng năm 1600, vua nước Pháp và việc buôn bán lông thú Năm 1608, Champlain quyết định xây dựng khu định cư thứ hai của mình sâu hơn vào đất liền trên sông St. đã xảy ra với các học giả trong Chúng ta là ai.) Họ không muốn sống trong nước. Họ sẽ đi du lịch trên đại dương vào mùa xuân người dân Ấn Độ để giúp họ chống lại cuộc chiến của họ với nhau. đã liên minh với các thuộc địa Anh ở phía nam. Cả người Pháp và người Anh đều có Ban đầu, người châu Âu chủ yếu quan tâm đến việc buôn bán lông thú với thổ dân. bị bỏ rơi, mặc dù. Nó phát triển thành một khu định cư nông nghiệp thịnh vượng. Bạn đọc về cái gì xấu. Champlain đi tìm một địa điểm mới để xây dựng. (Khu định cư của người Acadian không Giải quyết sớm Algonquin, người Thượng và người Huron. Những bộ lạc này là kẻ thù của người Iroquois, những người Lịch sử Canada dễ bảo vệ khỏi người Anh có thuộc địa ở phía nam. Ngoài ra, thời tiết có thể Họ đã dạy Champlain và người của ông cách sống sót. Champlain liên minh thuộc địa của mình với Machine Translated by Google
 23. Lông hải ly đặc biệt được mong muốn ở châu Âu. Sử dụng các sông và hồ của Canada, họ ở Quebec là hậu duệ của những gia đình gốc này. Họ được gọi là “filles du roi” (con gái của nhà vua). Ngày nay, hầu hết các gia đình Pháp đã xây dựng một đế chế kinh doanh lông thú của Pháp ở Bắc Mỹ kéo dài từ Vịnh Hudson đến Lịch sử Canada 23 Vịnh Mexico. Vua Louis cũng gửi những cô gái trẻ từ Pháp để kết hôn với những chàng trai trẻ. Thăm dò và định cư sớm (Thuộc địa Pháp) thuộc địa Thánh Croix Québec Cổng hoàng gia Montréal Tiếng Anh Đồng cỏ L'anse aux (Người Viking) hàn lâm Machine Translated by Google
 24. câu hỏi: 1. Người châu Âu đầu tiên sinh sống ở vùng nào của Canada? 8. Những người định cư lần đầu tiên xây dựng các khu định cư trên sông St. Lawrence khi nào? 5. Thổ dân bị ảnh hưởng như thế nào trước sự xuất hiện của người châu Âu? 9. Những nhóm thổ dân nào từng là đồng minh của người Pháp? Ai là kẻ thù của họ? 10. Các nhà lãnh đạo Pháp như Jean Talon, Bishop Laval và Bá tước Frontenac đã xây dựng như thế nào 2. Những người châu Âu đầu tiên đến Canada là ai? Họ đã xây dựng của họ ở đâu Lịch sử Canada 6. Cái tên “Canada” bắt nguồn từ đâu? 24 định cư? một Đế chế Pháp ở Bắc Mỹ? 7. Samuel de Champlain là ai? Ông đã xây dựng khu định cư đầu tiên của mình ở đâu? 3. Khi nào và tại sao nhóm người châu Âu thứ hai đến Canada? 4. Ai là người đầu tiên vẽ bản đồ bờ biển phía đông của Canada? Machine Translated by Google
 25. 1600s, họ đã xây dựng các thuộc địa ở phía đông Ngài Guy Carlton John Graves Simcoe đường sắt ngầm Tiếng Anh về buôn bán lông thú. Sau tiếng Pháp Giống như người Pháp, người Anh cũng tuyên bố thổ dân, cũng được buôn bán trong này gọi vùng đất mới này là “New England”. Hiện nay, Hầu tước de Montcalm thương mại trong khu vực có sông hoặc hồ những người trung thành 25 mảnh đất khổng lồ. Các nhà thám hiểm người Pháp chuyển phát nhanh des bois một phần của thương mại lông thú phong phú ở phía bắc. sông và hồ để buôn bán và vận chuyển người Canada hội đồng đại diện Bắc Mỹ thuộc Anh Thượng Canada Đạo luật Quebec năm 1774 Công ty Hudson's Bay có quyền đối với Đấu tranh cho một lục địa: cuộc cạnh tranh giữa Pháp và Mary Ann Shadd Carey Joseph Brant đổ vào vịnh Hudson. đây là một phần lớn của Bắc Mỹ. Trong những năm đầu du hành Lịch sử Canada James Wolfe bờ biển của những gì bây giờ là Hoa Kỳ. Họ và coureurs des bois, làm việc với Đạo luật Hiến pháp năm 1791 cư dân người Anh quyết định rằng họ cũng muốn khu vực. Họ di chuyển bằng xuồng, sử dụng Hạ Canada lông thú. Trong 100 năm, có khốc liệt Năm 1670, vua Charles II của Anh đã cho Phần 2 Những từ và người quan trọng: Machine Translated by Google
 26. Đạo luật Quebec năm 1774 nói rằng người Công giáo Pháp có thể có tự do tôn giáo và de Montcalm, đã đánh trận cuối cùng trên Đồng bằng Áp-ra-ham tại Thành phố Quebec. Người Anh Lịch sử Canada (người đã bị đánh bại!) đã được phép có rất nhiều quyền và tự do. Ngoài ra, họ lục địa. Năm 1759, người Anh, do James Wolfe lãnh đạo, và người Pháp, do Hầu tước lãnh đạo quyền của người Pháp đối với Quốc hội Anh. Quốc hội Anh đã ra quyết định. tôn giáo. Để giữ hòa bình, thống đốc mới của Quebec, Sir Guy Carlton, đã bảo vệ các thuộc địa vẫn còn nhỏ. Pháp và Anh bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát có các quyền giống như người dân ở Vương quốc Anh. Họ không thích thực tế là người Pháp họ ở lại. Các thuộc địa của Anh ngày càng lớn hơn và trở nên giàu có hơn. người Pháp để giữ cách sống của họ. Họ không muốn thay đổi ngôn ngữ, luật pháp hoặc Hòa bình không kéo dài lâu. Thực dân ở New England đã tức giận vì họ đã không Những người trung thành với Đế chế Thống nhất: đến nước Pháp mới. Trong 100 năm đầu tiên, 15.000 người Pháp đến Canada, nhưng chỉ có 3400 Người Pháp đã sống ở Canada trong 100 năm. Cư dân hoặc Canadaiens muốn Anh và các thuộc địa của Anh, người Công giáo không có quyền như người Tin lành. Ngày càng có nhiều người nhập cư đến New England. Rất ít người di chuyển dừng chân tại đây. Thung lũng, một mảnh đất rộng lớn phía tây của các thuộc địa Anh. Người Anh không được phép bắc thêm 100 năm nữa. Có một số vấn đề. Người Anh theo đạo Tin lành, còn người Pháp theo đạo Công giáo. TRONG hòa bình ở châu Âu năm 1763, Canada trở thành một phần của Đế quốc Anh. mất Canada vào tay người Anh năm 1759, Hudson's Bay Company tiếp tục kiểm soát nhưng họ vẫn giữ luật dân sự của Pháp. Thuộc địa nói tiếng Pháp cũng có quyền kiểm soát Ohio 26 thắng. Họ đổi tên thuộc địa, Tỉnh Quebec. Sau khi Anh và Pháp thực hiện các quyền chính trị giống như những người theo đạo Tin lành ở Anh. Họ phải sử dụng luật hình sự của Anh, Machine Translated by Google
 27. không thích thực tế là tỉnh Quebec kiểm soát Thung lũng Ohio và họ không Canada. Với sự giúp đỡ của Ngài Guy Carlton, họ định cư ở Quebec và Nova Scotia. Nhiều những người da đen trung thành, những người được giải phóng và nô lệ cũng di chuyển về phía bắc. Lịch sử Canada Những người trung thành với Đế chế, những người muốn ở lại Đế quốc Anh, đã chuyển đến Cảnh sát trưởng Joseph Brant đã đưa hàng nghìn người da đỏ Mohawk trung thành đến Canada. Khoảng 3.000 thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong 7 năm tới, hơn 40.000 United một thuộc địa mới của những người Trung thành đã được bắt đầu ở New Brunswick. được phép định cư ở đó. Năm 1776, các thuộc địa ở New England tuyên bố độc lập và 27 cũng định cư trên vùng đất phía tây Montreal, nay là Ontario. Nova Scotia bị chia cắt và Tỉnh Québec, 1774 Québec Tiếng Anh Machine Translated by Google
 28. Đạo luật Hiến pháp năm 1791 chia Tỉnh Quebec thành hai phần. Các Chính phủ đại diện là chính phủ mà người dân bầu ra một người nào đó để đại diện cho họ trong quan trọng trong cuộc chiến chống chế độ nô lệ. Mary Ann (Shadd) Carey cũng rất quan trọng trong việc này thành phố York, nay là Toronto, và trở thành thủ phủ của Thượng Canada. Anh ấy đã muốn nói nhiều hơn về cách họ được quản lý. Họ muốn chính phủ đại diện. Tỉnh Quebec cũng muốn có một hội đồng dân cử. 28 quyền làm luật. Thống đốc, được bổ nhiệm bởi chính phủ Anh, đã làm điều đó. Các Là một phần của Đế quốc Anh, các thuộc địa bắt đầu tiến tới dân chủ. Họ John Graves Simcoe là Phó Thống đốc đầu tiên của Thượng Canada. Ông thành lập tham gia vào chính phủ của họ và họ cũng muốn có quyền này ở Canada. đại diện không có nhiều quyền lực. Họ có thể đưa ra lời khuyên, nhưng họ không có Mỹ. Nhìn chung, Thượng và Hạ Canada và các thuộc địa Đại Tây Dương được gọi là Bắc thuộc Anh thực dân không có tiếng nói trong chính phủ. Những người trung thành từ New England đã có thể những người định cư ở các thuộc địa này có thể bầu đại diện để đi đến các hội đồng, nhưng Đảo Hoàng tử Edward đã bầu một người vào năm 1773 và New Brunswick đã làm như vậy vào năm 1785. các quyết định. Ông đã gửi các thống đốc và các quan chức chính trị khác để cai trị nước Pháp mới. Các làm) lắp ráp. Cái tên “Canada” trở thành tên chính thức của hai tỉnh. Ca-na-đa (Québec). Đạo luật cũng trao cho người dân quyền bầu cử cơ quan lập pháp (luật Nước Pháp mới từng là thuộc địa của vương miện. Điều đó có nghĩa là Vua Pháp đã thực hiện tất cả các Scotia, một thuộc địa của Anh từ năm 1710, đã bầu ra hội đồng đại diện đầu tiên vào năm 1758. Mỗi thuộc địa ở Bắc Mỹ thuộc Anh có chính phủ và thống đốc riêng biệt. mới Sự khởi đầu của nền dân chủ và bãi bỏ chế độ nô lệ: Ca-na-đa (nay là Ontario). Phần lớn nói tiếng Pháp, Công giáo, trở thành Hạ Lịch sử Canada một cơ quan lập pháp. phần phía tây, được định cư bởi hầu hết những người theo đạo Tin lành, nói tiếng Anh, trở thành Thượng Machine Translated by Google
 29. câu hỏi: 9. Ai là những người trung thành? Họ đến Canada khi nào? 1. Thương mại đầu tiên lan rộng khắp Canada là gì? 8. Chuyện gì đã xảy ra vào năm 1776? 7. Đạo luật Quebec năm 1774 là gì? Tại sao nó lại quan trọng? mạng được gọi là Đường sắt ngầm. 6. Thống đốc nào đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người Canada? hàng ngàn nô lệ trốn thoát được tự do ở Canada. Họ theo đuổi chế độ nô lệ 29 vẫn hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nhiều người Mỹ, những người chống lại chế độ nô lệ, đã giúp đỡ 5. Ai là cư dân? Đồng bằng Áp-ra-ham? Tại sao trận chiến này lại quan trọng? 1833, chế độ nô lệ bị bãi bỏ hoàn toàn trên khắp Đế quốc Anh. Tuy nhiên, chế độ nô lệ Lịch sử Canada 12. Tỉnh đầu tiên chấm dứt chế độ nô lệ là tỉnh nào? của Thượng Canada trở thành tỉnh đầu tiên ở Đế quốc Anh bãi bỏ chế độ nô lệ. TRONG 4. Ai là vị tướng đã chỉ huy quân đội Pháp và Anh trong trận chiến trên 3. Công ty Hudson's Bay là gì? Nó đã kiểm soát miền bắc trong bao lâu? trận đánh. Cô đã xuất bản một tờ báo hàng tuần về tệ nạn của chế độ nô lệ. Năm 1793, tỉnh 11. Đạo luật Hiến pháp năm 1791 là gì? 2. Ai là những người đi du lịch và những người đưa tin? 10. Chính phủ đại diện là gì? Machine Translated by Google
 30. Những từ và người quan trọng: Bonaparte là người cai trị nước Pháp. Năm 1805, Chúa Durham 30 Họ xâm chiếm Canada vào năm 1812. Ở châu Âu xảy ra chiến tranh giữa Anh Lãnh thổ phía tây của dãy núi Appalachian.) nắm quyền kiểm soát Đại Tây Dương giữa Charles de Salaberry công dân rời tàu Mỹ để phục vụ trên Tây Canada người da đỏ trong cuộc chiến chống Mỹ. Ngài Isaac Brock Người Mỹ tức giận vì người Anh Người Mỹ quyết định xâm lược Canada. Họ nhà cải cách Louis-Hippolyte La Fontaine Lịch sử Canada Joseph Howe Đông Canada Người Anh bắt những người đàn ông mà họ tuyên bố là người Anh Chiến tranh năm 1812: và đưa đất nước ra khỏi nước Anh. Chúa Elgin và người Pháp nữa. Vào thời điểm đó, Napoléon tàu của Anh. Người Anh cũng ủng hộ Trưởng Tecumseh Laura Secord người Anh đã đánh bại hạm đội của Napoléon và (Những người định cư Mỹ đang di chuyển vào Ấn Độ Robert Baldwin chính phủ chịu trách nhiệm Bắc Âu và Bắc Mỹ. Các Để giải quyết vấn đề của họ với người Anh, John A. Macdonald nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để chinh phục Canada sẽ không cho phép họ buôn bán với Pháp. Ngoài ra, các Phần 3 Machine Translated by Google
 31. thành lập. Hàng loạt thành quách và pháo đài được xây dựng dọc theo biên giới để đảm bảo rằng Secord đã đi bộ 30 km vào năm 1813 để cảnh báo về một cuộc tấn công của Mỹ. Lịch sử Canada vùng đất của họ. Người da đỏ bị đẩy vào các khu bảo tồn nhỏ hoặc xa hơn về phía Bắc. Bờ biển Đại Tây Dương. Ngay cả những người Canada không chiến đấu cũng làm những gì có thể để giúp đỡ. Laura Không có vùng đất nào đổi chủ trong cuộc chiến 1812-14, nhưng biên giới Canada-Hoa Kỳ là được ký kết vào năm 1814. tiếp tục dọc theo biên giới. Có những trận hải chiến trên Ngũ Đại Hồ và phía trên những người định cư không nghĩ rằng họ cần sự giúp đỡ từ người da đỏ nữa, và những người định cư muốn Người Mỹ ở Queenston Heights, gần thác Niagara. Anh ta đã bị giết trong trận chiến. tấn công Washington vào năm 1814. Cuối cùng, một hiệp ước hòa bình giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh được xây dựng và các doanh nghiệp mới được mở ra. Thật không may cho thổ dân, mỗi năm. Hầu hết đến từ Anh, Ireland hoặc Scotland. Các thành phố và thị trấn đã được Năm 1812, Thiếu tướng Sir Isaac Brock chiếm Detroit và sau đó đánh bại của Thượng Canada. Để trả thù, một nhóm người Canada đã đốt cháy Nhà Trắng ở đốt cháy Tòa nhà Chính phủ và Tòa nhà Quốc hội ở York (Toronto), thủ đô chiến sĩ đánh thắng giặc Mỹ. Sau Chiến tranh năm 1812, Canada tiếp tục phát triển. Hàng ngàn người nhập cư đã đến Các cuộc nổi dậy năm 1837-38 và sự khởi đầu của Chính phủ chịu trách nhiệm: Các tình nguyện viên và thổ dân Canada (do Trưởng Tecumseh dẫn đầu) đã tham gia cùng với người Anh vận chuyển trên sông St. Lawrence đến các thành phố ở Thượng và Hạ Canada.) Người Mỹ Lính Mỹ ở phía nam Montreal vào tháng 10 năm 1813. (Người Mỹ đang cố gắng ngăn chặn Người Mỹ đã sai. Người Canada không muốn trở thành một phần của Hoa Kỳ. Canada một lần nữa. 31 Charles de Salaberry và đội quân dưới 500 người Canada gốc Pháp của ông đã đánh bại 4000 Canada sẽ vẫn độc lập với Hoa Kỳ. Người Mỹ không bao giờ xâm lược Machine Translated by Google
 32. Người Canada sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Ông cũng nói rằng nói tiếng Pháp, để thông qua luật. Các nhà cải cách ở Thượng và Hạ Canada nghĩ rằng tiến trình hướng tới một Lịch sử Canada Canada, và nó cách xa biên giới Hoa Kỳ. đã chọn. Anh ấy không thể chỉ định bạn bè của mình. Các đại diện được bầu cũng sẽ có thể sẽ cần sự hỗ trợ của đa số các đại diện được bầu để cai trị. được tham gia vào một thuộc địa với một chính phủ có trách nhiệm. Thống đốc và Nội các của ông chính phủ) sẽ phải chỉ định một Nội các mà các đại diện được bầu (Quốc hội) thủ đô của Canada thống nhất vì nó nằm trên biên giới giữa Thượng và Hạ Luân Đôn, Anh. Trong một chính phủ chịu trách nhiệm, thống đốc (vẫn do người Anh chọn để ngăn chặn nhiều cuộc nổi loạn xảy ra. Ông đề nghị Thượng và Hạ Canada phụ trách, chỉ lần này, chỉ có một thống đốc. Nữ hoàng Victoria đã chọn Ottawa là nhưng Quốc hội Anh đã nói “Không” với chính phủ có trách nhiệm. Thống đốc vẫn Lord Durham được gửi từ Anh để đưa ra đề xuất về những gì có thể được thực hiện các quyết định về chính phủ, luật pháp và thuế vẫn được đưa ra bởi Nghị viện trong bị quân Anh đánh bại. người để đại diện cho họ, để thảo luận về mối quan tâm của họ và đưa ra đề xuất, nhưng tất cả với tư cách là Tỉnh của Canada (Canada East và Canada West) theo Đạo luật Liên minh 1841, mọi người muốn giữ ngôn ngữ và văn hóa của họ. Thượng và Hạ Canada thống nhất chính phủ, nhưng họ không có chính phủ chịu trách nhiệm. Người dân Canada có thể bầu nổ ra gần Montreal và Toronto, nhưng quân nổi dậy không có đủ sự hỗ trợ và nên là một nước cộng hòa như Hoa Kỳ hoặc thậm chí gia nhập Hoa Kỳ. nổi dậy vũ trang Các tỉnh Thượng và Hạ Canada và các thuộc địa hàng hải có đại diện Anh ấy muốn mọi người nói tiếng Anh. Đây không phải là một ý tưởng phổ biến ở Quebec nơi 32 dân chủ quá chậm, và họ muốn thay đổi. Một số người cho rằng Canada Người Canada theo Công giáo nên được hòa nhập vào nền văn hóa Tin lành nói tiếng Anh. Machine Translated by Google
 33. câu hỏi: 6. Thượng và Hạ Canada được gọi là gì sau khi thống nhất vào năm 1840? chính phủ. Bây giờ họ đã có chính phủ chịu trách nhiệm, họ muốn nhiều hơn nữa. Họ muốn Howe từ Nova Scotia, tất cả đã làm việc với các thống đốc Anh để chịu trách nhiệm 5. Ai đã đề xuất rằng Thượng và Hạ Canada được kết hợp để tạo thành một thuộc địa? 4. Chính phủ có trách nhiệm là gì? La Fontaine, Robert Baldwin và Sir John A. McDonald từ Canada West, và Joseph của một Thủ tướng. Ông được nhớ đến vì đã giúp bảo vệ các quyền của Pháp. 3. Những người ủng hộ Cuộc nổi dậy năm 1837-1838 muốn gì? Fontaine trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của một chính phủ có trách nhiệm. Công việc của anh ấy cũng tương tự như vậy (nay là Toronto). Người Anh và người Canada đã làm gì để đổi lại? 2. Trong Chiến tranh năm 1812, người Mỹ đã đốt cháy Tòa nhà Quốc hội ở York chính phủ Canada Thống nhất (Canada East và Canada West). Ngài Louis-Hippolyte La 33 Lịch sử Canada Nova Scotia là thuộc địa đầu tiên thành công. Năm 1849, Lord Elgin đưa ra trách nhiệm 1. Cuộc chiến năm 1812 là gì? 8. Louis-Hippolyte La Fontaine là ai? Tại sao anh ấy được nhớ đến? Người dân ở Bắc Mỹ thuộc Anh không ngừng mong muốn một chính phủ có trách nhiệm. Năm 1847, Canada trở thành một quốc gia mới, tách khỏi Vương quốc Anh. 7. Ai đã giới thiệu chính phủ có trách nhiệm cho Tỉnh Canada vào năm 1849? Machine Translated by Google
 34. Những từ và người quan trọng: New Brunswick, Đảo Hoàng tử Edward John A. Macdonald Ngài Wilfred Laurier 34 họp cũng vậy. Họ đến với một kế hoạch Bắc Mỹ thuộc Anh được tạo thành từ Canada (Ngài Etienne-Paschal Tache, Ngài các chính phủ. Đến năm 1864, người Anh Etienne-Paschal Tache Đảo Hoàng tử Edward đã quyết định (BNA) Họ lên kế hoạch cho một cuộc gặp ở Charlottetown, Hàng hải. Tất cả họ đều đồng ý với nhau đại diện đến từ Bắc Mỹ thuộc Anh và Sir John A. Macdonald) nghĩ rằng nó George Brown Sự thống trị của Canada đầu thuế Louis Riel Đạo luật Bắc Mỹ thuộc Anh thuộc địa Nova Scotia, New Brunswick và Liên đoàn: tham gia cùng nhau, vì vậy họ quyết định đi đến Lịch sử Canada liên bang năm thuộc địa. Ca-na-đa, Nova Scotia, rằng họ muốn nói về một công đoàn. họ trình bày với các đại diện từ Bắc Mỹ thuộc Anh và Newfoundland đều có của riêng mình Đảo Hoàng tử Edward năm 1864. Các nhà lãnh đạo từ Cảnh sát Tây Bắc Mounted Georges-Etienne Cartier chính phủ bắt đầu làm việc với Georges-Etienne Cartier, George Brown Sam Steele sẽ tốt hơn nếu tất cả các thuộc địa của Anh để tạo ra một quốc gia mới. hàng hải Phần 4 Machine Translated by Google
 35. tham gia. Chính phủ Vương quốc Anh đã thông qua Đạo luật Bắc Mỹ thuộc Anh (BNA) quyết định thành lập một quốc gia duy nhất. Đảo Hoàng tử Edward và Newfoundland quyết định không Thủ tướng Canada gốc Pháp, có trên tờ 5 đô la. Canada thống nhất. Cuối cùng, vào năm 1866, các thuộc địa Canada, New Brunswick và Nova Scotia Hình ảnh của MacDonald từng có trên tờ 10 đô la. Hiện tại, Ngài Wilfred Laurier, người đầu tiên đã không hạnh phúc. Họ sợ rằng đất nước mới sẽ bị thống trị bởi nước lớn hơn, đưa ra một kế hoạch cho hiến pháp, nhưng một số đại diện từ Maritimes Thủ tướng Canada là Sir John A. Macdonald. Canada 6 năm sau, năm 1873. Newfoundland không gia nhập Canada cho đến năm 1949. Lần đầu tiên Có rất nhiều cuộc nói chuyện và tranh luận tại Hội nghị Quebec. Các đại biểu đã làm cuộc họp cũng vậy. có “quyền thống trị từ biển này sang biển khác”. Đảo Hoàng tử Edward quyết định trở thành một phần của Cha của Liên minh từ New Brunswick, chọn tên từ một câu Kinh thánh về họp tại Thành phố Quebec để tìm hiểu chi tiết. Lần này, Newfoundland quyết định đi đến 35 Lịch sử Canada vào năm 1867, và vào ngày 1 tháng 7 năm 1867, Nước tự trị Canada ra đời. Ngài William Tilley, một đất của Rupert Nova Scotia Mới Ontario Newfoundland nước Mỹ Brunswick Đảo Hoàng tử Edward Québec Sự thống trị của Canada, 1867 (đến Công ty Hudson's Bay) Machine Translated by Google
 36. mọi người được hỏi liệu họ có muốn gia nhập Canada hay không. Nếu họ sẽ là một phần của điều này Bộ trưởng, Sir John A. Macdonald, đã đồng ý với yêu cầu của Metis, và tỉnh 36 Năm 1885, Louis Riel lãnh đạo một cuộc nổi loạn khác, lần này là ở Saskatchewan. Ông đã bị đánh bại và Công ty đã bán quyền đối với mảnh đất này cho Canada. Có hơn 12.000 Métis sống có một lực lượng cảnh sát để giữ hòa bình ở các vùng lãnh thổ mới và đàm phán với người da đỏ. quyền như phần còn lại của Canada. Họ không muốn gia nhập Canada như một lãnh thổ. Louis Riel từng là thuộc địa của Anh trong nhiều năm. Hầu hết mọi người sống trên đảo Vancouver, trong Canada. Vương quốc Anh biến Quần đảo Bắc Cực thành một phần của Lãnh thổ Tây Bắc vào năm 1880. sau khi vàng được phát hiện. một anh hùng, đặc biệt là đối với người Métis và First Nations. Lịch sử Canada (nay là Winnipeg). Ottawa đã cử binh lính đến, và Riel trốn sang Hoa Kỳ. thủ tướng Thêm phương Tây: của Lãnh thổ Tây Bắc rộng lớn, mới. Những pháo đài này sau này trở thành các thị trấn và thành phố như Pháo đài Manitoba (chỉ là một góc nhỏ của Manitoba ngày nay) và Lãnh thổ Tây Bắc đã nhập kiểm soát vùng tây bắc của Canada trong gần 200 năm. Năm 1868, Vịnh Hudson thép. Khi những người định cư mới bắt đầu di chuyển về phía tây, người Métis và người da đỏ lại cảm thấy bị đe dọa. gần sông Hồng trên vùng đất sẽ trở thành Manitoba. Không phải họ cũng không phải thổ dân Lãnh thổ Yukon trở thành một lãnh thổ riêng biệt vào năm 1898 khi nhiều người chuyển đến đó bị hành quyết, nhưng anh ta vẫn được coi là người bảo vệ quyền lợi của Métis. Ngày nay, Louis Riel được coi là British Columbia, một thuộc địa nhỏ của Anh ở bờ biển phía tây, gia nhập Canada vào năm 1871. Nó có quốc gia mới, người Métis muốn có một tỉnh với ngôn ngữ và tôn giáo riêng của họ Sau cuộc nổi dậy của Métis, Thủ tướng Macdonald quyết định rằng tốt nhất là nên thủ đô Victoria. Rất ít người Anh sống trên đất liền. Vì điều này, mọi người lãnh đạo một cuộc nổi dậy để có được những quyền này. Anh ta và Gabriel Dumont nắm quyền kiểm soát Pháo đài Garry Ông đã thành lập Cảnh sát núi Tây Bắc (NWMP). Họ xây dựng pháo đài ở những phần khác nhau MacLeod, (Pháo đài) Calgary và (Pháo đài) Edmonton. Một anh hùng quan trọng của NWMP là Sam Năm 1870, Canada bắt đầu mở rộng thêm về phía tây. Công ty Hudson's Bay đã Machine Translated by Google
 37. Trong những năm 1890 và đầu những năm 1900, hơn hai triệu người Anh và Mỹ British Columbia. Nó cũng là nguồn tự hào to lớn của Canada và là một biểu tượng mạnh mẽ hoàn thành. Cuối cùng, vào năm 1949, Newfoundland và Labrador gia nhập Liên bang, và quốc gia này được 1885. Việc hoàn thành tuyến đường sắt là thực hiện một lời hứa với người dân Canada đã xin lỗi con cháu của các công nhân Trung Quốc vào năm 2006. 37 Canada để làm việc, và họ không được phép trở thành công dân. Chính phủ của British Columbia quyết định gia nhập Canada.) Tuyến đường sắt cuối cùng đã hoàn thành vào tháng 11, Saskatchewan và Alberta. Canada. Canada đã làm tốt hơn và hứa sẽ xây dựng một tuyến đường sắt. (Đây là một trong những lý do công nhân. Những công nhân này đã không được đối xử công bằng. Họ đã phải trả Thuế đầu người để được vào đủ người ở phương Tây để làm cho Manitoba lớn hơn và tạo ra hai tỉnh mới, và người Thụy Điển) để chuyển đến miền tây Canada và bắt đầu các trang trại. Đến năm 1905, đã có Chính phủ Canada nếu Canada xây dựng một con đường nối British Columbia với phía đông tự hào. Phần lớn công việc nặng nhọc và nguy hiểm trên tuyến đường sắt đều do người Trung Quốc đảm nhận thành tựu cho Canada, có một phần của câu chuyện không làm cho người Canada lý do. Họ phải quyết định nên gia nhập Canada hay Hoa Kỳ. Họ hỏi các người nhập cư từ các vùng khác của châu Âu (đặc biệt là người Ba Lan, người Ukraine, người Đức, người Na Uy Thủ tướng Canada gốc Pháp) muốn Prairies trở thành nơi định cư. Ông khuyến khích British Columbia biết rằng họ không thể độc lập lâu dài, chủ yếu là vì kinh tế Trong khi việc xây dựng tuyến đường sắt từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương là một công trình vĩ đại Canada. từ miền tây Hoa Kỳ muốn di chuyển về phía bắc và đòi đất. người dân của những người nhập cư muốn sống ở các thành phố ở các vùng phía đông. Ngài Wilfrid Laurier (người đầu tiên Lịch sử Canada thống nhất của Canada. Tuyến đường sắt mới cũng đưa hàng ngàn người định cư mới đến miền tây di cư đến Canada, nhưng vùng Prairie rộng lớn không thu hút nhiều người định cư. Hầu hết Machine Translated by Google
 38. QUẬN UNGAVA QUẬN QUẬN QUẬN FRANKLIN KEEWATIN MACKENZIE PEI câu hỏi: 1905 2. Hợp bang Canada diễn ra vào năm nào? 4. Cụm từ “thống trị từ biển này sang biển khác” có nghĩa gì? Lịch sử Canada 38 1. “Liên minh” nghĩa là gì? 3. Văn bản nào làm cho Liên đoàn hợp pháp? 5. Những tỉnh nào đầu tiên hợp nhất với nhau để tạo ra Canada? Machine Translated by Google
 39. 8. Louis Riel là ai? 13. Ngài Wilfred Laurier là ai? 7. Công ty Hudson's Bay đã kiểm soát Lãnh thổ Tây Bắc trong bao lâu? 12. Ai đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đường sắt và họ bị ngược đãi như thế nào? 10. Ai là thành viên quan trọng của NWMP? 6. Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ khác gia nhập Canada khi nào? 39 11. Tại sao việc xây dựng Đường sắt Thái Bình Dương Canada (CPR) lại quan trọng? 9. Cảnh sát Tây Bắc Mounted (NWMP) là gì và bây giờ họ được gọi là gì? Lịch sử Canada Machine Translated by Google
 40. Những từ và người quan trọng: người nhập cư hoặc người gốc Anh. Giữa Emily Stowe Cuộc giao tranh diễn ra đẫm máu và khủng khiếp. Mương Năm 1914, có khoảng 8 triệu người Canada cũng có chiến tranh. Ottawa thành lập đã chiến đấu với Vương quốc Anh ở miền Nam Vimy giòn và Nga liên minh với các nước khác để Đại khủng hoảng người khác. Bởi vì Canada là một phần của Thế Chiến thứ nhất và họ tự hào về chiến thắng của mình. TRONG Quân đoàn Canada). Hơn 600.000 Phong trào quyền bầu cử của phụ nữ Chiến tranh Thế giới II 40 Agnes McPhail tấn công Bỉ và Pháp. Anh, Pháp Thế Chiến thứ nhất: để chiến đấu. tuổi ba mươi bẩn sống ở Canada. Hầu hết là người Anh chống lại Đức, Áo-Hung và chiến tranh và vũ khí mới như khí độc, Quân đoàn Canada Đế quốc Anh, khi Anh tuyên chiến, 1899 và 1902, hơn 7.000 người Canada Lịch sử Canada Ngài Arthur Currie Chiến tranh Châu Phi (Boer). Người Canada đã chiến đấu tốt, Lực lượng Viễn chinh Canada (sau này được gọi là đàn ông, chủ yếu là tình nguyện viên, đã đi đến Châu Âu 1914, chiến tranh nổ ra ở châu Âu. nước Đức Phần 5 Machine Translated by Google
 41. có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang năm 1917, bắt đầu từ các y tá trên chiến trường. Qua kết thúc với Hiệp định đình chiến vào ngày 11 tháng 11 năm 1918 (vào giờ thứ 11 của ngày thứ 11 của hiệp hội quan trọng của các thuộc địa cũ của Anh. họ đã cùng nhau tham gia vào Khối thịnh vượng chung của các quốc gia. Khối thịnh vượng chung vẫn là một Quân đoàn, Tướng Sir Arthur Currie, đã được gọi là người lính vĩ đại nhất của Canada. Chiến tranh Nó. Phong trào quyền bầu cử của phụ nữ ở Canada được thành lập bởi Tiến sĩ Emily Stowe. Phụ nữ 41 tài sản. Phụ nữ cảm thấy họ cũng nên có quyền bầu cử, và họ đã làm việc chăm chỉ để có được Amiens, Arras, Canal du Nord, Cambrai và Mons. Chỉ huy người Canada và New Zealand, trở thành tự trị. Khi các thuộc địa cũ trở nên độc lập, chiến thắng theo sau. Trong 100 ngày cuối cùng của cuộc chiến, người Canada đã chiến đấu trong các trận chiến nhiều năm sau đó, những người duy nhất có thể bầu cử là đàn ông da trắng sở hữu Sau chiến tranh, Đế quốc Anh bắt đầu thay đổi. Nhiều thuộc địa của Anh, như Úc Giữa các cuộc chiến: Trở về nhà ở Canada, mọi thứ đang thay đổi. Tại thời điểm Liên minh, và cho nhưng người Canada được gọi là "quân xung kích" của Quân đội Anh. Từ từ nữa lễ vinh danh tất cả những người lính đã ngã xuống của chúng ta.) chiến thắng đầu tiên của Anh trong cuộc chiến! Trong trận chiến, 10.000 người Canada đã thiệt mạng hoặc bị thương, bỏ phiếu vào năm 1940. Năm 1921, Agnes Macphail trở thành nữ Nghị sĩ đầu tiên. trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh năm 1916, và Quebec là tỉnh cuối cùng trao cho phụ nữ quyền thông minh và dũng cảm. Quân đoàn Canada đã chiếm được Vimy Ridge vào ngày 9 tháng 4 năm 1917. Đây là một quốc gia. (Vào Ngày tưởng niệm, nhiều người Canada mặc hoa anh túc đỏ và đi dự lễ đặc biệt đã bị thương, nhưng chiến tranh đã làm cho Canada mạnh mẽ hơn, tự hào hơn và được tôn trọng hơn như súng máy và xe tăng đã được sử dụng. Người Canada là những người lính tốt. Họ rất cứng rắn, các tỉnh thì khác. Manitoba là tỉnh bang đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ Lịch sử Canada tháng thứ 11 - Ngày tưởng niệm). 60.000 người Canada đã thiệt mạng và 170.000 Năm 1918, hầu hết phụ nữ Canada đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, cùng với nam giới. bên trong Machine Translated by Google
 42. quốc gia độc lập. Hơn 1 triệu người (cả nam và nữ) đến từ Canada Bởi vì thời gian rất khó khăn, người dân Canada đã yêu cầu chính phủ giúp đỡ Các tàu buôn được bảo vệ bởi Hải quân đi lại giữa Canada và Anh (Trận chiến Châu Âu. Nhiều phi công từ các nước đồng minh khác đã được đào tạo tại Canada. hoàng gia Canada khô đất đi. của châu Âu. Lần này, Canada đã đưa ra quyết định tham chiến hoàn toàn 42 Năm 1939, Adolph Hitler và Đức quốc xã xâm lược Ba Lan và sau đó chinh phục các vùng khác "Dirty Thirty" vì những cơn bão bụi lớn xảy ra khi gió thổi trong Trận chiến nước Anh, bảo vệ nước Anh khỏi máy bay ném bom của Đức Quốc xã và trong các nhiệm vụ trên khắp Chiến tranh Thế giới II: giá cả. Nhiều trang trại trên Prairies vừa bị bỏ hoang. Một tên khác cho thời gian này là năm 1942, và trong cuộc giải phóng Ý năm 1943-1944. Không quân Hoàng gia Canada đã chiến đấu chủ yếu xảy ra trong khi bảo vệ Hồng Kông vào năm 1941, trên bãi biển Dieppe, Pháp doanh nghiệp thất bại. Các trang trại ở miền Tây Canada trải qua một đợt hạn hán khủng khiếp và ngũ cốc thấp đang chạy trốn Đức quốc xã. Hôm nay. Nhập cư giảm, và những người tị nạn bị từ chối, bao gồm cả những người tị nạn Do Thái sụp đổ vào năm 1929, bắt đầu cuộc Đại khủng hoảng. Mọi người mất việc làm và Cũng giống như trong Thế chiến thứ nhất, người Canada đã chiến đấu dũng cảm và chịu tổn thất nặng nề. Những tổn thất này Châu Âu và ở Thái Bình Dương. Hơn 44.000 người đã thiệt mạng. mở cửa, nông nghiệp phát triển và nhập cư cao. Sau đó, thị trường chứng khoán của Canada được thành lập vào năm 1934 để giúp ổn định hệ thống tài chính và nó vẫn hoạt động được giới thiệu vào những năm ba mươi. An ninh tuổi già đã được giới thiệu vào năm 1927. Ngân hàng “ Roaring Twenties” là thời kỳ cực kỳ thịnh vượng ở Canada. doanh nghiệp mới triệu người vào thời điểm đó, vì vậy một tỷ lệ lớn người Canada đã rời Canada để chiến đấu trong Lịch sử Canada các chương trình xã hội. Lương tối thiểu, tuần làm việc tiêu chuẩn và bảo hiểm thất nghiệp và Newfoundland phục vụ trong Thế chiến II. Dân số Canada chỉ khoảng 11,5 Machine Translated by Google
 43. câu hỏi: 2. Trận chiến Vimy Ridge là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với Canada? Vì chiến tranh, người Canada gốc Nhật không được tin tưởng. Họ bị ép vào ngọn hải đăng trên đảo Vancouver, và phóng những quả bóng lửa trên BC và Prairies. 1. Có bao nhiêu binh sĩ Canada đã chiến đấu trong Thế chiến I? Có bao nhiêu người đã bị giết? Chiến tranh Thái Bình Dương đến với Canada khi Nhật Bản xâm lược quần đảo Aleutian, tấn công một Thái Bình Dương đã kết thúc khi Nhật Bản đầu hàng vào tháng 8 năm 1945. một dân số nhỏ, đóng góp của Canada cho Thế chiến II là rất lớn. 43 Lịch sử Canada đồng minh. Họ cũng gửi thực phẩm và quần áo để giúp đỡ người dân Anh. Đối với một quốc gia có như vậy Chiến tranh ở châu Âu kết thúc với sự đầu hàng của Đức vào tháng 5 năm 1945. Chiến tranh ở châu Âu nạn nhân của chính sách này của chính phủ. nhà, người Canada đã chế tạo nhiều máy bay, tàu và các nhu yếu phẩm chiến tranh khác cho Anh và cô ấy 6. Tỉnh nào đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ? cuối cùng là gì? 5. Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ là gì? Pháp, vào ngày 6 tháng 7 năm 1944. Sau đó, người Canada đã giải phóng Hà Lan vào năm 1944 và 1945. Tại và các doanh nghiệp.) Chính phủ Canada đã xin lỗi vào năm 1988 và bồi thường thiệt hại cho và họ không được bồi thường. (Họ không nhận được tiền từ việc bán nhà của họ Đại Tây Dương). Quân đội Canada cũng là một phần của cuộc xâm lược Normandy, ở phía bắc 4. Ai được coi là người lính vĩ đại nhất của Canada? các trại tái định cư cách xa nhà của họ trên bờ biển Thái Bình Dương. Tài sản của họ đã được bán, 3. Ngày tưởng niệm là gì? Machine Translated by Google
 44. 7. Nền kinh tế và công nghiệp của Canada bùng nổ vào thời gian nào? Vừa này là cái gì vậy 10. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu ở châu Âu khi nào? 11. Có bao nhiêu người Canada đã phục vụ trong Thế chiến II? Lịch sử Canada 9. “Những năm ba mươi bẩn thỉu” là gì? 14. Tại sao chính phủ Canada xin lỗi người Canada gốc Nhật vào năm 1988? 8. Điều gì đã xảy ra sau vụ sụp đổ thị trường chứng khoán nổi tiếng năm 1929? 13. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc khi nào? thập kỷ được gọi là? 44 12. Người Canada đã làm gì ở quê nhà để giúp đỡ nỗ lực chiến tranh? Machine Translated by Google
 45. Từ quan trọng: rào cản thương nhân Trầm cảm. Trên toàn thế giới, các doanh nghiệp thực hiện các hiệp định thương mại như Hiệp định chung đã được thay thế bởi Thương mại Thế giới insulin Đại khủng hoảng lưỡng văn hóa Tiêu chuẩn của cuộc sống Trong những năm 1930, cuộc sống ở Canada rất khó khăn chạy đua vũ trang hạt nhân Họ đã không thể hỗ trợ bản thân rào cản đã giúp nhiều quốc gia trở thành Cách mạng thầm lặng phi hành gia chủ nghĩa cộng sản trưng cầu dân ý thế giới. Đây là thời điểm của Đại để tạo điều kiện tốt hơn cho công dân của họ thương mại tự do hơn với nhau. Họ 45 Tuy nhiên, điều này làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Sau đó được phát hiện ở Alberta vào năm 1947. Khám phá thất bại và nhiều người mất việc làm. Chiến tranh lạnh đa văn hóa Hiệp định về Thuế quan và Thương mại (GATT) hoặc gia đình của họ. Nhiều chính phủ đã cố gắng thuế quan gìn giữ hòa bình Canadaarm Tổ chức (WTO). Nới lỏng thương mại Thương mại và Tăng trưởng Kinh tế: song ngữ tài nguyên thiên nhiên bằng cách hạn chế thương mại với các nước khác. giàu có hơn, kể cả Canada. Ngoài ra, dầu đã Lịch sử Canada và ở nhiều quốc gia khác trên thế giới Các chương trình trợ giúp xã hội Đạo luật ngôn ngữ chính thức Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), các nước bắt đầu yêu nước nhà độc tài CANADA TỪ NĂM 1945 phần tôi Machine Translated by Google
 46. tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), nhưng Canada nghiễm nhiên có chiến tranh với Khi Canada trở nên giàu có hơn, chính phủ của chúng tôi đã có thể hỗ trợ nhiều hoạt động xã hội quan trọng Lịch sử Canada các nước đã lo lắng về sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản. Họ cũng lo lắng với các nước khác. Canada giành được độc lập hoàn toàn từ Vương quốc Anh, dần dần và dần dần. Canada Canada và thế giới: đối tác thương mại, nhưng Canada luôn nỗ lực để phát triển các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn Joseph Stalin, Liên Xô tiến vào Đông Âu. phương Tây dân chủ các nước khác trên thế giới. Ngày nay, Hoa Kỳ vẫn là quan trọng nhất của chúng tôi được cung cấp bởi các tỉnh và vùng lãnh thổ. bị đánh bại, nhưng có một mối đe dọa mới. Mối đe dọa này là chủ nghĩa cộng sản. Dưới chế độ độc tài, Sau Thế chiến II, bản đồ thế giới đã thay đổi. Đức, Nhật Bản và Ý đã Giữa năm 1945 và 1970, Canada giao dịch ngày càng nhiều với Hoa Kỳ và với được thực hiện đầy đủ vào năm 1965. (Quebec có kế hoạch lương hưu riêng.) Giáo dục công lập miễn phí là Các kế hoạch Bảo đảm Tuổi tác được giới thiệu vào năm 1927 và Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP) được cuộc sống. Đức một tuần sau Anh và Pháp đã làm. và không tự động có chiến tranh cùng với Vương quốc Anh. Trên thực tế, Canada đã tuyên chiến với tài nguyên thiên nhiên đã giúp Canada trở thành một quốc gia giàu có với tiêu chuẩn cao về Bảo hiểm (EI), được giới thiệu bởi chính phủ liên bang vào năm 1940. Lương hưu và già chăm sóc ở mọi tỉnh và lãnh thổ. Bảo hiểm thất nghiệp, nay gọi là Việc làm dầu mỏ khiến Canada trở thành một nhà sản xuất năng lượng quan trọng. Dầu mỏ, khí thiên nhiên, nông nghiệp và các ngành khác đối ngoại của mình. Đến năm 1939, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, Canada đã có toàn quyền kiểm soát 46 các chương trình trợ giúp. Đạo luật Y tế Canada mang lại cho tất cả người dân Canada sức khỏe chất lượng tốt Đức khi Anh tuyên chiến. Điều này là do Canada không có toàn quyền kiểm soát Machine Translated by Google
 47. Canada và Québec: Liên Xô. Canada cũng tham gia với Hoa Kỳ để tạo ra khu vực Bắc Mỹ muốn tạo ra một quốc gia độc lập, nói tiếng Pháp, nơi người Quebec có thể được gọi là Cuộc cách mạng thầm lặng. Một số người Québec muốn tách khỏi Canada. Họ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một liên minh quân sự để bảo vệ chống lại Các cuộc xung đột vũ trang do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ở các quốc gia như Nam Tư cũ và Afghanistan. 47 tham gia nhiều sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên thế giới. Canada cũng đã tham gia cùng với Mỹ và các nước dân chủ phương Tây khác ở châu Âu thành lập tỉnh thịnh vượng. Quebec bắt đầu thách thức phần còn lại của Canada. phong trào này là Trung đông. Ông đã giành giải Nobel Hòa bình cho công việc của mình. Kể từ đó, Canada đã thực hiện cái này). Họ cũng tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Liên Xô. Canada với phần còn lại của Canada. Vào những năm 1960, Quebec đã hiện đại hóa và trở thành một thành phố tự tin và các giá trị truyền thống và văn hóa độc đáo của họ. Họ không khuyến khích giáo dục hoặc tương tác Chiến tranh (Canada tham gia cuộc chiến này) và Chiến tranh Việt Nam (Canada không tham chiến trong đã đưa ra ý tưởng về Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong một cuộc khủng hoảng ở Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Năm 1956, Lester Pearson, thủ tướng tương lai của Canada, sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Họ đã chiến đấu trong các cuộc chiến nhỏ hơn như Triều Tiên Nhà thờ Công giáo. Thủ tướng Quebec và Giáo hội muốn người dân giữ Quebec từng là một tỉnh được kiểm soát bởi một Thủ tướng quyền lực và người La Mã các nền dân chủ, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã cố gắng kiềm chế Liên Xô và ngăn chặn bắt đầu vào năm 1945. Canada tham gia vào chiến dịch của Liên Hợp Quốc để bảo vệ Hàn Quốc trong Từ trên không. Canada là một thành viên của Liên Hợp Quốc (UN) và kể từ khi Liên Hợp Quốc về một cuộc chiến tranh thế giới khác. Giai đoạn từ 1945-1989 được gọi là Chiến tranh Lạnh. miền Tây đã trải qua một thời kỳ thay đổi và tiến bộ lớn trong những năm 1960. Trước những năm 1960, Lịch sử Canada Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ (NORAD) để bảo vệ Bắc Mỹ khỏi cuộc tấn công của Liên Xô Sau Thế chiến II, văn hóa và xã hội Pháp-Canada phát triển mạnh mẽ ở Quebec. Québec Machine Translated by Google
 48. dịch vụ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh tại tất cả các văn phòng chính phủ liên bang trên khắp Canada. TRONG “các quốc gia.” Cho đến nay, điều này đã không xảy ra.) 48 trao cho Canada toàn quyền kiểm soát các vấn đề của chính mình. Một số điều vẫn phải được phê duyệt bởi (bỏ phiếu) của người dân Quebec vào năm 1980 để quyết định liệu Quebec có tiếp tục là một phần thảo luận cho tất cả người dân Canada. các nước nói. Quebec và New Brunswick là thành viên của La Francophonie. TRONG 1982, chính phủ quyết định đã đến lúc đưa Hiến pháp về nhà và trở thành Canada. Năm 1963, chính phủ liên bang thành lập Ủy ban Hoàng gia về Song ngữ một cuộc trưng cầu dân ý khác vào năm 1995, và một lần nữa, người dân nói “Không” với độc lập. TÔI). Nhiều thay đổi đã được thực hiện trong những năm qua khi đất nước trở nên độc lập hơn, Lịch sử Canada Canada thống nhất”. (Thổ dân Canada cũng cảm thấy rằng họ nên được công nhận là hãy là “Những người chủ trong chính ngôi nhà của chúng ta!” Họ không cảm thấy rằng người Canada nói tiếng Anh đã được yêu nước. (“Yêu nước” có nghĩa là Hiến pháp của chúng tôi ở Canada và chúng tôi có đầy đủ Phong trào đòi chủ quyền của Québec phát triển trong những năm 1970. Đã có một cuộc trưng cầu dân ý chính phủ muốn làm cho người Québec Pháp (the Quebecois) cảm thấy như ở nhà hơn trong Đạo luật Bắc Mỹ (BNA), một đạo luật của Quốc hội Anh. Đạo luật ban đầu không của Canada hoặc trở thành một quốc gia có chủ quyền. Người dân Quebec nói “Không.” Có và Chủ nghĩa lưỡng văn hóa. Điều này dẫn đến Đạo luật Ngôn ngữ Chính thức năm 1969 đảm bảo Quốc hội Anh. Một ví dụ là quyền tuyên chiến độc lập (Chiến tranh thế giới nhưng Canada vẫn không có quyền thay đổi Hiến pháp của chính mình. Cuối cùng, trong 1970, Canada giúp thành lập La Francophonie, một hiệp hội quốc tế về tiếng Pháp Số phiếu bầu của cả hai rất sít sao nên vị trí của Quebec ở Canada vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi của hoàn toàn độc lập với tư cách là một quốc gia. Đạo luật Hiến pháp năm 1982 cũng chứng kiến việc bổ sung 2006, Chính phủ Canada tuyên bố rằng “Người Québec tạo thành một quốc gia trong một Một sự kiện quan trọng khác đã xảy ra vào những năm 1980. Năm 1982, Hiến pháp Canada kiểm soát Hiến pháp của chính chúng ta.) Kể từ năm 1867, Canada đã được cai trị bởi người Anh tôn trọng nền văn hóa của họ hoặc vị trí quan trọng của họ trong việc thành lập Canada. Liên bang Machine Translated by Google
 49. bầu cử cấp tỉnh. Ngày nay, mọi công dân Canada trên 18 tuổi được khuyến khích Một xã hội đang thay đổi: rõ ràng ở các thành phố của chúng tôi. quốc gia khác ngoài Vương quốc Anh và Pháp. Ngày nay, sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa này là Quebec và Quebec vẫn từ chối đăng nhập. Người Canada gốc Á và thổ dân, không được phép bỏ phiếu ở liên bang và 49 Những định kiến cũ đã bị phá vỡ. Trong quá khứ, một số nhóm, bao gồm cả phụ nữ và Hiến pháp sẽ ràng buộc Quebec gần hơn với Canada. Không đạt được thỏa thuận với đóng góp của mọi công dân. Ít nhất một phần ba người Canada có thể truy nguyên nguồn gốc của họ hướng tới độc lập khỏi Canada, nó không muốn đăng nhập vào một Canada mới Những năm 1960 và 70. Điều này cũng dẫn đến những thay đổi trong xã hội vì vai trò của phụ nữ đã thay đổi. Chủ nghĩa đa văn hóa có nghĩa là chúng tôi chào đón những người nhập cư từ nhiều nền văn hóa và coi trọng giá trị văn hóa và những người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới, và Canada đã chấp nhận chủ nghĩa đa văn hóa. chính phủ. Bởi vì chính phủ Quebec quan tâm đến việc di chuyển Quebec (đại học, cao đẳng hoặc nghề). Ngoài ra, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động trong cơ hội giáo dục. Ngày nay, hầu hết người Canada có trình độ sau trung học Hiến chương về Quyền và Tự do. Vào thời điểm đó, Quebec có một tỉnh ly khai hầu hết những người nhập cư đến từ châu Âu. Gần đây, Canada đã chào đón người nhập cư Người ta thường nói rằng Canada là “đất nước của những người nhập cư”. Tuy nhiên, trước những năm 1960, Tuy nhiên, đã có vấn đề với các cuộc đàm phán cho Hiến pháp mới và các trường đại học được xây dựng trên khắp đất nước, và nhiều người Canada đã tận dụng là bởi vì người Canada đã được giáo dục tốt hơn. Vào những năm 1960, các trường cao đẳng và Hiến chương về Quyền và Tự do bảo vệ các quyền cơ bản của tất cả người dân Canada. Một yếu tố khác làm thay đổi xã hội Canada là sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Lịch sử Canada Kể từ những năm 1960, xã hội Canada trở nên linh hoạt và cởi mở hơn. Một phần, điều này bỏ phiếu. Machine Translated by Google
 50. 50 6. Canada đã tham gia hoạt động nào của Liên hợp quốc trong giai đoạn 1950-1953? 5. NATO là gì và tại sao lại quan trọng? Lịch sử Canada 12. Nhập cư vào Canada đã thay đổi như thế nào kể từ những năm 1960? Đa văn hóa là gì? 4. Kể tên một số chương trình trợ giúp xã hội mà Ca-na-đa giới thiệu để giúp đỡ người dân. đồng ý? 3. Đối tác thương mại quan trọng nhất của chúng ta là ai? quốc gia? 11. Việc Hiến pháp năm 1982 “yêu nước” có nghĩa là gì. 10. Tại sao có cuộc trưng cầu dân ý ở Quebec vào năm 1980 và 1995? Kết quả là gì? 2. Khám phá quan trọng nào được thực hiện vào năm 1947 đã giúp Canada trở thành một quốc gia giàu có? 1. Tại sao thương mại giữa các quốc gia lại quan trọng? 9. Đạo luật ngôn ngữ chính thức năm 1969 đảm bảo điều gì? 8. Cuộc cách mạng thầm lặng là gì? 7. Điều gì quan trọng về Thủ tướng Lester Pearson? câu hỏi: Machine Translated by Google
 51. Năm 1980, Terry Fox bắt đầu cuộc chạy xuyên Canada mang tên Marathon Hy vọng để nâng cao Canada, Hoa Kỳ và ở các nước khác. Môn khúc côn cầu trên băng, mùa đông chính thức của Canada 51 vận động viên và người đoạt huy chương Olympic. Người Canada chơi trong nhiều đội chuyên nghiệp ở Những người Canada quan trọng khác: Các nhân vật thể thao quan trọng khác của Canada được liệt kê trong Khám phá Canada (trang 26). Thể thao cũng rất quan trọng ở Canada. Mỗi tỉnh và lãnh thổ đã sản xuất sao Lịch sử Canada nhạc sĩ và nhà làm phim có thể được tìm thấy trong hướng dẫn nghiên cứu Khám phá Canada (trang 25). Naismith, người đã phát minh ra trò chơi bóng rổ rất phổ biến ở Hoa Kỳ. nghiên cứu. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của anh ấy được gọi là Man in Motion. Năm 1985, Rick Hanson đi vòng quanh thế giới trên chiếc xe lăn của mình để gây quỹ cho tủy sống vĩ đại trong nước và trên toàn thế giới. Danh sách các nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ quan trọng, là môn thể thao mùa hè chính thức của Canada. Đây là một sự thật thú vị về thể thao: một người Canada, James thể thao, các đội Canada cạnh tranh cho Grey Cup. Lacrosse, một trò chơi cổ xưa của thổ dân, Nhiều nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà giáo dục và nhạc sĩ Canada đã đạt được nghiên cứu. khắp cả nước tổ chức chạy marathon tưởng nhớ Terry Fox và quyên góp cho bệnh nhân ung thư Văn hóa nghệ thuật: Canada và Hoa Kỳ tranh cúp Stanley. Trong bóng đá, một phổ biến khác được mệnh danh là một trong những vận động viên khúc côn cầu vĩ đại nhất mọi thời đại. Các đội khúc côn cầu chuyên nghiệp từ không thể hoàn thành cuộc chạy của mình vì căn bệnh ung thư tái phát và anh ấy đã chết. Hàng năm, người Canada thể thao, các cầu thủ và đội Canada là một trong những đội giỏi nhất thế giới. Wayne Gretzky có tiền cho nghiên cứu ung thư. Anh ấy đã bị mất một chân vì bệnh ung thư khi anh ấy 18 tuổi. Anh ấy không Phần 2 Machine Translated by Google
 52. câu hỏi: 2. Khúc côn cầu ở Canada có gì quan trọng? Ai được coi là một trong những của Research in Motion đã phát minh ra điện thoại Blackberry. Máy bay ném bom Joseph-Armand Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại, Mike Lazaridis và Jim Balsillie 1. “Marathon of Hope” là gì và tại sao Terry Fox vẫn còn quan trọng cho đến ngày nay? máy tạo nhịp tim. Tiến sĩ Penfield được mệnh danh là “người Canada vĩ đại nhất còn sống”. Tiến sĩ John Hopps đã phát minh ra Toàn quyền mới, Julie Payette, đều là phi hành gia người Canada. 52 Lịch sử Canada sống trên khắp thế giới. Tiến sĩ Wilder Penfield là một bác sĩ phẫu thuật não tiên phong. Vào thời điểm đó, Canadarm là một cánh tay robot được sử dụng trong không gian. Rebecca Bondar, Chris Hadfield và chúng tôi và xây dựng, Canadaarm. SPAR Aerospace và Hội đồng nghiên cứu quốc gia đã phát minh ra phát hiện ra insulin. Hormone này được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường và nó đã cứu hàng triệu người 5. Kể tên một số người Canada quan trọng khác và giải thích tại sao họ lại quan trọng. 4. Một số phi hành gia nổi tiếng là ai? nghiên cứu và viễn thông. Trong y học, Ngài Frederick Banting và Charles Best Các phi hành gia người Canada tham gia thám hiểm không gian thường sử dụng thiết bị do Canada thiết kế sản xuất và nghiên cứu hàng không vũ trụ. Người Canada cũng đã có những đóng góp lớn cho khoa học và công nghệ, bao gồm cả y tế 3. Ai đã khám phá ra insulin và tại sao khám phá này lại quan trọng? đã phát minh ra xe trượt tuyết và ngày nay, công ty của ông đóng vai trò quan trọng trong vận tải và cầu thủ khúc côn cầu vĩ đại nhất mọi thời đại? Machine Translated by Google
Publicité