Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209(20)

Plus de Mirva Tapaninen(20)

Publicité

SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209

 1. Rovaniemen seudun sähköisen kaupan ja markkinoinnin kehittämissuunnitelman toimenpide-ehdotuksia vuosille 2010 – 2015 Tulosaineistoa 4.12.2009
 2. Kuka olen, mistä tulen • www.kirsimikkola.fi • www.facebook.com/kirsimikkola • www.linkedin.com/pub/kirsi-mikkola/6/a32/173 • Sähköisen liiketoiminnan toimittajariippumatonta asiantuntijapalvelua vuodesta 1996 – Konsultointi, koulutus ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen esiselvitykset • Johto ja operatiivinen henkilöstö • Alueelliset ja yritysverkostostrategiat ja toimintasuunnitelmat – Sähköisen liiketoiminnan ensiaskeleet • Internetmarkkinointi; hakukoneoptimointi, löydettävyys, käytettävyys • Sähköinen kaupankäynti; verkkokaupan perustaminen ja kustannustehokkuus • Yritysten toimintaympäristön tietotekniikka – Projektointi ja rahoitusprosessien asiantuntijuus – TEM / eAskel konsultti – Sertifioitu elämyskouluttaja (LEO) – Laatu- ja toimintajärjestelmäasiantuntija- Suomen laatupalkintokilpailun arvioitsija toista vuotta 9.10.2009 Kirsi Mikkola
 3. Taustaksi • Toimeksiantaja Rovaniemen Kehitys Oy - Rovaniemen ja Ranuan elinkeinon kehittäjä • Toimeksianto käynnistettiin 10.9.2009 – Toimeksiantoa edelsi sähköisen liiketoiminnan 4 aktivointitilaisuutta / seminaaria keväällä 2009 • Toimeksiannon tavoitteena on esittää konkreettisia toimenpiteitä Rovaniemen seudun yritysten sähköisen markkinoinnin ja kaupankäynnin käynnistämiseen ja tehostamiseen • Toimenpide-ehdotukset ovat kohdistettu ensisijaisesti yritysten ja kuluttajan väliseen sähköiseen kaupankäyntiin (b to c)
 4. Taustaksi • Toimenpidesuunnitelmassa – esitetään tarkoituksenmukaisimmat ja realistisia konkreettisia toimenpiteitä Rovaniemen seudun yritysten sähköisen markkinoinnin ja kaupan edistämiseen – annetaan ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden avulla Rovaniemen seudun yritykset voivat ottaa käyttöön ja hyödyntää sähköisiä palveluita yrityksensä toiminnan kehittämisessä – otetaan kantaa toimeksiantajan tehtäviin toimenpiteiden toimeen saattamiseksi
 5. Taustaksi • Vaiheet: – VAIHE 1. AINEISTON KERUU – Suunnittelutyö käynnistettiin aineiston keruulla internet- kyselynä, haastattelemalla valitut yritykset ja julkiset toimijat sekä analysoimalla olemassa olevat strategiat ja toimintasuunnitelmat tausta-aineistoksi – Tavoitteena oli saada vähintään 20 % alueen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Matkailu ja Markkinointi Oy:n asiakasyrityksistä kyselyn piiriin – Haastateltavien yritysten valinta määritettiin toimeksiantajan kanssa – Aika: syys-lokakuu, 6 päivää
 6. Taustaksi • Vaiheet: – VAIHE 2. Yhteistoiminnalliset työpajat • Työpajaan osallistui 21 alueen yritys- ja julkisen sektorin edustajaa • Työpajassa keskitytään aineiston keruun yhteydessä muodostettuun kehittämiskysymykseen Miten sähköinen kaupankäynti ja kilpailutekijä Rovaniemen seudulla vuonna 2015? – Kartoitettiin ideat, ongelmat, riskit ja määriteltiin toimintasuunnitelman hyödynsaajia, kehitystavoitteita, toimenpiteiden tarkoitus, tuloksia sekä toimintoja tavoitteeseen pääsemiseksi • Aika: syyskuu, 4 päivää
 7. Taustaksi • Vaiheet: – VAIHE 3. Yhteenveto ja toimenpidesuunnitelman ehdotukset • Asiantuntijat laativat haastatteluista ja yhteistoiminnallisista työpajoista kehittämis- ja toimenpidesuunnitelman, ehdotuksia sekä suosituksia jatkotoimenpiteistä • Rovaniemen Kehitys Oy kommentoi ja muokkaa osaltaan toimenpiteitä lopulliseen muotoon • Tulosaineisto: kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma, ehdotukset ja suositukset • Aika: marras-joulukuu, 4 päivää
 8. Taustaksi • Työn on toteuttanut sähköisen liiketoiminnan konsulttitoimisto Yritysvalmennus Kirsi Mikkola Oy – Työn toteuttamisen vastuullisen konsulttina toimi sähköisen kaupan konsultti Kirsi Mikkola ja avustavana konsulttina sähköisen markkinoinnin konsultti Ilkka Kauppinen • Rovaniemen Kehitys Oy:n projektipäällikkö Teija Mikkola vastasi muusta projektin hallinnollisesta koordinoinnista ja avusti käytännön järjestelyissä
 9. Sähköinen kaupankäynti • Globaalisti Internetin kuluttajakauppa on viimeisen 6 vuoden aikana yli 10 kertaistunut – yleistyminen Suomessa ei kuitenkaan yhtä huimaa – Suomessa arviolta 4000 verkkokauppa (17 % b to c) – B to C Verkkokaupan arvo on jo yli 4,5 miljardia euroa
 10. Sähköinen kaupankäynti • Syitä erityisesti pk-yritysten sähköisen kaupankäynnin yleistymisen hitauteen voidaan löytää ensisijaisesti yritysten sähköisen liiketoiminnan osaamisen puutteesta ja asenteista • Toisaalta teknologia, tekniikka ja sovellukset ovat kehittyneet ja monipuolistuneet sekä tarjonta sähköisen liiketoiminnan käynnistämiselle on positiivista
 11. Taustaksi / Sähköinen kaupankäynti • Internetin yleistyttyä sähköinen kaupankäynti on tullut osaksi suomalaista yrityskulttuuria ja yritysstrategioita – Asiakkaiden luoma paine, kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuminen ja alati kasvavat internetin käyttöluvut ajavat niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä verkkokauppaan • Kaikki merkit ennustavat, että sähköinen kaupankäynti tulee edelleen kasvamaan • Yritysten on tehtävä päätös, lähteekö se mukaan vai putoaako kilpailusta • Maakunnallisten ja seudullisten toimijoiden, kehittäjien ja rahoittajien on kyettävä omalta osaltaan reagoimaan elinkeinon liiketoiminnan sähköistämisen tuomiin paineisiin
 12. Sähköinen kaupankäynti • Suomessa oli marraskuussa 2009 yli 4,3 miljoonaa Internet käyttäjää, joka edustaa 83 % suomalaisista • 33 % suomalaisista 15-74 vuotiaista on ostanut verkkokaupasta tuotteita ja palveluja viimeisen 3 kk aikana • Suosituimmat ostokset – Matka tai majoituspalvelut 60 % Pääsyliput 47% Vaatteet ja kengät 43% Kirjat ja lehdet 35% Musiikki ja videot 31%
 13. Sähköinen kaupankäynti • Maailmanlaajuisesti Internetin käyttäjiä arvioidaan olevan n. 1,668,870,408 käyttäjää, joka edustaa 24.7 % maailman väestöstä • Euroopassa on noin 402,380,474 Internet käyttäjää, joka edustaa 50.1% väestöstä • Käyttäjämäärät ovat lisääntyneet 282.9% vuoteen 2000 verrattuna
 14. Sähköinen kaupankäynti • Suosituimmat ulkomaalaisten verkkohaut – 1. Holidays/Destinations: 61.9% 2. Consumer electronics: 58.4% 3. Travel (e.g. flights, trains): 56.9% 4. Portable devices: 56.6% 5. Mobile phone services: 56.0% 6. Computer software: 52.3% 7. Films: 49.8% 8. Music: 48.8% 9. Books: 46.2% 10.Cars/automobiles: 43.7%
 15. Sosiaalinen media verkkokaupoissa • 211 miljoonaa (74.6%) Internetin käyttäjistä on käyttänyt sosiaalista mediaa ja yhteisöpalveluja Euroopassa, Heavyuserit tulevat • UK:sta 29,263,000 (79.8% maan Internet käyttäjistä) • Espanjasta 13,185,000 (73.7%) • Italiasta: 14,408,000 (69.3%) • Saksasta: 24,901,000 (67.3%) • Suomesta 2,061,000 (66.2%) • Ruotsista 3,733,000 (65.4%) • Sweitsistä 2,804,000 (64.7%) • Ranskasta 21,745,000 (63.9%) • Venäjältä 18,427,000 (63.5%)
 16. Sosiaalinen media verkkokaupoissa • Sosiaalisen mediaan ja yhteisöpalvelujen käyttäjien määrän arvioidaan tuplaantuvan vuoteen 2012 mennessä • Arvioidaan, että Iso-Britanniassa tapahtuu voimakkain kasvu sosiaalisen median käytössä seuraavan viiden vuoden aikana, 9.6 miljoonasta käyttäjästä vuonna 2007 määrä nousee 27.1 miljoonaan vuonna 2012
 17. Sähköisen kaupan kehittäminen on liiketoiminnan kehittämistä • Strategiset hyödyt mm. • Operatiiviset hyödyt – yrityskuvan ja yrityksen mm. tunnettuuden kehittäminen – kustannussäästöt – uudet palvelukokonaisuudet – toiminnan rationalisointi asiakkaille ja asiakassuhteen tiivistäminen – liikevaihdon lisääminen – uudet liiketoimintamallit ja - – toiminnan laadun alueet sekä uusien kehittäminen sähköisten asiakkaiden ratkaisujen ja tietoverkkojen avulla – kumppanien tai työntekijöiden tavoittaminen verkon kautta
 18. Sähköinen kauppa Rovaniemen seudulla • Taustat – ICT:n käytön esteen Lapin ja Kainuun maakunnassa vuonna 2006 • osaamisen, tiedon ja varmasti toimivien ratkaisujen puute • informaatioteknologisen infrastruktuurin puute – Vuonna 2009 • ymmärryksen, tietämyksen ja osaamisen puute • yhteisten standardien puute – Rovaniemen seudulla ei ole toteutettu säännöllistä, jatkuvaa tutkimustiedon keruuta alueen yritysten liiketoiminnan sähköistämisen tueksi tai liiketoiminnan sähköistämisestä
 19. Tuloksia
 20. Aineiston keruu • Tausta-aineiston keruu toteutettiin yrityksille, alueen kehittäjille, rahoittajilla ja koulutusorganisaatioille suunnatuissa avoimissa sähköisen liiketoiminnan seminaareissa, yhteistoiminnallisissa (GOPP) työpajoissa sekä www- ja puhelinkyselyinä
 21. Tuloksia • Rovaniemen Kehitys Oy:n yritysasiakkaille suunnattu kysely kohdistettiin kahdelle sadalle (200) yritykselle • Kyselyyn vastanneiden määrä oli 41 yritystä, joka on 20,50 % kokonaismäärästä – matkailu 26 %, – teollisuus (sis. ICT) 20 % – kauppa 7 % – palvelu 26 % – Muu 22%, taideteollisuus, paino/käsityö/liikelahjat, liikkeenjohdon konsultointi, verkkokauppa, ravintola, kulttuuri, koulutus, valmennus, liikunta, esitystoiminta, ohjelmapalvelut, logistiikka/yritysmyyntiyksikkö, kulttuuri ja nuorisotyö •
 22. Tuloksia • Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihdot jakautuivat seuraavasti – Alle 100 000 € 13 kpl – 100 000 - 250 000 € 8 kpl – 250 000 – 500 000 € 5 kpl – 500 000 – 1 milj. 6 kpl – yli 1 milj. 7 kpl. • Henkilöstö – Suurin osa kyselyyn vastanneista työllisti alle 10 henkilöä (78%) – 10 – 30 henkilöä työllistäviä oli kyselyssä mukana 5 (13) – yli 30 henkilöä työllistäviä 4 (10%)
 23. Tuloksia • 2 päiväiseen GOPP työpajaa osallistui 21 yritys- ja julkishallinnon edustajaa • Kehittämiskysymyksenä Miten sähköinen kaupankäynti on kilpailutekijä Rovaniemen seudulla vuonna 2015?
 24. Gopp viitekehyksestä • Ensisijaiset hyödynsaajat: – alueen yritykset • Toissijaiset hyödynsaajat: – alueen asiakkaat • Kehitystavoitteet: – Alueen yritysten kannattavuuden lisääminen – Sähköisen kaupankäynnin osaamisen kasvaminen • Tulokset ja toimenpiteet: ks. Seuraavat diat
 25. GOPP viitekehyksestä • Tulos 1: Alueen yrityksen käyttävät sähköisen kaupan välineitä • Toimenpiteet: – osaamis- ja koulutustarvekysely – tiedonvälityskanavan perustaminen (käyttöoppaat ja motivoivat esimerkit) – säännöllinen ja aktiivinen lehtiartikkeleiden kirjoittaminen – koulutusten järjestäminen: seminaarit, työpajat, itseopiskelu, vierihoito – yrityksille tarjotaan tuettua konsultointi- ja koulutuspalvelua henkilökohtaisesti (täydennetään nykyistä tarjontaa) – opintomatkat (verkostoituminen ja yrityskummitoiminta toisilta alueilta) – otetaan opiskelijat mukaa kehitysassistenteiksi ja toimintaan
 26. GOPP viitekehyksestä • Tulos 2: Osaaminen ja ymmärrys on kasvanut • Toimenpiteet: – määritetään toimija joka tietää, kertoo, opastaa neuvoo – kartoitetaan tarjolla olevat potentiaaliset työvälineet ja niiden hinta puolueettomasti – otetaan yhteiset standardit käyttöön – kasvatetaan www-sivujen seurantataitoja
 27. GOPP viitekehyksestä • Tulos 3: Verkkokaupan tulos on kasvanut • Toimenpiteet: – määritetään verkkokaupan ja www-sivujen tavoitteet – parannetaan saavutettavuutta – tehdään ostosten paketoiminen helpoksi – kasvatetaan www-sivujen lisämyyntiä – kasvatetaan transaktioiden määrää – kasvatetaan www-sivujen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden vakioasiointia – tietty tuote, tietty kohderyhmä, enemmän ostoa – tuotteistetaan tuotteita lisämyyntiin – kasvatetaan asiakaskohtaisten keskiostoksen € määrää
 28. GOPP viitekehyksestä • Tulos 4: Uusia toimintamalleja on syntynyt verkkoon • Toimenpiteet: – kartoitetaan uusia liiketoimintamalleja verkossa – benchmarkataan muita alueita – vertaisoppiminen – toteutetaan pienet pilotit b to b ja b to c – viestitään tuloksista
 29. GOPP viitekehyksestä • Tulos 5: Käytössä on segmentoitu tehokas asiakasviestintä • Toimenpiteet: – selvitetään kohderyhmät ja heidän tarpeensa yrityskohtaisesti – määritetään alueen asiakassegmentit – luodaan yrityskohtaisia segmentoituja asiakasrekistereitä yrityksissä – luodaan asiakaspalautejärjestelmä, jonka tulokset ovat kaikkien siihen osallistuneiden yritysten käytössä – varmistetaan viestintätyövälineiden osaaminen
 30. GOPP viitekehyksestä • Tulos 6: Alueen sähköisen kaupankäynnin imago paranee • Toimenpiteet: – Luodaan alueen yhteinen sähköisen kaupankäynnin visio yhdessä (työryhmä) – Perustetaan Lapin sähköisen liiketoiminnan/kaupankäynnin ”ritarit” klubi – varmistetaan että alueen innovaatio-ohjelmat ovat synkronissa tavoitteiden ja toimintojen kanssa – Liitetään / kirjoitetaan sähköinen markkinointi alueen markkinointisuunnitelmaan – Tiedotetaan systemaattisesti ja laajasti aiheesta
 31. Keskeiset havainnot
 32. Keskeiset havainnot • Strateginen suunnittelu – Rovaniemen seutu tarvitsee alueellisen verkkoliiketoimintastrategian yritysten sähköisen kaupan kehittämisen pohjalle – Rovaniemen seutu tulee määrittää sähköisen kaupan ja markkinoinnin toiminnallinen ja imagollinen visio – Rovaniemen seutu tulee profiloida verkossa – Strategisessa suunnittelussa tulee huomioida valtakunnalliset päälinjat sekä ohjaavat toimenpiteet
 33. Suomen Digitaalinen tulevaisuus • Elinkeinoelämän valtuuskunta julkaisi Suomen Digitaalinen tulevaisuus raportin • "Ilman saumattomasti toimivia digitaalisia palveluja emme selviä ikääntymisen, talouskriisin ja kiihtyvän globalisaation haasteista • Suosittelen • http://www.eva.fi/files/2573_nykyaikaa_etsimassa.pdf
 34. Keskeisiä havainnot • Asiakkuuksien hallinta – Alueen asiakkuudet tulee segmentoida tarkemmin toimialoittain – Rovaniemen seudun olemassa olevat verkkopalvelut tulee evaluoida ja arvioida uudelleen • toimenpiteenä tulee valita palveluista he, joita kannattaa kehittää valituille asiakassegmenteille – Rovaniemen seudulla käynnistyy Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n toimesta asiakastyytyväisyyden systemaattinen mittaaminen ja arviointi osana laadun kehittämisprosessissa (DQN)
 35. Keskeiset havainnot • Osaamisen vahvistaminen ja koulutus – Tulee mahdollistaa ja tukea ymmärryksen syntymiseen sähköisestä kaupasta; onko järkevä sähköistä liiketoimintaa harjoittaa vai ei • Alueen yritysten ymmärrystä ja tietämystä tulee nostaa case - esimerkkien ja pilottien avulla • Ymmärrystä ja tietämystä tulee vahvistaa voimakkaalla tiedottamisella ja konkrettisilla esimerkeillä
 36. Keskeiset havainnot • Osaamisen vahvistaminen ja koulutus – Osaamista tulee vahvistaa alueorganisaatiossa ja yrityksissäkin erityisesti seuraavilla osa-alueilla • Liiketoimintaosaaminen • Sähköinen kaupankäynti ja markkinointi • Logistiikka • Tuotekehityskoulutus – yritysten tulee osata tuotteistaa paremmin markkinointikelpoisia, maailman parhaita ja ainutlaatuisia tuotteita ja palveluja – yritysten tulee osata paketoida ja hinnoitella eri toimialojen yritysten tuotteiden yhdistelmiä sekä ristiin myydä toistensa tuotteita – yrityksille tulee järjestää toimialat ylittävää ja yhdistävää koulutustarjontaa
 37. Keskeiset havainnot • Internetmarkkinointi – Internet-markkinointi tulee kytkeä oleelliseksi osaksi Rovaniemen seudun markkinointisuunnitelmaa – Käytössä olevat internetmarkkinointivälineet ja sivustot sekä yrityshakemistot tulee analysoida ja kartoittaa uusia. Lisäksi tulee tehdä näiden tarkoituksen mukainen yhdistäminen – Tulee selvittää olemassa olevat ja tulevat markkinointi- ja verkkokauppasovellukset valittujen asiakassegmenttien pohjalta. Selvitys tulee tehdä alueen ja yritysten tarpeet huomioiden
 38. Keskeiset havainnot • Verkkokauppa – Rovaniemen seudulle tulee luoda sähköisen kaupanmalli, joka kytkee ja mukaan ottaa vahvemmin mikro- ja pienyritysten (muutkin kuin matkailu) markkinointi- ja myyntiverkostoon • Rovaniemen seudulla tulee mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen ristiin myynti riippumatta yrityksen toimialasta, tuotteista tai palveluista – Tulee määrittää yhteiset standardit järjestelmissä
 39. Keskeiset havainnot • Resurssit – Yrittäjät tarvitsevat rahoitusta ja asiantuntijuutta sähköisen kaupan kannattavuuslaskelmien laadintaan ja kauppojen rakentamiseen
 40. Keskeiset havainnot • Selvitykset – Vuonna 2006 toteutettua tutkimusta Sähköisen kaupan käynnin esteet Lapin maakunnassa / Rovaniemen seudulla tulee jatkaa ja toteuttaa tutkimusaineiston keruu ja raportointi säännöllisesti – Rovaniemen seudun sähköisen kaupankäynnin projektit ja tulokset (esim. Testing Lab I ja II, RovaniemiNyt, Santaclaus.fi) ja Rovaniemen seudulla käytössä olevat markkinointisivustot, yrityshakemistot, yms. tulee koota • jotta voidaan tehdä päätös mihin olemassa oleviin toimintakykyisiin ja kehittämiskelpoisiin verkkopalveluihin resurssit suunnataan, mitä ”helmiä” projekteiden tuloksista voidaan poimia jatkojalostettavaksi ja mitkä verkkopalvelut on järkevät ajaa vähitellen alas
 41. Keskeiset havainnot • Selvitykset – Asiakassegmenttipohjainen selvitys olemassa olevista ja tulevista internetmarkkinointi- ja verkkokauppasovelluksista asiakassegmenttien pohjalta alueen ja yritysten tarpeisiin – Selvitys nykyisistä ja uusista jakelukanavista (matkanjärjestäjä- ja jakelutieavaukset) • uudet jakelutiet ja -kanavatyypit / ketkä voivat myydä tuotteita ja palveluja, millä käytännöillä (esim. mobiili) • uusien liiketoimintamallien käyttöönotto (esim. affliate)
 42. Keskeiset havainnot • Tutustumismatka- ja mediayhteistyö – Alueelle tulee järjestää tutustumismatkoja ja perustaa niitä tukeva internet-aineisto • Virtuaali ja todellinen – Alueella tulee aloittaa laajempi mediayhteistyö, joka kohdistuu erityisesti uusmediaan
 43. Keskeiset havainnot • Alueorganisaation toiminnan kehittäminen – Kehitysyhtiöiden ICT:tä hyödyntäviä sisäisiä ja ulkoisia viestintäratkaisut tulee edelleen kehittää palvelemaan tehokkaammin toiminnan rutiiniprosesseja (erityisesti yrityksille tehtävä viestintä) – Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijaverkoston laajentaminen ja hyödyntäminen omien resurssien rinnalla, jotta yritysneuvontaa tarvitseva voidaan ohjata oikealle asiantuntijaresursseille
 44. Toimenpide-ehdotuksia Vuosille 2010 - 2015
 45. Toimenpide-ehdotuksia 2010 • Internet-markkinoinnin perustoimet – Rovaniemen yritysten tietojen siirto Googlen palveluihin (käytetään Rovaniemi nyt tietokantaa) – Luodaan Rovaniemen alueprofiili suosittelupalveluihin ja valittuihin yhteisöihin – Rovaniemen kuva- ja videogallerioiden haltuunotto – Rovaniemen blogikonseptin käyttöönotto – Rovaniemen seudun markkinoinnin sisällöntuottajarenkaan perustaminen yhteistyössä Lapland.fi ja Laplandfinland.com markkinointiportaalien kanssa • Rovaniemen kaupungin -hakukonemainonnan konseptointi ja käynnistäminen. Suositellaan keskittymistä muihinkin kuin Googleen, esim. Venäjän, Kiinan ja Norjan omiin hakukoneisiin
 46. Toimenpide-ehdotuksia 2010 • Selvitykset – Sähköisen kaupan käynnin esteet Rovaniemen seudulla TAI Lapin maakunnassa • yhteistyömahdollisuudet MTI, maakuntaliiton, Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen tai Haaga-Perho, Tieke ry – Kartoitetaan ja kootaan sähköisen kaupankäynnin projektit ja tulokset (esim. Testing Lab I ja II, RovaniemiNyt, Santaclaus.fi) sekä Rovaniemen seudulla käytössä olevien markkinointisivustot, yrityshakemistot • jotta voidaan tehdä päätös mihin olemassa oleviin toimintakykyisiin ja kehittämiskelpoisiin verkkopalveluihin resurssit suunnataan, mitä ”helmiä” projekteiden tuloksista voidaan poimia jatkojalostettavaksi ja mitkä verkkopalvelut on järkevät ajaa vähitellen alas
 47. Toimenpide-ehdotuksia 2010 • Selvitykset – Selvitys olemassa olevista ja tulevista markkinointi- ja verkkokauppasovelluksista asiakassegmenttien pohjalta alueen ja yritysten tarpeisiin – sekä vahva toimiva tiedotus elinkeinolle sekä verkkokaupan perustamisen koulutus – Selvitys nykyisistä ja uusista jakelukanavista (matkanjärjestäjä- ja jakelutieavaukset) • uudet jakelutiet ja -kanavatyypit / ketkä voivat myydä tuotteita ja palveluja, millä käytännöillä (esim. mobiili) • Uusien ja liiketoimintamallien käyttöönotto (esim. affliate)
 48. Toimenpide-ehdotuksia 2010 • Osaamisen vahvistaminen – Vahvempi asiantuntijaverkosto- ja koulutusorganisaatioyhteistyö • Yritysneuvonnan rooli – Verkkokaupan perustamisen koulutus • Vahva tiedotus olevista ja tulevista markkinointi- ja verkkokauppasovelluksista – Internet-markkinoinnin kehitysohjelma –itseopiskeluun ja tutorointiin perustuva valmennus (30 day challenge) ulkoisen palveluna – eAskel ohjelman markkinointi ja osallistumiseen aktivointi osana yritysneuvontaa ja projekteja
 49. Toimenpide-ehdotuksia 2010 • Osaamisen vahvistaminen – Tehokas internet-markkinointi koulutuksen markkinointi ja koulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin – Matkailun sähköinen liiketoiminta -erikoistumisopintojen käynnistäminen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa
 50. Toimenpide-ehdotuksia 2010 • Viestintä – Matkailu toimialan viestintä- ja tiedotussuunnitelman laadinta (uusmedia) – Pilotti 1:n käynnistäminen ja toimijaverkoston rakentaminen Langaton Rovaniemi – Rovaniemen seutuverkkohankkeessa aloitettujen toimenpiteiden ja tulosten laajempi käyttöönotto • Tukiasemat, operoija ja konseptoija
 51. Toimenpide-ehdotuksia 2010 • Mediavierailut – Mediavierailujen käynnistäminen uusmedian edustajalle, huomioidaan erityisesti digitaalien media, julkaisut, sosiaaliset yhteisöt, blogit, jne. • Verkkokauppa – Käynnissä olevien ja alueella toimivien verkkokauppojen tukeminen sekä tiedottaminen case-esimerkkeinä
 52. Toimenpide-ehdotuksia 2011 • Internet-markkinoinnin perustoimet – Affiliatemarkkinointikonseptointin luominen ja käynnistäminen aluetasolla – Alueen yritysten RSS- syötekeskittymän perustaminen rovaniemi.fi ja visitrovaniemi.fi palveluihin – Rovaniemen kärkiteemojen vienti, markkinointi ja myynti sosiaalisessa mediassa
 53. Toimenpide-ehdotuksia 2011 • Verkkokauppa – Pilotti 2:n käynnistäminen; Rovaniemen seudun yritysten uuden ajan verkkokauppa • valitaan soveltuvat yritykset • rakennetaan konsortio seuraavilla resursseilla; alueen digitaaliset sisällöntuottajat, verkkokauppasovellustoimittajat, alueen ICT yritykset • Toteutetaan tuotteiden uudenlainen esittely, käytetään internetmarkkinointivälineitä ja panostetaan asiakkaiden sitouttamiseen • Verkkokauppa pilotoidaan esim. pienteollisuusyrityksissä • Mahdollistetaan ristiinmyynti esim. Affiliatemyynti
 54. Toimenpide-ehdotuksia 2011 • Verkkokauppa – Matkailun alueorganisaation ja yritysten välinen ”verkkokauppa” ja viestintä • alueorganisaation ulkoisten ja sisäisten toimintaprosessien kehittäminen tietotekniikan avulla
 55. Toimenpide-ehdotuksia 2011 • Osaamisen vahvistaminen – Yritysten ja alueorganisaatioiden osaamisen vahvistamisen käynnistäminen ja tukeminen. Yritysten ohjaaminen sähköisen kaupan asiantuntijapalvelujen tarjoavien resurssien palveluun • Internetmarkkinoinnin ja Verkkokaupan kehitysohjelma– itseopiskeluun ja tutorointiin perustuva valmennus (30 day challenge) ulkoisena palveluna • eAskel ohjelman markkinointi ja osallistumiseen aktivointi osana koulutusohjelmaa • Tehokas internet-markkinointi koulutuksen markkinointi ja koulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin • Matkailun sähköinen liiketoiminta –erikoistumisopinnot yhteistyössä korkeakoulujen kanssa
 56. Toimenpide-ehdotuksia 2012 • Mobiili- ja pelimarkkinointi – Mobiilimarkkinointikonsepti; parannetaan alueella olevien kävijöiden lisätiedon saantia alueen palveluista esim. Mashup ja GPS -teknologiaa hyödyntävällä teknologialla – Peleissä tapahtuvan markkinoinnin aloittaminen ja yhdistäminen paikalliseen sisällöntuotantoon, Rovaniemi virtuaalimaailma ja pelit; Rovaniemen tarina, Joulu, pyhiinvaelluskohde Redcaps.
 57. Toimenpide-ehdotuksia 2012 • Verkkokauppa – Alueen sisäisten jakelutieratkaisujen sekä yritysverkostojen / tuotantoverkoston tehokkaampi ristiinmyynti – Digitaalisen jakelukanavien ja verkkokauppojen perustaminen esim. käyttämällä Affiliate -mallia
 58. Toimenpide-ehdotuksia 2012 • Osaamisen vahvistaminen – Yritysten ja alueorganisaatioiden osaamisen vahvistamisen käynnistäminen ja tukeminen – Yritysten ohjaaminen sähköisen kaupan asiantuntijapalvelujen tarjoavien resurssien palveluun • Verkkokaupan kehitysohjelma –itseopiskeluun ja tutorointiin perustuva valmennus (30 day challenge) ulkoisen palveluna • eAskel ohjelman markkinointi ja osallistumiseen aktivointi osana koulutusohjelmaa • Tehokas internet-markkinointi koulutuksen markkinointi ja koulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin • Matkailun sähköinen liiketoiminta -erikoistumisopintojen käynnistäminen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa – Rovaniemen seudun verkkokauppakeskittymä B to C konseptointi
 59. Toimenpide-ehdotuksia 2012 • Tutkimustieto – Tutkimus sähköisestä kaupan käynnistä Rovaniemen seudulla TAI Lapin maakunnassa • Oman toiminnan uudelleen ohjaaminen ja suuntaaminen tutkimustulosten perusteella – kuluttajan käyttäytymisen muuttuminen internetissä – hakukäyttäytyminen ennakointi – Tulevien teknologioiden kartoitus, ja toimenpiteiden suuntaaminen tulosten perusteella – Checkpoint
 60. Toimenpide-ehdotuksia 2013 • Verkkokauppa ja virtuaalimessut – Virtuaalimessut ja –tapahtumat teema – Alueellisen verkkokauppakeskittymän operoinnin käynnistäminen B to C • Osaamisen vahvistaminen – Yritysten ja alueorganisaatioiden osaamisen vahvistamisen käynnistäminen ja tukeminen. Yritysten ohjaaminen sähköisen kaupan asiantuntijapalvelujen tarjoavien resurssien palveluun • Verkkokaupan kehitysohjelma –itseopiskeluun ja tutorointiin perustuva valmennus (30 day challenge) ulkoisena palveluna • eAskel ohjelman markkinointi ja osallistumiseen aktivointi osana koulutusohjelmaa
 61. Toimenpide-ehdotuksia 2013 - 2014 • Pilotti 3:n käynnistäminen; Olemassa olevista ja mahdollisesti itse tuotetuista mobiilisovelluksista tuotettu kohderyhmälähtöinen kokonaisuus, joilla edistetään alueen yritysten kaupankäyntiä mahdollisimman tehokkaalla tavalla • Kaupallisen palvelun rakentaminen paikallisille vierailijoille tai matkailijoille
 62. Toimenpide-ehdotuksia 2014-2015 • Kehittämisprojektien tulosten ylläpito ja suuntaaminen • Alueellisen verkkokauppakeskittymän operoinnin ohjaus B to C • Alueen verkkokauppakeskittymän konseptointi B to B
 63. Mittarit - jatkuva monitorointi vuosina 2010-2015 • Positiiviset ja positiivista trendiä osoittavat itsearviointitulokset yrityksissä • Koulutuspäivien määrä / hlö • Sähköisen kaupan kyselyt yrityksiin 2. Vuoden välein ja vertailu edellisiin tuloksiin -nouseva trendi vähintään puolessa kysymysasetantaa • Loppuasiakastyytyväisyys alueella vähintään 4 (asteikolla 1-5) – Asiakaspalautteen hyödyntäminen (DQN) • Sähköisen kaupankäynnin järjestelmien käyttö ja määrä kasvaa yrityksissä
 64. Mittarit - jatkuva monitorointi vuosina 2010-2015 • Tunnusluvut ovat positiiviset; verkkokaupan tulo, vienti kasvaa • Verkkokauppayrittäjien määrä alueella • Verkkokaupoissa olevien tuotteiden määrä • Oman toiminnan uudelleen ohjaaminen ja suuntaaminen tutkimustulosten perusteella – kuluttajan käyttäytymisen muuttuminen internetissä – hakukäyttäytyminen • Vuosina 2010 – 2015 varmistetaan monitorointitulosten julkaisun tarkoituksen mukainen järjestäminen ja laaja tiedottaminen
 65. Toimenpiteet ovat ehdotuksia, uudet realistiset ja konkreettiset ehdotukset ovat tervetulleita Suunnitelmaa jalostetaan ja päivitetään jatkuvana prosessina Suunnitelman päivityksestä vastaa Rovaniemen Kehitys Oy
 66. Kiitos mielenkiinnostasi Kysymyksiä ja keskustelua
Publicité