Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Jakta V stručni skup – Radni materijal
„Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“
''Najnoviji postupci EU u vezi sa ig...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

JAKTA V STRUCNI SKUP - RADNI MATERIJAL "PRAKTICNI PRIMERI KONTROLE IGARA NA SRECU"

548 vues

Publié le

KAKO REGULISATI IGRE NA SREĆU I KLAĐENJE U EVROPI?

DOSADAŠNJA DOSTIGNUĆA I BUDUĆE PERSPEKTIVE

Rezime
Brisel – Evropski parlament
Sreda 27. jun 2012

 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

JAKTA V STRUCNI SKUP - RADNI MATERIJAL "PRAKTICNI PRIMERI KONTROLE IGARA NA SRECU"

 1. 1. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 1 KAKO REGULISATI IGRE NA SREĆU I KLAĐENJE U EVROPI? DOSADAŠNJA DOSTIGNUĆA I BUDUĆE PERSPEKTIVE Rezime Brisel – Evropski parlament Sreda 27. jun 2012. Istorijat: Diskusije vezane za online igre na sreću počele su u Evropskoj uniji 2008. godine. Godine 2009, izveštaj Christel Schaldemose bio je usvojen od Evropskog parlamenta, kojim se tražilo razjašnjenje propisa u Zakonu o zajednici, jačanje saradnje između regulatora, i pokretanje istraživanja o rizicima vezanim za online igre na sreću. U martu 2011, Evropska komisija je obavila široke konsultacije putem Zelenog papira1 . U vezi sa rezultatima, u novembru 2011 Evropski parlament je usvojio Jürgen Creutzmann-ov Inicijativni izveštaj o online igrama na sreću i odlučio da bi trebalo sačiniti akcioni plan. EU izlazi iz faze savetovanja i kreće u akciju. Fokusi su na: o načinima zaštite potrošača; o borbi protiv prevara; o potrebi da se očuva integritet u oblasti sporta. Konkretni zadaci i činjenice: EU ima udeo u borbi za očuvanje integriteta sporta i članice su vezane ugovorom koji ih obavezuje da se unapređuje poštenje u sportskim takmičenjima i obezbeđuje fizički i moralni integritet sportista. Nameštanje mečeva jedna od glavnih pretnji integritetu sporta, obzirom na aktuelno pitanje nameštanja mečeva i skandale koju su uzdrmali sportsku delatnost. 1 Preliminarni izveštaj o vladinim predlozima koji se objavljuje radi podsticanja diskusije. Sve pomenute Studije, materijale iz Brisela možete na zahtev dobiti u Jakti. English version available i JAKTA.
 2. 2. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 2 Uz puno poštovanje nadležnosti država članica i autonomije sportskih organizacija, EU namerava da odigramo svoju ulogu u potpunosti. Nedavno je Evropska komisija objavila Studiju o nacionalnim pravnim okvirima za borbu protiv prevara u sportu u državama članicama. Studija analizira kako je korupcija u sportu, posebno nameštanje mečeva, pokrivena u nacionalnom krivičnom pravu, i sadrži niz preporuka o oblastima kao što je savladavanje rupa u nacionalnom zakonodavstvu, poboljšanje saradnje policije i sudova, i intenziviranje razmene informacija i najbolje prakse. Umesto upuštanja u dugoročni proces harmonizacije, Evropska komisija će da dostavi konkretna i pragmatična rešenja. EUROPOL i EUROJUST su dve organizacije u Evropi koje se bave saradnjom u prekograničnoj istrazi i gonjenju teških krivičnih dela. Evropska komisija će uticati i pomoći ovim agencijama da sarađuju još tešnje sa sportskom delatnošću i daju viši prioritet u borbi protiv nameštanja mečeva. Takođe, komisija će kreirati platforme za nacionalne kreatore propisa o igrama na sreću. Važan vid i preporuka su neophodnost organizovanja obrazovnih programa i kampanja za podizanje svesti. Savet Evrope Savet Evrope je od jesni 2012 započeo rad na budućoj Konvenciji koja će da pošalje snažan signal da su državni organi obavezni da se bore protiv nameštanja mečeva. Evropska Konvencija ima nameru da uspostavi zajedničke panevropske standarde za očuvanje integriteta sporta protiv manipulacija rezultatima. Ona bi takođe stvorila korisnu platformu za panevropsku saradnju uključivanjem svih strana koje treba da sarađuju: državni organi, sportska društva i operatori klađenja. EU Akcioni plan za online kocku Predviđeno je da će dana 23. oktobra (datum još nije potvrđen) Evropska komisija predstaviti niz inicijativa i aktivnosti koje planira da sprovede u oblasti onlajn kockanja, sa opštim ciljem izgradnje boljeg okvira za onlajn kockanje u EU.
 3. 3. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 3 Pošto princip međusobnog priznavanja ne važi u ovom sektoru i trenutno ne postoje evropski standardi licenciranja, komisija mora da odlučuje od slučaja do slučaja da li je praksa država članica u skladu sa EU zakonom. Online igre na sreću se još uvek regulišu isključivo na nacionalnom ili čak regionalnom nivou. Politike u državama članicama se kreću od potpune zabrane bilo koje forme online igara na sreću do potpuno liberalizovanih tržišta. Rezolucija Evropskog parlamenta od 15. novembra 2011. o “Online igrama na sreću na unutrašnjem tržištu” usvojena je sa širokom podrškom od svih političkih grupacija. U tekstu se izlaže sveobuhvatan niz akcija za rešavanje aktuelnih izazova i mogućnosti vezanih za online igre na sreću u Evropi. Najvažnije, rezolucija poziva komisiju da istraži sve moguće instrumente ili mere na nivou EU namenjene zaštiti ranjivih potrošača, sprečavanju zavisnosti i borbi protiv nelegalnih operatora u oblasti igara na sreću, uključujući formalizovanu saradnju između nacionalnih regulatora, zajedničke standarde za operatore ili okvirnu direktivu. Rezolucija dalje poziva komisiju da ispita mogućnost predlaganja zakonski obavezujućeg instrumenta kojim se obavezuju banke, izdavaoci kreditnih kartica, i drugi učesnici sistema plaćanja u EU da blokiraju transakcije između njihovih klijenata i provajdera igara na sreću koji nisu licencirani u njihovoj nadležnosti. Takve mere bi otežale delovanje za ilegalne operatore i kanalisale bi potražnju koja bi stvarale poreske prihode za države članice. Blokiranje finansijskih transakcija je daleko najbolja alternativa za blokiranje vebsajtova (websites). Evropski parlament snažno podržava aktivnije angažovanje Evropske unije u regulisanju online igara na sreću. Odgovori na zeleni papir su pokazali ono što je Evropski parlament već znao: da postoji potreba i jasan impuls za akciju u oblasti online igara na sreću. Odgovori su takođe pokazali da akcije treba da se odvijaju na nivou EU. Nije više moguće da pojedinačne države članice u online okruženju osiguraju dovoljnu zaštitu za potrošače. Jedan od glavnih ciljeva komisije je da obezbedi da države članice sarađuju u rešavanju svojih zajedničkih izazova. Šta će obuhvatiti EU Akcioni plan:
 4. 4. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 4 Za sve zemlje u Evropi se može reći da dele zajedničke ciljeve: zaštita potrošača, sprečavanje prevare i pranja novca, obezbeđenje integriteta sportova, i realizacija administrativne saradnje za borbu protiv ilegalnog tržišta. Prekogranična priroda stvari znači da države članice moraju da sarađuju. Predlozi i inicijative EGBA (Evropske asocijacije za igre na sreću i klađenje: 1) Rastuće tržište Online igre na sreću predstavljaju samo 11% celokupnog evropskog tržišta igara na sreću, ali imaju značajan potencijal rasta. To tržište spada u malobrojne digitalne sektore u kojima je Evropa vodeća u svetu, pošto predstavlja 45% svetskog tržišta online igara na sreću. Taj sektor je sposoban da generiše nove tokove prihoda. Očekuje se da celokupno evropsko tržište igara na sreću, uključujući tradicionalni segment (land-based), naraste sa €71,9 milijardi u 2010. godini na €79 milijardi u 2015. godini. 2) Naš manifest Naš manifest predstavlja reper po kojem ćemo meriti predstojeće Saopštenje i akcioni plan Evropske komisije. On prezentira pet ključnih preporuka potrebnih za održivu EU politiku za online igre na sreću. Ta politika bi stvorila bezbedan ambijent za potrošača, odrazila prekograničnu realnost sektora, i omogućila odgovornim evropskim kompanijama da doprinesu evropskoj ekonomiji i razvoju. 3) Komisija kao zaštitnik Ugovora Naša prva preporuka je da se obezbedi da komisija ispuni svoju ulogu zaštitnika Ugovora. Nijedan ekonomski sektor ne može da opstane u ambijentu konstantne pravne nesigurnosti. Akcija iz Evropske komisije je postala potrebnija i legitimnija nego ikada. Nadležni Sud pravde ne može više da se stavlja ustranu. 4) Neophodni EU pravni okvir Još jedna bitna preporuka je realizacija EU pravnog okvira za online igre na sreću. Naš kredo je oduvek bio da prekogranična aktivnost zahteva prekogranično regulisanje. Zakonodavstvo treba konačno da potrošačima obezbedi dosledno visoke nivoe zaštite u celoj Evropskoj uniji i treba da obezbedi pošten i održiv tržišni pristup za operatore.
 5. 5. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 5 Naš cilj na dugi rok je stvaranje jedinstvenog licencnog sistema. Naši neposredni prioriteti uključuju usklađivanje ciljnih potreba licenciranja i definisanje zajedničkih tehničkih standarda, instrumenata izveštavanja i standarda zaštite potrošača na bazi seminarskog sporazuma objavljenog prošle godine od strane Evropskog komiteta za standardizaciju, CEN. Uvereni smo da će ta suštinska očekivanja biti reflektovana u predstojećem Saopštenju i akcionom planu. Sa zadovoljstvom očekujemo nastavak saradnje sa Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom na pozitivan i konstruktivan način na koji smo se svi navikli. Predlozi i inicijative Asocijacije Evropskih Lutrija: Evropske lutrije imaju članove u svih 27 država članica Evropske unije. Evropske lutrije imaju združeni promet od preko €75 milijardi i vode više od 350.000 prodajnih mesta u državama članicama EU, i daju posao za približno 290.000 ljudi u EU. Državne lutrije posluju na korist društva, pošto 70% GGR2 (bruto prihoda od igara na sreću) vraćaju društvu za javnu korist – više od 20 milijardi EUR u EU svake godine. Evropske lutrije su takođe istorijski partneri sportova. Lutrije su nedavno odobrile Povelju sportova (Sports Charter) koja pokriva zahteve za mere vezane za očuvanje integriteta u sportu, uključujući borbu protiv nameštanja mečeva, pranja novca i druge oblike korupcije. 1) Suštinski principi Evropske lutrije smatra sledeće kao nedavno razrađen set suštinskih principa za zdravu i održivu politiku igara na sreću: • Održivi doprinos lutrija mora da se uzme u obzir u svakom koordiniranom pristupu nivou EU. • Sistem nacionalnog odobrenja je najbolja osnova za održivi regulatorni okvir za igre na sreću koji štiti potrošače i sprečava kriminal i prevaru. • Operatori igara na sreću moraju da se pridržavaju nacionalnog zakonodavstva u državi članici u kojoj oni pružaju svoje usluge i gde potrošači imaju boravište. • Nedostatak sprovođenja zakona i odsustvo kontrole nad ilegalnom ponudom predstavlja glavni izazov za vlade i legalne operatore. Primena zakona je najvažnije pitanje za budućnost igara na sreću. • Cilj saradnje između država članica treba da bude zaštita legalnih operatora u odnosu na ilegalnu konkurenciju. 2 GGR = gross gaming revenue (bruto prihod od igara na sreću)
 6. 6. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 6 2) Konkretni zahtevi za akcioni plan EU Apsolutno su presudni za akcioni plan EU radi jasnog priznavanja primarne kompetencije država članica u oblasti igara na sreću. Licence su nacionalne po obimu, bez međusobnog priznavanja. Ne postoji takva stvar kao što je “sivo tržište”. Svaki operator bez licence u nekoj datoj zemlji je ilegalni operator u toj zemlji. Glavni cilj saradnje između regulatornih organa treba da bude solidarnost i intenzifikacija primene efektivnih zakona u odnosu na ilegalne operatore. Zemlje treba da sarađuju na unapređenju mera za očuvanje integriteta sporta i za borbu protiv nameštanja mečeva, pranja novca i bilo kog drugog oblika korupcije. Da bi se sprečilo da organizovani kriminal preuzme sport, apsolutno je bitno fokusirati se na taj ozbiljan problem koji se proteže izvan granica Evropske unije. Predlozi i inicijative Evropske asocijacije kazina (ECA:) Evropska asocijacija kazina predstavlja glas celokupne tradicionalne (land-based) industrije kazina na kopnu u Evropi. Čine je oko 800 kazina u 22 zemlje. 1) Generalni predlozi za EU akcioni plan Cilj ECA je da se stara da se online tržište igara na sreću zasniva na bezbednosti, sigurnosti i odgovornosti. Stoga ECA daje sledeće preporuke Evropskoj komisiji: • Razvoj sektora online igara na sreću i njegovi inherentni rizici moraju se uzeti u obzir. • Ponuda ilegalnih online igara na sreću mora da se rešava. • Igre na sreću treba tretirati kao osetljivu uslugu zbog pitanja zdravlja i prevara vezanih za njih. Igre na sreću ne mogu biti slobodna trgovinska usluga. • Slični propisi, mere zaštite i standardi treba da se uspostave za usluge online (na Internetu) i offline (van Interneta) igara na sreću. • Države članice su najpodesniji regulatori za zaštitu potrošača i za sprečavanje prevare u njihovim jurisdikcijama. • Da bi se usvojio postepen i globalan pristup, neutralni i pregledani nezavisni podaci se moraju prikupiti i analizirati. • Rešenja moraju biti održiva i moraju obezbediti izjednačeno polje igre za bilo koji tip aktivnosti igara na sreću.
 7. 7. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 7 • Analogni nivo oporezivanja mora da se primeni na online (na Internetu) i offline (van Interneta) poslovanje. • Šira saradnja između svih zainteresovanih aktera u sektoru mora da se obezbedi. • Licence za igre na sreću moraju biti dodeljivane isključivo u okviru Evropske ekonomske oblasti i treba da važe samo u zemlji koja ih izdaje. • Obavezujuća politika igara na sreću treba da se utvrdi da bi se realizovali svi zahtevi vezani za odgovorne igre na sreću. Nezavisni sertifikati i revizije treba da osiguraju usklađenost sa standardima industrije. 2) Sprovođenje zakona Izbegavanje nelicenciranih online igara na sreću je od presudnog značaja za zaštitu potrošača i legalnih operatora. Uz podršku EU politike, države članice treba da uspostave mere sprovođenja zakona da zaštite potrošače i legalne operatore. Predlozi i inicijative ARJEL-a, francuskog regulatornog tela za online igre na sreću Nacionalni regulatori očekuju mnogo od predstojećeg Saopštenja Evropske komisije. To saopštenje treba da donese razjašnjenje i treba da demonstrira istinsku ambiciju vezano za regulisanje. Sektor igara na sreću i klađenja nije obična ekonomska aktivnost. Ulozi javnosti i društvenog poretka u tom sektoru su ogromni. Bilo bi korisno da nas Saopštenje podseti na sudsku praksu vezanu za igre na sreću koja je proistekla iz Evropskog suda pravde, naročito da je na državama članicama da strukturišu i regulišu igre na sreću na prikladan i proporcionalan način i da ne postoji automatsko priznavanje licenci koje odobrava neka država na drugim teritorijama u Uniji. To bi bila korisna opomena zato što regulacioni sistemi bez domaćeg tržišta još uvek koegzistiraju u Evropskoj uniji. Treba jasno reći, a konkretno od strane asocijacija operatora, da nijedan od njihovih članova ne može da radi na teritoriji EU bez prethodnog odobrenja od države o kojoj je reč. Ako se ti principi intenzivno ponavljaju i primenjuju, mi ćemo moći da napredujemo i da delimo ambiciozne ciljeve. Ambicija je potrebna zato što bi minimalni standardi mogli da dovedu do minimalne regulacije i stoga do međusobnog priznavanja licenci na bazi niskih regulativnih standarda. Zbog ozbiljnih
 8. 8. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 8 javnih i socijalnih pitanja o kojima je reč u sektoru online igara na sreću, ja ne verujem da bi minimalni standardi bili opravdano poželjni, niti bi se odmah išlo na to da se dobije regulacija na nivou EU. Bilo bi korisno da Saopštenje EU najpre utvrdi trase rada i razmene koje treba razviti. Već otvorene trase rada i razmene su dobre. Borba protiv ilegalnih operatora, na bazi sudske prakse Evropskog suda pravde, zahteva definiciju instrumenata zakona Zajednice koji bi regulatorima omogućili da blokiraju finansijske tokove i koji bi mogli da spreče pristup Internetu operatorima koji nemaju odobrenje od države. Što se tiče zaštite potrošača, izvan principa, čini mi se veoma važnim da se definišu mere: kako obezbediti da maloletnici i oni koji su isključeni ne bi mogli da igraju, da regulatori budu nezavisni od industrije shodno informaciji o operatorima, drugi rečima, koje IT alatke mogu biti od pomoći za regulaciju, u pogledu zaštite ličnih podataka. Te teme su centralne u smislu zaštite potrošača kao i borbe protiv pranja novca, poštenje online igara i bezbednost softvera online igara na sreću/klađenja. Pitanje integriteta sporta je izuzetno važno i mora da se izdvoji iz regulacije domaćeg tržišta, drugim rečima iz zaštite potrošača, zato što se tu ne radi samo o potpunoj transparentnosti u odnosu na opklade položene od države članice, već pre o činjenici da poštenje nekog sportskog događaja može da se deformiše u vezi sa opkladama položenim izvan Evropske unije. Zbog toga je potreban međunarodni forum i EU mora da bude zainteresovani akter u diskusijama sa Savetom Evrope i mora da donese svoju težinu da bi afirmisala svoj koncept etike u sportu. Jedna međunarodna Konvencija bi mogla da bude skicirana u bliskoj budućnosti da bi se uskladili standardi vezani za prevenciju, otkrivanje i sankcije vezane za prevare u sportu i nameštanje mečeva. Ova veoma važna stvar ne može da se ograniči na EU teritoriju čak iako bi, u isto vreme, oblasti razmišljanja mogle bi da se diskutuju u okviru EU tako da bi države članice mogle da nađu tačke konsenzusa za očuvanje sportske etike: ono što bi moglo da bude predmet opklada, ima li bilo koji tip klađenja isti nivo opasnosti za integritet sporta, da li su informacijske veze potrebne između operatora i organizatora sportskih događaja, koje autonomne sisteme upozorenja moraju da realizuju državni regulatori? Razmišljanja Zajednice bi se lako mogla povezati sa diskusijama Saveta Evrope u pravcu međunarodne Konvencije koja bi mogla da bude ratifikovana od strane velikog broja država. Pitanja i odgovori: 1. Da li je potrebno početi sa evropskim okvirom ili sa tim da evropska Konvencija ima veću moć u odnosu na ilegalne operatore koji su izvan Evrope? 2. Šta bi po vašem mišljenju bilo pojedinačna najvažnija mera za jačanje primene EU zakona u oblasti online igara na sreću?
 9. 9. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 9 Sigrid Ligné Mi moramo da unesemo konvergenciju u način na koji je tržište regulisano u Evropskoj uniji. U isto vreme, treba da obezbedimo da se principi u Ugovoru primenjuju u Evropi. Putem naših drugih preporuka, mi verujemo da bismo mogli da unesemo poboljšanja u zaštitu potrošača i u pošten pristup tržištu i mogli bismo da omogućimo mnogo potrebnu pravnu jasnoću. 1. Jedan čest argument za očuvanje državnih monopola u igrama na sreću jeste zaštita potrošača. Da li su državni operatori pogodniji za zaštitu potrošača nego privatni operatori? Ako je tako, zašto? 2. Da li regulacija treba da pravi razliku između lutrija i drugih oblika igara na sreću koje više karakteriše zavisnost? Friedrich Stickler Državni operatori i privatni operatori se u tom pogledu ne razlikuju. Možda ćete naći da u nekoj zemlji Evropske unije regulacija nije dovoljna prema standardima vaše zemlje. To je pitanje kontrole i nadzora, koji bi se mogli bolje realizovati u relevantnoj državi. Takođe, često postoje značajne razlike u formama zaštite u različitim zemljama zbog različite istorije i kulture igara na sreću. To su argumenti za nacionalne propise i okvire. Međutim, u pogledu borbe protiv ilegalnih igara na sreću, podržao bih međunarodnu saradnju, pa čak i uspostavljanje međunarodnog okvira. 1. Kakvi planovi postoje za uvođenje propisa vezanih za društvene igre na sreću, kao što su Casino i Poker StarGames na fejsbuku (Facebook) i na mobilnim telefonima, koji mogu da budu više preteća pojava od online igara na sreću? 2. Ne tražim od stručnjaka da daju premnogo cifara i da budu vrlo pažljivi u vezi sa brojevima. Gospođa Ligné je prezentirala brojke u vezi sa legalnim i ilegalnim igrama na sreću. Mi još uvek ne znamo da li je to €150 ili €200 milijardi za ilegalne igra na sreću. Često ne znamo izvor tih cifara. 3. G. Stickler nam je dao brojku od €1 000 milijardi za ilegalno tržište. Ako treba da navodimo brojke, da li bismo mogli da dobijemo dokaz da ih potkrepimo i objašnjenje kakva se metodologija primenjuje? Jean-Christophe Tirat, sindikat (Force Ouvrière) U okviru online igara na sreću, glavna pitanja su uticaj na obrt/promet kazina, dramatični socijalni uticaj na radna mesta, nedostatak bezbednosti za pristup za maloletnike, i destabilizacija prihoda koji treba da se oporezuje. Neki operatori obavljaju aktivnosti sa legalnim licencama ali kompanije dobijaju hosting (sedište) u poreskoj “oazi”. Šta nameravate
 10. 10. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 10 da učinite da zaštitite aktivnost tradicionalnih (land-based) kazina i radna mesta njihovih zaposlenih? Claire Bury Komisija je odlučila da fokusira Saopštenje na online igre na sreću iz svih razloga koje smo izložili u Zelenom papiru. Može da bude izvesnih razjašnjenja u vezi sa sudskom praksom koja može biti relevantna u opštijem smislu. Nekoliko zainteresovanih aktera nam je istaklo pitanje vezano za daljinske igre na sreću ili druge forme igara na sreću. Nastojali smo da imamo na umu te komentare. Moramo da postignemo saglasnost o definiciji online gara na sreću pošto je ona različita različitim državama članicama. Komisija je svesna činjenice da se cilj kreće i da možda moramo da mu se prilagodimo. Sigrid Ligné Za odgovor na pitanje u vezi sa brojkama koje koristimo, mi uvek dostavljamo izvor svih brojki koje koristimo. Jedan koji smo ovde koristili je iz H2 Gambling Capital jedna od glavnih izvora za industriju, koji takođe koristi nekoliko vlada i institucija uključujući Evropsku komisiju. Tržišne brojke su ponekad označene kao promet pre nego kao bruto prihod od igara na sreću, što dovodi do znatnih razlika i može da bude razlog za zabunu. Jean-François Vilotte Što se tiče društvenih igara i novih uređaja za igru kao što je mobilni telefon ili tablet kompjuteri, potrebno je primeniti regulatornu neutralnost da bi regulacioni ciljevi i zahtevi ostali isti bez obzira na to koji se uređaj koristi. Mi tražimo da svi softverski uređaji budu atestirani zato što su identifikovane ogromne tehničke slabosti naročito u pogledu zaštite ličnih podataka. Moramo da prilagodimo regulacione metode razvoju novih oblika daljinskih igara na sreću. Postoje dva centralna i složena pitanja koja se javljaju danas u oblasti online igrama na sreću sa kojima regulacija mora da se suoči. Zakonski princip je da su igre na sreću i klađenje zabranjeni osim ako to nije izričito dozvoljeno i eksplicitno regulisano. Navodne slobodne igre se reklamiraju kao bazirane na besplatnim ekonomičnim šemama, ali se zapravo oslanjaju na činjenicu da većina igrača nikada ne bude refundirana. Igre čiste veštine izlažu igrače IT manipulacijama. Pomenuli ste teškoće sa kojim se sreću tradicionalna (land-based)kazina. Treba naglasiti da ne postoji ništa gore u smislu konkurencije za tradicionalna kazina (land-based)od ilegalnih operatora, to jest nejasnih, nekontrolisanih i neoporezovanih operatora. Izazov i originalnost Interneta jeste da se ustanovi kako možemo da prilagodimo propise digitalnoj ekonomiji. Alternativa je: da li su tradicionalne regulacione šeme zasnovane na
 11. 11. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 11 zabrani i monopolima efikasne online ili moramo li da pravimo izbor promene sa ilegalne na legalnu, transparentnu i oporezovanu ponudu online igara na sreću? Po mom mišljenju druga grana alternative jesu prava i propisi zato što uvek nastoje da nađu pravu ravnotežu između atraktivnosti legalnog poslovanja i ciljeva regulatora u smislu javnog i socijalnog poretka. Novi propisi se moraju stalno prilagođavati i ocenjivati da bi se sprečila nezakonita konkurencija koja će uništiti poslove, a neće generisati poreze. Friedrich Stickler U vezi sa pitanjem oko brojki, može se napomenuti da je vrlo teško obaviti istraživanje tržišta u vezi sa organizovanim kriminalom. Brojke od €100 ili €200 milijardi ilegalnog prometa su sasvim očigledne. Brojka koja ide do €1000 milijardi potiče od eksperata u Hong Kongu koji imaju odličan pregled azijskog tržišta. U vezi sa pitanjem društvenih igara, čim Facebook počne da vodi najveću svetsku poker platformu, mi ćemo stvarno imati problem. Ne postoji kontrola godina starosti ili identiteta za takvu platformu igara na sreću. ZAŠTITA EVROPSKIH POTROŠAČA Jürgen CREUTZMANN Član Evropskog parlamenta, izveštač za rezoluciju EP o “Online igre na sreću igrama na sreću na unutrašnjem tržištu” Rezolucija Evropskog parlamenta o “ Online igrama na sreću na unutrašnjem tržištu” naglašava da bilo koji propis za online igre na sreću mora da bude poduprt principom subsidijarnosti. Države članice otuda imaju pravo da regulišu i kontrolišu u okviru svojih jurisdikcija i shodno svojoj tradiciji i kulturi dok god je takva nacionalna akcija dovoljna da postigne ciljeve javnog interesa takvog propisa. Evropski sud pravde je pokazao da restrikcije na pružanje usluga igara na sreću moraju da budu u skladu sa određenim pravilima. Takve restrikcije moraju biti ograničene na ono što je potrebno da se postignu ciljevi javnog interesa i moraju biti pogodni za postizanje takvih ciljeva. Rezolucija Parlamenta naglašava da panevropski pristup borbi protiv kriminala i prevara ima znatnu dodatu vrednost. Rezolucija sasvim jasno pokazuje da EU mora da prilagodi opšte standarde za zaštitu potrošača.
 12. 12. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 12 Evropski parlament je mišljenja da bi panevropski kodeks ponašanja za online operatore igara na sreću mogao da bude prvi korak. Parlament poziva Komisiju da podrži potrošače ako su oštećeni ilegalnom praksom i da inicira formiranje evropske mreže za razmenu najbolje prakse za lečenje zavisnosti od igara na sreću. Parlament traži od Komisije i država članica da prikupe i publikuju statistiku o svim vrstama igara na sreću i zavisnosti od igara na sreću da bi se kreirali sveobuhvatni podaci o celokupnom evropskom sektoru igara na sreću i da bi se projektovale strategije protiv zavisnosti od igara na sreću. Široko prihvaćen potencijal zavisnosti od kockanja ima važne implikacije za mere javnog zdravlja. Tri aspekta zaštite potrošača: • Isključivanje kockara/ igrača na sreću Jedan obećavajući pristup zaštiti kockara je njihovo isključivanje. Moramo da pravimo razliku između samo-isključivanja, koje inicira sam kockar, i isključenje od treće strane, koje iniciraju provajderi igara na sreću ili rođaci. Samo vrlo mali broj problematičnih kockara koristi samoisključenje. Stoga rani sistemi identifikacije i isključenja od strane provajdera igara na sreću treba da dobiju na značaju u okviru mera javnog zdravlja. Dalje mere bi uključile kontrolu pristupa i implementaciju transnacionalnog sistema isključenja. Indikativno je razvijati inovativne modele za bolje povezivanje zabrana kockanja/igara na sreću sa uslugama lečenja. • Nezavisna evaluacija mera odgovornih igara na sreću Preporuke za optimizaciju mera zaštite imaju smisla samo ako se priređivači igara na sreću ponašaju na odgovoran način. Zbog toga je potrebno imati nezavisnu evaluaciju tih mera. • Zaštita od prevare i manipulacije Pored sportskog klađenja i nameštanja mečeva, Online-Poker je još jedan primer sistema koji stvara probleme prevare i manipulacije (npr. višestruko- računovodstvo, korišćenje poker robota (bot), taktike tajnih dogovora) koji ostaju nerešeni za regulatore, priređivače i potrošače. DEBATA Annette KOK
 13. 13. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 13 Predsednik Evropske federacije za igre na sreću i zabavu (EUROMAT) 2) Odgovarajući na današnji simpozijum Na pitanje “Kako regulisati igre na sreću i klađenje u Evropi?” mi odgovaramo da su igre na sreću u Evropi već regulisane. Međutim, najnoviji kanal kroz koji se usluge igara na sreću i klađenja pružaju, daljinski kanal, izgleda da se ruga zakonu i ignoriše propise dok ne postoji realna primena od strane država članica što se tiče toga da li se potrošači online štite na valjan način. Naši proizvodi su namenjeni da pruže klijentima prijatnu dokolicu i doživljaj razonode, u bezbednom i kontrolisanom okruženju. Mi smo prokrčili put unapređenju odgovornog kockanja. Naše odavno uspostavljene mere sada su sadržane u nacionalnom zakonodavstvu. U nekim državama članicama EU to znanje i iskustvo priznati su kroz sistem licenciranja koji su postavili, a koji povezuje online poslovanje sa postojećim poslovanjem – s obzirom na ogromne dimenzije nelegalnosti kompanija koje obezbeđuju usluge igara na sreću online, i to bez nadzora u smislu zaštite igrača, taj pristup je pravi i njega treba primenjivati širom EU. 3) Naši principi U svim našim poslovima sa klijentima, mi primenjujemo tri glavna principa korporativne društvene odgovornosti: istraživanje, efektivnu edukaciju i komunikacija, i regulacija. Mi zahtevamo evropski forum odgovornih igara na sreću mnogo pre pojave online igara na sreću. Mi takođe energično podržavamo ulogu koju igraju nacionalni organi vlasti u lečenju patološkog kockanja. Kako je potvrđeno rezolucijom Evropskog parlamenta o online igrama na sreću, rizici za potrošače u okruženju online igara na sreću su veći od onih u tradicionalnom okruženju (land-based). Obaveza je nacionalnih i EU regulatora da valjano regulišu najnoviji kanal usluga igara na sreću. Nacionalni i EU regulatori treba da koriste naše znanje i iskustvo u pogledu mera zaštite potrošača koje su se pokazale veoma efikasnim. Postoji potreba za boljim i istraživanjem šireg zahvata o problematičnom kockanju širom EU. Kompulzivno kockanje, kockanje maloletnika i zaštita igrača podložnih zavisnosti jesu ozbiljna pitanja. Svi legalni akteri igara na sreću treba da preuzmu odgovornost i preduzmu pozitivnu, konstruktivnu akciju u bavljenju istim. Vlade koje stiču znatan prihod od aktivnosti igara na sreću ne mogu da izbegavaju svoju ulogu. Da rezimiramo: Zaštita potrošača u okruženju igara na sreću veoma je potrebna. Potvrđen je veći rizik uključen u online okruženje. Priređivači usluga online ili daljinskog igara na sreću
 14. 14. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 14 moraju biti zakonski obavezani da na odgovarajući način zaštite svoje igrače, bez obzira na to gde se igrači nalaze. Pravila se moraju pravilno sprovoditi. Tradicionalna industrija igara na sreću i zabave (land-based), treba da zauzme mesto za stolom za diskusije. Nacionalni i EU regulatori treba da koriste naše znanje i iskustvo. Direktor i inicijator Centra za ludomaniju (problematično kockanje), Danska 1) Ko smo mi Centar za ludomaniju (problematično kockanje), osnovan 1992. godine, je najstariji i najveći centar za kompulzivne kockare i njihove rođake u Skandinaviji. Tokom godina, mi razvijamo širok niz opcija lečenja kao i preventivne i obrazovne programe. 2) Visoka tehnologija Od 1 januara 2012, novi zakon u Danskoj delimično je liberalizovao tržište igara na sreću i ukinulo monopol. Zahvaljujući tom zakonu, sada je moguće uspostaviti platformu za konstantnu i međusobno korisnu saradnju uvezi sa odgovornim igrama na sreću na korist svih koji su tu uključeni. I pored mnogih novo-licenciranih operatora igara na sreću koji sada posluju legalno na tržištu, tranzicioni period sa monopola bio je sasvim miran. Uočili smo tri preovlađujuća i međusobno povezana faktora koji objašnjavaju zašto se Evropljani kockaju sve više i više: povećan broj opcija za kockanje/igre na sreću, dostupnost igara na sreću, i tržišne procedure koje se primenjuju. Ti faktori treba da unaprede svest u društvu o potrebi za dugoročnim sredstvima za prevenciju i lečenje problematičnog kockanja. 3) Postavljanje okruženja za prevenciju Prevencija je bitna i treba da postane prioritet. Treba razvijati transnacionalne projekte prevencije u obrazovnom sistemu, u sektoru za socijalno zdravlje, i korporativnom svetu. Uspostavljanje permanentne, formalizovane saradnje među stručnim institucijama za lečenje u Evropi donelo bi ogroman doprinos nivou informacija i prevencije na korist svih i služilo bi kao savetodavni odbor za nacionalne parlamente i EU. Treba sačiniti evropski kodeks ponašanja koji uključuje niz pravila za odgovorne igre na sreću.
 15. 15. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 15 Philippe FONTAINE Generalni direktor Acsone, IT partner Belgijske komisije za igre na sreću, Tvorac EPIS sistema Cilj mi je da ilustrujem kroz žive (interaktivne) aplikacije kako jedna IT kompanija može da pomogne zaštiti igrača. 1) Ko smo mi Acsone je kompanija za IT usluge koju čine 40 ili 50 visoko kvalifikovanih inženjera specijalizovanih za izradu poslovnih aplikacija. Ona se fokusira na automatizaciju poslovnih procesa, i na strukturisanje fundamentalne informacije. Acsone pridaje veliki značaj etičkim vrednostima. 2) Acsone i komisija za igre na sreću u Belgiji Acsone je dobila javni tender 2001. godine objavljen od strane komisije za igre na sreću u Belgiji. Od tog datuma, Acsone radi za komisiju za igre na sreću na implementaciji svog celokupnog IT sistema: sistem upravljanja dosijeima, bezbedno strukturisana baza podataka, i sistem upravljanja dokumentima. 3) Glavne aplikacije za zaštitu igrača Acsone je razvio dve glavne aplikacije fokusirane na zaštitu igrača: • EPIS3 (informacioni sistem za isključena lica) Baza podataka prikuplja informacije iz raznih baza podataka javnih institucija i može da sakupi sve slučajeve isključenja bilo da su iz Federalne policije ili Ministarstva pravde, samoisključenja ili isključenja od strane trećih lica. Kada neki igrač ide u kazino ili kompaniju za igre na sreću, on mora unese svoje identifikovane koordinate. Onda se zove EPIS baza podataka preko web servisa ili web formulara. To lice ili dobija odobrenje da igra ili biva odbijeno. • IT sistem za e-igre Ova aplikacija može da proveri i kontroliše online gubitke igrača i može da prihvati ili isključi igrače. Igrač može da igra na različitim mestima na Internetu dostavivši identifikator. Kada igrač dobije odobrenje da igra, operator online igara na sreću dobija i prima dozvoljene informacije o online gubicima i može da počne da aktivira kontrolni mehanizam za online gubitke. 3 Excluded Person Information System
 16. 16. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 16 4) Zaštita igrača na Evropskom tržištu Sa tehničkog stanovišta, dve aplikacije su spremne da budu proširene na međunarodni nivo. Ako bismo izgradili evropski interfejs sa standardnim pristupom, države članice bi mogle da postave svoje sisteme za isključenje ili rani gubitak koji mogu da variraju od jedne do druge države članice. Takvu implementaciju bi morale da podrže evropska ili međunarodna tela kao što je Evropska regulatorna platforma (ERP). Etienne MARIQUE Sudija osnovnog suda i Predsednik Belgijske komisije za igre na sreću Pokušaću da se usredsredim na neka pitanja koja su postavljena danas. Govoriću o sistemu koji je postavljen u Belgiji, i izgleda da inspiriše neke države u SAD, to jest, spajanje realnog igranja i virtuelnog igranja. Isti pristup se koristi za oba sistema. 1) Zavisnost, zaštita maloletnika i igrača podložnih zavisnosti a) Saradnja između nacionalnih regulatornih organa Nema realne saradnje trenutno između nacionalnih regulatornih organa. Međutim, takva saradnja je neophodna. Mi smo postavili Evropsku regulatornu platformu (ERP) tako da oni koji su zainteresovani za ozbiljnu saradnju mogu rade zajedno na razmatranju npr. tehničkih standarda za zaštitu igrača. Saradnja treba da bude na evropskom nivou. Evropa treba da se upita kako bi evropsko tržište moglo da se zaštiti od ponuda iz Azije, Kostarike, itd. Organi vlasti treba da imaju ovlašćenje da kontrolišu i ograničavaju vođenje igara na sreću. U Belgijskom Internet projektu, mi smo spremni da pristupimo proceni i da predložimo tekstove Vladi. Ako budu prihvaćeni, tekstovi će biti preneti EU i izvestan stepen saradnje će biti konkretan za određena pitanja. b) Evropske mreže nacionalnih organizacija za kompulzivne kockare Evropska lista isključenih igrača je preporučljiva; međunarodni događaji mogli bi takođe da se organizuju vezano za zaštitu igrača. c) Kodeks ponašanja Da bi se dobio pouzdan i efikasan sistem, Kodeks ponašanja moraju da vode regulatori. d) Crne liste
 17. 17. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 17 Oni koji nisu na beloj list odobrenih vebsajtova potencijalno su ilegalni vebsajtovi. Treba da postoje specijalne procedure za ilegalne operatore. Oglašivači, finansijske organizacije, i provajderi Internet pristupa treba da budu upozoreni na njih. 2) Borba protiv sajber kriminala u igrama na sreću Ponude ilegalnog kockanja igara na sreću moraju se blokirati. Države članice moraju da preuzmu odgovornost blokiranja takvih ponuda tako tržište može da se kontroliše i potrošač da se informišu. Proces bi zahtevao razmenu pritužbi od strane kockara i poštovanje pravnih okvira. Moramo da budemo u stanju da obezbedimo prikladne tehničke odgovore. Moramo da imamo sigurne pravne instrumente za borbu protiv sajber kriminala u kockanju igrama na sreću. 3) Prevare Saradnja sudova radi borbe protiv prevara postoji, ali se ne koristi. Potrebno je baviti se igrama na sreću na dosledan način. Sudski organi moraju biti svesni opasnosti u igrama na sreću i postojećih (povezanih) krivičnih prekršaja. Regulatori su jedini organi koji imaju nadležnost za obavljanje efikasne istrage. Oni moraju biti ovlašćeni da se bore protiv korupcije u igrama na sreću. 4) Reklamiranje Ne postoji međunarodna saradnja vezana za reklamiranje igara na sreću, mada su reklamne kampanje prekogranične. One se tiču igara na sreću kako tradicionalnih (land-based) tako i online. EU treba da obrati posebnu pažnju na reklamiranje tako da poštuje nacionalne specifičnosti. SPECIFIČAN SLUČAJ SPORTSKOG KLAĐENJA Usredsredićemo se na pitanje sportskog klađenja i razmisliti o mogućim pravcima akcije za zakonodavce, naročito u Evropskom parlamentu. Sa progresivnim otvaranjem sportskog klađenja i online igara na sreću u Evropi, svedoci smo porasta korupcije i nameštanja mečeva. Ako se te pojave brzo ne suzbiju, one će dovesti sportove, sportske industrije i sportsko klađenje u opasnost. Pretnja korupcije u sportovima i sportskom klađenju ima ogromne socijalne i ekonomske dimenzije. Sportovi u Evropi predstavljaju gotovo 15 miliona radnih mesta i generišu godišnju
 18. 18. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 18 dodatu vrednost od preko €400 milijardi. Mi treba da ispitamo sredstva za borbu protiv prevara u sportovima koje su vezane za sportsko klađenje. Dva bitna pitanja izbijaju u prvi plan. Prvo je kažnjavanje prevare u sportovima. Jedna direktiva će morati da definiše minimalna pravila, prekršaje i kazne koje će se morati primeniti, i takve definicije se moraju integrisati u zakonodavstvo svih država članica. Druga bitna tema je priznavanje prava na klađenje. Zakonska i moralna odgovornost online operatora dolazi sa pitanjem njihove finansijske odgovornosti. Moraće da se razvije zakonska veza između organizatora događaja i organizatora klađenja
 19. 19. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 19 Michaela RAGG Pomoćnik direktora, Interpol, Odeljenje za integritet u sportu 1) Sport i sportsko klađenje Sportovi imaju veoma važno mesto u našem društvu i igraju veliku i važnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Ako želimo da i dalje uživamo u pravoj suštini sportova, mi treba da obezbedimo integritet u sportovima. Uloga sportova se izmenila. Preko Internet mreža igara na sreću, međunarodne sportske igre na sreću postale su izvanredno lake i pristupačne. Procenjeno je da je krajem 2011. godine, sportsko klađenje kao celina generisalo opklade u vrednosti od blizu €200 milijardi. 2) Korupcija Procene novca zarađenog kroz ilegalno klađenje idu do nekoliko stotina miliona evra godišnje. Tamo gde je veliki posao i veliki novac, pokušaji korupcije prirodno slede. Ilegalne mreže za igre na sreću stvaraju savršen ambijent za pranje novca i stvaranje profita relativno lako i uz veoma mali rizik od otkrivanja. Kada se novac kanališe u kriminalne grupe, on se koristi za razne kriminalne aktivnosti. Ilegalno klađenje je međunarodna trans-kontinentalna briga. Da bi se osigurao konkurentni integritet u sportskom klađenju, važno je uključiti sve zainteresovane aktere širom sveta. 3) Uloga Interpola Interpol je najveća svetska organizacija za sprovođenje zakona. Ona sjedinjuje policijske usluge iz 190 zemalja. Njen glavni cilj je sprečavanje, istraživanje i krivično gonjenje. Korupcija u sportu ima zabrinjavajuće posledice koje sežu daleko van sveta sporta. Nameštanje mečeva i ilegalno klađenje su jasno povezani sa organizovanim kriminalom u svetskim razmerama. Interpol primenjuje holistički pristup u nastojanju da smanji korupciju u sportovima i sportskim igrama na sreću kroz rad nekoliko timova i inicijativa: • Interpol timovi za podršku kod većih događaja (IMEST)
 20. 20. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 20 Ti timovi se organizuju na zahtev zemalja da pomognu nacionalnoj policiji u pripremi, koordinaciji i realizaciji bezbednosnih aranžmana za veće događaje, uključujući veće sportske priredbe. • Operacija SOGA Interpol takođe pomaže u koordinaciji akcija sprovođenja zakona više zemalja, čija meta su ilegalni sistemi klađenja u fudbalu, kroz niz operacija pod nazivom SOGA (Soccer and Gambling = fudbal i igre na sreću). Do sada, tri SOGA operacije su vođene u Jugoistočnoj Aziji, čiji je rezultat nekoliko hiljada hapšenja, zaplena više od $26 miliona gotovine, i zatvaranje ilegalnih tajnih igraonica. • Operativna grupa Interpola za borbu protiv nameštanja mečeva Interpol je uključen u borbu protiv nameštanja mečeva kroz specijalnu operativnu grupu koja okuplja policijske funkcionere koji se bave istragom nameštanja mečeva i ilegalnih igara na sreću iz različitih zemalja i regiona. • Inicijativa Interpol-FIFA Još jedan aspekt Interpolovog pristupa je prevencija, uključujući edukaciju i obuku. Interpol je ušao u 10-godišnju inicijativu sa FIFA u maju prošle godine. Ulazak u to partnerstvo je potvrda da je korupcija u sportu složen problem koji zahteva više od same istrage. Mi treba da stavimo jači naglasak na preventivni elemenat ako želimo da budemo uspešni. Interpol-FIFA inicijativa ima za cilj da razvije globalne programe obuke, edukacije i prevencije za ključne aktere na strani fudbala da prepoznaju, odupru i prijave pokušaje korupcije ili nameštanja mečeva. Inicijativa takođe ima za cilj bolju pripremu sprovođenja zakona na slučajeve vezane za nameštanje mečeva. EPMA, Evropsku asocijaciju za međusobno klađenje, koja predstavlja kompanije za klađenje na konjskim trkama iz 11 zemalja u Evropi. EPMA se zalaže za integritet, transparentnost, neutralnost i poštenje među klijentima. Naš model, Tote PariMutuel model, postoji od 1864. godine i funkcioniše izuzetno dobro. Taj sistem je jednostavan. Vlade država članica odlučuju koja vrsta klađenja nam je dozvoljena. One takođe odlučuju o izvlačenju. Mi počnemo da prodajemo opklade, i dobitnikov udeo koji dolazi posle izvlačenja. Ovaj model ima nekoliko veoma jakih elemenata: • Operator nema interes za ishod utakmice ili rezultat. To sprečava rizik od prevare.
 21. 21. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 21 • Kockar može stalno da prati promene šansi u realnom vremenu, i stalno ima ažuriranu informaciju o onome što se dešava u ukupnom ulogu klađenja. • Izvlačenje je sasvim jasno za kockara i moglo bi da se iskoristi za dobre stvari i finansiranje. Sa lakoćom nalazimo i hvatamo bilo koga ko pokuša da izmanipuliše naš model, zato što možemo odmah da vidimo da li nešto ide pogrešno. Važno je da Evropski parlament i Evropska komisija uzmu u obzir model Tote PariMutuel kada raspravljaju o integritetu i finansiranju. Šta možemo, šta moramo da uradimo na Evropskom nivou? Da pomognemo državama članicama da efikasno regulišu online igre na sreću, u skladu sa nacionalnim tradicijama, ali takođe u skladu sa Ugovorom. Zašto? Da bi efikasno zaštitile potrošače i sve građane, istovremeno odgovarajući na legitimna očekivanja operatora online klađenja i igara na sreću. Treba imati na umu da ovi drugi reaguju na potražnju za tim novim uslugama. Da li postoji evropska dodata vrednost u zaštiti naših građana, dok se istovremeno poštuje princip subsidijarnosti? Da, zato što nijedan država članica be može sama da se nosi sa svim rizicima vezanim za tu aktivnost. Međutim, ta dodata vrednost može da poprimi različite forme: • efikasnije nametanje restrikcija za mnoge ilegalne vebsajtove, koji često koriste uslugu sedišta u offshore tajnim igraonicama; • razvijanje – tamo gde je to dozvoljeno – pravne alternative koja je dovoljno atraktivna da permanentno slabi bilo kakve tajne i otuda neregulisane ponude; • ona može - i mora – takođe da poprimi formu mera podrške radi sprečavanja bilo kakvog nepoželjnog skretanja koje bi moglo da potiče iz nekontrolisanog razvoja online klađenja i igara na sreću. Mi treba da se suočimo sa tim izazovima zajedno. Zato ću predložiti komisiji na jesen da usvojimo plan akcije radi efikasnog regulisanja i nadziranja online klađenja i igara na sreću. Ovaj plan treba da ponudi detaljne odgovore na identifikovane izazove ( I ) i metodologiju za akciju (II). I – Detaljni odgovori: Još uvek je rano izložiti ih u detalje, ali bih želeo da pomenem tri glavna elementa koje treba uključiti u bilo koju buduću akciju:
 22. 22. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 22 Prvi element: zaštita potrošača i građana Gotovo 7 miliona Evropljana se kocka na Internetu (online). Naš cilj mora da bude da se obezbedi zaštita za te potrošače, kao što zaista moramo da zaštitimo sve građane od potencijalnih rizika. Bez obzira na to koja je država članica njihovo mesto boravišta. a) Prvi zahtev po mom mišljenju jeste da se razvije set osnovnih garancija primenljivih u celoj Evropi. Savetovanje je pokazalo da su sve države članice preduzele mere da zaštite potrošače. Ali, te mere mogu da budu veoma različite. Ubeđen sam da, kroz argumente i dijalog – između država članica ali takođe sa industrijom – mi možemo da razvijemo zajedničku evropsku bazu principa i mera zaštite. Tako da svi građani budu zaštićeni, ma gde se nalazili i bez obzira na koji se legalni sajt oni priključuju. b) Drugo: zaštita maloletnika Deca koriste Internet svakoga dana. Mi moramo da nađemo načine da ih zaustavimo da dobijaju pristup sajtovima za klađenje i igre na sreću. Tehnička rešenja u obliku filtera postoje, ali mi moramo da obezbedimo da se tehnologija razvija u pravom smeru, naročito, da instrumenti provere godišta ostanu efikasni. Pored tehnologije, realan ključ je podizanje svesti o rizicima, najpre među roditeljima, ali takođe intenzifikovanjem edukacije svesti o bezbednosti. Konačno, važno je da privreda industrija igara na sreću preuzme svoje odgovornosti. c) Treće: odgovorno reklamiranje Potrebna su nam jasna pravila u toj oblasti,u svim državama članicama. Dostavljanje određene informacije treba da bude obavezno. Mislim naravno na znak koji kaže da je pristup sajtu zabranjen za maloletnike, koji mora da bude dovoljno vidljiv. Ali, takođe je potrebno postaviti upozorenja u vezi sa finansijskim, socijalnim i zdravstvenim rizicima vezanim za prekomerno klađenje ili kockanjr. Mi u Evropi već imamo zakonodavstvo za zaštitu interesa igrača podložnih zavisnosti koji proizvod ili uslugu da kupuju, kao što su pravila kojim se zabranjuje agresivna ili
 23. 23. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 23 zavaravajuća komercijalna praksa. Treba da razmotrimo kako najbolje da dopunimo ta pravila specifičnim pravilima o online kockanju. d) Poslednji zahtev: sprečavanje i lečenje zavisnosti Do sada nije bilo dovoljno studija da bi se izvukli pouzdani zaključci o razmeri i ozbiljnosti problema. Da bi se nadoknadio taj nedostatak podataka, komisija se konsultuje sa nekoliko eksperata u kontekstu 'Alice Rap' projekta, sa ciljem razvijanja zajedničkih definicija i bolje procene prirode i razmere rizika. Ali, mi moramo da idemo dalje, da razvijemo politiku usmerenu protiv zavisnosti koja je efikasna zato što se bazira na realnosti. Drugi glavni element naše akcije: sprečavanje prevare Savetovanje je ukazalo na potrebu za većom jasnoćom u primeni Direktive o pranju novca na klađenje i igre na sreću i na potrebu da se garantuje izjednačeno polje za igru za sve regulisane operatore u EU (online, tj. na Internetu ili off-line, tj. van Interneta). Mi ćemo ovo uzeti u obzir u našem predlogu za četvrtu Direktivu o pranju novca, koja se očekuje na jesen. Takođe predviđamo paket mera za poboljšanje borbe protiv svih ostalih oblika prevare. Na primer moramo da se pozabavimo pitanjem krađe identiteta, i garancije sigurnosti opreme online igara na sreću. Treći element: integritet sporta Zaštita integriteta takmičenja zaslužuje posebnu pažnju. Socijalne vrednosti koje sport sadrži su u opasnosti. Ne postoji nijedna druga vrsta prevare gde je tako očigledno teško za države članice da se same bave tim problemom. Zbog toga moramo da garantujemo efikasnu saradnju između nacionalnih regulatora, operatora online igara na sreću i sportskih federacija da bi se sprečilo nameštanje mečeva. Takođe moramo da razmotrimo minimalna pravila o sukobima interesa, možda zabranu određenih vrsta igara na sreću ili stvaranje rigoroznijih sistema kontrole.
 24. 24. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 24 Androulla Vassiliou je jutros govorila o tome da li definisati nameštanje mečeva na nivou Evrope i to proglasiti krivičnim prekršajem. Slažem sa njom da je to interesantna ali teška stvar za realizaciju. Moramo da nastavimo da razmatramo to, ali je neposredan prioritet da stvorimo bazu evropsku akciju za podršku integritetu sporta. Naš plan akcije će doprineti tome na veoma realan način. Ovaj plan će se takođe koncentrisati na pitanje finansijskog prihoda. Popularnost sporta u celom svetu i međunarodna priroda online igara na sreću znači da svaka evropska akcija treba da bude deo širih globalnih inicijativa. Zbog toga pridajem veliki značaj aktivnoj ulozi EU u okviru MOK-a i Saveta Evrope, koji je nedavno preduzeo niz mera u kontekstu koji prevazilazi kontekst same EU. Dame i gospodo, Naše Saopštenje u jesen će takođe utvrditi metodologiju za akciju, a koju želim da bude efikasna. II - Metodologija koja koristi sve raspoložive instrumente i uzima u obzir širok spektar situacija. Kako možemo da prevedemo ciljeve u našem planu akcije u realnost na zemlji? Navešću tri načina: 1. Prvo: uključiti države članice i razviti administrativnu saradnju Već sam rekao prošlog novembra da naš prioritet treba da bude da države članice sarađuju u duhu međusobnog poverenja. U tom cilju, tri neformalna sastanka regulatora su bila organizovana, koji su bili uspešni. Svi razumeju potrebu za razgovorima, čak i ako ih je i dalje potrebno ubeđivati u potreban stepen saradnje. Mi ćemo izneti strukture potrebne za efikasnu administrativnu saradnju našem planu akcije. Predlažem da se formira grupa eksperata, koju bi sačinjavali predstavnici država članica, radi doprinosa pripremi i oceni evropskih inicijativa.
 25. 25. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 25 Mi moramo da nastavimo sa razvojem bliskog i privilegovanog odnosa sa regulatorima. Ja ću se sastati sa njima kada naš plan akcije bude usvojen da bismo prodiskutovali detaljnije različite aspekte. 2. Drugo, podstaći razvoj atraktivnog niza mogućnosti za legalne igre na sreću tamo gde je to dozvoljeno Ovo je verovatno jedini način da se efikasno odvrate potrošači od toga da idu na mnoge ilegalne sajtove koje će – da ne okolišimo – uvek biti teško potpuno suzbijati. Svesne te realnosti, određene države članice su odlučile da delimično liberalizuju tržište online klađenja i igara na sreću. U tom slučaju - a ja bih vas podsetio da je to odluka koju svaka država članica treba da donese - važno je da potrošači budu u stanju da prave razliku između legalnih i nelegalnih sajtova. Pored toga, takođe je važno da legalni operatori budu u stanju da ponude dovoljno atraktivne proizvode za njih da budu kredibilna alternativa za nelegalne sajtove, jer će inače potrošači nastaviti da se okreću nelegalnim i neregulisanim priređivačima. 3. Na kraju, važno je da se evropska pravila poštuju Evropski parlament je s pravom pozvao komisiju da nastavi istraživanje situacija nepridržavanja Ugovora ili precedentno pravo Suda pravde, koji je dao dragocene smernice. Zato ću zatražiti od mog odseka da kontaktira sve države članice zabrinute zbog tekućih parnica ili žalbi da ih podseti na važeća pravila i predloži da se sve problematične situacije reše u skladu sa aktuelnim precedentnim pravom. Ako se eklatantni prekršaji nastave, neću oklevati da predložim mojim kolegama da se preduzmu odgovarajući postupci ili ponovo pokrenu. Razvoj proaktivnije politike radi pomoći državama članicama mora da ide sa čvrstom rešenošću na strani komisije da sprovede zajednička pravila kada se ona budu jasno utvrdila. Dame i gospodo, Radićemo sa Evropskim parlamentom, svim državama članicama i svim zainteresovanim akterima da obezbedimo brzu primenu i efikasan monitoring evropskih pravila za koje odlučimo da ih uspostavimo. Molim vas, nastavite da mi dajete vaše komentare i sugestije.
 26. 26. Jakta V stručni skup – Radni materijal „Praktični primeri za kontrolu igara na sreću“ ''Najnoviji postupci EU u vezi sa igrama na sreću'' 22. Oktobar 2012. 26 Jürgen CREUTZMANN, član Evropskog parlamenta

×